Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ THIÊN CHÚA BA NGÔI VÀ  CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO CON CHÚA /XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / BAN HÒA BÌNH CHO THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC BIẾT TÔN TRỌNG VÀ YÊU THƯƠNG NHAU / XIN CHÚA BIẾN ĐỔI LÒNG CON ,XIN THÁNH HÓA LOÀI NGƯỜI / ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG THẬT TỐT AMEN . (GIUSE LUCA)**R

KINH CẦU VÀ MẤY KINH KÍNH ĐỨC BÀ CÁCH RIÊNG

KINH CẦU ĐỨC BÀ

Xin Chúa thương xót chúng tôi.

Thưa: Xin Chúa thương xót chúng tôi.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng tôi.

Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng tôi.

Xin Chúa thương xót chúng tôi.

Thưa: Xin Chúa thương xót chúng tôi.

Chúa Kitô nghe cho chúng tôi.

Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng tôi.

Đức Chúa Trời ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

Thưa: Thương xót chúng tôi

(Ba câu sau cũng thưa như vậy)

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời thật.

Rất Thánh Đức Bà Maria.

Thưa: Cầu cho chúng tôi.

(Câu nào cũng thưa như vậy)

Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời.

Rất Thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.

Đức Mẹ Chúa Kitô.

Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.

Đức Mẹ cực thánh cực tịnh.

Đức Mẹ cực tinh cực sạch.

Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.

Đức Mẹ chẳng dúng bợn nhơ.

Đức Mẹ rất đáng yêu mến.

Đức Mẹ cực mầu nhiệm.

Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành.

Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa.

Đức Mẹ sinh Chúa Chứu Thế.

Đức Nữ cực khôn cực ngoan.

Đức Nữ rất đáng kính chuộng.

Đức Nữ rất đáng ngợi khen.

Đức Nữ có tài có phép.

Đức Nữ có lòng khoan nhân.

Đức Nữ trung tín thật thà.

Đức Bà là gương nhân đức.

Đức Bà là tòa Đấng khôn ngoan.

Đức Bà làm cho chúng tôi vui mừng.

Đức Bà là Đấng trọng thiêng.

Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng.

Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng.

Đức Bà như là hoa hường mầu nhiệm vậy.

Đức Bà như lâu đài Đa-vít vậy.

Đức Bà như tháp ngà báu vậy.

Đức Bà như đền vàng vậy.

Đức Bà như hòm Bia Thiên Chúa vậy.

Đức Bà là cửa Thiên đàng.

Đức Bà như sao mai sáng vậy.

Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.

Đức Bà bầu chữa kẻ có tội.

Đức Bà yên ủi kẻ âu lo.

Đức Bà phù hộ các giáo hữu.

Nữ Vương các thánh Thiên thần.

Nữ Vương các thánh Tổ tông.

Nữ Vương  các thánh Tiên tri.

Nữ Vương các thánh Tông đồ.

Nữ Vương các thánh Tử vì đạo.

Nữ Vương các thánh Hiển tu.

Nữ Vương các thánh Đồng trinh.

Nữ Vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ.

Nư Vương chẳng hề mắc tội tổ tông.

Nữ Vương linh hồn và xác lên trời.

Nữ Vương truyền phép rất thánh Mân Côi.

Nữ Vương ban sự bằng yên.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa tha tội chúng tôi.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế

Thưa: Chúa nhậm lời chúng tôi.

Chúa Giêsu  chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa thương xót chúng tôi.

Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng tôi.

Thưa: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

LỜI NGUYỆN

Chúng tôi lạy ơn Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, chúng tôi trông cậy Đức Bà là Chúa bầu chúng tôi: xin cho chúng tôi biết lòng Đức Mẹ yêu dấu con mọn này còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ. Đức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian chẳng bỏ loài kẻ có tội. lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả và loài người ta; Đức Mẹ cũng một lòng theo Con như vậy. Mẹ ôi! Khoan thay! Nhân thay! Chớ trở mặc đi mà chẳng nhìn chúng tôi; xin Đức Mẹ thương xem dạy dỗ yên ủi chúng tôi; con cậy Mẹ có phép tắc nhiều trên hết các Thiên thần cùng trên hết các Thánh. Chúng tôi còn ở dưới thế này như kẻ đi biển cả vậy. Đức Mẹ là như ngôi sao chính ngự ở trời bên bắc vậy, xin Đức Mẹ dẫn đàng cho chúng tôi được theo, kẻo phải siêu chìm sa hỏa ngục vô cùng; chúng tôi trông Đức Mẹ cho chúng tôi ngày sau được vào cửa Thiên đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Giêsu cùng mặt Đức Mẹ, được chịu muôn muôn sự phúc gồm hết mọi sự tốt lành chẳng hay thế chẳng hay cùng. Amen.

KINH KÍNH MỪNG

Kính mừng Maria đầy ơn phúc: Đức Chúa Trời ở cùng Bà; Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng tôi là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

KINH LẠY ĐỨC BÀ MARIA

Lạy Đức Bà Maria: lạy Mẹ nhân thay! Ôi xin dâng mình tôi cho Đức Mẹ, mà cho được làm chứng tôi hết lòng làm tôi Đức Mẹ, thì ngày hôm nay (hay là đêm hôm nay) tôi xin dâng con mắt, lỗ tai, miệng lưỡi, trái tim cùng trót cả và mình tôi cho Đức Mẹ. Lạy Đức Bà Maria, lạy Mẹ khoan thay! Này tôi thuộc về Đức Mẹ thì xin Đức Mẹ gìn giữ tôi như của riêng Đức Mẹ vậy. Amen.

Ai lấy lòng ăn năn sốt sắng mà đọc kinh Kính Mừng và kinh Lạy Đức Bà Maria trước này, chiều hôm sớm mai, có ý cầu xin Đức Bà thêm sức cho mình được chống trả các chước ma quỉ cám dỗ, nhứt là điều răn thứ 6 thì mỗi một ngày được ăn mày ân xá 100 ngày, những kẻ đọc hai kinh ấy chiều hôm sớm mai hằng ngày cho đủ một tháng, thì được ăn mày ân  toàn xá mặc ý mình chọn ngày nào, song phải xưng tội chịu lễ, viếng nhà thờ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng.

KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng tôi được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ, chúng tôi con cháu Evà, ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà; chúng tôi ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ơi! Bà là Chúa bầu chúng tôi, xin ghé mắt thương xem chúng tôi đến sau khỏi đày xin cho chúng tôi được thấy Đức Chúa Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy tôi lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến tôi là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời tôi kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời tôi cùng. Amen.

Ai lấy lòng ăn năn sốt sắng mà đọc kinh Hãy Nhớ, mỗi lần đọc thì được ân xá 300 ngày. Ai đọc hằng ngày đủ một tháng, thì được ăn mày ân toàn xá, miễn là kẻ ấy xưng tội chịu lễ, viếng nhà thờ và cầu nguyện như ý Đức Giáo hoàng.

NHỮNG ÂN XÁ TÒA THÁNH BAN CHO KẺ LÀM VIỆC THÁNG ĐỨC BÀ

1- Ai làm việc tháng Đức Bà chung hay là riêng ngày nào thì được ân xá 300 ngày.

2- Ai làm việc tháng Đức Bà chung, hay là riêng mọi ngày trong tháng ấy thì được ăn mày ân toàn xá, mặc ý mình chọn ngày nào trong tháng mà xưng tội chịu lễ và cầu nguyện như ý Đức Giáo hoàng./.


Trở lại      In      Số lần xem: 21310
Tin tức liên quan
  • Ngày Hai mươi mốt, Hai mươi hai / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Chín, Hai Mươi / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày mười bảy, mười tám / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Lăm, Mười Sáu / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Ba, Mười Bốn / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Một, Mười Hai / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Mồng Chín, Mồng Mười /Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Mồng Bảy, Mồng Tám /Trong Tháng 05 kính Đức Mẹ /
  • Ngày Mồng Năm, Mồng Sáu / Trong tháng 05 kính Đức Mẹ
  • Ngày Mồng Ba, Mồng Bốn / Trong tháng 05 kính Đức Mẹ
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  23
 Hôm nay:  1812
 Hôm qua:  1069
 Tuần trước:  9426
 Tháng trước:  81754
 Tất cả:  11580794
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top