Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Ngày Mười Chín, Hai Mươi / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ

Ngày Mười Chín :ĐỨC MẸ BÀO CHỮA CÁC TỘI NHÂN

1- Đức Mẹ là Mẹ các giáo hữu chẳng những nguyên người công chính,

mà lại kẻ có tội nữa. Đức Mẹ nói với bà thánh Birgitta rằng: “Mẹ là Mẹ những ai sa ngã đang quyết tâm trỗi dậy trở về cùng Chúa”.

Đức Mẹ có quyền bào chữa cho kẻ có tội, vì Chúa nghe lời Đức Mẹ xin mà tha cho kẻ ấy. Chúa nhân từ nhưng công bằng, Người không tha không cho tội nhân. Vì thế Đức Mẹ vui lòng hiến dâng của tế lễ đền thay cho họ.

Đức Mẹ thương các tội nhân như Mẹ thương con dại dột. Người những tìm phương liệu cách để nó trở lại cùng Chúa.

Xưa Đức Mẹ hiện ra cùng bà Thánh Gestruđê: Đức Mẹ khoác một áo dài rộng. Những muông dữ như sư tử, hùm, beo và nhiều giống khác chạy đến ẩn mình dưới áo ấy, Đức Mẹ không đuổi chúng, lại mơn trớn vuốt ve, và tỏ lòng thương yêu chúng lắm. Đức Mẹ tỏ cho bà Thánh biết: những muông dữ đây là những người đầm đìa trong đống tội lâu năm. Đức Mẹ chẳng ghét bỏ, nhưng đầy lòng thương yêu họ. Người sẵn lòng bào chữa cho chúng, miễn sao biết đường trở về cùng Chúa.

Đức Mẹ cũng như người Mẹ trần gian, thấy con mình phải sự khốn khó, thì hết lòng săn sóc cho đến khi thoát khỏi.

Chúa công bằng, thấy loài người đầy tội ác, muốn hủy diệt ngay chúng. Nhưng Đức Mẹ, người Mẹ từ bi, thương tiếc con cái phải hư đi, kêu xin Chúa:

“Lạy Chúa! Xin Chúa thương tôi là Mẹ rất khổ cực: tôi có hai con, con cả là Chúa Giêsu, con thứ là loài người. Con cả đã phải tử hình Thập giá, còn con thứ là loài người ta. Nếu Chúa tôi toan hủy diệt chúng, thì tôi chịu sao được? Xin Chúa thương tha cho chúng.”

Vì lời Đức Mẹ kêu nên Chúa cầm cơn thịnh nộ và tha cho chúng.

2- Đức Mẹ chẳng những bào chữa cho các tội nhân, lại tìm phương thế đưa chúng về cùng Chúa.

Khi thì Người soi sáng cho chúng biết tội ác là một sự xấu ghê gớm, để chúng ghét cùng chừa tội. Khi thì Người để tội nhân phải buồn bã, cay đắng mất bình an trong lòng cho đến khi trở về cùng Chúa.

Tắt rằng: Người dùng mọi cách thế, để lôi kéo tội nhân về cùng Chúa. Cho nên ta thường ví Đức Mẹ là Người săn bắt linh hồn người ta, là mồi dữ mọi tội nhân.

Đức Mẹ thương yêu các tội nhân, vì chính những người ấy mà Đức Mẹ được chức làm Mẹ Thiên Chúa. Vì Ngôi Hai thương xót loài người phải hư đi, nên mới xuống thế làm người để cứu chúng và chọn Đức Mẹ làm Mẹ.

Hỡi những ai bấy lâu còn đắm mình trong đống tội, bấy lâu còn làm tôi xác thịt, mau hãy quyết tâm hối cải. Hãy chạy đến xin Đức Mẹ giơ tay, xin Người dắt về cùng Chúa.

Hỡi những ai còn ngần ngại, mau mau hãy trỗi dậy đến cùng Đức Mẹ và than thở cùng Người rằng:

Lạy Mẹ, bấy lâu chúng con phản nghịch cùng Chúa và bất hiếu cùng Mẹ. Nhưng bây giờ chúng con quyết tâm thống hối trở về cùng Chúa. Chúng con xin phó thác linh hồn trong tay Mẹ. Xin Mẹ gỡ chúng con khỏi ách tội để chúng con được làm tôi ngay, con thảo của Chúa và Đức Mẹ đời đời.

THÁNH TÍCH

Gioan là một thanh niên con nhà sang trọng có tiếng bên phương Tây, chàng mê đàng tội, sau nhờ có Đức Mẹ, hối cải trở về cùng Chúa. Cha mẹ Gioan giữ đạo hẳn hoi và chăm lo việc giáo dục con cái. Anh em Gioan cũng đạo đức nết na. Chỉ có một mình Gioan là bạo ngược từ bé.

Gioan có sức khỏe lạ lùng, lại can đảm, tài võ nghệ không ai bằng. Anh ta thường cậy sức khiêu khích mọi người. Gioan hung bạo thích đổ máu và lấy sự giết người làm thường.

 Chẳng những thế, anh lại ghét đạo công giáo, nói nhiều lời xúc phạm đến Thiên Chúa.

Nghe ai nói đến Thiên Chúa, thì anh ta nổi giận đùng đùng.

Chúa đã dùng nhiều dịp làm cho anh ta khiếp sợ, nhưng anh ta càng bạo ngược hơn.

Một lần sét đánh ngay bên cạnh, anh ta nổi giận nói phạm đến Chúa, và giơ súng bắn ngược như muốn bắn Thiên Chúa.

Có lần sét đánh ngay bên giường anh ta ngủ, anh ta cũng chẳng sợ. Lần khác đang đi ngựa, sét đánh chết ngựa, anh ta cũng chẳng sợ.

Gioan theo đàng tội cho đến năm 38 tuổi. Dù Gioan ghét bỏ đạo, nhưng đôi khi, trước giờ đi ngủ anh còn lẩm bẩm đọc kinh Kính Mừng, anh quen đọc từ bé.

Một ngày kia, Gioan đến Luân-đôn xem Thày cả trừ quỉ ám. Anh ta hỏi quỉ: “Tại sao ngày nọ sét đánh cháy chân giường tao ngủ, mà tao không chết?” Quỉ dữ đáp: “Vì Đức Mẹ chữa anh, chẳng phải một lần ấy nhưng còn nhiều lần khác. Giả như Đức Mẹ không thương thì anh mất linh hồn đã lâu rồi.

Gioan nghe ma quỉ nói thì kinh khiếp. Lúc ấy nhờ ơn Chúa soi sáng, anh ta quyết định ăn năn trở lại. Hôm sau anh đi xưng tội ngay và từ đó sống một đời thánh thiện. Gioan từ giã gia đình tìm một nơi vắng vẻ để hãm mình đền tội cho đến chết.

Ngày Hai Mươi

ĐỨC MẸ CỨU GIÚP BỆNH NHÂN

1- Sau khi tổ tông phạm tội, con người trở nên yếu đuối, mắc đủ các giống bệnh tật.

Thật vậy, nào ai ở thế gian có thể tự phụ mình vô bệnh tật. Từ lúc lọt lòng đến tuổi già, người giàu sang, kẻ nghèo hèn không ai thoát khỏi tai ác của tật bệnh. Vì tội, bệnh tật đã gieo mầm vào cơ thể con người từ lúc dựng thai, ta sinh ra trong tội lỗi thì cũng sinh trong bệnh tật.

Chúa Giêsu xuống thế gian, đã động lòng trước muôn vàn bệnh tật của loài người, Người đã thương giơ tay chữa người mù được sáng, người câm nói được, người điếc nghe thấy, kẻ què đi được,… và còn bao giống bệnh khác Người đã chữa xưa trên đất Palestina.

Đức Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu cũng thương loài người và nhờ quyền thế Chúa ban cũng đã cứu chữa biết bao bệnh nhân. Giáo Hội đã xưng Người là “Đấng cứu kẻ liệt kẻ khốn”.

Lịch sử đã cho ta biết rất nhiều bệnh nhân, bất cứ tôn giáo nào, đã được Đức Mẹ chữa ta.

Trong các nhà thờ Đức Mẹ ở thành Laurêto, thành Ly-ông, thành Ba-lê và nhiều nhà thờ khác bên Pháp, Ý và Đức, người ta thấy rất nhiều bảng vàng treo trên tường, kể công ơn Đức Mẹ đã chữa khỏi các bệnh nhân.

Biết bao bệnh nhân được Đức Mẹ chữa khỏi, đã chép sách ca tụng muôn đời lòng thương yêu Đức Mẹ. Ngày nay ở Lộ-Đức số bệnh nhân được Đức Mẹ chữa đã kể rất nhiều hằng năm có đến hàng vạn người. Cũng có nhiều bệnh nhân không được Đức Mẹ chữa đã, nhưng Người ban ơn yên ủi để họ vui lòng chịu đựng hầu thêm công phúc.

2- Khi ta mắc bệnh, ta hãy vững lòng cầu xin Đức Mẹ cứu chữa. Ta phải kiên tâm cầu xin cho đến khi Người cứu chữa. Nhiều người đã cầu xin mà chưa được đã  vội ngã lòng.

Phải cầu xin rằng: “Lạy Mẹ, nếu sức khỏe phần xác sinh ích cho con phần hồn thì xin Mẹ chữa con cho đã. Nếu Đức Mẹ biết sức khỏe ấy sẽ tác hại cho linh hồn con thì xin Mẹ giúp con chịu bệnh này cho vui lòng.

Nếu lâu ngày mà bệnh chẳng bớt, ta đừng buông lời kêu trách kẻo mất công phúc: vì mọi bệnh tật là hình phạt của tội ác, nếu ta vui lòng sẽ sinh ích rất nhiều cho ta.

Lạy Mẹ Maria Rất Thánh, là Đấng  chữa lành mọi bệnh nhân, khi Chúa cho chúng con phải ốm đau, bệnh tật, xin Mẹ chữa lành chúng con. Nếu Chúa bắt chúng con phải chịu bệnh lâu năm, xin Mẹ giúp chúng con chịu nên, để những bệnh tật ở đời này nên như bậc thang đưa chúng con về đời sau.

THÁNH TÍCH

Ở làng kia, xa Lộ Đức non ngày đường có một bà tên là Ca mắc bệnh đã chín năm tròn. Bà ta không ăn, không ngủ được, đau xương, đau ruột, đau khắp cả mình, lại sốt rét mê man. Bà cố sống, cũng chỉ sống ẻo lả, vì sinh khí đã suy nhược.

Ba ta bàng hoàng sống giở, chết giở, lú lẩn đến nỗi quên kinh đọc hàng ngày.

Bà Ca dù kiệt sức nhưng cũng đến viếng hang đá Lộ-Đức.

Bà thuê một chiếc xe độc mã. Dọc đường bà kiệt sức, đã mấy lần ngất đi. Người ta tưởng khó đưa bà tới Lộ-Đức. Đến nơi, người ta vực bà, khiêng tới một cửa hang, nhưng bà vẫn bất tỉnh.

Được một lúc bà hồi lại. Người ta đưa cho bà môt bát nước suối Đức Mẹ. Bà uống vài hớp không thấy chuyển bệnh; bà uống ngay hớp nữa, bà thấy trong mình đau đớn như đứt ruột nát gan, các khớp xương như tan rã.

Bà Ca nhìn ngắm tượng Đức Mẹ trên cửa hang đá, bỗng bà thấy trong mình dễ chịu. Các bệnh tật dần dần biến hết. Bà vui mừng kêu lên: “Ô! Tôi khỏi rồi! Lạy Mẹ Maria! Con cảm tạ Mẹ đời đời! Con hết lòng cảm tạ Mẹ, vì Mẹ đã chữa con.”

Bà ấy ở lại tạ ơn trước tượng Đức Mẹ ít lâu. Người ta thấy phép lạ cả thể ấy thì hết lòng tin cậy Đức Mẹ. Bà Ca ăn uống khỏe mạnh như người không bệnh tật, bà ra về lòng hớn hở ca ngợi Đức Mẹ.

 Để tỏ lòng biết ơn Đức Mẹ, năm nào bà cũng đến viếng Đức Mẹ ở Lộ-Đức.

 Giuse Luca 


Trở lại      In      Số lần xem: 2825
Tin tức liên quan
  • Ngày Hai mươi mốt, Hai mươi hai / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày mười bảy, mười tám / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Lăm, Mười Sáu / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Ba, Mười Bốn / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Một, Mười Hai / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Mồng Chín, Mồng Mười /Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Mồng Bảy, Mồng Tám /Trong Tháng 05 kính Đức Mẹ /
  • Ngày Mồng Năm, Mồng Sáu / Trong tháng 05 kính Đức Mẹ
  • Ngày Mồng Ba, Mồng Bốn / Trong tháng 05 kính Đức Mẹ
  • Ngày Mồng Một, Mồng Hai / Tháng 05 / Kính Đức Mẹ
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  10
 Hôm nay:  2522
 Hôm qua:  3320
 Tuần trước:  24371
 Tháng trước:  103922
 Tất cả:  11273651
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top