Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ THIÊN CHÚA BA NGÔI VÀ  CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO CON CHÚA /XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / BAN HÒA BÌNH CHO THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC BIẾT TÔN TRỌNG VÀ YÊU THƯƠNG NHAU / XIN CHÚA BIẾN ĐỔI LÒNG CON ,XIN THÁNH HÓA LOÀI NGƯỜI / ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG THẬT TỐT AMEN . (GIUSE LUCA)**R

THÁNG SÁU / KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIESUS / ngày 05 và 06-THÁNG SÁU

 
THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIESUS

 XIN BAN CHO CON ƠN HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG

NGÀY 05 VÀ 06 / THÁNG SÁU  

 
 

THÁNG SÁU ,KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIESUS
Ngày 5 tháng 6
Cầu Xin Ơn Ðược Vào Ẩn Mình trong Thánh Tâm Chúa Giêsu
 
Ga. 6, 37-40.
Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Ðấng đã sai tôi. Mà ý của Ðấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.
 
SUY NIỆM
Thiên Chúa Cha đã cùng Thiên Chúa Con dựng nên muôn vật cho ta và dựng nên ta cho Ngài. Vì thế dù ta tội lỗi, ta vô ơn, ta phản bội Ngài, Ngài cũng không bỏ mặc ta, mà còn ban cho ta chính Chúa Con, Con duy nhất, Con rất yêu dấu của Ngài.
Chúa Con đã mặc nhân tính và sinh ra ở giữa loài người, mang thân phận yếu hèn của nhân loại, để nên anh em với chúng ta. Với tâm tình của một người anh vì mến Cha mà lo cho các em, Chúa Giêsu đã coi tất cả chúng ta là em của Chúa.
"Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Ðấng đã sai tôi. Mà ý của Ðấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết".
Nhưng chúng ta đừng quên chi tiết này, là ta chỉ thực sự thuộc về Chúa Giêsu khi chúng ta tự tìm đến với Ngài.
Chúa Giêsu mong mỏi mọi người đến với Thánh Tâm Ngài, để được thuộc về Chúa. Nhưng Chúa tôn trọng tự do của mỗi người, Chúa nài van ta "Hãy đến với tôi", Chúa không cưỡng ép ai.
Mà ai đến với Chúa Giêsu, nếu không phải là những kẻ tin thật Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đã vì yêu ta mà chết vì ta và đã để lưỡi đòng mở Thánh Tâm Người ra, khi Người đã chết, đã trút hết máu và nước từ Thánh Tâm ra, để thanh tẩy ta và bổ dưỡng cho ta. Vậy ta hãy vào trong Thánh Tâm Chúa Giêsu qua thương tích đã được mở ra, tức là hằng kính mến Thánh Tâm đã phải lưỡi đòng đâm thâu vì yêu thương ta.
 
CẦU NGUYỆN
1. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, nhưng cũng là anh em với chúng con đã phải đau khổ vì chúng con.
* Hát.
2. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đã bị lưỡi đòng mở ra, để cho chúng con là kẻ tội lỗi được vào ẩn, để tránh cơn thịnh nộ của Chúa.
* Hát.
3. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đã mở ra và không bao giờ khép lại, để nên nơi trú ẩn cho mọi người nơi Thánh Tâm Chúa.
* Hát.
 
Kinh Dâng Mình Cho Trái Tim Chúa Giêsu
 
Lạy Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giê-Su đã thương chúng tôi vô cùng, ai kể cho xiết được những ơn Trái Tim cực thánh đã ban cho chúng tôi, từ khi Đức Chúa Giê-Su mới sinh ra thì Trái Tim người đã nghĩ đến chúng tôi là kẻ hèn mọn, mọi việc người làm, người đã làm vì chúng tôi. Người đã chịu đau đớn, đã chịu nạn, đã chịu chết, Trái Tim Người đã chịu cực khổ vì chúng tôi. Chúng tôi mê muội bấy lâu nay, chưa suy ơn Đức Chúa Trời nên. Xin Đức Chúa Trời tha tội tha vạ cho kẻ có tội. Chúng tôi là kẻ khốn khó chẳng biết làm thế nào mà đội ơn cho xứng đáng. Lạy ơn trên trời soi sáng thì chúng tôi mới biết Đức Chúa Giê-Su muốn cho người ta kính mến Trái Tim người cách riêng, thật là chúng tôi thiếu thốn mọi đàng, trong mình những thấy tội lỗi chẳng có sự gì lành đáng dâng cho Trái Tim cực thánh. Chúng tôi xấu hổ lắm, sấp mình xuống dưới chân đấng nhân lành vô cùng, chúng tôi hợp ý cùng bề trên mà dâng mình cho Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giê-Su. Chúng tôi dâng linh hồn, xin Trái Tim gìn giữ cho sạch mọi tội, chúng tôi dâng xác, xin Trái Tim ban ơn cho được làm tôi Đức Chúa Trời. Mọi sự bề trong bề ngoài, mọi việc chúng tôi làm, sự sống, sự chết, tài trí của cải hết mọi sự, chúng tôi dâng cho Trái Tim thay thảy, dù khi chúng tôi được sự gì lành, dù khi phải sự gì khốn khó thì xin chịu bằng lòng cho sáng danh Trái Tim Đức Chúa Giê-Su.
Chúng tôi cũng dâng cả anh em họ hàng, xin Trái Tim gìn giữ cùng ban mọi ơn lành. Ớ Trái Tim cực thánh hãy cai trị trong lòng chúng tôi. Xin che chở chúng tôi cho khỏi chước ma quỷ, xin ban lòng tin cậy kính mến cho chúng tôi được đẹp lòng Đức Chúa Trời, xin phá những sự dữ đang vây bọc tứ bề, xin cứu lấy chúng tôi trong giờ sau hết, xin ban mọi ơn lành cho các đấng giám mục chăn giữ con chiên Đức Chúa Giê-Su, xin phù hộ cho các thày cả được đẹp lòng Đức Chúa Trời, cùng xin giúp các đấng các bậc dậy dỗ chúng tôi cho nên. Lạy Trái Tim hay thương vô cùng, hãy chịu lấy trái tim hèn mọn chúng tôi, hãy ban lòng kính mến một ngày một hơn ở đời này, hãy đưa chúng tôi lên thiên đàng hưởng Trái Tim Đức Chúa Giê-Su đời đời chẳng cùng. Amen.
 
 
 
 
 
Ngày 6 tháng 6
Xin Ơn Thanh Tẩy Nhờ Các Cơn Thử Thách Chúa Giêsu Gửi Cho
 
 
PHÚC ÂM : Ga. 15, 18-21.
Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian yêu thích cái gì thuộc về nó. Nhưng anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Ðấng đã sai Thầy.
 
SUY NIỆM.
Ðức Chúa Giêsu đã bị thế gian ghét, con cái thế gian đã vu vạ cáo gian, đã bắt Chúa, đánh đập và treo Chúa lên khổ giá, một cực hình vừa đau đớn, vừa nhục nhã. Chỉ vì Chúa đã vạch trần tội lỗi và âm mưu của thế gian, và mời gọi chúng ta: "Ai muốn theo Ta, hãy quên mình vác lấy khổ giá hàng ngày mà theo Ta".
Nhưng Chúa cũng đã nói một câu: "Nhưng Ta đã thắng thế gian". Ngụ ý lời ấy là: Ai theo Ta cũng sẽ thắng thế gian.
Nhưng nếu ta không theo gương Chúa và cùng chiến đấu chống lại thế gian thì sao gọi là thắng?
Thánh Tâm Chúa Giêsu vì yêu thương ta, đã chịu bao nhiêu khổ đau vì ta, và con tim luôn luôn mở ra để làm nơi trú ẩn cho ta. Nhưng cần ta phải tỏ rõ thái độ, nghĩa là ta nhất quyết theo Chúa hay không.
Muốn theo Chúa phải quyết tâm theo đến cùng. Muốn theo Chúa phải quên mình để có thể nên mọi sự cho mọi người như chính Chúa đã phán: "Ta đến không để cai trị mà để phục vụ".
Ai vì Chúa muốn phục vụ anh em thì ngay lúc đó đã được Chúa phục vụ mình, và cũng ngay từ quyết tâm quên mình phục vụ, ta sẽ cảm thấy phục vụ là nguồn vui, là nhẹ nhàng, vì không phải ta phục vụ người cùi, người đau yếu, người phản bội ta mà ta phục vụ Chúa ẩn mình trong họ để nhìn ta, theo dõi ta, tạo cho ta cơ hội để tha thứ, để tập yêu thương cả kẻ thù.
 
CẦU NGUYỆN.
1. Thánh Tâm Chúa Giêsu hy vọng vô cùng, vì Chúa đã chiến thắng thế gian. Chúng con quyết tâm theo Chúa.
* Hát.
2. Thánh Tâm Chúa Giêsu là thánh điện của Thiên Chúa. Xin cho chúng con được phục vụ trong thánh điện.
3. Thánh Tâm Chúa Giêsu là Tòa Ðấng Tối Cao. Xin cho chúng con được nhận vào đoàn túc vệ trước Tòa Thiên Chúa.
* Hát.
* Kinh dâng mình .../
*AI ĐÃ TỪNG GIỮ LUẬT RƯỚC LỄ ĐỀN TẠ TRÁI TIM CHÚA GIESUS TRONG 9 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG LIÊN TIẾP , THÌ DÙ HIỆN TẠI HỌ ĐANG SỐNG TRONG TỘI , THÌ CHÚA CŨNG HỨA BAN CHO KẺ ẤY ĐƯỢC ƠN ĂN NĂN TRỞ LẠI TRONG GIỜ SAU HẾT *.
 
Lm Phero Nguyễn Châu Hải
 
 
 

Trở lại      In      Số lần xem: 827
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  14
 Hôm nay:  1021
 Hôm qua:  1344
 Tuần trước:  9426
 Tháng trước:  81754
 Tất cả:  11585467
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top