Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN / NGHĨA MẸ NHƯ NƯỚC XANH NGỜI BIỂN ĐÔNG / CON CŨNG LUÔN GHI NHỚ ƠN ÔNG BÀ THẦY CÔ ĐÃ GIÚP CON KHÔN LỚN ,NÊN NGƯỜI XIN GIÚP CON GHI LÒNG TẠC DẠ / XIN THIÊN CHÚA TRẢ CÔNG BỘI HẬU CHO CÁC NGÀI / XIN BAN ƠN THA THỨ SỰ TỆ BẠC CỦA CON . AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Kính Lòng Thương Xót Chúa (Bài 15)

KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

BÀI SỐ :   015

Đề tài: CHÚA CHỮA NGƯỜI MÙ BẨM SINH

Lời Chúa: Ga 9,1-41

 

Phần mở đầu: Khởi đầu Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ muôn loài, trong đó có con người. Khi đó sự dữ chưa có vì Thiên Chúa vẫn coi con người là bạn của Ngài. Cho đến một hôm khi tên quỷ dữ hiện hình là con rắn ranh ma hiểm độc, nó đến cám dỗ bà Eva, và dụ bà ăn trái cấm. Lúc đó bà đã rủ Adam cùng ăn. Như thế hai ông bà tiên tổ đã đồng lòng làm trái lệnh Thiên Chúa. Kể từ lúc này sợi dây thân ái đã từng nối kết giữa Thiên Chúa và con người bị đứt và Thiên Chúa đã nghiêm minh xử phạt con người. Ngài cho phép sự dữ xảy ra cho nên đời sống của con người bắt đầu khốn khổ từ đây. Vậy nên nếu chúng ta nói rằng: bệnh tật là hình phạt của tội thì không đúng mà cũng không sai. Bởi vì loài người đã mất các ơn ngoại nhiên cho nên đời sống sẽ ngắn đi, sẽ có cùng có tận. Thân xác con người sẽ bị bệnh tật phá hủy cho nên sự chết cũng xuất hiện kể từ giây phút này. Người mù thể lý thì không thấy ánh sáng, không thấy người thân, không thấy đường đi. Người mù tâm linh thì không thấy Chúa, không thấy hạnh phúc vĩnh cửu.

 

Tôn vinh Phúc Âm:  Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 9,1-41)

1 Đi ngang qua, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. 2 Các môn đệ hỏi Người : "Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta ?" 3 Đức Giê-su trả lời : "Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. 4 Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng ; đêm đến, không ai có thể làm việc được. 5 Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian." 6 Nói xong, Đức Giê-su nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, 7 rồi bảo anh ta : "Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa" (Si-lô-ác có nghĩa là :người được sai phái). Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được. 8 Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói : "Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao ?" 9 Có người nói : "Chính hắn đó !" Kẻ khác lại rằng : "Không phải đâu ! Nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi !" Còn anh ta thì quả quyết : "Chính tôi đây !" 10 Người ta liền hỏi anh : "Vậy, làm sao mắt anh lại mở ra được như thế ?" 11 Anh ta trả lời : "Người tên là Giê-su đã trộn một chút bùn, xức vào mắt tôi, rồi bảo : 'Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa.' Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy." 12 Họ lại hỏi anh : "Ông ấy ở đâu ?" Anh ta đáp : "Tôi không biết." 13 Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-sêu. 14 Nhưng ngày Đức Giê-su trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở ra lại là ngày sa-bát. 15 Vậy, các người Pha-ri-sêu hỏi thêm một lần nữa làm sao anh nhìn thấy được. Anh trả lời : "Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi, tôi rửa và tôi nhìn thấy." 16 Trong nhóm Pha-ri-sêu, người thì nói : "Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày sa-bát" ; kẻ thì bảo : "Một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy ?" Thế là họ đâm ra chia rẽ. 17 Họ lại hỏi người mù : "Còn anh, anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh ?" Anh đáp : "Người là một vị ngôn sứ !" 18 Người Do-thái không tin là trước đây anh bị mù mà nay nhìn thấy được, nên đã gọi cha mẹ anh ta đến. 19 Họ hỏi : "Anh này có phải là con ông bà không ? Ông bà nói là anh bị mù từ khi mới sinh, vậy sao bây giờ anh lại nhìn thấy được ?" 20 Cha mẹ anh đáp : "Chúng tôi biết nó là con chúng tôi, nó bị mù từ khi mới sinh. 21 Còn bây giờ làm sao nó thấy được, chúng tôi không biết, hoặc có ai đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Xin các ông cứ hỏi nó ; nó đã khôn lớn rồi, nó có thể tự khai được." 22 Cha mẹ anh nói thế vì sợ người Do-thái. Thật vậy, người Do-thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô. 23 Vì thế, cha mẹ anh mới nói : "Nó đã khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó." 24 Một lần nữa, họ gọi người trước đây bị mù đến và bảo : "Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta đây, chúng ta biết ông ấy là người tội lỗi." 25 Anh ta đáp : "Ông ấy có phải là người tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều : trước đây tôi bị mù mà nay tôi nhìn thấy được !" 26 Họ mới nói với anh : "Ông ấy đã làm gì cho anh ? Ông ấy đã mở mắt cho anh thế nào ?" 27 Anh trả lời : "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông vẫn không chịu nghe. Tại sao các ông còn muốn nghe lại chuyện đó nữa ? Hay các ông cũng muốn làm môn đệ ông ấy chăng ?" 28 Họ liền mắng nhiếc anh : "Có mày mới là môn đệ của ông ấy ; còn chúng ta, chúng ta là môn đệ của ông Mô-sê. 29 Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với ông Mô-sê ; nhưng chúng ta không biết ông Giê-su ấy bởi đâu mà đến." 30 Anh đáp : "Kể cũng lạ thật ! Các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, thế mà ông ấy lại là người đã mở mắt tôi ! 31 Chúng ta biết : Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi ; còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy. 32 Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. 33 Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì." 34 Họ đối lại : "Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư ?" Rồi họ trục xuất anh. 35 Đức Giê-su nghe nói họ đã trục xuất anh. Khi gặp lại anh, Người hỏi : "Anh có tin vào Con Người không ?" 36 Anh đáp : "Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin ?" 37 Đức Giê-su trả lời : "Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây." 38 Anh nói : "Thưa Ngài, tôi tin." Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người. 39 Đức Giê-su nói : "Tôi đến thế gian này chính là để xét xử : cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù !"40 Những người Pha-ri-sêu đang ở đó với Đức Giê-su nghe vậy, liền lên tiếng : "Thế ra cả chúng tôi cũng đui mù hay sao ?" 41 Đức Giê-su bảo họ : "Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng : ' Chúng tôi thấy ', nên tội các ông vẫn còn !"

Đó là Lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Người là Ðấng, như chúng ta biết luôn lấy công việc làm theo Ý chúa Cha , làm lương thực hàng ngày. Hôm nay Người cũng khẳng định như thế, và nói bao lâu còn là ban ngày, chúng ta phải lao công vào các việc của Ðấng đã sai chúng ta (c.4). Hiện giờ thì còn là ngày, vì "khi Ta còn ở thế gian, Ta là sự sáng thế gian" (c.5).

Và sự sáng thì phải soi sáng. Vậy có một người mù từ thuở mới sinh đang đứng đó. Môn đồ không hiểu vì sao có sự kiện ấy. Còn Ðức Kitô ý thức mình là sự sáng, nên thấy ngay đây là công việc Chúa Cha gửi đến cho mình. Người chữa anh ta khỏi mù .

Câu truyện có thể đến đó là xong. Nó đã đủ để chứng minh: Ðức Kitô là sự sáng. Nhưng khốn nỗi, không những Người là sự sáng nhưng còn là sự sáng thế gian, sự sáng đến trong thế gian; khiến Gioan phải viết thêm: thế gian đón nhận sự sáng ấy như thế nào? Và đó là ý nghĩa của phần còn lại khá dài trong bài Tin Mừng hôm nay.

Phần này quảng diễn một khẳng định mà Gioan đã viết ngay ở đầu cuốn Tin Mừng của người: sự sáng soi trong tối tăm và tối tăm đã không triệt được ánh sáng (1,5). Quả thật, việc Ðức Yêsu mở mắt người mù đã như ánh sáng bùng lên trước mặt mọi người. Ai ai cũng bàn tán hỏi nhau (c.8), chẳng làm sao hiểu được. Người ta phải đưa vấn đề trình lên các Biệt phái. Tòa làm việc nhộn nhịp, hỏi cung người mù, đòi chứng của cha mẹ anh ta, hỏi lại anh ta một lần nữa, nỗ lực vùi dập vụ này đi... nhưng đã không triệt được sự sáng. Rõ ràng Gioan muốn ám chỉ: Biệt phái đang mưu mô hại Chúa, nhưng họ sẽ thua. Cuộc tử nạn mà họ muốn Người phải chịu sẽ làm cho họ phải bẽ bàng vì biến cố Phục sinh. Bài Tin Mừng hôm nay, như thế, còn nói lên mầu nhiệm Chúa sống lại của Phụng vụ ngày Chúa nhật và của đích điểm là Mùa Chay Thánh.

Chưa hết! Tác giả Gioan còn tiếp tục. Người mù bị các Biệt phái tống cổ ra ngoài. Ðức Giêsu được tin. Người đi tìm anh ta, ban cho anh ta được ơn nhận ra Người và thờ lạy Người. Còn các Biệt phái vì tự phụ là người sáng mắt, nên tội lỗi còn nguyên. Ðúng như lời Chúa nói: "Ta đến trong thế gian, ngõ hầu kẻ không thấy thì được thấy, và kẻ thấy được lại hóa đui mù".

Tác giả Gioan muốn cảnh tỉnh chúng ta đó. Công việc của Thiên Chúa đã hiện tỏ (c.3); mầu nhiệm Phục sinh đã sáng rực. Ai khiêm cung sẽ được soi sáng; còn ai tự phụ sẽ lại đui mù.

Như thế bài Tin Mừng cũng là một bài giáo huấn hơn là một câu chuyện. Ðoạn văn trong sách 1 Samuel đã cho chúng ta thấy Ðức Giêsu Kitô là Vua, là Tiên tri, là Đấng Cứu thế. Bài Tin Mừng Gioan nói thêm: Người đã đến trong thế gian như sự sáng, mà tối tăm không triệt được, để ai mù được thấy, ai sáng sẽ mù; để ai tin vào Con Người thì được cứu rỗi (c.35) và ai không tin sẽ còn nguyên tội lỗi và sẽ bị phạt .

Riêng chúng ta đã tin Chúa rồi thì sự việc sẽ thế nào ?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, thân xác con mù loà không thấy gì. Đây chính là nỗi bất hạnh lớn lao nhất, không thấy cảnh vật, không thấy người thân. Bên cạnh đó con cũng bị mù tâm linh nên con không thấy Chúa, không thấy tâm hồn minh dơ bẩn, không thấy hạnh phúc thiên đàng mai sau sẽ như thế nào. Xin Chúa hãy mở mắt con, giúp con nhận ra Chúa ở khắp mọi nơi, giúp con nhận ra Chúa để con quỳ xuống kính cẩn van xin Chúa. Xin Chúa kéo con ra khỏi nơi tối tăm, để con nhìn thấy được ánh sáng chân lý của Chúa.  Amen.

 

Lời bàn:  Nỗi bất hạnh lớn nhất không phải là anh mù bẩm sinh, mà chính là những kẻ có mắt mà như mù. Vì lòng họ đầy tràn sự kiêu căng tự phụ, họ chỉ thấy cái xấu, cái dở nơi kẻ khác mà không chịu thấy cái xấu, cái dở nơi chính bản thân mình. Nỗi bất hạnh kế tiếp là họ đã nhận biết bao ơn lành của Chúa nhưng vì mù nên không biết cảm ơn Chúa và phải  sống sao cho xứng đáng, để rồi thay vì là con cái, thì họ lại bị đuổi ra ngoài mà không được hưởng phúc với Cha mình / họ chỉ muốn được ăn cám heo mà không muốn được ăn uống  cao lương mỹ vị dư dật nơi nhà Cha mình. Đây quả là một điều hết sức điên rồ ngu dại !!!    **R

Giuse Luca /Trưởng nhóm Emmaus 


Trở lại      In      Số lần xem: 1143
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  466
 Hôm qua:  3074
 Tuần trước:  30747
 Tháng trước:  122444
 Tất cả:  8604536
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top