Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / LẠY CHÚA , XIN HÃY BAN BÌNH AN CHO THẾ GIỚI VÀ BAN ƠN CỨU ĐỘ CHO TẤT CẢ CHÚNG CON . AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Ngày Hai Mươi Chín, Ba Mươi / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ

Ngày Hai Mươi ChínVIỆC THỨ BẢY NGƯỜI TA QUEN LÀM ĐỂ TÔN SÙNG ĐỨC MẸ LÀ NĂNG ĐỌC KINH HÃY NHỚ

1- Thánh Bênađô là một bậc đại thánh, rất nhiệt thành trong việc rao giảng nước Chúa và cổ động phong trào sùng kính Đức Mẹ. Người đã soạn nhiều bài giảng rất hay để ca tụng Đức Mẹ, trội nhất là bài giảng về ngày lễ Đức Mẹ lên trời. Ít lâu sau có một người trích một đoạn trong bài giảng ấy đặt ra kinh Hãy Nhớ, nên người ta gọi kinh ấy là kinh ông Thánh Bênađô.

Cũng là một kinh người ta năng đọc và rất đẹp lòng Đức Mẹ.

Ở Balê, có một người cũng tên là Bênađô lúc còn thanh niên, mê theo đường tội, sau nhờ ơn Đức Mẹ và năng đọc kinh Hãy Nhớ được lòng hối cải và sau chịu chức Linh mục làm Tuyên úy các tù nhân bị án tử.

Để tạ ơn Đức Mẹ, Cha Bênađô khuyên bảo mọi người năng đọc kinh Hãy Nhớ. Người quyết rằng: dù tội nhân cứng lòng thế nào, nếu đọc kinh Hãy Nhớ thì chắc chắn sẽ được ơn hối cải. Người quả quyết như thế vì đã mục kích nhiều lần.

Cha Bênađô lại thuê in hàng vạn bản kinh ấy, phát đi các nơi cho mọi người đọc, và chép một quyển sách để lại những phép lạ Đức Mẹ đã làm để cứu những ai hết lòng trông cậy và sốt sắng đọc kinh ấy.

Biết bao tội nhân cứng lòng đã được ơn sám hối, biết bao bệnh nhân được lành khỏi, biết bao người mắc cơn nguy hiểm phần hồn phần xác được khỏi, vì đã vững vàng trông cậy đọc kinh Hãy Nhớ.

Kinh Hãy Nhớ xưng hô lòng trông cậy vững vàng ở quyền thế và lòng từ ái Đức Mẹ. Sự trông cậy là chìa khóa mở kho tàng chứa nguồn ân của Đức Mẹ.

“Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bào chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời…”.

Đó là cả một bài ca lòng lân tuất không bờ bến của Đức Mẹ. Thật vậy, lòng từ ái Mẹ mênh mông như biển cả. Người cứu vớt ban ơn cho mọi thứ người. Người chẳng hề từ chối ai đến kêu cầu Mẹ và đọc kinh Hãy Nhớ. Cho nên người ta gọi kinh ấy là kinh Đức Mẹ làm phép lạ. Vậy ta hãy năng đọc kinh ấy cho sốt sắng mọi ngày trong đời ta.

THÁNH TÍCH

Thời Cha Bênađô giảng đạo, có một tay hung đồ bị án xử tử. Mặc dầu những lời khuyên van của Cha Bênađô, hắn ta cứng lòng nhất định không chịu xưng tội. Ngày xử án, Cha Bênađô lại hết lòng khuyên van, nhưng hắn chẳng nghe. Lần này Cha Bênađô không khuyên hắn ta xưng tội nữa, chỉ nài hắn ta đọc kinh Hãy Nhớ. Mặc dầu những lời dỗ ngon ngọt, hắn ta cũng để ngoài tai. Cha Bênađô cố ép mãi, sau cùng hắn ta nể lòng gượng đọc hết kinh Hãy Nhớ. Đọc dứt kinh, người ta trông thấy mặt hắn ta tái nhợt đi. Anh ta bị xúc động quá mạnh giọt nước mắt đầu tiên đã bắt đầu từ từ rơi trên đôi má. Anh đã được ơn thống hối, và xin Cha Bênađô giúp mình xưng tội.

Nhờ sức mạnh của kinh Hãy Nhớ, người cứng lòng ấy đã được ơn hối cải trước khi bị xử.

Ngày Ba Mươi

VIỆC THỨ NĂM NGƯỜI TA QUEN LÀM ĐỂ TÔN SÙNG ĐỨC MẸ LÀ LÀM TUẦN BA NGÀY HAY CHÍN NGÀY

1- Giáo dân có thói quen muốn xin Đức Mẹ ơn gì, hoặc xin cho tội nhân được hối cải, hay bệnh nhân được lành khỏi, hoặc xin khỏi ôn dịch thần khí hay khỏi mùa đói khát,… thì cầu nguyện làm việc lành dâng cho Đức Mẹ đủ ba ngày hay chín ngày.

Ta quen gọi là làm tuần ba ngày, hay chín ngày. Sự đó rất đẹp lòng Đức Mẹ và đáng Người ban ơn cho ta; ta cầu nguyện Đức Mẹ một lần thôi, mà còn được Đức Mẹ thương, phương chi cầu nguyện ròng rã ba ngày hay chín ngày liền. Cách cầu nguyện đó tỏ ra ta khiêm nhường, kiên nhẫn và đầy lòng tin tưởng ở Đức Mẹ.

Hằng năm có biết bao người làm tuần ba ngày hay chín ngày, đã được Đức Mẹ thưong: người thì được ơn hối cải, người thì khỏi cheo leo phần hồn phần xác, ngước thì được công ăn việc làm. Có người lưu lạc đã được hồi hương, có người mất của lại tìm thấy, và còn biết bao ơn khác nữa…

2- Muốn làm tuần ba ngày hay chín ngày thì phải giữ những điều này:

Sự ta xin phải là sự lành, đẹp lòng Chúa và có ích cho linh hồn ta.

Trong tuần ấy phải xưng tội rước lễ vì chỉ ai có nghĩa cùng Chúa mới đáng Đức Mẹ thương ban sự ta có ý xin. Lại phải làm việc lành trong tuần ấy hơn mọi khi, giữ lòng sạch tội hơn, đọc kinh cầu nguyện, làm phúc bố thí nhiều hơn. Hết mọi việc hãy dâng qua tay Đức Mẹ. Cuối tuần ta phải dâng mình cho Đức Mẹ, hết lòng tạ ơn Đức Mẹ.

Nếu ta chưa được ơn ta xin, thì lại làm hai, ba tuần nữa, vững vàng cầu xin cho đến khi được ơn ấy.

Ta hãy tin tưởng: xưa nay chưa hề nghe có ai chạy đến kêu xin Mẹ thương, mà Mẹ từ bỏ.

Lạy Mẹ Maria, là Đấng hay chữa kẻ khốn khó, yên ủi kẻ khổ cực, ban ơn cho kẻ thiếu thốn, xin ghé mặt thương xem và nghe lời chúng con cầu xin.

THÁNH TÍCH

Truyện sau đây mới xảy ra ở bên Pháp. Một võ quan có lòng đạo, lại cậy trông và kính mến Đức Mẹ lắm. Ngoài hai vợ chồng trẻ và anh bếp, ông còn 3 con đang măng sữa cả.

Ông phải thuê một chị sen để trông nom trẻ nhỏ. Chẳng may chị sen phải chứng động kinh. Bà vợ muốn đuổi chị sen về không nuôi nữa. Nhưng ông chồng cho thế là thiếu đức yêu người. Nên ông bảo cứ nuôi và chạy thuốc cho chị. Lại bảo cả nhà hợp ý cùng mình làm tuần chín ngày khấn xin Đức Mẹ Hằng Cứu giúp thương chữa người đầy tớ mình. Qua một tuần 9 ngày, bệnh tình chị sen không thuyên giảm, lại càng tăng. Bà vợ hầu ngã lòng nói ra nói vào oán trách chồng. Nhưng, với lòng sốt sắng và cậy trông, ông bảo: “Bà đừng vội ngã lòng, chúng ta chưa được như ý, có khi vì Chúa muốn thử lòng chúng ta. Có khi vì lời cầu xin của chúng ta chưa đủ sốt sắng và tin tưởng. Vậy ta hãy làm tuần chín ngày khác và cứ tiếp tục cho đến khi được như lời khẩn nguyện, vì lời hứa Chúa phán : “Hãy xin thì sẽ được” có lẽ nào sai!”

Vì thế ngay từ sáng hôm sau cả nhà lại tiếp tục làm tuần chín ngày khác và cứ thế kéo dài đến 4 lần 9 ngày mà bệnh chị sen không thấy bớt. Nhưng viên võ quan chẳng sờn lòng chút nào, ông lại càng tăng lời cầu nguyện đêm ngày.

Một buổi sáng, đi lễ về, ông vào phòng, đóng cửa lại, sấp mình dưới tượng Đức Mẹ và kêu van: “Lạy Mẹ nhân lành, Mẹ biết lòng con kính mến và trông cậy Mẹ. Con đã quyết với bạn con: Mẹ sẽ không bỏ lời con cầu xin cũng như xưa nay chưa bỏ lời ai cầu khẩn Mẹ. Vậy để hiển danh Mẹ, xin Mẹ ban cho con ơn con xin Mẹ từ lâu”.

Cầu xin xong, ông thấy lòng vui mừng như niềm tin tưởng mong ước của ông đã thành sự thật. Ông tự nhủ: Mẹ đã nghe lời ta rồi. Mà thật, từ hôm ấy, chị sen không lên cơn động kinh nữa.

Tạ ơn Đức Mẹ muôn trùng…


Trở lại      In      Số lần xem: 1483
Tin tức liên quan
  • Ngày Ba Mươi Mốt / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Hai Mươi Bảy, Hai Mươi Tám / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Hai Mươi Lăm, Hai Mươi Sáu / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Hai Mươi Ba, Hai Mươi Bốn / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Hai mươi mốt, Hai mươi hai / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Chín, Hai Mươi / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày mười bảy, mười tám / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Lăm, Mười Sáu / Trong tháng 05 / Kính đức Mẹ
  • Ngày Mười Ba, Mười Bốn / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Một, Mười Hai / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  10
 Hôm nay:  2349
 Hôm qua:  2651
 Tuần trước:  21894
 Tháng trước:  97458
 Tất cả:  7265426
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top