Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ THIÊN CHÚA BA NGÔI VÀ  CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO CON CHÚA /XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / BAN HÒA BÌNH CHO THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC BIẾT TÔN TRỌNG VÀ YÊU THƯƠNG NHAU / XIN CHÚA BIẾN ĐỔI LÒNG CON ,XIN THÁNH HÓA LOÀI NGƯỜI / ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG THẬT TỐT AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Ngày Hai mươi mốt, Hai mươi hai / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ

Ngày Hai Mươi Mốt
 
ĐỨC MẸ HẰNG HỘ GIÚP TA ĐƯỢC CHẾT LÀNH
 
1- Trong đời, không có lúc nào khổ cực và nguy hiểm cho bằng lúc hấp hối trên giường bệnh, quỉ dữ lợi dụng lúc ấy, tìm trăm nghìn cách để khuấy khuất bệnh nhân. Khi thì nó bày các tội ra trước mắt, để bệnh nhân bối rối rồi sinh nản lòng. Lúc thì nó cám dỗ bệnh nhân luyến tiếc của cải, chức quyền đời này, để bệnh nhân lấy sự chết làm cay đắng.
 

 
Giờ ấy, bệnh nhân phải đau đớn trong lòng ngoài xác, khó dọn mình để về đời sau, nhưng những ai là đầy tớ trung thành của Đức Mẹ, hãy vững lòng tin tưởng: không bao giờ Đức Mẹ từ bỏ con cái Người trong giờ sau hết, Người đã lĩnh quyền che chở ta trong giờ chết, khi Người đứng gần Thánh giá lúc Chúa trút hơi thở cuối cùng.
Trong kinh Kính Mừng, ta thường cầu xin: “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng tôi là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử…”. Đức Mẹ hằng săn sóc nâng đỡ ta trong giờ chết. Người giúp bệnh nhân lướt thắng những chước cám dỗ nặng nề. Người vỗ về bệnh nhân để giảm bớt những nỗi chua cay của giờ chết. Người an ủi để bệnh nhân lấy cái chết làm nhẹ nhàng và để dọn mình về đời sau.
Cũng có lần Đức Mẹ để bệnh nhân phải những cơn cám dỗ mãnh liệt. Người đứng bên nhìn con mình giao tranh với quỉ dữ, nhưng không bao giờ để con mình thất bại. Như xưa Đức Mẹ để cho Thánh Anrê Avêlinô lúc hấp hối phải quỉ dữ khuấy khuất nặng nề. Ông Thánh những kêu tên cực trọng Đức Mẹ liên mãi, cho đến khi được yên giấc trong tay Đức Mẹ.
Thánh Gioan lúc hấp hối cũng mắc phải những cơn cám dỗ mãnh liệt. Người hằng kêu xin Đức Mẹ đến cứu chữa, nhưng chẳng thấy giảm bớt, thì lo buồn quá. Bỗng chốc Đức Mẹ hiện ra, dùng lời dịu dàng mà quở trách ông Thánh: “Ở con! Sao con lo buồn? Con hãy vững vàng trông cậy, không bao giờ Mẹ bỏ con cái trong giờ chết”.
Chẳng những Đức Mẹ giúp đỡ bệnh nhân lướt thắng những cơn cám dỗ, Người lại giảm bớt những đau đớn và giúp bệnh nhân được chết lành. Người tỏ điều ấy cho Bà Thánh Birgitta rằng: “Chính Mẹ yên ủi con cái cho chúng bớt đau đớn và đỡ khiếp sợ thần chết.
2- Ta muốn Đức Mẹ thương giúp ta  trong giờ sau hết, thì khi còn khỏe ta phải hết lòng sùng kính Mẹ. Ta hãy siêng năng lần hạt, mang ảnh Đức Mẹ trong mình. Ta hãy noi gương Đức Mẹ ăn ở thánh thiện, giữ lòng thanh tịnh và hết lòng mến Chúa yêu người. Vì sống thế nào thì chết thế ấy: sống lành thì chết lành, sống dữ thì chết dữ.
Hằng ngày ta cũng nên nhớ cầu nguyện cho bao nhiêu người đang hấp hối được vững lòng dọn mình về đời sau, để ngày sau, họ cũng cầu nguyện cho ta được chết lành bằng yên.
Lạy Mẹ Maria rất  Thánh là Quan thày những ai ước ao chết lành, chúng con dù chẳng đáng làm con Mẹ, nhưng xin Mẹ cũng che chở chúng con trong giờ sau hết. Khi chúng con hấp hối trên giường bệnh, xin Mẹ đến an ủi nâng đỡ chúng con và giúp chúng con được chết lành trong tay Mẹ.
 
 
THÁNH TÍCH
 
Trước đây hơn một trăm năm, bên Tân thế giới có nội loạn. Dân sự tàn sát lẫn nhau giết hại rất nhiều. Trận Carôlina chết nhiều người hơn cả.
Trong số đó, có một vệ binh tên là Patrixiô, còn trẻ tuổi bị thương nặng ở đầu.
Ban cứu thương thấy Patrixiô phải dấu nặng gần chết, thì để lại không đưa về bệnh viện.
Patrixiô kiệt sức, không nói được, nhưng trong lòng còn tỉnh. Anh ta thầm thĩ kêu xin Đức Mẹ: “Lạy Đức Mẹ, Đức Mẹ biết con đang mắc tội trọng, xin Đức Mẹ liệt cho con được gặp Thày cả trước khi chết”.
Đức Mẹ thương nghe lời Patrixiô cầu xin. Ban cứu thương trước định bỏ, sau lại đưa anh về bệnh viện. Về đến nơi, các bà phước coi bệnh nhân thấy anh sắp chết liều liệu cho anh được xưng tội, chịu lễ và ăn mày các phép.
Anh ta vui mừng và tạ ơn Đức Mẹ, và đêm hôm ấy anh được chết lành bằng yên trong tay Đức Mẹ.
 
 
Ngày Hai Mươi Hai
 
ĐỨC MẸ HAY GIÚP CÁC LINH HỒN Ở LUYỆN NGỤC
 
Xưa Đức Mẹ bảo Bà Thánh Birgitta rằng: “Mẹ là Mẹ các linh hồn ở luyện ngục, Mẹ hằng giúp đỡ, giảm bớt những hình khổ cho chúng”.
Mẹ thế gian thấy con mình sa lửa thì tìm cách cứu nó ngay. Đức Mẹ là Mẹ nhân từ, thấy con cái mình sa lửa luyện ngục, lẽ nào không thương xót cứu giúp.
Người soi lòng những kẻ còn sống dâng lời cầu nguyện, dâng việc lành phúc đức cho các linh hồn ấy, hoặc Người xin Chúa cho các linh hồn ấy được về thế gian xin người còn sống cứu giúp mình, như xưa Người đã xin cho Đức giáo hoàng Inôxentê hiện về xin Bà Thánh Lutgarde cầu nguyện cho mình.
Có khi Đức Mẹ xuống nơi những linh hồn phải giam để yên ủi và giảm bớt hình khổ cho họ.
Đức Mẹ hằng làm việc lành chỉ cho các linh hồn ấy. Những lời Người cầu nguyện, những việc lành Người làm như sương sa, như nước lạnh dập tắt những ngọn lửa nóng rát thiêu đốt các linh hồn.
Đức Mẹ giảm bớt những đau khổ cho các linh hồn, lại được quyền rút vắn thời hạn giam phạt các linh hồn ấy. Cũng như Hoàng hậu xin vua ân xá phóng thích cho tù nhân. Đức Mẹ xin Chúa cũng giảm bớt thời hạn giam phạt hay phóng thích ngay cho các linh hồn.
Nhứt là những linh hồn mồ côi, được Đức Mẹ thương giúp cách riêng.
Các Thánh dạy rằng: Đức Mẹ về trời mang theo các linh hồn ở luyện ngục. Ông Gerson rằng: “Ngày hôm ấy, ngục tối đã ra vắng vẻ, vì mọi linh hồn đã được theo chân Mẹ về trời”.
Nhiều thánh nhân nói: Những ngày lễ kính Đức Mẹ, Đức Mẹ xuống luyện ngục an ủi các linh hồn, có linh hồn được Đức Mẹ được giảm bớt hình khổ, có linh hồn được Đức Mẹ đưa về trời ngay.
Xưa Đức Mẹ hiện ra phán cùng Đức Giáo hoàng Gioan rằng: “Những ai mặc áo Đức Mẹ, và tôn sùng Đức Mẹ khi còn sống, thì lúc chết bị giam trong luyện ngục, Mẹ sẽ xuống cứu và đưa kẻ ấy về Thiên đàng ngày thứ bảy sau khi kẻ ấy qua đời”
2- Ta hãy bắt chước Đức Mẹ thương giúp các linh hồn ở luyện ngục, nhất là những linh hồn mô côi, linh hồn cha mẹ, họ hàng thân thích, những kẻ làm ơn cho ta.
Ta hãy đọc kinh lần hạt, làm phúc bố thí, xưng tội chịu lễ, dâng mình cho các linh hồn ấy chóng được về nơi mát mẻ.
Một lần kia, Thánh Gioan Kim ngôn, thấy một Thiên thần cầm chén đựng máu Thánh Chúa Giêsu đổ xuống lửa luyện ngục. Nhờ đó nhiều linh hồn trở nên sáng láng ra khỏi luyện ngục mà lên Thiên đàng.
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ ban cho chúng con được ơn bắt chước Mẹ, thương giúp các linh hồn ở luyện ngục, dâng việc lành cầu cho các linh hồn ấy.
 
 
THÁNH TÍCH
 
Giáo dân La-Mã xưa có thói quen, trước ngày lễ Đức Mẹ lên trời, cầm nến đi viếng các nhà thờ.
Có một lần, bà sang trọng kia cùng với mọi người vào nhà thờ cầu nguyện, bà trông thấy một bà đã quen trước, chết được sáu tháng, cũng quỳ đọc kinh bên cạnh bà.
Bà ta bỡ ngỡ, ra đứng ngoài cửa đợi khi bà ấy ra thì hỏi: “Bà có phải là Morozia không?” Người kia thưa: “Phải, tôi phải giam phạt ở luyện ngục từ ngày tôi bỏ thế gian cho đến bây giờ. Nhưng ngày mai là ngày lễ Đức Mẹ lên trời, tôi sẽ được Đức Mẹ cứu thoát, tôi và nhiều người khác mà bà không trông thấy. Hôm nay chúng tôi đến đây lần cuối cùng để tạ ơn Đức Mẹ.”
Bà này còn đang nghi ngờ, thì bà kia lại tiếp: “Để bà tin lời tôi nói, thì ngày rầy sang năm, chính ngày lễ Đức Mẹ lên trời, bà sẽ bỏ thế gian”.
Thánh Phêrô Đamiêng làm chứng điều ấy rằng: “Bà kia tin lời đó, và từ đấy, bà làm nhiều việc lành đợi ngày về đời sau. Quả thật, ngày hôm trước lễ Đức Mẹ lên trời, bà ngã bịnh nặng và chính ngày lễ thì qua đời”.
 

Trở lại      In      Số lần xem: 1270
Tin tức liên quan
  • Ngày Mười Chín, Hai Mươi / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày mười bảy, mười tám / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Lăm, Mười Sáu / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Ba, Mười Bốn / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Một, Mười Hai / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Mồng Chín, Mồng Mười /Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Mồng Bảy, Mồng Tám /Trong Tháng 05 kính Đức Mẹ /
  • Ngày Mồng Năm, Mồng Sáu / Trong tháng 05 kính Đức Mẹ
  • Ngày Mồng Ba, Mồng Bốn / Trong tháng 05 kính Đức Mẹ
  • Ngày Mồng Một, Mồng Hai / Tháng 05 / Kính Đức Mẹ
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  1877
 Hôm qua:  3572
 Tuần trước:  20629
 Tháng trước:  100998
 Tất cả:  11523888
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top