Website:https://ditimchanly.org / giáodânsốngđạo/videos / CHÚA NHẬT II MÙA CHAY / C / 2019 / CÓ QUA KHỔ GIÁ MỚI TỚI VINH QUANG (Lc 28b-36) . LẠY CHÚA , XIN GIÚP CON LUÔN VỮNG TIN VÀO CHÚA ,AMEN.  (GIUSE LUCA / KBX) .   **R

Lịch Công Giáo Tháng 09/2015

Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/09 X
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
St 5:1-6,9-11; Tv 27:1,4,13-14; Lc 4:31-37
19-07 2
02/09 X 20-07  
03/09 Tr
Thánh Grêgôriô Cả, Ghts
Cl 1:9-14; Tv 98:2-3,3-4,5-6; Lc 5:1-11
21-07  
04/09 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Cl 1:15-20; Tv 100:1,2,3,4,5; Lc 5:33-39
22-07  
05/09 X 23-07  
06/09 X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Is 35:4-7; Tv 146:7,8-9,9-10; Gc 2:1-5; Mc 7:31-37
24-07  
07/09 X
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Cl 1:24; Cl 2:3; Tv 62:6-7,9; Lc 6:6-11
25-07 3
08/09 Tr
Sinh Nhật Đức Mẹ
Cl 2:6-15; Tv 145:1-2,8-9,10-11; Lc 6:12-19
26-07 3
09/09 Tr
Thánh Phêrô Claver, Lm
Cl 3:1-11; Tv 145:2-3,10-11,12-13; Lc 6:20-26
27-07  
10/09 X
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Cl 3:12-17; Tv 150:1-2,3-4,5-6; Lc 6:27-38
28-07  
11/09 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
1 Tm 1:1-2,12-14; Tv 16:1-2,5,7-8,11; Lc 6:39-42
29-07  
12/09 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
1 Tm 1:15-17; Tv 113:1-2,3-4,5,6-7; Lc 6:43-49
30-07  
13/09 X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Is 50:4-9; Tv 116:1-2,3-4,5-6,8-9; Gc 2:14-18; Mc 8:27-35
01-08-Ất Mùi  
14/09 Đỏ
Tôn Vinh Thánh Giá
1 Tm 2:1-8; Tv 28:2,7,8-9; Lc 7:1-10
02-08 4
15/09 Tr
Đức Mẹ Sầu Bi
1 Tm 3:1-13; Tv 101:1-2,2-3,5,6; Lc 7:11-17
03-08 4
16/09 Đỏ
Thánh Cornelius, Ghtđ và Cyprian, Gmtđ
1 Tm 3:14-16; Tv 111:1-2,3-4,5-6; Lc 7:31-35
04-08  
17/09 X
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
1 Tm 4:12-16; Tv 111:7-8,9,10; Lc 7:36-50
05-08  
18/09 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
1 Tm 6:2-12; Tv 49:6-7,8-10,17-18,19-20; Lc 8:1-3
06-08  
19/09 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
1 Tm 6:13-16; Tv 100:2,3,4,5; Lc 8:4-15
07-08  
20/09 X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Kn 2:12,17-20; Tv 54:3-4,5,6-8; Gc 3:164; Mc 9:30-37
08-08  
21/09 Đỏ
Thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử
Er 1:1-6; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Lc 8:16-18
09-08 1
22/09 X
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Er 6:7-8,12,14-20; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Lc 8:19-21
10-08 1
23/09 X
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Er 9:5-9; Tb 13:2,3-4,6,7-8,6; Lc 9:1-6
11-08  
24/09 X
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Kg 1:1-8; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 9:7-9
12-08  
25/09 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Kg 1:15; Kg 2:9; Tv 43:1,2,3,4; Lc 9:18-22
13-08  
26/09 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
St 2:5-9,14-15; Gr 31:10,11-12,13; Lc 9:43-45
14-08  
27/09 X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm
Ds 11:25-29; Tv 19:8,10,12-13,14; Gc 5:1-6; Mc 9:38-43,45,47-48
15-08  
28/09 X
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm
St 8:1-8; Tv 102:16-18,19-21,29,22-23; Lc 9:46-50
16-08 2
29/09 Tr
Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael
St 8:20-23; Tv 87:1-3,4-5,6-7; Lc 9:51-56
17-08 2
30/09 Tr
Thánh Giêrômiô, Lmts
Nkm 2:1-8; Tv 137:1-2,3,4-5,6; Lc 9:57-62
18-08  

 


Trở lại      In      Số lần xem: 929
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  17
 Hôm nay:  3213
 Hôm qua:  3278
 Tuần trước:  25062
 Tháng trước:  94793
 Tất cả:  5251988
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- ĐDCộngĐoànKinhThánhEmmaus/Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
- Youtube:Giáo Dân Sống Đạo/videos 

Chia sẻ cho bạn bè :
top