Website:https://ditimchanly.org / giáodânsốngđạo/videos / CHÚA NHẬT  XXIV TN B / Người lại hỏi các ông: " Còn anh em , anh em bảo Thầy là ai "? Ông Phê-rô trả lời : " Thầy là Đấng Ky-tô ".(Mc8,29) / Lạy Chúa Giê-su , xin cho con dám tuyên xưng danh Chúa , mà còn dám sống đúng niềm tin của mình / để cho mọi người hiểu rằng : con là môn đệ đích thực của Chúa. Amen / **R

Giáo lý Sống Đạo - Khóa II / Dành cho Bổn Đạo Mới / Bài số 03

TẤT CẢ CHO VINH DANH CHÚA 

BÀI SỐ: 03

   ĐỀ TÀI : CÁCH BÀY TỎ LÒNG MẾN CHÚA 

 THỨ NĂM  30/08/2018

    

I. Giáo lý Kitô giáo:   Bí tích là gì?

1) Bí tích là gì? Là dấu chỉ bề ngoài để ta nhận biết là do Chúa Giêsu thiết lập / để Ngài ban ơn bề trong cho ta.
2) Có mấy điều kiện để trở thành một bí tích? Có 3 điều kiện: a) Do chính Chúa Giêsu lập; b) Có dấu chỉ bề ngoài(mô thể ,chất thể). c) Có ơn ban bề trong.
3) Có mấy phép bí tích? Thưa có 7: Phép Rửa tội / Thêm sức / Mình Thánh Chúa / Giải tội / Xức dầu Thánh / Truyền chức Thánh và phép Hôn phối.
4) Có mấy công dụng của  các bí tích: Thưa có 3: Khai tâm, hoà giải và ơn gọi. 
a) Khai tâm gồm: Rửa tội, Thêm sức, Mình Thánh Chúa / là 3 phép bí tích khởi đầu cho cuộc đời Kitô hữu.
b) Hoà giải: Giải tội và Xức dầu Thánh .
c) Ơn gọi: Truyền chức Thánh và Hôn phối / (tiếng Chúa gọi và đáp trả).
5) Bí tích khai tâm là gì? Nhờ 3 bí tích này mà con người sẽ trở thành Kitô hữu, cùng sống đức tin theo tin thần của Chúa Giêsu dạy.
6) Vì sao bí tích rửa tội lại là khai tâm: Vì nhờ bí tích này mà chúng ta trở thành Kytô hữu mới, được sống trong nhiệm thể của Chúa Kyto .
7) Tại sao bí tích thêm sức cũng gọi là khai tâm? Vì nhờ bí tích này mà chúng ta được lớn lên trong đời sống đức tin và có thể can đảm làm chứng cho Chúa bằng lối sống đạo của mình.
8) Tại sao bí tích Mình Thánh Chúa cũng gọi là khai tâm? Bí tích này nhắc nhớ sự hiện diện của Chúa Kitô tại trần gian / vì Ngài luôn muốn hiệp nhất với Giáo hội mà cụ thể là mỗi người chúng ta.
9) Mục đích của các bí tích là gì? Là giúp con người có thể sống thánh thiện, giúp xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô và để chúng ta kết hợp với sự sống của Thiên Chúa qua việc  Tin thờ và kính mến Ngài .
10) Những bí tích nào chỉ được chịu một lần ? Có 3 bí tích: Rửa tội, Thêm sức và Truyền chức Thánh / vì cả 3 cùng in dấu thiêng liêng vào trong linh hồn ta vĩnh viễn.
11) Bí tích nào quan trọng nhất? Chỉ có bí tích Mình Thánh Chúa vì bí tích này ban chính Chúa Giêsu cho ta / vì Ngài là nguồn mạch mọi ơn sủng và cũng chính Ngài ban sự sống đời đời cho ta.
12) Điều kiện để nhận lãnh tích là gì? Phải sạch tội, phải có lòng muốn, phải có ý ngay lành . (do lòng tin và lòng mến mang lại).
13) Do đâu chúng ta có thể lớn lên trong ơn Thánh sủng của Chúa ? 
a) Do lãnh nhận các bí tích. 
b) Do chúng ta thường xuyên cầu nguyện. 
c) Do chúng ta yêu thích làm các việc lành.(nhờ ơn Chúa thúc đẩy)
14) Bí tích nào có thể cứu sống chúng ta? Là bí tích rửa tội và giải tội là 2 bí tích cứu sống. Vì chúng ta đã chết trong tội / mà nay được Chúa cứu sống và ban lại sự sống siêu nhiên cho linh hồn chúng ta. **R
 
-------------------------------------------------------------------------
    II . Đề tài:    Thực hành đức Bác Ái Kitô Giáo
   
Quan niệm về Đức Bác Ái.
1) Bác ái là gì? Là một nhân đức trực thuộc Thiên Chúa, cho nên đối tượng được yêu mến phải là chính Thiên Chúa / nhưng chúng ta phải thực hành điều đó qua anh em chúng ta / cho nên Chúa bảo chúng ta phải mến Ngài qua người khác và yêu thương người khác là yêu Chúa / như chính Chúa vẫn yêu họ.
2) Khuôn khổ nào cho Đức Bác ái? Nó không có nghĩa hẹp trong khuôn khổ chỉ bố thí và không nói xấu người khác / mà chúng ta phải nhìn ra Chúa qua người khác. Chúa đã yêu ta như điên như dại, cho nên chúng ta cũng phải hết lòng yêu thương anh em mình.
3) Chúa yêu thế gian như thế nào? Chúa yêu đến mức ban cho chúng ta chính Người Con Một / Thánh Phaolô nói: Chúa quá yêu tôi , nên đã phó mình vì tôi . (Gal II, 20).
4) Thiên Chúa dạy như thế nào về Đức Ái ? Trong 10 điều răn, chỉ có 3 điều đầu nói về cách ta phải tôn thờ Thiên Chúa / còn 7 điều sau, Chúa dạy ta cách đối xử với anh em / và Chúa đã tóm lại trong 2 điều răn / mà 2 điều răn này cùng hướng về một mục tiêu: Đó là Đức yêu thương .
5) Ta nên hiểu thế nào về Đức Ái ? Yêu Chúa là ta yêu chính Chúa Kitô, có nghĩa là ta phải yêu tất cả mọi thành phần trong nhiệm thể của Chúa Kitô. Cho nên Đức Bác ái Kitô giáo như là một tín điều , buộc ta phải tin / vì trước đó Chúa Giesus đã sáp nhập tất cả chúng ta vào trong Đức Kitô và buộc chúng ta phải tin và sống đúng như thế. Nhưng ít có mấy ai để ý đến điều nầy .
6) Người Kitô hữu thường sống sai như thế nào? Khi chúng ta kêu lên: Lạy Chúa, con yêu mến Chúa / nhưng nếu ta chỉ chú ý đến việc yêu Chúa Kitô mà chúng ta lại quên mất phần còn lại trong nhiệm thể Ngài / thì chúng ta đã sống sai niềm tin rồi.
7) Khi ta rước Chúa, ta phải có tâm tình thế nào? Khi ta rước Chúa là chúng ta bồng bế Chúa, là chúng ta tiếp rước Chúa vào lòng. Trong khi đó chúng ta lại nhẫn tâm đuổi anh em của chúng ta ra ngoài / thì rõ ràng chúng ta đã sống không đúng .
8) Mục đích của Chúa khi lập phép Thánh thể là gì? Là Chúa muốn sáp nhập chúng ta vào thân thể mầu nhiệm của Chúa / mời chúng ta phải đón rước Chúa cùng với tất cả các anh em khác. Vì Chúa Giêsu Thánh Thể chính là sự mời gọi hiệp nhất tất cả mọi người vào trong thân thể của Người.
9) Lý do chúng ta rước Chúa là gì ? Chúng ta rước Chúa, chỉ vì Chúa là Thiên Chúa, mà đồng thời chúng ta cũng phải rước cả anh em. Vì tất cả mọi người đều là con Chúa / là cháu của nguyên tổ Adam, Eva / Vì tất cả chúng ta sống nhờ vào ơn Thánh sủng của Chúa / nên chúng ta cùng được hưởng mạch sự sống của Thiên Chúa đang chuyển thông vào tâm hồn từng người chúng ta.
10) Phương pháp trắc nghiệm nào để biết chúng ta có giữ trọn các điều răn của Chúa hay không ? Có thể kiểm tra bậc trọn lành của chúng ta qua việc nhìn cách chúng ta đối xử với tha nhân. Khi chúng ta kính mến Chúa / thì tất nhiên chúng ta phải yêu tha nhân .Như vậy nếu muốn biết chúng ta có yêu Chúa hay không /chỉ cần nhìn cách chúng ta sống với tha nhân / điều nầy giúp ta dễ dàng nhận ra .
11) Cuối cùng , Chúa sẽ nói gì khi nhìn cách chúng ta sống đạo? Khi con yêu tha nhân nhiều bao nhiêu thì con sẽ càng kính mến Chúa nhiều hơn bấy nhiêu. Vì đây sẽ chính là thước đo lòng mến Chúa nơi mỗi con người .**R
 
----------------------------------------------------------------------
 
III. Học hỏi Lời Chúa :  CN 22 TN B SẠCH DƠ LÀ DO LÒNG MÌNH  
          PHÚC ÂM:  Mc 7,1-8a.14-15.21-23
        “Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.”
         
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô:
          1 Một hôm, có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ   là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. 2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. 3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; 4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. 5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?" 6 Người trả lời họ: "Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. 7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. 8a Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm."
14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: 15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.
21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, 22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế."
Đó là lời Chúa.
 
1. Bài đọc I dạy gì? Người khôn ngoan là người nghe những thánh chỉ và lệnh truyền của Thiên Chúa rồi đem ra thực hành, nhờ đó họ sẽ được sống. Đừng nên thêm bớt bất cứ thứ gì vào những lệnh truyền đó. Vì đây là những thánh chỉ do chính Thiên Chúa ban cho dân tộc mà Ngài đã tuyển chọn / Vậy nên khi tuân giữ nó, ta sẽ được sống.(tiên tri Giose tuyên xưng) .
2. Bài đọc II dạy gì? Thiên Chúa coi chúng ta như của đầu mùa trong các loài thọ tạo. Chúng ta hãy đón nhận lời chân lý mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. Nên anh em hãy đón nhận và cố gắng thực hành chứ đừng nghe suông rồi tìm cách lừa dối chính mình.(bẻ cong Lời Chúa)
3. Lý do nào khiến chúng ta phải giữ lệnh truyền của Chúa? Chúa Giê-su vì yêu thương, vì muốn cứu rỗi chúng ta nên mới dạy chúng phải tuân giữ điều này, điều kia. Cho nên khi chúng ta tuân giữ lệnh Chúa truyền , là cách chúng ta đáp trả tình thương của Chúa. Khi ta giữ luật Chúa , là do chúng ta yêu mến  Người .
4. Thế nào là sống giả hình? Lòng mến bên trong sẽ phát ra những hành động tốt đẹp bên ngoài, làm cho hành động ấy có giá trị siêu nhiên. Nếu ta làm mà không có tâm tình mến Chúa thì việc đó chỉ diễn tả sự giả hình. Như tiếng não bạc ầm vang / sớm muộn gì chúng ta cũng bị phát hiện .(người giả hình là người đeo mặt nạ )
5. Vì sao chúng ta phải tránh xa men biệt phái? Họ chỉ chú trọng hình thức bề ngoài. Họ chú trọng đến những chi tiết vụn vặt mà quên đi các yếu tố quan trọng bên trong. Họ coi trọng việc tắm rửa, giặt giũ, lau chùi chén bát , mà lại coi thường lòng mến Chúa và lòng yêu tha nhân.
6. Chúa quở trách họ điều gì? Chúa bảo họ chỉ bám víu vào các tập tục của tiền nhân mà không chú trọng đến lòng mến Chúa yêu người. Họ đang làm đảo lộn giá trị đạo đức.
7. Làm sao để chúng ta không bị mang tiếng là giả hình ? Chúa muốn chúng ta phải sống đạo theo kiểu lời nói phải đi đôi với việc làm. Chúng ta nên sống chân thành, đừng sống bôi bác , giả nhân, giả nghĩa .
 
8. Câu Chuyện ông tỷ phú và đứa con trai duy nhất /có tới 3 người tự nhận là con trai của ông / (nhưng ai là người con thật )
9. Vua Salomon xử vụ án 2 bà mẹ giành một đứa con.(nhưng ai là người mẹ thật)
10. Lý do Chúa phạt Do Thái đi 40 năm trong hoang địa.(những kẻ không thật lòng thờ Chúa ,đều phải chết trong hoang địa )
11. Lý do ông Moisen không được vào đất hứa.(có một lần kém tin )
12. Lý do vị tiến sĩ luật chết khát trong nhà tù.(Vì cố giữ luật rửa tay, nên không đủ nước uống)
13. Quan niệm của Chúa Giê-su về ô uế / (không ai cho đồ dơ vào miệng mình).
14. Luật dơ sạch và cách Chúa Giê-su hoá giải .
15. Vì sao Chúa phản đối chuyện rửa tay / Chúa chỉ cổ võ việc rửa trái tim, rửa tâm hồn, rửa đầu óc mới là quan trọng.
16. Sự ô uế đang nằm ở đâu trong chúng ta. Nó nằm trong chính trái tim, trong tâm hồn của mình / 
 
Thêm một số ý tưởng về sự giả dối :
1. Câu chuyện 2 vị tu hành và cô gái bên vũng nước .
2. Nguồn ô uế do đâu ?- bệnh phong / sản phụ / xác chết / người ngoại giáo .
3. Mồ mả tô vôi = bên ngoài sạch đẹp , bên trong thì hôi thối .
4. Đọc kinh ra rả ,mà không biết cầu nguyện / ăn chay mà không chịu kềm hãm tật xấu / giữ đạo lâu năm nhưng không thật lòng mến Chúa , yêu người /
5. Tình yêu phải phát xuất tự đáy lòng / làm nhiều việc tốt , nhưng không vì lòng mến Chúa thì chẳng khác nào phèn la xoang xoảng /
6. Ta trở thành biệt phái khi ta dám bẻ cong Lời Chúa / và cố tình giải thích Lời Chúa theo ý riêng của mình / cũng là nói một đàng mà làm một nẻo / **R
Giuse Luca / Trưởng nhóm KT Emmaus 
 

Trở lại      In      Số lần xem: 111
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  6
 Hôm nay:  1033
 Hôm qua:  5448
 Tuần trước:  32369
 Tháng trước:  140432
 Tất cả:  4688101
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
  TrưởngnhómKinhThánhEmmaus / Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Facebook:  https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
- Youtube : Giáo Dân Sống Đạo / videos 

Chia sẻ cho bạn bè :
top