Website:https://ditimchanly.org / giáodânsốngđạo/videos / CHÚA NHẬT  XXVIII TN B / Chúa nói với các môn đệ : "Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa".(Mc10,25) . Lạy Chúa ,xin cho con đừng quá ham mê của cải , để con có thể ở bên Chúa luôn . Amen .  **R

Kính lòng thương xót Chúa (Bài 5)

 KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

BÀI SỐ: 05

Đề tài: DỤ NGÔN NGƯỜI SAMARI TỐT LÀNH

Lời Chúa: Lc 10,29-37

 

MỞ ĐẦU: Hôm nay qua Dụ Ngôn người Samari nhân hậu, Chúa muốn nhắc nhớ chúng ta về lòng thương người. Con người với bản chất ích kỷ nên cho dù biết rất rõ là Chúa Giêsu muốn chúng ta phải yêu thương người khác như yêu chính mình, thế nhưng chúng ta có quá nhiều lý do để biện hộ. Chung quy chúng ta chỉ muốn yêu thương kẻ nào đáng cho chúng ta yêu thương và sẽ không yêu thương những kẻ nào đáng ghét. Thế nhưng luật Chúa thì không thể đổi dời, suy suyển/ Chúa chỉ cho chúng ta thấy Thiên Chúa nhân lành như thế nào, Ngài mưa trên kẻ dữ người lành, và Ngài dạy chúng ta hãy sống hoàn thiện như Cha trên trời.

 

Phúc Âm:   Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 10,29-37)

29 Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng : "Nhưng ai là người thân cận của tôi ?" 30 Đức Giê-su đáp : "Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. 31 Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. 32 Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. 33 Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. 34 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. 35 Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói : "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác." 36 Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp ?" 37 Người thông luật trả lời : "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức Giê-su bảo ông ta : "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy."

 

Suy Niệm:

Chúng ta đang đọc Tin Mừng Luca với chủ đề Đức Giêsu lên Giê-ru-sa-lem ở chương 10. Giê-ru-sa-lem là nơi Ngài phải đến và chết ở đó như lời tiên báo: một tiên tri không chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem. Và trên đường đi Ngài dạy dỗ các môn đệ nhiều điều. Hôm nay, bài Tin Mừng nói về đề tài "Điều răn lớn" là điều răn quan trọng và là tinh hoa của luật Môsê... và cũng là điều Đức Giêsu muốn truyền đạt cho những ai muốn theo Ngài.

Mở đầu bài Tin Mừng là câu hỏi của một vị luật sĩ. Không biết vì lý do nào khiến ngươì hỏi Chúa Giêsu một vấn đề mà lẽ ra ông phải thông suốt : " Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời ?" Chúa Giêsu trả lời bằng hai câu hỏi : " Luật viết gì ? ông đọc thế nào ?" (c.26) Chúa Giêsu muốn chính ông phải trả lời về câu hỏi ông đặt ra dựa trên luật mà ông đã nắm vững. Ở câu 27, ta thấy ông rất thuộc luật và Chúa Giêsu đã không phải trả lời hoặc sửa đổi, nhấn mạnh ở điểm nào cả :

" Hãy yêu Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn"( 27a) nghĩa là yêu Thiên Chúa với trọn vẹn con người gồm thân xác và linh hồn, tâm tư, trí lực. Nói tóm lại : hãy yêu Ngài với những gì bạn Có và bạn Là. Bên cạnh đó " hãy yêu người thân cận như chính mình" ( 27b) nghĩa là hãy quí trọng người khác như thân thể mình vậy. Ông luật sĩ trả lời vanh vách, không ngập ngừng hay lúng túng đến nỗi Chúa Giêsu phải khen ông "Ông trả lời đúng lắm, và Ngài thêm một mệnh lệnh " cứ làm như vậy sẽ được sống" ( c.28).

Tiếp sau đó là dụ ngôn người Samaria nhân hậu. Ta thấy thánh sử Luca giới thiệu bằng một mệnh đề nói lên lý do vì sao Chúa Giêsu lại dùng dụ ngôn : "Ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý... Ai là người thân cận của tôi?" ( c.29). Đây là cách giảng dạy thông thường của Chúa Giêsu khi có một nguyên nhân thúc đẩy để Ngài nói lên một vấn đề, đúng hơn là một bài giáo huấn. Trong luật nói : Người thân cận. Ở đây ông luật sĩ đựơc Chúa khen, nên ông tưởng mình đã đi đúng đường. với tính tự cao tự mãn bộc lộ rằng : Mình có lý. Chúa Giêsu muốn ông xác định lại vấn đề ông hỏi và dẫn ông đi vào cái nhìn của Ngài về " người thân cận" qua dụ ngôn. Ngài mở lời : Có một người từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô ... rơi vào tay kẻ cướp, bị trọng thương, mất hết  của cải. Và kìa  có thầy Tư tế, thầy Lêvi đi qua đó, nhưng cả 2 ông đều tránh sang một bên. Lý do đơn giản : sợ ô uế. Một hình thức giữ luật vì luật. Họ sợ ô uế đến nỗi : thà để một con người chết đi, hy sinh vì luật. Luật đã khiến họ ra mù quáng ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân.

Chúa Giêsu đưa ra tiếp một hình ảnh người Samaria. Theo quan niệm Do Thái giáo, người Do Thái không tiếp xúc với người Samaria vì cho họ là dân ngoại. Nhưng ở đây, chính người ngoại này đã dừng lại. Cúi xuống băng bó vết thương và vực người bị thương lên lưng lừa, đưa về quán trọ. Thánh sử nói rõ : ông ta làm vì lòng thương ( x.c 33). Chẳng những ông ấy băng bó rồi còn trao cho chủ quán tiền chữa chạy, nếu thiếu, trên đường về chính ông là người trả lại số tiền thiếu đó. ( X.c.35). Một hành vi cao thượng. Người Samaria này không nghĩ đến bản thân : túi tiền bị hao hụt, mất thời giờ, lỡ cơ hội vì chậm trể hoặc có nguy cơ chính mình sẽ bị cướp lột ngay trên quãng đướng vắng vẻ này. Hình như tình thương che phủ sợ hãi. Ông quên hết những điều đó mà chỉ chuyên chú một điều : chạy chữa cho nạn nhân.

Một dụ ngôn thật ứng dụng cho đời sống. Chúa Giêsu có biệt tài hướng dẫn những người thành tâm thiện chí nhận ra đường lối của Thiên Chúa. Ngài xoay lại câu hỏi của ông luật sĩ : ai là người thân cận của tôi thì nay sẽ là :ai đã tỏ ra là người thân cận ?...( c.36). Thật vậy, nhiều khi chúng ta đòi hỏi người khác phải trở thành " thân cận" của mình, mà ta quên rằng : chính chúng ta phải là " người thận cận" cho anh em. Người luật sĩ đã nhận ra vấn đề và trả lời: Người thân cận là người đã thực thi lòng thương xót với anh em đồng loại ( x.c.37). Và Chúa Giêsu lại kết luận bằng cách nhắc lại một lần nữa mệnh lệnh của Ngài " Hãy đi và làm như vậy" . Ông đã hiểu giờ chỉ còn thực hành mà thôi.

Trong cuộc sống hiện tại, có lẽ mỗi người không ít thì nhiều rất e dè khi giúp đỡ người khác, nhất là người đang lâm nạn, bởi vì "đầu không phải, phải tai" và có khi chính mình phải lãnh hậu quả do người khác gây ra chỉ vì lòng bác ái của mình. Nhưng chúng ta cũng đừng vịn vào cớ đó mà bàng quan trước đau khổ của người anh em, như thầy Tư tế và thầy Lêvi xưa. Lòng bác ái không có ranh giới. nó phủ nhận mọi lý do ngay cả lỗi lầm, thiếu sót.

Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã nêu gương cho chúng con học đòi bằng cái chết trên cây thập giá, bằng tấm bánh Thánh Thể nhỏ bé chỉ muốn ở lại với chúng con và cứu độ chúng con. Xin cho chúng con có được tâm tình của Chúa để đáp lại phần nào lòng Chúa yêu thương chúng con, qua những người anh em khốn khổ. Amen.

 

Cầu nguyện:    Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã nêu gương cho chúng con học đòi bằng cái chết trên cây thập giá, bằng tấm bánh Thánh Thể nhỏ bé chỉ muốn ở lại với chúng con và cứu độ chúng con. Xin cho chúng con có được tâm tình của Chúa để đáp lại phần nào lòng Chúa yêu thương chúng con, qua những người anh em khốn khổ. Amen.

Lời bàn : Thông thường chúng ta làm sai rồi tự mình biện hộ cho chính mình, sau đó tự mình làm quan tòa để xét xử chính mình. Như vậy chúng ta thừa biết vụ xét xử này không công minh, nhưng vì chúng ta không giữ đạo thật lòng nên vẫn cố tình biện hộ cho cách sống giả dối của mình. Chúa bảo con: hãy yêu tha nhân, yêu người thân, yêu cả người lạ, yêu người lối xóm mà mình ưa thích, cũng yêu cả những người hàng xóm khó ưa/ yêu cả những bạn bè / mà cao cả nhất chính là phải yêu cả kẻ thù. Vị tư tế, thầy Levi đã muợn lý do công vụ, mượn lý do ô uế, trong sạch để từ chối giúp đỡ cho người bị nạn/ thế nhưng con giữ đạo khá lâu rồi, con đã nghe quá nhiều những Lời Chúa Giêsu sẽ phán xét mỗi người vào ngày cánh chung/ tại nơi đó, ở chính thời điểm đó khi Thiên Chúa bảo các Thiên Thần Bản mệnh mở sổ trường sinh ra để báo cáo về ai đó / thì không ai có thể có công, có tội mà không được Chúa quan tâm trọng thưởng hay luận phạt. Vì thế nên đừng ai nghĩ rằng mình có thể qua mặt được Thiên Chúa. Nếu chúng ta muốn được Chúa thứ tha, thì ngay hôm nay ta hãy tập tha thứ cho an hem / nếu như chúng ta muốn được Thiên Chúa xót thương thì ngay hôm nay chúng ta hãy tập xót thương anh em chúng ta. Ước gì mai sau vào giờ sau hết, đừng ai hối tiếc gì về những sai sót, lỗi lầm mà chúng ta đã trot phạm hôm nay. Xin Chúa thương xót chúng con.   Amen.  **R

 

 

Giuse Luca 


Trở lại      In      Số lần xem: 179
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  15
 Hôm nay:  3915
 Hôm qua:  2901
 Tuần trước:  22179
 Tháng trước:  169329
 Tất cả:  4752820
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
  TrưởngnhómKinhThánhEmmaus / Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Facebook:  https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
- Youtube : Giáo Dân Sống Đạo / videos 

Chia sẻ cho bạn bè :
top