Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / LẠY MẸ MARIA MÂN CÔI / XIN BAN CHO CHÚNG CON ƠN BIẾT SÁM HỐI ,CHỪA BỎ MỌI LỖI LẦM , THAY ĐỔI LỐI SỐNG XA HOA , ÍCH KỶ VÀ TỰ DO QUÁ ĐÁNG / XIN BAN ƠN THA THỨ CHO CHÚNG CON . AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bảy mối tội đầu ,tội số 4 - Tập II

Ham tiền ,thấy của ai củng muốn lấy bỏ vào túi mình .

MỤC LỤC 4 - TẬP II

-----//-----

4. NHẬN DIỆN CÁC ĐAM MÊ CỦA CẢI MÌNH (ham tiền của hoặc hà tiện)

PHẦN I: TÊN CỦA CÁC ĐAM MÊ CỦA CẢI MÌNH (ham tiền của hoặc hà tiện, 94-106)

II. MÊ CỦA CẢI MÌNH TRONG LỜI NÓI (101-102)

III. MÊ CỦA CẢI MÌNH TRONG VIỆC LÀM (103-106)

 

PHẦN II: TẬP LUYỆN ĐỂ VƯỢT THẮNG ĐAM MÊ CỦA CẢI MÌNH (ham tiền của hoặc hà tiện, 94-106)

4. NHẬN DIỆN CÁC ĐAM MÊ CỦA CẢI MÌNH (ham tiền của hoặc hà tiện)

ĐAM MÊ CỦA CẢI MÌNH (ham tiền của hoặc hà tiện)

MÊ CỦA CẢI MÌNH (Hà tiện, tham lam): Người mê của cải mình yêu quý của cải vật chất hay tinh thần của mình quá đáng mà sinh ra tính hà tiện. Người mê của cải thường lo lắng, bồn chồn về của cải, không dám ăn tiêu cho đủ, không chịu giúp đỡ người nghèo, cứ bo bo giữ của. Người hà tiện chi ly góp nhặt từng đồng, bất chấp cả luật công bình, còn nói chi đến  tình bác ái. Người mê của cải thường cậy của hơn Chúa, trọng của cải hơn trọng Chúa. Người mê của cải cũng vì cậy của cải mà cậy mình và khinh người : “Phú sinh kiêu”. Người mê của muốn tìm mọi cách để kiếm thêm, dầu là bất công đi nữa (x. Tu Đức Học trang 338).

PHẦN I: TÊN CỦA CÁC ĐAM MÊ CỦA CẢI MÌNH (ham tiền của hoặc hà tiện, 94-106)

I. MÊ CỦA CẢI  MÌNH TRONG TƯ TƯỞNG (94-100)

94. Lòng trí tham lam của cải (vật chất và tinh thần) quá mức, suy nghĩ để lọc lừa, dối trá.

95. Lòng trí nghĩ về tiền bạc muốn sở hữu lỗi lời khấn khó nghèo, hoặc lỗi bác ái khi làm hại người khác.

96. Lòng trí suy nghĩ tìm cách tìm tư lợi lỗi khó nghèo và bác ái.

97. Lòng chai dạ đá bo bo giữ của để người dưới quyền hoặc con cái sống thiếu thốn, dốt nát, bệnh tật.

98. Lòng trí lo lắng vật chất và bối rối về ngày mai quá mức. Người đi tu mà lòng trí cứ tìm cách lo lắng về vật chất cho gia đình (x. Mt 8,21-22).

99. Lòng trí lo lắng vật chất và kém tin Chúa quan phòng.

100. Lòng trí làm đầy tớ, làm nô lệ cho Tiền Của.

II. MÊ CỦA CẢI MÌNH TRONG LỜI NÓI (101-102)

101. Nói những lời cậy của khinh người.

102. Nói những lời cậy của coi thường ơn Chúa. Nói những lời trông cậy nhiều nơi tiền của hơn là trông cậy Chúa.

III. MÊ CỦA CẢI MÌNH TRONG VIỆC LÀM (103-106)

103. Làm những việc trộm cắp.

104. Làm những việc lừa gạt tiền bạc của người khác.

105. Ham mê đánh cờ bạc, cá độ và những việc tương tự như vậy.

106. Làm những việc do mê của hoặc tiếc của không lo cho người dưới quyền, con cái hoặc cha mẹ sống xứng đáng.

PHẦN II: TẬP LUYỆN ĐỂ VƯỢT THẮNG ĐAM MÊ CỦA CẢI MÌNH (ham tiền của hoặc hà tiện, 94-106)

I.  MÊ CỦA CẢI TRONG TƯ TƯỞNG  ( 94-100)

SỐ 94. VẤP NGÃ:

** Lòng trí tham lam của cải (vật chất và tinh thần) quá mức.

** Suy nghĩ  để lọc lừa, dối trá (x. Kn 1,5). Suy nghĩ sâu hơn: lọc lừa, dối trá để tìm lợi lộc cho cái tôi của mình, hoặc theo ý riêng của mình.

@ 94a. TẬP LUYỆN:

+ Tình thức và thanh thoát của cải  (x. Lc 12,19-20).

+ Trung tín với Chúa và khôn ngoan dùng của cải (x. Mt 24,44-45).

+ Hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em:  ước muốn xấu và tham lam (x. Cl 3,5).

@ 94b. LỜI CHÚA:

+ Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. "Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? (Mt 24,44-45).

+ Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: Hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!' Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: `Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?' (Lc 12,19-20).

+ Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em: Ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam; mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng (Cl 3,5).

SỐ 95. VẤP NGÃ:

** Lòng trí nghĩ về tiền bạc muốn sở hữu lỗi lời khấn khó nghèo, hoặc lỗi bác ái khi làm hại người khác.

@ 95a. TẬP LUYỆN:

+ Thanh thoát tiền bạc (x. Lc 16,14).

+ Trung tín trong việc sử dụng của cải (x. Lc 16,11).

@ 95b. LỜI CHÚA:

+ Thầy còn nói cho anh em biết: Con lạc đà chui qua lỗ là kim còn dễ hơn người giầu vào Nước Thiên Chúa (Mt 19,24).

+  Người Pha-ri-sêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Đức Giêsu (Lc 16,14).

+ Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? (Lc 16,11).

+ Giu-đa, kẻ nộp Người cũng hỏi: "Ráp-bi, chẳng lẽ con sao?" Người trả lời: "Chính anh nói đó!" (Mt 26,25).

+ Bấy giờ, Giu-đa, kẻ đã nộp Người, thấy Người bị kết án thì hối hận. Hắn đem ba mươi đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ mục mà nói: "Tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến Người phải chết oan." Nhưng họ đáp: "Can gì đến chúng tôi. Mặc kệ anh!" Giu-đa ném số bạc vào Đền Thờ và ra đi thắt cổ (Mt 27,3-5).

SỐ 96. VẤP NGÃ:

** Lòng trí suy nghĩ tìm cách tìm tư lợi lỗi khó nghèo và bác ái.

@ 96a. TẬP LUYỆN:

+ Tìm lợi ích cho người khác (Pl 2,4).

+ Chiều theo sở thích kẻ khác, vì lợi ích của họ, và để xây dựng (x. Rm 15,2).

@ 96b. LỜI CHÚA:

+ Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.( Mt 6,21).

+ Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé. ( 1Tm 6,10).

+ Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác (Pl 2,4).

+ Mỗi người chúng ta hãy chiều theo sở thích kẻ khác, vì lợi ích của họ, và để xây dựng (Rm 15,2).

SỐ 97. VẤP NGÃ:

** Lòng chai dạ đá bo bo giữ của để người dưới quyền hoặc con cái sống thiếu thốn, dốt nát, bệnh tật.

@ 97a. TẬP LUYỆN:

+ Sống hiền hoà rộng rãi (x. Pl 4,5).

+ Chia sẻ và ân cần tiếp đãi khách đến nhà (x. Rm 12,12-13).

@ 97b. LỜI CHÚA:

+ Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? (Lc 16,12).

+ Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được? (1 Ga 3,17).

+ Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến (Pl 4,5).

+ Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà (Rm 12,12-13).

SỐ 98. VẤP NGÃ:

** Lòng trí lo lắng vật chất và bối rối về ngày mai quá mức.

** Người đi tu mà lòng trí cứ tìm cách lo lắng về vật chất cho gia đình.

@ 98a. TẬP LUYỆN: 

+ Sống tín thác vào Chúa trong giây phút hiện tại (x. Mt 6,11).

+ Ngày mai cứ để mai lo (x. Mt 6,34).

+ Để kẻ chết chôn kẻ chết (x. Mt 8,21-22).

+ Sống thanh bần biến đổi tất cả những gì bắt nguồn từ đam mê của con mắt (Tông Huấn Hồng ân cứu chuộc, số 9).

@ 98b. LỜI CHÚA:

+  Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày (Mt 6,11).

+ Anh em đừng lo lắng về ngày mai: Ngày mai cứ để mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy (Mt 6,34).

+ Một môn đệ khác thưa với Người: "Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã." Đức Giê-su bảo: "Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ" (Mt 8,21-22).

+ Đức thanh bần Phúc Âm giúp biến đổi tất cả những gì bắt nguồn từ đam mê của con mắt (Tông Huấn Hồng ân cứu chuộc, số 9).

SỐ 99. VẤP NGÃ:

** Lòng trí lo lắng vật chất và kém tin Chúa quan phòng.

@ 99a. TẬP LUYỆN:

+ Tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính Người (x. Mt 6,33).

+ Tin tưởng nơi Chúa quan phòng (x. Tv 139,16).

@ 99b. LỜI CHÚA:

+ Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho (Mt 6,33).

+ Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy; mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự (Tv 139,16).

SỐ 100. VẤP NGÃ:

** Lòng trí làm đầy tớ, làm nô lệ cho Tiền Của.

@ 100a. TẬP LUYỆN:

+ Dùng tiền bạc theo ý Chúa (x. 1 Tm 6,17).

+ Làm tôi Thiên Chúa và làm chủ Tiền Của (x. Mt 6,24).

+ Hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng (x. 1 Cr 7,31).

@ 100b. LỜI CHÚA:

+ Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được (Mt 6,24).

+ Còn những kẻ muốn làm giàu, thì sa chước cám dỗ, sa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại; đó là những thứ làm cho con người chìm đắm trong cảnh huỷ diệt tiêu vong (1 Tm 6,9).

+ Kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi (1 Cr 7,31).

+ Những người giàu ở trần gian này, anh hãy truyền cho họ đừng tự cao tự đại, cũng đừng đặt hy vọng vào của cải phù vân, nhưng vào Thiên Chúa, Đấng cung cấp dồi dào mọi sự cho chúng ta hưởng dùng (1 Tm 6,17).

II.  MÊ CỦA CẢI TRONG LỜI NÓI  ( 101-102)

SỐ 101. VẤP NGÃ:

** Nói những lời cậy của khinh người.

@ 101a. TẬP LUYỆN:

+ Làm việc thiện và trở nên giàu có về các việc tốt lành (x. 1 Tm 6,18).

+ Ăn ở rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ (x. 1 Tm 6,17-18).

@ 101b. LỜI CHÚA:

+ Kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi. (1Cr 7,31).

+ Những người giàu ở trần gian này, anh hãy truyền cho họ đừng tự cao tự đại, cũng đừng đặt hy vọng vào của cải phù vân, nhưng vào Thiên Chúa, Đấng cung cấp dồi dào mọi sự cho chúng ta hưởng dùng. Họ phải làm việc thiện và trở nên giàu có về các việc tốt lành, phải ăn ở rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ (1 Tm 6,17-18).

SỐ 102. VẤP NGÃ:

** Nói những lời cậy của coi thường ơn Chúa.

** Nói những lời trông cậy nhiều nơi tiền của hơn là trông cậy Chúa.

@ 102a. TẬP LUYỆN:

+ Nhận biết Chúa là Đấng ban tài sản (x. Mt 25,15).

+ Lo làm giầu trước mặt Thiên Chúa (x. Lc 12,21).

@ 102b. LỜI CHÚA:

+ Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giầu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó (Lc 12,21).

+ Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người (Mt 25,14-15).

+ Đã ham tiền không sao công chính được, chạy theo lợi lộc ắt sẽ lỗi lầm. Bạc tiền khiến cho bao người sa ngã, thế nào cũng đưa họ đến hư vong (Hc 31,5-6).

III.  MÊ CỦA CẢI TRONG VIỆC LÀM  (103-106)

SỐ 103. VẤP NGÃ:

** Làm những việc trộm cắp.

@ 103a. TẬP LUYỆN:

+ Làm ăn lương thiện (x. Ep 4,28).

+ Tỏ lòng trung tín hoàn toàn (x. Tt 2,10).

@ 103b. LỜI CHÚA:

+ Ai quen trộm cắp, đừng trộm cắp nữa, trái lại, hãy chịu khó dùng đôi tay của mình làm ăn lương thiện để có gì chia sẻ với những người túng thiếu (Ep 4,28).

+ Đừng ăn cắp, nhưng tỏ lòng trung tín hoàn toàn; như vậy là họ làm cho đạo lý của Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, được rạng rỡ mọi bề (Tt 2,10).

SỐ 104. VẤP NGÃ:

** Làm những việc lừa gạt tiền bạc của người khác.

@ 104a. TẬP LUYỆN:

+ Sống công bằng (x. Mt 23,14).

+ Đối xử công bằng (x. Cl 4,1).

@ 104b. LỜI CHÚA:

+ Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn (Mt 23,14).

+ Đừng để ai lấy lời hão huyền mà lừa dối anh em, chính vì những điều đó mà cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống đầu những kẻ không vâng phục (Ep 5,5). 

+ Người làm chủ hãy đối xử công bằng và đồng đều với các nô lệ, vì biết rằng cả anh em nữa cũng có một Chủ ở trên trời (Cl 4,1).

SỐ 105. VẤP NGÃ:

** Ham mê đánh cờ bạc, cá độ và những việc tương tự như vậy.

@ 105a. TẬP LUYỆN:

+ Nhận ra cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc (x. 1 Tm 6,10).

+ Nhận ra không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu" (x. Lc 12,15).

@ 105b. LỜI CHÚA:

+ Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa ( Mt 22,21).

+ Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải (Mt 19,22).

+  Người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu" (Lc 12,15).

+ Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé (1 Tm 6,10).

SỐ 106. VẤP NGÃ:

** Làm những việc do mê của hoặc tiếc của không lo cho người dưới quyền, con cái hoặc cha mẹ sống xứng đáng.

@ 106a. TẬP LUYỆN:

+ Nhận ra giúp đỡ người khác điều tốt là làm cho chính Chúa Giê-su (x. Mt 25,42-43).

+ Trung tín và quảng đại trong việc sử dụng của cải Chúa ban (x. Lc 16,12).

@ 106b. LỜI CHÚA:

+ Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng" (Mt 25,42-43).

+ Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy (Mt 25,40).

+ Bạc tiền là cái bẫy cho ai say mê nó, hết mọi kẻ ngu si sẽ sa vào. Phúc thay ai giàu có mà vô tội, không chạy theo của cải, tiền tài (Hc 31,7-8).

+ Nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? (Lc 16,12).


Trở lại      In      Số lần xem: 2553
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  12
 Hôm nay:  1024
 Hôm qua:  2948
 Tuần trước:  29183
 Tháng trước:  117881
 Tất cả:  8456708
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top