Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / HÔM NAY LÀ NGÀY MỪNG CHÚA GIESUS LÊN TRỜI / XIN CHO CON LUÔN ƯỚC AO ĐƯỢC VỀ BÊN CHÚA / (GIUSE LUCA)**R

Ngày Hai Mươi Bảy, Hai Mươi Tám / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ

Ngày Hai Mươi BảyVIỆC THỨ NĂM NGƯỜI TA QUEN LÀM LÀ NĂNG ĐỌC KINH CẦU ĐỨC MẸ

Gốc tích Kinh cầu Đức Mẹ thì không ai được rõ, vì không có bút tích gì để lại. Chỉ biết rằng, vào khoảng năm 1000, giáo dân mọi nơi đầy lòng sùng kính Đức Mẹ, đặt ra nhiều kinh có những câu vắn tắt, kế tiếp nhau gọi là Kinh cầu. Những kinh ấy không duy nhất.

Năm 1601, Đức Giáo hoàng Clêmentê truyền giáo dân mọi nơi bỏ các bản kinh khác nhau và nhận bản kinh cầu quen đọc ở nhà thờ Đức Mẹ Laurêta. Đến nay mọi nơi chỉ còn đọc một bàn kinh ấy gọi là kinh cầu Đức Mẹ Laurêta.

Cũng như kinh Kính mừng, Kinh cầu là một kinh làm đẹp lòng Đức Mẹ hơn hết. Đọc kinh ấy người ta thứ tự lần lượt ca tụng phẩm chức, quyền thế và mọi nhân đức của Đức Mẹ.

Người ta xưng hô Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ Kitô, là Mẹ Đấng dựng nên muôn vật, là Mẹ Chúa Cứu Thế, là Mẹ Đấng cội rễ mọi ơn lành.

Người ta ca ngợi: Đức Mẹ là Mẹ trinh khiết, Đức Mẹ toàn vẹn khiết trinh, Đức Mẹ vô nhiễm tội truyền, Đức Mẹ không vương bóng tội, Đức Mẹ quyền thế cao cả. Đức Mẹ từ bi lân tuất, Đức Mẹ trung chinh bao dung.

Người ta ca tụng lòng từ bi Đức Mẹ: Đức Mẹ cứu giúp kẻ khốn cùng, bào chữa các tội nhân, nâng đỡ những người đau khổ, chở che những người đau yếu; người ta suy tôn Đức Mẹ là Nữ Vương các Thiên thần và các Thánh nam nữ,…

Kinh cầu có 49 câu, mỗi câu là một bông hoa xinh tươi dâng lên Đức Mẹ, mỗi câu là mỗi lời ca dịu dàng, mỗi câu là một bản kinh sốt sắng. Cả Kinh cầu là một bản nhạc hùng hồn và êm ái, càng đọc người ta càng vui thích, càng nghe càng thấy dịu dàng. Có người đã thú nhận: ở Lộ-Đức, khi tôi được nghe hàng ngàn người đồng thanh đọc Kinh cầu, tôi có cảm tưởng như được nghe một bản nhạc du dương, lần nào nghe tôi cũng cảm động chảy nước mắt. Có những tội nhân nghe được kinh ấy, phải thốt lời ăn năn thống hối.

Câu thưa: “Cầu cho chúng tôi” lại là một tiếng kêu vang thảm thiết, như một tên bắn trúng vào trái tim Mẹ, để mở rộng kho từ ái Mẹ. Đâu đâu khi làm việc kính Đức Mẹ, người ta cũng đọc Kinh cầu Đức Mẹ, vì là một kinh diễn tả đầy đủ những đức tính của Đức Mẹ. Đọc lên, người ta thấy sốt sắng lạ thường.

Ta phải quý trọng kinh ấy, ta phải năng đọc, và đọc sốt sắng. Đó là những lời ca tụng đẹp lòng Đức Mẹ, và những tiếng kêu van thảm thiết nài xin lòng từ ái Mẹ.

THÁNH TÍCH

Cha Auriêma nói về lòng tôn sùng Đức Mẹ có kể tích này:

Ở Normania bên Pháp, người ta bắt được một tướng cướp đem nộp cho nhà chức trách. Nhà chức trách điều tra lý lịch, thấy anh ta đã can án nhiều vụ cướp thì lên án xử tử.

Lý hình vừa sắp chém đầu, thì anh ta kêu lên: “Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ thương cho tôi được xưng tội trước khi chết”. Người ta sợ hãi liền tìm Thày cả cho anh ta xưng tội.

Thày cả giải tội hỏi anh ta xưa nay có làm việc gì đáng Đức Mẹ thương, thì anh ta trả lời: “Khi còn bé tôi siêng năng đọc kinh cầu Đức Mẹ, và đọc các ngày thứ bảy”.

Suy tích này ta biết Kinh cầu Đức Mẹ có hiệu lực và người năng đọc Kinh ấy được Đức Mẹ thương yêu dường nào.

Ngày Hai Mươi Tám

VIỆC THỨ SÁU NGƯỜI TA QUEN LÀM ĐỂ TÔN SÙNG ĐỨC MẸ LÀ NĂNG ĐỌC KINH NỮ VƯƠNG

1- Đây là gốc tích kinh Lạy Nữ Vương: Vào khoảng năm 1100, bên Đức có một gia đình sang trọng đạo đức, sinh được một con trai đặt tên là Herman. Herman lọt lòng  với một hình thù xấu xí lại tàn tật. Đứa bé thấp lũn chũn mồm méo, lớn lên lưng còng như đai thùng, ăn nói thì ngập ngọng, lại thọt một chân. Tâm trí thì u mê tối tăm, dáng bộ ngờ nghệch không biết gì.

Cha mẹ thấy con mình tàn tật dốt nát làm vậy thì thương hại, lại xấu hổ không cho con ra khỏi nhà.

Herman lên 12 tuổi, cha mẹ rước một Thày dòng về nhà để dạy con mình. Ròng rã hai năm trời, Herman chỉ học được mấy lẽ cần trong đạo như: Một Thiên Chúa Ba Ngôi, dựng nên trời đất, tổ tông phạm tội, Ngôi Hai xuống thế làm người trong lòng Trinh Nữ Maria, chịu chết trên Thánh giá để chuộc tội thiên hạ,…

Herman lên 16 tuổi mới đủ trí khôn, nhận thấy mình tàn tật và kém chúng bạn. Herman sinh buồn bả, đêm ngày những than thân tủi phận.

Thày dòng thấy học sinh của mình buồn bã đêm ngày, thì khuyên bảo cậu chạy đến cùng Đức Mẹ và vững vàng trông cậy Người cứu giúp. Herman vâng lời thầy, cầu xin Đức Mẹ ba năm trời mà chẳng được kết quả gì. Mặc dầu vậy Herman không ngã lòng, cứ tiếp tục cầu nguyện.

Một ngày kia, Herman cảm thấy mình sầu khổ hơn mọi khi. Liền đến trước bàn thờ Đức Mẹ kêu van rằng: “Lạy Mẹ là Nữ Vương trời đất, là Mẹ nhân ái, là sức sống, là nguồn vui, là hy vọng của con, con là con cháu khốn nạn của Evà, ở chốn khách đày đau khổ, kêu van xin Mẹ ghé mặt thương xót. Đến giờ sau hết xin cho con được về trời xem thấy mặt Chúa Giêsu Con Mẹ, lạy Mẹ nhân ái”.

Sau mấy lời kêu van thống thiết, Herman thấy Đức Mẹ hiện ra sáng láng tốt đẹp và bảo: “Herman, con yêu của Mẹ, Mẹ đã nghe lời con cầu xin cho con chọn một trong hai điều này: Một là khỏi các bệnh tật phần xác, hai là được trở nên thông thái, con muốn điều nào tùy ý”.

Herman bấy lâu cực vì bệnh tật cũng như đau lòng vì trí khôn thấp kém. Cậu nghĩ ngợi một lúc, rồi quả quyết trả lời: “Con xin Mẹ trí thông minh”. Điều Herman xin đẹp lòng Đức Mẹ. Người cho Herman được trí thông minh lại cho khỏi các tật bệnh phần xác nữa.

Từ đó Herman chăm chỉ học hành, nổi tiếng thông minh vượt hẳn chúng bạn. Sau Herman trở nên một nhà tu hành thông thái chép nhiều sách có giá trị. Để tạ ơn Đức Mẹ, Thày Herman đặt lại kinh Nữ Vương cho mọi người đọc.

2- Kinh Lạy Nữ Vương là những lời cầu nguyện vắn tắt, khiêm nhường đơn thật, và là những kêu van thảm thiết của một tâm hồn đau khổ, trong lúc cô đơn, chỉ còn biết nương tựa cậy trông vào Đức Mẹ. Cũng là một kinh giáo dân quen đọc và đọc nhiều lần trong một ngày.

Trong các tu viện, lúc ngày tàn, người ta thấy các thày dòng hội nhau trong nhà thờ hát kinh ấy với một giọng điệu não nùng thảm thiết.

Xưa Thánh Vixêntê bị bọn cướp bể bắt sống bán đi làm tôi. Trong những năm bị lưu đày khổ sở, ông Thánh những đọc kinh Nữ Vương để tự yên ủi mình và được sức mạnh vui chịu mọi đau khổ. Nhiều người ngoại giáo nghe người đọc kinh ấy sốt sắng thảm thiết, thì cảm động và xin theo đạo.

Vậy ta hãy quý trọng và năng  đọc kinh Lạy Nữ Vương. Nhất là lúc gặp đau khổ, ta hãy ngửa mặt kêu xin Mẹ thương xót ta ở chốn lưu đày này, và đến giờ sau hết xin Mẹ đem ta về trời, xem thấy Chúa Giêsu, Con Mẹ đời đời.

THÁNH TÍCH

Trong lịch sử dòng thánh Augustinô, kể tích một thày dòng đạo đức, đã có tuổi, mắc bệnh nặng sắp chết. Nằm trên giường bệnh, thày nghĩ đến giờ phải đứng trước tòa Chúa phán xét thì lo buồn khiếp sợ. Anh em trong dòng an ủi và khuyên thày hãy vững vàng tin ở lòng nhân từ vô cùng Thiên Chúa nhưng thày cũng chẳng bớt sợ hãi lo buồn.

Có lần thày khiếp quá sợ phát khóc một hồi lâu. Bỗng chốc Đức Mẹ hiện ra lấy lời dịu dàng phán bảo rằng: “Ớ con! Con đừng sợ! Lúc còn khỏe, ngày nào con cũng đọc kinh Lạy Nữ Vương, ước mong được xem thấy Chúa Giêsu Con Mẹ, Mẹ nghe lời con sau khi chết, Mẹ sẽ đưa con về trời xem thấy Chúa Giêsu muôn đời”.

Bệnh nhân bấy giờ mới yên lòng và vững vàng cậy trông cho đến khi nhắm mắt bằng yên trong tay Đức Mẹ.


Trở lại      In      Số lần xem: 1385
Tin tức liên quan
  • Ngày Ba Mươi Mốt / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Hai Mươi Chín, Ba Mươi / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Hai Mươi Lăm, Hai Mươi Sáu / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Hai Mươi Ba, Hai Mươi Bốn / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Hai mươi mốt, Hai mươi hai / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Chín, Hai Mươi / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày mười bảy, mười tám / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Lăm, Mười Sáu / Trong tháng 05 / Kính đức Mẹ
  • Ngày Mười Ba, Mười Bốn / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Một, Mười Hai / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  3
 Hôm nay:  1152
 Hôm qua:  2289
 Tuần trước:  24841
 Tháng trước:  106501
 Tất cả:  6826969
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- ĐDCộngĐoànKinhThánhEmmaus/Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top