Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON MỪNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIESUS, XIN CHÚA BAN THÁNH LINH ĐỂ CANH TÂN GIÁO HỘI / CHO MỌI DÂN TỘC THÔI ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / HÃY DÀNH TIỀN SẮM VŨ KHÍ ĐỂ MUA CƠM ÁO ,THUỐC MEN  / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ ĐỪNG TRAO CHO NHAU BOM ĐẠN ,VIRUS ,MÀ LÀ CƠ HỘI SỐNG XIN GIÚP CON BIẾT XÓT THƯƠNG ANH EM NGHÈO KHÓ CHUNG QUANH MÌNH  .AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Sách Kinh Quanh Năm - Giáo xứ Tân Thái Sơn

KINH ĐỌC THƯỜNG NIÊN

GIÁO XỨ TÂN THÁI SƠN / HẠT TÂN SƠN NHÌ / TGP TP.HCM

DÀNH CHO NHỮNG AI YÊU THÍCH VIỆC CA TỤNG THIÊN CHÚA

HẢI PHÒNG / BÙI CHU / THÁI BÌNH

NỘI BỘ /  I / 2016

- Làm dấu đơn

- Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen

 

1.  KINH TRUYỀN TIN

- Đức Chúa Trời sai thánh thiên thần truyền tin cho rất thánh Đức Bà Maria.

- Và rất thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa ThánhThần.

Kính mừng Maria...  Thánh Maria...

- Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời,

- Tôi xin vâng như lời thánh thiên thần truyền.

Kính mừng Maria...  Thánh Maria...

- Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.

- Và ở cùng chúng tôi.

Kính mừng Maria...  Thánh Maria...

- Lạy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.

- Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời thánh thiên thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là Con Chúa đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh giá cho chúng con ngày sau khi sống lại, được đến nơi vinh hiển, cùng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.**

 

2. KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG

- Lạy Nữ Vương Thiên đàng hãy vui mừng. Alleluia.

- Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng. Alleluia.

- Người đã sống lại thật như lời Người đã phán hứa .Alleluia.

- Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Alleluia.

- Lạy Nữ Đồng Trinh Maria, hãy hỉ hoan khoái lạc. Alleluia.

- Vì Chúa đã sống lại thật. Alleluia.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa là Đấng đã làm cho thiên hạ được vui mừng quá bội, bởi Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Chúa, cùng là Chúa chúng con, đã sống lại; xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người, nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời đời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.**

 

3. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.**

 

4. KINH SẤP MÌNH

Lạy Chúa con, con sấp mình xuống trước mặt Chúa. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con và nhậm lời con nguyện. Lạy Chúa xin hãy mở miệng lưỡi con ra, thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa.**

 

5. KINH VÌ DẤU

Lạy Chúa chúng con, vì dấu Thánh Giá, xin chữa chúng con cho khỏi kẻ thù, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.**

 

6. KINH SÁNG DANH

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.**

 

7. KINH THỜ LẠY

Lạy Chúa con, con đã là vật phẩm hèn cùng là không trước mặt Chúa, con hết lòng thờ lạy và nhận thật Chúa là đầu cội rễ mọi sự, là cùng sau hết mọi loài. Chúa đã dựng nên con cùng thật là Chúa con nữa, thì con xin dâng linh hồn và xác cùng mọi sự trong ngoài con ở trong tay Chúa. Amen.**

 

8. KINH ĐỘI ƠN

Lạy Chúa con, con đội ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho con xưa nay, nhất là đã dựng nên con và cho Con Chúa chịu chết mà cứu chuộc con, lại chọn lấy con làm con Hội Thánh nữa. Amen.**

 

9. KINH TIN

Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.**

 

10. KINH CẬY

Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.**

 

11. KINH MẾN

Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.**

 

12. KINH LẠY CHA

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.**

 

13. KINH KÍNH MỪNG

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.**

 

14. KINH TIN KÍNH

1. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

2. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng con;

3. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh:

4. Chịu nạn đời quan Phongxi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác;

5. Xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại;

6. Lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng;

7. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

8. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.

9. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công.

10. Tôi tin phép tha tội.

11. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.

12. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.**

 

15. KINH CÁO MÌNH

Tôi cáo mình cùng Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng, và rất thánh Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cùng đức thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thần, Cùng Ông Thánh Gioan Baotixita, cùng hai thánh Tông Đồ, ông Thánh Phê-rô, Ông Thánh Phao-lô; cùng các thánh .(tôi lại cáo mình cùng cha) vì tôi đã phạm tội nhiều trong lòng động, lòng lo, miệng nói mình làm, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tội mọi đàng.

Vì vậy tôi xin rất thánh Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, Đức Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thần, ông Thánh Gioan Baotixita, hai ông thánh Tông Đồ, ông Thánh Phê-rô, ông thánh Phao-lô và các Thánh (tôi lại xin Cha) cầu cùng Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi tha tội cho tôi cùng. Amen.**

 

16. KINH ĂN NĂN TỘI

Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.**

17. KINH PHÙ HỘ

Chúng con thờ lạy ngợi khen Chúa là Đấng có phép tắc vô cùng, đã thương để chúng con đến sớm mai nay, thì xin Chúa xuống ơn phù hộ cho chúng con trót ngày hôm nay, khỏi sa phạm tội gì. Lại xin Chúa sửa sự lo, lời nói, việc làm chúng con hằng nên trọn lành theo ý Chúa; vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.**

 

18. KINH SÁNG SOI

Cúi xin Chúa sáng soi, cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.**

 

19. KINH ĐỨC THÁNH THIÊN THẦN

Con thân Đức Thánh Thiên Thần, tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn Đức Thánh Thiên Thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỉ. Đức Thánh Thiên Thần là thầy con, mở lòng cho con biết được đạo thánh Chúa Trời Đất. Vì vậy con cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần giữ cho con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo mà quỉ dữ cám dỗ được con. Con lạy Đức Thánh Thiên Thần khấn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ mười điều răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên cùng Đức Chúa Trời và Thánh Thiên Thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen.**

 

20. KINH NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ! Chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương.

Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau cỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.**

 

21.  KINH LẠY THÁNH MẪU

Lạy Thánh Mẫu Maria là Mẹ rất nhân từ, Mẹ thông ơn Chúa, xin chữa chúng con cho khỏi tay kẻ dữ, cùng xin ghé mặt thương xem trong thì lâm tử. Amen.**

 

22. KINH ÔNG THÁNH PHANXICO

(Cầu cho kẻ ngoại đạo)

Lạy Chúa con là Đấng hằng có đời đời, đã dựng nên muôn loài, xin Chúa hãy nhớ Chúa đã sinh ra linh hồn các kẻ ngoại giáo, lại đã sinh ra nên giống hình Chúa con. Lạy Chúa, xin Chúa hãy nhớ Đức Chúa Yesus là con Chúa đã chịu tử hình rất dữ cho những linh hồn ấy được rỗi. Cúi xin Chúa từ nay về sau đừng để những người ngoại đạo khinh ơn cứu chuộc, một xin Chúa nhậm lời cầu nguyện các Thánh cùng Hội thánh các bạn thanh sạch Con Chúa mà dung thứ cho những kẻ ấy; xin Chúa hãy nhớ lòng nhân từ Chúa mà che lấp lỗi những kẻ ấy xưa nay đã lạc đàng thờ lạy bụt thần; xin soi sáng cho những kẻ ấy được nhận biết Đức Chúa Giê-su là Chúa chúng con, Chúa đã sai xuống thế mà cứu chúng con cho được rỗi, được sống, cùng được sống lại. Nguyện danh Chúa cả sáng đời đời chẳng cùng. Amen.**

 

23. KINH CẢM ƠN

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm hôm nay (ngày hôm nay)được mọi sự lành  ; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen.**

 

24. KINH TRÔNG CẬY

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê ,chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng láng.

- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.**

 

25. KINH XÉT MÌNH

Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được ăn năn ghét tội cùng dốc lòng chừa thật. Amen.**

 

26. KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, con hết lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen.**

 

27. KINH CẦU ƠN CHẾT LÀNH

Con lạy ơn rất thánh Đức Bà Maria là Chúa bầu con, con tin thật Đức Chúa Trời Ngôi Thứ Nhất, là Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, đã ban cho Đức Bà được quyền phép cả trên trời dưới đất. Vì vậy con cầu cùng Đức Bà phù hộ cho con khi con lâm chung kẻo phải chước dữ kẻ nghịch thù con. Amen.**

Kính mừng ...

Con lạy ơn rất thánh Đức Bà Maria là Chúa bầu con, con tin thật Ngôi Thứ Hai, là Con một Đức Bà đã ban cho Đức Mẹ cực quang cực minh soi sáng cả và thiên đàng. Vì vậy con cầu cùng Đức Bà phù hộ cho con trong khi con lâm chung, xin soi sáng cho linh hồn con được lòng tin thật cùng mạnh mẽ kẻo phải u mê, hay là tin chước dối kẻ nghịch thù con. Amen.**

Kính mừng ...

Con lạy rất thánh Đức Bà Maria là Chúa bầu con, con tin thật Đức Chúa Con Ngôi Thứ Ba, là Đức Chúa Thánh Thần, đã ban cho Đức Bà đầy lòng vui kính mến Đức Chúa Trời. Vì vậy con cầu cùng Đức Bà phù hộ cho con được lòng vui kính mến Đức Chúa Trời, trong khi con lâm chung cho con lấy sự khốn khó làm vui mừng. Amen.**

Kính mừng ...

 

28. KINH PHÓ DÂNG

Lạy Chúa con, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở trong tay Chúa. Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ chi sống chết con luôn giữ một lòng mến Chúa luôn. Amen.**

 

29. KINH NGHĨA ĐỨC TIN

Ngày Chúa Nhật hôm nay (nếu có ngày lễ nào đã kể trên thì đọc rằng: ngày lễ hôm nay), chúng con họp nhau kính lạy thờ phượng Chúa, không khen cảm tạ ơn Chúa về mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con và phạt tạ Chúa vì những tội lỗi chúng con đã phạm mất lòng Chúa: thì chúng con dám xin Chúa hãy khứng ban những ơn cần kíp cho chúng con được rỗi linh hồn.

Nên chúng con cả lòng tin vững vàng mọi điều đạo thánh Chúa dạy; nhất là những điều cần kíp này: là có một Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng dựng nên trời đất; mà Người có Ba Ngôi. Ngôi Thứ Nhất là Cha, Ngôi Thứ Hai là Con, Ngôi Thứ Ba là Thánh Thần; Ba Ngôi cùng một tính một phép cho nên Ba Ngôi cùng một Chúa mà thôi. Chúng con tin Ngôi Thứ Hai ra đời làm người sinh bởi Bà Maria đồng trinh, đặt tên là Giêsu; ở thế gian ba mươi ba năm, đoạn chịu chết trên cây thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ; đến ngày thứ ba Người sống lại; khỏi bốn mươi ngày lên trời đủ mười ngày lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống trên các Thánh Tông Đồ và Hội Thánh mới lập; ai chẳng thông công cùng Hội Thánh ấy thì chẳng được rỗi linh hồn; mà linh hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết được; và đến ngày tận thế xác loài người ta sẽ sống lại mà chịu phán xét, kẻ lành lên thiên đàng hưởng phúc đời đời; kẻ dữ sa hỏa ngục chịu phạt vô cùng.

Mà chúng con tin các sự ấy mà thôi thì chưa đủ cho được lên thiên đàng; song phải giữ Mười Điều Răn Đức Chúa Trời cùng Sáu Luật Điều Hội Thánh, và làm những việc lành phúc đức. Nhân vì sự ấy chúng con hằng phải sợ hãi và trốn lánh các tội lỗi, nhất là bảy mối tội đầu, là căn nguyên mọi tội khác.

Vậy chúng con phải ân cần lo lắng mà năng chịu các phép Bí Tích Đức Chúa Giêsu đã truyền, là những phương linh nghiệm cho chúng con được nên thánh. Có bảy phép Bí Tích mà thôi; song phép Rửa Tội, phép Mình Thánh Chúa cùng phép Giải Tội là ba phép cần kíp hơn cho chúng con được rỗi.

Ấy vậy chúng con hằng phải ra sức lo lắng thế nào mà chịu các phép trọng ấy cho nên, cùng tin thật vững vàng mà giữ cẩn thận các điều trước này, thì mới được hưởng phúc thanh nhàn đời đời kiếp kiếp. Amen.**

 

30. KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN

Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn:

-  Thứ nhất: thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.

-  Thứ hai: chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.

-  Thứ ba: giữ ngày Chúa nhật.

-  Thứ bốn: thảo kính cha mẹ.

-  Thứ năm: chớ giết người.

-  Thứ sáu: chớ làm sự dâm dục.

-  Thứ bảy: chớ lấy của người.

-  Thứ tám: chớ làm chứng dối.

-  Thứ chín: chớ muốn vợ chồng người.

-  Thứ mười: chớ tham của người.

Mười điều răn ấy tóm về hai điều này mà nhớ: Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.**

 

31.  KINH SÁU ĐIỀU RĂN

Hội thánh có sáu điều răn:

-  Thứ nhất: xem lễ ngày Chúa nhật, cùng các ngày lễ buộc.

-  Thứ hai: chớ làm việc xác ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc.

-  Thứ ba: xưng tội trong một năm ít là một lần.

-  Thứ bốn: chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong mùa Phục Sinh.

-  Thứ năm: giữ chay những ngày Hội Thánh buộc.

- Thứ sáu: kiêng thịt ngày thứ sáu, cùng những ngày khác Hội Thánh dạy.**

 

32. KINH BẢY PHÉP BÍ TÍCH

Đạo Đức Chúa Trời có bảy phép Bí tích:

-  Thứ nhất: là phép Rửa tội.

-  Thứ hai: là phép Thêm sức.

-  Thứ ba: là phép Mình Thánh Chúa.

-  Thứ bốn: là phép Giải tội.

-  Thứ năm: là phép Xức dầu Thánh.

-  Thứ sáu: là phép Truyền chức Thánh.

-  Thứ bảy: là phép Hôn phối.**

 

33.  KINH MƯỜI BỐN MỐI

Thương người có mười bốn mối

Thương xác bảy mối:

-  Thứ nhất: cho kẻ đói ăn.

-  Thứ hai: cho kẻ khát uống.

-  Thứ ba: cho kẻ rách rưới ăn mặc.

-  Thứ bốn: viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.

-  Thứ năm: cho khách đỗ nhà.

-  Thứ sáu: chuộc kẻ làm tôi.

-  Thứ bảy: chôn xác kẻ chết.

Thương linh hồn bảy mối:

-  Thứ nhất: lấy lời lành mà khuyên người.

-  Thứ hai: mở dạy kẻ mê muội.

-  Thứ ba: yên ủi kẻ âu lo.

-  Thứ bốn: răn bảo kẻ có tội.

-  Thứ năm: tha kẻ dể ta. (khi dể)

-  Thứ sáu: nhịn kẻ mất lòng ta.

-  Thứ bảy: cầu cho kẻ sống và kẻ chết.**

 

34. KINH CẢI TỘI BẢY MỐI

Cải tội bảy mối có bảy đức:

-  Thứ nhất: khiêm nhượng, chớ kiêu ngạo.

-  Thứ hai: rộng rãi, chớ hà tiện.

-  Thứ ba: giữ mình sạch sẽ, chớ mê dâm dục.

-  Thứ bốn: hay nhịn, chớ hờn giận.

-  Thứ năm: kiêng bớt chớ mê ăn uống.

-  Thứ sáu: yêu người chớ ghen ghét.

-  Thứ bảy: siêng năng việc Đức Chúa Trời, chớ làm biếng.**

 

35. KINH PHÚC THẬT TÁM MỐI

Phúc thật tám mối:

-  Thứ nhất: ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.

-  Thứ hai: ai hiền lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy.

-  Thứ ba: ai khóc lóc, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được yên ủi vậy.

-  Thứ bốn: ai khao khát nhân đức trọn lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy.

-  Thứ năm: ai thương xót người ấy là phúc thật, vì chưng mình sẽ được thương xót vậy.

-  Thứ sáu: ai giữ lòng sạch sẽ ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy.

-  Thứ bảy: ai làm cho người hòa thuận, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy.

-  Thứ tám: ai chịu khốn nạn vì đạo ngay, ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.**

 

36.  KINH CHỊU LỄ THIÊNG LIÊNG

Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa con ngự trong Phép Mình Thánh, con kính mến Chúa con trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa con vào trong linh hồn con. Song lẽ bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa con cho thật được, thì xin Chúa con ngự vào linh hồn con các thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa con đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa con cho trọn, xin Chúa con chớ để con lìa bỏ Chúa con bao giờ. Amen.**

 

37. KINH MÌNH THÁNH

Chúng con kính lạy và ngợi khen sự mầu nhiệm Mình Thánh rất sang trọng, Máu Thánh rất châu báu vô cùng bởi lòng Đức Bà Maria đồng trinh sạch sẽ mà ra, đã để mình trong phép mầu nhiệm này cho được ở cùng chúng con: là đêm sau hết khi Người còn ngồi cùng các đầy tớ mà ăn bữa tối là bữa trọng trên hết các bữa; khi đã giữ cho đủ các phép đạo cũ truyền lại mà ăn bữa này, đoạn mới phó mình cho mười hai đầy tớ lấy làm của ăn. Ngôi thứ Hai ra đời làm người phán một lời phép tắc vô cùng mà làm cho bánh thật trở nên Mình Người, cùng làm cho rượu nho hóa nên Máu Người thật; vì vậy dù con mắt chúng con xem chẳng thấy, thì phải có đức Tin cho được vững lòng.

Vậy chúng con phải thờ lạy phép Rất Thánh rất trọng dường ấy, vì các phép trong đạo cũ chẳng bằng phép này, thì chúng con phải có lòng tin cho bền thay vì con mắt chúng con xem chẳng thấy, chúng con phải ngợi khen Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần, cùng thờ lạy kính mến ngợi khen và hát mừng sự mầu nhiệm Rất Thánh này đời đời chẳng cùng . Amen.**

 

38.  NGẮM ĐÀNG THÁNH GIÁ

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chúng con ước ao ngắm 14 nơi thương khó Đức Chúa Giêsu trong đàng thánh giá này, cho được kính mến ,trả Nghĩa Đức Chúa Giêsu. Chớ gì chúng con được viếng những nơi thương khó ấy, như bổn đạo thành Giêrusalem, cho được ăn mày các ơn bởi Đàng Thánh Giá mà ra. Song le chúng con là con chiên lạc xa đàn, thì xin dâng lòng chúng con làm đàng thánh giá mà ngắm, cùng in vào lòng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu, để mà yên ủi chúng con ở chốn khách đời này, cho ngày sau được trông cậy 14 nơi thương khó ấy như bậc thang đem chúng con về thiên đàng, mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng.

NƠI THỨ NHẤT: Quan Philatô luận giết Đức Chúa Giêsu.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, là Vua cả trên trời dưới đất, là Đấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nha dường ấỵ

Xin ban ơn cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa con cứu lấy con nơi tòa phán xét sau nàỵ**

NƠI THỨ HAI: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu đánh nát cả và mình ra, cùng vác Thánh Giá nặng vì tội chúng con.

Xin ban ơn cho con chịu các sự Khốn khó trong bậc con, như Thánh Giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu, mà theo Chân Đức Chúa Giêsu cho trọn.**

NƠI THỨ BA: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khốn khó cùng nhịn đói vác Thánh Giá nặng yếu nhọc hết sức thì ngã xuống đất.

Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa con.**

NƠI THỨ BỐN: Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá.

Lạy ơn Đức Mẹ, khi trước thấy con ra đời thì Thiên Thần hát mừng, mà rầy thấy Con nát cả và mình ra trong tay quân dữ đem đi giết, thì lòng Đức Mẹ đau đớn, như phải dao sắc thâu qua lòng vậy.

Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng con, được lòng ăn năn đau đớn, và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời.**

NƠI THỨ NĂM: Ông Simon vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu.

Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nó bắt ông Simon vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu. Thương ôi! Nào con chiên Chúa tôi đâu hết, mà để Thánh Giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy ?

Xin ban ơn giúp sức cho con, cùng kẻ thuộc về con, được chịu mọi sự khó cho bằng lòng, như vác đỡ Thánh Giá Đức Chúa Giêsu vậy.**

NƠI THỨ SÁU: Bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lọt (lau) mặt.

Tôi khen lòng mạnh bạo bà Veronica, chẳng sợ Quân dữ, một mến Đức Chúa Giêsu, mà thấy cả và mình máu chảy ra, thì trao khăn cho người lọt (lau) mặt đi.

Xin in hình tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng con, như in vào khăn bà Veronica, cho con được lòng mến Đức Chúa Giêsu cho trọn.**

NƠI THỨ BẢY: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai.

Các sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu, một ngày một hơn, gượng đi chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đạp dậy giục đi cho chóng.

Xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.**

NƠI THỨ TÁM: Đức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chẳng nề chịu trăm nghìn sự thương khó, cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem, như cha yên ủi con trong cơn khóc lóc.

Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con, cùng các con chiên nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ bỏ chúng con mồ côi làm chi.**

NƠI THỨ CHÍN: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Calvari-ô chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết, thì ngã xuống đất một lần nữa. Ớ con cháu Adong, hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai ?

Xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết ,chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi.**

NƠI THỨ MƯỜI: Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan đóng đanh Đức Chúa Giêsu, thì nó lột áo ra hết, để cho xấu hổ cùng đau đớn.

Xin ban cho con giữ mình cho khỏi chước ma quỷ cám dỗ.**

NƠI THỨ MƯỜI MỘT: Quân dữ đóng đanh Đức Chúa Giêsu.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa chịu đóng đanh vào Thánh Giá vì tội con.

Xin ban ơn cho con đóng đanh xác thịt con vào Thánh Giá Chúa con, kẻo còn phạm tội lỗi nữa.**

NƠI THỨ MƯỜI HAI: Đức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu mọi sự khốn khó cho đến gần hết hơi, thì gục đầu xuống giã Đức Mẹ mà sinh thì.

Xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết, được phó linh hồn trong tay Chúa con.**

NƠI THỨ MƯỜI BA: Tháo đanh Đức Chúa Giêsu xuống, mà phó ở tay Đức Mẹ.

Ai xem thấy hai ông Thánh tháo đanh Đức Chúa Giêsu mà đem xác xuống, cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được ru ?

Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đanh Đức Chúa Giêsu vậy.**

NƠI THỨ MƯỜI BỐN: Táng xác Đức Chúa Giêsu trong hang đá.

Ông Thánh Giuse, ông Thánh Nicôđêmô, ông Thánh Gioan tắm xác Đức Chúa Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm mà xức, lấy khăn sạch mà bọc, cùng táng trong hang đá. Mọi sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu, nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác ru ?

Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm, và lòng sạch sẽ như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá, và các ơn bởi sự thương khó Đức Chúa Giêsu, cho con dọn mình chịu Mình Thánh, Máu Thánh Đức Chúa Giêsu vào lòng, như táng liệm ở đời này, cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.**

 

39. KINH DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM ĐỨC CHÚA GIÊSU

Lạy ơn trái tim cực trọng Đức Chúa Giêsu đã thương chúng con vô cùng. Ai kể cho xiết được những ơn trái tim cực thánh đã ban cho chúng con, từ khi Đức Chúa Giêsu mới sinh ra, thì trái tim Người đã nghĩ đến chúng con là kẻ hèn mọn, mọi việc Người làm thì đã làm vì chúng con. Người đã chịu đau đớn, đã chịu nạn chịu chết. Trái tim Người đã chịu cực khổ vì chúng con. Chúng con mê muội bấy lâu nay, chưa suy ơn Đức Chúa Trời nên, xin Đức Chúa Trời tha tội tha vạ cho kẻ có tội.

Chúng con là kẻ khốn khó chẳng biết làm thế nào mà đội ơn cho xứng đáng, nay ơn trên trời soi sáng, thì chúng con mới biết Đức Chúa Giêsu muốn cho người ta kính mến trái tim Người cách riêng. Thật là chúng con thiếu thốn mọi đàng, trong mình những thấy tội lỗi, chẳng có sự gì lành đáng dâng cho Trái tim cực thánh. Chúng con xấu hổ lắm! sấp mình xuống dưới chân Đấng nhân lành vô cùng, chúng con hợp một ý cùng bề trên mà dâng mình cho Trái tim cực trọng Đức Chúa Giêsu.

Chúng con dâng linh hồn, xin Trái tim gìn giữ cho sạch mọi tội, chúng con dâng xác, xin Trái tim ban ơn cho được làm con Đức Chúa Trời, mọi sự bề trong bề ngoài, mọi việc chúng con làm, sự sống sự chết, tài trí của cải hết mọi sự chúng con dâng cho Trái tim thay thảy, dù khi chúng con được sự gì lành, dù khi phải sự gì khốn khó, thì xin chịu bằng lòng cho sáng danh Trái tim Đức Chúa Giêsu.

Chúng con cũng dâng cả anh em họ hàng, xin Trái tim gìn giữ cùng ban mọi ơn lành. Ở trái tim cực thánh, hãy cai trị trong lòng chúng con. Xin che chở chúng con cho khỏi chước ma quỷ, xin thêm lòng tin cậy kính mến cho chúng con đẹp lòng Đức Chúa Trời. Xin phá những sự dữ hay vây bọc tứ bề, xin cứu lấy chúng con trong giờ sau hết; xin ban mọi ơn lành cho đấng Giám Mục chăn giữ con chiên Đức Chúa Giêsu. Xin phù hộ cho các thầy cả được đẹp lòng Đức Chúa Trời, cùng xin giúp các đấng các bậc được dạy dỗ chúng con cho nên. Ở Trái tim hay thương vô cùng, hãy chịu lấy trái tim hèn mọn chúng con. Hãy ban lòng kính mến một ngày một hơn ở đời này. Hãy đưa chúng con lên thiên đàng hưởng Trái tim Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.**

 

40. KINH DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM MÀ ĐỀN TỘI

Chúng con là vật hèn mọn sấp mình trước mặt Đức Chúa Giêsu, chúng con đội ơn Trái tim cực trọng Người đã thương chúng con vô cùng, chúng con đã phạm tội, cả và thiên hạ đã mất lòng Đức Chúa Giêsu, chúng con ăn năn đau đớn vì tội lỗi chúng con, vì tội lỗi mọi người; xưa Đức Chúa Giêsu đã lo buồn đổ mồ hôi Máu Thánh ra, đã chịu nát cả và mình vì chúng con, đã chịu đóng đanh trên Thánh giá, đã chịu chết vì chúng con, nào còn thiếu sự gì mà Đức Chúa Giêsu chưa làm vì chúng con ru ? Thương ôi! Chúng con đã phụ ơn Chúa mình, đã mất lòng, đã khinh để Con Đức Chúa Trời; chúng con đã phạm các giống tội gở lạ, đã phạm đến phép cực trọng Mình Thánh Đức Chúa Giêsu; chúng con đã làm hư Máu Thánh đã đổ ra vì chúng con. Chính mình chúng con là kẻ khốn nạn! hãy xem Trái tim cực thánh đã mở ra vì chúng con, chính mình chúng con đã đâm thấu qua Trái tim Đức Chúa Giêsu.  Thương ôi! chớ gì ai sẽ ban cho chúng con chảy nước mắt ra vì tội lỗi  chúng con.

Lạy ơn Trái tim nhân lành, con là kẻ có tội, chúng con là kẻ khốn nạn, chúng con đã cả lòng giết Con Đức Chúa Trời, chúng con sấp mình xin Trái tim hay thương vô cùng tha tội cho chúng con, tha tội cho mọi người; chớ gì chúng con đền được vì các tội lỗi người ta đã phạm xưa nay, nhất là vì những tội đã phạm đến phép cực trọng Mình Thánh Đức Chúa Giêsu. Thương ôi! Chúng con là vật gì, trong mình chẳng có sự gì lành đáng dâng cho Đức Chúa Trời, xin Trái tim cực trọng dâng công nghiệp vô cùng Người làm của lễ đền vì tội lỗi chúng con: xin Trái tim cực thánh hãy kính mến Đức Chúa Trời vì chúng con, thật là chúng con thiếu thốn mọi đàng, song le trông ơn trên trời ban cho, thì chúng con dốc lòng từ rày về sau kính mến Đức Chúa Trời hết sức, chúng con cũng dốc lòng yên ủi Trái tim nhân lành đã đau đớn vì chúng con, trên trời dưới đất ngợi khen sáng danh Trái tim cực thánh Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.

Lạy Trái Tim nhân lành Đức Chúa Giêsu, xin ban cho con kính mến Trái tim một ngày một hơn.**R

 

41. KINH ĐỀN TẠ TRÁI TIM CỰC THÁNH ĐỨC CHÚA GIÊSU

Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội, mà loài người vô tình tệ bạc, lại còn khinh mạn dễ duôi. Nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa, hết lòng thờ phượng cung kính, cho được đền vì sự vô nhân bất nghĩa, khắp thiên hạ hằng làm sỉ nhục Trái Tim Chúa hay thương dường ấy.

Song le chúng con nhớ lại, xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy, thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn, xin Chúa thương xót tha thứ. Chúng con sẵn lòng đền tội chúng con, cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi, hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa, là Đấng chăn chiên dẫn đàng chính thật, hoặc khinh dễ những điều đã khấn nguyện khi chịu phép Rửa tội, mà dẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng.

Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường ấy, thì chúng con quyết chí đền hết thay thảy. Lại dốc lòng đền riêng những tội này, như cách ăn ở buông tuồng mất nết, những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh. Tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ, sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các thánh, những lời sỉ nhục bỉ báng Đấng thay mặt Chúa cùng các đấng làm thầy, những điều ơ hờ khinh dễ cùng những tội gớm ghê phạm đến chính phép Bí tích Yêu mến.

Sau hết, chúng con xin đền tạ chung các nước thiên hạ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền, cùng chẳng vâng phục lời Hội thánh Chúa truyền dạy. Chớ gì chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy. Ít là chúng con xin dâng công đền tội xưa Chúa đã dâng cho Đức Chúa Cha trên cây Thánh giá, mà rày còn dâng trên bàn thờ mọi ngày. Lại xin dâng công nghiệp Đức Mẹ Đồng Trinh và các thánh cùng các kẻ lành, cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa.

Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa từ nay về sau, nhờ ơn Chúa giúp, thì chúng con sẽ giữ đức tin vững vàng, ăn ở thanh sạch, giữ luật Evang cho trọn, nhất là luật mến Chúa yêu người, cho được đền bù lại những tội chúng con, cùng tội thiên hạ đã phụ ơn bội nghĩa cùng Chúa hay thương dường ấy. Lại hết sức ngăn ngừa kẻo người ta còn phạm đến Chúa, cùng khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa.

Lạy Đức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân, chúng con cậy vì lời Đức Nữ Đồng Trinh Maria đã đồng công chuộc tội cầu bầu, xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con thật lòng kính dâng mà phạt tạ Chúa, cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ, giữ lòng trung tín lo việc bổn phận làm con Chúa cho đến trọn đời, cho ngày sau chúng con hết thảy được về quê thật là nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.**R

 

42. PHÉP LẦN HẠT VẮN TẮT

NĂM SỰ VUI

Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai – Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave – Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá – Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh – Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh – Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

NĂM SỰ THƯƠNG

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu – Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn – Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai – Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá – Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa chịu chết trên cây Thánh Giá – Ta hãy xin cho được đóng đanh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

NĂM SỰ MỪNG

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại – Ta hãy xin cho sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên Trời – Ta hãy xin cho được lòng ái mộ những sự trên Trời.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống – Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời – Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng được Mẹ trên trời – Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

 

43.  VĂN CÔI THÁNH NGUYỆT TÁN TỤNG THI CA

DẫnCa này đọc ngày trước hết và các ngày lễ cả.

Vườn Rosa bao quanh trái đất,

Cảnh thiên nhiên rất diệu hiền,

Thử suy cùng cho đến căn nguyên;

Xem ai đã gây nên vậy tá ?

Bởi ông thánh Ðaminh Cha cả,

Thấy ruộng thiêng cỏ rả mê man :

Xin Ðức Mẹ cực khoan thương đoái

Ðức Mẹ thương xuống ơn rộng rãi,

Trao tràng châu truyền hãy giảng khuyên:

Khuyên người ta lần hạt ngắm nên,

Sẽ chữa tật thiêng liêng cho đã.

Người vâng cứ giảng không bao nả,

Thấy lòng người khác cả khi xưa,

Kẻ mê đàng tội lỗi liền chừa

Phường đạo rối xác xơ tan tác,

Thế gian bỗng tự nhiên ra khác.

Ruộng y-ghê cỏ rác bớt dần.

Thánh Hội từng tư mộ công ân,

Hằng năm đặt lễ tuần kính nhớ,

Thơ rằng:

Một bản thủy nguyên giai hữu tự,

Đức cơ phúc chỉ khỉ vô ro.

Bởi đâu khai tác thành tri đồ,

Phải truy niệm sao cho xứng đáng

Kìa Hà Lạc kìa thấy còn cảm thán,

Nọ cam đường thi tán cam chương

Huống vườn thiêng Thánh Mẫu mở mang,

Cây phúc rủ ngành vàng quí hoa.

Ta hãy cố hái hoa tìm quả,

Qủa cùng hoa rất lạ rất nhiều,

Rất thơm tho mỹ vị ngọt ngào,

Ngoạn hứng chí không bao là chán.

VĂN CÔI THẬP NGŨ SỰ THI CA

Phép ngắm Rosa nguyên cội rễ,

Suy ơn chuộc tội loài người thế,

Tự sinh nhi tử, tử nhi sinh,

Công nghiệp vô cùng khôn xiết kể.

Lạy ơn rất thánh Đức Bà,

Xin vì phép ngắm Rosa tháng này,

Ban ơn soi sáng bởi trời,

Cùng ban sự sống đời đời cho con.

1.Chúa toan cứu chuộc các sinh linh,

Sai sứ truyền tin Thánh Tử sinh.

Thánh Mẫu dâng mình theo ý Chúa

Chịu thai nguyên vẹn đức đồng trinh.

Lạy ơn Ðức Mẹ nhân thay

Xin vì sự nhiệm mầu này dủ thương,

Cho con lòng vững đá vàng,

Vâng theo ý Chúa mọi đàng đừng sai.

2. Isave thánh đã già cả,

Chúa định mang thai con cách lạ,

Ðến viếng tha con khỏi tội truyền,

Con trong lòng Mẹ liền mừng lạ.

Lạy ơn Ðức Mẹ nhân thay,

Xin vì sự nhiệm mầu này dủ thương.

Cầu xin Chúa cả thiên đàng,

Cứu con cho khỏi các đàng tội khiên.

3. Be-lem phong cảnh cực trần ai,

Chúa chọn sinh nơi khốn khó thay.

Máng cỏ bò lừa quì thờ ấm.

Thiên Thần mừng rỡ Chúa ra đời.

 Lạy ơn Ðức Mẹ nhân thay.

Xin vì sự nhiệm mầu này dủ thương.

Cho con được ở khiêm nhường,

Chớ yêu chuộng sự vẻ vang trên đời.

4. Mẫu Hoàng vâng giữ lời truyền dạy.

Ðem Chúa vào đền xin chuộc lấy.

Thầy cả xưng ra thật Chúa Trời.

Liền xin ẵm lấy cùng thờ lạy.

Lạy ơn Ðức Mẹ nhân thay.

Xin vì sự nhiệm mầu này dủ thương.

Cho con thủ tiết băng sương,

Ðáng lên hưởng phúc thiên đường ngày sau.

5. Lễ rồi Con lạc, Mẹ tìm Con

Lòng Mẹ ba ngày rất héo hon,

Ðoạn trở vào đền tìm lại thấy,

Con về thảo kính đến khi khôn.

Lạy ơn Ðức Mẹ nhân thay.

Xin vì sự nhiệm mầu này rủ thương.

Cho con thật lòng ăn năn,

Soi gương phúc đức siêng năng vâng lời.

Tạ:

Tôi kính nhớ ngợi khen Ðức Mẹ.

Ðã hưởng phần vui vẻ lạ thay.

Vui vì khi thấy Sứ Chúa sai,

Truyền tin lạ chịu thai Thánh Tử,

Vui vì I-sa-ve Thánh Nữ,

Tội truyền con khỏi tự trong thai;

Vui vì khi thấy Chúa ra đời

Thiên Thần hát mừng Người cách lạ,

Vui vì Chúa vào đền thờ cả,

Thánh Si-mi kính tạ khen Người;

Vui vì Con lạc mất ba ngày

Tìm lại thấy trong nơi đền thánh

Bấy nhiêu sự chúng con dâng kính,

Xin giàn ra trong tính phần vui,

Cho chúng con hưởng phúc trên trời

Ðức hằng sống đời đời vui vẻ.

____________

Sự Sáng qua sự sầu lại kế,

Lòng Ðức Bà như bể dạt dào,

Khi thấy con chịu khốn khó bao,

Thì người cũng đau đớn hết.

1. Chúa vào cầu nguyện trong vườn Giệt

Thấy tội loài người lòng thảm thiết,

Máu lộn mồ hôi đổ tóa ra,

Phó mình vào nộp tòa quan xét

Lạy ơn Ðức Mẹ khoan thay,

Xin vì sự nhiệm mầu này thảm thương,

Cho con được sức vững vàng,

Chịu nhiều sự khó Chúa thương định cho.

2. Chịu khốn thâu đêm rất nhuốc nha,

Sáng ngày dinh trấn giải vào ra,

Dậy đưa cột đá đem dây trói,

Ðánh cả và mình thịt nát ra.

 Lạy ơn Ðức Mẹ khoan thay,

Xin vì sự nhiệm mầu này thảm thương,

Soi cho con mọn biết đường,

Trách mình về tội đã thường phạm liên.

3. Mặc cho áo đỏ như vua giả,

Ðầu đội mão gai thâu suốt cả,

Máu chảy ròng ròng mặt chứa chan

Lạy quì gối nhạo giơ tay vả.

Lạy ơn Ðức Mẹ khoan thay,

Xin vì sự nhiệm mầu này thảm thương,

Cho con được đức khiêm nhường,

Hằng bằng lòng chịu trăm đàng nhuốc nha.

4. Khi quan luận giết án đà phê,

Thánh Giá đem cho vác nặng nề,

Ðau đớn vừa đi vừa ngã xuống,

Hung đồ buộc cổ kéo lôi đi

Lạy ơn Ðức Mẹ khoan thay,

Xin vì sự nhiệm mầu này thảm thương,

Giữ con đừng để ngang tàng,

Cứ nương Thánh Giá theo đàng Chúa đi.

5. Thảm thay! xô ngửa trên Thánh Giá,

Ðanh đóng chân tay thấu suốt cả,

Chúa chịu đền thay hết tội đời,

Mẹ như dao sắc thâu qua dạ.

Lạy ơn Ðức Mẹ khoan thay,

Xin vì sự nhiệm mầu này thảm thương,

Tha con khỏi các nợ nần,

Khi hồn lìa xác khỏi quân giặc thù.

Kính nhớ sự thảm thương Ðức Mẹ,

Khi con vì tội thế đền bồi.

Thương con đã đổ máu mồ hôi.

Chịu quân dữ bắt nơi vườn Giệt;

Thương Con chịu thấu đêm thảm thiết

Chịu đánh đòn nát hết thịt mình;

Thương con đầu đội mão gai khoanh

Mặc áo đỏ như hình vua giả;

Thương Con phải vác cây Thánh Giá,

Gượng vác đi mà ngã khốn thay,

Thương con chịu đóng đinh chân tay,

Cùng chịu chết vì loài người thế;

Ðức Mẹ bởi thương con mà quá lẽ

Trong lòng nên như bể đắng cay,

Xin vì những sự thảm thiết này,

Cho con mọn được ăn mày phần phúc.

Sự thương khó đó đã ra khỏi lúc

Những sự Mừng bỗng chốc tiếp theo

Vì các ơn rất cả rất nhiều.

Đức Mẹ được kể sao cho xiết.

1. Xác quàn hang đá khỏi ba ngày

Sống lại uy nghi sáng láng thay.

Ðức Mẹ thấy con mừng qúa bội,

Tông đồ mặt ủ bỗng nên tươi.

Lạy ơn Ðức Mẹ cam thay,

Xin vì sự nhiệm mầu này đoái thương

Cho con sạch tội mọi đàng,

Cùng tin mọi sự tỏ tường ngày sau.

2. Cứu chuộc Chúa đã xong mọi sự

Dặn dò Thánh Mẫu cùng đầy tớ.

Khuyên con ở lại Chúa lên Trời,

Bên hữu Chúa Cha tòa Chúa ngự.

Lạy ơn Ðức Mẹ cam thay,

Xin vì sự nhiệm mầu này đoái thương

Cho con cam lòng mến thiên đàng,

Hằng hằng ra sức tìm đường để lên.

3. Thánh Mẫu tông đồ hội họp nhau

Thánh Thần lưỡi lửa xuống trên đầu

Soi cho biết tiếng muôn vàn nước

Ban sức thiêng liêng giảng đạo mầu.

Lạy ơn Ðức Mẹ cam thay,

Xin vì sự nhiệm mầu này đoái thương

Cho con sức mạnh vững vàng.

Xưng ra đạo thánh sửa sang trong ngoài.

4. Nữ Vương đến tuổi đầy ơn phúc

Thánh Tử thiên thần đều xuống rước

Hồn xác lên trời rất tốt lành

Hưởng muôn muôn phúc ta suy được

Lạy ơn Ðức Mẹ cam thay,

Xin vì sự nhiệm mầu này đoái thương

Ðến cơn nhất dáng phi thường,    

Cho con khỏi mắc trước phường Sa-tan

5. Chúa cả Ba ngôi thưởng Nữ Vương

Ngự trên thành thánh nước Thiên đàng

Ban quyền xem sóc loài người thế

Là Mẹ cầu bầu để Chúa thương.

Lạy ơn Ðức Mẹ cam thay,

Xin vì sự nhiệm mầu này đoái thương

Cho con giữ lòng trung cần

Ðáng lên chầu chực hưởng phần phúc riêng.

Tạ:

Tôi cảm mến ngợi khen kính nhớ,

Sự Ðức Bà mừng rỡ sinh Con,

Mừng khi thấy Chúa đã phục sinh,

Rất sáng láng tốt lành hơn trước,

Mừng khi thấy Chúa lên hưởng phúc,

Các Thiên Thần đón rước tưng bừng;

Mừng vì khi thấy Chúa Thánh Thần,

Ðã hiện xuống ban ơn cả thể;

Mừng khi thấy mình toan giã thế,

Con xuống mời rước Mẹ lên Trời;

Mừng vì được ơn cả Ba Ngôi,

Ban tòa thưởng ngự nơi trọng nhất.

Sự vui mừng rất bền rất thật,

Lòng Ðức Bà cũng rất khoan thay,

Xin vì những sự vui mừng này,

Cho chúng con đời đời mừng rỡ.

***

Thống tạ:

Ba phần tóm lại mười lăm chục,

Cám nhớ không khen công cứu thục,

Mọi phúc treo gương rất sáng thay,

Soi lên sẽ được muôn phần phúc.

Tổng Tạ:

Mười lăm sự ngắm về lần hạt,

Chúng con xin ngợi hát không khen.

Các ơn các ích thiêng liêng,

Tóm mọi cách chung riêng thay thảy.

Bởi sự vui Ðức Bà xem thấy,

Sứ Ba Ngôi chào lạy truyền tin.

Ngôi Thứ Hai xuống ở cùng liên,

Ðược hưởng phúc các ơn riêng vạn bội

Bởi sự thương thấy Con chuộc tội,

Chịu gian nan nghìn nỗi trăm đàng,

Lòng Ðức Bà đau đớn thảm thương;

Bởi sự mừng tự Con sống lại,

Chúa xuống ơn rộng rãi muôn vàn,

Cho đến khi lìa khỏi thế gian.

Các phúc trọng Chúa ban đầy dẫy,

Vì ba sự Vui Thương Mừng ấy.

Giúp đỡ Con chuộc lấy loài người.

Lại nên vườn hoa rất lạ thay,

Cho Thánh Hội đời đời thưởng ngoạn.

Chữ Rằng:

Thánh linh chi,  giả tư kỳ bản

Chước lễ toàn giả thám kỳ nguyên

Huống các ơn bởi mạch thiêng liêng

Xưa nay đã tràn trên trái đất.

Rễ cây phúc đượm nhuần tột bậc,

Lá ngành đua thật rất tươi ra,

Bóng rợp che mát mẻ ôn hòa,

Hoa đỏ trắng gần xa ánh giải.

Thơ Rằng:

Thanh hư linh hụ quang mang khải,

Hồng bạc huyền hoa phúc úc khải

Sắc vẻ vang hương ngạt ngào bay,

Gẫm suy chính sinh đài cảnh trí.

Lạy ơn Đức Mẹ Chúa Dêu,

Chúng tội trông cậy cùng kêu van bà

Xin hằng bầu cử trước tòa

Tỏ ra lòng Mẹ rất là yêu Con

Trong nơi khổi ải chon von,

Cách xa mặt Mẹ hãy còn lầm than.

Chúa Con xưa xuống thế gian,

Chẳng từ bỏ kẻ gian ngoan tội tình.

Lại cam chịu khổ chịu hình,

Vì loài người thế liều mình đều xong.

Mẹ thương cùng hợp một lòng,

Vâng theo ý Chúa thông công như vầy.

Con xin Mẹ rất nhân thay,

Chớ bao ngoảnh mặt làm khuây chẳng nhìn.

Xin hằng dạy dỗ con liên,

Cùng hằng yên ủi giữ gìn thương yêu.

Trông con cậy Mẹ có phép nhiều,

Muôn vàn thần thánh cùng đều ngửa trông.

Chúng con còn chốn long đong,

Như người vượt bể mênh mông giữa đời.

Mẹ như sao ngự giữa trời,

Chính bên phương bắc còn ngôi sao chầu.

Xin soi dẫn để con theo,

Kẻo con lạc lối sa vào trầm luân.

Đến sau qua khỏi cõi trần,

Con trông cậy Mẹ rộng phần lòng thương.

Liền đem vào cửa thiên đàng,

Được xem thấy Chúa cực sang cực lành.

Cùng xem thấy Mẹ Đồng Trinh,

Hưởng muôn muôn phúc thần mình thảnh thơi.

Gồm đầy đủ sự tốt vui.

Chẳng cùng chẳng hết đời đời amen.

(Thăng đường ngắm nhị nhân ngăm)

Chúng tôi mọn mạy phàm hèn,

Dám đâu ghé mắt trông lên bàn thờ

(Cúi đầu xuống)

Ngửa xin tràn xuống ơn thừa,

Rộng ban giãi tấm lòng thơ trước tòa.

(Ngũ bái vịnh: chúng nhân đồng vịnh)

Dẫn: năm câu “chúng tôi lạy”, phải bái quỳ năm lần.

1. Chúng tôi lạy Chúa Cha nhân từ,

Đã giữ lời phán hứa dủ thương.

Dựng nên rất thánh Nữ Vương,

Gây nên mối phúc nêu gương muôn đời.

2. Chúng tôi lạy Ngôi Hai xuống thế,

Cứu loài người chẳng cho hư.

Lại thương giối Mẹ nhân từ,

Để cho con mọn được nhờ mọi ơn.

3. Chúng tôi lạy Chúa Thánh Thần,

Cho Đức Bà phúc lạ ơn đầy,

Cùng lòng rộng rãi nhân thay.

Để con mọn được ăn mày phần thương.

4. Chúng tôi lạy Nữ Vương Thánh Mẫu,

Chúa Ba Ngôi yêu dấu cách riêng,

Trên trời dưới đất cầm quyền,

Mọi loài đáng phải không khen mọi phần.

5. Chúng tôi lạy Thiên Thần các Thánh,

Đang vui mừng trong tính Chúa Dêu,

Đẹp lòng Đức Mẹ thương yêu,

Vốn hằng chầu chực xin điều ngợi khen.

(Thả hoa ngâm, nhị phân ngâm)

Chúng con bồ liễu phận hèn,

Ơn thương đã bước lên lạy mừng.

(Bái xuống)

Đóa hoa khúm núm tay bưng.

(Cầm lấy hoa)

Tất niềm cần bộc xin đừng tỏ ra.

(Tiến hoa tụng: chứng nhân đồng tụng)

Đền vàng quỳ trước dâng hoa,

Trông lên tháp báu thấy tòa Ba Ngôi.

(Đứng lên)

Mười hai nhân đức gương soi,

Kính dâng Đức Mẹ đời đời ngửa trông.

(Bái xuống)

Vì xưa Thiên Chúa dủ lòng (bái)

Chọn làm Thánh Mẫu bởi lòng thánh quân.

(Bái xuống)

Ngành vàng lá ngọc khác trần,

Sinh Ngôi Thánh Tử đồng thân trọn đời,

Giúp công cứu chuộc đền bồi,

Ở trên thông xuống cho loài sinh linh.

Tràn châu mở cảnh tràn sinh.

Trông cậy cực tốt cực lành Rosa.

Đượm nhuần vũ lộ thi a (Gratia)

Bốn mùa hoa nở rum ra lạ lùng.

Nhiệm thay hoa đỏ hồng hồng,

Nhuộm trên máu thánh thơm chung loài người.

Vì thương con gánh tội đời,

Chịu như dao sắc thấu nơi lòng mình.

Xin thay hoa trắng tốt lành,

Vì cùng nhân đức đồng trinh Đức Bà.

Nguyên tuyền hơn ngọc hơn ngà,

Sáng trong hơn tuyết cùng là hơn gương.

Quý thay này sắc hoa vàng,

Sách nhân đức mến Bà càng trọn hơn.

Một niềm tin kính nhơn nhơn,

Vững vàng cậy mến trong cơn vui sầu,

Dịu thay hoa tím càng màu.

Ý trên Bà những cúi đầu vâng theo.

Bằng lòng chịu khổ trăm chiều,

Khiêm nhường nhịn nhục hằng yêu hãm mình.

Lạy thay là sắc hoa xanh,

Mừng Bà nhân đức trọn lành cực cao.

Dờn dờn sau trước một mầu,

Quản chi sương nắng dãi dầu ngày đêm.

Hoa năm sắc đã giải niềm;

Lại chương cô điển dâng thêm kinh đề

Đức Bà thờ Chúa một bề,

Hoa quý trăm trăm hướng về thái dương.

Tội nguyên không nhiệm khác thường.

Hoa sen trên nước chẳng vương bùn lầy.

Lòng đền thánh sủng giáng lâm,

Hoa lê tuyết đượm mầu thơm khác với,

Tuổi cao phúc đức càng đầy,

Lạ lùng hoa cúc nở ngày vẫn thâu (thu).

Tòa cao thần thánh đứng chầu,

Hoa mai đỉnh núi nở đầu trăm hoa.

Muôn loài cảm mến âu ca,

Hoa đơn phú quý gần xa vui vầy.

Cám ơn Chúa phó trong tay,

Hoa lan vương giả hương bay dạt dào.

Bảy hoa mượn chỉ nghĩa mầu,

Hình dong ơn phúc kinh con ngợi mừng.

Hợp cùng năm sắc đều dâng,

Dường mười hai ngọc kết tầng triều thiên.

Còn muôn phúc cả ơn riêng,

Trầm hoa khôn thỏa sắc khen được nào.

Chúng con đang chốn phong đào,

Mong gieo hạt giống e vào bụi gai.

Cậy trông Đức Mẹ nhân thay.

(Bái xuống)

Dù thương vì chúc tụng này cùng hoa.

Lòng thốn thảo, đóa linh pha,

Xin điều dâng tiến trước tòa Ba Ngôi.

Diện tiền cầu khẩn thay lời,

Đầm đầm mưa móc trên trời tưới liên.

Thêm ơn vun xới cách riêng.

Ruộng thiêng sạch cỏ mọc lên giống lành.

Hoa nhân ái phúc rủ ngành.

Đời này dùng đủ lại dành đời sau.

Tất thành đã được kinh tâu.

Dám xin hợp ý khấu đầu tạ ơn;

Đội ơn Chúa rất khoan nhân, (bái)

Đã cho con mọn kính dâng hoa này.

Đội ơn Thánh Tử Ngôi Hai, (bái)

Đã cho con mọn được thay thảo thờ

Đội ơn Đức Mẹ nhân từ, (bái)

Đã cho con mọn ngây thơ ngợi mừng.

Tấm lòng xin với hoa nhân,

Giải niên thảo kính vốn từng thần hôn.

Chúng con dâng cả xác hồn,

Xin thương chịu lấy chúng con đừng từ.

Ban ơn cho chúng con nhờ.

Được lòng sốt sắng phượng thờ cho liên

Đời này được sự bằng yên.

Đời sau lại được ngợi khen hát mừng.

Amen.

 

44. NGẮM BẢY SỰ VUI BUỒN ÔNG THÁNH GIUSE

1/ Ở bạn rất thanh sạch Đức bà Maria Thánh Giuse vinh hiển! Lòng ông Thánh Giuse đã phải chịu buồn bã sầu não, cùng bối rối nghi nan khi phải lìa bỏ bạn Cực thanh tịnh Người. Song ông Thánh Giuse lại được sự vui mừng, khi thấy Thiên Thần tỏ ra cho Người sự mầu nhiệm Ngôi thứ Hai xuống thế làm người, thì biết sự vui mừng ấy rất cả thể là ngần nào!

Chúng con xin Ông Thánh Giuse, vì sự đau đớn và sự vui mừng ấy, yên ủi linh hồn chúng con bây giờ, và trong những sự đau đớn sau hết, cho chúng con khi sống, khi chết, được vui mừng như ông Thánh Giuse, sống và được chết lành trong tay Đức Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ.

1 Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh

2/ Ở Đấng tổ phụ rất có phúc! Thánh Giuse vinh hiển! Đức Chúa Trời đã chọn làm Cha nuôi Ngôi Thứ Hai xuống thế làm Người, Người đã phải chịu sự đau đớn khi xem thấy Đức Chúa Giêsu thơ ấu sinh ra cách khó khăn dường ấy; song người đã được vui mừng, khi nghe thấy tiếng thiên thần hát mừng êm ái dịu dàng, và được xem thấy những sự lạ lùng đêm sáng láng ấy. Chúng con xin Ông Thánh Giuse vì sự đau đớn và sự vui mừng ấy, ban cho chúng con khi chết đoạn, được đến nghe lời ngợi khen Thiên Thần hát. Và hưởng phúc sáng láng Thiên Đàng.

1 Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh

3/ Ở Đấng rất vâng lời chịu lụy, hằng noi giữ lề luật Đức Chúa Trời, Thánh Giuse vinh hiển! Máu rất châu báu Chúa cứu thế đổ ra khi chịu phép cắt bì, đã đâm thâu qua lòng ông Thánh Giuse, song tên cực trọng Giêsu đặt cho Chúa bấy giờ, đã trả lại sự sống và sự vui mừng cho Người.

Chúng con xin Ông Thánh Giuse, vì sự đau đớn và sự vui mừng ấy, cho chúng con sống xa dịp tội, mà được chết cách vui mừng, đang khi kêu tên cực trọng Giêsu trong lòng và ngoài miệng.

1 Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh

4/ Ở Đấng Thánh rất trung tín, Đức Chúa Trời đã tỏ ra những sự mầu nhiệm Chúa chuộc tội chúng con cho người, thánh Giuse vinh hiển! Nếu lời Ông Thánh Simê-on nói tiên tri về những sự thương khó Đức Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ sẽ phải chịu, đã làm cho ông Thánh Giuse phải đau đớn đến nỗi chết người được; song khi ông Thánh ấy lại nói tiên tri về những sự thương khó ấy, sẽ làm cho vô số linh hồn được rỗi, và sống lại sáng láng, thì lại làm cho người được đầy sự vui mừng.

Chúng con xin Ông Thánh Giuse, vì sự đau đớn và sự vui mừng ấy, cho chúng con được vào số các kẻ vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, và nhờ Rất Thánh Đức Bà bầu cử mà được hằng sống sáng láng.

1 Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh

5/ Ở Đấng rất tỉnh thức gìn giữ con Chúa làm Người, Thánh Giuse vinh hiển! Người đã phải chịu khổ sở cho được dưỡng nuôi và gìn giữ con Chúa cao cả, nhất là khi trốn sang nước Ê-dip-tô, song ông Thánh Giuse đã được hưởng phúc trọng, vì Người hằng được Chúa Trời ở cùng Người liên mãi.

Chúng con xin ông Thánh Giuse vì sự đau đớn và sự vui mừng ấy, cho chúng con được ở xa vua độc dữ hỏa ngục, nhất là cho chúng con lánh bỏ các dịp cheo leo cho kíp, lại được dứt bỏ các tà thần nơi chúng con, là lòng trìu mến những sự thế gian xuống, để chúng con được làm tôi Đức Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ cho trọn, và được phúc sống chết vì một Đức Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ mà chớ.

1 Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh

6/ Ở Thiên Thần dưới đất, Thánh Giuse vinh hiển! Người đã được xem thấy sự lạ là vua cả trời đất vâng lời chịu lụy Người, sự vui mừng Ông Thánh Giuse đã được khi bỏ nước Ê-dip-tô mà đem Đức Chúa Giêsu  về quê mình, thì sự ấy đã trở nên sự bối rối âu sầu, vì sợ vua A-kê-la-ô; song Thiên Thần lại làm cho Người được yên lòng và vui vẻ, vì được ở cùng Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ trong thành Na-za-rét.

Chúng con xin ông Thánh Giuse. vì sự đau đớn và sự vui mừng ấy, cho chúng con được lánh bỏ những sự sợ hãi, bởi lòng chúng con hằng làm hại chúng con, mà được bình an trong linh hồn, lại được sống vui vẻ cùng Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ nữa.

1 Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh

7/ Ở mẫu mực mọi sự Thánh, Thánh Giuse vinh hiển! Người chẳng có lỗi gì mà đã lạc mất Đức Chúa Giêsu Hài Đồng ba ngày tròn, đau đớn thảm thiết lắm, cho đến khi tìm thấy Đấng đã nên sự sống Người. Ngự giữa những thầy tiến sĩ trong đền thờ, thì mới được đầy sự vui mừng.

Chúng con hết lòng xin nài ông Thánh Giuse, vì sự đau đớn và sự vui mừng ấy, bầu cử cho chúng con, để chúng con đừng bao giờ lạc mất Đức Chúa Giêsu là phạm tội trọng, mà nếu chúng con đã mắc phải sự khốn nạn ấy, thì xin làm cho chúng con lại tìm thấy Đức Chúa Giêsu, để Người dủ lòng thương tha tội cho, nhất là trong giờ chết, cho ngày sau được hưởng Người trên nước Thiên Đàng, làm một cùng ông Thánh Giuse, cho chúng con được hát mừng ngợi khen lòng lành Đức Chúa Giêsu đời đời.

1 Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh

 

45. NGẮM BẢY SỰ ĐAU ĐỚN ĐỨC BÀ

Ngắm bảy sự đau đớn Đức Bà, bảy kinh Kính Mừng chia ra làm bảy phần.

THỨ NHẤT THÌ NGẮM: Khi ông Thánh Simi-on ẵm kính Đức Chúa Giêsu thì nói cùng Đức Mẹ rằng: “Con Đức Mẹ ngày sau nên như bia bắn cũng như dao sắc thâu qua lòng Đức Mẹ”. Đức Mẹ nghe lời làm vậy thì trọn đời những nhớ liên, và lo buồn đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy.

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Kính Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được nhớ những sự thương khó Đức Chúa Giêsu như Đức Mẹ thuở xưa. Amen.**

Kính mừng …

THỨ HAI THÌ NGẮM: Khi thánh Thiên Thần báo tin cho Đức Mẹ rằng: vua Hêrôđê đi tìm Đức Chúa Giêsu mà giết, thì Đức Mẹ đem Con sang nước Achitô, mà Người thương Con còn non nớt mới sinh, và lo buồn đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy.

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Kính Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con chớ làm sự gì trái nghịch cùng mất lòng Đức Chúa Giêsu nữa. Amen.**

Kính mừng…

THỨ BA THÌ NGẮM: Khi Đức Mẹ đem Con đi lễ đền thờ thành Giêrusalem, mà khi về lạc mất Con, thì Đức Mẹ những thức thâu đêm than thở khóc lóc, và lo buồn đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy.

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Kính Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con chớ còn đi đàng tội lỗi, mà bỏ mất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu nữa. Amen.**

Kính mừng…

THỨ BỐN THÌ NGẮM: Khi Đức Mẹ theo Con đi chịu chết, thì thấy Con vác Thánh Giá lên núi Calvari-ô nhiều lần ngã xuống đất, mà quân dữ đạp dậy giục đi cho chóng, thì hai con mắt Đức Mẹ nên như hai suối nước chảy xuống, đau đớn trong lòng như dao sắc thâu qua lòng vậy.

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Kính Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được vác Thánh Giá theo Đức Chúa Giêsu, ấy là chớ theo ý mình, một theo ý Đức Chúa Giêsu liên. Amen.**

Kính mừng…

THỨ NĂM THÌ NGẮM: Khi Đức Mẹ thấy Con treo trên cây Thánh Giá phán ra bảy lời, như trối của trọng để cho Mẹ, đoạn thì gục đầu xuống giã Đức Mẹ mà sinh thì, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như dao sắc thâu qua lòng vậy.

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Kính Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được nhớ bảy lời trọng ấy, như của châu báu Cha trối cho con, mà giữ trong lòng chúng con cho đến trọn đời. Amen.**

Kính mừng…

THỨ SÁU THÌ NGẮM: Khi ông Thánh Giuse cùng ông Thánh Nicô-đêmô tháo đinh mà đem xác Đức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Đức Mẹ, khi ấy Đức Mẹ giơ hay tay lên toan đỡ lấy xác Con, đến khi đã được thì ẵm vào lòng, đoạn áp mặt xuống trên đầu Con, chẳng quản những gai nhọn ở đầu Con thâu vào mặt Mẹ, mà mặt Mẹ thì chan chứa những máu Con dính vào, mặt Con thì đầm đìa những nước mắt Mẹ chảy xuống. Ai suy cho được sự trong lòng Đức Mẹ bây giờ, thương xót khóc lóc thảm thiết đau đớn khốn cực là thể nào! Đoạn lấy khăn trắng mà liệm xác Con, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng đứt ruột ra vậy.

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Kính Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được ăn năn lo buồn ghét tội, vì làm cho Đức Chúa Giêsu chịu chết làm vậy. Amen.**

Kính mừng …

THỨ BẢY THÌ NGẮM: Khi tắm xác Đức Chúa Giêsu mà táng trong hang đá, đoạn lấy hòn đá lớn mà che ngoài cửa hang thì lòng Đức Mẹ đau đớn như đã chết mà chôn một mồ cùng con vậy, vì khi trước còn xem thấy xác Con mà còn đau đớn khốn cực dường ấy, phương chi bây giờ chẳng còn xem thấy xác Con nữa, thì biết đau đớn khốn cực là thế nào! Như dao sắc thâu qua lòng vậy.

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Kính Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được ăn năn lo buồn mọi tội, vì làm cho mất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu, cùng xin in những sự thương khó Đức Chúa Giêsu vào lòng chúng con cho đến trọn đời. Amen.**

Kính mừng …

Chúng con cám ơn Đức Chúa Giê-su xưa đã chịu nạn chịu chết vì chúng con, thì đã hợp như lời ông thánh Simi-on nói mà Đức Mẹ nhớ liên. Vậy chúng con dốc lòng kính nhớ bảy sự đau đớn Đức Mẹ cho liên, và xin Đức Mẹ hằng cứu giúp chúng con cho khỏi sa ngã phạm tội mất lòng Đức Chúa Giê-su cùng Đức Mẹ, nhất là khi mong sinh thì cho được chịu các phép bí tích và khỏi chết tươi, cùng những sự khốn khó hiểm nghèo về phần xác được trông ơn Đức Mẹ hằng cứu giúp chúng con cho khỏi. Vậy chúng con chỉ một lòng cậy rất thánh Đức Mẹ là quan thầy, là Chúa bầu là sao mai dẫn đàng cho chúng con đang còn vượt biển thế gian này cho khỏi lạc, cho ngày sau được vào nước thiên đang chầu chực Đức Chúa Giê-su cùng rất thánh Đức Mẹ đời đời chẳng cùng. Amen.**

 

46. KINH ĐỨC BÀ VĂN CÔI

Lạy rất Thánh đồng trinh Maria, chúng con trông cậy Đức Bà là Đấng hay thương giúp những kẻ phải khốn nạn và kẻ khô khan, hay gìn giữ các kẻ làm dân Đức Chúa Trời và hay ban mọi ơn lành cho các kẻ có lòng kính mến trong lễ trọng này.

Chúng con xin Rất Thánh Đức Bà Maria Mân côi cầu cho chúng con.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kito đã hứa.

Lạy Đức Chúa Trời lòng lành vô cùng, chúng con xin công nghiệp con Người là Đức Chúa Giê-su đã lấy sự sống lại Người mà làm cho chúng con được mọi ơn lành được rỗi linh hồn. Chúng con xin Chúa ban ơn sức cho chúng con siêng năng suy gẫm những sự mầu nhiệm trong phép Rất Thánh văn côi cho nên, và được bắt chước những sự tóm lại trong phép rất mầu nhiệm ấy, để chúng con đáng chịu phần phúc chúa con đã hứa ban cho, vì công nghiệp con một Chúa là Đấng hằng sống hằng trị làm một cùng Chúa con đời đời chẳng cùng. Amen.

 

47.  KINH ĐỨC BÀ CHẲNG MẮC TỘI TỔ TÔNG TRUYỀN

Con lạy Đức Bà Maria là Mẹ Chúa Trời là Đấng Đức Chúa Trời đã chọn khỏi tội tổ tông truyền, chúng con lấy lòng khiêm nhường mà cầu nguyện kêu van cùng Đức Bà cho chúng con được lòng sốt sắng vững vàng mà kính mến Đức Bà cho liên, vì công nghiệp Đức Bà hằng kính mến Đức Chúa Trời hết lòng hết sức cách rất lạ lùng, cùng vì Đức Bà hằng giữ một lòng cám ơn trả nghĩa Đức Chúa Trời vì mọi ơn rất trọng rất nhiều Đức Chúa Trời đã xuống cho đầy lòng Người, nhất là vì ơn riêng rất lạ lùng rất cả thể là chẳng để cho người mắc phải tội tổ tông truyền cho, cùng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu là con thật Đức Bà, cùng là Chúa Trời thật là vì Chúa chúng con. Nhân vì sự ấy, chúng con cả dám xin Đức Bà thương đến chúng con, cho chúng con được lòng trông cậy vững vàng sẽ được ăn mày bấy nhiêu ơn rất cần cho chúng con dường ấy, vì Đức Bà sẽ dùng quyền thế rất mạnh mà bầu cử cho chúng con trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy từ rày về sau chúng con tin thật Đức Bà sẽ dủ lòng rất nhân lành mà phù hộ cùng ban cho chúng con bấy nhiêu ơn ấy, cho nên chúng con lấy lòng vui mừng mà cám ơn Đức Bà, cùng mượn lấy lời Đức Thánh Gabiri-e tổng lãnh thiên thần mà chào Đức Bà rằng: Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà.**

 

48. KINH DÂNG MỌI NGƯỜI NƯỚC VIỆT NAM CHO ĐỨC BÀ

Lạy rất thánh Đức Bà mẹ Đức Chúa Trời và Mẹ chúng con, nay chúng con xấp mình xin dâng cho Mẹ rất nhân từ, trót mình chúng con là thân xác sự sống, các việc làm và mọi sự thuộc về chúng con, lại chúng con cũng lấy lòng con cái mà dâng cho Đức Mẹ mọi nơi trong dân nước Việt Nam này.

Trước là xin Đức Bà là Mẹ các thày cả, cùng các kẻ giúp việc giảng đạo Thánh, để mọi đấng bậc được lòng sốt sáng làm gương sáng và chịu khó lập công cho bền lòng.

Lạy xin làm Mẹ các giáo hữu và phù hộ cho các con cái hằng được thêm nhiều và tấn tới đi đàng nhân đức một ngày một hơn. Sau hết xin làm Mẹ các kẻ còn đi đàng lạc mà đưa về sự sáng thật là đạo Thánh Đức Chúa Trời. Chớ gì hết mọi người trong nước Việt Nam này, nhờ Máu cực châu báu con Đức Mẹ đã đổ ra mà cứu chuộc, và nhờ công nghiệp Đức Mẹ cầu bầu và được tìm đến cùng trái tim cực trọng Đấng cứu thế, là cội rễ sự nên lành nên thánh, để sau nên một đoàn chiên theo một Chúa chiên.

Đức Bà phù hộ kẻ có đạo. Cầu cho chúng con.

Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa. Cầu cho chúng con.

Nữ Vương nước Việt Nam. Cầu cho chúng con.

 

49. KINH ÔNG THÁNH GIUSE BẦU CỬ

Lạy ơn Ông Thánh Giuse. Chúng con chạy đến cùng Người, trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Chúng con đã kêu van cùng Rất Thánh Đức Bà là Đấng đã làm Bạn cùng Người, phù hộ gìn giữ chúng con, thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng, mà xin Ông Thánh Giuse Bầu Cử cho chúng con như vậy.

Chúng con xin vì nhân đức kính mến, mà Người làm Bạn cùng Rất Thánh Đồng Trinh là Mẹ Chúa Trời, và là Đấng chẳng mắc phải tội tổ tông truyền, cùng vì lòng thương Người ẵm lấy Đức Chúa Giêsu, thì chúng con xin Ông Thánh Giuse ghé mặt lại mà thương đến Hội Thánh, là phần sản nghiệp Đức Chúa Giêsu đã lấy Máu Thánh mình mà chuộc. Lại xin Người dùng sức mạnh thiêng liêng và quyền phép Người, mà giúp đỡ những sự chúng con còn thiếu thốn.

Lạy Đấng đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà cho cẩn thận, thì chúng con xin Người bênh vực con cái Đức Chúa Giêsu đã chọn. Lạy Cha rất thương yêu! Chúng con xin Người cất mọi sự dối trá cùng mọi sự tội lỗi, cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy. Lạy Đấng rất mạnh đang ở trên trời hay gìn giữ chúng con, xin Người dủ lòng thương mà che chở chúng con đang khi chiến tranh cùng kẻ thù tối tăm là các quỉ. Như xưa Người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào, thì rầy chúng con cũng xin Người cứu chữa lấy Hội Thánh, cho khỏi các mưu kế giặc thù, và các sự gian nan khốn khó như vậy, cùng xin Người hằng bầu cử cho chúng con được bắt chước Người, cho được giữ đạo cho trọn, cùng được chết lành, và được hưởng phúc trên thiên đàng. Amen.**R

 

50. KINH CẦU ÔNG THÁNH GIUSE CHO KẺ MONG SINH THÌ

Lạy Thánh Giuse là Cha nuôi Đức Chúa Giê-su Kitô, cùng là bạn rất Thánh Đồng Trinh Maria, xin Người cầu bầu cho chúng con và cho các kẻ mong sinh thì trong ngày hôm nay.**

51. KINH CẦU TRÁI TIM CỰC THÁNH ĐỨC CHÚA GIÊ-SU

-  Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

-  Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

-  Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

-  Chúa Kitô nghe cho chúng con.

Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

-  Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

Thưa: Thương xót chúng con. (Câu nào cũng thưa như vậy).

-  Đức Chúa Con Chuộc Tội Cứu Thế là Đức Chúa Trời thật.

-  Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

-  Ba Ngôi cùng là một Đức Chúa Trời.

-  Trái Tim Đức Chúa Giêsu Con Đức Chúa Cha hằng có đời đời.

-  Trái Tim Đức Chúa Giêsu bởi phép Đức Chúa Thánh Thần đã dựng nên trong lòng rất Thánh Đức Mẹ Đồng trinh.

-  Trái Tim Chúa Giêsu hợp làm một cùng Ngôi Thứ Hai cho trọn.

-  Trái Tim Đức Chúa Giêsu uy vọng vô cùng.

-  Trái Tim Đức Chúa Giêsu là Đền Thánh Chúa Trời.

-  Trái Tim Đức Chúa Giêsu là Tòa Đấng cực cao cực trọng.

-  Trái Tim Đức Chúa Giêsu là đền đài Chúa Trời là cửa Thiên đàng.

-  Trái Tim Đức Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy.

-  Trái Tim Đức Chúa Giêsu gồm sự công chính và sự yêu thương.

-  Trái Tim Đức Chúa Giêsu đầy sự nhân lành cùng sự yêu dấu.

-  Trái Tim Đức Chúa Giêsu là vực đầy mọi nhân đức.

-  Trái Tim Đức Chúa Giêsu rất đáng ngợi khen mọi đàng.

-  Trái Tim Đức Chúa Giêsu là vua lòng người cùng là chốn phải hường về thay thảy.

-  Trái Tim Đức Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan thông thái.

-  Trái Tim Đức Chúa Giêsu là nơi trót tính Đức Chúa Trời ngự.

-  Trái Tim Đức Chúa Giêsu là chốn Đức Chúa Cha lấy làm ưa ý mọi đàng.

-  Tim Đức Chúa Giêsu là mạch đầy dẫy hằng chảy ơn lành cho hết mọi người chúng con.

-  Trái Tim Đức Chúa Giêsu các Thánh trên trời khao khát.

-  Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay nhịn hay thương vô cùng.

-  Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện xin.

-  Trái Tim Đức Chúa Giêsu là cội rễ cho Chúa được nên lành nên thánh.

-  Trái Tim Đức Chúa Giêsu là của lễ đền tội chúng con.

-  Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã chịu xấu hổ nhuốc nha bội phần.

-  Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội chúng con.

-  Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến chết.

-  Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã phải lưỡi đòng thâu qua.

-  Trái Tim Đức Chúa Giêsu là nguồn mọi sự yên ủi.

-  Trái Tim Đức Chúa Giêsu là sự Sống cùng là sự sống lại chúng con.

-  Trái Tim Đức Chúa Giêsu ban cho chúng con được bằng an và làm lành cùng Đức Chúa Trời.

-  Trái Tim Đức Chúa Giêsu dâng mình chịu phạt cho kẻ có tội.

-  Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay làm cho kẻ mong sinh thì được cậy trông.

-  Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay làm cho các thánh được vui mừng.

-  Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế.

Thưa: Chúa Giê-su tha tội chúng con.

-  Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế.

Thưa: Chúa Giêsu nhậm lời chúng con.

-  Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế.

Thưa: Chúa Giêsu thương xót chúng con.

Lời Nguyện:

Chúng con lạy Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng hằng có đời đời, chúng con xin Chúa con trông đến Trái Tim Con rất yêu dấu Chúa con, cùng những lời ngợi khen và những việc lành người dâng thay cho kẻ có tội, mà nguôi cơn giận và tha thứ cho những kẻ ăn năn kêu van vì một Đức Chúa Giêsu kitô con Chúa con, là đấng hằng sống hằng trị làm một cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng Amen!.**

 

52.  KINH CẦU CHỊU NẠN

-  Xin Chúa thương xót chúng con

Xin Chúa thương xót chúng con

-  Xin Chúa Kitô thương xót chúng con

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con

-  Xin Chúa thương xót chúng con

Xin Chúa thương xót chúng con

-  Chúa Kitô nghe cho chúng con

Chúa Kitô nhậm lời chúng con

-  Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật

Thưa: Thương xót chúng con (câu nào cũng thưa như vậy)

-  Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

-  Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật

-  Ba ngôi cũng là một Đức Chúa Trời

-  Chúa Giêsu thương hết người thế.

-  Chúa Giêsu xuống thế làm người.

-  Chúa Giêsu ở cùng Đức Mẹ.

-   Chúa Giêsu ba năm giảng dạy nước Giudêu.

-  Chúa Giêsu cứu kẻ liệt kẻ khốn.

-   Chúa Giêsu cho thánh Lagiarô chết bốn ngày sống lại.

-   Chúa Giêsu để thằng Giuda làm mồi cho quân dữ bắt.

-   Chúa Giêsu quân Giudêu ra rước mừng hát.

-   Chúa Giêsu thương thành Giêrusalem chảy nước mắt ra.

-  Chúa Giêsu rửa chân cho các đầy tớ.

-  Chúa Giêsu truyền phép Thánh Thể nuôi lấy linh hồn chúng con.

-  Chúa Giêsu vào vườn Giệt Simani mà nguyện cùng Đức Chúa Cha.

-  Chúa Giêsu lo buồn vì thương hết người thế.

-  Chúa Giêsu mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống đất.

-  Chúa Giêsu ra rước quân dữ phó mình cho nó.

-   Chúa Giêsu cho quân ấy buộc trói mình.

-   Chúa Giêsu các đầy tớ bỏ trốn đi hết.

-   Chúa Giêsu thánh Phêrô một đêm chối ba lần.

-  Chúa Giêsu soi lòng thánh Phêrô ăn năn khóc lóc.

-  Chúa Giêsu chịu vả trước mặt thiên hạ.

-  Chúa Giêsu chịu bỏ vạ cáo gian.

-  Chúa Giêsu sãi cả Giudêu mắng rằng đáng phải chết.

-  Chúa Giêsu thâu đêm chịu những khốn nạn.

-  Chúa Giêsu quân dữ nộp cho quan Philatô đối xét.

-  Chúa Giêsu Philatô nộp cho vua Herode.

-  Chúa Giêsu Herode chê rằng dại dột.

-  Chúa Giêsu quân Giudêu ghét hơn thằng dữ là Baraba.

-  Chúa Giêsu chịu đòn đánh nát hết cả và mình.

-  Chúa Giêsu chịu những gai nhọn thâu vào đầu.

-  Chúa Giêsu quân dữ quì nhạo cho xấu hổ.

-  Chúa Giêsu Philatô đem ra cho dân thấy mà thương.

-  Chúa Giêsu quân Giudêu kêu xin đóng đanh Thánh giá.

-  Chúa Giêsu Philatô phó cho quân dữ đem đi giết.

-  Chúa Giêsu chịu vác Thánh giá nặng lắm.

-  Chúa Giêsu chịu đóng đinh chân tay vào Thánh giá.

-  Chúa Giêsu xin Đức Chúa Cha tha tội cho kẻ làm khốn mình.

-  Chúa Giêsu chịu các quan lấy hết áo chia nhau.

-  Chúa Giêsu còn trên Thánh giá chịu thiên hạ nhạo cười.

-  Chúa Giêsu tha tội cho kẻ trộm phải đóng đanh cùng.

-  Chúa Giêsu trối Đức Mẹ cho ông thánh Gioan.

-  Chúa Giêsu trối ông thánh Gioan cho Đức Mẹ.

-  Chúa Giêsu nửa ngày cất sáng mặt trời tối hết thiên hạ.

-  Chúa Giêsu than thở cùng Đức Chúa Cha.

-  Chúa Giêsu phán rằng khát nước.

-  Chúa Giêsu phán rằng đã đoạn, ấy là hết việc chuộc tội cho thiên hạ.

-  Chúa Giêsu rằng: Con phó linh hồn ở tay Đức Chúa Cha.

-  Chúa Giêsu chảy hết máu mình ra.

-  Chúa Giêsu chịu chết vì tội thiên hạ.

-  Chúa Giêsu xuống ngục Tổ tông yên ủi các thánh.

-  Chúa Giêsu thiên sầu địa thảm.

-  Chúa Giêsu quan tướng quân xưng ra là Con Đức Chúa Trời.

-  Chúa Giêsu quân dữ đâm mình máu cùng nước chảy ra.

-  Chúa Giêsu đầy tớ táng trong hang đá.

-  Chúa Giêsu ngày thứ ba sống lại đem các thánh lên.

-  Chúa Giêsu sống lại trước hết đi viếng Đức Mẹ.

-  Chúa Giêsu cho thánh Tôma xem năm dấu mình.

-  Chúa Giêsu truyền cho thánh Phêrô cai Hội thánh.

-  Chúa Giêsu phán các đầy tớ đi khắp thế giảng đạo.

-  Chúa Giêsu trước mặt thiên hạ lên trời.

-  Chúa Giêsu hết đời lại xuống phán xét.

-  Chúa Giêsu hằng có lòng lành.

Thưa: Tha tội chúng con.

-  Chúa Giêsu hằng có lòng lành.

Thưa: Nghe cho chúng con.

-  Kẻo gặp sự tai sự dữ.

Thưa: Chúa Giêsu chữa chúng con.

-  Kẻo bất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu.

Thưa: Chúa Giêsu chữa chúng con

-  Kẻo phạm tội nghe ma quỉ cám dỗ.

Thưa: Chúa Giêsu chữa chúng con

-  Kẻo chối đạo Đức Chúa Giêsu.

Thưa: Chúa Giêsu chữa chúng con

-  Kẻo sa Hỏa ngục chẳng được công Đức Chúa Giêsu chuộc cho.

Thưa: Chúa Giêsu chữa chúng con

-  Chúng con là kẻ có tội.

Thưa: Chúa Giêsu tha tội chúng con.

-  Chúa Giêsu cho chúng con ăn năn tội chừa mọi sự dữ.

Thưa : Cầu Chúa Giê-su nghe chúng con. (câu nào cũng thưa như vậy)

-  Chúa Giêsu cho chúng con kính mến trên hết mọi sự.

-  Chúa Giêsu cho chúng con cậy trông vì đã chuộc tội chúng con.

-  Chúa Giêsu mở lòng thiên hạ kính thờ cho nên.

-  Chúa Giêsu cho các nước tin đạo cho bền càng ngày càng thịnh.

-  Chúa Giêsu cho chúng con khi mong lìa xác khỏi chước ma quỉ.

-  Chúa Giêsu cho chúng con được phần phúc ở trên trời.

-  Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa Giêsu tha tội chúng con.

-  Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa : Chúa Giêsu nhậm lời chúng con.

-  Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa : Chúa Giêsu thương xót chúng con.

Lời nguyện:

Chúng con là vật mọn mà cả lòng lạy Đức Chúa Giêsu cực cao cực trọng. Chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu chịu ba mươi ba năm vì chúng con, thì trong lòng thảm thiết đau đớn, nào có khi nào trả nghĩa Đức Chúa Giêsu cho nên. Thủơ xưa khi Đức Chúa Giêsu chịu nạn thì trời đất động địa, núi non là đá vỡ ra tan tác như thương Chúa sinh nên muôn vật, phương chi chúng con mà chẳng thương Cha Cả vì sao?

Ấy Máu thánh Cha đã chảy ra hết vì quânn dữ là chúng con, mà con thấy Cha thương dường ấy, chẳng có khi dừng nước mắt chảy ra ăn năn tội, vì đã phạm cùng Đức Chúa Cha. Ấy thật bởi tội Chúa Cha cho nên Đức Chúa Giêsu xuống thế liều mình chịu đóng đanh chịu chết làm vậy. Chúng con hằng kính mến Đức Chúa Giêsu mà tích năm dấu thánh ở trong lòng chúng con. Lạy dấu chân tả, lạy dấu chân hữa, lạy dấu tay tả, lạy dấu tay hữu, lạy dấu cạnh nương lòng Đức Chúa Giêsu. Amen.**R

 

53. KINH CẦU ĐỨC BÀ

-    Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

-    Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

-    Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

-    Chúa Kitô nghe lời chúng con.

Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

-    Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

Thưa: Thương xót chúng con. (Câu nào cũng thưa như vậy).

-    Đức Chúa Con Chuộc Tội Cứu Thế là Đức Chúa Trời thật.

-    Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

-    Rất Thánh Đức Bà Maria.

Thưa: Cầu cho chúng con. (Câu nào cũng thưa như vậy).

-    Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời.

-    Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh.

-    Đức Mẹ Chúa Kitô.

-    Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.

-    Đức Mẹ cực thanh cực tịnh.

-    Đức Mẹ cực tinh cực sạch.

-    Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.

-    Đức Mẹ chẳng đúng bợn nhơ.

-    Đức Mẹ rất đáng yêu mến.

-    Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm.

-    Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành.

-    Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa.

-    Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.

-    Đức Nữ cực tôn cực ngoan.

-    Đức Nữ rất đáng kính chuộng.

-    Đức Nữ rất đáng ngợi khen.

-    Đức Nữ có tài có phép.

-    Đức Nữ có lòng khoan nhân.

-    Đức Nữ trung tín thật thà.

-    Đức Bà là gương nhân đức.

-    Đức Bà là Tòa Đấng khôn ngoan.

-    Đức Bà làm cho chúng con vui mừng.

-    Đức Bà là Đấng trọng thiêng.

-    Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng.

-    Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng.

-    Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.

-    Đức Bà như lầu đài Đa-vít vậy.

-    Đức Bà như tháp ngà báu vậy.

-    Đức Bà như Đền vàng vậy.

-    Đức Bà như Hòm bia Thiên Chúa vậy.

-    Đức Bà là của Thiên Đàng.

-    Đức Bà như sao mai sáng vậy.

-    Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.

-    Đức Bà bầu chữa kẻ có tội.

-    Đức Bà yên ủi kẻ âu lo.

-    Đức Bà phù hộ các giáo hữu.

-    Nữ Vương các Thánh Thiên Thần.

-    Nữ Vương các Thánh Tổ Tông.

-    Nữ Vương các Thánh Tiên tri.

-    Nữ Vương các Thánh Tông đồ.

-    Nữ Vương các Thánh Tử vì Đạo.

-    Nữ Vương các Thánh Hiển tu.

-    Nữ Vương các Thánh Đồng trinh.

-    Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ.

-    Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông.

-    Nữ Vương hồn xác lên trời.

-    Nữ Vương quyền phép Rất Thánh Văn Côi.

-    Nữ Vương ban sự bằng yên.

-    Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế.

Thưa: Chúa tha tội chúng con.

-    Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế.

Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.

-    Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế.

Thưa: Chúa Giê-su thương xót chúng con.

-    Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.

Thưa: Đáng chịu những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời Nguyện:

Chúng con lạy ơn Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, chúng con trông cậy Đức Bà là Chúa bầu chúng con, xin cho chúng con biết lòng Đức Mẹ yêu dấu con mọn này, còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ. Đức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian chẳng bỏ loài kẻ có tội, lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả và loài người ta. Đức Mẹ cũng một lòng theo con như vậy. Mẹ ôi Khoan thay! Nhân thay! Chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con. Xin Đức Mẹ thương xem dạy dỗ yên ủi chúng con. Con cậy Mẹ có phép tắc nhiều trên hết Thiên Thần cùng trên hết các Thánh. Chúng con còn ở dưới thế này như kẻ đi biển vậy. Đức Mẹ như ngôi sao chính ngự ở trời bên bắc vậy, xin Đức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo ,kẻo phải xiêu chìm sa hỏa ngục vô cùng. Chúng con trông cậy Đức Mẹ cho chúng con ngày sau được vào cửa Thiên đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Giêsu cùng mặt Đức Mẹ, được chịu muôn muôn sự phúc gồm hết mọi sự tốt lành chẳng hay hết, chẳng hay cùng. Amen.**R

 

54.  KINH CẦU ÔNG THÁNH GIUSE

Xin Chúa thương xót chúng con.

-    Xin Chúa thương xót chúng con.

-    Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

-    Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

-    Chúa Kitô nghe lời chúng con .

Chúa Kitô nhậm lời chúng con .

-    Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

Thưa : Thương Xót Chúng Con  (câu nào cũng thưa như vậy)

-    Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

-    Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

-    Rất Thánh Đức Bà Maria.

Thưa : Cầu cho Chúng Con. (Câu nào cũng thưa như vậy)

-    Ông Thánh Giuse

-    Ông Thánh Giuse là con vua Davit có danh tiếng.

-    Ông Thánh Giuse làm bạn cùng rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời .

-    Ông Thánh Giuse là Đấng thanh tịnh gìn giữ Đức Mẹ Đồng Trinh .

-    Ông Thánh Giuse dưỡng nuôi Con Đức Chúa Trời.

-    Ông Thánh Giuse hằng bênh vực Đấng Ki-tô.

-    Ông Thánh Giuse làm đầu đầu coi sóc mọi việc trong nhà Đức Mẹ.

-    Ông Thánh Giuse là Đấng rất công bằng.

-    Ông Thánh Giuse là Đấng rất thanh tịnh .

-    Ông Thánh Giuse là Đấng rất khôn ngoan .

-    Ông Thánh Giuse là Đấng rất mạnh bạo.

-    Ông Thánh Giuse là Đấng rất vâng lời chịu lụy.

-    Ông Thánh Giuse là Đấng rất trung nghĩa.

-    Ông Thánh Giuse là gương nhịn nhục.

-    Ông Thánh Giuse mến sự khó khăn.

-    Ông Thánh Giuse là mẫu mực các kẻ làm ăn.

-    Ông Thánh Giuse làm cho cách ăn nết ở mọi nhà nên trọng.

-    Ông Thánh Giuse gìn giữ các kẻ đồng trinh.

-    Ông Thánh Giuse là Đấng mọi nhà phải cậy nhờ cho được vững vàng.

-    Ông Thánh Giuse yên ủi các kẻ khốn nạn.

-    Ông Thánh Giuse làm cho kẻ liệt lào được cậy trông.

-    Ông Thánh Giuse quan thày các kẻ mong sinh thì.

-    Ông Thánh Giuse là Đấng các ma quỷ phải sợ.

-    Ông Thánh Giuse gìn giữ phù hộ Hội Thánh.

-    Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa tha tội chúng con.

-    Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa thương xót chúng con.

-    Đức Chúa Trời đã đặt Ông Thánh Giuse làm chủ nhà Người.

Thưa: Cùng ban quyền coi sóc mọi sự thuộc về Người.

Lời nguyện:

Lạy Đức Chúa Trời, là Đấng thượng trí vô cùng đã định liệu một việc cả thể quá lưỡi chúng con nói ra chẳng được, là đã thương chọn ông Thánh Giuse cho được làm bạn cùng Rất Thánh Đức Mẹ Chúa con, thì chúng con xin Chúa Con ban cho chúng con là kẻ kính nhận Ông Thánh Giuse làm quan thầy chúng con ở thế gian này, đáng chịu ơn Người bầu cử chúng con trước mặt Chúa Con là Đấng hằng sống hằng trị đời đời chẳng cùng. Amen.**R

 

55.    KINH CẦU CÁC THÁNH

-    Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

-    Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

-    Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

-    Chúa Kitô nghe lời chúng con.

Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

-    Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

Thưa: Thương xót chúng con. (câu nào cũng thưa như vậy)

-    Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

-    Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

-    Rất Thánh Đức Bà Maria.

Thưa: Cầu cho chúng con. (Câu nào cũng thưa như vậy)

-    Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời.

-    Rất Thánh Nữ Đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.

-    Đức Thánh Mica-e.

-    Đức Thánh Gabiri-e.

-    Đức Thánh Rapha-e.

-    Các Thánh Thiên Thần cùng các Thánh Tổng lãnh Thiên Thần.

-    Chín phẩm các Thánh Thiên Thần.

-    Ông Thánh Gioan Baotixita.

-    Ông Thánh Giuse.

-    Các Thánh Tổ Tông cùng các Thánh Tiên tri.

-    Ông Thánh Phêrô.

-    Ông Thánh Phaolô.

-    Ông Thánh Anrê.

-    Ông Thánh Giacôbê.

-    Ông Thánh Tôma.

-    Ông Thánh Giacôbê.

-    Ông Thánh Philípphê.

-    Ông Thánh Batôlômê-ô.

-    Ông Thánh Matthê-ô.

-    Ông Thánh Xi-mon.

-    Ông Thánh Tađê-ô.

-    Ông Thánh Mátthi-a.

-    Ông Thánh Banabê.

-    Ông Thánh Luca.

-    Ông Thánh Máccô.

-    Các Thánh Tông đồ cùng các Thánh Sử.

-    Các Thánh Môn đệ Đức Chúa Giêsu.

-    Các Thánh Anh hài.

-    Ông Thánh Têphanô.

-    Ông Thánh Lôrenxô.

-    Ông Thánh Vincentê.

-    Ông Thánh Phabi-anô cùng ông Thánh Xêbati-anô.

-    Ông Thánh Gioan cùng ông Thánh Phaolô.

-    Ông Thánh Côsimô cùng ông Thánh Đami-anô.

-    Ông Thánh Giêvaxi-ô cùng ông Thánh Phôtaxi-ô.

-    Các Thánh Tử vì đạo.

-    Ông Thánh Xilivêtê.

-    Ông Thánh Ghêgori-ô.

-    Ông Thánh Amrôxi-ô.

-    Ông Thánh Augustinô.

-    Ông Thánh Hi-êrônimô.

-    Ông Thánh Martinô.

-    Ông Thánh Nicôla-ô.

-    Các Thánh Giám mục cùng các Thánh Hiển tu.

-    Các Thánh Tiến sĩ.

-    Ông Thánh Antôn.

-    Ông Thánh Bênêditô.

-    Ông Thánh Benađô.

-    Ông Thánh Đôminicô.

-    Ông Thánh Phanxicô.

-    Các Thánh Chánh tế cùng các Thánh Phó tế.

-    Các Thánh Hiển tu cùng các Thánh Ẩn tu.

-    Bà Thánh Mari-a Mađalêna.

-    Bà Thánh Agata.

-    Bà Thánh Luxi-a.

-    Bà Thánh Anê.

-    Bà Thánh Xêxili-a.

-    Bà Thánh Atarian.

-    Bà Thánh Anataxi-a.

-    Các Thánh Đồng trinh cùng các Thánh Thủ tiết.

-    Các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ.

-    Chúa hằng có lòng lành.

Thưa: Chúa tha tội chúng con

-    Chúa hằng có lòng lành.

Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.

-    Kẻo phải sự dữ.

Thưa: Chúa chữa chúng con. (Câu nào cũng thưa như vậy)

-    Kẻo phạm tội lỗi.

-    Kẻo phải cơn chết tươi khốn nạn.

-    Kẻo phải chước ma quỷ cám dỗ.

-    Kẻo phải lòng giận, lòng ghét, lòng dữ.

-    Kẻo phải lòng mê tà dâm.

-    Kẻo phải sấm sét bão táp.

-    Kẻo phải nạn tai đất động.

-    Kẻo phải thần khí, mất mùa, giặc giã.

-    Kẻo phải chết khốn nạn đời đời.

-    Vì phép mầu nhiệm Chúa làm người.

-    Vì Chúa xuống thế.

-    Vì Chúa sinh ra.

-    Vì phép rửa cùng chay Thánh Đức Chúa Giêsu.

-    Vì Đức Chúa Giêsu chịu nạn đóng đinh trên cây Thánh giá.

-    Vì Đức Chúa Giêsu chịu chết và chịu táng xác.

-    Vì Đức Chúa Giêsu sống lại.

-    Vì Đức Chúa Giêsu lên trời.

-    Vì Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

-    Đến ngày phán xét.

-    Chúng con là kẻ có tội.

Thưa: Xin Chúa nghe cho chúng con.

-    Xin Chúa tha tội chúng con.

-    Xin Chúa dong thứ cho chúng con.

-    Xin Chúa mở lòng cho chúng con ăn năn tội nên.

-    Xin Chúa cai trị cùng gìn giữ Hội Thánh.

-    Xin Chúa gìn giữ Đức Giáo Hoàng cùng các phẩm trật trong Hội Thánh hằng ở cho xứng bậc mình.

-    Xin Chúa hạ kẻ làm nghịch cùng Hội Thánh xuống.

-    Xin Chúa cho vua chúa quan quyền có đạo được bằng yên và hòa thuận.

-    Xin Chúa cho các bổn đạo bằng yên cùng hòa thuận yêu nhau.

-    Xin Chúa cho các kẻ lầm lạc trở về cùng một Hội Thánh và đem các người ngoại giáo vào đạo Thánh Đức Chúa Giêsu.

-    Xin Chúa cho chúng con kính mến Chúa vững lòng giữ đạo cho trọn.

-    Xin Chúa nhắc lòng chúng con lên ước ao những sự trên Trời.

-    Xin Chúa trả công vô cùng cho kẻ làm phúc cho chúng con.

-    Xin Chúa cho linh hồn chúng con cùng anh em họ hàng và kẻ làm ơn cho chúng con khỏi khốn nạn đời đời.

-    Xin Chúa cho chúng con được mùa màng cùng mọi sự lành.

-    Xin Chúa cho các giáo hữu đã qua đời được nghỉ ngơi đời đời.

-    Xin Chúa khứng nhậm lời chúng con nguyện.

-          Lạy Con Đức Chúa Trời.

    Thưa: Xin Chúa nghe cho chúng con.

-    Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa tha tội chúng con.

-    Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

    Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.

-    Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa thương xót chúng con

-    Chúa Kitô nghe cho chúng con.

Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

-    Xin Chúa thương xót chúng con.

-    Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

-    Xin Chúa thương xót chúng con.

Lời nguyện:

Chúng con thân lạy các Thánh Nam Nữ ở trên trời; chúng con là kẻ phàm hèn còn ở thế này còn sợ chước ma quỷ. Các Thánh đã vượt biển hiểm thế này, cùng đã khỏi mọi sự dữ. Nhân vì sự ấy xin các Thánh cầu cho chúng con được theo ý Đức Chúa Trời mà giữ mười điều răn cho trọn, đến ngày sau chúng con được vào cửa thiên đàng hợp lại một nhà một nước, xem thấy Chúa Trời Ba Ngôi hưởng phúc vui vẻ vô cùng. Amen **R

 

56.    KINH DẤU ĐANH

Lạy ơn Đức Chúa Giê-su xưa vào vườn Giệt-Sêmani lo buồn đổ mồ hôi máu chảy ra, chịu những sự thương khó vì tội thiên hạ; chúng con xin vì công trọng ấy, chọn các kẻ liệt đã mong sinh thì thì được mọi sự lành khi nay, đến sau khi linh hồn lìa xác được lên ở cùng Đức Chúa Trời, thấy mặt Đức Chúa Giê-su, sống lâu vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen.**

Lạy ơn Đức Chúa Giê-su, xưa ông Thánh Giuse cất xác xuống, lấy khăn mà liệm thấy những dấu thánh in vào, xin ngày sau đem chúng con lên chịu phúc sống lại ở trên trời, vì công nghiệp Đức Chúa Giê-su xưa chịu chết và táng xác, mà rày hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.**

 

57.    KINH QUAN THẦY HỌ ÁO ĐỨC BÀ

Lạy Rất Thánh Đức Bà Maria là Quan Thầy họ Áo Đức Bà, chúng con dốc lòng vào họ Áo Đức Bà, và mặc Áo Đức Bà mọi ngày cho đến trọn đời. Khi chúng con phải chước ma quỷ cám dỗ, gặp cơn hiểm nghèo phần hồn phần xác thì chúng con sẽ cậy áo Đức Bà phù hộ thêm sức cùng cứu chữa chúng con cho khỏi. Mà đến giờ chết, khi Đức Bà thấy Áo Thánh ở nơi mình con, thì xin Đức Bà cùng đưa chúng con lên Thiên đàng chầu chực Đức Bà đời đời chẳng cùng. Amen.**

58.    KINH DÂNG MÌNH CHO ĐỨC BÀ

Lạy Ðức Bà Maria: lạy Mẹ nhân thay! Con xin dâng mình con cho Ðức Mẹ; mà cho được làm chứng con hết lòng làm con Ðức Mẹ, thì đêm hôm nay (ban sáng thì đọc là: ngày hôm nay), con xin dâng con mắt, lỗ tai, miệng lưỡi, trái tim cùng trót cả và mình con cho Ðức Mẹ.  Lạy Ðức Bà Maria, lạy Mẹ khoan thay! Nay con thuộc về Ðức Mẹ thì xin Ðức Mẹ gìn giữ con như của riêng Ðức Mẹ vậy. Amen.**

 

59.    KINH ÔNG THÁNH GIOA-KIM

Lạy ông thánh Gioa-kim là Đấng rất sang trọng về dòng dõi vua Đavít. Đức Chúa Trời đã cho mà ban mọi sự lành cho cả và loài người ta, vì đã dùng người cho được làm nên những sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời truyền lại ở thế gian này.

Chúng con xin ông thánh Gioa-kim cầu cho chúng con.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy ơn Đức Chúa Trời đã chọn ông thánh Gioa-kim làm Cha Đức Mẹ Chúa Trời, ban ơn cho  chúng con được mừng ngày lễ kính Người, và chịu ơn Người và cầu bầu cho chúng con. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con.  Amen.**

 

60.    KINH ÔNG THÁNH GIOAN BAOTIXITA

Lạy ông thánh Gioan Baotixita là Đấng trọng hơn các Thánh Tiên Tri, cùng là kẻ Đức Chúa Giêsu đã khen rằng:  trong các người nam bởi người nữ sinh ra, thì chẳng có ai trọng hơn Gioan Baotixita.

Chúng con xin ông thánh Gioan Baotixita cầu cho chúng con.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con được kính mừng ngày hôm nay  là ngày sinh nhật ông thánh Baotixita, thì chúng con xin Đức Chúa Trời ban cho các dân Người được hưởng những sự vui mừng thiêng liêng bởi ơn Thánh sủng mà ra, cùng dẫn linh hồn các bổn đạo vào đàng rỗi mà nghỉ vô cùng. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen **

 

61.    KINH ÔNG THÁNH PHÊ-RÔ TÔNG ĐỒ

Lạy Thánh Phêrô là Tông đồ cả Đức Chúa Giêsu, là đầu cùng cột cái Hội Thánh, là thầy dạy mọi sự thật.  Đức Chúa Giêsu đã phó các con chiên cho người coi sóc, đã đặt người cầm giềng mối các dân tin đạo, đã ban cho người chìa khóa Nước Thiên Đàng.

Chúng con mừng Ông Thánh Phêrô đã được chức rất cao quyền ấy trọng làm vậy, chúng con chọn người coi sóc gìn giữ những con mọn này cho khỏi miệng sói rừng là ma quỉ.  Lại xin cho những kẻ lạc đàng thật được biết chính nẻo là đạo thánh mà tin, cùng giữ cho vững bền; đến sau qua khỏi đời này xin thánh Phêrô mở cửa Thiên đàng cho chúng con được vào hợp lại một nhà một nước, mà thờ phượng chầu chực Chúa sinh nên muôn vật, hằng vui hằng sống hằng trị đời đời chẳng cùng.  Amen.**

 

62.    KINH ÔNG THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ

Kính lạy thánh Phaolô là Tông đồ cả Đức Chúa Giêsu, đã giảng giải sự thật đạo Đức Chúa Trời trước mặt thiên hạ, thì chúng con xin người cầu cho chúng con đang khi còn ở giữa kẻ thù dưới thế gian này.

Chúng con xin Ông thánh Phaolô cầu cho chúng con.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy Đức Chúa Trời, xưa đã chọn Ông thánh Phaolô đi giảng giải dạy dỗ cho người biết đàng chính đàng thật mà lên Thiên đàng, thì chúng con xin Đức Chúa Trời ban ơn cho chúng con được vâng giữ những lời các đấng chăn chiên dạy dỗ chúng con, được theo đàng chính đàng thật mà lên Thiên đàng. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con.  Amen.**

63.    KINH ÔNG THÁNH GIOAN THÁNH SỬ

Lạy ơn Ông Thánh Gioan Tông Đồ, xưa đã dựa đầu vào lòng Đức Chúa Giêsu tối ngày truyền Phép, thật Người là Đấng có phúc Đức Chúa Giêsu yêu dấu cách riêng mà soi cho biết sự mầu nhiệm về nước thiên đàng.

Chúng con xin ông thánh Gioan cầu cho chúng con.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Chúng con xin Đức Chúa Trời vì công nghiệp ông thánh Gioan mà làm cho Hội thánh sáng ra vì những lời Người dạy dỗ, cho chúng con đáng ăn mày các ơn lành và đời sau chẳng cùng. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.**

 

64.    KINH ÔNG THÁNH AUGUSTINÔ

Lạy ông thánh Augustinô, là đấng đã làm cho Hội thánh sáng ra, là phá các đạo rối làm nghịch của Hội thánh, cùng là đấng có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời, thì chúng con xin Người cầu bầu cho chúng con là kẻ làm con chiên Hội Thánh được noi gương bắt chước Người, cùng vâng giữ những lời Người dạy.

Chúng con xin ông thánh Augutinô cầu cho chúng con.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy ơn Đức Chúa Trời có phép vô cùng, xưa đã đốt lửa thiêng liêng đức kính mến cháy trong lòng ông thánh Augustinô, và nên một cột lửa dẫn đàng cho Hội thánh, thì chúng con xin Đức Chúa Trời ban cho chúng con được cứ chính đàng ông thánh này đã dẫn cho chúng con được theo, khi sống ở đời này cho ngày sau được về quê thật Đức Chúa Trời đã hứa cho chúng con. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.**

 

65.    KINH ÔNG THÁNH THÔMA , TIẾN SĨ

Chúng con ngợi khen Đức Chúa Giêsu là Chúa Thiên đàng, đã chọn ông thánh Thômasô làm sáng danh Hội thánh, cho thiên hạ được ơn thông biết những lẽ về đạo thật.

Ông thánh Thômasô cầu cho chúng con.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Chúng con phải cầu xin Đức Chúa Trời đã làm cho Hội thánh được sáng láng bởi ông thánh Thômasô tiến sĩ, lấy những cách lạ mà dạy dỗ, cùng làm gương mọi phúc đức, thì chúng con xin cùng Đức Chúa Trời cho chúng con trí khôn sáng láng cho được thông biết những lẽ Người đã dạy, cùng bắt chước những việc Người đã làm.**

Vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

66.    KINH ÔNG THÁNH IGNATI-O

Lạy ông Thánh Ignatio xưa đã chê bỏ thế gian cùng các sự thuộc về nó, cho nên đã được trận cả, cùng tích nhiều của thiêng liêng lời nói việc làm ở trên trời.

Chúng con cầu xin Ông Thánh Ignatio cầu cho chúng con.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kito đã hứa.

Lạy ơn Đức Chúa Trời xưa đã chọn Ông Thánh Ignatio lập dòng trong Hội thánh cho danh Đức Chúa Trời sáng ra mọi nơi thiên hạ, thì chúng con xin Đức Chúa Trời thương đến chúng con là kẻ yếu đuối được chịu ơn Người cầu cho chúng con đang khi đánh giặc thiêng liêng ở thế gian này, và bắt chước Người cho đáng hưởng phúc vui vẻ ở trên Trời. Vì Đức Chúa Giê-su Kito là Chúa chúng con. Amen.**

 

67.    KINH ÔNG THÁNH AN-TÔN

Lạy Ông Thánh An-Tôn xưa đã chê bỏ thế gian này cùng các sự thuộc về nó, cho nên đã được trận cả cùng tích nhiều của thiêng liêng lời nói việc làm ở trên trời.

Chúng con xin Ông Thánh An-Tôn cầu cho chúng con.

Đang chịu lấy những sự Chúa KiTô đã hứa.

Chúng con xin Đức Chúa Trời làm cho cả Hội Thánh được vui mừng trong ngày lễ Ông Thánh An-Tôn, thì chúng con xin Đức Chúa Trời ban sức mạnh thiêng liêng cho chúng con được lòng kính mến thờ phượng Đức Chúa Trời cho sốt sắng. Vì Đức Chúa Giêsu KiTô là Chúa chúng con. Amen.

 

68.    KINH BÀ THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU

Lạy ơn bà Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Người sống ở đời này không được là bao, mà đã hóa nên gương rất tinh tuyết về đức sạch sẽ như Thiên thần, đức kính mến Đức Chúa Trời cho vững chí, và được phó mình trong tay Chúa cho vững chí, và đức phó mình trong tay Chúa cho trọn vẹn, rày Người đang hưởng. Con là kẻ hết lòng trông cậy Người; cùng nhận lấy sự âu lo khốn khó con như là sự âu lo khốn khó Người vậy, mà khẩn nguyện cho con trước mặt Đức Nữ Đồng Trinh Vô Nhiễm Nguyên Tội, vì Người khi còn sống ở thế gian này đã được nên như hoa xinh tốt đẹp lòng Đức Mẹ các riêng; xin Người cầu bầu cho con trước tòa Nữ Vương cai trị trên trời, là đấng tỏ mình ra mà mỉm cười với Người khi còn thuở bé, xin Người kêu van cùng Đức Mẹ, vì Người có thần thế rất mạnh cùng Trái tim Đức Chúa Con, để Đức Mẹ cầu bầu cho con một ơn riêng con khát vọng trong giờ này, cùng làm phép lành cho con được vững lòng đang khi còn sống ở đời này, và phù hộ cho con trong giờ sau hết, đoạn đem linh hồn con về chốn thảnh thơi đời đời. Amen.**

 

69.    KINH BÀ THÁNH ANNA LÀ MẸ RẤT THÁNH ĐỨC BÀ

Kính ơn lạy Bà thánh Anna, là mẹ Thánh Nữ Vương, bà làm sáng thiên hạ, vì sinh được con thanh sạch sáng láng hơn mặt trời mặt trăng; bà là đấng sang trọng bởi dòng vua Davít, cùng những thánh Tiên Tri vì sinh ra Mẹ Chúa muôn vật rất trọng vô cùng.

Bà là đấng khiêm nhường cùng nhân đức, cho nên Đức Chúa Trời cho Bà chức trọng là bà Chúa Kitô. Bà như cây tươi tốt rum ra sinh nhiều hoa trái là nhiều phúc đức; bà như mạch nước trong sạch làm cho người ta khỏi khát; bà như khóm mân côi gìn giữ hoa thơm.

Vậy chúng con dốc lòng trông cậy chọn Bà làm quan thày, xin dủ lòng thương yêu dạy dỗ chúng con kẻo phải chước ba thù thấy và xem chẳng thấy, cùng coi sóc chúng con mọn này còn ở chốn khách đày là nơi khổ ải; vậy xin Bà hằng cầu bầu trước tòa Chúa trọng cùng Đức Mẹ cực khoan cực nhân, cho chúng con được ách linh hồn và xác, đến khi qua khỏi đời này được về quê thật là nước bằng an; xem thấy Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà Maria và bà thánh Anna đời đời chẳng cùng. Amen.**

 

70.    KINH CẦU CÙNG ÔNG THÁNH AN-TÔN CHO TÌM ĐƯỢC THẤY CỦA ĐÃ MẤT

Lạy ơn Ông Thánh An-Tôn là thánh cả, là cha nhân lành đã được ơn riêng Đức Chúa Trời ban cho được tìm thấy những của đã mất. Con xin Người phù hộ cho con được thấy của con đang tìm bây giờ. Con cũng xin Người ban ơn thêm sức cho con được tin được giữ những điều trong đạo dạy tin, dạy giữ được vững lòng vâng theo những ý lành Đức Chúa Trời hằng soi trí cho con chê bỏ sự thế gian, và được ước ao khao khát những sự vui thật ở trên Trời. Amen.**

 

71.    KINH ÔNG THÁNH PHANXICÔ XAVI-Ê

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giê-su xưa đã chọn Ông Thánh Phanxicô Xaviê trẩy sang phương đông này giảng dạy soi sáng muôn dân được rỗi linh hồn, cùng mở đàng cho nhiều thày cả hằng theo sang cùng bắt chước như vậy. Chúng con là kẻ ngây nguội xưa nay chẳng có công gì cho đáng được sự gì lành, mà ơn trọng Đức Chúa Giê-su đã soi đến nước này cho chúng con biết được đạo thánh Đức Chúa Trời là sáng thật, cùng là đấng công chính cho được mọi sự lành đời sau.

Chúng con cám ơn Đức Chúa Giê-su chẳng có gì đừng, cùng cậy trông vào công nghiệp Ông Thánh Phanxicô, cho đạo thánh Đức Chúa Trời một ngày một rộng sáng ra, cùng phá hết mọi sự rối, phù hộ vua chúa kính chuộng Chúa sinh nên trời đất muôn vật mà thờ phượng, cho đời này trị nước thái bình, đời sau hưởng phúc thiên đàng. Lại xin cho các thày cả được mọi sự bằng yên, giữ lấy linh hồn chúng con, cùng xin gìn giữ giúp sức cho các bổn đạo một ngày một tin cho bền, cho đáng ngày sau hưởng phúc thiên đàng đời đời chẳng cùng. Amen.**

 

72.    KINH ÔNG THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ

Chúng con lạy ơn ông thánh Tôma, xưa đã nghe lời Đức Chúa Giêsu phán rằng: Tôma bởi đã xem thấy Thầy thì mới tin, phúc cho những kẻ chẳng xem thấy mà có lòng tin.

Chúng con xin ông thánh Tôma cầu cho chúng con.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Chúng con xin Đức Chúa Trời ban ơn cho chúng con được lòng kính mừng ông thánh Tôma tông đồ Đức Chúa Giêsu, cùng xin Người cùng hằng gìn giữ chúng con, cho có lòng kính mến Đức Chúa Giê-su cho nên, và bắt chước Người mà tin thật mọi sự đạo thánh Đức Chúa Trời.

Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.**

 

73.    KINH ÔNG THÁNH HI-ÊRÔNIMÔ

Chúng con lạy ơn ông thánh Hiêrônimô, cùng ông thánh Valentini Giám mục và các bạn tử vì đạo, xưa đã chịu khó nhọc làm sáng danh Đức Chúa Trời cùng cứu giúp linh hồn người ta, và chịu chết đổ máu mình ra vì Đức Chúa Giêsu, thì chúng con xin các Thánh cầu bầu cho chúng con được giữ đạo thánh Đức Chúa Trời cho nên, cùng xin cho các thầy cả giảng đạo trong nước Việt Nam này được thêm lòng kính mến  Đức Chúa Trời và thương yêu linh hồn người ta; lại xin các Đấng bầu cử cho cả và nước Việt Nam hằng được bằng an, và cho đạo thánh Đức Chúa Trời một ngày một rộng sáng ra, cho hết mọi người được biết, cùng tin cậy kính mến, và làm tôi tá Đức Chúa Trời ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng hưởng phúc thanh nhàn vui vẻ vô cùng. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.**

 

74.    KINH ÔNG THÁNH GIUSE

Chúng con lạy ơn ông thánh Giuse, thuở xưa thánh Thiên thần hiện đến yên ủi Người rằng: Giuse là con Vua Đavít chớ lo sợ sự làm bạn cùng Rất Thánh Đồng trinh Maria làm chi, vì chưng Con Người đã chịu thai trong lòng Người, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà có; vậy Người sẽ sinh một Con trai cùng sẽ đặt tên là Giêsu.

Chúng con xin ông thánh Giuse cầu bầu cho chúng con.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy ơn Đức Chúa Trời là Đấng thượng trí vô cùng, đã chọn ông thánh Giuse cho được làm bạn cùng Rất Thánh Đức Mẹ, thì chúng con xin Đức Chúa Trời giúp sức cho chúng con được lòng kính ông thánh Giuse là quan thầy chúng con ở thế gian này, cho đáng chịu ơn Người bầu chữa cho chúng con trước mặt Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.**

 

75.    KINH ÔNG THÁNH ĐÔMINICÔ

Chúng con lạy ơn Ông Thánh Đôminicô là Cha chúng con; chúng con trông cậy lời rất nhân lành, xưa Cha đã trối cho các con vì thương tiếc Cha khi mong ra khỏi thế gian, thì Cha yên ủi các con rằng; Chúng con chớ khóc lóc làm chi; vì chưng ta rày về quê thật, thì sẽ coi sóc cho các con hơn khi còn sống ở đời này; chúng con xin Cha chớ quên lời ấy, mà cầu bầu cho chúng con là kẻ rất hèn mọn trước mặt Đức Chúa Trời. Amen .

Chúng con lạy ơn Ông Thánh Đôminicô xưa đã làm nhiều phép lạ cùng chữa nhiều kẻ phải liệt về phần xác, thì rày chúng con cũng xin Cha, cầu cùng Đức Chúa Giê-su chữa đã tật nguyền linh hồn chúng con. Amen **

 

76.    KINH CẢM TẠ

1/ Lạy ơn Thiên Chúa cao sang

Chín tầng ngự trị thiên đàng liên liên.

Loài người mọn mạy phàm hèn

Cùng chung muôn vật ở trên địa cầu.

2/ Tính thiêng soi tới khắp thâu,

Suốt thông mọi việc làu làu không sai.

Rất công chẳng chút riêng ai,

Khắp hòa che chở chẳng ngoài kiên khôn.

3/ Chúng con chút phận dân con,

Trộm đem tấc dạ ngu hôn nghĩ rằng:

Chúa Cha phép tắc khôn chừng,

Linh thông rất mực toàn năng vô cùng,

4/ Bởi không ghẽ xám hồng mông,

Máy huyền tạo hóa phép thông diệu huyền,

5/ Sinh nên trời đất thần nhân,

Cùng chung muôn vật mọi phần tốt xinh.

Chúa Con lòng rất nhân lành,

Vì thương thiên hạ giáng sinh chữa đời.

Để tòa cao trọng trên trời,

Liều mình chịu chết thay loài người ta.

6/ Thánh Thần Thiên Chúa Ngôi Ba

Uy linh hiện hóa thiết tha ôn tồn.

7/ Cho ta mạnh sức linh hồn,

Đầy lòng đức nghĩa cao tôn khác vời.

8/ Ba Ngôi cùng một Chúa Trời,

Một tính một phép Ba Ngôi một đường.

9/ Trí năng một thể cao sang,

Tốt lành nhân đức vẻ vang rất là.

10/ Bây giờ trôm dám suy ra,

Hồn nay đã phải nghiêm ra trước tòa.

Xét từ hồn mới sinh ra,

Chưng nay hồn đã phải qua đời rồi.

11/ Chịu ơn Thiên Chúa vô hồi.

Lơ hồn hoặc lại luống côi vô tình.

12/ Ở đời những thuở bình sinh,

Chẳng suy chẳng nghĩ việc lành phải chăm.

Lòng lo miệng nói mình làm,

Chan chan lỗi phạm sai lầm lắm thôi,

13/ Linh hồn ba phép chẳng noi,

Dùng về nẻo khác lôi thôi nhiều chiều,

Tư bề xác thịt ngã xiêu,

Đi càn lối vạy chẳng theo đàng lành,

Kính dâng chẳng vẹn tâm thành,

Phượng thờ chẳng trọn bậc mình sớm trưa.

14/ Gặp cơn nguy ách chẳng ngờ,

Ăn năn chưa trọn ngày giờ đã qua.

15/ Than ôi! Giờ chết chẳng xa,

Khí thiêng mong thở hắt ra còn gì.

16/ Bồi hồi hơi hóp đang khi,

Cậy trông Chúa cả phù trì ủi an.

17/ Phương chi ngày trước lo toan,

Ích riêng theo thói thế gian chiều lòng.

Lỗi nay khôn kể cho cùng,

Ai hay cứu thoát khỏi vòng hồng lô.

18/ Hỡi ơi! Lạy Chúa Giêsu,

Chuộc đền ơn cả thương cho lúc này.

Cậy trông Đức Mẹ nhân thay,

Cầu cùng Chúa cả lỗi rày thứ cho.

19/ Lại xin Đức Thánh Angi-ô,

Bấy lâu gìn giữ hộ phù tính linh,

20/ Hằng hằng dạy dỗ đinh ninh,

Đã công coi sóc thân hình bấy thu.

Rày xin giúp đỡ cần cù,

Để cho thắng được kẻ thù thiêng nay.

21/ Cùng xin đấng thánh quan thầy

Vốn từng thân thiết thuở ngày bình sinh.

Hằng hằng đỡ vực che bênh,

Xin Người thương đoái đinh ninh thay lời.

22/ Lạy xin các Thánh trên trời,

Đang chầu chực Chúa ở nơi vui vầy,

Vì tình thương đến chốn này,

Cầu cho chóng được thấy ngày hiển vinh.

23/ Như Lời Chúa phán rành rành.

Xin thì sẽ được ơn lành đoái thương.

24/ Sấp mình trông Chúa cao sang,

Ba Ngôi một Chúa rõ ràng uy nghi.

25/ Trời cao đất rộng cực kỳ,

Trong tay quyền phép tóm về kỷ cương.

Cao xa Chúa ngự thiên đàng,

Thấu nghe suốt hết trần gian mọi vùng.

Khuyên răn thưởng phạt rất công,

Lưới trời lồng lộng ai hòng trốn thâu

26/ Chúng con cảm dám khấu đầu,

Hết lòng van thiết âu sầu kêu xin.

27/ Rộng tha phần phạt luyện đền,

Cho linh hồn ấy được lên thiên đàng.

28/ Sống lâu hưởng phúc vinh quang,

Đền xuân cõi thọ vẻ vang đời đời.

29/Kinh văn cầu khẩn một bài,

Mọi người xin hết hợp lời. Amen.**

 

77.    KINH CẦU XIN

Lạy ơn Đức Chúa Giê-su xưa bởi trời xuống thế gian ba mươi ba năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi thì rày chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, tha phần phạt cho linh hồn (mỗ) đã xin cầu nguyện  hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra mà đem lên chốn hưởng mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Vì công nghiệp Đức Chúa Con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.

 

78.    KINH VỰC SÂU

Con Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin.  Nếu Chúa con chấp tội nào ai rỗi được ? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa con phán hứa.  Con đã trông cậy Chúa con. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa con. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy.

Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (hay là linh hồn mỗ) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng.  Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên.  Amen.**

 

79.    KINH THÁNH VINH SƠN

Lạy ông Thánh Vinh Sơn là Tông Đồ rất vinh hiển, là Đấng hay làm nhiều phép lạ, là Thiên Thần mới về sách Khải Huyền, là Đấng rất yêu dấu hay bầu chữa cho chúng con.

Chúng con xin người dủ lòng thương nhận lời khiêm nhường chúng con cầu xin Người, và làm cho những ơn Đức Chúa Giesu đổ xuống trên mình chúng con cho nhiều. Chúng con xin Người nhân vì lửa sốt mến hằng đốt lòng Người, mà làm cho Cha cả muôn loài thương xót tha tội chúng con và ban đức tin rất chắc chắn, và lòng hằng vững vàng làm việc lành phúc đức cho đến cùng để chúng con nên giáo hữu tốt lành sốt sắng, đáng hưởng nhờ ơn Người cầu bầu giúp chúng con.

Chúng con lại xin Người phù hộ chúng con phần xác khỏi những sự bệnh nạn, giữa ruộng vườn chúng con cho khỏi những mưa đá bão táp cùng trừ cất mọi sự gian nguy, kẻo làm hại chúng con nữa.

Chúng con  được ơn Người phù hộ phần hồn phần xác như vậy, thì hằng giữ lòng sốt sắng kính mến Người, đoạn có ngày chúng con sẽ họp mặt cùng Người trên thiên đàng mà ngợi khen Đức Chúa Trời hằng mãi mãi đời đời chẳng cùng. Amen.***R

                                                                                                                                                                     *Hết*                                                                                                                   Người soạn :Yuseluca

 


Trở lại      In      Số lần xem: 3180
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  10
 Hôm nay:  682
 Hôm qua:  2342
 Tuần trước:  25897
 Tháng trước:  101339
 Tất cả:  9300741
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top