Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Ngày Mười Lăm, Mười Sáu / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ

Ngày Mười Lăm
 
ĐỨC MẸ LÀ GƯƠNG VIỆC CẦU NGUYỆN
 
1- Ta có thể nói: Đời Đức Mẹ là đời cầu nguyện liên lỉ. Các việc Đức Mẹ làm bề ngoài không ngăn trở cho việc cầu nguyện.
Lúc thức lúc ngủ, khi vui khi buồn, không lúc nào Đức Mẹ thôi đem lòng trí về Thiên Chúa.

Hồi lên 3 tuổi, Người dâng mình trong đền thờ cho dễ đọc kinh cầu nguyện đêm ngày. Khi Sứ thần truyền tin cũng là lúc Đức Mẹ đang cầu nguyện. Lúc Chúa Giêsu sống lại đến yên ủi Đức Mẹ, thì cũng là lúc Người đang cầu nguyện. Lại khi Chúa Thánh Thần hiện xuống thì Đức Mẹ cũng đang cùng các tông đồ cầu nguyện nữa.

Đức Mẹ đã cầu nguyện sốt sắng trong hang lừa Bê-lem, trong đền thờ, trong nhà Nazareth, lúc đứng dưới chân Thánh giá. Hiện nay, ở trên trời, Đức Mẹ cũng không ngừng cầu nguyện cho Giáo Hội và các con cái Người. Đức Mẹ cầu nguyện rất sốt sắng. Các Thánh dạy: Khi Đức Mẹ cầu nguyện, mặt Người sáng như ông Maisen xưa lúc ở trên núi Sinai mà xuống vậy.

Vì Đức Mẹ khiêm nhường và cậy trông vững vàng nên Người xin sự gì thì được sự ấy.

2- Thánh Augustinô nói: “Sự cầu nguyện là chìa khóa mở cửa Thiên đàng”. Thánh Ligoriô lại quyết: “Ai cầu nguyện, sẽ rỗi linh hồn, ai không cầu nguyện, thì dễ mất linh hồn”. Vậy, ta muốn cứu linh hồn mình thì phải noi gương Đức Mẹ mà cầu nguyện. Cầu nguyện liên, cầu nguyện sốt sắng và theo ý ngay lành.

Buổi sáng ta hãy cầu nguyện,vì lời nguyện lúc này là như của nuôi linh hồn mạnh sức chiến đấu cùng ma quỉ và lập công. Buổi tối, trước khi ngủ ta hãy ép mình đọc kinh để cảm tạ Chúa đã ban ơn giúp sức ta làm việc cả ngày và cũng để xin Người gìn giữ hồn xác ta ban đêm nữa.

Lại mỗi khi gặp sự khốn khó như: lúc đau yếu, khi bị ma quỉ cám dỗ khuấy khuất, ta hãy đem lòng lên cùng Chúa và Đức Mẹ. Cầu xin Người thêm sức cho ta được dùng mọi dịp để lập công.

Than ôi! Biết bao người giáo hữu ngày đêm bê tha tội lỗi, mê tham của cải, công việc thế tục, lòng trí ra khô khan nguội lạnh không mấy khi nhớ đến Chúa. Ta hãy xét xem đã bao lần sao nhãng việc đọc kinh nguyện ngắm. Ta hãy thực tình ăn năn và xin Chúa thứ tha.

Lạy Đức Mẹ, xin Đức Mẹ giúp chúng con noi gương bắt chước Mẹ mà siêng năng đọc kinh lần hạt, để đời chúng con được tươi đẹp hơn mà sau này những kinh ấy sẽ kết thành triều thiên cho chúng con lên Thiên đàng.

THÁNH TÍCH

Truyện ngắn sau đây trích trong sách Sử Ký Giáo Hội. Đời hoàng đế La-Mã, Marcô, Aureliô dân chư hầu Đức nổi loạn, nên hoàng đế phải đi chinh phạt. Quân phiến loạn lập mưu làm như thất bại, bỏ thành trốn chạy. Quân La-mã liền vào thành cướp bóc, đốt phá. Thừa cơ, quân phiến loạn hãm vây thành. Quân La-mã cố giải vây nhưng vô hiệu.

Quân La-mã bị bao vây đã ba ngày cơm không có nước cũng không. Trong lúc nguy cơ ấy, đại đội công giáo, một trong các đại đội quân La-mã, phàn nàn ăn năn tội lỗi mình cùng tội lỗi các anh em khác. Những lính công giáo này cùng nhau quỳ xuống khẩn nài Chúa cứu chữa mình cùng cả quân lính chưa biết Chúa nữa.

Cầu nguyện được một lát thì trời kéo mây đen nghịt rồi mưa trút nước xuống. Các lính khát từ ba ngày liền lấy mũ hứng nước mà uống. Sau trận mưa rào thì tiếp liền giờ mưa đá và sấm sét dữ dội. Quân phiến loạn không chỗ ẩn nấp nên sợ hãi và chạy thoát thân. Thế là cuộc giải vây cho quân La-mã đã đến. Quân La-mã thấy sự lạ bởi đại đội công giáo cầu xin đều cảm động, tạ ơn Chúa và nhiều người trở lại đạo.

Ta suy truyện này thì biết lời Chúa phán xưa: “Hãy xin thì sẽ được” là lời chân thật.

Ngày Mười Sáu

ĐỨC MẸ LÀ GƯƠNG SỰ NĂNG RƯỚC LỄ

1- Sau khi Chúa về trời, Đức Mẹ còn sống ở thế gian 14 năm nữa. Bấy nhiêu năm, Người những ước mong về trời cùng Chúa Giêsu, Giám mục Mossuê rằng: “Bấy nhiêu năm xa cách Chúa Giêsu, Đức Mẹ sống được là nhờ phép lạ. Để khỏi cô đơn, Đức Mẹ nhớ đến nhiệm tích Thánh Thể: Người rước Chúa Giêsu vào lòng mỗi ngày, Người đã làm gương cho giáo dân thời bấy giờ năng rước lễ. Mỗi khi rước lễ, Đức Mẹ tưởng tượng như xưa mình đã cưu mang Chúa Giêsu trong lòng.

Các Thánh dạy rằng: Mình Thánh Chúa Giêsu ngự trong lòng Đức Mẹ không tiêu tan đi cho đến ngày mai khi rước lễ. Vì thế lòng Đức Mẹ như đền Thánh cho Chúa ngự liên mãi.

Đức Mẹ dọn mình rước lễ sốt sắng như xưa Người dọn mình đón Ngôi Hai xuống trong lòng vậy.

Ta hãy tưởng tượng, trước bàn thờ Thánh Gioan dâng lễ, Đức Mẹ quỳ gối, đôi tay chấp trước ngực, mắt đăm đăm nhìn ngắm Mình Thánh Chúa. Người như quên mọi sự, chỉ ước ao rước lấy Chúa Giêsu mà thôi. Sau khi rước lễ, Người cảm ơn lâu giờ, hát ca vịnh ngợi khen Chúa với một tâm hồn sốt sắng lạ thường.

2- Chính lúc rước lễ, ta được hợp nhất với Chúa Giêsu. Ôi phúc trọng dường nào! Loài người được hợp nhất cùng Thiên Chúa! Giáo Hội rằng: Ôi lạ lùng! Đứa khó khăn hèn hạ mà được chịu lấy mình Thánh Chúa Giêsu làm lưong thực nuôi linh hồn”. Chính Chúa Giêsu bắt buộc chúng ta chịu lấy Người khi Người phán: “Nếu ai chẳng ăn thịt Ta, thì chẳng được sống đời đời”.

Xưa nay, Giáo Hội khuyên ta năng rước lễ, rước lễ hằng ngày. Giáo dân thời trước dâng lễ ngày nào thì rước lễ ngày ấy. Ta phải năng rước lễ, vì Mình Thánh Chúa là sức mạnh giúp ta giao tranh cùng tội ác, giúp ta giữ mình thanh sạch.

Những ai muốn làm con Đức Mẹ, hãy bắc chước Người năng chịu Mình Thánh Chúa. Có hai điều kiện cho được rước lễ nên:

1/ Phải sạch tội trọng. Tội trọng làm cho ta mất ơn nghĩa cùng Chúa, đáng phạt đời đời. Người nào biết mình mắc tội trọng mà còn rước lễ thì cả lòng làm hư phép Mình Thánh như Giuđa xưa.

2/ Phải có ý lành. Ta rước lễ để vâng lời Chúa truyền dạy, để được hợp nhất với Chúa, để thêm sức mạnh trong linh hồn, để thêm lòng mến Chúa. Sự năng rước lễ lại giúp ta chừa các tội nhẹ và diệt trừ những thói hư nết xấu.

Tuy tội nhẹ không ngăn trở việc rước lễ, nhưng trước khi rước lễ, ta phải giục lòng ghét những tội ấy, và thêm lòng tin cậy kính mến Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã làm gương sự năng rước lễ, rước lễ sốt sắng cho chúng con bắt chước. Xin Mẹ giúp chúng con biết dọn mình xứng đáng, giữ linh hồn chúng con trong sạch, để làm đền thờ cho Chúa ngự hằng ngày và liên mãi.

THÁNH TÍCH

Năm 867, vua Lôtariô mê một phụ nữ kia và lấy cô ta làm vợ lẻ. Đức Giáo hoàng Nicolaô can gián, nhưng nhà vua chẳng nghe, nên vua bị phạt vạ mất phép thông công.

Vua Lôtariô quá mê say, không sao bỏ được. Năm sau Đức Giáo hoàng Nicôlaô băng hà, Đức Giáo hoàng Adrianô lên thế vị. Vua Lôtariô liền sang Ý mừng vị Tân Giáo hoàng, nói dối mình đã từ vợ lẻ và và xin Người giải vạ.

Các quan triều đồng tình làm chứng gian. Đức Giáo hoàng tin và giải vạ cho vua. Sáng hôm sau Người dâng lễ cầu nguyện cho vua.

Trước khi cho chịu lễ, vị Giáo hoàng cầm Mình Thánh bảo vua trước mặt các Hồng y và các quan rằng: “Nếu vua đã thực lòng bỏ vợ lẻ, đã thực lòng hối cải, thì vua hãy lên chịu Mình Thánh Chúa. Nếu vua không thực lòng thì đừng chịu Mình Thánh kẻo bị phạt”. Đức Giáo hoàng lại bảo các quan rằng: “Nếu các quan chẳng có đồng tình giấu lỗi cho vua, thì Mình Thánh các quan chịu sẽ ban cho các quan sự sống đời đời”. Nghe lời ấy vua quan khiếp sợ. Nhưng vua và ít nhiều quan cứ lên rước lễ. Lễ đoạn, Đức Giáo hoàng mời vua và các quan ở lại dự yến. Hôm sau mới trở về. Về đến thành Lucia, vua và nhiều quan mắc bệnh lạ lùng, chẳng ai luận được bệnh gì: ruột gan thì nóng như lửa, da thì tróc lột cả, tóc thì rụng hết. Nhiều quan chết trước mặt vua. Vua cố gắng về đến thành Plaxenxia thì bất tỉnh và qua đời tại đó.

Mọi người đều tin đó là phép lạ Chúa phạt người cả lòng làm hư phép Mình Thánh. Vậy ta hãy xin Đức Mẹ hộ giúp đừng để bao giờ ta phạm tội cực trọng ấy.


Trở lại      In      Số lần xem: 3021
Tin tức liên quan
  • Ngày Hai mươi mốt, Hai mươi hai / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Chín, Hai Mươi / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày mười bảy, mười tám / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Ba, Mười Bốn / Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Mười Một, Mười Hai / Trong tháng 05 / Kính Đức Mẹ
  • Ngày Mồng Chín, Mồng Mười /Trong tháng 05 / kính Đức Mẹ
  • Ngày Mồng Bảy, Mồng Tám /Trong Tháng 05 kính Đức Mẹ /
  • Ngày Mồng Năm, Mồng Sáu / Trong tháng 05 kính Đức Mẹ
  • Ngày Mồng Ba, Mồng Bốn / Trong tháng 05 kính Đức Mẹ
  • Ngày Mồng Một, Mồng Hai / Tháng 05 / Kính Đức Mẹ
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  2
 Hôm nay:  190
 Hôm qua:  1834
 Tuần trước:  18164
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11385292
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top