Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ THIÊN CHÚA BA NGÔI VÀ  CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO CON CHÚA /XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / BAN HÒA BÌNH CHO THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC BIẾT TÔN TRỌNG VÀ YÊU THƯƠNG NHAU / XIN CHÚA BIẾN ĐỔI LÒNG CON ,XIN THÁNH HÓA LOÀI NGƯỜI / ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG THẬT TỐT AMEN . (GIUSE LUCA)**R

TỎ LÒNG YÊU MẾN MẸ BẰNG KINH MÂN CÔI (20 ngắm)

CHÚNG CON YÊU MẸ BẰNG KINH MÂN CÔI

GIỜ CẦU NGUYỆN BUỔI TỐI TRONG GIA ĐÌNH

 

NĂM MẦU NHIỆM VUI

THỨ NHẤT: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.

“Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói ! (Lc 1,38)

Suy gẫm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 

 

Lạy Mẹ, Thiên Chúa chọn Mẹ giữa biết bao phụ nữ Do Thái, không phải vì Mẹ đẹp, Mẹ cao sang quyền quý hơn mọi người. Nhưng vì Mẹ có lòng khiêm nhường thẳm sâu, khiến cho Thiên Chúa vui lòng, xin Mẹ giúp chúng con biết sống khiêm nhường như Mẹ, để đáng được Chúa yêu thương .

THỨ HAI: Đức Bà đi viếng bà thánh Isave.

“Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.” (Lc 1,39-40)

Suy gẫm: Đức Bà đi viếng bà thánh Isave, ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 

 

Lạy Mẹ, Mẹ tự nguyện đi đến với người chị họ để giúp bà trong lúc tuổi già mà còn phải mang thai nghén. Điều chính yếu Mẹ làm là muốn đem Chúa đến cho người khác, muốn đem ơn cứu độ đến cho Yoan Tẩy Giả trước tiên. Xin Mẹ cho con cũng biết hăng say trong việc đem Chúa đến cho mọi người .

THỨ BA: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá.

“Bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.” (Lc 2,6-7)

Suy gẫm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 

Lạy Mẹ, cuộc đời Mẹ yêu mến đức khó nghèo nên bao nhiêu tiền của do cha ông để lại, Mẹ đều dâng cúng hết vào đền thờ. Nay Mẹ nhận làm Mẹ Chúa Cứu Thế và chấp nhận sống thân phận nghèo nàn theo đúng ý Chúa. Xin mẹ giúp chúng con cũng yêu mến cuộc sống đơn giản thanh bần ,ngõ hầu chúng con cũng sống theo gương Mẹ, dùng chính tiền của dư thừa mà giúp đỡ kẻ hèn kém hơn chúng con.

THỨ BỐN: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh.

“Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa" (Lc 2,22-23)

Suy gẫm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 

 

Lạy Mẹ, vâng lời là một trong ba nhân đức mà một Tu Sĩ phải khấn hứa. Mẹ ơi, người thế gian chúng con cũng phải giữ ba nhân đức này. Xin Mẹ giúp chúng con biết vâng theo thánh ý Chúa, vâng theo lệnh truyền của Mẹ, vâng lời Giáo Hội qua các bề trên và vâng lời cả những người có bổn phận coi sóc chúng con. Xin Mẹ giúp chúng con luôn vui vẻ tuân giữ các lệnh truyền trong đạo .

THỨ NĂM: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh.

“Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi.” (Lc 2,46)

Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 

 

Lạy Mẹ, đời chúng con luôn gặp biết bao khốn khó, trắc trở, ngoài ý muốn. Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết phó thác mọi sự vào trong tay Chúa mà không bao giờ biết than van kêu trách. Xin Mẹ ban cho chúng con ơn bền đỗ đến cùng.**R

 

NĂM MẦU NHIỆM SÁNG

THỨ NHẤT: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan.

“Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, có tiếng từ trời phán: Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” (Mt 3,16-17)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

 

 

Lạy Chúa, Yoan Tẩy Giả kêu gọi mọi người sám hối và đến chịu phép rửa. Xin Chúa cũng giúp chúng con luôn sống tinh thần sám hối là nhìn thấy tội lỗi quá xấu xa vì nó xúc phạm và làm đau đớn cho Chúa. Chúng con cũng nhìn thấy tình yêu thương vô bờ bến của Chúa dành cho chúng con qua cái chết Thập Giá. Nhờ hai việc này nên chúng con quyết tâm từ bỏ mọi tính mê tật xấu để cho Chúa bớt khổ đau vì chúng con.

THỨ HAI: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana.

“Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự.” (Ga 2,1-2)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

Lạy Chúa, khi Chúa đến dự tiệc cưới tại Cana là Chúa chính thức xác nhận và nâng tình yêu hôn nhân lên hàng Bí Tích. Xin cho các cặp vợ chồng chúng con khi thiếu rượu tình yêu, hay khi rượu đã ra nhạt nhẽo, xin Chúa ban thêm rượu nồng mới cho tình yêu vợ chồng  chúng con, để chúng con luôn yêu thương nhau như ý Chúa muốn.

THỨ BA: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.

Đức Giê-su nói: Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng." (Mc 1,15)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

 

Lạy Chúa, chúng con tin Chúa đã lâu, nhưng không được phúc thấy Chúa, thấy phép lạ Chúa làm. Xin Chúa ban thêm đức tin và lòng mến để chúng con lắng nghe , tuân giữ và  thực hành Lời Chúa dạy qua các bài Tin Mừng.

THỨ BỐN: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi.

“Từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!" (Lc 9,35)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

 

 

Lạy Chúa, Chúa muốn củng cố niềm tin của các Môn Đệ thân tín nên đã biến hình trước mắt các ông. Xin cho chúng con luôn tin Đức Kito là Đấng được sai đến, là đấng cứu độ, để chúng con sống như Chúa sống, nói như Chúa nói và thực hành lời Chúa truyền dạy, hầu giúp cho mọi người nhận ra Chúa qua cách sống đạo của chúng con.

THỨ NĂM: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.

“Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.” (Ga 13,1)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

Lạy Chúa, lương thực của Chúa là làm theo ý Chúa Cha, mà ý Chúa Cha muốn là chúng con phải nghe và sống theo giáo huấn của Chúa Kito. Xin cho chúng con yêu mến Lời Chúa, yêu mến Thánh Thể Chúa, để khi chúng con rước Chúa, chúng con được kết hiệp làm một với Chúa và được sống đời đời.**R

 

NĂM MẦU NHIỆM THƯƠNG

THỨ NHẤT: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

“Lòng xao xuyến bồi hồi, Đức Giê-su càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất.” (Lc 22,44)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 

 

Lạy Chúa, vì tội con nên Chúa phải xuống thế làm người, sống khó nghèo, chịu bao vất vả khổ đau. Xin giúp con khi nhìn lên Thánh Giá Chúa, con nhận ra tình Chúa yêu con và cố gắng chừa bỏ tội lỗi, để đáng được Chúa  ban ơn tha thứ.

THỨ HAI: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.

“Bấy giờ ông Phi-la-tô truyền đem Đức Giê-su đi và đánh đòn Người.” (Ga 19,1)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 

 

Lạy Chúa, chính vì con ham thích thú vui xác thịt, đam mê nhậu nhẹt và chấp nhận để cho thân xác lười biếng, khiến cho thân xác Chúa phải rách nát đớn đau vì con. Xin giúp con luôn biết hãm dẹp và không nuông chiều thân xác, để cho Chúa không còn phải chịu đòn vọt vì con.

THỨ BA: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.

“Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu Người, và khoác cho Người một áo choàng đỏ, rồi vả vào mặt Người.” (Ga 19,2-3)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

 

 

Lạy Chúa, con luôn huênh hoang, kiêu căng, tự mãn, khiến cho Chúa càng phải chịu sỉ nhục vì con. Xin giúp con biết khiêm tốn, tự hạ để chuộc lại lỗi lầm qua những lần con cố tình sỉ nhục anh em con.

THỨ BỐN: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá.

“Họ điệu Đức Giê-su đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha” (Ga 19,17)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.

 

 

Lạy Chúa, sống ở đời không ai thoát khỏi khổ đau, trái ý. Xin giúp con luôn biết chịu mọi sự khó cho nên, biết hy sinh cầu nguyện nhiều hơn ,hầu đóng góp chút công sức để cho Thánh Giá Chúa được nhẹ hơn .

THỨ NĂM: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

“Họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giê-su thì ở giữa.” (Ga 19,18)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin đóng đanh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

 

 

Lạy Chúa, thân thể Chúa bị đánh đòn nát thịt chỉ vì chúng con yêu chiều thân xác quá lố, chân tay Chúa chịu đóng chặt vào Thánh Giá vì chúng con tự do dùng tay chân để phạm tội, Chúa chết để cứu chúng con được sống. Xin cho con đừng dùng sự tự do, đừng nuông chiều thân xác kẻo chúng con lại góp phần làm cho Chúa chết thêm nhiều lần nữa.**R

 

NĂM MẦU NHIỆM MỪNG

THỨ NHẤT: Đức Chúa Giêsu sống lại.

“Hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ và nói: Sao các bà lại tìm Người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi” (Lc 1,38)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 

 

 

Lạy Chúa, con ước ao được sống vĩnh cửu như Chúa. Nhưng con yếu đuối, tội lỗi, thấp hèn, khó lòng chừa tội để xứng đáng lãnh nhận nước Trời. Xin giúp con luôn ước ao, luôn cố gắng thực thi mọi điều Chúa truyền dạy, để con cũng được sống lại như Chúa.

THỨ HAI: Đức Chúa Giêsu lên trời.

“Đang khi chúc lành cho các môn đệ, Đức Giêsu rời khỏi các ông và được đem lên trời” (Lc 24,51)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 

 

 

Lạy Chúa, Chúa xuống thế, Chúa cứu chuộc rồi Chúa lên Trời. Xin Chúa ban luôn luôn ước ao những chuyện trên Trời, xin giúp con cố gắng làm mọi sự đẹp lòng Chúa để khi qua khỏi đời này, con cũng được lên Trời với Chúa.

THỨ BA: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

“Ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho” (Cv 2,4)

Suy gẫm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 

 

 

Lạy Chúa, chúng con là phàm nhân nên cho dù con có ước muốn sống thánh cũng không thể làm được. Xin Chúa ban bảy ơn để con có thể thoát khỏi sự trì trệ của thân xác này, hầu có thể cởi bỏ mọi thứ tính mê tật xấu, nhờ vào bảy ơn thánh hóa của Chúa.

THỨ BỐN: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời.

“Phàm ai thi hành ý muốn của Cha Tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em Tôi, là mẹ Tôi” (Mt 12, 50)

Suy gẫm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 

 

 

 

Lạy Chúa, Chúa thương Mẹ vì Mẹ trong sạch ,khiêm tốn, nên đáng được Chúa thương cho lãnh phúc thiên đàng. Xin Chúa cũng thương con vì con là con của Mẹ Maria, xin Chúa hãy cho con được lên thiêng đàng như Mẹ .

THỨ NĂM: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 2, 46)

Suy gẫm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 

 

 

 

Lạy Chúa, Chúa thưởng Mẹ là đúng vì Mẹ thánh đức, trong sạch vẹn toàn. Xin Chúa vì lời cầu bầu của Mẹ Maria, ban cho con phần thưởng nước trời, con xin hứa sẽ làm tất cả những điều Mẹ dạy, để con cũng được Chúa thưởng nước trời cho con .**R

GIỜ CẦU NGUYỆN BUỔI TỐI TRONG GIA ĐÌNH

BẰNG KINH MÂN CÔI

1.  Khai mạc: Làm dấu Thánh Giá

2.  Kinh Chúa Thánh Thần (hát hoặc đọc)

3.  Xét mình và Kinh Ăn Năn Tội

4.  Lời Chúa (theo mầu nhiệm suy niệm)

5.  Suy niệm Mân Côi:

-  1 Kinh Lạy Cha.

-  10 Kinh Kính Mừng.

-  1 Kinh Sáng Danh

6.  Kinh Lạy Nữ Vương và hát một bài kính Đức Mẹ.

Xin lưu ý : khi ngắm 5 sự vui và 5 sự mừng thì đọc : Lạy Cha , kính mừng , sáng danh / còn khi ngắm  5 sự sáng  và 5 sự thương thì lần chuỗi kính lòng Chúa thương xót  /

                                                                                                                                                                                                                                                 Yuse Luca


Trở lại      In      Số lần xem: 7366
Tin tức liên quan
  • LỄ MỪNG KÍNH ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI - 08 /12 / GIUSELUCA
  • Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Mân Côi (07/10) TRÀNG HẠT LÀ MÁY THỞ CỦA SỰ SỐNG .
  • LỄ MỪNG KÍNH ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI / 15/08
  • Lễ MỪNG KÌNH ĐỨC MARIA / TUYỆT PHẨM CỦA THIÊN CHÚA / 15 AUGUST .
  • Đức Mẹ Sầu Bi (15/09)SỰ THỐNG KHỔ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ
  • Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria (08/09) NGÀY PHÁT SINH ƠN CỨU ĐỘ
  • Lễ Kính Trái Tim Đức Mẹ Maria (09/06 )
  • Đức Maria , Mẹ Thiên Chúa (01/01)*YuseLuca /
  • Đức Mẹ Guađalupê, Mexico (12/12)
  • Câu Chuyện Ðức Mẹ Fatima
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  15
 Hôm nay:  1592
 Hôm qua:  3572
 Tuần trước:  20629
 Tháng trước:  100998
 Tất cả:  11523603
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top