Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ THIÊN CHÚA BA NGÔI VÀ  CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO CON CHÚA /XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / BAN HÒA BÌNH CHO THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC BIẾT TÔN TRỌNG VÀ YÊU THƯƠNG NHAU / XIN CHÚA BIẾN ĐỔI LÒNG CON ,XIN THÁNH HÓA LOÀI NGƯỜI / ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG THẬT TỐT AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Tuần 9 Ngày

CỨU THẾ TÙNG THƯ /THÁNH ANPHONGSÔ
 
NGÀY THỨ NHẤT: LÒNG KÍNH MẾN CHÚA LÀ NGỌN LỬA CHÁY
 
“Lửa trên tế đàn sẽ đỏ luôn ở đó, không được tắt đi” (Lv 6,5). Đó là lời Đức Chúa Trời truyền trong lề luật Cựu Ước. Thánh Grêgorio nói: bàn thờ của Chúa là chỉ lòng ta, mà Thánh ý Người muốn lòng ta phải có lửa kính mến cháy luôn, không được tắt lúc nào.

Vì thế, Đức Chúa Cha ban cho Con người là Đức Chúa Giêsu cho ta để chịu chết cứu chuộc ta, mà Người chưa lấy làm thỏa lòng, Người còn muốn ban Đức Chúa Thánh Thần cho ta, để Đức Chúa Thánh Thần ngự trong linh hồn ta, và giữ cho lửa kính mến cháy ở đó luôn mãi.

Đức Chúa Giêsu cũng mặc khải về Người “Ta đến để ném lửa xuống đất, và nào Ta mong ước gì, nếu nó đã được nhen lên” (Lc 12,49). Cho nên, Người chẳng nghĩ đến tội loài người đã xúc phạm, ăn ở bội bạc với Người ở đời này, mà vừa lên trời, liền sai Đức Chúa Thánh Thần xuống cùng ta.

Lạy Chúa Cứu Thế hay thương xót, thật lúc Chúa phải đau đớn sỉ nhục cũng vậy, mà lúc được vinh hiển cao trọng cũng thế, Chúa chỉ lo nghĩ đến thương yêu chúng con.**

Khi Đức Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các Thánh Tông Đồ đang họp ở nhà tiệc ly, thì “Và họ thấy những lưỡi như thể là lửa” (Cv 2,3), để tỏ rõ công việc Người sắp làm. Bởi thế Hội Thánh dạy ta cầu xin lời này: “Lạy Chúa, xin Chúa ban Đức Chúa Thánh Thần ngự xuống đốt lửa trong lòng chúng con như thứ lửa Đức Chúa Giêsu đã đem xuống thế gian, và Người ước ao thấy cháy lên”.

Chính thứ lửa thánh này đã làm tiêu tán lòng các Đấng Thánh, đã khuyến khích các Đấng làm nhiều việc vĩ đại vì Đức Chúa Trời, khuyến khích các Đấng thương yêu kẻ thù, ước ao chịu khinh dễ, từ bỏ mọi của thế gian vui vẻ nhận các hình khổ và chịu chết. Vì ai đã có lòng yêu thì không ngồi yên bao giờ, và không nói: bấy nhiêu đủ rồi. Một kẻ có lòng kính mến Chúa, thì càng khó nhọc vất vả vì Bạn yêu dấu của mình, càng ước ao chịu khó hơn nữa, để làm thỏa lòng Người hơn, và được lòng Người thương yêu hơn.

Trong lúc nguyện ngắm thì ngọn lửa thiêng liêng này càng bốc cháy lên. Vậy, nếu ta ước ao được nóng nảy kính mến Chúa, thì hãy yêu thích nguyện ngắm như lò lửa rất tốt để lấy lửa kính mến Chúa.

Than thở và cầu nguyện:

Lạy Chúa, từ trước đến nay con chẳng làm được gì cho Chúa, mà Chúa đã làm nhiều việc to tác quý giá cho con. Con ăn ở lãnh đạm với Chúa như vậy, thật đáng Chúa ruồng bỏ con.

Lạy Đức Chúa Thánh Thần, lòng con nguội lạnh, xin Chúa hãy đốt nóng lên, đừng để con còn theo tính chểnh mảng nguội lạnh như trước, Chúa hãy hun đốt lòng con nóng nảy ước ao làm đẹp lòng Chúa. Bây giờ con không dám tìm theo những sự thỏa thích ý riêng nữa, con ao ước thà chịu chết còn hơn phạm tội khốn nạn mất lòng Chúa dù một tí cũng vậy.

Chúa đã lấy hình lưỡi lửa mà tỏ mình ra: thì con dâng lưỡi con cho Chúa, để không còn dùng nó mà phạm tội nữa. Than ôi, Chúa đã ban lưỡi cho con để làm vinh danh Chúa, mà con đã dùng để xúc phạm đến Chúa, và kéo nhiều kẻ khác theo con không vâng lời Chúa. Con lấy làm buồn phiền đau đớn về sự ấy vô cùng.

Vì lòng yêu mến Chúa Giêsu là Đấng xưa ở thế gian đã dùng lưỡi mà tôn kính Chúa, xin Chúa hãy làm cho con từ nay cũng tôn kính Chúa, là hát lời ngợi khen Chúa; năng chạy đến xin Chúa giúp đỡ cho, hay mau mắn nói về lòng nhân lành Chúa, và về sự phải kính mến Chúa.

Lạy Chúa là báu vật trên hết mọi sự, con kính mến Chúa. Lạy Chúa hay thương yêu, con kính mến Chúa.

Lạy Đức Bà Maria, Mẹ là bạn chí thân Đức Chúa Thánh Thần, xin Mẹ bầu cử cùng Người đốt lửa mến Chúa trong lòng con.**

NGÀY THỨ HAI: LÒNG KÍNH MẾN CHÚA LÀ SỰ SÁNG

Một trong các sự thiệt hại hơn cả bởi tội Adam là các tình tư dục làm mờ mịt trí khôn, bởi đó lý trí thành ra tối tăm.

Khốn thay cho kẻ đem mình làm nô lệ tình tư dục. Vì tình tư dục khác nào như khói xông lên, như tấm màn căng che con mắt người ta trông thấy sự thật. Vậy, người ta nhìn sự dữ mà không biết là sự dữ, thì trốn tránh thế nào được?

Mà người ta càng phạm nhiều tội lỗi, thì sự tối tăm càng mờ mịt.

Đức Chúa Thánh Thần có tên gọi là “Sự sáng phúc đức cho người ta”. Vì Người không những đốt lửa kính mến trong lòng ta, mà còn phá tan những bóng tối tăm, và giãi tia sáng thiêng liêng xuống mình ta: Người làm cho ta hiểu biết các của thế gian chóng qua, hiểu biết giá trị các của đời đời, hiểu biết sự rỗi linh hồn quan trọng, hiểu biết giá trị ơn Chúa, hiểu biết lòng Chúa nhân lành, đáng kính mến vô cùng và Người thương yêu vô ngần.

Còn con người khí huyết không đón nhận những điều thuộc về thần khí Thiên Chúa” (1Cr 2,14).****

Kẻ lăn lộn đưới đống bùn tội lỗi mê các sự vui sướng hèn hạ thì không tài nào hiểu rõ được những lẽ siêu nhiên: bởi thế, nó ra khốn khổ, đi yêu những cái đáng lẽ phải ghét, và lại ghét những cái đáng lẽ nó phải yêu.

Bà Thánh Maria Madelena de Pazzi than thở: “Ôi! Người ta không hiểu biết lòng Chúa hay thương yêu. Ôi! Người ta chẳng hiểu biết lòng Chúa hay thương xót!” Bà Thánh Teresa nói: “Người ta không kính mến Chúa vì không biết”. Ơn soi sáng đó là ơn các Thánh hằng kêu xin Chúa luôn: “Xin phái ánh sáng và sự thật của Người” (Tv 43,3).

“Lạy Giavê, cảnh tối tăm của tôi, Thiên Chúa tôi sẽ cho sáng rực.” (Tv 17,29).

“Xin mở mắt tôi, cho tôi nhìn thấy” (Tv 118,18).

Vì nếu không có ơn soi sáng, ta không thể tránh khỏi các vực nguy hiểm được; không có ơn soi sáng, ta không thể tìm thấy Chúa được.

Than thở và cầu nguyện:

Lạy Đức Chúa Thánh Thần, con tin Chúa là Thiên Chúa, như Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Con thờ lạy Chúa và nhận Chúa là Đấng đã soi sáng cho con biết các tội con đã phạm đến Chúa là sự rất nặng nề xấu xa, và biết con phải kính mến Chúa hết lòng, hết sức. Con tạ ơn Chúa, và phàn nàn đau đớn vì đã xúc phạm đến Chúa.

Vì tội con, con đã đáng Chúa để con ra tối tăm khốn khổ. Nhưng lần này Chúa lại tha thứ cho nữa, mà không bỏ con! Lạy Đức Chúa Thánh Thần xin Chúa thương ban cho con được các ơn soi sáng luôn như trước; xin Chúa hằng tỏ cho con biết lòng nhân lành vô cùng Chúa hơn nữa, xin Chúa giúp sức cho ý muốn của con, để từ nay về sau con kính mến Chúa hết lòng. Xin Chúa ban thêm ơn Chúa cho con. Xin Chúa hãy dùng cách thế ấy mà chiếm lấy con dần dần, bắt con phải kính mến một mình Chúa thôi. Vì công nghiệp Chúa Giêsu, con nài xin Chúa ban cho con ơn ấy.

Lạy Chúa là sự quý báu trên hết mọi sự, con kính mến Chúa hơn yêu chính mình con. Con muốn thuộc trọn về Chúa, xin Chúa nhận lấy con, và đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ nữa.

Lạy Đức Bà Maria, là Mẹ con, xin Mẹ bầu cử cho con luôn.***

NGÀY THỨ BA: LÒNG KÍNH MẾN CHÚA LÀ NƯỚC GIẢI KHÁT

Lòng kính mến Chúa cũng gọi là mạch nước hằng sống.

Chúa Giêsu nói với người đàn bà xứ Samari rằng: “Nhưng kẻ nào một lần uống nước Ta sẽ ban, thì đời đời sẽ không khát nữa” (Yn 4,13).

Thật vậy, lòng kính mến giống như nước làm cho khỏi khát: vì kẻ thật lòng kính mến Chúa, hẳn sẽ không tìm tòi, và mãi mãi nói rằng: Tôi được Chúa, ấy là được mọi sự. Lạy  Chúa, Chúa là mọi sự cho tôi.

Bởi thế Chúa phàn nàn vì có nhiều kẻ bỏ Người là sự quý giá vô cùng, là nguồn mạch mọi sự vui mừng, mà đi theo thế gian xác thịt để tìm những sự vui sướng hèn hạ, chóng qua. Người nói rằng: “Chúng đã bỏ Ta, mạch nước hằng sống, để đào cho mình bể nước, nhưng các bể rò không chứa được nước”. (Yr 2,3)

Cho nên Chúa là Đấng hằng thương yêu chúng ta và hằng ước ao cho chúng ta được hạnh phúc, Người đã phải kêu gọi hết mọi người chúng ta rằng: “Ai khát hãy đến với Ta” (Yn 7,37).

Hết thảy các ngươi đang khao khát được phúc thật, hãy đến cùng Ta, thì Ta sẽ ban Đức Chúa Thánh Thần xuống cùng các ngươi: Người sẽ làm cho các ngươi được hạnh phúc đời này và đời sau vô cùng.

Chúa Giêsu lại nói thêm: “Và hãy uống hỡi kẻ tin vào Ta, như Kinh Thánh đã nói: Tự lòng Ngài có những sông tuôn chảy nước sinh sống” (Yn 7,38).

Vậy, kẻ tin Chúa Giêsu và kính mến Người, thì được nhiều ơn đến nỗi lòng, nghĩa là ý muốn của linh hồn sẽ được thêm nhiều nhân đức, khác nào như nước mạch chảy ra đầy tràn; nhờ vậy, không những kẻ ấy có thể giữ được sự sống thiêng liêng trong linh hồn mình, mà lại có thể thông sự sống ấy cho kẻ khác nữa.

Nước mầu nhiệm này chỉ Đức Chúa Thánh Thần là Đấng hay thương yêu, và cũng là Đấng mà Chúa Giêsu đã hứa, khi lên trời rồi, Người sẽ ban xuống cho ta: “Ngài nói về Thần khí các kẻ tin vào Ngãi sẽ lĩnh lấy, vì Thần khí chưa có, bởi Đức Giêsu chưa được tôn vinh” (Yn 7,39)

Chìa khóa mở cho mạch nước tốt lành này chảy ra, ấy là sự cầu nguyện. Hễ cầu nguyện, sẽ được mọi sự, vì có lời Chúa hứa rằng: Hãy xin, thì sẽ được (Yn 7,7).***

Chúng ta tối tăm nghèo nàn, yếu đuối; nhưng hãy cầu nguyện, thì sẽ được ơn soi sáng, được sức mạnh, được giàu của cải thiêng liêng. Ông Théodoret nói: “Nguyên một sự cầu nguyện có thể làm được mọi sự”. Ai cầu nguyện, thì ao ước bao nhiêu, sẽ được bấy nhiêu. Chúa muốn ban các ơn cho ta, nhưng Người muốn cho ta cầu xin Người đã.***

Than thở và cầu nguyện:

“Thưa Ngài, xin Ngài ban cho tôi thứ nước ấy” (Yn 4,15).

Lạy Chúa Giesu, con xin mượn lời người đàn bà xứ Samari mà thưa cùng Chúa rằng: xin Chúa ban cho con được uống nước thiêng liêng này, là được lòng kính mến Chúa để con quên hết mọi sự thế gian, mà chỉ sống vì một mình Chúa là Đấng đáng kính mến vô cùng.

“Xin Chúa hãy tưới vào đất khô”.

Linh hồn con khác nào như đám đất khô, đầy những cành cây héo rụng xuống, đầy những cỏ rả gai góc là các tội lỗi. Xin Chúa hãy đoái thương đổ ơn xuống tưới lòng con, để trước khi lìa thế, con còn sinh được ít nhiều hoa trái nữa, đáng dâng cho Chúa.

Lạy Chúa là mạch mước hằng sống, là sự quý báu trên hết mọi sự, biết bao nhiêu lần con đã bỏ Chúa mà đi tìm kiếm những sự hèn hạ thế gian, khiến con mất lòng kính mến Chúa. Ôi, chớ gì con được chết trước khi phạm đến Chúa như vây, thì phúc là dường nào! Lạy Chúa, từ nay về sau, con chỉ muốn tìm hạnh phúc nơi một mình Chúa mà thôi. Xin Chúa giúp đỡ con, và ban cho con được bền lòng ở trung nghĩa cùng Chúa.

Lạy Đức Bà Maria là Đấng con trông cậy, xin Mẹ hãy gìn giữ che chở con luôn mãi.****

NGÀY THỨ BỐN: LÒNG KÍNH MẾN CHÚA LÀ SƯƠNG SA MÁT MẺ

Hội Thánh dạy ta cầu nguyện rằng: “Xin Đức Chúa Thánh Thần ngự xuống tâm hồn chúng con, để rửa tâm hồn chúng con cho sạch mọi tội lỗi, và ban nhiều ơn cần thiết, để được nảy nở ra nhiều hoa trái thiêng liêng”.

Lòng kính mến Chúa gợi ra cho người ta biết ước ao nhiều sự tốt lành, biết quyết chí làm nhiều việc nhân đức: đó là những hoa trái thiêng liêng bởi ơn Đức Chúa Thánh Thần sinh ra trong tâm hồn người ta.

Lòng kính mến Chúa cũng gọi là sương sa. Vì làm cho các tính mê không nổi lên được, và dẹp các chước cám dỗ đi. Vì thế có lời gọi Đức Chúa Thánh Thần là “Đấng làm cho khí nóng dịu xuống”, là “Đấng làm cho mát mẻ nhẹ nhàng”.

Thứ sương thiêng liêng này, mỗi khi người ta nguyện ngắm, thì nó đổ xuống lòng người ta. Chẳng khi nào tính mê nổi lên, dù mạnh đến đâu, mà sự nguyện ngắm lại không dẹp tan đi được.

“Chàng đã đưa tôi vào nhà rượu, trên tôi bảng hiệu là Yêu.” (Dc 2,4)

Việc nguyện ngắm khác nào như kho rượu thiêng liêng mà kẻ vào đó sẽ được lòng kính mến trọn lành, là biết thương yêu người ta như mình, và kính mến Chúa trên hết mọi sự.

Ai kính mến Chúa, thì cũng yêu thích nguyện ngắm: còn ai không yêu thích nguyện ngắm; hẳn không có sức trong tâm hồn, để trị dẹp các tính mê nết xấu.

Than thở và cầu nguyện:

Lạy Đức Chúa Thánh Thần, con không muốn sống vì con nữa, từ nay con chỉ muốn sống để kính mến và làm đẹp lòng Chúa mà thôi.

Vì vậy con nài xin Chúa ban cho con được ơn biết nguyện ngắm. Xin Chúa ngự xuống lòng con, để dạy con biết nguyện ngắm cho xứng đáng. Xin Chúa ban sức mạnh cho con, để dù khi con phải khô khan cũng không bỏ nguyện ngắm. Xin Chúa ban cho con được ơn hằng biết cầu nguyện cùng Chúa luôn mãi, và biết kêu xin những sự đẹp lòng Chúa hơn cả.

Con đã hư đi vì tỗi lỗi, nhưng con hiểu rằng: Chúa ban ơn rộng rãi thương con như thế, ấy là dấu Chúa còn muốn cho con được rỗi linh hồn và nên thánh. Về phần con, con cũng muốn nên thánh, để đẹp lòng Chúa và kính mến Chúa hơn trước. Lạy Chúa là sự quý giá hơn hết mọi sự, là Đấng con kính mến, là Đấng gồm mọi sự của con, con kính mến Chúa, mà vì kính mến Chúa, thì con xin dâng trót mình con cho Chúa.

Lạy Đức Bà Maria là Đấng con trông cậy, con phó mình trong tay Mẹ, xin Mẹ che chở phù hộ cho con.****

NGÀY THỨ NĂM: LÒNG KÍNH MẾN CHÚA LÀ SỰ NGHỈ NGƠI VÀ LÀM CHO BỔ SỨC LẠI

Lòng kính mến Chúa còn được gọi là sự nghỉ ngơi ,đỡ người ta khi khó nhọc, và sự yên ủi cho người ta khi phải lo buồn đau đớn.

Lòng kính mến Chúa là sự nghỉ ngơi làm cho bổ sức lại. Thật vậy, vì kẻ kính mến Chúa biết hợp ý muốn mình với ý muốn Chúa, nên nếu phải xấu hổ sỉ nhục, dù phải đau đớn khổ sở, dù phải tai nạn khốn khó, cũng vẫn bằng yên trong tâm hồn. Kẻ kính mến Chúa có khi gặp nhiều tai nạn khốn khó, nhưng khi nghe lời này :

“Thánh ý Chúa đã muốn như vậy”. Tức thì kẻ ấy bình an và vui lòng ngay.

Đó là: “Sự bình an của Thiên Chúa vượt quá mọi suy tưởng” (Ph 4,7). Hễ bà thánh Maria Madalena de Pazzi nghe đến tiếng : “Thánh ý Chúa” thì lòng người vui sướng, không thể nói xiết được.

Ở đời, ai cũng phải vác khổ giá, song như lời bà Thánh Teresa nói: “Kẻ nào kéo khổ giá thì thấy nặng, còn kẻ giơ tay ra ôm lấy, thì thấy nhẹ:, Thánh Gióp nói: “Vì chính Người gây thương tích, Người lại băng bó, Người lại chữa lành”  (Yob 5,18). Đức Chúa Thánh Thần ban ơn giúp sức cho người ta, thì cũng như xức dầu êm ái vào vết thương, cho nên dù phải sỉ nhục đau đớn, hình khổ cũng thành ra êm ái dịu dàng.

Lạy Chúa “Xin hãy để như thế, vì Chúa đã muốn như vậy: (Mt  11,26). Về phần ta, mỗi khi gặp phải tai nạn khốn khó, cũng phải than thở kêu xin như thế.

Lại khi sắp gặp phải sự khốn khó gì, mà lòng ta sợ hãi, ta cũng hãy than thở: Lạy Chúa, con phó mình con trong tay Chúa, con xin bằng lòng chịu hết mọi sự Chúa định cho con chịu.

Ta nên bắt chước gương bà thánh Teresa, suốt ngày thường xuyên dâng mình cho Chúa.***

Than thở và cầu nguyện:

Than ôi, lạy Chúa, biết bao nhiêu lần con đã mê theo ý riêng mà chống lại thánh ý Chúa, dám khinh mạn thánh ý Chúa, đó là những tội nặng vô cùng, nên con lấy làm buồn phiền trên hết mọi sự.

Từ nay, con xin hết lòng kính mến Chúa. “Xin Người ban cho tôi tớ Người tấm lòng biết nghe”  (1V 3,9). Chúa muốn gì, xin hãy dạy: con sẽ vâng làm theo thánh ý Chúa.

Con sẽ hằng lấy thánh ý Chúa làm mực thước cho mọi sự lòng con ước ao, và con chỉ yêu thích một mình thánh ý Chúa thôi. Lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin giúp sức cho con, vì con yếu đuối lắm.

Chúa là Đấng nhân lành: vậy lẽ nào con dám yêu mến sự gì khác mà chẳng kính mến Chúa? Xin Chúa ban cho con hiểu biết sự kính mến Chúa  êm ái ngọt ngào, mà đem hết lòng về cùng Chúa. Con sẽ phá tan mình con cho Chúa. Xin Chúa hãy nhận lấy con, mà cứu giúp con mãi.

Lạy Đức Bà Maria là Mẹ con, con hết lòng trông cậy Mẹ. ****

NGÀY THỨ SÁU: LÒNG KÍNH MẾN CHÚA LÀ SỨC MẠNH BẤT DI BẤT DỊCH

“Tình yêu cường mạnh như tử thần”  (Dc 8,6) . Ở thế gian không gì có sức mạnh chống lại được với sự chết: kẻ có lòng mến Chúa cũng vậy, không có sự gì khó khăn mà lòng mến Chúa của kẻ ấy không thắng nổi được. Hễ nói đến sự làm đẹp lòng Chúa, thì kẻ ấy không nề quản sự gì: chẳng màng đến của cải, chẳng ngại chịu hèn hạ, chẳng nề chịu đau khổ. “Không có gì dù cứng đến đâu bỏ vào lò lửa mến Chúa mà không phải chảy ra: (Thánh Augutino)

Cái dấu chắc chắn hơn cả để xem ai có lòng kính mến Chúa thật, là dù khi được hạnh phúc may mắn, hay là phải tai nạn khốn khó, kẻ ấy cũng bền lòng kín mến Người như nhau. Thánh Phanxico de Sales nói: “Dầu khi Chúa yên ủi ta, dầu khi Người bắt ta phải chịu khó, bao giờ Người cũng hằng đáng kính mến, vì mọi sự Người định đều bởi lòng thương yêu ta. Không những vậy, nếu Người càng bắt ta chịu khó nhiều ở đời này, ấy là dấu Người càng thương yêu ta hơn”. Thánh Gioan Kim Khẩu cho rằng khi thánh Phaolo bị xiềng xích trong ngục thì có phúc hơn là khi được ngất trí lên từng trời thứ ba.

Bởi thế, các thánh tử đạo dù phải chịu gia hình đến đâu, lòng cũng vẫn vui vẻ, các Đấng còn cảm tạ Chúa vì đã ban cho họ được chịu khó vì kính mến Chúa, và coi như một ơn quý giá hơn hết vậy. Còn các Đấng Thánh khác, vì không được có kẻ làm khốn như vậy, thì tự mình làm khốn lấy cho mình: nghĩa là các Đấng tìm những cách hãm mình, khổ hạnh để đẹp lòng Chúa.

Thánh Augutino nói: “Hễ đã có lòng yêu mến thì không biết đau khổ”.***

Than thở và cầu nguyện:

Lạy Chúa con, con nói rằng con kính mến Chúa; nhưng thật ra con chưa có làm được việc gì để chứng tỏ lòng kính mến ấy? Đó là dấu con không kính mến Chúa, hay còn kính mến rất ít vậy.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thương sai Đức Chúa Thánh Thần ngự vào lòng con, để Người ban sức mạnh cho con được chịu đau khổ vì kính mến Chúa, và làm một hai việc gì đó vì Chúa trước khi con chết. Lạy Chúa rất yêu dấu đã cứu chuộc con, xin Chúa đừng để con chết trong lúc này, vì từ xưa đến nay con chỉ nguội lạnh bội bạc cùng Chúa. Xin Chúa hãy ban cho con lòng can đảm yêu thích chịu đau khổ để bù lại bấy nhiêu tội đã làm con đáng sa hỏa ngục.

Lạy Chúa nhân lành, con đã xua đuổi Chúa ra khỏi lòng con biết bao nhiêu lần mà Chúa lại chỉ ước ao ngự lại ở đó! Ôi xin Chúa hãy ngự đến, xin Chúa hãy lấy lòng con làm tòa Chúa ngự, xin Chúa hãy lấy con làm của riêng Chúa cho trọn. Lạy Chúa con xin kính mến Chúa. Hễ con kính mến Chúa, thì Chúa ở lại trong mình con, vì Thánh Gioan đã nói: “Ai lưu lại trong lòng mến, thì lưu lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa lưu lại trong kẻ ấy” (1Yn 4,16). Vì Chúa đã ở cùng con, nên xin Chúa hãy đốt lửa kính mến Chúa trong tâm hồn con, hãy buộc chặt lấy con, để con không rời bỏ được Chúa. Chớ gì con không còn ước ao sự gì, không còn tìm kiếm sự gì, không còn yêu thích sự gì ngoài Chúa nữa! Lạy Chúa Giêsu , con muốn thuộc về Chúa, con muốn thuộc trọn về Chúa.

Lạy Đức Bà Maria là Nữ vương và là quan thầy bầu cử cho con, xin mẹ bầu cử cho con được lòng kính mến Chúa, và được ơn bền đỗ đến cùng.****

NGÀY THỨ BẢY: LÒNG KÍNH MẾN CHÚA LÀM CHO TÂM HỒN TA HÓA NÊN ĐỀN THỜ CHÚA NGỰ

Đức Chúa Thánh Thần muốn được gọi là “Kẻ hiền lành ngự trong tâm hồn ta”.  Sự Đức Chúa Thánh Thần ở với ta và ngự trong mình ta như thế là ơn Chúa Giêsu đã hứa ban cho những kẻ kính mến Người:”Nếu các người yêu mến Ta, các người sẽ giữ các lệnh truyền của Ta. Và ta sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các người một Đấng Bầu Chữa khác. Thần Khí sự thật… Ngài lưu lại nơi các người và ở trong các ngươi.” (Yn 14,15-17)

Đức Chúa Thánh Thần ở cùng ta mãi mãi, vì theo lời Công đồng Tridentino nói: Nếu ta không bỏ Người thì Người không bỏ ta.

Chúa ngự trong tâm hồn kẻ kính mến Người; nhưng Người lại nói rõ: Nếu ta không hết lòng kính mến Người, thì Người không lấy làm thỏa lòng. Thánh Augutino nói: “Tòa thượng nghị viện nước Roma không muốn nhận Chúa Giêsu vào hàng các vị thần trong nước vì lấy lẽ Người là vị thần kiêu hãnh chỉ muốn cho thiên hạ thờ một mình Người mà thôi”.  Thật như vậy, vì Chúa Giêsu không hề chịu cho một kẻ nào đã dâng lòng cho Người rồi, mà lại chia với thần khác nữa, Người muốn chỉ một mình Người ngự trị ở đó, Người muốn cho ta chỉ kính mến một mình Người thôi. Cho nên giả như có những sự vật thế gian đến chiếm lấy một phần lòng ta, thì hầu như Người ghen tương,  vì Người ước ao được trót cả lòng ta. Thánh Giacobe nói: “Hay anh em tưởng Thánh thư đã nói như lời hư từ: Người quyến luyến đến ghen lên thần khí Người đã đặt trong ta” (Gc 4,5). Thánh Gieronimo cũng nói: “Quả thật Chúa Giêsu thương yêu đến nỗi ghen tương”. Cho nên Chúa khen bạn trăm năm yêu dấu của Người vì đã ở nơi vắng vẻ, xa thế gian giống như chim câu gáy. Người buộc phải kính mến Người cho trọn, chứ không được vừa yêu vừa mến thế gian vừa kính mến Người. ****

Cũng vì lẽ ấy, nên Người lại khen linh hồn đã kết hợp cùng Người như vậy là cái vườn đã rào kín đáo: “Em là vườn khóa chặt, em của anh, hôn thê hỡi” (Dc 4,12); nghĩa là bạn không hề để một chút sự yêu mến thế gian lọt vào lòng bạn, khác nào cái vườn đã rào kín đáo vậy. Tôi có dám cho rằng Chúa Giêsu không đáng tôi phải kính mến như thế chăng? Thánh Gioan Kim Khẩu nói: “Người đã ban mọi sự cho tôi, không giữ lại gì cho mình. Dù đến máu thịt Người, dù sự sống của Người, Người cũng ban cho tôi, vậy Người còn sự gì có thể lấy ban thêm cho tôi được nữa?”.***

Than thở và cầu nguyện:

Lạy Chúa, con biết Chúa muốn cho con thuộc trọn về Chúa. Nhưng, than ôi, thường thường con chỉ xua đuổi Chúa ra khỏi tâm hồn con, mà Chúa thì hằng đoái thương trở lại kết hợp cùng con. Vậy bây giờ xin Chúa hãy chiếm lấy trót mình con làm của Chúa. Hôm nay con xin dâng trót mình con cho Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hãy nhận lấy con, và từ nay về sau đừng để con bỏ giây phút nào mà không kính mến Chúa, Chúa tìm đến cùng con, con cũng chỉ tìm đến cùng Chúa. Chúa muốn được tâm hồn con, tâm hồn con cũng chỉ muốn được một mình Chúa. Chúa thương yêu con, con kính mến Chúa. Vì Chúa thương yêu con, thì xin Chúa hãy kết hợp con lại với Chúa, để không bao giờ con dám lìa bỏ Chúa nữa.

Lạy Đức Nữ Vương Thiên Đàng, con trông cậy Mẹ.****

NGÀY THỨ TÁM: LÒNG KÍNH MẾN NHƯ DÂY BUỘC TA VỚI CHÚA

Đức Chúa  Thánh Thần là Đấng bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con yêu mến nhau mà ra, khác nào như dây ở giữa làm cho hai Đấng kết hợp với nhau. Cho nên Người cũng là Đấng làm cho ta kết hợp cùng Chúa. Bởi thế thánh Lorenso Justiniano cũng kêu lên những lời vui sướng rằng: “Hỡi lòng kính mến, hỡi lòng kính mến, người có sức mạnh dường nào vì có thể buộc giữ chính Chúa, có thể làm cho Chúa và tâm hồn ta hợp nhất với nhau”.

Những sự thế gian có thể làm ta phải chết, những dây yêu thương bởi Chúa làm ta được sống và được cứu độ. Vì trong Kinh Thánh cũng nói: “Ách của nó, một cỗ kim hoàn, dây trói của nó, những giải gấm tía.” (Hc 3,30). Thật vậy vì những dây nói đây là sự kết hợp bằng lòng kính mến, làm cho ta ở liền với Chúa là chính sự sống thật của ta.

Trước khi Chúa Giêsu xuống thế, loài người xa bỏ Chúa, chỉ mê theo thế gian, mà không muốn kết hợp cùng Đấng đã dựng nên mình. Nhưng, Chúa hay thương yêu vô cùng đã lấy lòng thương yêu làm như dây mà kéo chúng ta lại cùng Người. Đó là điều Người đã dùng miệng tiên tri Hose mà hứa : “Ta lôi kéo chúng, với dây tình người, với thừng chão yêu thương.” (Hs 11,4).

Vậy những dây thiêng liêng Người nói đó là những ơn soi sáng; là những tiếng Người gọi ta đến kính mến Người; là ơn Người hứa ban Thiên Đàng cho ta; là ơn Người ban chính mình Người cho ta làm của lễ dâng trên Thánh giá và trên bàn thờ hằng ngày; là ơn Người ban Đức Chúa Thánh Thần cho ta… ta hãy nghe lời Đấng tiên tri đang mời gọi: “Hãy gỡ xiềng cổ ngươi, hỡi nữ tử Sion, thân tù đày” (Ys 52,2)

Hỡi tâm hồn tôi, Chúa đã dựng nên để cho được lên Thiên Đàng, vậy hãy cởi những dây xiềng xích của thế gian trói buộc ta, mà đem lòng kính mến Chúa, để được kết hợp cùng Người “Trên hết các điều ấy, anh em hãy mặc lấy đức mến, tức là giềng mối của sự trọn lành” (Co 3,14).

Nhân đức kính mến như dây ràng buộc các nhân đức lại với nhau, để ta được nên trọn lành. Thánh Augutino nói: “Hãy kính mến Chúa, rồi làm điều gì tùy ý”. Người nói thế rất phải, vì kẻ đã có lòng kính mến Chúa, tất không dám làm điều gì mất lòng Chúa là Đấng thương yêu mình mà chỉ ra sức chăm làm đẹp lòng Người trong mọi sự****

Than thở và cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu nhân lành vô cùng, Chúa đã buộc con phải kính mến Chúa dường nào, và Chúa đã chịu biết bao nỗi khó nhọc vất vả cho được lòng kính mến! Thế mà, nếu con chẳng kính mến Chúa bao nhiêu, hoặc con vừa đem lòng yêu các sự thế gian vừa kính mến Chúa, chẳng nhớ đến công Chúa đã đổ máu ra dâng sự sống vì con, thì con ở vô ơn bội bạc cùng Chúa vô cùng.

Từ nay con muốn bỏ lòng quyến luyến mọi sự, mà chỉ yêu mến một mình Chúa. Nhưng, con yếu đuối lắm, không biết có giữ được như lòng ước ao chăng: cho nên, nếu Chúa đã soi sáng cho con muốn như vậy, thì xin Chúa lại ban sức mạnh cho con được giữ lời đã hứa.

Lạy Chúa Giêsu là Bạn yêu dấu, xin Chúa đốt lửa kính mến trong lòng con, để con hằng khao khát ước ao kết hợp cùng Chúa, để con tiêu tàn héo hon vì kính mến Chúa, để con chỉ tìm cho được Chúa luôn luôn, để con chỉ mong mỏi được một mình Chúa và được gặp thấy Chúa ở khắp mọi nơi.

Lạy Chúa Giêsu, con chỉ muốn được một mình Chúa, không muốn sự gì nữa. Xin Chúa ban cho con suốt đời và nhất là trong giờ chết hằng được nói đi nói lại mãi: con chỉ muốn được một mình Chúa, không muốn sự gì cả.

Lạy Đức Bà Maria là Mẹ con, từ hôm nay xin Mẹ ban cho con chỉ muốn được một mình Chúa, không muốn sự gì khác nữa.****

NGÀY THỨ CHÍN: LÒNG KÍNH MẾN CHÚA LÀ KHO TÀNG QUÝ GIÁ GỒM MỌI SỰ LÀNH

Lòng kính mến Chúa là thứ kho tàng quý giá đã nói trong sách Phúc âm, ta phải đành bỏ hết mọi sự khác để tìm cho được. Đấng Khôn Ngoan phán: “Quả khôn ngoan là kho vô tận đối với người đời, những ai tậu được thì nên nghĩa thiết đối với Thiên Chúa” (Kn 7,4). Thánh Augutino cũng than thở: “Hỡi loài người, các ngươi theo tìm những gì? Các ngươi hãy tìm thứ gồm được mọi thứ khác thôi”. Nhưng nếu ta không bỏ những sự giả trá thế gian, tất cả không có thể tìm được Chúa. Bà Thánh Teresa viết: “Con hãy bỏ lòng quyến luyến các vật thụ tạo rồi con sẽ gặp thấy Chúa”.

Ai tìm thấy Chúa, thì cũng tìm thấy mọi sự như lòng ước ao: “Hãy vui khoái nơi Yave và Người sẽ cho như lòng ngươi sở nguyện” (Tv 36,4).

Lòng người ta lúc nào cũng lo tìm điều nọ điều kia để cho được sung sướng. Nhưng nếu tìm ở các sự vật ở thế gian, thì dầu được bao nhiêu sự vui sướng, cũng không hề thỏa mãn. Trái lại, nếu muốn được một mình Chúa mà bỏ hết các sự khác, chắc chắn Chúa ban cho được mọi sự như lòng ước ao.

Không ai ở đời được hạnh phúc hơn các Thánh. Vì các Đấng chỉ muốn được, và chỉ muốn tìm thấy một mình Chúa thôi.

Một ông hoàng vào rừng đi săn, tình cờ gặp một thầy ẩn sĩ. Ông hoàng mới hỏi thầy làm gì ở chỗ rừng xanh như thế. Thầy hỏi lại: Thưa ngài, thế thì ngài đến đây làm gì? Ông hoàng thưa: Tôi đi tìm giống thú để săn. Thẩy ẩn sĩ đáp: phần tôi thì tôi đi tìm Chúa.

Thánh Clemente tử đạo, khi nghe thấy quan dụ dỗ cho vàng ngọc để chối Chúa Giêsu, thì người thở dài: “Ôi, người ta dám lấy một nắm bùn hèn hạ mà đem so sánh cùng Chúa!”.

Phúc cho kẻ biết quý sự kính mến Chúa như kho tàng vô giá, mà lo lắng tìm cho được. Ai chiếm giữ được rồi, tự nhiên chẳng còn thiết gì khác nữa, trái lại muốn từ bỏ hết mọi sự, để chỉ được một mình Chúa thôi.

Thánh Phanxico de Sales nói: “Khi lửa đã bốc cháy nhà, thì các đồ đạc người ta quẳng qua cửa sổ ra ngoài hết”. Cha Phaolo Segneri Hậu cũng quen nói: “Lòng kính mến Chúa khác nào như kẻ trộm đến lấy hết lòng ta, không để cho yêu mến sự gì thế gian, và làm cho ta phải than thở luôn rằng: Lạy Chúa, con chỉ ước ao được một mình Chúa mà thôi, không ước ao sự gì khác nữa”.

Than thở và cầu nguyện:

Lạy Chúa, trước kia con đã chẳng tìm Chúa, mà chỉ tìm mình con, và những sự con thích con muốn. Con đã từ bỏ Chúa là Đấng tốt lành vô cùng, để chiều theo lòng con.

Nhưng tiên tri Jéremia nói lời này làm yên ủi lòng con : “Chúa đoái thương kẻ đi tìm Người” (Thr 3,25). Lạy Chúa yêu dấu, con nhận biết tội con đã cả dám bỏ Chúa, và hết sức đau đớn phàn nàn.

Bây giờ con hiểu biết Chúa là kho tàng quý giá vô cùng. Con sẽ không dám làm hư ơn Chúa soi sáng này: con xin từ bỏ mọi sự, mà kính mến một mình Chúa thôi. Lạy Chúa là Đấng con kính mến, là mọi sự của con, con kính mến Chúa, con chỉ ước ao được Chúa làm của riêng con.

Lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin Chúa ngự đến cùng con, và lấy lửa kính mến đốt lòng con cho sạch mọi sự gì không thuộc về Chúa. Xin Chúa làm cho con biết trị dẹp mình, để đẹp lòng Chúa trong mọi sự.

Lạy Đức Bà Maria là Mẹ con và là quan thầy bầu cử cho con, xin Mẹ bầu cử cho con, xin Mẹ bầu cử cùng Chúa cho con.****

                                              


Trở lại      In      Số lần xem: 2562
Tin tức liên quan
  • Ý NGHĨA CỦA 3 LOẠI DẦU THÁNH / GIUSE LUCA
  • Tim hiểu Ơn Kính Sợ
  • Tìm hiểu Ơn Đạo Đức
  • Tìm hiểu Ơn Sức Mạnh
  • Tìm hiểu Ơn Lo Liệu
  • Tim hiểu Ơn Hiểu Biết
  • Tìm hiểu Ơn Thông Hiểu
  • Tìm hiểu Ơn Khôn Ngoan
  • Xin 7 Ơn CHÚA THÁNH LINH
  • Chúng Ta Phải Làm Gì Khi Biết Có Chúa Thánh Thần?
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  1371
 Hôm qua:  1344
 Tuần trước:  9426
 Tháng trước:  81754
 Tất cả:  11585817
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top