Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ THIÊN CHÚA BA NGÔI VÀ  CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO CON CHÚA /XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / BAN HÒA BÌNH CHO THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC BIẾT TÔN TRỌNG VÀ YÊU THƯƠNG NHAU / XIN CHÚA BIẾN ĐỔI LÒNG CON ,XIN THÁNH HÓA LOÀI NGƯỜI / ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG THẬT TỐT AMEN . (GIUSE LUCA)**R

THÁNG SÁU / KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIESUS / ngày 07 và 08 THÁNG SÁU

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIESUS

 XIN BAN CHO CON ƠN HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG

NGÀY 07 VÀ 08 / THÁNG SÁU 

 
 

THÁNG SÁU ,KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIESUS
Ngày 7 tháng 6
 
Xin Ơn Biết Coi Thường Của Cải Thế Gian
 
Marcô. 10, 17-22.
Ðức Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?". Ðức Giêsu đáp: "Sao anh gọi tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ kính cha mẹ". Anh ta nói: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ". Ðức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi". Anh ta sa sầm nét mặt vì lời đó, và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
 
SUY NIỆM
Chính Chúa Giêsu đã dạy: "Ðược cả thiên hạ mà mất linh hồn thì ích gì?".
Giàu sang, tiền bạc nhiều, đâu có ngăn trở ta vào Nước Trời. Nhưng chính là lòng dính bén giàu sang mới thật sự là chướng ngại.
Người thanh niên đến với Chúa Giêsu, là người có nếp sống đạo hạnh tốt, nhưng vì anh ta có nhiều của cải vật chất nên khi Chúa khen và đề nghị: "Con chỉ còn thiếu một điều là, con về bán tất cả gia sản, lấy tiền làm phúc cho kẻ khó, rồi trở lại đây theo Ta, con sẽ được kho tàng trên trời" thì anh sụ mặt bỏ đi.
Thật đáng tiếc cho anh, vì nhờ được giáo dục theo luật Môisê, anh có đầy đủ đức tính tốt, đến nỗi nhìn anh Chúa Giêsu đã có cảm tình dạt dào với anh, nên muốn anh được kiện toàn trong sự thánh thiện, chỉ còn một bước nhỏ là thóat ly khỏi ảnh hưởng tiền bạc.
Giá như anh theo tiếng Chúa gọi, thì người môn đệ được dựa đầu vào ngực Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, và được Ðức Chúa Giêsu trối Ðức Maria cho, có thể không là Gioan, mà là anh: "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì Nước Trời là của họ".
Nói thế, Chúa Giêsu không có ý bảo là anh mất nước trời, nhưng chắc chắn là khó vì không ai có thể vừa làm tôi tiền bạc vừa thờ phượng Thiên Chúa hết tâm hồn được, vả lại của cải không chỉ làm chậm tiến mà còn khó vào cửa hẹp. Chúa Giêsu đã nói cửa vào Thiên đàng là cửa hẹp.
 
CẦU NGUYỆN
1. Trái Tim Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy. Xin đốt lửa mến Chúa trong lòng con.
* Hát.
2. Thánh Tâm Chúa Giêsu gồm sự công chính và sự thương yêu. Xin hướng dẫn con sống công bình và bác ái.
* Hát.
3. Thánh Tâm Chúa Giêsu đầy sự yêu mến và nhân ái, xin dạy con biết yêu thương và đối xử nhân ái với mọi người.
* Hát.
 
Kinh Dâng Mình Cho Trái Tim Chúa Giêsu
 
Lạy Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giê-Su đã thương chúng tôi vô cùng, ai kể cho xiết được những ơn Trái Tim cực thánh đã ban cho chúng tôi, từ khi Đức Chúa Giê-Su mới sinh ra thì Trái Tim người đã nghĩ đến chúng tôi là kẻ hèn mọn, mọi việc người làm, người đã làm vì chúng tôi. Người đã chịu đau đớn, đã chịu nạn, đã chịu chết, Trái Tim Người đã chịu cực khổ vì chúng tôi. Chúng tôi mê muội bấy lâu nay, chưa suy ơn Đức Chúa Trời nên. Xin Đức Chúa Trời tha tội tha vạ cho kẻ có tội. Chúng tôi là kẻ khốn khó chẳng biết làm thế nào mà đội ơn cho xứng đáng. Lạy ơn trên trời soi sáng thì chúng tôi mới biết Đức Chúa Giê-Su muốn cho người ta kính mến Trái Tim người cách riêng, thật là chúng tôi thiếu thốn mọi đàng, trong mình những thấy tội lỗi chẳng có sự gì lành đáng dâng cho Trái Tim cực thánh. Chúng tôi xấu hổ lắm, sấp mình xuống dưới chân đấng nhân lành vô cùng, chúng tôi hợp ý cùng bề trên mà dâng mình cho Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giê-Su. Chúng tôi dâng linh hồn, xin Trái Tim gìn giữ cho sạch mọi tội, chúng tôi dâng xác, xin Trái Tim ban ơn cho được làm tôi Đức Chúa Trời. Mọi sự bề trong bề ngoài, mọi việc chúng tôi làm, sự sống, sự chết, tài trí của cải hết mọi sự, chúng tôi dâng cho Trái Tim thay thảy, dù khi chúng tôi được sự gì lành, dù khi phải sự gì khốn khó thì xin chịu bằng lòng cho sáng danh Trái Tim Đức Chúa Giê-Su.
Chúng tôi cũng dâng cả anh em họ hàng, xin Trái Tim gìn giữ cùng ban mọi ơn lành. Ớ Trái Tim cực thánh hãy cai trị trong lòng chúng tôi. Xin che chở chúng tôi cho khỏi chước ma quỷ, xin ban lòng tin cậy kính mến cho chúng tôi được đẹp lòng Đức Chúa Trời, xin phá những sự dữ đang vây bọc tứ bề, xin cứu lấy chúng tôi trong giờ sau hết, xin ban mọi ơn lành cho các đấng giám mục chăn giữ con chiên Đức Chúa Giê-Su, xin phù hộ cho các thày cả được đẹp lòng Đức Chúa Trời, cùng xin giúp các đấng các bậc dậy dỗ chúng tôi cho nên. Lạy Trái Tim hay thương vô cùng, hãy chịu lấy trái tim hèn mọn chúng tôi, hãy ban lòng kính mến một ngày một hơn ở đời này, hãy đưa chúng tôi lên thiên đàng hưởng Trái Tim Đức Chúa Giê-Su đời đời chẳng cùng. Amen.
 
 
 
Ngày 8 tháng 6
 
Xin Ơn Biết Ðối Ðãi Cư Xử Hiền Lành
 
Phúc Thay Ai Hiền Lành Vì Họ Sẽ Ðược Ðất Hứa Làm Gia Nghiệp.
Matthêu. 11, 28-30.
 
Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng cho.Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái, gánh tôi nhẹ nhàng.
 
SUY NIỆM
Không có cái ách nào cứng cỏi và nặng nề bằng tính kiêu ngạo, dễ tức giận và thù hận của con người.Kiêu ngạo làm cho ta dễ tưởng mình bị xúc phạm và vì thế dễ tức giận. Tức giận làm cho ta dễ mất bình tĩnh, hằn học, muốn báo thù làm cho con người chúng ta thành bẳn gắt, luôn luôn cau có, đa nghi, nhiều khi gây bất công và khổ đau cho tha nhân đời này và cho chính mình đời sau. Ðó là những tính xấu, những vất vả, những gánh nặng mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến với Thánh Tâm nhân hậu của Chúa để Chúa cất đi cho, và được học cách xử thế của Chúa, vì Thánh Tâm Chúa Giêsu khiêm nhường và hiền lành Chúa sẽ bồi dưỡng cho và chúng ta sẽ được nghỉ ngơi và bồi dưỡng.
Nhưng hiền lành không có nghĩa là ù lỳ, là ba phải, ai làm chi cũng mặc, không dám cộng tác, sợ thất bại. Thấy điều sai trái nơi tha nhân, không dám can thiệp sợ mất lòng, nhất là không dám nghiêm túc thi hành khi con cái, hay những người thuộc về mình cố tình lầm lỗi.
Ðức Chúa Giêsu hiền lành, nhưng Người đã lên tiếng cảnh cáo những kẻ hợm hĩnh, giả hình và gian ác của nhóm Pharisiêu và bện roi đuổi kẻ buôn bán ra khỏi khuôn viên nhà thờ và bảo Giacôbê Gioan là con cái sấm sét.
 
CẦU NGUYỆN
1. Thánh Tâm Chúa Giêsu tràn đầy mọi nhân đức, xin giúp con theo gương Chúa sống hiền lành hòa và thuận thảo với mọi người.
* Hát.
2. Thánh Tâm Chúa Giêsu rất đáng khen ngợi mọi bề. Xin cho chúng con biết luôn luôn ngợi khen Chúa bằng cách cố gắng sống dịu hiền và khiêm nhường như Thánh Tâm Chúa.
* Hát.
3. Thánh Tâm Chúa Giêsu là Vua lòng mọi người và là tâm điểm cho mọi tâm hồn phải hướng về đó. Xin giúp chung con luôn luôn hướng về Thánh Tâm Chúa.
* Hát.
* Kinh dâng mình .
Lm Phero Nguyễn Châu Hải
 
 
 

Trở lại      In      Số lần xem: 1288
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  1344
 Hôm qua:  1344
 Tuần trước:  9426
 Tháng trước:  81754
 Tất cả:  11585790
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top