Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Giáo Lý Đức Tin

giáo lý đức tin, kinh lạy cha, lời nguyện xin, cách cầu nguyện, kinh nghiệm cầu nguyện, mười điều răn, ơn chúa giesu, bí tích hôn phối, bí tích truyền chức thánh, bí tích xức dầu bệnh nhân, bí tích hòa giải, bí tích thánh thể, bí tích thêm sức, bí tích rửa tội, chúa thánh thần, mối tội đầu

Bài 41: TRÁCH NHIỆM LUÂN LÝ

Bài 41: TRÁCH NHIỆM LUÂN LÝ

"Các người chết được xét xử tùy theo việc họ đã làm chiếu theo những gì đã được ghi chép trong sổ sách" (Kh 20,12).

1. H. Muốn đánh giá một hành vi là tốt hay xấu, nặng hay nhẹ, ta dựa vào đâu?

Chi tiết
Bài 40: TỰ DO CỦA CON NGƯỜI

Bài 40: TỰ DO CỦA CON NGƯỜI

"Quả thế, thưa anh em, anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau" (Gl 5,13).

1. H. Tự do là gì?

Chi tiết
Bài 39: CON NGƯỜI LÀ HÌNH ẢNH THIÊN CHÚA

Bài 39: CON NGƯỜI LÀ HÌNH ẢNH THIÊN CHÚA

"Anh em phải để Thánh Thần đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện" (Ep 4,23).

Chi tiết
Bài 38: CÁC PHỤ BÍ TÍCH  (Á BÍ TÍCH)

Bài 38: CÁC PHỤ BÍ TÍCH (Á BÍ TÍCH)

"Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỉ" (Mc 6,7).

1. H. Phụ tích là gì?

Chi tiết
Bài 37: ƠN KÊU GỌI

Bài 37: ƠN KÊU GỌI

"Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về" (Mt 9,37-38).

1. H. Ơn kêu gọi là gì?

Chi tiết
Bài 36: BÍ TÍCH HÔN PHỐI

Bài 36: BÍ TÍCH HÔN PHỐI

"Sách Thánh có lời chép rằng: Chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt" (Ep 5,31).

1. H. Bí tích Hôn phối là gì?

Chi tiết
Bài 35: BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH

Bài 35: BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH

"Thượng tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm, và được đặt lên làm đại diện cho loài người, trong các mối tương quan với Thiên Chúa, để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội" (Dt_5,1).

1. H. Bí tích Truyền Chức Thánh là gì?

Chi tiết
Bài 34: BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

Bài 34: BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

"Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa" (Gc 5,14).

1. H. Bí tích Xức dầu bệnh nhân là gì?

Chi tiết
Bài 33: BÍ TÍCH HÒA GIẢI

Bài 33: BÍ TÍCH HÒA GIẢI

"Bấy giờ người con nói rằng: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa..." (Lc 15,21).

1. H. Bí tích Hòa giải là gì?

Chi tiết
Bài 32: THÁNH LỄ

Bài 32: THÁNH LỄ

"Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, trao cho các ông và nói: "Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy" (Lc 22,19).

1. H. Thánh lễ là gì?

Chi tiết
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  2
 Hôm nay:  176
 Hôm qua:  1834
 Tuần trước:  18164
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11385278
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top