Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ THIÊN CHÚA BA NGÔI VÀ  CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO CON CHÚA /XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / BAN HÒA BÌNH CHO THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC BIẾT TÔN TRỌNG VÀ YÊU THƯƠNG NHAU / XIN CHÚA BIẾN ĐỔI LÒNG CON ,XIN THÁNH HÓA LOÀI NGƯỜI / ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG THẬT TỐT AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Ngày Mười Ba, Mười Bốn / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ

Ngày Mười Ba
 
ĐỨC MẸ LÀ MẸ TRINH KHIẾT
 
1- Thời Đức Mẹ, người đời khinh chê người giữ mình khiết trinh. Các thiếu nữ Do thái đều kết bạn cả, và ai không có con thì người đời cho là hạng người bất hạnh. Vì Chúa Giêsu chưa xuống thế để dạy cho người ta biết quý trọng đức trinh khiết.

Khi Đức Mẹ ở trong đền thờ Giêrusalem, nhờ Chúa soi sáng. Người hiểu biết nhân đức ấy rất trọng và đẹp lòng Chúa, nên dù thiên hạ chê cười, Đức Mẹ cũng quyết khấn giữ mình khiết trinh trọn đời.

Vì thế, Thánh Bônaventura gọi Đức Mẹ là Đấng tiên phong các Thánh trinh khiết vì Người khấn giữ mình trinh khiết trước hết mọi người. Người quý trọng nhân đức này đến nỗi thà mất chức làm Mẹ Con Thiên Chúa chẳng thà mất đức trinh khiết. Khi Sứ thần Gabiriel truyền tin Người sẽ thụ thai sinh đẻ Chúa Giêsu, thì Người không vui mừng ngay và cũng không nhận lời Sứ thần nhưng Người thưa rằng: “Tôi đã khấn giữ mình khiết trinh, thì còn chịu thai và sinh con làm sao được?”.

Sứ thần thưa lại: “Bà thụ thai sinh con không theo thói tục của người đời, nhưng bởi phép Chúa Thánh Thần, nên dù sinh con, Bà vẫn còn đồng trinh.”

Đức Mẹ mới ưng thuận và đáp lại: “Này tôi là tôi tá Chúa, tôi xin vâng lời Sứ thần truyền”.

Để ca ngợi Đức Mẹ khiết trinh, Giáo Hội đã mượn lời Thánh kinh: “Maria, Mẹ tốt đẹp mọi bề, Mẹ chẳng vương bóng tội; Mẹ đẹp hơn ánh trăng, sáng hơn mặt trời. Mẹ là huệ trắng mọc giữa bụi gai.”

Chẳng những Đức Mẹ trinh khiết hơn mọi người thế gian mà còn hơn các Thiên thần, vì thế Ngôi Hai Thiên Chúa đã chiếm lòng Người làm bàn thờ ngự chín tháng tròn.

2- Thánh Augustinô nói: “Người trinh khiết sẽ là Thiên thần dưới đất”. Thiên Chúa không buộc ai ở trinh khiết nhưng buộc hết mọi người giữ đức ấy trong bậc mình, người ở bậc vợ chồng, phải giữ nghĩa vợ chồng cùng nhau ăn ở cho xứng đáng là con cái Chúa, đừng theo xác thịt ăn ở như loài vật.

Bấy lâu nay, ta có giữ đức sạch sẽ trong bậc mình không? Biết bao lần ta mê theo xác thịt, làm dơ bẩn linh hồn. Vậy ta hãy quyết tâm hối cải và thưa cùng Mẹ.

Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương các Thánh trinh khiết, gương mẫu những ai muốn giữ nhân đức trinh khiết. Xin Mẹ giúp chúng con kìm hãm xác thịt, để chúng con giữ linh hồn trong trắng đáng làm con Mẹ ở đời này và đời sau vô cùng.

THÁNH TÍCH

Nhân dân sống hai bên chân núi An-pơ (Alpes) là những người hiền lành, ngay thật, đạo đức. Hồi hai nước Pháp và Áo giao chiến, dân này phải khổ sở thiệt hại rất nhiều. Đàn bà phụ nữ phải ẩn tránh vào rừng núi cho khỏi quân giặc hãm hiếp. Maria, một cô gái 18 tuổi, chưa kịp trốn đi, bỗng có quân Áo xông vào nhà định bắt. Cha Maria chạy ra ngăn cản bị chúng đâm chết tại chỗ. Maria sợ hãi, thà chết chẳng thà thất trinh, chạy lên một ngọn đồi. Thấy quân giặc tróc nã đến gần hết đường trốn chạy. Maria cậy trông Đức Mẹ, ngước mắt lên trời và nguyện rằng: “Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương các Thánh trinh khiết, xin cứu thoát con”. Nói đoạn, Maria từ đỉnh đồi gieo mình xuống. Quân giặc thấy cô gái liều thân như vậy thì kinh sợ. Chúng ngỡ rằng Maria vỡ đầu gẫy cổ, nát thịt gẫy xương.

Ôi! Ngợi khen lòng nhân lành Đức Mẹ chẳng bỏ lời những ai cậy trông Người. Quân giặc phải bỡ ngỡ biết mấy, khi nhìn xuống chân đồi, thấy Maria đang bình tĩnh quỳ gối cầu nguyện. Thấy sự lạ lùng làm vậy, chúng sợ hãi lắm và hối tội, xin Chúa thứ tha. Lúc về trại, chúng kể lại phép lạ chính mắt đã thấy cho anh em đồng ngũ nghe. Nhờ vậy, từ hôm ấy quân lính Áo không đi hãm hiếp dân chúng nữa.

Còn Maria, tạ ơn Đức Mẹ đoạn, cô liền vào đồn lính Pháp kể sự lạ Đức Mẹ đã cứu mình. Ai nấy đều ca ngợi Đức Mẹ và xây một bàn thờ ở chân đồi chỗ Maria gieo mình xuống, để ghi dấu muôn đời lòng nhân ái Đức Mẹ đối với con cái trông cậy Người.

Ngày Mười Bốn

ĐỨC MẸ LÀ GƯƠNG ĐỨC KHÓ KHĂN

1- Từ thuở nhỏ, Đức Mẹ đã hiểu biết giá trị đức khó khăn, nên người khấn giữ nhân đức ấy từ lúc còn thơ ấu. Theo Linh mục Casiniô: Đức Mẹ thuộc dòng họ Đavít, nên Người dâng vào đền thờ và làm phúc cho kẻ khó khăn cả, chỉ giữ lại một phần nhỏ để nuôi mình.

Chính Đức Mẹ đã nói sự ấy cho chị Birgitta rằng: “Mẹ đã khấn giữ đức khó khăn từ thuở nhỏ, của cải cơ nghiệp ông cha để lại, Mẹ đã ban phát cho người nghèo khó cả.

Thánh Giuse, bạn Người cũng là người khó khăn. Vàng bạc ba vua dâng lúc sinh Chúa trong hang Bê-lem, Người cũng dùng để giúp đỡ người nghèo đói.

Khi dâng Chúa Con vào đền thờ, Đức Mẹ theo thói quen người túng nghèo, lấy đôi chim câu để chuộc con.

Chẳng những Đức Mẹ không xấu hổ, không giấu mà còn muốn người đời biết mình là người nghèo khó nữa.

Lúc sinh Chúa Giêsu, khi đem Người trốn, Đức Mẹ đã chịu thiếu thốn mọi sự.

Sau khi Chúa về trời, Đức Mẹ sống một đời thiếu thốn với môn đệ Gio-an. Khi chết chỉ có áo cũ lối lại cho chị em họ mà thôi.

2- Người đời hay miệt thị hạng người nghèo đói. Tục ngữ rằng: “Người đời chuộng của chuộng công. Nào ai có chuộng tay không bao giờ”.

Thật, chẳng nhân nghĩa gì hơn nhân nghĩa tiền.

Thói đời thì thế, nhưng Chúa Giêsu, là Chúa của mọi vật thì trái hẳn lại. Người phán: “Phúc cho người khó khăn, vì Thiên đàng là của họ”.

Chẳng những Chúa khen cùng chúc phúc cho người khó khăn mà chính Chúa đã sống cuộc đời khó khăn hơn ai hết, từ khi sinh trong hang đá Belem, đến lúc chết gục trên Thánh giá, không còn một tấm vải che thân.

Vậy chúng ta gặp bước khó khăn, ta hãy lấy làm vinh dự vì được sống cuộc đời như Chúa và Đức Mẹ xưa. Hơn nữa ta hãy xem, biết bao Đấng thánh đã từ biệt phú quý sang trọng để sống cuộc đời nghèo khó noi gương Chúa và Đức Mẹ.

Nếu Chúa ban cho ta giàu có dư dật, ta đừng đem lòng trìu mến quá lẽ. Hãy dùng nó mà giúp đỡ kẻ bần hàn, hãy dùng nó như chiếc thang giúp ta bước lên Thiên đàng. Ai làm phúc cho người nghèo khổ, ấy là cho Thiên Chúa vay, sau này Chúa sẽ trả lại bội hậu trên Thiên đàng.

Lạy Mẹ, xin Mẹ giúp chúng con sống cuộc đời khó khăn, không mê tham của cải hư hèn, một biết dùng nó cho đẹp lòng Chúa và giúp ích cho hồn và xác chúng con.

THÁNH TÍCH

Có nhiều tích truyện làm chứng Đức Chúa Giêsu trá hình làm người hành khất.

Hồi Thánh Mactinô còn thanh niên và chưa trở lại đạo: thời kỳ tại ngũ, đóng ở tỉnh Ambianô (nước Pháp), gặp một người hành khất tả tơi. Y xin Mactinô chiếc áo vì đang mùa đông giá lạnh. Mactinô thấy y rét run cầm cập khốn nạn quá, động lòng thương. Nhưng tiền không có, Mactinô liền tuốt gươm cắt đôi áo đang khoác cho y một nữa.

Đêm sau, lúc đang ngủ, Mactinô thấy Chúa Giêsu mặc nửa chiếc áo khoác đã cho người hành khất hôm trước, hiện ra cùng mình có các sứ thần chầu chực chung quanh. Đồng thời nghe Chúa nói cùng sứ thần: “Nửa áo này, là của Mactinô, bổn đạo mới, chưa rửa tội đã cho ta đấy”. Nói đoạn Chúa biến đi.

Bấy giờ, Mactinô hiểu biết ngay: làm phúc cho người nghèo khổ cũng là như giúp đỡ chính Chúa Giêsu vậy.

Sau đó nhờ ơn Chúa giúp, Mactinô chịu đạo, rồi từ biệt thế gian dâng mình cho Chúa. Sau làm Giám mục, khuyên được nhiều người trở lại đạo. Mactinô sống thánh thiện, sau được phong thánh và làm nhiều phép lạ.

Ngày xưa, Đức Giáo hoàng Ghêgoriô Cả và Thánh Lu-y, vua nước Pháp có lòng thương yêu người nghèo khó lắm. Cứ ngày thứ bảy các ngài dọn tiệc cho họ ăn mà chính mình giúp bàn như tôi tớ.

Phần chúng ta có hết tình thương giúp kẻ nghèo khổ không?


Trở lại      In      Số lần xem: 2715
Tin tức liên quan
  • Ngày Hai mươi mốt, Hai mươi hai / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Chín, Hai Mươi / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày mười bảy, mười tám / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Lăm, Mười Sáu / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Một, Mười Hai / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Mồng Chín, Mồng Mười /Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Mồng Bảy, Mồng Tám /Trong Tháng 05 kính Đức Mẹ /
  • Ngày Mồng Năm, Mồng Sáu / Trong tháng 05 kính Đức Mẹ
  • Ngày Mồng Ba, Mồng Bốn / Trong tháng 05 kính Đức Mẹ
  • Ngày Mồng Một, Mồng Hai / Tháng 05 / Kính Đức Mẹ
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  4
 Hôm nay:  1827
 Hôm qua:  3572
 Tuần trước:  20629
 Tháng trước:  100998
 Tất cả:  11523838
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top