Website:https://ditimchanly.org / giáodânsốngđạo/videos / CHÚA NHẬT  XXIV TN B / Người lại hỏi các ông: " Còn anh em , anh em bảo Thầy là ai "? Ông Phê-rô trả lời : " Thầy là Đấng Ky-tô ".(Mc8,29) / Lạy Chúa Giê-su , xin cho con dám tuyên xưng danh Chúa , mà còn dám sống đúng niềm tin của mình / để cho mọi người hiểu rằng : con là môn đệ đích thực của Chúa. Amen / **R

Tìm hiểu và sống Tin Mừng CN 4 MÙA VỌNG B (Giuse Luca)

CHÚA NHẬT IV  MÙA VỌNG  B - 24/12/2017

ĐỀ TÀI: TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MARIA

Lời Chúa: Lc 1, 26-38

 

Tung hô Tin Mừng:     Lc 1, 38  

Haleluia. Haleluia. Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Haleluia.

PHÚC ÂM:  Lc 1, 26-38

Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca.

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! "

35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Đó là lời Chúa.

 

NHỮNG CÂU HỎI GIÚP MỌI NGƯỜI DỄ HIỂU BÀI TIN MỪNG

1/ Hai cuộc truyền tin khác nhau thế nào ?

2/ Vì sao Mẹ lại xin vâng ?

3/ Ta phải sống mùa vọng như thế nào ?

4/ Có bao nhiêu lần chúng ta đón Chúa ?

5/ Mầu nhiệm nhập thể được bắt đầu từ đâu ?

6/ Con Thiên Chúa làm người như thế nào ?

7/ Vinh dự của trái đất như thế nào ?

8/ Chúa Giesu dạy chúng ta điều gì ?

9/ Giáng sinh mang lại điều gì cho thế giới ?

10/ Tại sao giới trẻ sống liều ?

11/ Câu chuyện Trương Lương dạy ta điều gì ? 

12/ Nhờ đâu mà Mẹ được Thiên Chúa thương ?

13/ Mẹ xin vâng như thế nào ?

14/ Mẹ liều mình như thế nào ?

15/ Vì sao Mẹ được Chúa đoái thương ?

16/ Nếu Mẹ không xin vâng thì sao ?

17/ Thiên Chúa cần điều gì nhất ?

18/ Mùa vọng chúng ta nên làm gì ?

19/ Mẹ khiêm tốn như thế nào ?

20/ Cách Thiên Chúa làm có gì khác lạ?

21/ Tại sao Mẹ Maria thành công ?

22/ Khi Chúa chọn , nên làm thế nào ?

23/ Chúa Giê-su khuyên chúng ta điều gì ?

24/ Thế nào là làm theo ý riêng ?

25/ Nguy hại của sự tự cao là gì ?

26/ Thánh Phaolô căn dặn điều gì ?

27/ Mùa vọng chúng phải sống đạo như thế nào ?

28/ Tại sao chúng ta lại thường gặp thử thách ?

29/ Đau khổ thường dẫn ta đến đâu ?

30/ Vì sao ta lại được Chúa khen thưởng ?

31/ Tại sao chúng ta phải cộng tác với Chúa ?

=> Xem trả lời câu hỏi ở phần ″TÓM Ý″

 

Bài 1: ĐÍCH ĐẾN CỦA CUỘC ĐỜI  

1/ Hãy so sánh Mẹ Maria và ông Dacaria: Nhân vật chính mà phụng vụ muốn trình bày với chúng ta trong chúa nhật hôm nay đó là: Đức Trinh nữ Maria. Điểm nổi bật của Mẹ Maria chính là thái độ của Mẹ trước chương trình cứu độ của Thiên Chúa đang diễn ra hết sức khác thường. Mẹ Maria khác xa với một Dacaria ngờ vực, Mẹ đã vâng lời ngay khi trả lời sứ thần: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền.

2/ Ý Nghĩa từ lời “xin vâng” của Mẹ Maria: Lời “xin vâng” của Mẹ có tính cách phó thác, dám dấn thân vào một công trình đầy những sự mới lạ, vượt lên trên mọi cảm nghĩ và mọi dự đoán. Một lời “xin vâng” đầy sự tin tưởng vì Mẹ đã đón nhận Thiên Chúa làm người trong lòng Mẹ trước khi đón nhận Thiên Chúa làm người nơi thân xác của mình.

3/ Chúa Giê-su có ý định phủ nhận địa vị của Mẹ mình không? Sau này khi người ta báo cho Ngài biết có Mẹ Ngài đang chờ ở bên ngoài, thì Chúa Giê-su đã khẳng định rằng : Những người nghe và thực hành lời Chúa thì chính họ là Mẹ và là anh em của Ngài. Không phải Chúa Giê-su muốn phủ nhận địa vị làm Mẹ của Đức Maria, mà trái lại Chúa muốn khẳng định rằng: Đức Maria đã là một người mẹ trọn vẹn của Ngài. Mối quan hệ giữa Mẹ Maria và Ngài không chỉ là ruột thịt mà còn là quan hệ tinh thần nữa.

4/ Tác dụng của Lời Chúa trên chúng ta thế nào? Mùa vọng Chúa muốn chúng ta dọn đường cho Chúa đến, tiếp đón Chúa còn có nghĩa là lắng nghe và thực hành lời dạy của Chúa. Đó là con đường chắc chắn nhất để đi vào mối quan hệ mật thiết với Chúa. Lời Chúa thật sự đã đưa chúng ta vào một con đường mới, một cuộc sống mới. Lời Chúa đã thực sự lôi kéo chúng ta ra khỏi nhà thờ, ra khỏi đền Thánh Chúa để đến với những con người đang vật lộn khốn khổ với cuộc sống. Lời Chúa dẫn chúng ta đến với những con người nghèo khổ lao động, những kẻ đau ốm bệnh tật, đem đến cho họ những lời an ủi, những miếng cơm manh áo và tiền bạc để chạy chữa nữa.

5/ Khi nào chúng ta đón tiếp Chúa? Việc đón tiếp Chúa không chỉ diễn ra ở trong mùa giáng sinh mà thôi mà còn phải diễn ra trong suốt cuộc sống của chúng ta nữa. Vì thế chuẩn bị đón tiếp Chúa chính là học hỏi Lời Chúa và đem ra thực hành trong cuộc sống của chúng ta vậy.

6/ Mầu nhiệm nhập thể bắt đầu từ lúc nào? Khi suy về mầu nhiệm nhập thể, chúng ta thường nghĩ đến kỷ niệm biến cố Chúa sinh ra ở Bêlem. Thật ra mầu nhiệm này bắt đầu từ sau tiếng “xin vâng” của Mẹ Maria ở Nazaret. Sau tiếng “xin vâng” ấy, ngôi Lời đã trở nên một thai nhi, lớn lên trong lòng Mẹ mình như những con người khác và cũng cần 9 tháng 10 ngày sau đó mới có thể cất tiếng khóc chào đời.

7/ Ngôi lời đã xuống thế cách nào? Ngôi lời không lẫm liệt bước xuống từ Trời. Ngài muốn làm người một trăm phần trăm nên Chúa Giê-su cũng cần có một người Mẹ. Ngài đi ra từ lòng một người Mẹ mong manh yếu đuối. Ngôi lời đã trở thành một người như chúng ta, chia sẻ trọn vẹn phận người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Ngôi lời đã làm người và mãi mãi làm con người.

8/ Chúa Giê-su sống kiếp người như thế nào? Chúa Giê-su đã đi hết hành trình cuộc sống của kiếp người với bao nỗi buồn vui, lo âu trăn trở, khổ đau, chẳng ai hiểu chúng ta bằng Ngài. Chúa chẳng xa lạ với gánh nặng cuộc sống của chúng ta /hôm nay ngôi lời vẫn là Người, Ngài vẫn ngự bên Chúa Cha, Ngài luôn được tôn vinh giữa lòng Thiên Chúa.

9/ Trái đất được vinh dự như thế nào? Con Thiên Chúa làm người dạy ta yêu trái đất, cho dù trái đất chỉ là một trong số hàng tỷ tỷ vì sao. Nhưng trái đất vẫn ở thế ưu việt khi được con Thiên Chúa đặt chân đến, Ngài đã sống ở đây cùng với bầu trời, rừng xanh, biển cả. Trái đất là ngôi nhà của con người nhưng cũng chính là nơi con Thiên Chúa yêu thích ngự trị.

10/ Con Thiên Chúa dạy ta điều gì? Con Thiên Chúa dạy ta yêu cuộc đời của mình, yêu mảnh đời bé nhỏ khốn khó này. Trong khi có biết bao người dễ dàng tìm đến cái chết vì họ thất vọng. Họ thấy cuộc đời toàn bế tắc, tuyệt vọng, vô nghĩa. Trong khi đó chính Chúa Giê-su đã yêu quí cái khổ đau, bế tắc ấy và dùng cuộc đời xem ra có vẻ tuyệt vọng này và Ngài luôn vui sống để cứu chúng ta.

11/ Mảnh đời của Chúa Giê-su như thế nào? Mảnh đời của Chúa không chỉ toàn màu hồng vì long đong với phận nghèo, vì ê chề thất bại, khổ đau. Ngài đã bị tước đoạt đến tột cùng đến nỗi phải chết trần truồng trên thập giá, nhưng Chúa đã sống đời sống ấy cho đến cùng. Vì Ngài vẫn luôn vững tin đến cùng vào tình Cha để sống hết cuộc đời nơi vực sâu tăm tối chỉ vì yêu thương chúng ta.

12/ Con Thiên Chúa dạy ta thêm điều gì? Con Thiên Chúa dạy ta yêu mọi người, từ khi Thiên Chúa mang khuôn mặt của con người, thì con người cũng đều mang khuôn mặt của Thiên Chúa. Vì thế tất cả nhân loại đều là anh em với nhau dù chúng ta có khác nhau về màu da, tôn giáo, ngôn ngữ, quan điểm… Vậy nên ai xúc phạm đến con người là họ đã xúc phạm đến Thiên Chúa.

13/ Lễ Noel đem lại điều gì cho chúng ta? Noel đem lại sự bình an thẳm sâu, bình an cho trái đất bị tàn phá mỗi ngày. Bình an cho những con người sống trong ngõ cụt vì mất nhân phẩm, bình an cho chúng ta cho mọi người, bình an đó là của chính Chúa Giê-su mang đến .

14/ Vì sao người trẻ sống bất cần đời? Đa số các bạn trẻ muốn phá hủy đời mình bằng ma túy, thuốc lá, rượu bia, đua xe, ăn chơi trụy lạc… Vậy đâu là lý do dẫn đến tệ nạn này? Vì tâm hồn họ không có chỗ dựa, vì họ mất bình an, vì họ không tìm thấy đích sống, vì không có ai nâng đỡ họ, dẫn dắt họ khiến cuộc sống của họ mất phương hướng. Còn một nguyên do nữa chính là họ không tìm thấy chứng nhân, không tìm thấy những người làm mà chỉ toàn những người nói. Họ chỉ nhìn thấy gương xấu quá nhiều, dẫn đưa họ đến kiếp sống thiêu thân, chỉ muốn đốt cuộc đời mình để vui chơi trong chốc lát.****

 

Bài 2: CỘNG TÁC TRONG SỰ TỰ DO 

15/ Câu chuyện của Trương Lương: Ông là một vị tướng có tài của Lưu Bang / Thuở còn nhỏ, Trương Lương đang dạo chơi ở bờ sông, thấy một ông lão đang nằm trên cầu. Ông ta ăn mặc rách rưới, đang ngủ nên làm rơi một chiếc dép xuống sông.Vừa thức giấc ,thấy Trương Lương đến, ông liền sai bảo : Thằng bé, xuống nhặt chiếc dép cho ta. Trương Lương vui vẻ xuống sông nhặt dép rồi kính cẩn đưa lại cho cụ già, cụ cầm lấy nhưng không một lời cảm ơn. Đang loay hoay xỏ dép vào chân, cụ lại đánh rơi chiếc dép lần nữa. Cụ lại quát bảo Trương Lương. Trương Lương  vẫn vui vẻ giúp cụ như lần trước. Ông lại làm rớt thêm một lần nữa Trương Lương cũng vẫn đối xử như vậy. Thấy thế, Ông lão khen: Thằng bé này dạy được đây!, thì ra cụ là một cao nhân lỗi lạc, có ý thử lòng, nên cụ đã nhận Trương Lương làm học trò và truyền dạy binh pháp. Nhờ thế Trương Lương trở nên một danh tướng, văn võ song toàn. Đã giúp cho Lưu Bang dựng nên nghiệp Đế Vương.

16/ Vì sao ông có được cơ may này? Trương Lương gặp được Thầy giỏi một phần là do cơ may, nhưng phần lớn là do sự khiêm nhường phục vụ của ông. Đọc qua câu chuyện này, chúng ta nhớ đến Đức Mẹ / thời Đức Mẹ ai cũng đang mong chờ Đấng cứu thế đến , nhưng chỉ mỗi mình Đức Mẹ được diễm phúc đón nhận. Chúa chọn Đức Mẹ là do tấm lòng quảng đại của Chúa nhưng điểm chính yếu là do Đức Mẹ có tâm hồn khiêm nhường.

17/ Đức Mẹ khiêm nhường bằng đời sống bình dị: Mẹ sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, sống trong một thôm xóm vô danh. Ngày ngày Mẹ chu toàn những công việc tầm thường, nội trợ.

18/ Cung cách ứng xử của Đức Mẹ : Khi đối diện với thiên sứ Gabriel, Đức Mẹ xưng mình là nữ tỳ của Chúa. Cho dù thiên sứ đã loan báo Mẹ sẽ là Mẹ Thiên Chúa. Sau đó, khi đến thăm bà chị họ Elizabet, khi vừa nghe Đức Mẹ chào, bà Elizabet đã ngợi khen Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa. Mẹ chỉ khiêm tốn nhận mình là nô tì bé nhỏ hèn mọn, nếu Mẹ được ơn gì là do Thiên Chúa thương ban.**

19/ Đức mẹ vâng phục Thánh Ý Chúa như thế nào? Làm người ai cũng có dự định riêng, Đức Mẹ cũng thế, chương trình của Mẹ là sống độc thân trinh khiết để phục vụ trong nhà Thiên Chúa suốt đời. Đó là một dự định tuyệt vời, nhưng khi nghe Thiên Chúa ngỏ ý muốn Đức Mẹ cộng tác vào chương trình của Chúa. Đức Mẹ nhận ra rằng : Những gì là của Thiên Chúa đều vô cùng tốt đẹp, những gì của riêng mình chỉ là bất toàn. Thánh ý Thiên Chúa luôn luôn tuyệt đối, còn ý riêng mình chỉ là khiếm khuyết.

20/ Đức Mẹ phó thác vận mệnh của mình vào tay ai? Khi thưa hai tiếng “xin vâng”, Đức Mẹ đã mạnh dạn vượt qua những tính toán , e dè của người đời để nép mình vào vòng tay  quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta cũng nên biết về luật lệ khắc nghiệt của người Do Thái đối với hạng phụ nữ không chồng mà lại có con, ta sẽ thấy Đức Mẹ liều lĩnh biết bao khi dám phó thác tương lai đời mình vào bàn tay Thiên Chúa mãnh liệt biết chừng nào!

21/ Đức Mẹ đã “xin vâng”, vì quá tin nên bất chấp tất cả: Đức Mẹ đã chấp nhận tất cả, dù mẹ chưa thể nào hiểu hết Thánh ý Thiên Chúa: Tại sao con Thiên Chúa lại phải sinh ra trong cảnh thiếu thốn, nghèo nàn? Tại sao vua cả trời đất lại phải chạy trốn như một dân đen?. Tại sao một Đấng cứu thế có thể làm đủ loại phép lạ để cứu nhân độ thế nhưng lại bị người ta chống đối, hành hạ, giết chết nhục nhã như một tội nhân?. Hoàn toàn không ai hiểu nổi nhưng Đức Mẹ vẫn khiêm nhường chấp nhận, và tin tưởng phó thác. Chính vì tin yêu phó thác nên Mẹ đã can đảm theo Chúa trên mọi nẻo đường, cho đến tận chân cây Thánh Giá.

22/ Vì sao Đức Mẹ được Thiên Chúa yêu thương? Thái độ chấp nhận tất cả trong khiêm tốn nên Đức Mẹ đã được Thiên Chúa yêu thương -> Nước chảy vào chỗ trũng, ân huệ của Thiên Chúa tuôn đổ xuống tấm lòng khiêm nhường. Càng khiêm tốn càng nhận được nhiều ơn phúc. Vì lòng Đức Mẹ khiêm tốn thẳm sâu nên Đức Mẹ đã nhận được tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Mẹ nhận được chính Ngôi hai Thiên Chúa là Đấng nguồn mạch mọi ơn.

23/ Mùa vọng ta mong ước điều gì? Mùa vọng là mùa đón chờ Chúa đến, mỗi ngày và vẫn muốn rước Chúa vào tâm hồn mình. Ta mong nhận được dư đầy ơn huệ của Thiên Chúa, ta hãy noi gương Đức Mẹ. Biết khiêm nhường nhìn nhận mình là con người yếu hèn, tội lỗi. Biết mau mắn từ bỏ ý riêng để vâng theo ý Chúa. Biết vâng theo Thánh Ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Biết phó thác vận mệnh của mình trong tay Chúa. Dù hiện thời ta chưa hiểu ý định nhiệm mầu của Ngài, chỉ khi nào biết khiêm nhường, tan biến mình ra hư không, lúc đó ta mới được Chúa yêu thương đổ tràn đầy ơn phúc vô tâm hồn mình như Ngài đã làm cho Đức Maria.

24/ Khiêm nhường là đi vào chương trình của Chúa: Điều quý nhất mà Chúa ban cho chúng ta chính là sự tự do. Nếu Đức Mẹ quyết tâm làm theo ý riêng mình thì chương trình cứu độ của Thiên Chúa khó hoàn thành. Nếu Chúa Giê-su cũng làm thế, nếu Thánh Yuse cũng làm thế thì Thiên Chúa biết giáng trần vào đâu?, Biết dùng ai để mang lại ơn cứu độ cho thế gian. Nếu mỗi người chúng ta cũng quyết giữ ý riêng mình thì Thiên Chúa cũng đành chịu. Khi tạo dựng nên con người, Thiên Chúa không cần hỏi ý kiến ai cả, thế nhưng khi muốn cứu độ một người trong chúng ta Thiên Chúa rất cần cá nhân ấy đồng ý. Ngài không thể ép buộc chúng ta nhưng Ngài luôn mời gọi chúng ta từ bỏ tội lỗi, từ bỏ mọi nết xấu, quyết tâm đổi mới đời sống, quyết tâm thực thi Lời Chúa dạy, quyết tâm dọn sạch tâm hồn mình để đón mời Chúa đến. Chúng ta có quyền và có đủ sự tự do để làm theo lời mời gọi  ấy. Bởi vì Thiên Chúa chỉ chờ chúng ta mở cửa lòng mình ra là Ngài sẵn sàng bước vào. Ngài sẽ giúp chúng ta dọn sạch tâm hồn, đổi mới đền Thánh tâm hồn chúng ta. Sau đó là Ngài sẽ rất vui sướng cư ngụ tại đó vĩnh viễn. ****

 

Bài 3: ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CHÚA CHỌN

25/ Vì sao Thiên Chúa chọn Đức Maria? Mẹ Maria đâu có gì đặc biệt mà lại được Thiên Chúa chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế và còn được gọi là Đấng Đồng Công cứu chuộc nhân loại. Dưới con mắt người đời thì Mẹ Maria đâu có tài năng gì đặc biệt. Làm sao Mẹ Maria lại thành công như vậy? Khi được Thiên Chúa chọn, Mẹ Maria cần có tinh thần nào để có thể hoàn thành sứ mạng Chúa giao. Có ai được Chúa chọn mà lại làm hỏng công việc của Chúa hay không?   (Eva  / Yuda  / Vua Sa-un.)

26/ Maria bé nhỏ, yếu đuối nhưng lại được chọn: Dưới nhãn quan Kitô giáo, chúng ta đang chuẩn bị kỷ niệm một mầu nhiệm vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, là khởi đầu một công trình hết sức lớn lao của Thiên Chúa đó là cứu chuộc nhân loại, là thiết lập Nước Trời. Công cuộc vĩ đại này lại bắt đầu một cách âm thầm nhỏ bé tại một làng quê, với một thôn nữ yếu đuối, chẳng được mấy ai biết đến. Điều này làm chúng ta nhớ lại dụ ngôn hạt cải.

27/ Chúng ta hiểu thế nào về dụ ngôn hạt cải? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc mới gieo xuống đất, nó chỉ là một hạt giống bé nhỏ, nhưng khi mọc lên rồi thì nó lại lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá to lớn sum suê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới táng lá.

  (Mc 4,31-32)

28/ Thiên Chúa vĩ đại ở chỗ nào? Qua kinh nghiệm cuộc sống của nhiều vị Thánh, ta thấy Thiên Chúa thường khởi sự  những việc lớn lao bằng cách dùng những con người nhỏ bé tầm thường. Có như thế chúng ta mới thấy quyền năng của Ngài, mới thấy Ngài là một Thiên Chúa vĩ đại: Những gì thế gian cho là yếu kém thì Thiên Chúa lại chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh (1 Cor 1,27).

29/ Mẹ Maria có những ưu điểm nào? Theo tiêu chuẩn thông thường của người đời, nghĩa là họ chỉ xét theo tài năng, thông minh, học vấn, sức khỏe, sắc đẹp… Chắc có lẽ mẹ Maria chẳng có ưu điểm nào như thế để có thể nổi trội hơn các thiếu nữ cùng trang lứa khác. Trên đời chắc chắn còn có rất nhiều thiếu nữ đặc biệt hơn mẹ Maria rất nhiều. Nhưng mẹ Maria đã được Thiên Chúa chọn làm mẹ Đấng cứu thế để cộng tác với Ngài trong công trình vĩ đại này.

30/ Thiên Chúa đã thành công trong việc chọn Đức Maria: Thiên Chúa đã chọn Maria vì Ngài chọn theo sự tự do của Ngài (Rm 9,12.16) và cũng vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, và Ngài đã thành công trong việc chọn Maria. Trong khi có những người khác cũng được Thiên Chúa chọn nhưng lại làm hỏng việc, làm cho Ngài không hài lòng chẳng hạn như bà Eva (St 3, 12-13 / Vua Sa-un 1 Sm 9,17 / 1 Sm 13,13-14 / Tông đồ Yuda Mt 26, 47-50) Có nhiều người được Thiên Chúa chọn cho công việc của Ngài. Tại sao lại có người thành công khiến cho Thiên Chúa hài lòng như trường hợp của Maria, và cũng có người làm hỏng việc khiến cho Ngài thất bại hoặc không hài lòng, không đúng ý Thiên Chúa.

31/  Maria đã thành công như thế nào? Một yếu tố quan trọng nhất để cho Thiên Chúa thành công trong ta đó là ta biết xóa bỏ cái tôi của mình trước Thiên Chúa. Xóa bỏ ý riêng của mình trước thánh ý của Ngài, xóa bỏ kế hoạch của mình để tham gia vào kế hoạch cùng với Thiên Chúa. Đó là tinh thần tự hủy mà Chúa Giê-su chính là mẫu gương hoàn hảo nhất, kế đến là Đức Maria.

32/ Đức mẹ từ bỏ ý riêng như thế nào? Theo tư tưởng lưu truyền trong giới Công Giáo, khi được Thiên sứ báo tin, Maria đang dự định sống trọn đời đồng trinh để phụng sự Thiên Chúa. Việc đính hôn với Yuse chỉ là để che mắt lời đàm tiếu thị phi, vì người đương thời quan niệm rằng : Người phụ nữ sống độc thân là một hình thức bị Thiên Chúa chúc dữ. Nhưng khi biết Thánh ý Chúa muốn chọn mình làm mẹ sinh ra Đấng cứu thế, thì Mẹ lập tức từ bỏ mọi ý muốn cũng như dự định riêng của mình để vâng theo ý muốn của Thiên Chúa: Vâng, Tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.

33/ Khi được chọn, Đức mẹ đã toàn tâm toàn ý như thế nào? Thiên Chúa chọn ta là để ta thực hiện công việc của Ngài chứ không phải thực hiện công việc của ta, là để ta làm theo ý Ngài chứ không phải để Ngài làm theo ý ta. Nên nếu Ngài chọn ta, hãy để cho Ngài làm chủ công việc của Ngài mà trong đó ta chỉ là một công cụ cho Ngài dùng mà thôi, công cụ là để làm theo ý muốn của người sử dụng, Vậy ta hãy toàn tâm toàn ý cho công việc, cho mục đích của Chúa chứ đừng nên nghĩ đến mục đích của mình.

34/ Đừng nên nghĩ đến mục đích của riêng ta: Chúng ta hãy toàn tâm toàn ý cho mục đích của Chúa. Nếu công việc của Ngài thành tựu thì công việc của ta cũng sẽ tự động thành tựu tốt đẹp, có thể gấp nhiều lần hơn là để cho chúng ta tự lo.

35/ Chúa Giê-su khuyên chúng ta nên làm gì? Chúa Giê-su nói : Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa, và sự công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho (Mt 6,33). Vì thế việc riêng của chúng ta, hãy hoàn toàn phó thác cho Ngài vì chắc chắn một Thiên Chúa quan phòng sẽ không để việc của ta bị thất bại vì ta đã toàn tâm toàn ý lo cho công việc của Ngài, hãy tin chắc như thế.

36/ Đừng quá tự tin, coi chừng ngã/ những người được chọn mà đã làm hỏng việc của Chúa như Sa-un, Yuđa. Có thể những người này ban đầu rất nhiệt thành, đã quên mình hoạt động vì Chúa , Vì tha nhân chứ không vì mình, nhưng khi tới lúc người ấy bị tha hóa, đã đặt mục đích của mình lên trên mục đích của Chúa, đặt ý mình lên trên ý Chúa. Hoặc muốn lèo lái công việc của Chúa theo ý mình.

37/ Coi chừng bị biến chất: Những con người lúc ban đầu nhờ nhiệt thành và quên mình nên đạt được nhiều thành công. Nhưng về sau họ bị chính những thứ mà họ vừa đạt được ấy làm họ biến chất, tha hóa khiến họ bị mất ơn Chúa và trở thành những kẻ phá hoại, làm cản trở việc Chúa. Do đó, mọi Kitô hữu đang nắm giữ những chức vị cao ,đang nắm quyền lực hay có nhiều tiền bạc trong tay, cần phải lưu ý đến lời của Thánh Phaolô : Ai đang tưởng mình đứng vững, hãy coi chừng kẻo ngã (1 Cor 10,12).

38/ Thánh Phaolô đã bảo gì? Hãy coi chừng kẻo mình trở thành cây chổi cùn, sau khi đã tận tâm tận lực quét đi mọi thứ rác rưởi, thì cuối cùng mình lại trở thành một thứ rác lớn nhất, khó quét nhất.

39/ Những thứ nào có khả năng tha hóa? Mọi người hãy có tinh thần tỉnh thức, hãy luôn tự xét bản thân là điều luôn cần thiết. Hãy coi chừng địa vị danh vọng quyền lực, tiền bạc, là những yếu tố có khả năng tha hóa, làm biến chất rất mạnh. Vì thế đời sống thanh đạm, từ bỏ, siêu thoát sẽ luôn luôn cần thiết trong suốt cả cuộc đời.

40/ Những thử thách thường gặp : Ai được Thiên Chúa chọn để làm những công việc lớn lao cho Thiên Chúa thì thường gặp nhiều thử thách khổ đau. Đó là cách mà Thiên Chúa vẫn đối xử với những ai mà Người đặc biệt yêu thương và tuyển chọn để tinh luyện người ấy cho xứng đáng với ơn gọi. Hãy nhìn những thử thách của Chúa Giê-su và của Mẹ Maria là những người mà được Thiên Chúa đặc biệt ưu đãi phải chịu trong cuộc đời của các Ngài thì chúng ta sẽ rõ.

41/ Thánh Phaolô đã quả quyết như thế nào? Ngài nói: Những ai Thiên Chúa đã tiền định thì Người cũng kêu gọi, những ai Người đã kêu gọi thì Người cũng làm cho nên công chính, những ai Người đã làm cho nên công chính thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang ( Rm 8,30). Cách thức làm cho nên công chính của Chúa chính là những thử thách Ngài cho trải  qua đau khổ, Đức Giê-su nhờ trải qua đau khổ nên mới trở thành vị lãnh đạo thập toàn (Dt 2,10).

42/ Những ai được Thiên Chúa ban thưởng thì người khác vô phương ghen tị: Chính nhờ những thử thách lớn lao ấy nên không ai có thể ghen tị được với vinh quang vô cùng lớn lao mà Thiên Chúa đã ban cho những ai bền đỗ trong những cơn thử thách ấy. Họ sẽ xứng đáng được hưởng vinh quang và hạnh phúc mà Thiên Chúa ban cho họ. Vì thế khi được Thiên Chúa tuyển chọn hãy sẵn sàng chấp nhận mọi đau khổ và thử thách mà Thiên Chúa gửi tới. Hãy vững tin rằng : Ai bền chí đến cùng sẽ được cứu thoát ( Mt 20,22)/

  (Mt 24,13).

43/ Thiên Chúa cần chúng ta làm gì? Chúa luôn yêu thương mà muốn cứu rỗi nhân loại nên Chúa rất cần người cộng tác và sẽ chọn người cộng tác theo ý của Chúa. Chúng ta hãy sẵn sàng đáp lại lời mời gọi đó nếu Chúa cần, chúng ta hãy toàn tâm toàn ý sống và làm theo sự hướng dẫn của Chúa bất chấp những đau khổ thử thách mà Chúa dùng để rèn luyện chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta trung thành với những quyết tâm ấy đến cùng .****

 

Bài 4: MỘT VINH DỰ LỚN LAO KHI ĐƯỢC LÀM TÔI TỚ THIÊN CHÚA

44/ Câu chuyện Tin Mừng hôm nay là gì? Tin Mừng hôm nay kể lại sự kiện sứ thần truyền tin cho Đức Maria để cho chúng ta biết rằng: Việc thụ thai lạ lùng của Con Thiên Chúa là dấu chỉ báo trước sứ mạng cao cả của con trẻ, là người sẽ thực thi chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

45/ Những điểm nào tương đồng và dị biệt giữa 2 câu chuyện truyền tin? Những điểm giống nhau : a/ Sứ thần Garbiel hiện ra với Dacaria và với Đức Maria. b/ Tin báo Gioan sẽ sinh ra, tiên báo Đức Maria sẽ thụ thai và sinh con. c/ Dacaria thắc mắc, có chút nghi ngờ, Đức Maria thắc mắc nhưng lại tin tưởng. d/ Dấu chứng là Dacaria bị câm, tên con trẻ là Gioan, dấu chứng cho Đức Maria là bà Isave có thai lúc tuổi già, (Lc 1, 35-37).

46/ Những điểm nào khác nhau giữa 2 con trẻ? a/ Gioan là tiên tri cao cả, còn Chúa Giê-su là thái tử của Vua Đa-vít và là Con Thiên Chúa. b/ Sứ mệnh của Gioan là kẻ dọn đường, còn sứ mệnh của Chúa Giê-su là cai trị nhà Giacob đến muôn đời. c/ Gioan được thụ thai theo cách tự nhiên, tuy có chút bất ngờ, còn việc thụ thai của Chúa Giê-su lại hoàn toàn lạ lùng, là do quyền năng của Thiên Chúa. d/ Isave cao trọng như các phụ nữ trong Cựu Ước (Sara, Rebecca...) Còn Đức Maria lại là Mẹ Con Thiên Chúa, Mẹ Đấng Cứu Thế. Duy nhất chỉ có một và không ai sánh bằng.

47/ So sánh giữa hai sứ vụ của Thiên sứ Garbiel, ta thấy có gì khác biệt?  Sứ thần truyền tin cho Dacaria về ngày Gioan tẩy giả được thụ thai. Nhưng sứ vụ truyền tin cho Đức Maria lại quan trọng hơn. Lần này thiên sứ báo tin thụ thai chính là Đấng mà toàn dân mong đợi, còn lần báo tin trước là chỉ báo sự thụ thai của kẻ dọn đường.

48/ Trinh nữ nghĩa là gì? Là một thiếu nữ chưa mất đi sự trong trắng của thể xác cũng như tư tưởng bên trong tâm hồn vẫn còn trong sạch, đồng thời  người này cương quyết hiến dâng trọn vẹn đời mình cho Thiên Chúa.

49/ Đã đính hôn nghĩa là gì? Nghĩa là Đức Maria đã có ý trung nhân là Đức Giu-se rồi, thời đại hôm nay thì đính hôn chỉ là một lời hứa, chưa có ràng buộc của luật pháp. Còn ở thời Chúa Giê-su tại nước Do Thái: Nếu kẻ đã đính hôn mà thất trung thì sẽ bị luật pháp truy tố tội ngoại tình, việc đính hôn với Giu-se là để bảo vệ sự khiết trinh của Đức Mẹ.

50/ Chi họ Đa-vít là gì ? Là Thánh Giu-se thuộc dòng tộc Vua Đa vít.

51/ Tên Maria nghĩa là gì? Là một tên tầm thường, không có gì mới lạ, nổi trội / Maria vì khiêm nhường nên không có tên cao quý, cầu kỳ. Ở đây muốn diễn tả sự tầm thường nơi bản thân của Đức Trinh Nữ.

52/ Kính chào Maria, trinh nữ đầy ơn phúc, nghĩa là gì?  Đây là một lời chào tôn kính không nhằm tôn vinh công trạng của Maria. Nhưng là một lời loan báo vui mừng muốn nói lên lòng nhân hậu yêu thương của Thiên Chúa. Hé mở cho chúng ta thấy : Thiên Chúa sắp đến viếng thăm dân người. Một cuộc thăm viếng đã được các ngôn sứ loan báo trước từ ngàn xưa Is 7,14 / Mt 1,23.

53/ Tại sao trinh nữ lại bối rối? Mẹ bối rối vì mẹ không thể ngờ rằng mình được ơn cao trọng như vậy. Chính lòng khiêm nhường đã làm cho mẹ bối rối và qua lời chào này, mẹ đã cảm nhận được một sứ mạng cao trọng.

54/ Được ơn nghĩa với Chúa nghĩa là gì? Thánh kinh thường dùng câu này, có ý rằng: người được Thiên Chúa ưu đãi, người xứng đáng được Thiên Chúa ban những ơn đặc biệt, cao trọng.

55/ Trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai..., nghĩa là gì? Lời loan báo này của sứ thần mang một ý nghĩa riêng: Kìa, người trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai. Đây là sứ mạng đã được tiên tri Isaia tiên báo trước (Is 7,14).

56/ Các tước hiệu trên đây mang ý nghĩa gì? Các tước hiệu mà sứ thần vừa kể ra trên đây, chứng tỏ rằng: Chúa Giê-su sẽ sinh ra, Ngài là Đấng mà muôn dân trông đợi và các tiên tri đã từng loan báo trước Xh 4,22-23/ 2Vua 7,14---28,7-14/ Tv 2,7.

57/ Việc đó xảy ra thế nào được?  Khi nghe lời sứ thần chào, trinh nữ có điểm thắc mắc: tôi hiện nay vẫn là trinh nữ, chưa hề tiếp xúc với đàn ông và tôi cũng đang quyết định sống đồng trinh mãi mãi, thì làm sao tôi có thể thực thi ý định của Thiên Chúa được, lời thắc mắc này đã được thiên sứ giải đáp.

58/ Làm sao việc đồng trinh mà có thể sinh con có thể xảy ra?  Việc sinh con này hoàn toàn do ý định và quyền năng của Thiên Chúa, cho nên xác thịt sẽ không thể tham dự. Thánh thần sẽ đến..., có ý nói rằng: Kiểu nói theo thánh kinh cho biết : Thiên Chúa sẽ phải can thiệp Yud 3,10/11,29/ hoặc St 1,2/2,7.

59/ Đấng tối cao sẽ bao trùm là gì? Lời này được mượn trong Cựu Ước khi Thiên Chúa hiện ra trong đám mây bao phủ Hòm Bia Thánh Xh 40,39/ Ds 9,22 để diễn tả việc Thiên Chúa can thiệp cách đặc biệt.

60/ Đấng thánh sẽ được sinh ra nghĩa là gì? Hiệu quả từ việc Thiên Chúa can thiệp là người con mà trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và sẽ được gọi là Con Thiên Chúa vì chính người là Đấng Thánh Thiện, cao cả vô song, có ý nói rằng: Con Thiên Chúa mà người trinh nữ sẽ sinh ra là do Thiên Chúa tác thành cách đặc biệt chứ không phải cần người đàn ông tham dự vào.

61/ Chúng ta nên hiểu theo cách khác như thế nào? Tuy Đấng Thánh ấy được sinh ra bởi Đức Maria, là một phàm nhân, tuy cũng là dòng giống Abraham. Nhưng vì Ngài được sinh ra bởi quyền năng Thánh thần nên trong ngài có một sức sống mới, một đời sống mới, là đời sống của Con Một Thiên Chúa.

62/ Chị họ trinh nữ cũng thụ thai trong tuổi già, nghĩa là gì? Vì Dacaria hoài nghi nên xin một dấu lạ, còn Đức Trinh nữ thì không xin dấu lạ, nhưng sứ thần cũng cho ngay một dấu lạ, để bảo đảm sứ mạng của Mẹ . Dấu lạ này là việc bà Isave đang mang thai trong lúc tuổi già, bà là một bà già son sẻ mà lại có thai.

63/ Lời xin vâng mang ý nghĩa là gì? Sau khi hiểu chương trình của Thiên Chúa / trinh nữ với tâm tình tin tưởng phó thác, bà liền thưa “xin vâng”, câu nói tuy vắn tắt nhưng biểu lộ một tâm tình đầy tin tưởng vâng phục và tha thiết yêu mến Thiên Chúa. **R

 

Bài 5: CÁCH THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI 

64/ Tại sao Thiên Chúa phải nhập thể? Thiên Chúa có tràn đầy niềm hạnh phúc, ngài không thể hưởng một mình. Nhưng nếu tạo nên các sinh vật, rồi làm cho các sinh vật ấy trở nên thật hoàn hảo, thì điều này không mang lại một ý nghĩa nào cả. Bởi vì làm như vậy là Thiên Chúa đã sử dụng quyền năng tối đa, còn con người chẳng có chút công trạng nào!

65/ Tình yêu phát xuất từ đâu? Thiên Chúa là tình yêu, đây là lời mạc khải mà Thiên Chúa đã ban cho Thánh Gioan. Tình yêu cũng là tiếng nói luôn ở trên môi miệng mọi người và trong con tim của nhân loại. Hai tiếng nói mang lại ý nghĩa sâu thẳm nhất trong cuộc sống của con người.

66/ Con người sống là để mong đợi điều  gì? Sinh ra, lớn lên, vui sống và chết đi / con người lúc nào cũng mong muốn đạt được tình yêu. Con người mà không có tình yêu thì đâu khác gì những viên đá lạnh lùng nằm cạnh nhau. Hay như những thân cây vô tri vô giác đứng cạnh nhau trong khu rừng. Hay những con vật sống chung với nhau, lúc nào cũng gầm gừ chờ dịp cắn xé nhau chỉ vì muốn biến thân xác của nhau trở thành miếng mồi ngon.

67/ Tình yêu quan trọng thế nào trong đời sống con người? Con người là động vật xã hội, tình yêu càng khiến cho con người muốn sống xích lại gần nhau, muốn đi vào cuộc đời của nhau. Chấp nhận chia sẻ cho nhau từ miếng cơm manh áo, cho đến tâm tình, tư tưởng  của nhau. Muốn cùng vui, cùng khổ, cùng làm việc, cùng phấn đấu, cùng vươn lên khỏi kiếp lầm than, khỏi ách nô lệ.

68/ Tình yêu mang lại lợi ích gì? Tình yêu như ánh sáng chiếu rọi, như sức nóng sưởi ấm lòng người, giúp con người phát triển hạnh phúc. Tình yêu thúc đẩy con người xích lại gần nhau hơn, gắn bó với nhau hơn để tất cả trở nên một, một lý trí, một ý chí, một mục đích, một cuộc đời.

69/ Thánh kinh đã khẳng định thế nào về tình yêu? Thiên Chúa yêu thương con người cách đặc biệt. Tình yêu ở nơi Thiên Chúa tràn ngập, đến nỗi Thiên Chúa phải bỏ trời xuống làm người và chỉ muốn ở giữa con người. Ngài chỉ muốn đến gặp con người trước khi con người đến gặp Thiên Chúa.

70/ Thiên Chúa yêu con người như thế nào? Ngay từ lúc đầu, ở sách Sáng Thế, Thiên Chúa sống thân mật với con người từ khi mới được tạo dựng, ngài cùng đi dạo mát, chăm sóc thăm hỏi con người mỗi ngày. Ngài cho hưởng đủ loại hoa quả / cho con người một bạn đường / Ngài luôn nói chuyện với họ cách thân mật.

71/ Thiên Chúa yêu thương cụ thể hơn như thế nào? Ngài đến viếng Abraham, ngài ban cho ông một lời hứa. Ngài ký kết với Abraham một giao ước và quyết tâm thi hành giao ước đó. Ngài để ý đến nỗi khổ của ông, đã già mà chẳng có người nối dõi, ngài đã ban cho ông một miêu duệ đông gấp triệu lần mà lòng Abraham có thể ước muốn.

72/ Thiên Chúa đã yêu thương miêu duệ của Abraham như thế nào? Khi con cháu Abraham bị áp bức khốn cực trong đất Ai Cập, Ngài đã quyết tâm giải phóng dân Chúa khỏi ách nô lệ khi chọn Moisen, một người có lòng yêu nước nồng nàn.

73/ Thiên Chúa đã yêu thương dân Ngài dưới thời Moisen như thế nào? Thiên Chúa cũng đã ký kết một giao ước và thiết lập một dân riêng, để họ làm chứng cho Thiên Chúa giữa muôn nước.

74/ Thiên Chúa đã yêu thương dân ngài như thế nào lúc họ đang ở trong sa mạc? Trong sa mạc, Thiên Chúa luôn hiện diện giữa dân qua Hòm Bia Thánh, qua đám mây, qua cột lửa, ngài đã hướng dẫn họ trong suốt hành trình 40 năm trong sa mạc.

75/ Qua sự hiện diện của Ngài, Dân Chúa đã được những gì? Sự hiện của Chúa giữa dân là sự hiện diện giải phóng, ngài cứu dân khỏi lầm than, ngài giúp họ chiến đấu với mọi địch thù để tồn tại và bình an tiến về đất hứa.

76/ Ngài thương yêu dân ngài như thế nào? Ngài thương dân như cha mẹ yêu thương con cái, như gà mẹ ấp ủ đàn gà con dưới cánh như mục tử nhân lành chăm sóc đàn chiên.

77/ Tại sao Ngài chưa bằng lòng với những gì đã làm cho dân Ngài? Ngài muốn đến cư ngụ giữa dân, không phải như một thần linh vô hình. Nhưng chấp nhận chia sẻ thân phận kiếp người, và Thiên Chúa đã trở thành người. Ngài cũng bị ràng buộc bởi không gian và thời gian, Ngài sẵn sàng đón nhận tất cả những khắc khoải lo âu của cuộc sống, Ngài cũng sinh hoạt như mọi người, Ngài cũng vui cười than khóc và chấp nhận mọi giới hạn, ngay cả cái chết là giới hạn cuối cùng của đời con người.

78/ Khía cạnh huyền diệu nhất của mầu nhiệm nhập thể là gì? Chúa muốn làm con như bao người ở trần thế, để cho chúng ta nhận ra gương mặt đích thức của Ngài, một thứ thực tế không viễn vông, không lý thuyết để cho  mọi người biết rằng Ngài không thuộc về một thế giới xa lạ, Ngài không sống ảo tưởng nhưng là để sống cho một tình yêu chân thật.

79/ Ai thụ thai Chúa Giê-su? Maria thụ thai Chúa Giê-su cũng như là nhân loại thụ thai Chúa Giê-su. Mẹ hạ sinh Chúa Giê-su thì nhân loại cũng hạ sinh Ngài. Hôm nay sứ thần kêu mời mẹ Maria hãy vui lên. Đó cũng là loan báo tin vui cho nhân loại / chính từ nhân loại mà phát sinh ra một người toàn thiện, xứng đáng là trưởng tử giữa muôn loài.

80/ Mầu nhiệm nhập thể nói lên điều gì? Đây là sự gặp gỡ tột đỉnh giữa con người và Thiên Chúa. Thiên Chúa viếng thăm dân người khiến cho lòng dân nảy sinh đấng cứu độ như là chồi cây Giesse do Thiên Chúa vun trồng đã nở hoa.

81/ Con người của Đức Giê-su nói lên điều gì? Đức Giê-su là bí tích, là dấu hiệu là điểm hẹn gặp gỡ giữa con người và Thiên Chúa. Chúa Giê-su là nơi hội tụ của tình thương giữa Thiên Chúa và dân người. Ở nơi Đức Giê-su, Ngài chính là lời mời gọi của Thiên Chúa và cũng là tiếng đáp trả của nhân loại. Ngài chính là trung gian ,là máng thông ban ơn phúc, là cỗ máy biến đổi con người trở nên Con Thiên Chúa.  **R

 

TÓM Ý

1/ Hai cuộc truyền tin khác nhau thế nào ? So sánh Mẹ Maria và Ông Dacaria : Mẹ Maria không hiểu hết chương trình của Chúa nhưng vì yêu mến nên Mẹ tin tưởng không có chút nghi ngờ. Dacaria là một tư tế sống gần bên Chúa, ông rất rành kinh thánh, rành lời Thiên Chúa hứa nhưng ông lại không tin lời sứ thần báo tin nên ông bị phạt câm.

2/ Vì sao Mẹ lại xin vâng ? Lời “xin vâng” của Mẹ Maria có tính cách phó thác dù mẹ không hiểu hết ý định của Thiên Chúa /vì Mẹ yêu Chúa, vì Mẹ luôn tin tưởng ở chúa /

3/ Ta phải sống mùa vọng như thế nào ? Mùa vọng Chúa muốn chúng ta dọn đường Chúa đến bằng cách lắng nghe, học hỏi và đem Lời Chúa ra thực hành bằng cách sống bác ái yêu thương.

4/ Có bao nhiêu lần chúng ta đón Chúa ? Chúng ta đón tiếp Chúa trong mùa Giáng sinh, trong giờ lâm chung, trong ngày phán xét và trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày.

5/ Mầu nhiệm nhập thể được bắt đầu từ đâu ? Mầu nhiệm nhập thể được bắt đầu bằng hai tiếng “xin vâng” của Đức Mẹ ở Nazarét.

6/ Con Thiên Chúa làm người như thế nào ? Ngôi lời xuống trần, Ngài muốn làm người trăm phần trăm nên Ngài cũng cần có một người mẹ, một tổ ấm gia đình. Chúa làm người giống như chúng ta ngoại trừ tội lỗi.

7/ Vinh dự của trái đất như thế nào ? Trái đất được vinh dự vì nó là một trong hàng tỷ tỷ ngôi sao trong vũ trụ nhưng lại được Con Thiên Chúa chọn để ngự vào.

8/ Chúa Giesu dạy chúng ta điều gì ? Con Thiên Chúa dạy ta yêu mọi người, yêu mái ấm gia đình, yêu xã hội mà chúng ta đang sống và yêu mọi người vì tất cả đều là anh em của chúng ta.

9/ Giáng sinh mang lại điều gì cho thế giới ? Noel đem lại bình an cho thế giới, cho các dân tộc, cho các gia đình và cho mọi người.

10/ Tại sao giới trẻ sống liều ?Một bộ phận người trẻ sống mất phương hướng, họ không tìm ra mục đích sống, không ai hướng dẫn họ, vì họ không tìm thấy chứng nhân nên họ muốn đốt cuộc đời họ như những con thiêu thân.

11/ Câu chuyện Trương Lương dạy ta điều gì ?  Tướng tài của Lưu Bang.  Trương Lương được cơ may là do tính nhẫn nại và khiêm tốn. Mẹ Maria được trần đầy ơn Chúa do Mẹ khiêm nhường thẳm sâu.

12/ Nhờ đâu mà Mẹ được Thiên Chúa thương ? Khi đối diện với Thiên sứ Gabriel, Mẹ xưng mình là nữ tỳ. Khi được bà chị Isave khen tặng, Mẹ chỉ nhận mình là tôi tớ hèn mọn. Chính nhờ thế nên Mẹ được tràn đầy Ơn Chúa.

13/ Mẹ xin vâng như thế nào ? Ai cũng có dự định riêng, Đức mẹ cũng thế.  Nhưng khi biết được Thiên Chúa đang cần Mẹ cộng tác, Mẹ đã từ bỏ ý riêng để chỉ vâng theo ý Chúa. Khi thưa hai  tiếng “xin vâng”, Mẹ đã vượt qua mọi tính toán e dè và sẵn sàng nép mình vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

14/ Mẹ liều mình như thế nào ? Luật Do Thái rất khắc nghiệt với những thiếu nữ không chồng mà chửa. Họ phạt bằng án tử hình. Mẹ biết thế nhưng mẹ rất tin tưởng vào Thiên Chúa nên Mẹ đã “xin vâng”.

15/ Vì sao Mẹ được Chúa đoái thương ? Thái độ chấp nhận trong khiêm tốn nên Mẹ được Thiên Chúa yêu thương. Mẹ càng khiêm tốn, Chúa càng tuôn đổ muôn ơn phúc xuống cho Mẹ .

16/ Nếu Mẹ không xin vâng thì sao ? Khiêm nhường là đi vào chương trình của Chúa. Ơn quí giá nhất mà Chúa ban cho chúng ta chính là sự tự do. Nếu Đức Mẹ làm theo ý riêng thì chương trình cứu độ của Thiên Chúa khó có thể hoàn thành.

17/ Thiên Chúa cần điều gì nhất ? Khi tạo dựng nên chúng ta, Chúa không hỏi ý kiến ai. Nhưng nếu muốn cứu độ chúng ta, Thiên Chúa cần sự đồng ý của mỗi người. Nếu ai cũng theo ý riêng thì chương trình cứu độ của Chúa sẽ bất thành.

18/ Mùa vọng chúng ta nên làm gì ? Chúa muốn chúng ta dọn lòng, chỉ cần chúng ta mở cửa là Chúa sẽ bước vào ngay. Chúa sẽ giúp chúng ta dọn sạch tâm hồn, đổi mới đời sống. Sau đó Chúa sẽ cư ngụ vĩnh viễn trong cung lòng chúng ta.

19/ Mẹ khiêm tốn như thế nào ? Dưới con  mắt của Thiên Chúa, Mẹ Maria đâu có gì đặc biệt. Nhưng Mẹ có một tấm lòng âm thầm nhỏ bé, và vì yêu Chúa nên Mẹ quyết tâm hoàn thành sứ mạng Chúa trao.Đời Mẹ được sánh ví với hạt cải trong dụ ngôn Nước Trời (Mc 4,31-32).

20/ Cách Thiên Chúa làm có gì khác lạ? Thiên Chúa vĩ đại ở chỗ: Ngài dùng những con người nhỏ bé tầm thường để làm những việc lớn lao. Có người được Chúa chọn hoàn thành sứ mạng, cũng có người được Chúa chọn nhưng lại làm hỏng công việc của Chúa như bà Eva, Vua Sa-un, Yuđa.

21/ Tại sao Mẹ Maria thành công ? Do Mẹ biết xóa bỏ cái tôi của mình trước Thiên Chúa. Xóa bỏ ý riêng của mình trước thánh ý Thiên Chúa, xóa bỏ kế hoạch của mình để tham gia vào kế hoạch của Chúa. Đó là tinh thần tự hủy mà Chúa Giê-su là mẫu gương hoàn hảo nhất.

22/ Khi Chúa chọn , nên làm thế nào ? Khi Chúa chọn ta, là để ta làm theo ý Ngài. Khi chọn ta, Chúa muốn chúng ta là một công cụ của Ngài, công cụ phải làm theo ý muốn của người sử dụng. Chúng ta hãy toàn tâm toàn ý theo mục đích của Chúa chứ đừng nghĩ đến mục đích của riêng mình.

23/ Chúa Giê-su khuyên chúng ta điều gì ? Trước hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa, còn mọi thứ khác Ngài sẽ ban thêm cho (Mt 6,33). Chúa sẽ không để công việc của chúng ta thất bại nếu chúng ta toàn tâm toàn ý lo cho công việc của Ngài.

24/ Thế nào là làm theo ý riêng ? Đừng quá tự tin, coi chừng bị ngã / Lúc đầu có người rất nhiệt tình, quên mình, hoạt động vì Chúa, vì tha nhân chứ không vì mình. Nhưng tới lúc bị tha hóa, người ấy đã đặt mục đích của mình lên trên mục đích của Chúa, ý của mình lên trên ý Chúa, hoặc muốn lèo lái công việc của Chúa theo ý của mình.

25/ Nguy hại của sự tự cao là gì ? Lúc đầu nhờ lòng nhiệt thành nên họ thành công, nhưng về sau họ bị chính những thứ mà họ vừa đạt được ấy làm cho họ biến chất, tha hóa khiến cho họ dần mất ơn Chúa và biến họ thành kẻ phá hoại, cản trở công  việc của Chúa.  Những người đang nắm giữ chức vị cao, nhiều tiền, nhiều quyền, cần phải lưu ý lời Thánh Phaolô : Ai tưởng mình đứng vững, hãy coi chừng kẻo ngã (1 Cor 10,12).

26/ Thánh Phaolô căn dặn điều gì ? Hãy coi chừng mình sẽ trở thành cây chổi cùn, sau khi đã tận tâm tận lực quét sạch mọi thứ rác rưởi, để rồi cuối cùng mình lại trở thành một thứ rác lớn nhất, khó quét nhất.

27/ Mùa vọng chúng phải sống đạo như thế nào ? Mọi người cần có tinh thần tỉnh thức :Hãy luôn luôn tự xét bản thân, hãy coi chừng địa vị danh vọng, quyền lực, tiền bạc là những yếu tố có khả năng làm tha hóa ,làm biến chất. Vì thế kiểu sống thanh đạm, từ bỏ, siêu thoát luôn luôn là điều cần thiết trong suốt cuộc đời.

28/ Tại sao chúng ta lại thường gặp thử thách ? Ai được Thiên Chúa chọn làm những công việc lớn lao, càng gặp nhiều thử thách, khổ đau. Đó là cách mà Thiên Chúa đối xử với những ai Ngài đặc biệt yêu thương và tuyển chọn để tinh luyện cho xứng với ơn gọi. Hãy nhìn những thử thách của Chúa Giê-su của Mẹ Maria và những người được Chúa ưu đãi thì sẽ rõ.

29/ Đau khổ thường dẫn ta đến đâu ? Cách thức của Chúa làm cho ai đó trở nên công chính là những thử thách, Chúa Giê-su đã trải qua nhiều đau khổ sau đó mới trở nên một vị lãnh đạo thập toàn (Dt 2,10).

30/ Vì sao ta lại được Chúa khen thưởng ? Những ai được Thiên Chúa khen thưởng thì người khác không thể nghen tị được với vinh quang lớn lao mà Chúa ban khi họ được bền đỗ trong cơn thử thách. Vì ai bền chí đến cùng sẽ được cứu thoát (Mt 20,22/ Mt 24,13).

31/ Tại sao chúng ta phải cộng tác với Chúa ? Chúa muốn cứu rỗi nhân loại nên Chúa cũng cần người cộng tác với Chúa, chúng ta hãy sẵn sàng đáp lại lời mời gọi đó nếu Chúa cần. Xin Chúa ban cho chúng ta trung thành với quyết tâm ấy đến cùng !   **R 

 

Giuse Luca/ Trưởng Nhóm Kính Thánh Emmaus


Trở lại      In      Số lần xem: 968
Tin tức liên quan
  • Tìm hiểu TM CN XXV Thường Niên - B -2015 (Yuse Luca) - 20/09/2015
  • Tìm hiểu Tin Mừng CN XXIV Thường Niên - B - 13/09/2015
  • Tìm hiểu Tin Mừng CN XXIII Thường Niên - B - 06/09/2015
  • Tìm hiểu Tin Mừng CN XXII Thường Niên - B - 30/08/2015
  • Tìm hiểu Tin Mừng CN XXI Thường Niên - B - 23/08/2015
  • Tìm hiểu Tin Mừng CN XX Thường Niên - B - 16/08/2015
  • Tìm hiểu Tin Mừng CN XIX Thường Niên - B - 9/08/2015
  • Tìm hiểu Tin Mừng CN XVIII Thường Niên - B - 02/08/2015
  • Tìm hiểu Tin Mừng CN XVII Thường Niên - B - 26/07/2015
  • Tìm hiểu Tin Mừng CN XVI Thường Niên - B - 19/07/2015
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  12
 Hôm nay:  435
 Hôm qua:  3281
 Tuần trước:  56194
 Tháng trước:  140432
 Tất cả:  4677323
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
  TrưởngnhómKinhThánhEmmaus / Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Facebook:  https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
- Youtube : Giáo Dân Sống Đạo / videos 

Chia sẻ cho bạn bè :
top