Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / HÔM NAY LÀ NGÀY MỪNG CHÚA GIESUS LÊN TRỜI / XIN CHO CON LUÔN ƯỚC AO ĐƯỢC VỀ BÊN CHÚA / (GIUSE LUCA)**R

Giáo lý Sống Đạo - Khóa II / Dành cho Bổn Đạo Mới - bài số: 030

 

TẤT CẢ CHO VINH DANH CHÚA 

BÀI SỐ: 030

   ĐỀ TÀI  NHỮNG CƠN CÁM DỖ DÀNH CHO MỌI NGƯỜI .

          Thứ sáu , ngày 08 / MARCH / 2019

 

 
Bài số : 030  
 
I.  ĐỨC TIN KITÔ GIÁO:
 
ĐỀ TÀI:    ĐỨC ÁI KHÔNG ĐAM MÊ CỦA CẢI VÀ DANH GIÁ  (PHẦN I)
 
1. Đặc tính của Đức ái là gì? Là không đi tìm thứ gì cho riêng mình / ở đây có ý đề cập và nhấn mạnh đến hai thứ đam mê.
2. Những thứ đam mê nào làm tổn hại đến đức ái ? Ở đây chúng ta không bàn đến tính ham mê danh giá, là con đẻ của tính kiêu ngạo, cũng không bàn đến lòng ham mê tiền của, nhưng chỉ là thói chuộng hư danh.
3. Những đề tài mà ma quỷ dùng để cám dỗ Chúa là gì? Thưa có 3 thứ: 
a) Sự cần thiết của nhu cầu cơm áo, gạo tiền .
b) Nó bảo Chúa hãy phô trương thanh thế.
c) Ma quỷ cho thấy sự vinh hiển của thế gian .
4. Nhu cầu cơm áo gạo tiền quan trọng như thế nào ? luôn làm cho con người ta bối rối lo toan đến độ quên mất địa vị ,quên mất bổn phận là con / dân Do thái khi vừa ra khỏi đất Ai cập , nhưng cũng chỉ vì một chút thiếu thốn / họ muốn quay trở lại làm kiếp nô lệ để được ăn no .
5. Thế nào là thói phô danh? Nó bảo với Chúa: Nếu ông là con Đức Chúa Trời thì hãy gieo mình xuống, từ nóc nhà thờ mà gieo mình xuống thì dân chúng sẽ ca ngợi. Nhưng Chúa không thể mắc mưu nó. Thánh Augustino xác định rằng: Hư danh là cơ hội khiến cho con người ra hư hỏng.
6. Vinh hiển do của đời mang lại là gì? Nó dám dõng dạc tuyên bố: Ta sẽ cho ông tất cả, nếu ông chịu cúi mình thờ lạy ta. Thói quá ham của đời sẽ làm hư hỏng con người, cứ nhìn cuộc đời của Giuda Iscariot , ta sẽ rõ.
7. Chúa Giêsu đã chống trả cơn cám dỗ như thế nào? Chúa dùng Kinh Thánh để bảo vệ mình bằng câu: Ngươi đừng thử phép Thiên Chúa, rồi Chúa nhắc lại lời sách Đệ Nhị Luật: Ngươi phải thờ lạy Thiên Chúa là Chúa ngươi và chỉ thờ lạy một mình Ngài mà thôi . (Chỉ làm tôi cho một mình Ngài).
 
8. Tên cướp biển lý luận thế nào? Một tên cướp biển bị bắt, bị điệu ra trước Đức vua, hắn ngạo nghễ đáp: tôi với chiếc thuyền nhỏ, chiếm đoạt một chút của cải của người khác, thì họ gọi tôi là thằng ăn cướp. Trong khi Đức vua với đoàn tàu lớn tung hoành khắp 4 biển, chiếm đoạt của nhiều người, thì Ngài lại được tung hô là Hoàng đế.
9. Người đời lý luận thế nào? Một người giết một người, thì bị kết án là kẻ sát nhân. Trong khi người khác giết một ngàn người, thì được tung hô là anh hùng.
10. Thế nào là một người cao quý? Người cao quý cho dù có đứng trên vàng bạc châu báu, thì lòng dạ họ cũng không hề di chuyển. Vì họ khinh chê tiền tài, khinh thị các món đam mê của nhân loại.
11. Thế nào là ham mê hư danh quá đáng? Có 3 điều dẫn đến việc nầy. 
a) Ham mê danh vọng không phải chỗ, không thích đáng. 
b) Ham mê cách nồng nhiệt, quá đáng. 
c) Ham mê vì mục đích: ích kỷ, kiêu căng.
12. Thế nào là quá nặng lòng? Chỉ vì lòng họ thích phù hoa, giả dối / Chúng ta thấy Chúa  Giêsu miêu tả tính cách của đám biệt phái như sau: Chúng ưa địa vị cao, được ngồi ghế nhất trong hội đường, ngoài đường thì thích được mọi người chào hỏi. Loại người có thái độ hống hách, lấn át những người cô thế. Đó là lỗi phạm đức bác ái.
13. Thánh Toma nhắn nhủ hàng giáo sĩ như thế nào? Nếu hàng giáo sĩ mà không đam mê hư danh thì việc triệt hạ các nết xấu khác sẽ không khó chút nào . 
14. Thói ham mê hư danh sẽ sinh ra những tật xấu nào ? Cả hai vị thánh tiến sĩ: Gregori-o và Toma tiến sĩ  đều đồng ý và dạy rằng: Kiêu ngạo là nết xấu chung, là nết xấu cầm đầu thứ nhất. Đây chính là thói tìm hư danh.
15. Thói chuộng hư danh có mấy ngành: Thưa: Trực tiếp có 3 ngành, còn gián tiếp có 4 ngành. 
a) Trực tiếp: Khoe khoang, tự phụ (ta đây), giả hình (cố làm điệu). 
b) Gián tiếp: Cố chấp (trí khôn u tối) / bất thuận (muốn tự định đoạt) / tranh cãi (dùng lý lẽ để phát ngôn) / bất phục (không công nhận việc người khác làm đúng). **R
*****
 
II. TÔN VINH LỜI CHÚA:    CN  I  /  MC  / C  
 
PHÚC ÂM:   Lc 4, 1-13
"Đức Giêsu được Thánh Thần dẫn vào hoang địa và chịu cám dỗ."
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca.
1  Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được đầy Thánh Thần, từ sông Giodan trở về. 2  Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói. 3  Bấy giờ, quỷ nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi!” 4  Nhưng Đức Giêsu đáp lại: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.”.
5  Sau đó, quỷ đem Đức Giêsu lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. 6 Rồi nó nói với Người: “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý.  7  Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông.” 8  Đức Giêsu đáp lại: “Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”
9  Quỷ lại đem Đức Giêsu đến Giêrusa-lem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi! 10  Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho Thiên sứ gìn giữ bạn. 11  Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” 12  Bấy giờ Đức Giêsu đáp lại: “Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”
13  Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ khác .      Đó là lời Chúa.
*****
SUY NIÊM BÀI TIN MỪNG :
 
ĐỀ TÀI:      NHỮNG CƠN CÁM DỖ DÀNH CHO MỌI NGƯỜI .
 
1. Các cơn cám dỗ trong bài Tin Mừng nhắc chúng ta điều gì? Tin Mừng hôm nay là bài trình thuật về 3 cơn cám dỗ mà Chúa Giêsu đã trải qua khi Ngài bắt đầu sứ vụ. Biến cố đó nhắc chúng ta rằng: Trong thân phận con người thụ tạo, ai cũng phải đối mặt với các cơn cám dỗ.
2. Căn tính của con người là gì ? Chúa Giêsu trong vị thế là con Thiên Chúa giáng trần làm người, Ngài là người dẫn đầu trong gia đình nhân loại, Ngài phải trải qua các cơn cám dỗ để khẳng định căn tính và ơn gọi của một thụ tạo trên bước đường trở thành con cái Thiên Chúa.
3. Bổn phận của thụ tạo phải làm gì? Đã là loài thụ tạo, đã muốn trở thành con Thiên Chúa, thì việc trước tiên con người phải biết mình là ai, sống để làm gì. Do đó con người phải nhận biết Đức Chúa là Thiên Chúa của mình và phải thờ phượng và biết ơn một mình Ngài mà thôi. Sau đó là quy phục quyền năng của Thiên Chúa và không bao giờ được phép thử thách Thiên Chúa.
4. Ma quỷ không được phép làm điều gì? Ma quỷ tuy là thần linh, nhưng chúng cũng là một thụ tạo như con người. Cho nên điều mà chúng không được phép làm, đó là: Không được phép thử thách quyền năng của Thiên Chúa , là Đấng tạo dựng nên chúng .
5. Thân phận con người là như thế nào? Khi trải qua các cơn cám dỗ trong đời, chúng ta mới nhớ ra rằng: Thân phận con người là thụ tạo, vốn xuất phát từ hư không, từ bụi tro vì thế con người vốn dĩ yếu đuối, lại rất dễ bị tổn thương / mà tổn thương đầu tiên chính là do tội nguyên tổ, là cái tội mà bọn ác thần đã manh tâm dối gạt con người.
6. Tại sao Chúa lại cho phép các cơn cám dỗ xảy ra? Chúa đặt các cơn cám dỗ và thử thách trước mặt con người, Ngài ban cho chúng ta sự tự do và cho phép chúng ta lựa chọn. Công phúc, công trạng có quý giá hay không là do sự tự nguyện, sự tự lựa chọn: Chúng ta có quyền chối bỏ hay khẳng định sự lựa chọn của mình trước đòi hỏi có nên trở thành con cái Thiên Chúa hay không.
 
7. Tại sao Chúa Giêsu phải vào hoang địa? Chính  vì chúng ta cần bình tĩnh, cần có thời gian đánh giá, suy nghĩ, lựa chọn và chiến đấu để có thể dành được chiến thắng. Lúc đó việc ta chọn Chúa sẽ không phải là điều bị ép buộc, nên nó sẽ có giá trị tuyệt đối.
8. Tại sao ma quỷ muốn cám dỗ con người? cám dỗ là lôi kéo, là ý chúng muốn chúng ta chọn lựa những điều có lợi ngay trước mắt, rồi quay ra gạt bỏ những huấn lệnh của Thiên Chúa, là những điều sẽ có lợi cho lâu dài mai sau. Mục đích của chúng là vì ghen ghét, không muốn cho con người được hạnh phúc, mà phải xa lìa Thiên Chúa, đúng như án phạt mà Thiên Chúa đã dành cho bọn chúng.
9. Các cơn cám dỗ có từ khi nào? Kể từ khi có con người là đã có các cơn cám dỗ, cơn cám dỗ dành cho tổ tiên chỉ vì miếng ăn mà phạm tội bất tuân, dân Do Thái sau khi được Thiên Chúa cứu thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập. Họ cũng chỉ vì miếng ăn mà muốn quay lại kiếp nô lệ ở Ai Cập để được ăn no.
10. Ba cơn cám dỗ hôm nay nói lên điều gì? Ba cơn cám dỗ hôm nay tượng trưng cho các cơn cám dỗ trong một kiếp người: Miếng ăn, tham vọng và cuồng vọng / là những nhu cầu thân xác, là quyền lực thống trị, là những điều thần kỳ .
11. Cơn cám dỗ thứ nhất nói lên điều gì? Một lời đề nghị thật hợp lý: Đói thì cần phải có thứ gì để ăn, nhưng không nên đi tìm thức ăn bằng mọi giá. Nhu cầu cho thân xác là có thật, nhưng không thể vì cuộc sống mà bất chấp đạo lý.
12. Cơn cám dỗ thứ hai dạy ta điều gì? Muốn cứu độ trần gian, ma quỷ đề nghị với Chúa là phải có quyền lực thật sự, mới nghe qua thì quá hợp lý nên nó gợi ý tặng cho Chúa quyền bá chủ địa cầu, Chúa sẽ khỏi mất công chịu đau khổ chịu chết, chỉ cần quỳ xuống thờ lạy nó, thì thế gian sẽ răm rắp tuân theo / từ ngàn xưa các vua chúa thế gian không ngừng tranh nhau quyền lực, mà hôm nay cũng đang như thế. Nếu Chúa nghe theo nó, thì sẽ không phải chiến đấu khổ cực. Mới nghe qua, quả thật quá nhẹ nhàng.
13. Cơn cám dỗ thứ 3 muốn dạy gì? Ở đời ai cũng muốn nổi tiếng, cũng muốn làm được những việc kinh thiên động địa, càng biểu diễn hay, càng thành công lẫy lừng. Ma quỷ nó thúc ép cả Chúa, cả chúng ta: Hãy đi tìm phép lạ, hãy cầu xin phép lạ để đỡ phải làm việc . Một ví dụ cụ thể là tháp Ba ben, nếu xây xong thì họ không còn phải sợ Thiên Chúa nữa / cũng không cần phải vâng nghe lời Ngài.
 
14. Người ta cho rằng: Ranh khôn như ma quỷ, tại sao? Chúng vừa khôn, vừa hiểm độc, chúng muốn con người phải làm nô lệ cho bản năng, cho thân xác khi suốt đời chỉ đi tìm của ăn, chỉ đi tìm nhu cầu cho xác thịt, Chúa muốn chúng ta tự nâng cao phẩm giá đời mình, đừng chỉ chăm chăm vào thức ăn như con thú. Chúa cũng không muốn chúng ta làm nô lệ cho tham vọng, đừng ham hố chức quyền mà đánh mất mình, rồi đi thờ lạy ngẫu tượng / chỉ có Thiên Chúa là Đấng có tất cả. Cho nên chỉ cần thờ Chúa là chúng ta sẽ có tất cả mọi thứ .
15. Thế nào là cuồng vọng? Chình vì chúng ta có những ước vọng điên cuồng, cho nên chúng ta tìm mọi cách để chống lại Thiên Chúa. ma quỷ vì cuồng vọng mà phải bị phạt đời đời. thế thì tại sao chúng ta không đến với Chúa bằng tâm tình người con thảo, để nghe Chúa nói: Mọi sự của Cha là của con. Cho nên khi chúng ta thờ Chúa, chúng ta sẽ có tất cả, không cần phải thờ ai khác . Vì: Không ai bằng Thiên Chúa.
16. Ma quỷ hiểm độc ở chỗ nào? Bước đầu nó dùng miếng ăn để hạ thấp phẩm giá con người thành con thú vật và biến con người thành nô lệ cho vật chất. Sau đó vì miếng ăn mà con người mất phẩm giá, mất cả tự do. Sau cùng vì những thứ nhu cầu thấp hèn đó mà con người đành chối bỏ Thiên Chúa, không coi Thiên Chúa là Chúa của mình, và không coi Ngài là Cha của mình nữa.
17. Vỏ bọc của các cơn cám dỗ là gì? Các viên thuốc đắng thì được bọc một lớp đường ngọt ở bên ngoài, ma quỷ hiểm độc nên chúng bọc những cơn cám dỗ nguy hiểm chết người bằng lớp vỏ nhung lụa, êm ái, hợp lí và đầy quyến rũ. Chúng dùng nhu cầu, quyền lực, tạo uy tín để đánh lừa chúng ta / cơn cám dỗ càng tinh vi, càng hiểm độc thì càng ngọt ngào khó phân biệt, chúng chỉ chăm chăm đánh lừa chúng ta.
18. Muốn chiến thắng, ta phải làm cách nào ? Chúng ta hãy học cách của Chúa Giêsu, của Thánh Gioan tẩy giả: Ăn chay, cầu nguyện, nắm vững lời Chúa, ý Chúa để thực thi / dùng Thánh Thể Chúa như của ăn để tạo sức mạnh chống lại mưu mô ác độc của bọn chúng.  **R
      GIUSE LUCA / KBX / CỘNG ĐOÀN KT EMMAUS 
 
 

Trở lại      In      Số lần xem: 489
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  2803
 Hôm qua:  3321
 Tuần trước:  25201
 Tháng trước:  99836
 Tất cả:  6698006
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- ĐDCộngĐoànKinhThánhEmmaus/Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top