Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / LẠY CHÚA GIESUS ,CHÚA ĐỂ XẢY RA TAI NẠN COVID ,KHÔNG PHẢI VÌ GHÉT / NHƯNG LÀ MỘT CÁCH ĐỂ QUỞ PHẠT CHÚNG CON / XIN BAN CHO CHÚNG CON ƠN BIẾT SÁM HỐI ,CHỪA BỎ MỌI LỖI LẦM , THAY ĐỔI LỐI SỐNG XA HOA , ÍCH KỶ VÀ TỰ DO QUÁ ĐÁNG / XIN THA THỨ CHO TẤT CẢ CHÚNG CON . AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bảy mối tội đầu ,tội số 7 - Tập II

Lười biếng ,chẳng muốn làm việc gì cho dù phần xác hay phần hồn .

MỤC LỤC 7 - TẬP II

-----//----

7. NHẬN DIỆN CÁC ĐAM MÊ CHƠI (Lười Biếng, 134-150)

PHẦN I: TÊN CỦA CÁC ĐAM MÊ CHƠI (Lười Biếng, 134-150)

II. LƯỜI BIẾNG TRONG LỜI NÓI (140-143)

III. LƯỜI BIẾNG TRONG VIỆC LÀM (144-150)

PHẦN II: TẬP LUYỆN ĐỂ VƯỢT THẮNG CÁC ĐAM MÊ CHƠI (Lười Biếng, 134-150)

7. NHẬN DIỆN CÁC ĐAM MÊ CHƠI (Lười Biếng, 134-150)

MÊ CHƠI (Lười biếng)

MÊ CHƠI (Lười biếng): Người mê chơi có tính xấu ăn xong ngồi rồi, không muốn bắt tay làm việc, nhất là việc đạo đức, việc bổn phận. Người lười biếng thường ơ hờ, trễ nãi, lừng khừng không tha thiết gì với công việc; người lười biếng cẩu thả, làm lấy có lấy rồi, không chủ tâm làm cho tới chỗ tuyệt mỹ hảo; người lười biếng lại chậm chạp, việc gì cũng giãn ra, rồi có khi mượn lý do không đâu để bỏ hẳn (x. Tu Đức Học trang 335).

PHẦN I: TÊN CỦA CÁC ĐAM MÊ CHƠI (Lười Biếng, 134-150)

I. LƯỜI BIẾNG TRONG TƯ TƯỞNG (134-139)

134. Lòng trí không muốn làm việc đạo đức vì bất mãn, lười biếng.

135. Lòng trí không muốn làm việc bổn phận.

136. Lòng trí suy nghĩ lười nhác không muốn làm gì.

137. Chia lòng chia trí vì lười tập trung khi cầu nguyện và làm việc đạo đức.

138. Lòng trí tính toán so đo một cách ích kỷ việc phục vụ Chúa và anh em.

139. Lòng trí không tha thiết sống vì chán nản, gặp thử thách.

II. LƯỜI BIẾNG TRONG LỜI NÓI (140-143)

140. Nói những lời than chán đời.

141. Luôn miệng nói lời bi quan và tiêu cực.

142. Nói những lời làm cho người khác chán nản.

143. Chỉ nói mà không làm, mà còn lên án người khác.

III. LƯỜI BIẾNG TRONG VIỆC LÀM (144-150)

144. Bỏ bê công việc bổn phận do thiếu cố gắng.

145. Bỏ bê việc bổn phận.

146. Làm những việc do ham mê phim ảnh, mê máy móc, mê việc (nghiện việc), mê mua sắm, mê nhạc thái quá quên việc bổn phận. Nghiện một cái gì đó làm cho con người mình bị nô lệ nó, làm mình xấu xấu đi hoặc ra hư hỏng.

147. Làm việc mà kêu ca hay phản kháng.

148. Làm việc cẩu thả.

149. Làm việc chiếu lệ.

150. Làm gương xấu.

PHẦN II: TẬP LUYỆN ĐỂ VƯỢT THẮNG CÁC ĐAM MÊ CHƠI (Lười Biếng, 134-150)

I. LƯỜI BIẾNG TRONG TƯ TƯỞNG  ( 134-139)

SỐ 134. VẤP NGÃ:

** Lòng trí không muốn làm việc đạo đức vì bất mãn, hoặc lười biếng.

@ 134a. TẬP LUYỆN:

+ Siêng năng thờ phượng Thiên Chúa nhờ Thần Khí  (x. Cv 2,42).

+ Siêng năng cầu nguyệnvà tạ ơn (x. Cl 4,2).

@ 134b. LỜI CHÚA:

+ Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh (Mt 25,23).

+ Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng (Cv 2,42).

+ Anh em hãy siêng năng cầu nguyện; hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn (Cl 4,2).

SỐ 135. VẤP NGÃ:

** Lòng trí không muốn làm việc bổn phận.

@ 135a. TẬP LUYỆN:

+ Sống ý thức bổn phận là ý Chúa (x. Lc 2,49).

+ Sống ý thức mình là đầy tớ trung tín và khôn ngoan của Chúa (x. Mt 24,45).

@ 135b. LỜI CHÚA:

+ Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? ( Mt 24,45).

+ Người đáp: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?" (Lc 2,49).

SỐ 136. VẤP NGÃ:

** Lòng trí suy nghĩ lười nhác không muốn làm gì.

@ 136a. TẬP LUYỆN:

+ Nhiệt thành, không trễ nãi và ốt sắng mà phục vụ Chúa (x. Rm 12,11).

+ Làm việc bổn phận với tình yêu (x. Lc 17,10).

@ 136b. LỜI CHÚA:

+ Anh em hãy nhiệt thành, không trễ nãi; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa ( Rm 12,11).

+ Đối với anh em cũng vậy: Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi" (Lc 17,10).

SỐ 137. VẤP NGÃ:

** Chia lòng chia trí vì lười tập trung khi cầu nguyện và làm việc đạo đức.

@ 137a. TẬP LUYỆN:

+ Từ bỏ đam mê, tập cầm trí và kết hợp với Chúa (x. Mt 6,21).

+ Xin Chúa tác động đến ý chí cũng như hành động của mình (x. Pl 2,13).

@ 137b. LỜI CHÚA:

+ Vì chính Thiên Chúa tác động đến ý chí cũng như hành động của anh em do lòng yêu thương của Người (Pl 2,13).

+ Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó (Mt 6,21).

SỐ 138. VẤP NGÃ:

** Lòng trí tính toán so đo một cách ích kỷ việc phục vụ Chúa và anh em.

@ 138a. TẬP LUYỆN:

+ Sống ý thức làm việc tốt cho anh em là làm cho chính Chúa (x. Mt 25,35.40).

+ Vui lòng phục vụ, như thể phục vụ Chúa (x. Ep 6,6-7).

@ 138b. LỜI CHÚA:

+ Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ các ngươi đã tiếp rước; ta trần truồng các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù các ngươi đã đến thăm. Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta  đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy (Mt 25,35.40).

+ Đừng chỉ vâng lời trước mặt, như muốn làm đẹp lòng người ta, nhưng như nô lệ của Đức Ki-tô, đem cả tâm hồn thi hành ý Thiên Chúa. Hãy vui lòng phục vụ, như thể phục vụ Chúa, chứ không phải người ta (Ep 6,6-7).

SỐ 139. VẤP NGÃ:

** Lòng trí không tha thiết sống vì chán nản, hoặc gặp thử thách.

@ 139a. TẬP LUYỆN: 

+ Tự cho mình là chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều (x. Gc 1,2-3).

+ Lòng bác ái không được giả hình giả bộ (x. Rm 12,9-11).

+ Tha thiết với điều lành; thương mến nhau với tình huynh đệ (x. Rm 12,9-11).

@ 139b. LỜI CHÚA:

+ Anh em hãy tự cho mình là chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. Vì như anh em biết: đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn (Gc 1,2-3).

+ Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành; thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình; nhiệt thành, không trễ nải; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa (Rm 12,9-11).

II. LƯỜI  BIẾNG TRONG LỜI  NÓI  ( 140-143)

SỐ 140. VẤP NGÃ:

** Nói những lời than chán đời.

@ 140a. TẬP LUYỆN:

+ Vui mừng vì có niềm hy vọng (x. Rm 12,12).

+ Kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện (x. Rm 12,12).

+ Vui lòng phục vụ, như thể phục vụ Chúa (x. Ep 6,7).

+ Làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm (x. Rm 12,8).

@ 140b. LỜI CHÚA:

+ Hãy vui lòng phục vụ, như thể phục vụ Chúa, chứ không phải người ta ( Ep 6,7).

+ Ai khuyên răn, thì cứ khuyên răn. Ai phân phát, thì phải chân thành. Ai chủ toạ, thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm (Rm 12,8).

+ Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện (Rm 12,12).

SỐ 141. VẤP NGÃ:

** Luôn miệng nói lời bi quan và tiêu cực.

@ 141a. TẬP LUYỆN:

+ Sống vui mừng và cố gắng nên hoàn thiện (x. 2 Cr 13,11).

+ Đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa là Cha (x. Ep 5,19b-20).

+ Khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà (x. Ep 5,19b-20).

@ 141b. LỜI CHÚA:

+ Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa . Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha. ( Ep 5,19b-20).

+ Ngoài ra, thưa anh em, anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em (2 Cr 13,11).

SỐ 142. VẤP NGÃ:

** Nói những lời làm cho người khác chán nản.

@ 142a. TẬP LUYỆN:

+ Theo đuổi những gì đem lại bình an và những gì xây dựng cho nhau (x. Rm 14,18-19).

+ Xin Chúa ban cho mình được chan chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin (x. Rm 15,13).

@ 142b. LỜI CHÚA:

+ Ai phục vụ Đức Ki-tô như thế, thì đẹp lòng Thiên Chúa và được người ta quý trọng. Vậy chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại bình an và những gì xây dựng cho nhau (Rm 14,18-19).

+ Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho anh em được chan chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần, anh em được tràn trề hy vọng (Rm 15,13).

SỐ 143. VẤP NGÃ:

** Chỉ nói mà không làm, mà còn lên án người khác.

@ 143a. TẬP LUYỆN:

+ Nói những lời xây dựng cho nhau (x. Rm 14,18-19).

+ Nói và làm theo lời mình nói (x. Mt 23,3).

+ Khôn ngoan làm điều tốt, trong sạch (x. Rm 16,19).

@ 143b. LỜI CHÚA:

+ Những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ ; nhưng đừng theo hành động của họ mà làm, vì họ nói mà không làm (Mt 23,3).

+ Thật vậy, ai ai cũng biết rằng anh em vâng phục Thiên Chúa; bởi thế tôi lấy làm vui vì anh em. Nhưng tôi muốn cho anh em khôn ngoan làm điều tốt, trong sạch không làm điều xấu (Rm 16,19).

III. LƯỜI BIẾNG TRONG VIỆC LÀM  (144-150)

SỐ 144. VẤP NGÃ:

** Bỏ bê công việc bổn phận do tự cao tự đại (mê trí mình), hoặc nóng giận (mê ý mình).

@ 144a. TẬP LUYỆN:

+ Bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng với bổn phận (x.1 Cr 9,27).

+ Sống vui khi thấy điều chân thật (x. 1 Cr 13,6).

+ Chan chứa niềm vui và giàu lòng quảng đại với việc bổn phận (x. 2 Cr 8,2).

@ 144b. LỜI CHÚA:

+ Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại. (1 Cr 9,27).

+ Không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật (1 Cr 13,6).

+ Trải qua bao nỗi gian truân, họ vẫn được chan chứa niềm vui; giữa cảnh khó nghèo cùng cực, họ lại trở nên những người giàu lòng quảng đại (2 Cr 8,2).

SỐ 145. VẤP NGÃ:

** Bỏ bê việc bổn phận do ghen tị (mê của cải người), hoặc hà tiện tham lam (mê của cải mình).

@ 145a. TẬP LUYỆN:

+ Phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban (x. 1Pr 4,11).

+ Vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương (x. 2 Cr 9,7).

+ Vâng  phục ý Chúa qua bổn phận trong yêu thương và thanh thoát (x. Mt 26,39).

@ 145b. LỜI CHÚA:

+ Ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giê-su Ki-tô ( 1Pr 4,11).

+ Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương (2 Cr 9,7).

+ Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng: "Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha" (Mt 26,39).

SỐ 146. VẤP NGÃ:

** Làm những việc do ham mê phim ảnh, mê máy móc.

** Mê việc (nghiện việc), mê mua sắm (nghiện mua sắm), mê nhạc thái quá quên việc bổn phận.

** Nghiện một cái gì đó làm cho con người mình bị nô lệ nó, làm mình xấu xấu đi hoặc ra hư hỏng.

@ 146a. TẬP LUYỆN:

+ Vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô (x. 2 Cr 12,10).

+ Từ bỏ hết những đam mê dục vọng để làm môn đệ Chúa Kitô (x. Lc 14,33).

+ Sống châm ngôn: “Sống là Đức Ki-tô” (x. Pl 1,21).

+ Hãnh diện về thập giá Đức Giê-su Ki-tô (x. Gl 6,14).

@ 147b. LỜI CHÚA:

+ Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh (2 Cr 12,10).

+ Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được ( Lc 14,33).

+ Vì đối với tôi, sống là Đức Ki-tô, và chết là một mối lợi ( Pl 1,21).

+ Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta! Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian (Gl 6,14).

SỐ 147. VẤP NGÃ:

** Làm việc mà kêu ca hay phản kháng.

@ 147a. TẬP LUYỆN:

+ Làm mọi việc trong tâm tình ca ngợi và tạ ơn (x. Pl 2,13-14).

+ Làm việc trong niềm vui của Chúa (x. Pl 4,4).

@ 147b. LỜI CHÚA:

+ Vì chính Thiên Chúa đã tác động đến ý chí cũng như hành động của anh em do lòng yêu thương của Người. Anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng (Pl 2,13-14).

+ Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em! (Pl 4,4).

+ Mác-ta ! Mác-ta ơi ! chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá ! chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi ( Lc  10,41).

SỐ 148. VẤP NGÃ:

** Làm việc cẩu thả. (Cẩu thả: không cẩn thận, không chu đáo, làm bừa bãi cốt cho xong).

@ 148a. TẬP LUYỆN:

+ Làm việc trong vui mừng và gắng nên hoàn thiện (x. 2 Cr 13,11).

+ Làm việc trong sự bền tâm vững chí (x. 1 Tx 3,13).

+ Làm việc chứng tỏ lòng trung thành với Chúa qua bổn phận (x. 1 Cr 4,2).

@ 148b. LỜI CHÚA:

+ Ngoài ra, thưa anh em, anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em (2 Cr 13,11).

+ Như thế, Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có gì đáng chê trách, trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giê-su, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với các thánh của Người (1 Tx 3,13).

+ Mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều, là phải chứng tỏ lòng trung thành (1 Cr 4,2).

SỐ 149. VẤP NGÃ:

** Làm việc chiếu lệ. (Chiếu lệ: qua loa, chỉ theo thông lệ, cốt cho có, không thực chất).

@ 149a. TẬP LUYỆN:

+ Làm cho người ta những gì muốn người ta làm cho mình (x. Mt 7,12).

+ Làm trong yêu thương cho niềm vui của người khác được trọn vẹn (x. Pl 2,2).

+ Làm trong niềm vui và cùng chia sẻ niềm vui với người khác (x. Pl 2,18).

@ 149b. LỜI CHÚA:

+ Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta (Mt 7,12).

+ Xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau (Pl 2,2).

+ Anh em cũng vậy, anh em hãy vui lên và cùng chia sẻ niềm vui với tôi (Pl 2,18).

SỐ 150. VẤP NGÃ:

** Làm gương xấu.

@ 150a. TẬP LUYỆN:

+ Sống là muối cho đời (x. Mt 5,13). 

+ Sống là ánh sáng cho trần gian (x. Mt 5,14).

+ Sống nêu gương sáng cho người khác (x. 1 Pr 5,3).

@ 150b. LỜI CHÚA:

+ Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được (Mt 5,13-14).

+ Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên (1 Pr 5,3).

 

+ Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em (Ga 13,14-15).


Trở lại      In      Số lần xem: 3062
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Chạm Lòng Con Chúa Ơi!
Tết Trung Thu
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Album Những Bài Thánh Ca Hay Nhất Của Phan Đinh Tùng 2015
Thánh Ca Chọn Lọc 3 - Đời Dâng Hiến
Bài Giảng CN XXII TN B-2015 (Cha. T.Đ Long)
Bài Giảng CN XXI TN B-2015 (Cha. T.Đ Long)
Bài Giảng CN XX TN B-2015 (Cha. T.Đ Long)
Bài Giảng CN XIX TN B-2015 (Cha. T.Đ Long)
Bài Giảng CN XVIII TN B-2015 (Cha. T.Đ Long)
Bài Giảng CN XVII TN B-2015 (Cha. T.Đ Long)
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  20
 Hôm nay:  2403
 Hôm qua:  3199
 Tuần trước:  25800
 Tháng trước:  117298
 Tất cả:  8343538
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top