Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ THIÊN CHÚA BA NGÔI VÀ  CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO CON CHÚA /XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / BAN HÒA BÌNH CHO THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC BIẾT TÔN TRỌNG VÀ YÊU THƯƠNG NHAU / XIN CHÚA BIẾN ĐỔI LÒNG CON ,XIN THÁNH HÓA LOÀI NGƯỜI / ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG THẬT TỐT AMEN . (GIUSE LUCA)**R

NHỮNG KINH THƯỜNG ĐỌC TRONG GIA ĐÌNH / NHÀ THỜ .

TÔN GIÁO LÀ GÌ ?

TẠI SAO PHẢI CẦU NGUYỆN? 

TẠI SAO PHẢI ĐỌC KINH ?

 

*TÔN GIÁO LÀ SỰ GẮN KẾT MẬT THIẾT GIỮA MỘT THỤ TẠO VỚI ĐẤNG THẦN MINH CỦA MÌNH .

*CẦU NGUYỆN LÀ THÂN THƯA, HẦU CHUYỆN THƯỜNG XUYÊN VỚI CHA MÌNH

*CÁC KINH ĐỌC LÀ NHỮNG BÀI HỌC DẠY TA CÁCH CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA

(CẦU NGUYỆN NHƯ KHÔNG KHÍ ĐỂ THỞ ,NHƯ NƯỚC ĐỂ UỐNG)

 

1. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống

Thưa: sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành. Vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

2. KINH DÂNG NGÀY

Lạy Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu, con nhờ Trái Tim cực sạch Đức Mẹ Maria mà dâng cho Trái Tim Chúa, mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay, cho được đền vì tội lỗi con, mà cầu nguyện theo ý Chúa. Khi dâng mình tế lễ Chúa trên bàn thờ, con lại dâng các sự ấy cho Trái Tim Chúa, có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Đức Giáo Hoàng.

Lạy Chúa, xin cho con được ăn mày các ơn xá, bởi những việc lành con làm trong ngày hôm nay, hoặc những ơn xá nào có thể chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục được, thì xin Chúa cũng ban cho các linh hồn ấy.

3. KINH TIN

Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiều điều ấy cùng các điều Hội thánh dạy, thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội thánh. Amen.

4. KINH CẬY

Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban cho con giữ Đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

5. KINH MẾN

Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

6. KINH PHÙ HỘ

Chúng con thờ lạy ngợi khen Chúa, là Đấng có phép tắc vô cùng, đã thương để chúng con đến sớm mai nay, thì xin Chúa xuống ơn phù hộ cho chúng con trót ngày hôm nay khỏi sa phạm tội gì. Lại xin Chúa sửa sự lo, lời nói, việc làm chúng con hằng nên trọn lành theo ý Chúa. Vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

7. KINH LẠY CHA

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cảm dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

8. KINH KÍNH MỪNG

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

9. KINH SÁNG DANH

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

10. KINH TIN KÍNH

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức  Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

11. KINH SÁNG SOI

Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh, mỗi việc chúng con, từ khi khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

12. KINH ĂN NĂN TỘI

Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa. Thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

13. KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ chúng con con cháu Evà, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc, than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con. Xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay! Thánh Maria trọn đời Đồng trinh. Amen.

14. KINH THÁNH GIUSE

Lạy ơn Ông Thánh Giuse, chúng con chạy đến cùng Người, trong cơn gian nan, chúng con mắc phải, chúng con đã kêu van cùng rất Thánh Đức Bà, là Đấng đã làm bạn cùng Người phù hộ, gìn giữ chúng con. Thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng mà xin Ông Thánh Giuse bầu cử cho chúng con như vậy. Chúng con xin vì nhân đức kính mến mà Người làm bạn cùng Rất Thánh Đồng Trinh Maria là Mẹ Chúa Trời, và là Đấng chẳng mắc tội tổ tông truyền, cũng vì lòng thương Người đã ẵm lấy Đức Chúa Giêsu, thì chúng con xin Ông Thánh Giuse ghé mặt lại mà thương đến Hội Thánh, là phần sản nghiệp Đức Chúa Giêsu đã lấy Máu Thánh Mình mà chuộc, lại xin Người dùng sức mạnh thiêng liêng là quyền phép Người mà giúp đỡ những sự chúng con còn thiếu thốn.

Lạy Đấng đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà cho cẩn thận, thì chúng con xin Người bênh vực con cái Đức Chúa Giêsu đã chọn. Lạy Cha rất thương yêu! Chúng con xin Người cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy. Lạy Đấng rất mạnh đang ở trên trời, hãy gìn giữ chúng con đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỉ, như xưa Người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào, thì rầy chúng con cũng xin Người cứu chữa lấy Hội Thánh, cho khỏi các mưu kế giặc thù, và các sự gian nan khốn khó như vậy. Cùng xin Người hằng bầu cử cho chúng con được bắt chước Người. Và trông cậy vì quyền thế Người, cho được giữ Đạo cho trọn, cùng được chết lành, và được hưởng phúc vô cùng trên Thiên đàng. Amen.

15. KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi.

Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một rủ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.

15. KINH CẢM ƠN

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay (hoặc ngày hôm nay) được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên Nước Thiên Đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen.

17. KINH PHÓ DÂNG

Lạy Chúa con, con xin phú dâng linh hồn và xác con ở trong tay Chúa con. Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa, hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ gì sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen.

18.  KINH TRÔNG CẬY

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thống Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

Thưa: Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

X.Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

- Thương xót chúng con.

X.Lạy Trái Tim Cực Thanh Cực Tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

- Cầu cho chúng con.

X.Lạy Ông Thánh Giuse là Bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời Đồng Trinh.

- Cầu cho chúng con.

19. KINH CẦU CÙNG THÁNH GIA

Lạy Đức Chúa Giêsu, xin Người hằng ban cho chúng con được bắt chước Thánh Gia Người, để trong giờ chúng con chết có Đấng Đồng Trinh sáng láng là Mẹ Người, cùng Ông Thánh Giuse đến đón chúng con, mà vì Đức Chúa Giêsu thì chúng con đáng cho Người rước vào Thiên đàng. Amen.

* Giêsu-Maria-Giuse, xin dâng lòng con cùng sự sống con cho Ba Đấng.

* Giêsu-Maria-Giuse, xin Ba Đấng giúp con trong giờ hấp hối.

* Giêsu-Maria-Giuse, xin cho linh hồn con được chết bình an trong tay Ba Đấng.

* Giêsu-Maria-Giuse, xin soi sáng, phù hộ cùng cứu giúp chúng con. A.men.

20. KINH XIN ƠN CHẾT LÀNHCủa thánh An Phong sô   / DCCT.

Lạy Chúa , con biết thật con sẽ chết / có khi chỉ còn sống được ít phút nữa mà thôi / có khi đêm nay con vào giường nằm nghỉ mà sáng mai chẳng còn chổi dậy nữa / cho nên Chúa dặn bảo con dọn mình vào giường ngủ như là vào mồ chết vậy . Lạy Chúa ,con biết thật đến giờ lâm chung con sẽ ước ao chớ gì khi sống con chẳng có phạm tội , lại hết lòng kính mến Chúa luôn ,lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy / con ước ao sống và chết trong sự kính sợ Chúa.

Ôi Chúa con , con xin phó dâng linh hồn con cho Chúa vì Chúa đã mua  nó với giá rất cao / xin Chúa đừng để nó ra vô phúc mà chẳng nhờ được máu thánh Chúa đã đổ ra mà cứu chuộc nó . Lạy Mẹ hằng cứu giúp , lạy thiên thần hộ thủ ,lạy thánh bổn mạng con , lạy các thánh nam nữ trên nước thiên đàng ,xin hãy chuyển cầu cho con được sống trong sự kính sợ Chúa ,chết trong sự yêu mến Chúa và làm tôi Chúa ở đời này . Hầu ngày sau sẽ được về cùng Chúa và Đức Mẹ trên nước thiên đàng , Amen.**R

Giêsu Maria Giuse, con xin dâng lòng con trí khôn con và sự sống con trong tay Ba Đấng

Giêsu Maria Giuse , xin giúp con trong giờ hấp hối lâm chung

Giêsu Maria Giuse , xin cho con được chết bình an trong tay Ba Đấng . Amen.

 Giuse Luca (sưu tầm nhiều năm mới có)

21. KINH VỰC SÂU

Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa con chấp tội, nào ai rỗi được. Bởi Chúa con hằng có lòng lành, cùng vì Lời Chúa con phán hứa. Con đã trông cậy Chúa con. Những kẻ làm Dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm Dân Người thay thảy.

Lạy Chúa con, xin ban cho (các) linh hồn (…) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con, xin cứu lấy (các) linh hồn (…) cho khỏi tù ngục, và được nghỉ yên. A.men.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa con đã phán dạy rằng: “bây hãy xin thì bây sẽ được”. Vậy con xin Chúa con lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi luyện ngục. Xin Chúa con nghe lời con cầu xin kêu van cho linh hồn ông, bà, cha, mẹ, anh, em, bạn hữu con. Xin Chúa con mở cửa Thiên đàng cho các linh hồn ấy vào, xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen.

22. KINH VỰC SÂU (2)

Ớ Chúa tôi, tôi ở chốn thẳm sâu kêu đến cùng Chúa. Xin Chúa nghe lấy tiếng tôi kêu. Chúa hãy lắng tai nghe tôi cầu nguyện. Nếu Chúa xem xét tội khiên thì ai hầu đứng đặng? Sự nhơn thứ là ở Chúa: tôi cậy vì danh Chúa nhân từ, cho tôi đặng ngóng trông Linh hồn tôi mơ ước, cho hẳn lời Chúa hứa mà tôi trông cậy Chúa. Từ ban thái tảo cho đến tội, chúng tôi hằng cậy Chúa luôn. Vì sự nhơn từ là ở Chúa, mà Chúa rất rộng duông. Chúa sẽ chuộc lấy chúng tôi cho khỏi tội vô ngằn. Tôi cậy vì danh Chúa nhơn từ cho linh hồn:… đặng lên chốn ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

23. KINH NGHĨA ĐỨC TIN

(Đọc Chúa nhật và các ngày lễ trọng)

Ngày Chúa nhật hôm nay (hoặc tên ngày lễ…). Chúng con hiệp nhau kính lạy thờ phượng Chúa, không khen cảm tạ đội ơn Chúa, vì mọi ơn lành Chúa đã Ban cho chúng con, và phạt tạ Chúa vì những tội lỗi chúng con đã phạm mất lòng Chúa, thì chúng con dám xin Chúa hãy khấng ban những ơn cần kíp cho chúng con được rỗi linh hồn. Nên chúng con cả lòng tin vững vàng mọi điều Đạo thánh Chúa dạy, nhất là những điều cần kíp này: là có một Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng dựng nên trời đất, mà người có Ba Ngôi, Ngôi Thứ Nhất là Cha, Ngôi Thứ Hai là Con, Ngôi Thứ Ba là Thánh Thần. Ba Ngôi cùng một tính một phép, cho nên Ba Ngôi cũng một Chúa mà thôi. Chúng con tin Ngôi Thứ Hai ra đời làm người, sinh bởi Bà Maria Đồng Trinh, đặt tên là Giêsu, ở thế gian 33 năm đoạn chịu chết trên cây Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ đến ngày thứ ba Người sống lại, khỏi 40 ngày lên trời, đủ 10 lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống trên các Tông đồ và Hội Thánh mới lập, ai chẳng thông công cùng Hội Thánh ấy thì chẳng được rỗi linh hồn, mà linh hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết được, và đến ngày tận thế xác loài người ta sẽ sống lại mà chịu phán xét, kẻ lành lên Thiên đàng, kẻ dữ sa hỏa ngục chịu phạt vô cùng. Mà chúng con tin các sự ấy mà thôi, thì chưa đủ cho được lên Thiên đàng, song phải giữ 10 Điều Răn Đức Chúa Trời cùng 6 Luật điều Hội Thánh, và làm những việc lành phúc đức. Nhân vì sự ấy, chúng con hằng phải sợ hãi và trốn lánh các tội lỗi, nhất là Bảy Mối Tội Đầu là căn nguyên mọi tội lỗi khác. Vậy chúng con phải ân cần lo lắng mà năng chịu các phép Bí Tích Đức Chúa Giêsu đã truyền, là những phương linh nghiệm cho chúng con được nên Thánh. Có 7 phép Bí Tích mà thôi, song Phép Rửa Tội, Phép Mình Thánh Chúa, cùng Phép Giải Tội là ba Phép cần kíp hơn cho chúng con được rỗi. Ấy vậy chúng con hằng phải ra sức lo lắng thế nào mà chịu các phép trọng ấy cho nên, cùng tin thật vững vàng. Mà giữ cẩn thận các điều trước này, thì mới được hưởng phúc thanh nhàn đời đời kiếp kiếp. Amen.

24. KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN

Đạo Đức Chúa Trời có mười Điều răn:

Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa Trời  và kính mến Người trên hết mọi sự.

Thứ hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.

Thứ ba: Giữ ngày Chúa nhật.

Thứ bốn: hảo kính cha mẹ.

Thứ năm: Chớ giết người.

Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục.

Thứ bảy: Chớ lấy của người.

Thứ tám : Chớ làm chứng dối.

Thứ chín : Chớ muốn vợ chồng người.

Thứ mười : Chớ tham của người.

Mười Điều răn ấy tóm về hai này mà chớ:

Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.

25. KINH SÁU ĐIỀU RĂN

Hội Thánh có sáu điều răn

Thứ nhất: Xem lễ ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc.

Thứ hai: Chớ làm việc xác ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc.

Thứ ba: Xưng tội trong một năm ít là một lần.

Thứ bốn: Chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong Mùa Phục Sinh.

Thứ năm: Giữ chay những ngày Hội Thánh buộc.

Thứ sáu: Kiêng thịt ngày thứ sáu, cùng những ngày khác Hội Thánh dạy.

26. KINH BẢY BÍ TÍCH

Đạo Đức Chúa Trời có bảy phép Bí Tích

Thứ nhất: Là phép Rửa Tội.

Thứ hai: Là phép Thêm Sức.

Thứ ba: Là phép Mình Thánh Chúa.

Thứ bốn: Là phép Giải Tội.

Thứ năm : Là phép Xức Dầu Thánh.

Thứ sáu : Là phép Truyền Chức Thánh.

Thứ bảy: Là phép Hôn Phối.

27. KINH MƯỜI BỐN MỐI

Thương người có mười bốn mối :

Thương xác bảy mối :

Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn.

Thứ hai: Cho kẻ khát uống.

Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc.

Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.

Thứ năm: Cho khách đỗ nhà.

Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi.

Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết.

Thương linh hồn bảy mối :

Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người.

Thứ hai: Mở dạy kẻ mê muội.

Thứ ba: An ủi kẻ âu lo.

Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội.

Thứ năm: Tha kẻ dễ ta.

Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta.

Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết.

28. KINH CẢI TỘI

Cải tội bảy mối có bảy Đức:

Thứ nhất: Khiêm nhường chớ kiêu ngạo.

Thứ hai: Rộng rãi, chớ hà tiện.

Thứ ba: Giữ mình sạch sẽ chớ mê dâm dục.

Thứ bốn: Hay nhịn, chớ hờn giận.

Thứ năm: Kiêng bớt, chớ mê ăn uống.

Thứ sáu: Yêu người, chớ ghen ghét.

Thứ bảy: Siêng năng việc Đức Chúa Trời chớ làm biếng.

29. KINH PHÚC THẬT TÁM MỐI

Phúc thật tám mối:

Thứ nhất: Ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật, vì chưng Nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.

Thứ hai: Ai hiền lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy.

Thứ ba: Ai khóc lóc ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được an ủi vậy.

Thứ bốn: Ai khao khát nhân đức trọn lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy.

Thứ năm: Ai thương xót người ấy là phúc thật, vì chưng mình sẽ được thương xót vậy.

Thứ sáu: Ai giữ lòng sạch sẽ ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy.

Thứ bảy: Ai làm cho người hòa thuận ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy.

Thứ tám: Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay ấy là phúc thật, vì chưng Nước Đức Chúa Trời là của mình vậy. Amen.

30. MẦU NHIỆM CHUỖI MÂN CÔI

Năm sự VUI

Thứ nhất: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Thứ hai: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave, ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ ba: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá, ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ bốn: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh, ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Thứ năm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh, ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Năm sự SÁNG

Thứ nhất: Đức Chúa Giê-su chịu phép Rửa tại sông Gio-dan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

Thứ hai: Đức Chúa Giê-su dự tiệc cưới Ca-na. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

Thứ ba: Đức Chúa Giê-su rao giảng Nước Trời và kêu gọi xám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

Thứ bốn: Đức Chúa Giê-su biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Thứ năm: Đức Chúa Giê-su lập Bí Tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùn

Năm sự THƯƠNG

Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ hai: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đón, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba: Đức Chúa Giêsu chịu đội mũ gai, ta hãy xin cho được chịu mọi sự xỉ nhục bằng lòng.

Thứ bốn: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá, ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

Thứ năm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá, ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

Năm sự MỪNG

Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai:Đức Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

Thứ ba: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, ta hãy xin cho được lòng đầy rẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Thứ bốn: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời, ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Thứ năm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời, ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên Nước Thiên Đàng.

GIUSE LUCA / KT EMMAUS / BIÊN SOẠN 


Trở lại      In      Số lần xem: 58887
Tin tức liên quan
  • CHƯƠNG 1: QUAN ĐIỂM CÔNG GIÁO VỀ GIA ĐÌNH
  • PHỤ LỤC 2: TÀI LIỆU GIÚP HƯỚNG DẪN GIỜ KINH TỐI
  • LÀ KYTO HỮU ,TÔI CẦN PHẢI LÀM GÌ ?
  • NGHI THỨC TÔN VƯƠNG TRONG CÁC GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO
  • PHỤ LỤC 3: GIÁO LÝ SƠ LƯỢT
  • PHỤ LỤC I: NHỮNG NGHI THỨC CẦN TRONG GIA ĐÌNH CG
  • CHƯƠNG 3 (TT): BÍ TÍCH VÀ GIA ĐÌNH
  • Chương 3: BÍ TÍCH VÀ GIA ĐÌNH
  • Chương 2 (TT): Gia Đình Sống Đạo
  • Chương 2: Gia Đình Sống Đạo
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  6
 Hôm nay:  1824
 Hôm qua:  3572
 Tuần trước:  20629
 Tháng trước:  100998
 Tất cả:  11523835
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top