Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON MỪNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIESUS, XIN CHÚA BAN THÁNH LINH ĐỂ CANH TÂN GIÁO HỘI / CHO MỌI DÂN TỘC THÔI ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / HÃY DÀNH TIỀN SẮM VŨ KHÍ ĐỂ MUA CƠM ÁO ,THUỐC MEN  / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ ĐỪNG TRAO CHO NHAU BOM ĐẠN ,VIRUS ,MÀ LÀ CƠ HỘI SỐNG XIN GIÚP CON BIẾT XÓT THƯƠNG ANH EM NGHÈO KHÓ CHUNG QUANH MÌNH  .AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Kính Lòng Thương Xót Chúa (Bài 20)

KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

BÀI SỐ :   020

Đề tài: CHÚA CHỮA NGƯỜI MÙ THÀNH GIÊ-RI-CÔ

Lời Chúa:   Mc 10,46-53

Phần mở đầu:  Mù nghĩa là không thấy gì . Mọi sự, mọi vật, mọi loài đối với người mù đều không có nghĩa gì , vì khi bị bẩm sinh mù, người mù sẽ không hề có một chút khái niệm gì về sự vật, về vũ trụ và ánh sáng vv...Mù là tê liệt, là ù lì ngồi yên và nằm yên một chỗ... Mù có thể so sánh với nô lệ, bị áp bức. Tiên tri Giêrêmi-a đã nói tiên tri về  Sion, về Giêrusalem vì bất trung sẽ bị thất thủ và quả thực điều đó đã xẩy ra năm 587 trước công nguyên. Tuy nhiên ngôn sứ lại nói những điều đầy hy vọng cho tương lai của dân Chúa. Thiên Chúa sẽ cứu, sẽ giải thoát dân và ký kết với dân một giao ước mới.Dân sẽ được giải thoát và được hạnh phúc.Ngôn sứ Giêrêmi-a cũng loan báo thời cứu chuộc, thời Thiên Chúa cứu dân của Ngài:"kẻ đui mù, người què quặt, kẻ mang thai, người ở cữ" ,cũng được chữa lành, cứu thoát. Tin Mừng của thánh Marcô 10, 46-52 nói đến một việc cụ thể : một người mù tên Bactimê được chữa lành. Những dấu lạ điềm thiêng như :mù được thấy, què đi được, điếc nghe được...là những dấu chỉ Nước Thiên Chúa và của Đấng Mêsia đã đến .

Tôn vinh Phúc Âm:  Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Marco (Mc 10,46-53)

46 Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. 47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng : "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !" 48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng : "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !" 49 Đức Giê-su đứng lại và nói : "Gọi anh ta lại đây !" Người ta gọi anh mù và bảo : "Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy !" 50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. 51 Người hỏi : "Anh muốn tôi làm gì cho anh ?" Anh mù đáp : "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được." 52 Người nói : "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh !" Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm:

Chúa chữa anh Bactimê khỏi mù từ lúc bẩm sinh:

Người mù con ông Timê, tên Bactimê là một người bị mù từ bẩm sinh. Anh ta sống trong thất vọng Mọi vật, mọi sự đối với anh đều hoàn toàn u tối. Từ khi sinh ra cho đến ngày nay anh đang làm nghề ăn xin, anh chưa thấy được gì. Đó là nỗi thống khổ của anh, cũng như của bố mẹ anh. Nên, hôm đó, Chúa Giêsu cùng các môn đệ và đám đông dân chúng ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì anh Bactimê đang ngồi ăn xin bên vệ đường kêu lên với Chúa Giêsu" Lạy ông Giêsu, con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi"(Mc 10, 48 ). Anh mù đã thực sự đến với Chúa Giêsu, gặp gỡ Ngài. Còn nhiều người chỉ nhìn Chúa vì tò mò, hiếu kỳ. Họ bàn tán Chúa Giêsu là người làng Nadarét; họ nhìn Chúa với ánh mắt con người, họ không gặp được Chúa. Anh mù gọi Ngài là Giêsu, Con vua Đavít, là Đấng Thiên sai, là Đấng Thiên Chúa sai đến, là Đấng mà ngôn sứ Isaia đã loan báo, Đấng sẽ làm cho người mù thấy được, kẻ què đi được, vv...( Is 29, 18; 35, 5; 61, 1 ).Chúa Giêsu rất tế nhị hỏi anh mù muốn xin gì. Đây là một  cử chỉ ưu ái, lưu tâm của Chúa Giêsu đối với một con người có lòng thành tâm, thiện chí. Anh mù quả có chỗ đứng trong con tim của Chúa Giêsu. Anh mù lần này không xin tiền, xin bạc, không xin của bố thí mà anh xin được chữa lành.Lời cầu xin của anh phát xuất tự đáy lòng của một con người khiêm tốn, tin tưởng, phó thác / như Chúa Giêsu đã nói sau khi chữa lành cho anh:" Lòng tin của anh đã cứu chữa anh"( Mc 10, 52).

Anh mù đã tin nên được Chúa chữa lành, cho anh được thấy (Mc 10, 52 ).  Và Tin Mừng Marcô nói tiếp: Bactimê được thấy, và đi theo Chúa Giêsu trên đường Ngài đi ( Mc 10, 52 ).Chính đức tin nơi anh mù Bactimê đã giúp anh vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗi bất hạnh đang đè nặng trên anh . Dân chúng càng ngăn cản, càng dọa nạt anh, càng bịt miệng anh, anh càng la to cho tới khi Chúa nghe thấy và cho gọi anh lại để hỏi ước muốn của anh. Thì ra, đức tin mới làm cho con người gặp gỡ được Chúa Giêsu và được Ngài cứu thoát, chữa lành.

Chúa mang lại ánh sáng cho anh mù Bactimê và cho nhân loại:

Anh mù được Chúa mang lại ánh sáng, đổi đời cho anh, đưa anh vào một cuộc sống mới, cuộc đời mới mà chỉ có anh trải qua thương đau, mù lòa, tối tăm mới cảm nghiệm được ánh sáng quí trọng như thế nào ? Ánh sáng nhận được từ Đức Giêsu Kitô cứu độ, Bactimê đã thấy tất cả, mọi sự đều bừng sáng, đều thức dậy trước mắt anh và nói một cách nào đó, anh đã được sinh ra trong một cuộc sống mới, cuộc sống hoàn toàn có ý nghĩa. Tội lỗi đã vùi dập loài người. Sự dữ đã làm lu mờ đời sống của con người.Chính vì để qui tụ, đổi mới, tái sinh và cứu độ , mà Chúa Giêsu đã được Chúa Cha sai tới trần gian.Nên, tất cả những ai đặt lòng tin vào Chúa Giêsu đều có thể được giải thoát, được cứu rỗi. Nhân loại nhờ tin vào Chúa Giêsu, Ngài đã đưa con người vào thế giới mới của Ngài, một thế giới loài người đã được đổi mới bằng ánh sáng đức tin và ân sủng của Đức Giêsu Kitô. Đức tin là một một khám phá, một sự đổi mới nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, là một cái nhìn mới của một con người đã được tái sinh, chan hòa ánh sáng , như TV 36 viết:"...và nhờ ánh sáng của Chúa, chúng tôi nhìn thấy ánh sáng" và " Ơn cứu chuộc chứa chan nơi Người". Thế giới ấy là thế giới mới của Chúa Giêsu / vì ở nơi Chúa thì ơn cứu độ chứa chan, ơn cứu rỗi lan tỏa ra mọi người khi tất cả đặt niềm tin nơi Chúa. Anh Bactimê được Chúa chữa lành, liền đi theo Đức Giêsu( Mc 10, 52 ).Được sáng mắt, đi theo Chúa Giêsu đối với Bactimê là một điều bình thường, là một sự tự nhiên. Nhân loại, người Kitô hữu, môn đệ không thể nào không bám sát, không theo Chúa Giêsu. Theo Chúa Giêsu, người tín hữu càng sáng hơn, càng thấy tỏ tường hơn con đường họ phải đi để làm môn đệ Chúa. Trong con đường theo Chúa Giêsu, người tín hữu không được đứng nhìn lơ đễnh, bàng quan : họ phải dứt khoác lựa chọn : hoặc đi theo Chúa hoặc từ khước Chúa.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết khiêm tốn để kiên trì chờ đợi gặp được Chúa và xin Chúa dủ lòng thương chữa lành:" Lạy Chúa, xin thương xót con cùng ".  Amen **R

Lời bàn:

Người mù thì ước ao được sáng mắt để thấy, còn người sáng mắt thì lại dùng chính con mắt mình để phạm tội. Người ta ví đôi mắt như cửa sổ tâm hồn, hay nói cho dễ hiểu hơn, nó là chiếc máy quay phim, thu hình không biết mệt mỏi, hình xấu nó cũng chụp mà hình tốt nó cũng chụp. Cho nên Chúa Giêsu mới nói: Nếu con mắt làm cho anh phạm tội thì  móc nó đi, vì thà đui mà được lên thiên đàng còn hơn là sáng mắt mà lại rớt hỏa ngục. Đa số chúng ta đều cho rằng: Các bộ phận trên cơ thể con người đều có công dụng và lợi ích riêng, nhưng chỉ có đôi mắt là công dụng tuyệt hảo nhất, bởi thế người đui mù thì cuộc sống của họ lại quá tệ hại. Ước mong sao những ai có đôi mắt sáng, biết sử dụng sao cho thật hữu ích, nhất là sống sao cho có lợi nhất, làm vinh danh Chúa nhất / thì mới xứng đáng / đừng dùng nó để nuôi và thỏa mãn dục vọng, kẻo rồi mai sau nó lại trở thành nguyên nhân để Chúa phạt chúng ta, thì đời sống của chúng ta lúc đó lại khốn khổ hơn người mù.  **R

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Giuse Luca /Trưởng nhóm Emmaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 


Trở lại      In      Số lần xem: 1909
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  771
 Hôm qua:  2342
 Tuần trước:  25897
 Tháng trước:  101339
 Tất cả:  9300830
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top