Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ THIÊN CHÚA BA NGÔI VÀ  CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO CON CHÚA /XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / BAN HÒA BÌNH CHO THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC BIẾT TÔN TRỌNG VÀ YÊU THƯƠNG NHAU / XIN CHÚA BIẾN ĐỔI LÒNG CON ,XIN THÁNH HÓA LOÀI NGƯỜI / ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG THẬT TỐT AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Ngày Mồng Một, Mồng Hai / Tháng 05 / Kính Đức Mẹ

Ngày Mồng Một
 
NHỮNG VIỆC PHẢI LÀM TRONG THÁNG .
 
Muốn được đẹp lòng Đức Mẹ và được Người ban nhiều ơn trong tháng này /
Ta phải yêu mến và cầu xin Người cách riêng.
Xưa nay ta đã yêu mến và cầu xin Mẹ,
nhưng trong tháng này ta phải yêu mến và cầu xin Người siêng năng và sốt sắng hơn mọi khi.

1- Trước hết, ta phải hết lòng yêu mến Mẹ, vì Chúa muốn cho ta yêu mến Người. Vì thế Người chọn Mẹ làm Mẹ Chúa Giêsu, là Chúa cứu chuộc ta, Người đã giao cho Mẹ quyền phân phát mọi ơn cho ta.

Ta phải yêu mến Mẹ, vì Chúa Giêsu và các Thánh đã làm gương sự ấy. Xưa nay chẳng con nào yêu mến Mẹ mình bằng Chúa Giêsu yêu mến Mẹ. Không ai kể xiết những việc các Thánh đã làm và những khổ cực của các Thánh đã chịu để yêu mến và tôn sùng Mẹ.
Ta phải yêu mến Mẹ vì Mẹ là Mẹ ta. Con thảo hiếu thì yêu mến cha mẹ mình.
 
Ta phải yêu mến Mẹ, vì ân phúc Mẹ dư đầy, vì nhân Đức Mẹ cao cả, như kinh cầu đã xưng Mẹ là Mẹ đáng thiên hạ yêu mến.

Sau hết ta phải yêu mến Mẹ vì các Thánh và những đấng nhân đức, những đấng cầm quyền Giáo Hội đều quả quyết rằng: những ai thật lòng yêu mến Mẹ thì sẽ được rỗi linh hồn. Thánh Ligori dạy rằng: “Nếu tôi thật lòng yêu mến Mẹ, thì tôi chắc được lên Thiên đàng”

Muốn thêm lòng yêu mến Mẹ trong tháng này, thì hàng ngày nên cùng nhau đến nhà thờ nghe sách ca tụng quyền thế và lòng từ ái của Mẹ.

Nếu ai hiểu rõ quyền thế cao cả và lòng từ bi vô cùng của Mẹ, sẽ than thở như lời Thánh Bê–na–đô rằng: “Ôi! Mẹ cao xa, nhân từ dường ấy, sao tôi chẳng yêu mến Mẹ ?”

2- Muốn được đẹp lòng Mẹ và được Người ban nhiều ơn, trong tháng này ta phải hết lòng cầu xin Người.

Xưa Thánh Bê–na–đô khuyên các thày dòng cầu xin Đức Mẹ rằng: “Anh em hãy hết lòng tin tưởng và khiêm nhường cậy trông Mẹ, thì Mẹ sẽ nghe lời anh em”.

Vị thánh ấy tin thật Đức Mẹ chẳng hề từ chối ban ơn cho ai hết lòng trông cậy cầu xin Người. Bê–na–đô than thở rằng: “Lạy Mẹ, nếu xưa nay có ai trông cậy cầu xin sự gì mà Mẹ từ chối, thì tôi xin kẻ ấy đừng bao giờ  ca ngợi lòng từ bi Mẹ của nữa”. Nếu những ai cầu xin Mẹ một lần mà còn được Mẹ thương, thì lẽ nào những ai khiêm nhường cậy trông, cầu xin đủ một tháng , lại bị Mẹ từ chối.

Vậy ta đừng bỏ dịp Tháng Đức Mẹ. Hãy sốt sắng cầu xin Mẹ những sự ta thiếu thốn hồn xác. Hãy cầu xin cho cha mẹ, họ hàng, bạn hữu. Hãy cầu xin cho Đạo Chúa một ngày một cả sáng trong nước ta, cho người ngoại giáo được trở lại, cho kẻ có tội biết đường sám hối, cho các linh hồn ở luyện ngục được chóng thoát khỏi khổ hình ,được về nơi vĩnh phúc.

Nếu xưa nay ta khô khan, không siêng năng cầu nguyện, thì trong tháng này, ta hãy hết lòng cầu xin, hẳn Đức Mẹ sẽ ban những sự ta cầu xin. Linh mục Phêrô dạy rằng: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng Đức Mẹ chẳng bao giờ bỏ ai hết lòng trông cậy Người”.

Lạy Mẹ Maria là Mẹ chúng con, chúng con chẳng đáng đến trước mặt Mẹ, song chúng con cũng quyết hết lòng kêu xin Mẹ mọi ngày trong tháng này. Lạy Mẹ từ ái, chúng con cầu xin sự gì thì xin Mẹ nhận lấy việc ấy. Bây giờ chúng con xin dâng lòng chúng con cho Mẹ, chúng con sẽ yêu mến Mẹ trót đời. Xin Mẹ đừng để chúng con trìu mến những sự hèn hạ thế gian này nữa .

THÁNH TÍCH

Ở thành Nancêniô, trong nước Pháp, có một gia đình trung lưu. Vợ đạo đức, chồng hiền lành nhưng khô khan. Bà vợ những cầu xin Chúa mở lòng cho chồng sửa mình lại, nhưng chồng cứng lòng mãi. Năm ấy, đầu Tháng Đức Mẹ, bà sửa sang bàn thờ để mẹ con làm việc Tháng Đức Mẹ. Chồng bận việc quan, ít khi ở nhà. Dù có ở nhà cũng chẳng bao giờ đọc kinh. Ngày lễ nghỉ không làm việc quan, thì đi chơi suốt ngày. Nhưng khi về, bao giờ cũng kiếm một chùm hoa dâng kính Đức Mẹ.

Rằm tháng sáu năm ấy ông chết bất thình linh, không kịp gặp Thày cả. Bà vợ thấy chồng mình chết không kịp ăn mày các phép, sinh buồn phiền. Bà lâm bệnh phải đi điều dưỡng một nơi xa. Khi qua làng Ars, bà vào nhà xứ giải bài tâm sự cùng Cha Gioan Vianney, Cha chính xứ họ đạo ấy.

Cha có tiếng là đạo đức, được mọi người tặng là vị Thánh sống. Vừa đến nơi, chưa kịp thưa điều gì thì Cha Gioan liền bảo: “Bà đừng lo cho linh hồn chồng bà. Hẳn bà còn nhớ những bông hoa chồng bà vẫn thường dâng cho Đức Mẹ những ngày lễ cả trong tháng Đức Mẹ vừa qua?”

Nghe Cha Gioan nói, bà hết sức ngạc nhiên, vì chưa hề nói với ai về những bông hoa ấy. Nếu Chúa chẳng soi sáng cho Cha Gioan, lẽ nào cha biết được.

Cha Gioan lại rằng: “Nhờ lời bà cầu nguyện và nhờ việc ông ấy đã làm để tôn kính Đức Mẹ, thì Chúa đã thương cho ông ấy được ăn năn tội cách trọn trong giờ chết. Ông ấy đã được rỗi linh hồn nhưng còn bị giam ở luyện ngục. Bà hãy cầu nguyện cùng làm việc lành phúc đức cho ông ấy chóng được lên Thiên đàng”. Nghe bấy nhiêu lời, bà vui mừng cùng hết lòng đội ơn Đức Mẹ.

Khi ta nghe tích này, liền hiểu rõ những việc ta làm để tôn kính Đức Mẹ, dù hết sức nhỏ mọn, cũng được Mẹ trả công bội hậu.  Vậy, vì mấy bông hoa mà người tội lỗi kia còn được Đức Mẹ bầu cử cho, phương chi những kẻ hằng ngày dâng lên Mẹ những hoa thiêng liêng, là những kinh nguyện, những việc lành, hẳn sẽ được Mẹ ban nhiều ơn trọng đại hơn . **R

 Ngày Mồng Hai

 ĐỨC MẸ CHẲNG MẮC TỘI TRUYỀN

 1- Khi tổ tông ta phạm tội, liền truyền tội mình và những hình phạt bởi tội cho con cháu, là cả loài người ta , trừ một mình rất Thánh Đức Mẹ. Chúa đã gìn giữ Đức Mẹ không vương tội truyền vì Người đã chọn Đức Mẹ làm Mẹ Chúa Giêsu từ trước vô cùng.

 Ta phải vững vàng tin Đức Mẹ chẳng mắc tội truyền. Đó là điều phải lẽ xứng đáng xưa nay giáo dân vẫn tin như vậy. Lại nữa, Giáo Hội thay quyền Chúa Giêsu đã buộc ta phải tin điều ấy. Năm 1858, Đức Mẹ hiện ra ở Lộ-Đức, đã xưng danh là Đấng chẳng mắc tội truyền.

 Đức Mẹ chẳng mắc tội truyền, đó là phúc rất trọng, là ơn cao cả, vinh dự cho Đức Mẹ. Từ trong thai, Đức Mẹ đã được dư đầy ơn phúc, trọn lành hơn các Thiên thần. Từ trong thai, Người đã được trí khôn ngoan thông thái, Người đầy lòng mến Chúa. Lòng Người công chính và thanh sạch, không hề vương bóng tội.

 Linh hồn loài người mới sinh như một thành trì thất thủ hoang tàn. Nhưng linh hồn Đức Mẹ mới sinh như thành trì còn nguyên tuyền không bị sức phá phách của thù địch.

 Các Thánh dạy rằng: những ơn Chúa ban cho linh hồn Mẹ khi còn trong lòng mẹ thì nhiều và trọng hơn các ơn Người ban cho các Thiên thần và các Thánh. Trong các linh hồn Thiên Chúa dựng nên, đừng kể linh hồn Chúa Giêsu, thì không có linh hồn nào trọn vẹn cho bằng linh hồn Đức Mẹ. Giáo Hội dùng lời kinh thánh để ca tụng Đức Mẹ rằng: “Đức Mẹ ở giữa con cái A-dong như bông huệ giữa bụi gai”. Quý trọng thay: ơn Vô nhiễm nguyên tội mà Chúa đã ban cho Đức Mẹ.

 2- Đức Mẹ chẳng mắc tội truyền nhưng ta đã mắc tội ấy từ khi còn trong bụng mẹ. Tội ấy lôi chúng ta vào vòng nô lệ ma quỉ, đành chịu mọi hình khổ đời đời, mất phúc làm con Thiên Chúa.

 Nhưng nhờ Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người, chuộc tội thiên hạ và lập phép Rửa tội. Nhờ đó ta được trở nên con cái Chúa, làm em Chúa Giêsu, làm đền thờ Chúa Thánh Thần ngự . Ôi, vinh dự dường nào!

 Ta có cảm tạ Chúa vì phúc rất trọng ấy không? Ta có còn giữ được ơn rửa tội không? Thảm hại thay! Biết bao lần ta đã phạm tội trọng làm hoen ố chiếc áo trắng ngày chịu phép rửa tội.

 Ta hãy xét mình nếu ta còn mắc tội trọng nào, thì trong tháng này hãy đi xưng tội và dốc lòng từ này về sau thà chết chẳng thà phạm tội.

 Ta hãy giữ lòng thanh sạch để xứng đáng làm đền thờ Chúa ngự. Xưa Chúa đã ngự xuống trong lòng Đức Mẹ, ngày nay Chúa cũng ngự xuống lòng ta khi rước lễ. Thiên Chúa đã dọn lòng Đức Mẹ thanh sạch thế nào thì ta cũng phải dọn lòng ta thanh sạch như vậy, mới xứng đáng làm đền thờ Chúa ngự.

 Lạy Mẹ, Mẹ đã được ơn trọng Vô nhiễm tội truyền. Mẹ quí trọng và đã muốn cho chúng con nhắc lại ơn đó. Vậy chúng con quyết định năng xưng ra danh Đức Mẹ chẳng mắc tội truyền. Xin Mẹ phù hộ che chở chúng con được dứt bỏ đường tội. Xin Mẹ nâng đỡ chúng con khi sa ngã. Chớ gì lòng chúng con luôn luôn được thanh sạch xứng đáng làm đền thờ Chúa ngự đời đời.

 THÁNH TÍCH

 Năm 1858, ở Thành Lộ-Đức bên Pháp, có một cô bé 14 tuổi, tên là Benađêta đi kiếm củi trên rừng. Đến gần núi cô thấy một người nữ xinh đẹp hiện ra trên cửa hang. Người nữ ấy mặc áo trắng như tuyết, từ vai rủ xuống đến gót chân, chiếc thắt lưng màu xanh, hai múi rủ xuống đằng trước đến mắt cá. Đầu trùm khăn trắng rủ xuống đến gót chân, tay đeo tràng hạt.

 Người nữ ấy đầy vẻ hiền hậu, nhân từ và vô cùng mỹ lệ. Benađêta sợ hãi. Nhưng khi thấy Bà làm dấu Thánh giá, thì Bênađêta quì xuống lần hạt.

 Người nữ ấy hiện ra cùng Bênađêta trước sau 18 lần. Lần thứ 16, Bênâđêta xin bà ấy tỏ mình là ai, thì bà ấy trả lời: Ta là Đấng Vô nhiễm nguyên tội . Bấy giờ Benađêta và mọi người mới biết bà ấy là Đức Mẹ. Đức Mẹ truyền cho Bênađêta trình cha xứ Lộ-Đức xây đền thờ kính Người ở đấy, rước ảnh Người quanh sườn núi và Mẹ cho một con suối nước chảy ra ở hang núi ấy. Bệnh nhân các nơi kéo đến uống và tắm nước ấy đều được khỏi. Hiện nay người các nước đua nhau đến viếng hang Lộ-Đức. Số bệnh nhân được Đức Mẹ chữa khỏi, vì uống hay tắm nước suối Lộ-Đức kể rất nhiều. **R


Trở lại      In      Số lần xem: 4740
Tin tức liên quan
  • Ngày Hai mươi mốt, Hai mươi hai / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Chín, Hai Mươi / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày mười bảy, mười tám / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Lăm, Mười Sáu / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Ba, Mười Bốn / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Một, Mười Hai / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Mồng Chín, Mồng Mười /Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Mồng Bảy, Mồng Tám /Trong Tháng 05 kính Đức Mẹ /
  • Ngày Mồng Năm, Mồng Sáu / Trong tháng 05 kính Đức Mẹ
  • Ngày Mồng Ba, Mồng Bốn / Trong tháng 05 kính Đức Mẹ
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  2
 Hôm nay:  1646
 Hôm qua:  3572
 Tuần trước:  20629
 Tháng trước:  100998
 Tất cả:  11523657
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top