Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / LẠY CHÚA ,CON HOÀN TOÀN BẤT XỨNG / DÙ BAO NHIÊU NĂM CỐ SỬA ,NHƯNG CHƯA ĐƯỢC / XIN CHÚA CHO CON ĐƯỢC ĂN MÀY ƠN CỨU ĐỘ / AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bài 31;32;33: Đức Yuse - Quan Thầy Hội Thánh; Biệt Tôn Đức Yuse; Tôn Kính Đức Yuse

Bài 31: ĐỨC GIUSE – QUAN THÀY HỘI THÁNH
 
Chúa GIÊSU là ĐẦU Hội Thánh. Đức Mẹ và Đức GIUSE yêu kính Chúa biết dường nào. Người cũng thương Hội Thánh ai tả được. Chúa Cứu Thế là Con thảo bậc nhất với Đức Mẹ và Đức GIUSE, thì toàn thể Hội Thánh là Thân Nhiệm Mầu Chúa KITÔ cũng phải thảo mến Cha và Mẹ như vậy.

Nên xưa nay, các Đức GH, GM, và toàn thể Dân Chúa hằng chạy đến tỏ bày lòng tôn kính, mến yêu, biết ơn, và cầu xin Đức GIUSE, nhất là những lúc gian nan.

Đặc biệt, Đức GIUSE hay thi nhiều ân vào Ngày Giờ của Người, như cho GH VN được vinh hạnh nhận Người là Cha, làm Quan Thày vào chính Ngày Đại LỄ 19/3/1627 – hôm ấy hai Vị Thừa Sai quan trọng (Cha Đắc Lộ) đã thoát trận bão lớn mấy ngày ở Vịnh Bắc Việt và vào Việt Nam.

Kính lạy Thánh Cả GIUSE, ước gì lưỡi chúng con nhiều hơn lá rừng để ngợi khen, lòng chúng con nhiều hơn sao trời để cảm tạ, yêu mến Thánh Cả vì công lao Người đã gìn giữ Chúa GIÊSU và Đức Mẹ để cứu chuộc loài người – nhờ đó chúng con sẽ được sống đời đời. Chúng con kính dâng lời tri ân sâu xa trước và mãi mãi. Dầu sao chúng con cảm tạ chẳng xứng, chúng con xin Đức Mẹ cảm ơn thay cho chúng con một lời thì hài lòng Thánh Cả hơn hết mọi lời chúc tụng. Một lần nữa và luôn mãi chúng con xin hiệp với muôn loài của Chúa mà tung hô Đức GIUSE vì công ơn Người, tình thương Người.

GIAI THOẠI:

ở Ba Lê có một Linh mục bê bối, gương mù. Anh ruột là một Linh mục Dòng khuyên mãi cũng vẫn điếc. Sau mọi người hiệp ý làm Tuần 9 Ngày, dâng lễ và cầu nguyện. – Thánh GIUSE can thiệp. Linh mục kia lâm bệnh gần chết mới nghĩ lại muôn vàn tội lỗi, sợ hãi lắm, ăn năn và xưng thú hết ra.

Được thoát chết Hỏa Hình lại được sống thêm một thời gian, vị Linh mục ấy đã ra sức đền ơn Thánh Cả nên hằng ra sức khuyên nhiều người kính mến Thánh Cả.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN:

Trên TRỜI đã có hàng triệu, hàng triệu Thánh mà dĩ vãng nặng đầy tội lỗi. Như Vị Linh mục trong chuyện này không trở về, thì bây giờ ở đâu? Nhưng về được là nhờ có nhiều người cầu nguyện cho. Ngược lại trong Hỏa ngục cũng đang có hàng triệu triệu kẻ đã từ bỏ Ơn Chúa, không trở về được, và vô phúc hơn: không có người hy sinh (sức lực, thời gian, tiền bạc, v.v..) mà cầu xin ơn tha thứ cho. Như lời chính Đức Mẹ than phiền ngày 19/98/1917 tại Valinhos với chị LUCIA rằng nhiều người hư đi vì không ai cầu nguyện và hy sinh cho họ.

Một linh hồn thôi đã quí báu hơn tất cả vũ hoàn (lời Thánh ÂU TINH). Mà cầu nguyện thì không vất vả, tốn kém gì, hoặc không tốn kém bao nhiêu. Để tới nơi này nơi kia cho được thoát khỏi khó khăn này nọ, mà phải vào sinh ra tử, tốn kém bao nhiêu, còn say sưa nữa, dù rằng có đi đâu rồi cũng chết, và vẫn có vất vả làm ăn, vẫn có bệnh tật,.v.v. Còn muốn vào NƯỚC HẰNG SỐNG và SỐNG VÔ CÙNG SUNG SƯỚNG không phải mất mát bao nhiêu – chỉ phải mở miệng xin là ĐƯỢC – như LỜI đã hứa: “Xin thì được”. Quá sức nhẹ nhàng và dễ dãi đến nỗi quỉ Hỏa ngục phải ghen tức vô cùng, vì chúng phạm tội, Chúa phạt liền, còn loài người phạm tội, Chúa chờ, Chúa kêu gọi trở về, gọi mời tha thiết chí tình, còn chết thay đền thay. Thế nhưng tuyệt đại đa số vẫn từ chối Lời Mời Đáng Kính và còn tỏ ra khinh miệt Chúa quá sức không Thần Thánh nào hiểu được. Chính Chúa KITÔ than phiền xác nhận điều chúng tôi vừa nhắc lại: Đường vào Hỏa ngục đông đảo, còn Đường vào NƯỚC Tôi ít kẻ theo. Sách Gương Phúc (đứng sau PHÚC ÂM) cũng than trách: “Hỡi kẻ biếng nhác, người ta lăn lộn ngược xuôi cho được chút danh lợi như phân thổ, còn con chịu khó một chút xíu cho được sống đời đời thì con tỏ ra ươn lười”.

Người Kitô hữu, nhất là Sau Công Đồng Vaticano II có nhiệm vụ làm như Đức KITÔ : Cầu nguyện cho mình và còn phải cầu nguyện cho người khác – cho mọi người cũng được sống đời này xứng nhân phẩm và đời đời sung sướng.

Cho nên cái nhìn vào người có tội và những kẻ đã sa Hỏa ngục phải là cái nhìn trách nhiệm, cái nhìn thương người, và trách ta chưa cầu nguyện đủ, cùng xin Chúa thứ tha những thiếu sót cho ta, và nhất là xin Ơn Thương xót cho mọi người – chớ gì mọi người đều được hưởng Ơn Cứu Độ để MÁU CHÂU BÁU CHÚA đổ ra khỏi bị chà đạp. – “Lạy Mẹ, không ai thương người tội lỗi bằng Chúa và Mẹ, và Đức GIUSE. Chúng con cúi sâu kính xin Ba Đấng thương xót chúng con – cả kẻ lành, người dữ - xin cho chúng con biết thương nhau, biết nhìn tội lỗi mình trước, và biết nài xin Ơn Thương Xót cho người đang nằm chết hơn là vô tình, hơn là khi rẻ họ. Không Ơn  Chúa và Mẹ, chúng con còn tệ hơn, chết thối hơn nhiều”.

Kẻ chết (trong tối tăm) đáng thương hơn đáng trách, tại chúng ta chưa nói với Chúa về họ đủ, và chưa nói với họ về Chúa đủ, nên họ chưa trỗi dậy được. Xin Chúa thương xót chúng con.

LỜI HẰNG SỐNG:

“Dù con được hưởng tất cả vũ hoàn, mà mất linh hồn nào ích gì?”

Lời Chúa trên đây đã cảnh tỉnh biết bao người. Xin Chúa thương xót cho mọi người đều được cảnh tỉnh.

Bài 32LÝ DO PHẢI BIỆT TÔN ĐỨC GIUSE

Thuở đầu trong Hội Thánh, ít có người tôn kính Thánh Cả cho xứng địa vị Đấng Đại Diện Thiên Chúa CHA, và là Á PHỤ của Chúa Cứu Thế, Bạn Khiết Trinh của Đức MARIA trọn đời Đồng Trinh.

Càng về cuối thời gian, ma quỉ càng quấy phá Hội Thánh. Chúa muốn sai Tể Tướng của Người ra tay thì ma quỉ càng bẽ mặt và Thánh Cả vào cuối thời càng vinh quang.

Thời nay thế giới rối loại, xã hội băng hoại, gia đình tan nát, cha mẹ bỏ bê con cái, con cái hoang đàng, mọi người lo tìm sống vật chất, tiện nghi. Kẻ giàu, người nghèo quá chênh lệch, xa cách. Kẻ giàu có quá sướng, kẻ nghèo ghen tỵ, hận thù đấu tranh.

Nếu các bậc cha mẹ biết khiêm tốn chạy đến xin Đức GIUSE chỉ giáo, biết noi gương Thánh Cả và Đức Mẹ trong việc nuôi dạy con, con cái biết nghe lời cha mẹ răn dạy, noi gương Thánh Cả sống từ bỏ, coi thường đời phù phiếm, người nghèo biết noi gương nhẫn nhục của Đức GIUSE thì mới mong có trật tự, hòa bình thật sự.

Kính lạy Thánh Cả, lực lượng của tối tăm đang hoành hành, kính xin Thánh Cả ra tay cứu giúp Hội Thánh vì Mình Máu Mầu Nhiệm Đức KITÔ đang trên đường nguy hiểm.

GIAI THOẠI:

Năm 1865, một gia đình người Pháp có 5 con. Quá nghèo túng, chồng thất nghiệp, lại ốm đau. Bán hết đồ đạt, cuối cùng còn có manh áo CƯỚI đem cầm cố được có 4 quan thay vì 20 quan. Bà vợ chạy đến xin Thánh Cả cấp cứu. Sấp mình trước Bàn Thờ Thánh Cả, bà khóc lóc kêu xin. Một hồi lâu bà thấy lòng hy vọng.

Vừa về đến nhà, có người mang đến trả nợ 200 từ thuở nào, tưởng mất tăm. Rồi chồng bà cũng khỏi bệnh, sau bà lại tìm được việc làm.

Gia đình này hằng nhớ Ơn Thánh Cả trọn đời.

BÀI 33PHẢI LÀM GÌ ĐỂ TÔN KÍNH ĐỨC GIUSE

Thường xuyên ngày/đêm, tất cả mọi người chúng ta phải cùng Trời – Đất và Hội Thánh (3 Thành Phần):

1. TÔN KÍNH ĐỨC GIUSE là: ĐẠI DIỆN THIÊN CHÚA CHA, Á PHỤ của ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ, BẠN ĐƯỜNG của ĐỨC MARIA.

2. CẢM TẠ:

- Đấng đã gìn giữ Chúa Cứu Thế và Mẹ MARIA.

- Đấng hiệp công cứu chuộc.

- Đấng Quản Lý Kho Ơn Chúa để hằng phân phát cho Dân Chúa, cho chúng ta.

3. NGỢI KHEN ĐỨC GIUSE là Đấng Công Chính (Thánh nhất).

4. TRÔNG CẬY, TÍN THÁC:

a. Người thế lực nhất nơi Chúa và Mẹ để cầu bầu cho ta.

b. Vị Đại Tướng oanh liệt nhất, đầy quyền uy từng giáng những nhát búa vào đầu Satan.

5. HẾT LÒNG YÊU MẾN (như con thảo): Người là Á Phụ  của Đức KITÔ – ĐẦU Hội Thánh, thì cũng là Á PHỤ cho tất cả chúng ta với tất cả mọi tình thương phụ tử xưa nay hợp lại không thể bì được.

6. THEO GƯƠNG NGƯỜI: chúng ta càng cố gắng nên giống Thánh Cả, thì ta càng làm đẹp lòng Chúa, và Đức Mẹ, và Thánh Cả GIUSE, và được SỐNG.

7. NÓI với MỌI NGƯỜI MỌI NƠI về ĐỨC GIUSE.

8. Đập tan những luận điệu láo khoét về Thánh Cả GIUSE, nhất là dẹp bỏ tội lỗi nơi chính chúng ta và kẻ thuộc về ta.

9. Nhờ Lòng Chúa xót thương, nhờ Công nghiệp Đức KITÔ, nhờ Đức Mẹ và Đức GIUSE cầu bầu, chúng ta phải luôn tin chắc chắn chúng ta sẽ muôn đời SUNG SƯỚNG.

Để thực thi 9 điều trên đây càng nhiều càng tốt, chúng con kính xin Đức GIUSE thương giúp chúng con:

a. Liên tiếp niệm (đọc) câu: “GIÊSU, MARIA, GIUSE, con mến yêu, xin thương cứu các linh hồn”.

b. Kính viếng Thánh Cả hằng ngày. Nhờ Thánh Cả mà đón rước CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ cho tử tế nhất là trong Ngày thứ Tư, Ngày 19/3 và 1/5.

c. Coi trọng mọi người, thương giúp những gia đình nghèo khó vì lòng mến Chúa (nghèo cơm áo, nghèo chữ, nhất là nghèo Chúa).

d. Đặc biệt, kính xin Đức GIUSE ban cho chúng con luôn yêu mến Chúa GIÊSU và Mẹ MARIA, thì thế nào chúng con cũng được ĐỜI ĐỜI ca ngợi, tạ ơn Thánh Cả và chung vui với toàn thể HỘI THÁNH. Tạ ơn Cha muôn muôn đời.

GIAI THOẠI:

Năm 1844, ở Pháp có một thiếu nữ đi tu được ít lâu thì muốn hồi tục vì bị ma quỉ quyến rũ. Chị tâm sự với một chị bạn. Chị bạn này khuyên hết lời mà không được. Đang lúc Tháng Thánh Cả GIUSE, chị Dòng Bạn đề nghị: Thôi trước khi chia tay, chúng ta cùng nhau xin Thánh Cả cầu bầu cho biết Thánh Ý Chúa. Sau 7 ngày Cầu Nguyện thì chị kia bỏ ý định hồi tục, và còn thấy được sống trong NHÀ CHÚA là CHÂN PHÚC.

Sau một năm khi sắp khấn, chị Dòng kia lại bị ma quỉ tấn công, xúi cha mẹ gọi chị về. Chị lại xin Đức GIUSE cứu. Để tỏ lòng biết ơn Thánh Cả, sau này khi tu đắc ĐẠO, chị đã tiết lộ chuyện này.

Lạy Đức GIUSE và Đức MARIA, Đấng tiên phong mở đầu các Dòng Tu và Gương Mẫu tuyệt vời cho các tu sĩ, xin thương gìn giữ che chở Giáo Hội, nâng đỡ và cứu chữa Giáo Hội, phục hưng và phát triển ơn gọi tu trì cho Giáo Hội. Chúng con đời đời tạ ơn. Amen.


Trở lại      In      Số lần xem: 1425
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  5
 Hôm nay:  1186
 Hôm qua:  2843
 Tuần trước:  22819
 Tháng trước:  92538
 Tất cả:  7053555
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top