Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / HÔM NAY LÀ NGÀY MỪNG CHÚA GIESUS LÊN TRỜI / XIN CHO CON LUÔN ƯỚC AO ĐƯỢC VỀ BÊN CHÚA / (GIUSE LUCA)**R

Ngày Hai Mươi Lăm, Hai Mươi Sáu / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ

Ngày Hai Mươi LămVIỆC THỨ BA NGƯỜI TA QUEN LÀM ĐỂ TÔN SÙNG ĐỨC MẸ LÀ MỪNG CÁC NGÀY LỄ CỦA NGƯỜI

1- Giáo Hội đã lập nhiều lễ để kính Đức Mẹ hơn các thánh khác, vì:

1) Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Nữ Vương trên trời dưới đất, có quyền thế và cao trọng hơn các Thánh khác.

2) Giáo Hội biết Đức Mẹ có quyền thế và hay bào chữa cho người ta trước mặt Thiên Chúa, nên đã lập nhiều lễ, để người ta có dịp chạy đến Đức Mẹ xin Người ban ơn. Vua chúa thế gian thường hay ân xá cho dân sự, phóng thích tù nhân trong những ngày lễ, ngày kỷ niệm. Đức Mẹ cũng vậy. Người rộng tay ban phát nhiều ơn cho những ai cầu xin Người trong những ngày lễ kính Người.

2- Các Thánh khác còn ban ơn cách riêng cho nhũng người cầu xin các Thánh trong những ngày lễ của mình. Thánh Têrêxa nói: “Năm nào lễ Thánh Giuse, tôi cũng được Người ban cho ơn tôi cầu xin Người”. Đức Mẹ có quyền thế lại giàu lòng nhân từ hơn các Thánh, lẽ nào không sẵn lòng ban ơn cho ta trong ngày lễ kính Người.

Ngày lễ Đức Mẹ lên trời, các linh hồn ở luyện ngục còn được Đức Mẹ thương xót cứu vớt. Phương chi ta còn ở thế gian, là nơi chiến trường đầy nguy hiểm đáng Đức Mẹ thương xót hơn.

Vậy những ngày lễ kính Đức Mẹ là những dịp tốt để ta lợi dụng quyền thế và lòng nhân từ Đức Mẹ.

Nhưng muốn Đức Mẹ ban ơn cách riêng trong những ngày ấy ta phải mừng lễ Người cho sốt sắng.

Muốn vậy, hai ba ngày trước lễ, ta phải dọn linh hồn xứng đáng, làm ít nhiều việc lành kết thành bó hoa tươi xinh dâng cho Người những ngày lễ. Có nhiều người nhân đức có thói quen ăn chay trước ngày lễ. Chính ngày lễ ta phải đi xưng tội, dâng lễ, rước lễ, nhất là dùng ngày ấy để dâng mình cho Đức Mẹ, và làm nhiều việc lành khác dâng cho Người.

Lạy Mẹ rất Thánh, chúng con đã bỏ qua nhiều lễ hoặc chẳng mừng cho sốt sắng những ngày lễ Đức Mẹ. Chúng con đã bỏ những dịp thuận tiện để cầu xin Đức Mẹ. Từ nay chúng con sẽ hết sức mừng những ngày lễ Đức Mẹ sốt sắng, mong Đức Mẹ đổ ơn xuống cho chúng con phần hồn phần xác.

THÁNH TÍCH

Xưa nay không có nơi nào người ta mừng lễ Đức Mẹ trọng thể cho bằng ở Lộ-Đức, nhất là những ngày lễ trọng như: Lễ Đức Mẹ không nhiễm tội truyền, lễ Truyền tin, lễ sinh nhật Đức Mẹ, lễ Đức Mẹ lên trời, lễ Mân Côi.

Ba bốn ngày trước lễ, người bốn phương đã lũ lượt kéo đến Lộ-Đức như nước chảy. Những bệnh nhân đủ thứ đã được chở đến mấy ngày trước. Trước hết, họ đến quỳ cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ, trên cửa hang, chỗ Đức Mẹ hiện ra. Có những bà nhìn thấy Đức Mẹ đẹp đẽ nhân từ, quá cảm động rớt nước mắt. Họ cầu nguyện một hồi lâu, rồi đi uống nước suối Đức Mẹ. Người ta kéo lên núi viếng nhà thờ Đức Mẹ không nhiễm tội truyền, hay nhà thờ Mân Côi, là hai thánh đường nguy nga nhất. Họ đọc kinh cầu nguyện, xưng tội, chầu Thánh Thể ở đấy.

Trước cửa hang đá thì không lúc nào ngớt người đến quỳ lần hạt. Họ vui thích lần hạt ở trước hang đá, có khi đôi ba nghìn người một trật. Người ta lần hạt suốt ngày suốt đêm.

Chiều hôm trước lễ, người ta rước tượng Đức Mẹ quanh sườn núi, đèn nến sáng rực như ban ngày.

Chính ngày lễ, các Thày cả kế tiếp nhau làm lễ, từ sáng sớm cho đến non trưa mới xong. Có tới mấy vạn người rước lễ.

Nửa buổi có lễ trọng. Sau lễ tiếp theo cuộc rước Thánh Thể quanh nhà thờ. Người ta đã khiêng sẵn những bệnh nhân nằm la liệt hai bên đường Chúa sắp đi qua. Thánh Thể Chúa đi qua, họ kêu lên: “Lạy Chúa Giêsu, con vua Đavít xin thương chúng tôi cùng. Nếu Chúa muốn, thì chúng tôi được khỏi”. Những bệnh nhân kiệt sức, không kêu được thì người khác kêu giúp: “Lạy Chúa, người Chúa yêu nằm liệt đây xin Chúa chữa lành”. Cảnh tượng thật cảm động, chẳng khác gì cảnh tượng hồi Chúa còn ở thế gian trên đất Palestina.

Thánh Thể vừa đi qua, bệnh nhân được khỏe lại, chạy theo tung hô Chúa. Những người theo rước thấy Chúa làm phép lạ tỏ tường thì nức lòng đồng thanh ca ngợi quyền thế và lòng từ ái Chúa.

Chiều đến, người ta lại đến nhà thờ đọc kinh, lần hạt, nghe giảng và rước tượng Đức Mẹ quanh sườn núi trọng thể hơn hôm trước. Sau cuộc rước tượng, có nhiều người ở lại đọc kinh suốt đêm, đến sáng hôm sau lễ đoạn mới ra về.

Những người đi mừng lễ ở Lộ-Đức về đều nói không nơi nào mừng lễ Đức Mẹ sốt sắng trọng thể bằng ở đấy.

Người ta được xem thấy nơi Đức Mẹ hiện ra, suốt nước của Đức Mẹ và nhất là được mục kích những phép lạ Đức Mẹ chữa các bệnh nhân, thì thêm lòng tin cậy và mến yêu Đức Mẹ.

Những người mừng lễ Đức Mẹ sốt sắng như thế, chắc sẽ được Người ban nhiều ơn ở đời này và đời sau trên Thiên đàng.

Chợt lúc ấy có Thày cả chính xứ vào nhà thờ, thấy Antoniô đứng khóc liền hỏi: “Con đi đâu? Có việc gì? Sao lại khóc?” Antoniô chẳng thưa lại và vẫn nức nở khóc. Thày cả cầm lấy tay Antoniô nói rằng: “Đây hẳn là một chiên lạc được Đức Mẹ dắt về cùng Chúa. Con hãy tạ ơn Đức Mẹ, Người đã hết lòng thương con”.

Antoniô gạt nước mắt thưa: “Lạy Cha, con là kẻ có tội, xin Cha cứu lấy con”.

Thày cả khuyên bảo, yên ủi và giúp Antoniô xét mình xưng tội.

Antoniô xưng tội, rước lễ sốt sắng và lưu lại mấy ngày tạ ơn Đức Mẹ rồi mới về, trong lòng vui sướng nhẹ nhàng.

Về đến nhà, anh kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mọi người biết hiệu lực của kinh Kính Mừng trong nhà thờ Đức Mẹ Thắng trận.

Ngày Hai Mươi Sáu

VIỆC THỨ TƯ NGƯỜI TA QUEN LÀM ĐỂ TÔN SÙNG ĐỨC MẸ LÀ NĂNG ĐỌC KINH KÍNH MỪNG

1- Trong các kinh người ta quen đọc để cầu xin Đức Mẹ, chẳng có kinh nào đẹp lòng Đức Mẹ cho bằng kinh Kính Mừng.

Đó là những lời Sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ, là lời Bà Thánh Isave ca ngợi Đức Mẹ, cũng là lời Giáo Hội thêm vào để tung hô Đức Mẹ.

Đọc kinh Kính Mừng, người ta nhắc lại cho Đức Mẹ tin vui mừng Sứ thần đã đem đến cho Người, và phúc trọng Thiên Chúa ban cho Người được làm Mẹ Con Thiên Chúa. Đọc kinh Kính Mừng, người ta ca ngợi những phúc cả cao dầy ở nơi Đức Mẹ từ lúc bẩm thai, khi ở thế gian và trót đời Người.

Đọc kinh ấy, người ta tóm lại những lời ca tụng Đức Mẹ trong các sách của mọi thời đại.

Đức Mẹ đã tỏ cho Bà Thánh Melthiđa biết không kinh nào làm đẹp lòng Đức Mẹ cho bằng kinh Kính Mừng. Chẳng những thế, không kinh nào sinh nhiều ơn ích cho người ta bằng kinh ấy.

Thánh Bênađô dạy: chẳng lần nào ta đọc kinh ấy mà Đức Mẹ chẳng ban ơn. Một ngày kia, Ông Thánh đi qua tượng Đức Mẹ vừa đi vừa đọc kinh Kính Mừng. Đọc vừa xong, ông Thánh thấy Đức Mẹ gật đầu tỏ ý bằng lòng.

Thày Alanô, dòng Đaminh nói: “Khi tôi đọc kinh Kính Mừng, các thánh nam nữ trên trời reo mừng, các quỉ dữ hỏa ngục kinh khiếp, tôi cảm thấy hết lo buồn, hết khô khan thấy thêm lòng ghét tội và đầy lòng mến Chúa”.

Không ai có thể diễn tả hết sự ngọt ngào êm ái của kinh Kính Mừng.

Có nhiều tích làm chứng Đức Mẹ đã ban nhiều ơn cho những người sốt sắng đọc kinh Kính Mừng. Có người bị những cơn cám dỗ mãnh liệt, kêu xin Đức Mẹ và đọc kinh Kính Mừng liền được khỏi ngay.

Có người suốt đời khô khan tội lỗi, chỉ đọc mỗi ngày một kinh Kính Mừng mà đến giờ chết, Đức Mẹ hộ giúp được ăn năn hối cải. Có những người bị quỉ dữ khuấy khuất làm khổ, được khỏi vì đọc đi đọc lại kinh Kính Mừng. Nhiều người bị tai nạn hầu chết mà được Đức Mẹ cứu thoát, là vì miệng họ không ngớt đọc kinh Kính Mừng.

2- Vì là một kinh đẹp lòng Đức Mẹ nhất, nên ta hãy đọc kinh ấy cho sốt sắng. Từ rạng đông, ban trưa, đến lúc chiều tối, theo tiếng chuông, ta hãy dâng lên những lời ca ngợi chào mừng Đức Mẹ đầy ơn phúc: đây Sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ được làm Mẹ Thiên Chúa. Đây Ngôi Hai đã bỏ trời xuống thế trong lòng Trinh Nữ Maria! Theo tiếng chuông Ave, hàng ngàn giáo dân hãy cúi đầu đồng thanh:

Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người, và ở cùng chúng tôi…. Tiếp đến lời chào: “Kính mừng Maria” sốt sắng vang dội.

Khi gặp những cơn cám dỗ cheo leo, hãy mau đọc kinh Kính Mừng.

Sáng ngày thức dậy, buổi tối toan ngủ, cũng đừng quên nhớ đến Đức Mẹ và đọc kinh Kính Mừng.

Phải đọc kinh ấy với một tâm hồn sốt sắng, đơn sơ như người con ca ngợi Mẹ, thành thực như Sứ thần chào kính Mẹ.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ có phúc trọng hơn mọi phụ nữ. Xưa Mẹ đã được Sứ thần Thiên Chúa hết lòng cung kính lạy mừng Mẹ. Nay chúng con cũng hết lòng mượn lời Sứ thần ca tụng lạy mừng Mẹ muôn đời hạnh phúc.

THÁNH TÍCH

Trước đây mấy năm có một học sinh tên là Antoniô, đậu tú tài, cha mẹ mừng rỡ thưởng cho anh rất nhiều tiền, lại cho đi du lịch bên Balê, một kinh thành có tiếng xa hoa, với những tòa nhà lộng lẫy, với những lối ăn chơi thỏa thích.

Trước khi Antoniô lên đường, có một bà nhờ Antoniô một việc là vào nhà thờ Đức Mẹ Thắng trận ở Balê, đọc một kinh Kính Mừng cầu nguyện cho bà ấy.

Antoniô vốn khô khan, thấy bà nhờ việc ấy thì không được hài lòng mấy, phải miễn cưỡng nhận lời bà ấy dặn. Antoniô lưu lại Balê 15 ngày, rong chơi khắp mọi nơi. Mãi đến lúc ra về, Antoniô mới nhớ đến lời bà lão dặn. Lựa lúc vắng người, Antoniô lẻn vào nhà thờ Đức Bà, quỳ một xó, đọc hết kinh Kính Mừng, rồi định ra ngay. Nhưng vừa đọc hết kinh Kính Mừng, anh liền cảm thấy mình đầy tội tỗi. Rầu nét mặt, đôi mắt đã bắt đầu sa lệ, giọt lệ thống hối đầu tiên.

KBX / GIUSE LUCA / KT EMMAUS


Trở lại      In      Số lần xem: 1543
Tin tức liên quan
  • Ngày Ba Mươi Mốt / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Hai Mươi Chín, Ba Mươi / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Hai Mươi Bảy, Hai Mươi Tám / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Hai Mươi Ba, Hai Mươi Bốn / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Hai mươi mốt, Hai mươi hai / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Chín, Hai Mươi / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày mười bảy, mười tám / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Lăm, Mười Sáu / Trong tháng 05 / Kính đức Mẹ
  • Ngày Mười Ba, Mười Bốn / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Một, Mười Hai / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  5
 Hôm nay:  1147
 Hôm qua:  2289
 Tuần trước:  24841
 Tháng trước:  106501
 Tất cả:  6826964
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- ĐDCộngĐoànKinhThánhEmmaus/Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top