Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / LẠY MẸ MARIA MÂN CÔI / XIN BAN CHO CHÚNG CON ƠN BIẾT SÁM HỐI ,CHỪA BỎ MỌI LỖI LẦM , THAY ĐỔI LỐI SỐNG XA HOA , ÍCH KỶ VÀ TỰ DO QUÁ ĐÁNG / XIN BAN ƠN THA THỨ CHO CHÚNG CON . AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bảy mối tội đầu, tội số 3 - Tập II

Ghen ghét ,không muốn ai hơn mình .

MỤC LỤC 3 - TẬP II

----//----

3. NHẬN DIỆN ĐAM MÊ CỦA CẢI NGƯỜI KHÁC (Ghen tị)

PHẦN I: TÊN CỦA CÁC ĐAM MÊ MÊ CỦA CẢI NGƯỜI (Ghen tị, 60-93)

I.  Ghen tị TRONG TƯ TƯỞNG (60-71)

II. Ghen tị TRONG LỜI NÓI (72-80)

PHẦN II: TẬP LUYỆN ĐỂ VƯỢT THẮNG ĐAM MÊ CỦA CẢI NGƯỜI (Ghen tị, 60-93)

3. NHẬN DIỆN ĐAM MÊ CỦA CẢI NGƯỜI KHÁC (Ghen tị)

   MÊ CỦA CẢI NGƯỜI (Ghen tị)

   MÊ CỦA CẢI CỦA NGƯỜI KHÁC (Ghen tị): Người mê của cải của người khác nên sinh ra ghen tị ; họ mê của cải vật chất (nhan sắc, bạc tiền ...) hoặc tinh thần (tài năng, nhân đức... ). Người ghen tị không muốn ai hơn mình, hễ thấy ai hơn thì buồn rầu, tức tối, có khi còn muốn cho người ta mất sự lành ấy nữa. Đó là tính ghen tị, cũng gọi là ghen ghét, phân bì, tị nạnh (x. Tu Đức Học trang 326).

PHẦN I: TÊN CỦA CÁC ĐAM MÊ MÊ CỦA CẢI NGƯỜI (Ghen tị, 60-93)

I.  Ghen tị TRONG TƯ TƯỞNG (60-71)

60. Lòng trí bị trầm uất, bực bội vì người khác hơn mình về tình, tiền, danh.

61. Lòng trí buồn rầu quá sức vì người ta hơn mình.

62. Lòng trí không muốn ai hơn mình.

63. Lòng trí  ghen ghét, phân bì, tị nạnh với người khác về tiền, tình, danh.

64. Lòng trí ghét kẻ thù (x. Mt 5,43), không chịu tha thứ. 

65. Lòng trí nuôi hận thù, oán thù, bất hòa.

66. Lòng trí không biết thương xót anh chị em (x. Mt 18,23-35).

67. Lòng trí buồn rầu vì người khác được sự lành.

68. Lòng trí ghen tức khi thấy người khác tốt được những điều tốt đẹp hơn mình.

69. Lòng trí luôn sợ người khác lấn át mình.

70. Lòng trí muốn sự dữ  cho người khác vì ghen tị.

71 Lòng trí đầy mưu mô và gian trá, hại người do ghen tị.

II. Ghen tị TRONG LỜI NÓI (72-80)

72. Nói những lời chỉ trích trong cay cú, phê bình với ác ý do ghen tị.

73. Nói những lời chống đối do ghen tức.

74. Nói những lời chứng gian,ï bỏ vạ cáo gian vì ghen tị.

75. Nói những lời độc địa, cay nghiệt vì ghen tị.

76. Nói những lời khiêu khích, tranh chấp vì ghen tị.

77. Nói những lời gian ác điêu ngoa vì ghen tị.

78. Nói những lời nói xấu dèm pha, xét đoán anh chị em vì ghen tị.

79. Nói những lời mỉa mai, châm chọc cay độc vì ghen tị.

80. Nói những lời chua cay gắt gỏng do ghen ghét tị hiềm.

III. Ghen tị TRONG VIỆC LÀM (81-93)

81. Làm những việc hay thay đổi quyết định vì ganh tị và tự ái.

82. Làm những việc gian ác vì ghen tị.

83. Làm những việc hại người khác do ghen tị.

84. Làm những việc oán thù vì ghen tức với người khác.

85. Làm những việc lấy ác báo ác vì ghen tị thù hằn.

86. Làm những việc bác ái vì ganh tị với người khác.

87. Làm những việc gây chia rẽ vì ghen tị.

88. Làm những việc tranh giành lợi lộc, danh vọng vì ghen tị.

89. Làm những việc chỉ vì ganh tị với người khác.

90. Làm những việc bất công vì ghen tị.

91. Làm những việc làm chứng gian vì ghen tị.

92. Làm những việc vu khống, xúi giục người ta vu khống vì ghen tị.

93. Làm những việc vui mừng khi thấy sự gian ác vì ghen tị.

PHẦN II: TẬP LUYỆN ĐỂ VƯỢT THẮNG ĐAM MÊ CỦA CẢI NGƯỜI (Ghen tị, 60-93)

I.  GHEN TỊ TRONG TƯ TƯỞNG (60-71)

SỐ 60. VẤP NGÃ:

** Lòng trí bị trầm uất, bực bội vì người khác hơn mình về tình, tiền, danh. (Trầm uất: Buồn u uất trong lòng, có nỗi buồn bực, tức tối dồn nén trong lòng, không nói ra được).

@ 60a. TẬP LUYỆN: 

+ Vui mừng vì có niềm hy vọng và chuyên cần cầu nguyện (x. Rm 12,12).

+ Trong mọi hoàn cảnh biết cảm tạ Thiên Chúa là Cha (x. Ep 5,19-20).

+ Để cho lòng chan chứa niềm tri ân cảm tạ (x. Cl 2,7).

+ Bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Ki-tô Giêsu (x. Cl 2,7).

+ Xin Chúa ban cho được chan chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin (x. Rm 15,13).

@ 60b. LỜI CHÚA:

+ Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện (Rm 12,12).

+ Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng; hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha (Ep 5,19-20).

+ Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Ki-tô Giê-su, hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn, và để cho lòng chan chứa niềm tri ân cảm tạ (Cl 2,7).

+ Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giê-su và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha (Cl 3,17).

+ Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho anh em được chan chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần, anh em được tràn trề hy vọng (Rm 15,13).

SỐ 61. VẤP NGÃ:

** Lòng trí buồn rầu quá sức vì người ta hơn mình.

@ 61a. TẬP LUYỆN:

+ Chan chứa niềm vui khi trải qua bao nỗi gian truân (x. 2 Cr 8,2).

+ Vui luôn trong niềm vui của Chúa (x. Pl 4,4).

+ Sốâng với niềm vui do Thánh Thần ban (x. 1 Tx 1,6).

@ 61b. LỜI CHÚA:

+ Trải qua bao nỗi gian truân, họ vẫn được chan chứa niềm vui; giữa cảnh khó nghèo cùng cực, họ lại trở nên những người giàu lòng quảng đại (2 Cr 8,2).

+ Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: Vui lên anh em (Pl 4,4).

+ Tôi xác tín rằng niềm vui của tôi cũng là niềm vui của tất cả anh em (2 Cr 2,3).

+ Còn anh em, anh em đã bắt chước chúng tôi và noi gương Chúa, khi đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân với niềm vui do Thánh Thần ban (1 Tx 1,6).

SỐ 62. VẤP NGÃ:

** Lòng trí không muốn ai hơn mình.

@ 62a. TẬP LUYỆN: 

+ Hy vọng điều tốt cho người khác (x. Mt 23,13).

+ Hãy làm cho người ta như mình muốn người làm cho mình (x. Mt 7,12-12).

@ 62b. LỜI CHÚA:

+ Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào (Mt 23,13).

+ Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó (Mt 7,12-12).

SỐ 63. VẤP NGÃ:

** Lòng trí  ghen ghét, phân bì, tị nạnh với người khác về tiền, tình, danh. (Ghen ghét: Vừa ghen vừa ghét. Ghen: Tức tối bực dọc vì thấy người khác hơn mình. Ghét: Có ác cảm, không gắn bó, không ưa thích, muốn tránh hoặc bực tức với ai. Phân bì: So sánh tị nạnh hơn thiệt. Tị nạnh: So bì hơn thiệt với người khác, không muốn mình bị thiệt).

@ 63a. TẬP LUYỆN: 

+ Yêu thương và sống hòa thuận (x. Rm 12,8b-10.18).

+ Làm việc bác ái thì hãy vui vẻ (x. Rm 12,8b-10.18).

+ Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. (x. Rm 12,8b-10.18).

@ 63b. LỜI CHÚA:

+ Ai làm việc bác ái thì hãy vui vẻ. Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ tha thiết với điều lành; thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình.Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được, để sống hòa thuận với mọi người. ( Rm 12,8b-10.18).

+ Sau hết, tất cả anh chị em hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, hãy yêu thương nhau như anh em, hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn (1 Pr 3,8).

+ Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em (Ga 15,12).

SỐ 64. VẤP NGÃ:

** Lòng trí ghét kẻ thù (x. Mt 5,43).

** Không chịu tha thứ. 

@ 64a. TẬP LUYỆN:

+ Yêu kẻ thù và cầu nguyện cho họ (x. Mt 5,44).

+ Yêu thương và phục vụ như Đức Kitô (x. Ga 13,1).

@ 64b. LỜI CHÚA:

+ Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em (Mt 5,44)

+ Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng (Ga 13,1).

+ Thế mà Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta (Rm 5,8).

SỐ 65. VẤP NGÃ:

** Lòng trí nuôi hận thù, oán thù, bất hòa.

@ 65a. TẬP LUYỆN: 

+ Bác ái, nhân hậu, từ  tâm (x. 1 Ga 4,21).

+ Hết lòng tha thứ (x. Mt 18,35)  

 @ 65b. LỜI CHÚA:

+ Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình (Mt 18,35)  

+ Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy.(Rm 13,10).

+ Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Người: ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình (1 Ga 4,21).

SỐ 66. VẤP NGÃ:

** Lòng trí không biết thương xót anh chị em (x. Mt 18,23-35).

@ 66a. TẬP LUYỆN: 

+ Biết thương xót (x. Mt 5,7).

+ Yêu thương cách chân thật và bằng việc làm (x. 1 Ga 3,18).

@ 66b. LỜI CHÚA:

+ Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương (Mt 5,7).

+ Tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?" (Mt 18,32-33).

+ Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm (1 Ga 3,18).

SỐ 67. VẤP NGÃ:

** Lòng trí buồn rầu vì người khác được sự lành.

@ 67a. TẬP LUYỆN: 

+ Muốn điều tốt cho người (x. 1 Ga 4,20).

+ Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ (x. Mt 5,16).

@ 67b. LỜI CHÚA:

+ Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời ( Mt 5,16).

+ Nếu ai nói: "Tôi yêu mến Thiên Chúa" mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy (1 Ga 4,20).

+ Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: Là anh em có lòng yêu thương nhau." (Ga 13,35).

+ Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu (1 Ga 4,8).

SỐ 68. VẤP NGÃ:

** Lòng trí ghen tức khi thấy người khác tốt được những điều tốt đẹp hơn mình.

@ 68a. TẬP LUYỆN:

+ Sống hòa thuận với nhau (x. Mc 9,50).

+ Vui mừng trong sự thật (x. 1Cr 13,4-6)

@ 68b. LỜI CHÚA:

+ Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật (1Cr 13,4-6).

+ Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau (Mc 9,50).

SỐ 69. VẤP NGÃ:

** Lòng trí luôn sợ người khác lấn át mình.

@ 69a. TẬP LUYỆN:

+ Đừng làm chi vì ganh tỵ nhưng coi người khác hơn mình (x. Pl 2,3).

+ Tập nhìn “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (x. Mc 9,38-40).

@ 69b. LỜI CHÚA:

+ Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta." Đức Giê-su bảo: "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta (Mc 9,38-40).

+ Đừng làm chi vì ganh tỵ hay tìm hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường  mà coi người khác hơn mình (Pl 2,3).

+ Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em (Ga 13,34).

SỐ 70. VẤP NGÃ:

** Lòng trí muốn sự dữ cho người khác vì ghen tị.

@ 70a. TẬP LUYỆN:

+ Muốn sự tốt lành cho người (x. Mt 7,12).

+ Tìm lợi ích cho kẻ khác(x. Pl 2,4-5).

+ Đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà (x. 2 Cr  13,11).

+ Thúc đẩy nhau sống yêu thương và làm những việc tốt (x. Dt 10,24).

@ 70b. LỜI CHÚA:

+ Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho kẻ khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Giê-su Ki-tô (Pl 2,4-5).

+ Ngoài ra, thưa anh em, anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em (2 Cr  13,11).

+ Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em (Ga 15,12).

+ Chúng ta hãy để ý đến nhau, làm sao cho người này thúc đẩy người kia sống yêu thương và làm những việc tốt (Dt 10,24).

SỐ 71. VẤP NGÃ:

** Lòng trí đầy mưu mô và gian trá, hại người do ghen tị.

@ 71a. TẬP LUYỆN:

+ Tìm kiếm và theo đuổi bình an (x. 1 Pr 3,10-11).

+ Sống lương thiện, công chính và chân thật (x. Ep 5,8b-9).

@ 71b. LỜI CHÚA:

+ Anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng; mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật (Ep 5,8b-9).

+ Đừng tự cao tự đại, kẻo ngã mà chuốc lấy tủi hổ vào thân. Đức Chúa sẽ phơi bày những bí ẩn của con, và hạ bệ con giữa nơi công hội, vì con không bước đi trên đường kính sợ Đức Chúa, và lòng con đầy những mưu gian (Hc 1,30).

+ Thật thế, ai là người thiết tha được sống và ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc, thì phải giữ mồm giữ miệng, đừng nói lời gian ác điêu ngoa; người ấy phải làm lành lánh dữ, tìm kiếm và theo đuổi bình an (1 Pr 3,10-11).

II.  GHEN TỊ TRONG LỜI NÓI ( 72-80)

SỐ 72. VẤP NGÃ:

** Nói những lời chỉ trích trong cay cú, phê bình với ác ý do ghen tị.

@ 72a. TẬP LUYỆN:

+ Tha thiết duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại (x. Ep 4,3).

+ Ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau (x. Ep 4,3).

@ 72b. LỜI CHÚA:

+ Anh em hãy tha thiết duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau (Ep 4,3).

+ Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng: "Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?" (Mt 15,1-2).

+ Vậy, anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được Người yêu thương (Ep 5,1).

SỐ 73. VẤP NGÃ:

** Nói những lời chống đối do ghen tức.

@ 73a. TẬP LUYỆN:

+ Khuyến khích nhau, đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà (x. 2 Cr 13,11).

+ Cố gắng trở nên người công chính và ăn ở thuận hoà (x. 2 Tm 2,22).

@ 73b. LỜI CHÚA:

+ Ngoài ra, thưa anh em, anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em (2 Cr 13,11).

+ Ngoài ra, thưa anh em, anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em (2 Cr 13,11).

+ Anh hãy tránh xa các đam mê của tuổi trẻ, cố gắng trở nên người công chính, giàu lòng tin và lòng mến, ăn ở thuận hoà cùng những ai kêu cầu Chúa với tấm lòng trong sạch (2 Tm 2,22).

SỐ 74. VẤP NGÃ:

** Nói những lời chứng gian, bỏ vạ cáo gian vì ghen tị.

@ 74a. TẬP LUYỆN:

+  Sống chân thật.“có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không” (x. Mt 5,37).

+ Hoạt động cho sự thật (x. 2 Cr 13,8)

+ Sống theo sự thật và trong tình bác ái (x. Ep 4,15).

@ 74b. LỜI CHÚA:

+ Hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ (Mt 5,37).

+ Sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Ki-tô vì Người là Đầu (Ep 4,15).

+ Vì chúng tôi không thể làm gì chống lại sự thật, nhưng chúng tôi chỉ có thể hoạt động cho sự thật (2 Cr 13,8)

SỐ 75. VẤP NGÃ:

** Nói những lời độc địa, cay nghiệt vì ghen tị.

@ 75a. TẬP LUYỆN:

+ Nói những lời tốt đẹp (x. Ep 4,29).

+ Nói lời xây dựng và làm ích cho người nghe (x. Ep 4,29).

+ Nói tất cả những điều ấy cốt để xây dựng anh em (x. 2 Cr 12,19).

@ 75b. LỜI CHÚA:

+ Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe ( Ep 4,29).

+ Vậy chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại bình an và những gì xây dựng cho nhau (Rm 14,19).

+ Bởi thế, một khi đã cởi bỏ sự gian dối, mỗi người trong anh em hãy nói sự thật với người thân cận, vì chúng ta là phần thân thể của nhau (Ep 4,25).

+ Đã từ lâu, anh em tưởng rằng chúng tôi tự biện hộ trước mặt anh em. Thật ra tôi nói là nói trước mặt Thiên Chúa, trong Đức Ki-tô. Và thưa anh em thân mến, chúng tôi nói tất cả những điều ấy cốt để xây dựng anh em (2 Cr 12,19).

SỐ 76. VẤP NGÃ:

** Nói những lời khiêu khích, tranh chấp vì ghen tị.

@ 76a. TẬP LUYỆN: 

+ Làm vì ý ngay lành (x. Pl 1,15-16).

+ Câu đáp dịu dàng khiến cơn giận tiêu tan (x. Cn 15,1).

+ Yêu người thân cận như chính mình (x. Rm 13,9b-10).

@ 76b. LỜI CHÚA:

+ Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại ; yêu thương là chu toàn lề luật vậy (Rm 13,9b-10).

+ Câu đáp dịu dàng khiến cơn giận tiêu tan, lời nói khiêu khích làm nổi cơn thịnh nộ (Cn 15,1).

+ Đã hẳn, có những kẻ rao giảng về Đức Ki-tô vì lòng ganh tị và tranh chấp, song những người khác lại làm công việc đó vì ý ngay lành. Những người này làm vì bác ái, bởi họ biết rằng tôi được chỉ định để lo bênh vực Tin Mừng (Pl 1,15-16).

SỐ 77. VẤP NGÃ:

** Nói những lời gian ác điêu ngoa vì ghen tị.

@ 77a. TẬP LUYỆN:

+ Giữ mồm giữ miệng (x. 1 Pr 3,10-11).

+ Tìm kiếm và theo đuổi bình an (x. 1 Pr 3,10-11).

@ 77b. LỜI CHÚA:

+ Ai là người thiết tha được sống và ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc, thì phải giữ mồm giữ miệng, đừng nói lời gian ác điêu ngoa; người ấy phải làm lành lánh dữ, tìm kiếm và theo đuổi bình an (1 Pr 3,10-11).

+ Người ăn nói tử tế sẽ được bao điều tốt đẹp, mỗi người sẽ lãnh hậu quả việc mình làm (Cn 12,14).

+ Người nói điều lành thì được hưởng điều lành, còn quân phản trắc chỉ thích gây bạo động (Cn 13,2).

+ Đừng vô cớ làm chứng hại bạn bè, cũng đừng nói ngọt nói ngon mà lừa đảo họ (Cn 24,28).

SỐ 78. VẤP NGÃ:

** Nói những lời nói xấu dèm pha, xét đoán anh chị em vì ghen tị.

@ 78a. TẬP LUYỆN:

+ Đừng xét đoán (x. Gc 4,11-12).

+ Đồng tâm nhất trí và thông cảm với nhau (x. 1 Pr 3,8).

@ 78b. LỜI CHÚA:

+ Tất cả anh chị em hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, hãy yêu thương nhau như anh em, hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn. (1 Pr 3,8).

+ Thưa anh em, anh em đừng nói xấu nhau. Ai nói xấu hoặc xét đoán anh em mình là nói xấu và xét đoán Lề Luật. Nếu anh xét đoán Lề Luật, thì anh không còn là kẻ vâng giữ, mà là kẻ xét đoán Lề Luật. Chỉ có một Đấng ra Lề Luật và xét xử, đó là Đấng có quyền cứu thoát và tiêu diệt. Còn anh là ai mà dám xét đoán người thân cận? (Gc 4,11-12).

SỐ 79. VẤP NGÃ:

** Nói những lời mỉa mai, châm chọc cay độc vì ghen tị(Mỉa mai: Nói cạnh khoé, hoặc giả vờ nói ngược lại với giọng giễu cợt)

@ 79a. TẬP LUYỆN:

+ Sống thân tình và biết cảm thương nhau (x. Pl 2,1).

+ Xây dựng hòa bình (x. Mt 5,9).

+ Yêu thương tha thứ tất cả (x. 1 Cr 13,7).

@ 79b. LỜI CHÚA:

+ Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa (Mt 5,9).

+ Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả (1 Cr 13,7).

+ Nếu quả thật sự liên kết với Đức Ki-tô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong Thần Khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau (Pl 2,1).

SỐ 80. VẤP NGÃ:

** Nói những lời chua cay gắt gỏng do ghen ghét tị hiềm.

@ 80a. TẬP LUYỆN:

+ Đối xử tốt với nhau (x. Ep 4,32).

+ Loại trừ mọi hành vi gian ác (x. Ep 4,31).

+ Có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau (x. Ep 4,32).

@ 80b. LỜI CHÚA:

+ Người nói năng dè dặt là người hiểu biết, kẻ giữ được điềm tĩnh là kẻ khôn ngoan (Cn 17,27).

+ Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Ki-to(Ep 4,31-32).

+ Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Ki-tô (Ep 4,32).

III.  GHEN TỊ TRONG VIỆC LÀM  (81-93)

SỐ 81. VẤP NGÃ:

** Làm những việc hay thay đổi quyết định vì ganh tị và tự ái.

@ 81a. TẬP LUYỆN:

+ Sống trung tín và khôn ngoan (x. Lc 12,42).

+ Có lòng thương cảm, nhân hậu, và nhẫn nại (x. Cl 3,12).

+ Trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn (x. Lc 16,10).

@ 81b. LỜI CHÚA:

+ Chúa đáp: "Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? (Lc 12,42).

+ Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn (Lc 16,10).

+ Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại (Cl 3,12).

SỐ 82. VẤP NGÃ:

** Làm những việc gian ác vì ghen tị.

@ 82a. TẬP LUYỆN:

+ Bước vào cõi sống, vì chúng ta yêu thương anh em (x. 1 Ga 3,14).

+ Có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau (x. Ep 4,31-32).

@ 82b. LỜI CHÚA:

+ Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thoá mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Ki-tô (Ep 4,31-32).

+ Chúng ta biết rằng: Chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, vì chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết (1 Ga 3,14).

SỐ 83. VẤP NGÃ:

** Làm những việc hại người khác do ghen tị.

@ 83a. TẬP LUYỆN:

+ Yêu chuộng điều thiện, chừng mực, công chính (x. Tt 1,8)

+ Luôn luôn tỏ lòng nhân từ với mọi người (x. Tt 3,1-2).

@ 83b. LỜI CHÚA:

+ Phải hiếu khách, yêu chuộng điều thiện, chừng mực, công chính, thánh thiện, biết tự chủ (Tt 1,8)

+ Anh em hãy từ bỏ mọi thứ gian ác, mọi điều xảo trá,  giả hình và ghen tương cùng mọi lời nói xấu gièm pha. (1 Pr 2,1).

+ Anh hãy nhắc nhở cho ai nấy phải phục tùng…..phải hiền hòa, luôn luôn tỏ lòng nhân từ với mọi người ( Tt 3,1-2).

SỐ 84. VẤP NGÃ:

** Làm những việc oán thù vì ghen tức với người khác.

@ 84a. TẬP LUYỆN:

+ Sống trong tình bác ái (x. Ep 5,2).

+ Khiêm tốn đón nhận Lời Chúa vào cuộc sống (x. Gc 1,21).

@ 84b. LỜI CHÚA:

+ Anh em hãy giũ sạch mọi điều ô uế và mọi thứ độc ác còn lan tràn; hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em; lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em (Gc 1,21).

+ Hãy sống trong tình bác ái, như Đức Ki-tô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt (Ep 5,2).

SỐ 85. VẤP NGÃ:

** Làm những việc lấy ác báo ác vì ghen tị thù hằn.

@ 85a. TẬP LUYỆN:

+ Lấy thiện thắng ác (x. Rm 12,21).

+ Chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt (x. Rm 12,17).

@ 85b. LỜI CHÚA:

+ Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác (Rm 12,21).

+ Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan, đừng lấy ác báo ác, hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt (Rm 12,16-17).

SỐ 86. VẤP NGÃ:

** Làm những việc bác ái vì ganh tị với người khác.

@ 86a. TẬP LUYỆN:

+ Làm việc bác ái vui vẻ (x. Rm 12,8b-9).

+ Yêu thương anh em mình (x. 1 Ga 2,10).

@ 86b. LỜI CHÚA:

+ Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm. Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành (Rm 12,8b-9).

+ Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng, và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm (1 Ga 2,10).

SỐ 87. VẤP NGÃ:

** Làm những việc gây chia rẽ vì ghen tị.

@ 87a. TẬP LUYỆN:

+ Sống thân tình và biết cảm thương nhau (x. Pl 2,1.

+ Có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến (x. Pl 2,2).

+ Có cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng (x. Pl 2,2).

@ 87b. LỜI CHÚA:

+ Nếu quả thật  sự liên kết với Đức Ki-tô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong Thần Khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau” (Pl 2,1-2).

+ Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con (Ga 17,23).

SỐ 88. VẤP NGÃ:

** Làm những việc tranh giành lợi lộc, danh vọng vì ghen tị.

@ 88a. TẬP LUYỆN:

+ Sống hòa thuận, một lòng một ý với nhau (x. 1 Cr 1,10).

+ Nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói (x. 1 Cr 1,10).

@ 88b. LỜI CHÚA:

+ Nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận, một lòng một ý với nhau (1Cr 1,10).

+ Còn những người kia thì loan báo Đức Ki-tô vì tính ưa tranh giành, họ không có lòng ngay, tưởng làm như thế là gây thêm khổ cho tôi, trong lúc tôi bị xiềng xích. Nhưng không sao đâu! Dù thế nào đi nữa với ý lành hay ý xấu, cuối cùng Đức Ki-tô được rao giảng là tôi mừng. Và tôi sẽ còn mừng nữa (Pl 1,17-18).

SỐ 89. VẤP NGÃ:

** Làm những việc chỉ vì ganh tị với người khác.

@ 89a. TẬP LUYỆN:

+ Có lòng yêu thương nhau(x. Ga 13,35).

+ Lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình (x. Pl 2,3).

+ Hết tình yêu thương nhau, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi (x. 1 Pr 4,8).

@ 89b. LỜI CHÚA:

+ Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: Là anh em có lòng yêu thương nhau (Ga 13,35).

+ Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình (Pl 2,3).

+ Trước hết, anh em hãy hết tình yêu thương nhau, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi (1 Pr 4,8).

SỐ 90. VẤP NGÃ:

** Làm những việc bất công vì ghen tị.

@ 90a. TẬP LUYỆN:

+ Sống công bằng (x. Cl 3,25).

+ Phục vụ trong yêu thương (x. Hr 6, 10)ï.

@ 90b. LỜI CHÚA:

+ Ai ăn ở bất công sẽ được trả theo điều bất công mình làm; không có chuyện thiên vị (Cl 3,25).

+ Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? (Mt 20,13).

+ Quả thế, Thiên Chúa không bất công đến nỗi quên việc anh em đã làm và lòng yêu mến anh em đã tỏ ra đối với danh Người, khi trước đấy anh em phục vụ các người trong dân thánh, và hiện nay vẫn còn đang phục vu (Hr 6, 10)ï.

SỐ 91. VẤP NGÃ:

** Làm những việc làm chứng gian vì ghen tị.

@ 91a. TẬP LUYỆN:

+ Sống chân thật trong sạch (x. Mt 15,18-19).

+ Sự thật sẽ giải phóng các con (x. Ga 8,32)

@ 91b. LỜI CHÚA:

+ Những cái gì từ miệng xuất ra, là phát xuất tự lòng, chính những cái ấy mới làm cho con người ra ô uế. Vì tự lòng phát xuất những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cắp, làm chứng gian và vu khống (Mt 15,18-19).

+ Các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông (Ga 8,32)

+ Ông Phi-la-tô lại ra ngoài và nói với người Do-thái: "Đây ta dẫn ông ấy ra ngoài cho các người, để các người biết là ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy" (Ga 19,4).

SỐ 92. VẤP NGÃ:

** Làm những việc vu khống

** Xúi giục người ta vu khống vì ghen tị.

@ 92a. TẬP LUYỆN:

+ Sống trong Thần Khí sự thật (x. Ga 14,17).

+ Xin Chúa lấy sự thật mà thánh hiến mình (x. Ga 17,17).

@ 92b. LỜI CHÚA:

+  Nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào ; còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi ? ( Ga 18,23).

+ Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em (Ga 14,17).

+ Đừng để bị mang tiếng là người bép xép, cũng đừng ăn nói quanh co. Vì nếu ăn trộm là điều nhục nhã, thì nói lời hai ý càng đáng lên án gắt gao (Hc 5,14).

+Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật (Ga 17,17).

SỐ 93. VẤP NGÃ:

** Làm những việc vui mừng khi thấy sự gian ác vì ghen tị.

@ 93a. TẬP LUYỆN:

+ Vui mừng trong sự thật (x. 1Cr 13,6)

+ Hoạt động cho sự thật (x. 2 Cr 13,8).

+ Sống theo sự thật và trong tình bác ái (x. Ep 4,15).

@ 93b. LỜI CHÚA:

+ Đức mến thì không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. ( 1Cr 13,6)

+ Thật vậy, chấp nhận những nỗi khổ phải chịu một cách bất công vì lòng tôn kính Thiên Chúa, thì đó là một ân huệ (1 Pr 2,19).

+ Vì chúng tôi không thể làm gì chống lại sự thật, nhưng chúng tôi chỉ có thể hoạt động cho sự thật (2 Cr 13,8).

+Nhưng, sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Ki-tô vì Người là Đầu (Ep 4,15).


Trở lại      In      Số lần xem: 2614
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  10
 Hôm nay:  944
 Hôm qua:  2948
 Tuần trước:  29183
 Tháng trước:  117881
 Tất cả:  8456628
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top