Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / LẠY CHÚA , XIN HÃY BAN BÌNH AN CHO THẾ GIỚI VÀ BAN ƠN CỨU ĐỘ CHO TẤT CẢ CHÚNG CON . AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Ngày Hai Mươi Ba, Hai Mươi Bốn / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ

Ngày Hai Mươi BaVIỆC THỨ NHẤT NGƯỜI TA QUEN LÀM ĐỂ TÔN SÙNG ĐỨC MẸ LÀ LẦN HẠT MÂN CÔI

1- Chính Đức Mẹ đã truyền phép lần hạt Mân Côi cho ông Thánh Đôminicô được hơn 700 năm nay. Thời ấy ở bên Pháp, bè rối nổi lên rất mạnh. Giáo dân và tu sĩ bị tàn sát. Nhà thờ nhà dòng bị đốt phá.

Thánh Đôminicô hết sức khuyên dụ bè rối ấy trở lại trong hai năm mà không kết quả gì.

Thánh Đôminicô vào một nhà thời gần thành Tôlôsa, xin Đức Mẹ tỏ cho biết phải làm thế nào mà chinh phục được bè rối ấy.

Sau ba ngày ăn chay cầu nguyện, Đức Mẹ hiện đến phán bảo Đôminicô rằng: “Hỡi Đôminicô, muốn chinh phục được dân cứng lòng ấy, thì hãy khuyên người ta lần hạt Mân Côi”.

Đức Mẹ lại dạy ông Thánh cách thức lần hạt. Thánh Đôminicô vâng lời Đức Mẹ, khuyên bảo người ta lần hạt Mân Côi. Trong vòng hai năm, những người theo bè rối trở lại hầu hết.

Phép lần hạt là một cách cầu nguyện ở tại đọc 15 kinh Lạy Cha và 150 kinh Kính Mừng. Phải đọc ra ngoài miệng và suy ngắm trong lòng 15 sự mầu nhiệm Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ. Hai sự ấy cùng đi đôi với nhau, vì cả hai thuộc về bản tính phép lần hạt.

2- Phép lần hạt Mân Côi rất trọng và sinh nhiều ơn ích, vì chính Đức Mẹ đã truyền cho Thánh Đôminicô và vì kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng là những kinh trọng nhất trong đạo. Lại vì 15 sự mầu nhiệm Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ là nguồn gốc đạo Thiên Chúa.

Phép lần hạt dạy ta những điều căn bản trong đạo, giúp ta dễ thêm lòng mến yêu Chúa.

Phép lần hạt lại giúp ta giữ vững đức tin, thêm nhân đức cho người sốt sắng và lòng sám hối cho kẻ có tội.

Phép lần hạt Mân Côi là khí giới hiệu lực, phá tan sức mạnh của thù địch công giáo, lại là thuốc thần hiệu chữa khỏi ôn dịch và những tai họa khác.

Xưa nay, các Đức Giáo hoàng, các Giám mục đều khuyến khích cổ động cho phép lần hạt. Giáo hữu mọi nơi, mọi thời đại đều kính trọng, cậy trông và siêng năng lần hạt.

Vậy từ trước tới nay ta chưa quý trọng phép lần hạt, thì từ nay ta hãy siêng năng lần hạt, lần hạt mỗi ngày. Ai siêng năng lần hạt là dấu chắc được cứu thoát khỏi hỏa ngục, vì người đó hằng tâm niệm những sự mầu nhiệm căn bản trong đạo, để sống thánh thiện và tiến tới trong đường nhân đức.

Lạy Mẹ, là Nữ Vương truyền phép Mân Côi rất thánh, chúng con ca ngợi cảm tạ Mẹ, vì đã dạy chúng con một cách cầu nguyện quý trọng và sinh nhiều ơn ích, chớ gì chúng con biết quý trọng và siêng năng lần hạt mỗi ngày.

THÁNH TÍCH

Bà thánh Phanasia quê tại nước Ý. Bà mẹ là người hiền lành thánh thiện dạy con sùng kính Đức Mẹ và chăm lần hạt Mân Côi từ bé. Phanasia noi gương mẹ quý trọng sự lần hạt. Chẳng may mẹ mất sớm, cha tái hôn với một bà tên là Margarita.

Bà này khô khan lại xấu nết, lạ gì tình dì ghẻ con chồng. Phanasia bị hành hạ đủ điều; mặc dầu cô bé vẫn ngoan ngoãn kính yêu dì như mẹ.

Bà cấm Phanasia không được lần hạt, Phanasia phải lần trộm vụng. Có lần bị dì bắt được, bà ta giật lấy tràng hạt quăng đi và đánh cho Phanasia một trận mê hồn.

Phanasia đau lắm nhưng không dám mở miệng, chỉ tiếc mất một cỗ tràng hạt.

Cô bé không còn tràng hạt, thì lấy dây thắt nút lại thay vì tràng hạt. Chẳng may dì lại bắt được, và Phanasia lại bị một trận đòn nữa.

Nhưng cô bé không chịu thua, lại tìm dây thắt nút làm tràng hạt và cứ trộm vụng lần hạt như thường lệ.

Một ngày kia, Phanasia đi chăn chiên trên đồi. Cô thả đàng chiên ăn rong, và quỳ một chỗ lần hạt. Bất ưng, dì Margarita đến, thấy cô đang quỳ lần hạt. Bà nổi giận cầm gậy đánh vỡ đầu cô bé. Bị thương nặng, cô bé qua đời ngày hôm sau.

Đức Giáo hoàng đã phong thánh cho cô và đặt Phanasia làm gương mẫu cho những ai ái mộ phép lần hạt Mân Côi.

Ngày Hai Mươi Bốn

VIỆC THỨ HAI NGƯỜI TA QUEN LÀM ĐỂ TÔN SÙNG ĐỨC MẸ LÀ MANG ÁO ĐỨC MẸ

1- Dòng Carmêlô được thành lập trước hết, trên núi Carmêlô bên Do-Thái. Ban đầu, dòng ấy nổi tiếng đông đúc và thánh thiện. Nhưng năm 1248, thời người Hồi giáo nổi lên tàn phá đạo Công giáo, sát hại giáo dân và tu sĩ, dòng ấy bị tan rã.

Bấy giờ Thánh Simong Stoc đang làm Bề trên cả nhà dòng. Người thương tiếc và đêm ngày cầu xin Đức Mẹ liệu cách thế tu bổ lại nhà dòng.

Sau mấy năm ăn chay cầu nguyện, Đức Mẹ hiện ra, tay cầm hai mụn nhung nhỏ bằng bàn tay, có hai giây đính hai mụn lại với nhau. Đức Mẹ trao hai mụn nhung ấy cho Người và bảo rằng: “Con hãy nhận áo này, làm áo riêng của dòng Mẹ, cũng là dấu Mẹ thương yêu phù hộ dòng Carmêlô và những người thuộc dòng ấy cách riêng. Áo này cứu người ta khỏi những cơn nguy khốn, là áo ban sự bình an, là tượng trưng tình liên kết cùng Mẹ. Ai chết đang khi mang áo này, thì chẳng phải lửa đời đời thiêu đốt.”

Nhờ ơn Đức Mẹ từ đó có nhiều người xin vào dòng, chẳng bao lâu dòng lại được đông như trước. Giáo dân nghe biết gốc tích áo Đức Mẹ, lại thấy Đức Mẹ che chở cách riêng những ai mang áo ấy, đều xin vào hội và mang áo Đức Mẹ mỗi ngày một đông.

2- Những ơn ích bởi sự vào hội và mang áo Đức Mẹ thì rất nhiều và trọng lắm. Đây chỉ kể một vài ơn ích:

1) Đức Mẹ đã hứa cùng Thánh Simong rằng:

“Những ai mang áo này, khi chết không phải lửa đời đời thiêu đốt”. Nghĩa là ai mang áo Đức Mẹ mà chết khi mắc tội trọng thì Đức Mẹ sẽ giúp kẻ ấy được ăn năng hối cải

2) Đức Mẹ đã phán bảo Đức Giáo hoàng Gioan rằng: “Những ai vào hội Đức Mẹ, giữ đức trinh khiết theo bậc mình và đọc kinh tiểu nhật khóa Đức Mẹ hằng ngày, khi chết sẽ được Đức Mẹ cứu khỏi luyện ngục ngày thứ bảy sau khi kẻ ấy qua đời. Ai không đọc kinh tiểu nhật khóa được thì phải ăn chay các ngày Giáo Hội buộc và kiêng thịt các ngày thứ sáu quanh năm trừ ngày lễ sinh nhật Chúa Giêsu.

3) Những người vào hội áo Đức Mẹ được thông công các việc lành của Dòng Carmêlô và hội áo Đức Mẹ trong Giáo Hội.

4) Tòa thánh đã ban nhiều ân xá cho những người mang áo Đức Mẹ.

5) Ai mang áo Đức Mẹ, được Đức Mẹ nhận làm con và được Người phù hộ nâng đỡ.

Vả lại áo Đức Mẹ là thuẫn mộc vững chắc giữ ta khỏi thù địch. Xưa nay biết bao người vì áo Đức Mẹ, được thoát khỏi những con cheo leo hồn xác. Biết bao tội nhân mang áo Đức Mẹ, đến giờ chết được ơn sám hối.

Áo Đức Mẹ chữa cả những nguy hiểm phần xác. Có tích nhà dòng bị hỏa hoạn lửa đang bốc ngùn ngụt, có người cầm áo Đức Mẹ quăng vào, lửa liền tắt ngay. Một người lính vào trận, bị đạn bắn vào áo Đức Mẹ đang mang trong mình, đạn chối lại người lính chẳng phải nao, và còn nhiều tích khác như vậy.

3- Vậy ta phải trọng kính áo Thánh ấy vì là của trọng chính Đức Mẹ ban cho. Ta hãy mang áo ấy trong mình hằng ngày, vì là dấu riêng của con cái Đức Mẹ. Nhất là trong giờ chết, ta có mang áo ấy, thì Đức Mẹ sẽ phù hộ ta được chết lành bằng yên.

Lạy Mẹ rất Thánh, chúng con xin vào hội áo Đức Mẹ và mang áo Thánh ấy cho đến trọn đời.

Gặp cơn hiểm nghèo phần hồn phần xác chớ gì áo Thánh ấy là khí giới mạnh sức cứu chữa chúng con. Đến giờ chết, xin Mẹ cứ áo ấy mà nhận chúng con là con riêng của Đức Mẹ đưa chúng con về Thiên đàng cùng Đức Mẹ đời đời.

THÁNH TÍCH

Trong sách Thánh Mẫu phương danh Thánh Ligôriô kể truyện này:

Ở tỉnh Persusia bên Ý, có người làm văn tự bán linh hồn cho quỉ dữ, để nhờ nó giúp báo thù một người kia. Khi quỉ dữ đã giúp anh ta báo thù người kia rồi, thì đưa anh ta đến một khúc sông. Quỉ dữ bắt anh ta phải đâm đầu xuống sông nếu không sẽ bắt cả hồn xác anh ta xuống hỏa ngục.

Anh chàng vô phúc ấy sợ chết bảo quỉ dữ rằng: “Anh hãy giầy tôi xuống, vì tôi không đủ can đảm để gieo mình xuống”.

Quỉ dữ rằng: “Anh hãy bỏ áo Đức Mẹ đi thì tôi mới giầy được”. Biết quỉ không làm gì được mình vì có áo Đức Mẹ, anh ta nhất định không chịu bỏ áo ấy ra.

Đôi bên giằng co một lúc, quỉ thất bại bỏ đi lúc nào mất.

Người tội lỗi ấy, được Đức Mẹ chữa mình phần hồn phần xác thì động lòng hối cải. Để biết ơn Đức Mẹ, anh ta họa một bức phông tích truyện xảy ra ở bờ sông, và treo ở bàn thờ Đức Mẹ trên bàn thờ tỉnh Perusia, để thiên hạ muôn đời ca tụng lòng nhân từ Đức Mẹ đối với những con cái mang áo Người.


Trở lại      In      Số lần xem: 1400
Tin tức liên quan
  • Ngày Ba Mươi Mốt / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Hai Mươi Chín, Ba Mươi / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Hai Mươi Bảy, Hai Mươi Tám / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Hai Mươi Lăm, Hai Mươi Sáu / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Hai mươi mốt, Hai mươi hai / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Chín, Hai Mươi / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày mười bảy, mười tám / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Lăm, Mười Sáu / Trong tháng 05 / Kính đức Mẹ
  • Ngày Mười Ba, Mười Bốn / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Một, Mười Hai / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  2392
 Hôm qua:  2651
 Tuần trước:  21894
 Tháng trước:  97458
 Tất cả:  7265469
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top