Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Đức Maria , Mẹ Thiên Chúa (01/01)*YuseLuca /

ĐỀ TÀI: THÁNH MARIA , ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI

Lời Chúa: Lc 2, 16-21

TUNG HÔ TIN MỪNG:   Dt 1,1-2

Halêluia. Halêluia. Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua các Thảnh Tử. Ha-lê-lui-a.

PHÚC ÂM:  Lc 2, 16-21

"Các người chăn chiên gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se và Hài Nhi. Được đủ tám ngày, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su."

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca:

16 Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bê-lem. Họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này.18 Tất cả ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết.19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ được loan báo.

21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

Đó là lời Chúa.

Bài 1: Ý NGHĨA CỦA NGÀY LỄ MỪNG

1) Vì sao có ngày Lễ mừng này?

Ngày đầu năm mới và cũng là ngày cầu nguyện cho thế giới Hòa Bình, Giáo Hội hân hoan cử hành lễ Đức Maria , Mẹ Thiên Chúa. Cả hai sự kiện này cùng diễn ra khi Giáo Hội đang cử hành mầu nhiệm Con Thiên Chúa giáng trần làm người, Ngài là sứ giả  Bình An, là nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban chính Con của Ngài ,được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria. Qua sự kiện này ,Đức Maria đã được nâng lên địa vị là Mẹ Con Thiên Chúa. Giáo Hội muốn đặt Đức Maria  lên hàng đầu của năm, tháng, ngày, giờ,để Mẹ gìn giữ nhân loại /

2) Tại sao Mẹ được đặt ân này?

Vì sao một thiếu nữ nhỏ bé ,sống ở làng nghèo Nadarét lại trở thành Mẹ Thiên Chúa ? Nhìn về bề ngoài, Mẹ Maria không có gì nổi bật so với những người thiếu nữ thời ấy. Tên Maria cũng là một tên rất phổ biến, giống như tên Tuyết, Cúc, Đào…trong giới thiếu nữ Việt Nam. Mẹ Maria người làng Nadarét (Lc 1,26), một làng rất tầm thường như sau này Nathana-el nhận xét: “Từ Nadarét làm sao có cái gì hay được?” (Ga 1,46).

3) Lời chào của sứ thần mang ý nghĩa gì?

Sứ thần Gabriel đến Nadarét và chào thôn nữ Maria: “Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Bà”. Ba tiếng “Đầy-ân-sủng” gộp lại trở thành như là tên gọi riêng của Đức Maria. Mẹ được tràn đầy ân sủng. Mẹ luôn luôn có Thiên Chúa ở cùng. Không có giây phút nào mà Mẹ không có Thiên Chúa ở với mình. Không có giây phút nào mà Mẹ không trọn vẹn thuộc về Chúa. Không có bất cứ dấu vết tội lỗi chen vào giữa Đức Mẹ và Thiên Chúa.

4) Vì sao Mẹ phải vui lên ?

Tại sao Thiên thần nói với Maria: Hãy vui lên ?. Lời mời gọi này nhắc lại lời Ngôn sứ Xôphôni-a thế kỷ thứ VI báo tin ngày cứu độ cho dân Israel: “Reo vui lên hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào, nhà Israel hỡi…Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi, Người là vị cứu tinh, là Đấng anh hùng” (Xp 3,14-17). Sứ thần Gabri-el cũng mời gọi Đức Maria hãy vui lên vì giờ cứu độ của Thiên Chúa đã đến. Sứ thần trình bày thêm : “Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Đức Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng Đavit tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacop đến muôn đời, và vương quyền của Người sẽ vô cùng vô tận” (Lc 1,31-33).

5) Vì sao điều ấy có thể xảy ra ?

Là một tâm hồn luôn luôn nghiền ngẫm Kinh thánh, chắc hẳn Đức Maria nhớ lại Lời Chúa đã dùng Ngôn sứ Nathan mà thề hứa với vua Đavit xưa. Nhưng điều mà Mẹ không bao giờ nghĩ tới là :làm gì mình có thể có vai trò trong việc thực hiện lời hứa ấy. Làm sao mình sinh con được vì đã quyết “không biết đến chuyện vợ chồng” để chỉ sống trọn vẹn cho một mình Thiên Chúa mà thôi.

6) Sau khi tỏ rõ được ý Chúa ,Mẹ đã phản ứng thế nào ?

Sau khi được Sứ thần giải thích rằng “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”, Maria khiêm nhường thưa lại: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Và thế là Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể làm người trong lòng Đức Trinh Nữ. Và thế là Đức Maria, một cô thiếu nữ khiêm nhường , thấp hèn ,đã trở thành Thánh mẫu của con Thiên Chúa.  Mẹ được Thiên Chúa sủng ái và được trở nên cao trọng, vì Mẹ khiêm nhường. Đức khiêm nhường dẫn Mẹ đến chỗ hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa.

7) Mẹ đã thưa gì với Thiên Chúa qua bài ca Magnificat ?

Trong bài Magnificat, chính Đức Mẹ đã nói về mình rằng:

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

Thần trí tôi hớn hở vui mừng

Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Chúa đoái thương nhìn tới.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường

Đức Mẹ thuộc truyền thống những người nghèo khó, hèn mọn được Thiên Chúa che chở cách riêng. CĐ Vaticanô II trong hiến chế tín lý về Giáo hội đã dạy: “Đức Maria đứng đầu trong hàng ngũ những người khiêm nhường và nghèo khó của Chúa / Mẹ vẫn mong đợi và lãnh nhận ơn cứu độ với lòng tin tưởng .” (số 55).

8) Hiệu quả từ lời xin vâng như thế nào ?

Từ biến cố Truyền tin, qua lời đáp xin vâng của Mẹ, Ngôi Lời Thiên Chúa đã nhập thể trong lòng dạ Mẹ. Đức Maria trở thành Mẹ Chúa Kitô, Mẹ Đấng Cứu Thế. Giáo hội đã tuyên bố Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế, Người có ngôi vị duy nhất trong hai bản tính. Đức Maria là Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ Thiên Chúa làm người, nên Đức Maria chính là Mẹ của Thiên Chúa. Công đồng Êphêsô 431 đã minh định điều ấy khi tuyên tín Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa.

9) Do đâu Mẹ được ân huệ này ?

Đức Maria đã trở thành Mẹ của Chúa qua thái độ khiêm nhường và lời đáp xin vâng phát xuất từ lòng tin của Mẹ. Do đó, khi tuyên xưng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, chúng ta không chỉ hiểu chức làm mẹ đó chỉ thuộc về thân xác mà thôi, nhưng nhìn nhận Đức Maria là Mẹ do hành vi tin hoàn toàn tự do của Ngài, như bà Êlisabét đã thốt lên: “Phúc cho em vì đã tin những lời Chúa phán”. Chúa Giêsu có lần đã tuyên bố: “Mẹ và anh em Ta là những ai biết lắng nghe và thực hành Lời Thiên Chúa” (Lc 8,21).

10) Do đâu có tín điều Mẹ Thiên Chúa ?

Mẹ Thiên Chúa trở thành một tín điều và là mầu nhiệm của đức tin Công Giáo. Tước hiệu này đã trở nên một phần vĩnh viễn trong những kinh tuyên xưng đức tin và các kinh trong phụng vụ của toàn thể Giáo Hội Công Giáo. Tín điều Mẹ Thiên Chúa được xây dựng trên nền tảng Thánh Kinh.  Tiên tri Isaia loan báo: “một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh con trai và sẽ đặt tên con trẻ là Emmanuel” (Is 7,14). Đức Maria sinh ra Đấng Emmanuel, nên Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Lời tiên tri được thực hiện khi sứ thần Gabriel báo tin cho Mẹ Maria: “Bà sẽ thụ thai, sinh con trai và sẽ đặt tên con trẻ ấy là Giêsu... Vì thế Con Trẻ sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1,31-35).

11) Luận chứng của Thánh Phaolo ra sao ?

Thánh Phaolô viết: “Thiên Chúa đã sai con mình đến sinh bởi người nữ và sinh dưới chế độ lề luật” (Gal 4,14). Trong Tin mừng Gioan, Mẹ Maria được gọi là Mẹ Chúa Giêsu (2,1; 19,26), và trong Tin mừng Luca, Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm bà Elidabet (1,43).

Các Kitô hữu thời sơ khai được các Tông Đồ hướng dẫn, luôn có một niềm tin vững chắc vào thiên chức Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Điều này được chứng tỏ bằng những việc tôn kính phổ quát như Kinh Tin Kính của các Thánh Tông Đồ.

12) Công đồng Ê-phê-sô năm 431 và giáo huấn của các ĐGH ra sao ?

Tước hiệu Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa đã được các giáo phụ như Thánh Cyrilô, Athanasiô, Ignatiô Antiochia, tin yêu và truyền dạy.

Công Đồng Êphêsô năm 431 tuyên tín Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa.

Công Đồng Constantinople III (680-681) xác quyết rằng: Chúa Giêsu Kitô được sinh ra bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, và Đức Trinh Nữ Maria chính thức và thật sự là Mẹ Thiên Chúa theo nhân tính của Chúa Kitô.

Đức Giáo Hoàng Piô XI, đã ra thông điệp “Mediator Dei” mừng kỷ niệm 1.500 năm Công Đồng Êphêsô và công bố lễ Mẹ Thiên Chúa, mừng trong toàn thể Giáo Hội vào ngày 11 tháng 10.

Đức Piô XII, đã thiết lập Năm Thánh Mẫu vào năm 1954 và tuyên bố rằng chức Mẹ Thiên Chúa là nguồn gốc tất cả mọi ơn sủng và đặc sủng của Mẹ Maria.

Công Đồng Vaticanô II dành chương VIII trong Hiến Chế Lumen Gentium, nói về Mẹ Thiên Chúa. Và trong Hiến Chế về Phụng Vụ, các Nghị Phụ Công Đồng đã chuyển lễ Mẹ Thiên Chúa ngày 11 tháng 10 sang ngày 1 tháng 1 hàng năm.

Thánh Lễ thật phong phú với những lời cầu nguyện cùng Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Giáo Hội. Cả 4 kinh nguyện Thánh Thể đều nhắc tới Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Trong kinh nguyện Thánh Thể I, linh mục chủ tế đọc: Hiệp cùng Hội Thánh, chúng con kính nhớ Đức Maria vinh hiển trọn đời đồng trinh ,là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Kinh nguyện Thánh Thể II, III và IV đọc: Cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa...

Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con…” là lời kinh được đọc lên hàng triệu triệu lần mỗi ngày. Danh hiệu Mẹ Chúa Trời được đọc trong phụng vụ của Giáo Hội, trong kinh nguyện riêng tư tại gia đình, trên xe, trên giường bệnh... Càng hiểu biết và yêu mến mầu nhiệm Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, chúng ta càng hiểu biết và yêu mến cách trọn vẹn hơn mầu nhiệm Chúa Cứu Thế, Người Con rất yêu dấu của Đức Mẹ.

13) Ý nghĩa tổng thể về lễ mừng này /

Giáo Hội mừng lễ Mẹ Thiên Chúa vào ngày đầu năm Dương lịch, cũng là ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới như một nhắc nhớ việc chiêm ngưỡng Mẹ là một thọ tạo mới tinh tuyền của Thiên Chúa, một Evà mới khởi đầu một thời đại mới, một tạo dựng mới. Kỷ nguyên cứu độ đã khởi sự qua việc Chúa Giêsu nhập thể trong cung lòng Đức Mẹ sau lời xin vâng. Mẹ được tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu thế để bắt đầu kỷ nguyên cứu độ. Nếu Evà cũ đã bất tuân để vùi lấp con người trong khổ đau và sự chết, thì Đức Mẹ với tâm tình xin vâng đã đưa Chúa Giêsu đến với nhân loại mang lại sự sống và tình yêu. Từ đây nhân loại sẽ bước đi trong ánh sáng cứu độ. Chúa Giêsu vị Vua Thái Bình, Hoàng Tử Bình An đã đi vào lòng thế giới, để thiết lập vương quốc Nước trời , qua Mẹ Maria.

14) Đúc kết ý nghĩa ngày lễ .

Lễ Mẹ Thiên Chúa kết thúc tuần Bát Nhật Giáng Sinh làm tỏa sáng vẻ đẹp kỳ diệu của tình yêu cứu độ. Ngôi Hai đã vâng phục nhập thể cứu độ nhân loại. Với tiếng xin vâng, Đức Maria làm Mẹ Ngôi Lời nhập thể và làm Mẹ hết thảy những ai được tháp nhập vào thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô.

15) Ý nghĩa của thời gian mới trong năm mới

Năm cũ đã trôi qua. Ngày 01.01 mỗi năm là thời gian khởi đầu một năm mới. Năm cũ kết thúc để lại dấu ấn 12 tháng đã qua đi. Thời gian là một vòng tròn, tuần hoàn đều đặn, trong đó, 60 phút trong một giờ, 24 giờ trong một ngày, 7 ngày trong một tuần... cứ lặp đi lặp lại. Nhưng thời gian là một đường thẳng gồm những sự kiện, phút, giờ, ngày, tháng, năm riêng biệt, mỗi đơn vị trôi qua trong một chuỗi nối tiếp nhau không bao giờ kết thúc. Thời gian đang xoay vần từ những ngày đông chí đến lập xuân, để bắt đầu một mùa xuân mới. Rõ ràng là thời gian đang qua đi, và thời gian không bao giờ trở lại. Thời gian luôn luôn mới và thời gian không thể luân hồi.  Thời gian là chiều kích tự nhiên của đời người và người đời. Thời gian gắn liền với thân phận mỗi người. Sống trong thời gian là có một khởi đầu và sẽ có một kết thúc.

16) Tại sao phải dành thời gian cho nhau ?

Thời gian năm tháng năm cũ trôi qua và đi vào quá khứ. Nhưng cuộc sống con người không vô tình xuôi chảy như dòng nước. Bởi lẽ, con người sống trong thời gian là để yêu thương nhau.

Người ta vẫn thường nói thời giờ là tiền bạc. Đúng hơn, thời gian là tình yêu. Đơn giản là vì một trong những điều tốt nhất con người có thể dành cho nhau, đó là thời gian.

Thời gian thật quí. Thời gian là hồng ân. Sống trong thời gian là yêu để sống. Ai đang yêu là người đang sống trong thời gian. Thời gian không có tình yêu sẽ cô đơn lạnh lùng buồn chán. Tình yêu ý nghĩa hoá và thắp hồn cho thời gian. Bởi đó, kẻ đang yêu là người sống trong thời gian với đầy ắp niềm vui êm ả. Kẻ biết yêu là người biết nhìn thời gian như dòng ngọc , bạc.

17) Định nghĩa về Thiên Chúa là gì ?

Kinh Thánh định nghĩa: Thiên Chúa là Alpha và Omêga, là khởi nguyên và cùng tận (Is 44,6). Điều ấy có thể diễn tả cách khác: Thiên Chúa là thời gian. Thánh Gioan xác định: “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,8).Thiên Chúa là thời gian và là tình yêu. Như thế tình yêu và thời gian song hành là một. Sống trong Thiên Chúa là sống để yêu và sống trong thời gian là yêu để sống. Kẻ sống trong Thiên Chúa là người biết quý chuộng thời gian.

Thời gian quý giá vẫn liên tục trôi qua không dừng nghỉ. Hãy sống như thế nào để thời gian trở thành một dòng sông, một dòng suối mát cuộn tràn niềm vui và hạnh phúc đến với ta trong dòng chảy không ngừng của nó. Chỉ như thế chúng ta mới không bỏ phí đi giá trị của thời gian, và mới nhận ra được tình yêu đong đầy trong từng phút giây cuộc sống.

18) Những ý nguyện mà chúng ta cần cầu xin trong năm mới :

Trong giờ phút linh thiêng của thánh lễ khởi đầu năm mới hôm nay, chúng ta hãy đặt 365 ngày của năm 2016 này dưới sự che chở và nâng đỡ của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ chúng ta. Năm mới luôn mang lại cho chúng ta niềm hy vọng về một thế giới mới tốt đẹp hơn.

 * Trong nguồn ánh sáng mới này, chúng ta xin Thiên Chúa, là Cha của nhân loại, ban cho tất cả chúng ta sự hoà thuận và bình an để những khao khát của chúng ta về một đời sống hạnh phúc và thịnh vượng có thể thành tựu .

*  Chúng ta xin Đức Maria là Nữ Vương Hoà Bình ban cho chúng ta, cho các gia đình, cho cộng đoàn giáo xứ, cho các quốc gia ,có được nền hoà bình của Chúa Kitô – nền Hoà bình mà Đấng Cứu Thế, Con của Mẹ Maria đã đem xuống trần gian cho loài người trong đêm Giáng Sinh, để chúng ta biết sống hoà thuận yêu thương nhau, cùng nhau xây dựng hoà bình hòa giải trong các gia đình, trong các giáo xứ , trên quê hương đất nước VN và trên toàn thế giới.

Xin Đức Maria ,Mẹ Thiên Chúa , ban cho chúng con những điều chúng con xin trong năm mới này .**R

 

Bài 2: LỊCH SỬ NGÀY LỄ

1/ Đêm 22/6/431 tại thành phó Ephêsô có một cuộc rước đuốc vĩ đại / Đoàn người vừa đi diễu hành vừa tung hô vang trời - ! Đức Maria Mẹ Thiên Chúa / Đức Maria Mẹ Thiên Chúa / Sở dĩ có cuộc rước này là vì Giám mục Nestoriô giáo chủ thành Constantinopoli chối bỏ Đức Maria không  phải là Mẹ Thiên Chúa / theo ông, chỉ nên gọi Đức Maria là Mẹ Chúa Kitô, chứ không phải là Mẹ Thiên Chúa!

2/ Trước chủ trương của Nestôri-ô, Công đồng chung được triệu tập tại Êphêsô gồm 160 giám mục để giải quyết vấn đề này / sau một ngày hội họp và tranh luận, Công đồng đã cách chức Nestori-ô và tuyên bố chủ trương của ông là sai lầm, là lạc thuyết, đồng thời Công đồng tuyên bố Đức Maria là Mẹ Đức Kitô thì cũng là Mẹ Thiên Chúa / Sau khi Công đồng xác định tước hiệu này / các tín hữu vui mừng phấn khởi cầm đuốc sáng, kéo nhau ra các đường phố đi diễu hành và vang lời ngợi khen Đức Mẹ / Như vậy Đức Maria Mẹ Thiên Chúa là một tín điều, một chân lý Đức tin / Để Đức Maria được gọi là Mẹ Thiên Chúa thì điều kiện ắc có và đủ là Ngài phải thực sự sinh ra một người con / và người con này từ giây phút đầu tiên hiện hữu làm người à đã là Con Thiên Chúa / Mà thật vậy, Đức Maria thật sự có đủ cả hai điều kiện này.

3/ Tìm hiểu Kinh Thánh, chúng ta thấy một sự kiện mà ngay cả những người đối lập với Giáo Hội cũng không thể chối bỏ, sự kiện ấy là Đức Maria là Mẹ Chúa Yesus / Trong bảng Gia phả của Chúa Yesus, Thánh Matthêo viết: Giacop sinh ra Yuse, chồng của Bà Maria, bà là Mẹ của Đức Yesus, cũng gọi là Đấng Kitô / Maria là Mẹ Chúa Yesus khi sinh ra Ngài trong hang bò lừa ở Bêlem / là Mẹ Chúa Yesus nên đã đưa Ngài lên đền thờ dâng cho Thiên Chúa, là Mẹ Chúa Yesus nên đã đã bồng bế Ngài trốn sang Ai Cập / là Mẹ Chúa Yesus nên mới nói với Ngài: Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con thấy không: Cha con và mẹ đây đã khổ cực tìm con./ Là Mẹ Chúa Yesus nên mới đề nghị Ngài giúp gia đình có đám cưới ở Cana / là Mẹ Chúa Yesus nên đã theo dõi công cuộc truyền giảng long đong, nguy hiểm của Ngài / là Mẹ Chúa Yesus nên Mẹ đứng dưới chân Thập Giá nhìn con đau đớn quằn quại mà không nói được một lời vì sự đau thương lớn nhất là sự đau thương trong im lặng!

4/ Nhưng Chúa Yesus là ai? Ngài là Con Một của Thiên Chúa, chính Chúa Cha đã công khai xác nhận điều đó 2 lần: Đây là Con Yêu Dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” / Đây là lần Chúa Yesus chịu phép rửa tại sông Yodan /

5/ Lần khác khi Chúa Yesus biến hình trên núi Tabo / Riêng Chúa Yesus Ngài luôn xưng mình là Con hoặc là Con Duy Nhất của Thiên Chúa / cũng chính vì xác nhận mình là Con Thiên Chúa trước Thượng Hội Đồng Do Thái mà Ngài mới bị kết án tử hình / Như vậy Chúa Yesus cũng là người thật và là Thiên Chúa Thật / Bởi thế nếu Đức Maria là Mẹ thật của Chúa Yesus thì Mẹ cũng là Mẹ thật của Thiên Chúa => Đây là một tước hiệu cao cả, một đặc ân tuyệt vời mà không ai dám nghĩ tới kể cả chính bản thân Đức Mẹ / Mọi tước hiệu và các đặc ân khác được ban cho Đức Mẹ chỉ là những đòi hỏi bắt buộc phải có, hay là những hiệu quả tất nhiên của chức vị Mẹ Thiên Chúa!

6/ Vì thế Thánh Bona-ventura nói rằng: “Chức Mẹ Thiên Chúa là một ơn vĩ đại, phi thường nhất mà Thiên Chúa có thể ban cho một loại thụ tạo và ơn ấy Ngài đã ban tặng cho Đức Maria!”

7/ Với tư cách là Mẹ Thiên Chúa, Đức Maria có uy quyền đáng kính nể, đó là điều thông thường dễ hiểu bởi vì một người mẹ có con làm lớn và nhiều uy quyền thì người mẹ đó cũng có nhiều quyền uy và được mọi người kính nể / Đàng khác trên đời này, chúng ta chỉ trông cậy vào người nào có thế và có lòng, vì ai có 2 yếu tố đó, họ sẽ giúp chúng ta đạt được những điều chúng ta mong muốn!

8/ Hai yếu tố đó, Đức Maria đều có cả và có một cách tuyệt vời / Đức Mẹ có thể vì là Mẹ Thiên Chúa / chẳng có điều gì Đức Mẹ cầu bàu cho chúng ta mà không được / Đức Mẹ lại có lòng, tấm lòng của một người mẹ / Hoàn hảo hơn hết mọi người mẹ / vì thế trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, chúng ta hãy đến với Đức Mẹ, cầu xin với Đức Mẹ / chắc chắn chúng ta sẽ được Đức Mẹ thương yêu cứu giúp.**R

 

Bài 3: NHỮNG TÍN ĐIỀU VỀ ĐỨC MARIA

Những lần Đức Mẹ hiện ra ở thế kỷ 19 là dấu hiệu thứ nhất chứng tỏ: đây là thời của Mẹ Maria / Dấu hiệu thứ  hai chứng tỏ đây là thời của Mẹ Maria, đó là: cũng từ thế kỷ 19 trở đi, ba tín điều về Mẹ Maria đã được Giáo Hội chính thức tuyên tín / Trong khi đó, 18 thế kỷ trước, chỉ có một tín điều duy nhất về Đức Mẹ là tín điều Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa mà thôi!

I. Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa:

Được Giáo Hội tuyên tín vào năm 431 ở Công Đồng chung Êphêsô.

Vào thời kỳ ấy, có một linh mục tên Anastasi-ô công khai chối bỏ thiên chức Mẹ Thiên Chúa (TheoTokos) của Mẹ và chỉ công nhận Mẹ là Mẹ Chúa Kitô (Khristotokos) chính Nestôri-ô là thượng phụ Constantinopoli năm 428 cũng chấp nhận như vậy! Tức là công nhận Chúa Kitô có 2 ngôi vị: một thần linh và một nhân loại / Dựa vào bức thư thứ hai trong 3 bức thư của thánh giáo phụ Cyrilo Alexandri-a gởi cho Nestori-ô, các nghị phụ tham dự công đồng chung này, vào ngày 22/06/431 đã tuyên tín như sau:

- Không phải Ngôi lời đã từ trời xuống ở với một phàm nhân được Trinh Nữ thánh sinh ra đầu tiên, mà là, vì nên một với xác thể trong lòng của Trinh Nữ thánh, Ngôi Lời đã được sinh ra theo xác thể của mình…. Bởi thế các giáo phụ đã không ngại gọi Trinh Nữ thánh là Mẹ Thiên Chúa (TheoTokos) / Điều này không có nghĩa là bản tính Ngôi lời hay Thiên tính của Ngài đã được bắt đầu hiện hữu từ Trinh Nữ thánh, mà là, vì thánh thể được sinh động bởi hồn thiêng, mà Ngôi lời đã ngôi hiệp (kath'hupostasin) với chính mình, được sinh ra bởi người, nên Ngôi lời đã được sinh ra theo xác thể (TCF: 148-149)

Xin được cắt nghĩa rõ hơn: Đức Yesus thật sự có 2 bản tính, không lẫn lộn và không phân biệt được ,trong một ngôi vị duy nhất, chính điều này đã dẫn các nghị phụ đến tuyên bố: Đức Maria đã sinh ra Chúa Yesus, mà Chúa Yesus là Ngôi Hai Thiên Chúa, nên Đức Maria cũng là Mẹ Thiên Chúa! Tước hiệu này Thiên Chúa ban tặng cho Đức Mẹ chứ Đức Mẹ không hề sinh ra Thiên Chúa, chính vì thế: => nếu nói Đức Mẹ Maria là Mẹ Chúa Cha hay là Mẹ Chúa Thánh Linh là LẠC ĐẠO và bị vạ tuyệt thông / còn việc Đức Maria được Giáo Hội dành cho một thái độ tôn kính đặc biệt (biệt tôn), là hoàn toàn xứng đáng.

Đức Maria, không bao giờ, tự bản chất là mẹ sinh ra Thiên Chúa cả / Mẹ Thiên Chúa chỉ là tước hiệu được phong ban cho Đức Mẹ mà thôi, Đức Maria mãi mãi là một thụ tạo như chúng ta / chỉ vì sự ưu ái mà Mẹ đã được Thiên Chúa thương ban cho Mẹ được cộng tác vào chương trình cứu chuộc nhân loại.

II. Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội:

Đức Thánh Cha Piô IX bằng trọng sắc Eneffabilis De-us đã long trọng tuyên bố tín điều này vào ngày 8/12/1854, sau đó hơn 3 năm, ngày 25/3/1858, chính Đức Mẹ đã công nhận tín điều này khi hiện ra với chị thánh Bernadetta, Mẹ xưng mình là Đấng đầu thai vô nhiễm nguyên tội /

“Với uy quyền của Chúa chúng ta là Đức Yesus Kitô, của 2 thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, cũng như của riêng Ta, Ta công bố, tuyên ngôn và xác nhận tín điều được mạc khải bởi Thiên Chúa, buộc mọi tín hữu phải tin vững vàng và trung kiên là: Rất Thánh Trinh Nữ Maira, ngay từ giây phút đầu thai, nhờ đặc ân của Thiên Chúa Toàn Năng và Công nghiệp của Đức Yesus Kitô, Đấng Cứu Thế, đã được gìn giữ vô nhiễm khỏi mọi tì vết của nguyên tội” (TCF 204).

III. Đức Maria trọn đời đồng trinh:

Được Công Đồng Lateranô tuyên tín năm 649 như sau:

“Khốn cho những ai không theo các vị nghị phụ thánh đức tuyên xưng một cách chân thực và xác đáng rằng: Đức Maria Trinh nguyên và vô nhiễm, là Mẹ Thiên Chúa, vì Mẹ đã thực sự thụ thai chính Thiên Chúa Ngôi Lời, Đấng được Thiên Chúa Ngôi Cha hạ sinh trước các thời kỳ, bởi Chúa Thánh Thần mà không cần đến hạt giống loài người / vì đã sinh ra người hoàn toàn không bị hư hại gì / tình trạng đồng trinh của Mẹ sau khi sinh con cũng không hề bị sức mẻ” (DS 503 hay CF 166 / Đức Tin Công Giáo)

IV. Đức Mẹ là Mẹ của Giáo Hội

Đức Thánh Cha Paulô 6, trong dịp kết thúc kỳ họp thứ ba của công đồng Vatican II cũng là dịp Công bố hiến chế về Giáo Hội Lumen genti-um / trước mặt toàn thể các nghị phụ của Công đồng, đã chính thức tuyên bố:

“Ta mong muốn Mẹ Thiên Chúa phải được cả thế giới Kitô hữu tôn vinh và khẩn cầu hơn nữa bằng tước hiệu “Mẹ Giáo Hội” tuyệt dịu ngọt này “(CTFY 88)

Trong dịp chính thức tuyên xưng Mẹ Maria là Mẹ của Giáo Hội này, Đức Thánh Cha Paulô 6 cũng lập lại việc hiến dâng toàn thế giới cho Trái tim vô nhiễm nguyên tội của Mẹ / Việc hiến dâng đã được Đức Thánh Cha Piô 12 thực hiện 2 lần / ngày 31/12/1942 và ngày 7/7/1952.

V. Đức Mẹ hồn xác lên trời

Được Đức Giáo Hoàng Piô 12 long trọng tuyên bố bằng tông hiến Munificentissimus De-us vào ngày lễ kính các thánh 1/11/1950 như sau:

“Để tôn vinh Thiên Chúa Toàn Năng là Đấng đã ban muôn vàn ơn lành đặc biệt của Ngài trên Trinh Nữ Maria / Để tôn kính Con Ngài là Vua muôn đời / Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết / để người mẹ cao cả của Người được hiển vinh hơn / và để toàn thể Giáo Hội hân hoan phấn khởi / bằng quyền bính của Chúa Yesus Kitô / của các Thánh tông đồ Phêrô và Phaolô / và bằng thẩm quyền của mình / Tôi công bố, tuyên xưng và xác nhận như là một tín điều được Thiên Chúa mạc khải người mẹ vô nhiễm nguyên tội của Thiên Chúa, Đức Maria trinh nguyên, sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế của mình, đã được mang lên hưởng vinh quang trên trời cả thân xác lẫn linh hồn”. (DS 3903 hay CF' trang 207) (Đức Tin công giáo =CF = Christian Faith)**R

 

Bài 4: NHỮNG LUẬN CHỨNG VỀ ĐỨC MARIA

I. Công Đồng Êphêsô tuyên buộc phải tin Tín Điều: / Năm 431 Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa

Lý do: có một vị Giám mục tên là Nestori-o cho rằng: Đức Mẹ chỉ là Mẹ Chúa Yesus chứ không phải là Mẹ Thiên Chúa.

Làm sao ta có thể tin rằng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa; có 2 điều: mà chúng ta cần làm rõ sau đây. (Đây là các luận chứng).

1) Tại sao Đức Mẹ không là Mẹ nuôi như Thánh Yuse / Điều gì chứng tỏ Đức Mẹ là Mẹ thật của Chúa Yesus? Trong bài Phúc Âm ngày 17/12 nói về gia phả của Đức Kitô: Giacóp sinh Yuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Yesus, gọi là Đức Kitô. / Người con Yesus do chính Đức Mẹ sinh ra, không do sự phối hợp của người nam, mà do bởi Chúa Thánh Linh / Mẹ sinh ra Chúa Yesus / Người mà các Thánh tiên tri đã báo trước / Mẹ là Mẹ thật vì đã sinh ra Chúa Yesus, có các mục đồng chứng kiến, có các đạo sĩ / dưới thời vua Hêrođê / và vì Herođê bị lừa nên các con trẻ dưới 2 tuổi đã phải chết (Đây là những chứng cứ lịch sử ) .

Đức Mẹ là Mẹ thật nên phải vất vả sống khó nghèo / phải khốn khổ khi trốn sang Ai cập / vì Mẹ là Mẹ thật nên Chúa Yesus mới vâng lời ở tiệc cưới Cana / là Mẹ thật nên Mẹ đã theo dõi Chúa suốt thời gian đi giảng dạo / Mẹ đã đau khổ khi nhìn con mình chịu đau đớn tủi nhục và chết treo trên Thập Giá / Mẹ đã ẵm lấy xác con khi nhận Chúa từ Thập Giá xuống/ suốt cuộc đời Mẹ luôn đau khổ vì con mình / Nếu là 1 bà mẹ nuôi, liệu có ai đón nhận những đau khổ, thiếu thốn, tủi nhục từ đứa con như Đức Mẹ đã làm, đã chịu không?

2) Đức Yesus phải là Con Thiên Chúa thì Đức Mẹ mới có thể trở thành là Mẹ Thiên Chúa được! Khi Chúa Yesus chịu phép rửa ở sông Giodan, trời đã mở ra, Thiên Chúa Cha đã chứng nhận Chúa Yesus là Con của Ngài / trong suốt thời kỳ giảng đạo, Chúa Yesus luôn nói về Cha mình là Thiên Chúa Cha / Trong vườn Gietsê-mani, Chúa Yesus đã cầu nguyện xin Cha cất chén đắng / Trên Thập Giá Chúa Yesus cũng xin Cha tha tội cho chúng vì chúng lầm không biết – lúc sống lại, sắp lên trời, Chúa Yesus cũng bảo các Tông Đồ: Ta đi về cùng Cha / và Ta sẽ dọn chỗ cho các con. Nếu Chúa Yesus đã là Con Thiên Chúa thì người đã sinh ra Ngài phải là Mẹ / điều đó nói lên rằng Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ là Đấng Đồng Công cứu chuộc! Điều đó buột ta phải tin là đúng.**R

 

Bài 5: TÊN CỰC TRỌNG ĐỨC MẸ

GIỚI THIỆU:

Trên trời dưới đất, đừng kể tên Chúa Giêsu, thì chẳng có tên nào trọng, đáng kính và linh ứng cho bằng tên Đức Mẹ. Thánh Hi-êrônymô dạy rằng: “Tên Maria chẳng phải cha mẹ hay người thế gian đặt cho Người, nhưng chính Thiên Chúa soi lòng ông Thánh Gioa-kim và bà Anna đặt tên ấy cho Con mình”.

1- Maria có nhiều nghĩa:

-   Maria là Bà Chúa, là Nữ Vương. Kỳ thực nghĩa ấy xứng hợp Đức Mẹ, vì Mẹ là Nữ Vương trời đất, Nữ Vương muôn loài.

-   Mẹ là Nữ Vương trên trời vì ngày Mẹ lên trời, Chúa đã phong cho Người làm Nữ Vương trên trời, của các Thiên thần và các Thánh.

-   Mẹ là Nữ Vương dưới đất, vì Chúa Giêsu là Vua mọi nước thế gian, Đức Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu thì cũng là Nữ Vương các nước thế gian. Vả lại trên thế gian, mọi người đều nhận Đức Mẹ làm Nữ Vương, và cậy nhờ phó thác mọi sự trong tay Mẹ.

2- Maria là biển đắng: nghĩa ấy cũng xứng hợp với Đức Đẹ, vì Mẹ là Mẹ sầu bi, Mẹ đã chịu mọi khổ cực để chung phần cứu chuộc nhân loại. Xưa Adong và Evà đồng tình phạm tội làm hư cả loài người, thì Chúa Giêsu và Đức Mẹ đã cùng nhau cộng tác trong việc cứu chuộc nhân loại.

3- Maria là sao Bắc Đẩu: Sao Bắc Đẩu dẫn lối cho kẻ vượt biển về bến. Đức Mẹ dẫn đưa chúng ta qua biển thế gian về đến Thiên đàng.

Ngoài biển, nhờ sao dẫn lối người ta không phải xa chìm, phiêu bạt. Ngoài biển thế gian, Mẹ phù giúp chúng ta được bình an về tới bến.

4- Maria, một tên rất linh ứng: 

-   Thánh Phaolô gọi tên Chúa Giêsu là tên cực mầu nhiệm, quyền phép vô cùng. Tên Đức Mẹ cũng vậy. Nghe tên Maria, các Thánh trên trời đều vui mừng, lũ ma quỉ đều khiếp sợ, người thế gian được cậy trông.

-   Tên Maria là võ khí hiệu lực, là thuẫn vững chắc bênh chữa ta khỏi thù địch hãm hại hồn xác. Biết bao kẻ ngoài biển hòng bị phong ba vùi dập, biết bao kẻ hầu bị sa tay thù địch, đã được thoát khỏi vì đã tin tưởng kêu tên Maria.

-   Biết bao kẻ hầu siêu lòng trước những cơn cám dỗ mãnh liệt, đã được Mẹ nâng đỡ vì đã tin tưởng kêu tên Maria.

-   Biết bao kẻ đầm mình trong đống tội đã được thành tâm xám hối, vì đã tin tưởng kêu tên Maria. Trên giường bệnh, trong cơn hấp hối, người ta được mạnh sức cậy trông Chúa, khỏi bị ma quỉ khuấy khuất, vì đã tin tưởng kêu tên Maria.

-   Lạy Mẹ rất Thánh Maria ! Tên Mẹ quyền phép linh ứng dường nào! Tên Mẹ có quyền mở cửa Thiên đàng hay đóng cửa hỏa ngục lại,

-   Tên Mẹ có quyền buộc trói ma quỉ và ban mọi ơn lành cho người thế. Chúng con trách mình vì xưa nay chẳng năng kêu tên Cực trọng Mẹ. Giả như chúng con năng tin tưởng kêu tên Mẹ, chúng con đã thoát bao cơn nguy hiểm, chúng con đã chống trả được bao chước cám dỗ, chúng con đã tránh được nhiều tội và được ban nhiều ơn lành xác hồn. Chúng con dốc lòng từ nay năng kêu tên Mẹ lúc khỏe mạnh nhất là khi hấp hối trên giường bệnh.

THÁNH TÍCH

-   Bên Ý có một cô gái đang đi dọc đường ,giữa một nơi xa vắng, gặp phải một tên cướp. Tên cướp ấy có tiếng là hung hãn và đã đoạt của cùng giết chết nhiều người.

-   Giữa lúc bơ vơ không ai cứu chữa, cô sợ hải khiếp kinh. Giáp mặt cô, tên cướp bảo rằng: “Cô hãy nghe ta, bằng không ta sẽ giết”.

-   Trong lúc nguy khốn, cô chợt nhớ đến Đức Mẹ, liền kêu tên Cực trọng Maria, cô lạy tên cướp và xin vì Đức Mẹ mà tha cho mình.

-   Tên cướp nghe nói đến tên Maria thì dừng lại, nghĩ một lúc rồi bảo cô ta: “Được, vì Đức Mẹ mà ta tha chết cho cô, nhưng xin cô nhớ cầu Đức Mẹ cho ta với”.

-   Ta xem tên Cực trọng Đức Mẹ linh ứng dường nào, tên cướp định hãm hại cô gái, nhưng vừa nghe tên Cực Thánh Đức Mẹ liền đổi lòng, chẳng những tha cho cô ta, mà lại đưa cô ta qua quảng đường đầy cheo leo ấy nữa.

(Trích sách: Tháng Đức Mẹ)

Yuse Luca , trưởng nhóm KT Emmaus

 


Trở lại      In      Số lần xem: 4758
Tin tức liên quan
  • LỄ MỪNG KÍNH ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI - 08 /12 / GIUSELUCA
  • Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Mân Côi (07/10) TRÀNG HẠT LÀ MÁY THỞ CỦA SỰ SỐNG .
  • LỄ MỪNG KÍNH ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI / 15/08
  • Lễ MỪNG KÌNH ĐỨC MARIA / TUYỆT PHẨM CỦA THIÊN CHÚA / 15 AUGUST .
  • Đức Mẹ Sầu Bi (15/09)SỰ THỐNG KHỔ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ
  • Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria (08/09) NGÀY PHÁT SINH ƠN CỨU ĐỘ
  • Lễ Kính Trái Tim Đức Mẹ Maria (09/06 )
  • Đức Mẹ Guađalupê, Mexico (12/12)
  • Câu Chuyện Ðức Mẹ Fatima
  • TỎ LÒNG YÊU MẾN MẸ BẰNG KINH MÂN CÔI (20 ngắm)
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  7
 Hôm nay:  1822
 Hôm qua:  2259
 Tuần trước:  18164
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11385090
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top