Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ THIÊN CHÚA BA NGÔI VÀ  CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO CON CHÚA /XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / BAN HÒA BÌNH CHO THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC BIẾT TÔN TRỌNG VÀ YÊU THƯƠNG NHAU / XIN CHÚA BIẾN ĐỔI LÒNG CON ,XIN THÁNH HÓA LOÀI NGƯỜI / ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG THẬT TỐT AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Lịch Công Giáo - Tháng 09/2016

Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/09 X
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 3:18-23; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 5:1-11
01-08-Bính Thân  
02/09 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 4:1-5; Tv 37:3-4,5-6,27-28,39-40; Lc 5:33-39
02-08  
03/09 Tr
Thánh Grêgôriô Cả, Ghts
1 Cr 4:9-15; Tv 145:17-18,19-20,21; Lc 6:1-5
03-08  
04/09 X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Kn 9:13-18; Tv 90:3-4,5-6,12-13,14-17; Lc 14:25-33
04-08  
05/09 X 05-08 3
06/09 X
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
1 Cr 6:1-11; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 6:12-19
06-08 3
07/09 X
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
1 Cr 7:25-31; Tv 45:11-12,14-15,16-17; Lc 6:20-26
07-08  
08/09 Tr
Sinh Nhật Đức Mẹ
1 Cr 8:1-7,11-13; Tv 139:1-3,13-14,23-24; Lc 6:27-38
08-08  
09/09 Tr
Thánh Phêrô Claver, Lm
1 Cr 9:16-19,22-27; Tv 84:3,4,5-6,8,12; Lc 6:39-42
09-08  
10/09 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
1 Cr 10:14-22; Tv 116:12-13,17-18; Lc 6:43-49
10-08  
11/09 X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Xh 32:7-11,13-14; Tv 51:3-4,12-13,17-19; 1 Tm 1:12-17; Lc 15:1-32; Lc 15:1-10
11-08  
12/09 X
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
1 Cr 11:17-26,33; Tv 40:7-8,8-9,10,17; Lc 7:1-10
12-08 4
13/09 Tr
Thánh Gioan Chrysostom, Gmtsht
1 Cr 12:12-14,27-31; Tv 100:1-2,3,4,5; Lc 7:11-17
13-08 4
14/09 Đỏ
Tôn Vinh Thánh Giá
1 Cr 12:31; 1 Cr 13:13; Tv 33:2-3,4-5,12,22; Lc 7:31-35
14-08  
15/09 Tr
Đức Mẹ Sầu Bi
1 Cr 15:1-11; Tv 118:1-2,16-17,28; Lc 7:36-50
15-08  
16/09 Đỏ
Thánh Cornelius, Ghtđ và Cyprian, Gmtđ
1 Cr 15:12-20; Tv 17:1,6-7,8,15; Lc 8:1-3
16-08  
17/09 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
1 Cr 15:35-37,42-49; Tv 56:10-12,13-14; Lc 8:4-15
17-08  
18/09 X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Am 8:4-7; Tv 113:1-2,4-6,7-8; 1 Tm 2:1-8; Lc 16:1-13; Lc 16:10-13
18-08  
19/09 X
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Cn 3:27-34; Tv 15:2-3,3-4,5; Lc 8:16-18
19-08 1
20/09 Đỏ
Thánh Andrê Kim, Lmtđ, Phaolô Chong, và các Bạn Tử Đạo
Cn 21:1-6,10-13; Tv 119:12720343544; Lc 8:19-21
20-08 1
21/09 Đỏ
Thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử
Cn 30:5-9; Tv 119:29,72,89,101,104,163; Lc 9:1-6
21-08  
22/09 X
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Gv 1:2-11; Tv 90:3-4,5-6,12-13,14,17; Lc 9:7-9
22-08  
23/09 X 23-08  
24/09 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Gv 11:9-12; Tv 90:3-4,5-6,12-13,14,17; Lc 9:43-45
24-08  
25/09 X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm
Am 6:1,4-7; Tv 146:7,8-9,9-10; 1 Tm 6:11-16; Lc 16:19-31
25-08  
26/09 X 26-08 2
27/09 Tr
Thánh Vincentê de Phaolô, Lm
G 3:1-3,11-17,20-23; Tv 88:2-3,4-5,6,7-8; Lc 9:51-56
27-08 2
28/09 X
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm
G 9:1-12,14-16; Tv 88:10-11,12-13,14-15; Lc 9:57-62
28-08  
29/09 Tr
Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael
G 19:21-27; Tv 27:7-8,8-9,13-14; Lc 10:1-12
29-08  
30/09 Tr
Thánh Giêrômiô, Lmts
G 38:1,12-21; Tv 139:1-3,78,9-10,13-14; Lc 10:13-16
30-08  

 


Trở lại      In      Số lần xem: 3001
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  2
 Hôm nay:  1682
 Hôm qua:  3572
 Tuần trước:  20629
 Tháng trước:  100998
 Tất cả:  11523693
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top