Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Ngày Mồng Năm, Mồng Sáu / Trong tháng 05 kính Đức Mẹ

Ngày Mồng Năm
 
ĐỨC MẸ LÀ MẸ CÁC GIÁO HỮU
 
Ta thường gọi Đức Mẹ là Mẹ, nhưng chẳng phải là mẹ phần xác, mà là mẹ phần hồn.
Đức Mẹ sinh ta phần hồn cũng như mẹ thế gian sinh ta phần xác.
 
 

Tội Adong đã làm cho loài người mất ơn cùng Chúa, mất sự sống linh hồn. Nhờ Ngôi Hai Thiên Chúa, loài người được sống lại về phần linh hồn. Vì thế Chúa Giêsu là Cha thật chúng ta về phần linh hồn. Nếu Chúa Giêsu là Cha thật chúng ta, thì Đức Mẹ cũng là Mẹ thật chúng ta.

1- Đức Mẹ là Mẹ các giáo hữu vì xưa Người đã vâng lời Sứ thần truyền, nhận chức làm Mẹ Chúa Giêsu.

Được ơn Chúa soi sáng, Đức Mẹ đã hiểu biết Con mình sinh ra sẽ chịu chết để cứu chuộc loài người. Vì thế Đức Mẹ vui lòng thưa lại cùng Sứ thần: “Tôi là tôi tớ của Thiên Chúa, tôi xin vâng lời Sứ thần truyền”.

Trong chốc lát, Người đã chịu thai Chúa Giêsu, và trong chốc lát, Người trở nên Mẹ Chúa Giêsu, cũng là Mẹ chúng ta về phần hồn. Khác một điều là Đức Mẹ cưu mang Chúa Giêsu thật, nhưng mẹ cưu mang con, còn chúng ta thì Mẹ cưu mang cách thiêng liêng trong tâm trí Người.

Đức Mẹ là Mẹ các giáo hữu, vì xưa trên núi Thánh, Đức Mẹ đã dâng Con mình làm của tế lễ Đức Chúa Cha đền vì tội lỗi loài người.

Đức Mẹ là Mẹ các giáo hữu, vì xưa lúc Chúa hấp hối trên Thánh giá, Đức Mẹ đã nhận chức làm Mẹ cả loài người.

2- Đức Mẹ là Mẹ ta, ta là con Đức Mẹ, còn vinh dự nào hơn! Còn ơn phúc nào hơn! Con phải nên giống Mẹ. Ta đã được phúc làm con Đức Mẹ, là Mẹ trinh khiết. Là con Đức Mẹ, ta phải xa lánh thói hư nết xấu, chớ theo tính xác thịt, ăn ở buông tuồng. Là con Đức Mẹ, ta phải trừ diệt những ước muốn xấu xa, những thèm muốn xác thịt lôi kéo ta vào vòng tội.

Là con Đức Mẹ, ta phải làm việc lành tôn sùng Đức Mẹ, hằng kêu xin Người phù hộ che chở ta trong mọi cơn gian nan.

Là con Đức Mẹ, ta phải hoàn toàn phó linh hồn và xác ta cho Đức Mẹ, để Mẹ ấp ủ nâng đỡ ta trong mọi bước đường ta đi. Ta phải tin thật rằng chẳng phải những ai kêu van: Lạy Đức Mẹ, lạy Đức Mẹ, mà được Người ban ơn đâu. Nhưng chỉ những ai thực lòng sùng kính Mẹ, ăn ở xứng đáng kẻ làm con, mới trông Người ban ơn phù hộ.

Lạy Mẹ nhân lành, Mẹ đã ưng nhận làm Mẹ Chúa Giêsu, cũng dâng Người làm của tế lễ Đức Chúa Cha đền vì tội thiên hạ, thì như Mẹ sinh ra chúng con phần hồn, và là Mẹ thật loài người chúng con. Lại xưa Chúa Giêsu hấp hối trên Thánh giá, cũng đã trối Mẹ làm Mẹ chúng con. Mẹ đã nhận chúng con làm con, đã nâng niu ấp ủ chúng con, đã yêu thương chúng con như Mẹ thế gian yêu thương con mình. Xin Mẹ phù hộ chúng con ăn ở cho xứng đáng kẻ làm con Mẹ.

THÁNH TÍCH

Năm 389, dân Thessalô nổi ngụy phá tượng vua và giết các quan. Được tin ấy, Vua thịnh nộ sai quân giết hết mọi người trong thành ấy. Quan quân của vua đến thành Thessalô, lập mưu cho gọi loa mời dân sự đến xem trò ở chợ. Dân thành kéo đến đông đủ, quân lính liền bổ vây và xông vào giết hết mọi người chẳng kỳ nam nữ, già trẻ, tất cả hơn bảy nghìn người. Trong số đó một lão già với hai con giai giàu có sang trọng. Lính muốn tha cho cả ba ông con, nhưng sợ quan, không dám tha cả, anh ta bảo ông lão rằng: “Trong hai thằng này, ông muốn thằng nào sống, thằng nào chết thì nói ngay”. Người cha lúng túng chẳng biết trả lời ra sao, vì ông thương cả hai con bằng nhau và ông biết rõ một lời ông có thể cứu được con này, nhưng lên án giết con kia. Ông chỉ biết ôm hai con mà khóc. Lính tức mình chém cả hai.

1- Trên núi Calvê, Thiên Chúa cũng nói cùng Đức Mẹ rằng: Bà có hai con, con cả là Chúa Giêsu, con thứ hai là loài người. Trong hai con ấy, có con phải chết, vậy Bà muốn con nào sống, con nào chết.

Đức Mẹ tuy lòng yêu Chúa Giêsu nhưng thấy cả loài người hư đi vì tội lỗi. Người bằng lòng để Chúa Giêsu chịu chết cho loài người được sống. Ôi Đức Mẹ thương loài người chúng ta dường nào! Đức Mẹ là Mẹ thật chúng ta, đã hết lòng thương yêu chúng ta. Vậy ta phải quyết chí mến yêu Người cho đến trọn đời.

Ta phải tin thật Đức Mẹ có quyền thế cao cả, vì Người là Mẹ Chúa Giêsu. Lời Người xin hiệu lực hơn các Thánh. Người bầu cử cho ai kẻ ấy sẽ được.

2- Đức Mẹ có quyền thế, lại giàu lòng từ ái. Một khi Chúa Giêsu ban quyền thế cao cả cho Người, thì một trật ban cho Người giàu lòng từ ái. Tình yêu của Đức Mẹ đối với con cái Người bao la, hơn mọi tình yêu thế gian, Người yêu con mình hơn các mẹ thế gian.

Thánh Bênađô than thở rằng: Ai suy thấu lòng Đức Mẹ yêu thương con cái! Tình Mẹ bao la hơn biển cả! Đức Mẹ yêu con mọi nơi, mọi thời đại! Người yêu chẳng những con hiền, con thảo, lại yêu cả những đứa con bất trung bất hiếu, những đứa con ngỗ nghịch.

Thánh Anphongsô than thở rằng: “Lạy Mẹ, chớ gì Mẹ biết con đầy lòng mến yêu Mẹ: Mẹ hẳn chẳng yêu thương con bằng con yêu mến Mẹ”. Đức Mẹ hiện đến và quở trách dịu dàng rằng: “Ở con, sao con nói vậy? Tình Mẹ thương con mênh mông như biển cả, con không thể ví được!”.

Đức Mẹ yêu thương ta đến nỗi bằng lòng hy sinh Con Một Người để cứu chuộc ta. Đó là lẽ mạnh để ta hiểu biết lòng Đức Mẹ thương yêu ta dường nào.

Lạy Mẹ, chúng con tin thật Mẹ có quyền thế lại giàu lòng từ ái. Xưa nay Mẹ chẳng hề từ bỏ con cái Mẹ, chúng con hết thảy là con cái Mẹ.

Ngày Mồng Sáu

VỀ QUYỀN THẾ VÀ LÒNG TỪ ÁI ĐỨC MẸ

Chúa Giêsu đã đặt Đức Mẹ làm Mẹ các giáo hữu, đồng thời đã ban quyền thế và lòng từ ái cho Người.

1- Đức Mẹ rất có quyền thế trước mặt Thiên Chúa, vì Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Chức Người càng cao thì quyền thế Người càng mạnh. Chúa Giêsu là Vua cả trời đất, được toàn quyền trên trời dưới đất, thì Đức Mẹ là Nữ Vương cũng được toàn quyền như vậy. Đức Mẹ cũng quyền thế như Chúa Giêsu, chỉ khác sự này: Chúa Giêsu tự mình vốn quyền thế cao cả, còn Đức Mẹ được quyền ấy ở nơi Chúa Giêsu. Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, nên Chúa Giêsu đã ban quyền thế xứng đáng chức vị của Người. Nên Đức Mẹ quyền thế cao cả, muốn sự gì thì Chúa Giêsu cũng ưng cho.

Có một lần bà Thánh Birgitta nghe thấy Chúa Giêsu nói với Mẹ rằng: “Mẹ muốn sự gì, hãy xin thì sẽ được. Khi ở thế gian con xin sự gì cùng Mẹ, Mẹ cũng cho. Ngày nay về trời Con từ chối Mẹ sao được! Mẹ muốn sự gì hãy xin thì sẽ được”.

Vì Đức Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, nên khi xin sự gì cùng Đức Chúa Giêsu thì như Mẹ truyền cho Con vậy. Vì xưa còn ở thế gian Người đã vâng lời Đức Mẹ, thì ngày nay ở trên trời Người cũng vâng lời Đức Mẹ. Xin Mẹ hộ giúp chúng con đang khi vượt biển thế gian, khỏi sóng gió bão táp và đưa chúng con về tới bến bình an.

THÁNH TÍCH

Đây là một tích chứng của ma quỉ về quyền thế cao cả của Đức Mẹ.

Thánh Đôminicô, ngày bắt đầu truyền bá phép lần hạt Mân Côi trong nước Pháp, bị nhiều người khích bác. Họ cho là những kinh chỉ dành riêng cho đàn bà con gái. Nhiều người tìm cách phá đổ. Ở Carcassô cũng có một người khích bác ông Thánh và dụ bảo người ta đừng nghe theo ông thánh ấy. Chẳng may anh ta bị quỉ ám, anh ta xông xáo mọi nơi đánh đấm mọi người suốt ngày những tru trếu lăn lộn.

Người ta bắt đem đến cùng thánh Đôminicô, xin người trừ quỉ. Thánh Đôminicô được dịp để làm sáng danh Đức Mẹ, người lấy tên Thiên Chúa mà hỏi quỉ rằng: “Trên trời, đừng kể Thiên Chúa Ba Ngôi, còn đấng nào mày sợ hãi hơn cả?” Quỉ liền tru trếu van lạy xin ông thánh ấy: “Người muốn biết thì tôi xin thưa cho mình người, chứ đừng bắt tôi xưng hô trước mặt công chúng, vì nguy khốn cho chúng tôi lắm”.

Thánh Đôminicô quỳ xuống nguyện rằng: Lạy Mẹ, Mẹ truyền cho thần dữ này xưng ra điều con hỏi, để mọi người được biết”. Thần dữ lại xin người rằng: “Chúng tôi xin người đừng bắt buộc chúng tôi nữa. Chúng tôi chẳng nói người cũng đã biết, vả lại đã có Thiên thần sẽ bảo người, chúng tôi chỉ là những kẻ dối trá”.

Thánh Đôminicô lại quỳ xuống cầu nguyện. Bổng thấy Đức Mẹ hiện xuống. Thần dữ khiếp kinh kêu la: “Ớ thù địch, sao lại đến đây bắt chúng tôi xưng ra những điều làm nguy khốn chúng tôi!”. Rồi thần dữ lại la to hơn: “Ớ mọi người, hãy nghe lời này: Đức Mẹ Rất Thánh là Mẹ Thiên Chúa đủ quyền thế để giữ gìn mọi người khỏi lửa hỏa ngục. Ai hết lòng sùng kính Người thì thoát khỏi tay chúng tôi. Nếu chẳng có Người, thì nhiều người đã phải hư đi. Người yêu thương và phù hộ cho những người siêng năng lần hạt Mân Côi”. Nói đoạn, thần dữ ra khỏi người ấy. Người ta thấy thần dữ xưng hô quyền thế Đức Mẹ thì thêm lòng cậy trông kính mến Người, và siêng năng lần hạt hơn.

GIUSE LUCA 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 2505
Tin tức liên quan
  • Ngày Hai mươi mốt, Hai mươi hai / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Chín, Hai Mươi / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày mười bảy, mười tám / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Lăm, Mười Sáu / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Ba, Mười Bốn / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Một, Mười Hai / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Mồng Chín, Mồng Mười /Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Mồng Bảy, Mồng Tám /Trong Tháng 05 kính Đức Mẹ /
  • Ngày Mồng Ba, Mồng Bốn / Trong tháng 05 kính Đức Mẹ
  • Ngày Mồng Một, Mồng Hai / Tháng 05 / Kính Đức Mẹ
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  4
 Hôm nay:  237
 Hôm qua:  1834
 Tuần trước:  18164
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11385339
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top