Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / LẠY CHÚA GIESUS ,CHÚA ĐỂ XẢY RA TAI NẠN COVID ,KHÔNG PHẢI VÌ GHÉT / NHƯNG LÀ MỘT CÁCH ĐỂ QUỞ PHẠT CHÚNG CON / XIN BAN CHO CHÚNG CON ƠN BIẾT SÁM HỐI ,CHỪA BỎ MỌI LỖI LẦM , THAY ĐỔI LỐI SỐNG XA HOA , ÍCH KỶ VÀ TỰ DO QUÁ ĐÁNG / XIN THA THỨ CHO TẤT CẢ CHÚNG CON . AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bảy mối tội đầu , tội số 2 - Tập II

Hung dữ ,anh em và mọi người sẽ tránh xa .

MỤC LỤC 2 - TẬP II

-----//-----

2. NHẬN DIỆN ĐAM MÊ Ý MÌNH (Nóng giận)

PHẦN I: TÊN CỦA CÁC ĐAM MÊ Ý MÌNH (Nóng giận)

I. Nóng giận trong TƯ TƯỞNG (41-43)

II. Nóng giận trong LỜI NÓI  (44-54)

III. Nóng giận trong VIỆC LÀM (55-59)

PHẦN II: TẬP LUYỆN ĐỂ VƯỢT THẮNG ĐAM MÊ Ý MÌNH (Nóng giận)

2. NHẬN DIỆN ĐAM MÊ Ý MÌNH (Nóng giận)

 MÊ Ý MÌNH (Nóng giận)

      MÊ Ý MÌNH (nóng giận): Người mê ý mình không muốn ai động đến quyền, đến lợi của mình, hễ ai động đến thì nổi xung, làm dữ để chống đối và trả oán. Tính nóng giận cũng thuộc dòng dõi kiêu ngạo (x. Tu Đức Học trang 328).

PHẦN I: TÊN CỦA CÁC ĐAM MÊ Ý MÌNH (Nóng giận)

I. Nóng giận trong TƯ TƯỞNG (41-43)

41. Lòng trí suy nghĩ thâm độc, nham hiểm.

42. Lòng trí bực tức biểu lộ qua thái độ ghét bỏ. Buồn phiền bực bội vì lỗi lầm của người khác.

43. Tâm trí tức tối khó chịu vì người được sự lành hoặc tài giỏi hơn mình. Tâm trí tức tối khó chịu vì lỗi lầm hoặc một sơ suất của người khác

II. Nóng giận trong LỜI NÓI  (44-54)

44. Nói những lời nguyền rủa trong cơn nóng giận với ngư ời khác.

45. Nói những lời độc ác, thoá mạ, ăn nói thô tục với anh chị em.

46. Nói những lời giận hờn anh chị em và không tha thứ.

47. Nói những lời giận dữ, nóng nẩy với anh chị em .

48. Nói những lời giận dữ vô lý, đùng đùng nổi giận với người khác.

49. Nói những lời nhắc nhở mãi lỗi lầm đã qua của anh chị em.

50. Nói những lời nóng nẩy giận hờn người khác. 

51. Nói những lời cáu kỉnh, bực bội với anh chị em.

52. Nói những lời la lối thoá mạ người khác.

53. Nói những lời tức giận, vu khống đủ điều xấu xa cho anh chị em.

54. Nói những lời dọa nạt, ăn hiếp kẻ dưới quyền hoặc người khác.

III. Nóng giận trong VIỆC LÀM (55-59)

55. Làm những việc chống đối người khác do bực tức.

56. Làm những việc trả thù do căm giận lâu ngày không tha thứ cho anh chị em.

57. Làm những việc do bực tức tranh chấp với người khác.

58. Làm những việc trong cơn bực bội với người dưới quyền hoặc con cái và làm họ tức giận.

59. Làm những việc khinh dể Bề Trên hoặc cha mẹ, và làm cho Bề Trên hoặc cha mẹ phải buồn phiền.

 

PHẦN II: TẬP LUYỆN ĐỂ VƯỢT THẮNG ĐAM MÊ Ý MÌNH (Nóng giận)

I.  NÓNG GIẬN TRONG TƯ TƯỞNG ( 41-43)

SỐ 41. VẤP NGÃ:

** Lòng trí suy nghĩ thâm độc, nham hiểm. (Thâm độc: Nham hiểm, độc ác ngầm. Nham hiểm: Ác độc ngầm, có nhiều mưu mô xảo quyệt, không ai lường trước được)

@ 41a. TẬP LUYỆN:

+ Hiền hoà, tiết độ (x. Gl 5,22-23).

+ Nhân hậu, từ tâm (x. Gl 5,22-23).

@ 41b. LỜI CHÚA:

+ Còn hoa quả của Thần Khí là: Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế (Gl 5,22-23).

+ Thưa anh em, nếu có ai vướng mắc tội nào, thì anh em, những người được Thần Khí thúc đẩy, hãy lấy tinh thần hiền hoà mà sửa dạy người ấy; phải tự đề phòng kẻo chính mình cũng bị cám dỗ (Gl 6,1).

SỐ 42. VẤP NGÃ:

** Lòng trí bực tức biểu lộ qua thái độ ghét bỏ.

** Buồn phiền bực bội vì lỗi lầm của người khác.

@ 42a. TẬP LUYỆN:

+ Nhìn Chúa trong anh chị em, tha thứ (x. 1 Ga 3,23).

+ Nhẫn nhục, nhân hậu  (x. 1 Cr 13,4).

+ Chấp nhận giới hạn của người khác (x. Lc 6,35).

@ 42b. LỜI CHÚA:

+ Đây là điều răn của Người: Chúng ta phải tin vào danh Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người, và phải yêu thương nhau, theo điều răn Người đã ban cho chúng ta (1 Ga 3,23).

+ Anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác (Lc 6,35).

+ Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa" (Ga 17,26).

+ Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc (1 Cr 13,4).

SỐ 43. VẤP NGÃ:

** Tâm trí tức tối khó chịu vì người được sự lành hoặc tài giỏi hơn mình.

** Tâm trí tức tối khó chịu vì lỗi lầm hoặc một sơ suất của người khác

@ 43a. TẬP LUYỆN:

+ Vui mừng trong sự thật (1 Cr 13,6).

+ Chấp nhận giới hạn của mình trong hiền hoà với bản thân (x. Mt 20,15).

+ Chấp nhận giới hạn của người khác trong yêu thương (x. Lc 10,37).

@ 43b. LỜI CHÚA:

+ Chúng tôi không thể làm gì chống lại sự thật, nhưng chúng tôi chỉ có thể hoạt động cho sự thật (2 Cr 13,8).

+ Nhưng ai là người thân cận tôi? ( Lc 10,27). Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông ta:”Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy”(Lc 10,37).

+ Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?" (Mt 20,15).

II.  NÓNG GIẬN TRONG LỜI NÓI  (44-54)

SỐ 44. VẤP NGÃ:

** Nói những lời nguyền rủa trong cơn nóng giận với người khác.

@ 44a. TẬP LUYỆN:

+ Chúc lành cho người làm mình khó chịu (x. Rm 12,14).

+ Yêu mến Chúa Giêsu hiện diện trong anh chị em (x. 1 Ga 4,7).

@ 44b. LỜI CHÚA:

+ Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa (Rm 12,14).

+ Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa (1 Ga 4,7).

SỐ 45. VẤP NGÃ:

** Nói những lời độc ác, thoá mạ, ăn nói thô tục với anh chị em.

@ 45a. TẬP LUYỆN:

+ Lời nói luôn luôn mặn mà dễ thương (x. Cl 4,6).

+ Có lòng thương cảm, chịu đựng và tha thứ cho nhau (x. Cl 3,12-13).

@ 45b. LỜI CHÚA:

+ Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau (Cl 3,12-13).

+ Lời nói của anh em phải luôn luôn mặn mà dễ thương, để anh em biết đối đáp sao cho phải với mỗi người (Cl 4,6).

SỐ 46. VẤP NGÃ:

** Nói những lời giận hờn anh chị em và không tha thứ

@ 46a. TẬP LUYỆN:

+ Tha bảy mươi lần bảy (x. Mt 18,22).

+ Chịu đựng và tha thứ cho nhau (x. Cl 3,13).

@ 46b. LỜI CHÚA:

+ Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau (Cl 3,13).

+ Thầy không bảo là tha đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bẩy (Mt 18,22).

+ Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Ki-tô (Ep 4,32).

SỐ 47. VẤP NGÃ:

** Nói những lời giận dữ, nóng nẩy với anh chị em.

@ 47a. TẬP LUYỆN:

+ Hiền lành và nhẫn nhục (x. Mt 5,4).

+ Ăn ở nhẫn nhục, nhân hậu, bằng một tình thương không giả dối (x. 2 Cr 6,6).

@ 47b. LỜI CHÚA:

+ Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp (Mt 5,4).

+ Chúng tôi còn chứng tỏ điều đó bằng cách ăn ở trong sạch, khôn khéo, nhẫn nhục, nhân hậu, bằng một tinh thần thánh thiện, một tình thương không giả dối (2 Cr 6,6).

SỐ 48. VẤP NGÃ:

** Nói những lời giận dữ vô lý, đùng đùng nổi giận với người khác.

@ 48a. TẬP LUYỆN:

+ Hiền hậu và khiêm nhường (x. Mt 11,29).

+ Có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu (x. Cl 3,12).

@ 48b. LỜI CHÚA:

+ Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường (Mt 11,29).

+ Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại (Cl 3,12).

+ Giận dữ vô lý không thể coi là phải lẽ được, vì giận dữ kéo theo sự sụp đổ của con người (Hc 1,22).

SỐ 49. VẤP NGÃ:

** Nói những lời nhắc nhở mãi lỗi lầm đã qua của anh chị em.

@ 49a. TẬP LUYỆN:

+ Hết lòng tha thứ cho anh em mình (x. Mt 18,35).

+ Tha thứ thật lòng (x. Mc 11,25).

@ 49b. LỜI CHÚA:

+ Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi (Ga 8,7).

+  Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình" (Mt 18,35).

+ Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em (Mc 11,25).

SỐ 50. VẤP NGÃ:

** Nói những lời nóng nẩy giận hờn người khác. 

@ 50a. TẬP LUYỆN:

+ Có lòng nhân hậu biết tha thứ xót thương anh chị em (x. Mt 5,7).

+ Sống nhẫn nại và hiền hòa (x. 1 Tm 6,11).

@ 50b. LỜI CHÚA:

+ Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương (Mt 5,7).

+ Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, hãy tránh xa những điều đó; hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hoà (1 Tm 6,11).

SỐ 51. VẤP NGÃ:

** Nói những lời cáu kỉnh, bực bội với anh chị em. (Cáu kỉnh: Tỏ ra bực tức, chực gây gổ, chửi mắng, đập phá một cách thiếu suy nghĩ).

@ 51a. TẬP LUYỆN:

+ Hiền hoa và nhẫn nại (x. 1 Pr 3,4).

+ Nhìn ra Chúa Giêsu ở trong anh chị em (x. Ga 13,34).

+ Có lòng thương cảm, nhân hậu (x. Cl 3,12).

@ 51b. LỜI CHÚA:

+ Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; như Thầy đã yêu thương anh em (Ga 13,34).

+ Ước chi vẻ duyên dáng của chị em không hệ tại cái mã bên ngoài như kết tóc, đeo vòng vàng, hay ăn mặc xa hoa ; nhưng là con người nội tâm thầm kín, với đồ trang sức không bao giờ hư hỏng là tính thuỳ mị, hiền hoà: đó chính là điều quý giá trước mặt Thiên Chúa (1 Pr 3,4).

+ Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại (Cl 3,12).

SỐ 52. VẤP NGÃ:

** Nói những lời la lối thoá mạ người khác.

@ 52a. TẬP LUYỆN:

+ Hiền hoà, luôn luôn tỏ lòng nhân từ (x. Tt 3,2).

+ Yêu thương và loại trừ mọi hành vi gian ác (x. Ep 4,30-31).

+ Tỏ lòng nhân từ với mọi người (x. Tt 3,2)

@ 52b. LỜI CHÚA:

+ Anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc. Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thoá mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác (Ep 4,30-31).

+ Ai cho mình đạo đức mà không kiềm chế miệng lưỡi, là tự dối lòng mình, vì đó chỉ là thứ đạo đức hão (Gc 1,26).

+ Đừng chửi bới ai, đừng hiếu chiến, nhưng phải hiền hoà, luôn luôn tỏ lòng nhân từ với mọi người (Tt 3,2).

SỐ 53. VẤP NGÃ:

** Nói những lời tức giận, vu khống đủ điều xấu xa cho anh chị em.

@ 53a. TẬP LUYỆN:

+ Hiền hoà và kính trọng người khác (x. 1 Pr 3,16).

+ Sống nhẫn nại và hiền hoà (x. 1 Tm 6,11).

@ 53b. LỜI CHÚA:

+  Tôi cũng vậy tôi cũng không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa ! (Ga 8,11).

+ Phải trả lời cách hiền hoà và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Ki-tô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống (1 Pr 3,16).

+ Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, hãy tránh xa những điều đó; hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hoà (1 Tm 6,11).

SỐ 54. VẤP NGÃ:

**  Nói những lời dọa nạt, ăn hiếp kẻ dưới quyền hoặc người khác.

@ 54a. TẬP LUYỆN:

+ Thông cảm và yêu thương  (x. 1 Pr 3,8).

+ Bác ái và lòng nhân hậu (x. 1 Cr 4,21)

+ Hiền hoà, luôn luôn tỏ lòng nhân từ với mọi người (x. Tt 3,1-2).

@ 54b. LỜI CHÚA:

+ Đừng doạ nạt nữa: anh em biết rằng Chúa của họ cũng là Chúa của anh em, Người ngự trên trời và không thiên vị ai (Ep 6,9).

+ Anh em muốn gì? Muốn tôi mang roi vọt hay là đức bác ái và lòng nhân hậu mà đến với anh em? (1 Cr 4,21)

+ Sau hết, tất cả anh chị em hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, hãy yêu thương nhau như anh em, hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn (1 Pr 3,8).

+ Anh hãy nhắc nhở cho ai nấy phải phục tùng và tuân lệnh các nhà chức trách, các người cầm quyền, phải sẵn sàng làm mọi việc tốt, và đừng chửi bới ai, đừng hiếu chiến, nhưng phải hiền hoà, luôn luôn tỏ lòng nhân từ với mọi người (Tt 3,1-2).

III.  NÓNG GIẬN TRONG VIỆC LÀM  (55-59)

SỐ 55. VẤP NGÃ:

** Làm những việc chống đối người khác do bực tức.

@ 55a. TẬP LUYỆN:

+  Nhờ Thần Khí mà tiến bước trong bình an và hiền hòa(x. Gl 5,25-26).

+ Xây dựng cho nhau trong bình an của Chúa (x. Ga 14,27).

@ 55b. LỜI CHÚA:

+ Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước. Chúng ta đừng có tìm hư danh, đừng khiêu khích nhau, đừng ganh tị nhau (Gl 5,25-26).

+ "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương." (Lc 2,14).

+ Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi (Ga 14,27).

SỐ 56. VẤP NGÃ:

** Làm những việc trả thù do căm giận lâu ngày không tha thứ cho anh chị em.

@ 56a. TẬP LUYỆN:

+ Tha thứ và cầu nguyện (x. Mt 5,44).

+ Tha thứ và an ủi (x. 2 Cr 2,7)

@ 56b. LỜI CHÚA:

+ Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em (Mt 5,44).

+ Vì vậy, tốt hơn, anh em phải tha thứ và an ủi, kẻo người đó bị chìm đắm trong nỗi ưu phiền quá mức chăng (2 Cr 2,7).

+ Hay là bạn coi thường lòng Chúa vô cùng nhân hậu, khoan dung, đại lượng, mà không nhận ra rằng: Thiên Chúa nhân hậu như thế là để thúc giục bạn hối cải sao? (Rm 2,4).

SỐ 57. VẤP NGÃ:

** Làm những việc do bực tức tranh chấp với người khác.

@ 57a. TẬP LUYỆN: 

+ Ăn ở thuận hòa (x. 2 Cr 13,11).

+ Làm điều thiện, đừng nản chí (x. Gl 6,9-10).

@ 57b. LỜI CHÚA:

+ Anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em (2 Cr 13,11).

+ Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng. Vậy bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những anh em trong cùng đại gia đình đức tin (Gl 6,9-10).

SỐ 58. VẤP NGÃ:

** Làm những việc trong cơn bực bội với người dưới quyền hoặc con cái, và làm họ tức giận.

@ 58a. TẬP LUYỆN:

+ Khuyên răn dạy bảo trong yêu thương (x. Ep 6,4).

+ Hiền hòa mà sửa dậy (x. Gl 6,1).

@ 58b. LỜI CHÚA:

+ Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy (Ep 6,4).

+ Thưa anh em, nếu có ai vướng mắc tội nào, thì anh em, những người được Thần Khí thúc đẩy, hãy lấy tinh thần hiền hoà mà sửa dạy người ấy; phải tự đề phòng kẻo chính mình cũng bị cám dỗ (Gl 6,1).

SỐ 59. VẤP NGÃ:

** Làm những việc khinh dể Bề Trên hoặc cha mẹ, và làm cho Bề Trên hoặc cha mẹ phải buồn phiền.

@ 59a. TẬP LUYỆN:

+ Tôn kính, vâng lời cha mẹ (x. Ep 6,1-2).

+ Sống hiếu thảo lễ nghĩa (x. Hc 3,12-14).

@ 59b. LỜI CHÚA:

+ Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì  đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ (Ep 6,1-2).

 

+ Con ơi, hãy săn sóc cha con, khi người đến tuổi già; bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi. Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh dể người. Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng, và sẽ đền bù tội lỗi cho con (Hc 3,12-14).


Trở lại      In      Số lần xem: 2632
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Chạm Lòng Con Chúa Ơi!
Tết Trung Thu
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Album Những Bài Thánh Ca Hay Nhất Của Phan Đinh Tùng 2015
Thánh Ca Chọn Lọc 3 - Đời Dâng Hiến
Bài Giảng CN XXII TN B-2015 (Cha. T.Đ Long)
Bài Giảng CN XXI TN B-2015 (Cha. T.Đ Long)
Bài Giảng CN XX TN B-2015 (Cha. T.Đ Long)
Bài Giảng CN XIX TN B-2015 (Cha. T.Đ Long)
Bài Giảng CN XVIII TN B-2015 (Cha. T.Đ Long)
Bài Giảng CN XVII TN B-2015 (Cha. T.Đ Long)
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  15
 Hôm nay:  2372
 Hôm qua:  3199
 Tuần trước:  25800
 Tháng trước:  117298
 Tất cả:  8343507
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top