Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ THIÊN CHÚA BA NGÔI VÀ  CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO CON CHÚA /XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / BAN HÒA BÌNH CHO THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC BIẾT TÔN TRỌNG VÀ YÊU THƯƠNG NHAU / XIN CHÚA BIẾN ĐỔI LÒNG CON ,XIN THÁNH HÓA LOÀI NGƯỜI / ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG THẬT TỐT AMEN . (GIUSE LUCA)**R

THÁNG SÁU / KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIESUS / ngày 01 và 02 THÁNG SÁU

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIESUS

 XIN BAN CHO CON ƠN HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG

NGÀY 01 VÀ 02 / THÁNG SÁU  

 

 
THÁNG SÁU ,KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIESUS
NGÀY 1 THÁNG 6
 
Cầu Cho Mọi Người Ðược Ơn Kính Mến Thánh Tâm Chúa.
 
Thánh Tâm Chúa Giêsu đã mở ra đón ta thì không bao giờ khép lại nữa.
 
Gioan 3, 17,21.
 
Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người mà được cứu độ.
Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án. Nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. Và đây là bản án, ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa".
 
SUY NIỆM.
Ðức Chúa Giêsu chính là Con Thiên Chúa làm người với đủ thất tình là Hỉ- Nộ- Ai- Cụ- Ái- Ố- Dục ,để Chúa Giêsu có thể đáp ứng và chia sẻ vui buồn của chúng ta.
Nhưng có thể nói là chính chúng ta, hay ít nữa là vì chúng ta thiếu hiểu biết nên đã làm khổ cho Chúa rất nhiều.
Chính Chúa khi hiện ra với Thánh Trinh Nữ Magarita đã cho Thánh nữ thấy và dạy Thánh nữ nói lại cho ta biểu tượng: "Trái Tim Chúa phồng lên đau đớn, vì chất chứa một tình yêu quá bao la, quá tha thiết vừa đối với Thiên Chúa Cha vừa đối với loài người chúng ta".
Thánh Tâm càng phồng lên, càng bức xúc, càng đau đớn, vì tình Chúa đối với Thiên Chúa Cha và với chúng ta như lò lửa phừng phừng trong Trái Tim Chúa, nhưng phía trên có một Thánh giá đen và chung quanh Trái tim là một vòng gai nhọn. Tim càng phồng lên gai nhọn càng cắm sâu vào tim Chúa .
 
Thánh giá đen là biểu tượng tội lỗi nặng nề cản ngăn lửa tình yêu vút cao, tỏa rộng. Vòng gai tượng trưng vô vàn tội lỗi ,tuy không làm mất ơn Chúa, nhưng là coi thường các tội nhẹ như : nói hành nói xấu người khác, gian lận trong việc nhỏ, liều lĩnh trong những dịp tội / tức là những tội tuy nhẹ nhưng cố tình là coi thường tình yêu của Thánh Tâm Chúa .
 
CẦU NGUYỆN :
 
1. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là nguồn tình yêu bị hãm lại vì tội lỗi chúng con. Xin cho chúng con ơn sám hối và biết sửa mình.
* Hát.
2. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, trên thánh giá Chúa đã giang tay để chờ đợi chúng con quay trở về cùng Chúa. Xin ban cho chúng con ơn can đảm quay trở về.
* Hát.
3. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội lỗi chúng con. Xin xót thương và tha thứ cho chúng con. R**
* Hát.
 
Kinh Dâng Mình Cho Trái Tim Chúa Giêsu
 
Lạy Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giê-Su đã thương chúng tôi vô cùng, ai kể cho xiết được những ơn Trái Tim cực thánh đã ban cho chúng tôi, từ khi Đức Chúa Giê-Su mới sinh ra thì Trái Tim người đã nghĩ đến chúng tôi là kẻ hèn mọn, mọi việc người làm, người đã làm vì chúng tôi. Người đã chịu đau đớn, đã chịu nạn, đã chịu chết, Trái Tim Người đã chịu cực khổ vì chúng tôi. Chúng tôi mê muội bấy lâu nay, chưa suy ơn Đức Chúa Trời nên. Xin Đức Chúa Trời tha tội tha vạ cho kẻ có tội. Chúng tôi là kẻ khốn khó chẳng biết làm thế nào mà đội ơn cho xứng đáng. Lạy ơn trên trời soi sáng thì chúng tôi mới biết Đức Chúa Giê-Su muốn cho người ta kính mến Trái Tim người cách riêng, thật là chúng tôi thiếu thốn mọi đàng, trong mình những thấy tội lỗi chẳng có sự gì lành đáng dâng cho Trái Tim cực thánh. Chúng tôi xấu hổ lắm, sấp mình xuống dưới chân đấng nhân lành vô cùng, chúng tôi hợp ý cùng bề trên mà dâng mình cho Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giê-Su. Chúng tôi dâng linh hồn, xin Trái Tim gìn giữ cho sạch mọi tội, chúng tôi dâng xác, xin Trái Tim ban ơn cho được làm tôi Đức Chúa Trời. Mọi sự bề trong bề ngoài, mọi việc chúng tôi làm, sự sống, sự chết, tài trí của cải hết mọi sự, chúng tôi dâng cho Trái Tim thay thảy, dù khi chúng tôi được sự gì lành, dù khi phải sự gì khốn khó thì xin chịu bằng lòng cho sáng danh Trái Tim Đức Chúa Giê-Su.
Chúng tôi cũng dâng cả anh em họ hàng, xin Trái Tim gìn giữ cùng ban mọi ơn lành. Ớ Trái Tim cực thánh hãy cai trị trong lòng chúng tôi. Xin che chở chúng tôi cho khỏi chước ma quỷ, xin ban lòng tin cậy kính mến cho chúng tôi được đẹp lòng Đức Chúa Trời, xin phá những sự dữ đang vây bọc tứ bề, xin cứu lấy chúng tôi trong giờ sau hết, xin ban mọi ơn lành cho các đấng giám mục chăn giữ con chiên Đức Chúa Giê-Su, xin phù hộ cho các thày cả được đẹp lòng Đức Chúa Trời, cùng xin giúp các đấng các bậc dậy dỗ chúng tôi cho nên. Lạy Trái Tim hay thương vô cùng, hãy chịu lấy trái tim hèn mọn chúng tôi, hãy ban lòng kính mến một ngày một hơn ở đời này, hãy đưa chúng tôi lên thiên đàng hưởng Trái Tim Đức Chúa Giê-Su đời đời chẳng cùng. Amen.
 
 
 
 
NGÀY 2 THÁNG 6
 
Cầu Xin Ơn Biết Ðáp Lại Tình Chúa
 
Suối nguồn Tình Yêu.
Gioan: 4, 6-14.
 
Ở đấy có giếng của ông Giacóp. Người đi đường mệt mỏi, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa.
Có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Ðức Giêsu nói với người ấy: "Chị cho tôi xin chút nước uống", các môn đệ của Người đã vào thành để mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói: " Ông là người Do thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao?". Quả thế, người Do thái không được giao tiếp với người Samari. Chúa Giêsu trả lời.
"Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: Cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin, và người sẽ ban cho chị nước hằng sống".
Chị ấy nói: "Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ Giacóp chúng tôi, là người đã cho chúng tôi giếng này? Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Người cũng vậy". Ðức Giêsu trả lời:
"Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời".
 
SUY NIỆM.
Tuy cũng nhận mình là con cháu ông Abraham, nhưng người Samari thường bị người Do thái khinh dể gọi là dòng giống con lai ngoại tình, nên có thể nói họ không ưa gì nhau.
Nhưng Ðức Chúa Giêsu, chính là tình yêu điển hình của Thiên Chúa. Ngài tìm mọi cơ hội để gây tình người, để đưa mọi người về cùng Thiên Chúa. Chúa Giêsu biết người phụ nữ Samaria này, còn bị chính người đồng hương của chị khinh thường vì chị có đời sống buông thả. Ðã chung sống với năm người đàn ông, mà hiện đang dan díu với một người khác nữa. Thế mà tính chị lại chua ngoa, nên ai cũng ghét. Sáng sớm và khi chiều về, trời mát, phụ nữ đến giếng lấy nước rất đông, mà chị không dám đi cùng với họ. Lúc trưa nắng, vắng người chị mới dám ra mặt .
Chúa Giêsu đã ngồi ở đó chờ chị, đã tự hạ xin chị miếng nước, để khơi chuyện với chị. Nhưng chị đã đanh đá ,còn mỉa mai. Ông là người Do thái mà lại xin một phụ nữ Samaria cho ông uống nước à ?
Nhưng Chúa Giêsu đã hướng chị về với Thiên Chúa và cho chị biết Ngài mới là nguồn Nước Hằng Sống mà chị đang cần.
Thái độ và lời nói của Chúa đã làm dịu đi sự chua ngoa của chị và chị đã mở lòng mình ra ,khiêm nhường xin Chúa cho chị Nước Hằng Sống.
 
CẦU NGUYỆN
 
1. Lạy Chúa Giêsu, từ Thánh Tâm Chúa ,nước hằng sống đã tuôn ra. Xin thanh tẩy con và cho con được no thỏa tình Chúa yêu con. Xin Chúa hãy làm vua của lòng con.
* Hát.
2. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đã bị lưỡi đòng đâm thâu để mở rộng mạch nước trường sinh. Xin thanh tẩy và thánh hóa con, để con được đời đời làm con cái Chúa.
* Hát.
3. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đã bị vòng gai tội lỗi chúng con quấn chung quanh. Xin cho chúng con biết sám hối để gỡ hết vòng gai ra cho Chúa. **R
* Hát.
* Kinh dâng mình...
 
LỜI CHÚA HỨA :
 
*AI ĐÃ TỪNG GIỮ LUẬT RƯỚC LỄ ĐỀN TẠ TRÁI TIM CHÚA GIESUS TRONG 9 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG LIÊN TIẾP , THÌ DÙ HIỆN TẠI HỌ ĐANG SỐNG TRONG TỘI , THÌ CHÚA CŨNG HỨA BAN CHO KẺ ẤY ĐƯỢC ƠN ĂN NĂN TRỞ LẠI TRONG GIỜ SAU HẾT *.
 
Lm Phero Nguyễn Châu Hải
 
 

Trở lại      In      Số lần xem: 1020
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  1374
 Hôm qua:  1344
 Tuần trước:  9426
 Tháng trước:  81754
 Tất cả:  11585820
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top