Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON MỪNG NGÀY CHÚA GIESUS GIÁNG SINH ,XIN CHO THẾ GIỚI NẦY THÔI ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / CƠM ÁO THÌ THỪA MỨA , NHƯNG NGƯỜI TA CỨ ĐỔ BỎ / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ ĐỪNG CHO NHAU BOM ĐẠN ,VIRUS ,MÀ LÀ CƠM ÁO VÀ CƠ HỘI SỐNG XIN GIÚP CON BIẾT XÓT THƯƠNG ANH EM NGHÈO KHÓ CHUNG QUANH MÌNH ,NHƯ LÀ CHÚT LỬA SƯỞI ẤM CHÚA HÀI ĐỒNG TRONG NƠI HANG BÒ LỪA LẠNH GIÁ NĂM NAY .AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Chọn Chủ đề PÂ Mùa Thường Niên (Sau Mùa Phục Sinh) - C / 2016

CHỌN CHỦ ĐỀ PHÚC ÂM MÙA THƯỜNG NIÊN (TT) / NĂM C - 2016

(TỪ TUẦN 7 ĐẾN TUẦN 34) 

-----//-----

NGÀY

TUẦN

ĐỀ TÀI

TÁC GIẢ

15/05

CN 7 TN C

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Ga 20,19-23

16/05

Thứ hai

Đức Giê-su chữa người bị quỷ ám mắc bệnh động kinh

Mc 9,14-29

17/05

Thứ ba

Ai là người lớn hơn hết?

Mc 9,30-37

18/05

Thứ tư

Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta

Mc 9,38-40

19/05

Thứ năm

Đừng làm cớ cho người khác và cho mình sa ngã

Mc 9,41-50

20/05

Thứ sáu

Vấn đề ly dị

Mc 10,1-12

21/05

Thứ bảy

Đức Giê-su và các trẻ em

Mc 10,13-16

22/05

CN 8 TN C

CHÚA BA NGÔI

Ga 16,12-15

23/05

Thứ hai

Nước Thiên Chúa dành Cho người giàu

Mc 10,17-27

24/05

Thứ ba

Phần thưởng cho người biết từ bỏ

Mc 10,28-31

25/05

Thứ tư

Tiên báo cuộc Tử Nạn

Mc 10,32-45

26/05

Thứ năm

Người mù ở Giê-ri-khô

Mc 10,46-52

27/05

Thứ sáu

Cây vả không sinh trái

Mc 11,11-26

28/05

Thứ bảy

Chất vấn về quyền của Chúa

Mc 11,27-33

29/05

CN 9 TN C

MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ

Lc 9,11b-17

30/05

Thứ hai

Dụ ngôn những người làm vườn nho sát nhân

Mc 12,1-12

31/05

Thứ ba

Đức Maria thăm viếng bà Elisabeth

Lc 1,39-56

01/06

Thứ tư

Vấn đề người chết sống lại

Mc 12,18-27

02/06

Thứ năm

Điều răn đứng hàng đầu

Mc 12,28b-34

03/06

Thứ sáu

THÁNH TÂM CHÚA YESUS

Lc 15,3-7

04/06

Thứ bảy

TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ

LC 2,41-51

05/06

CN 10 TNC

CHÚA CHẠNH LÒNG THƯƠNG

Lc 7, 11-17

06/06

Thứ hai

Tám mối Phúc

Mt 5,1-12

07/06

Thứ ba

Muối cho đời và ánh sáng cho trần gian

Mt 5,13-16

08/06

Thứ tư

Đức Giê-su kiện toàn Luật Mô-sê

Mt 5, 17-19

09/06

Thứ năm

Điều kiện để được tha thứ

Mt 5,20-26

10/06

Thứ sáu

Tội tư tưởng/ con mắt

Mt 5,27-32

11/06

Thứ bảy

Thánh Barnaba – Tông đồ

Mt 10,7-13

12/06

CN 11 TNC

ĐỂ ĐƯỢC THA THỨ PHẢI CÓ LÒNG TIN VÀ LÒNG MẾN

Lc 7,36-8,3

13/06

Thứ hai

Chớ trả thù

Mt 5,38-42

14/06

Thứ ba

Phải yêu kẻ thù

Mt 5,43-48

15/06

Thứ tư

Ăn chay, bố thí cách kín đáo

Mt 6,1-6.16-18

16/06

Thứ năm

Kinh "Lạy Cha"

Mt 6,7-15

17/06

Thứ sáu

Của cải trên trời

Mt 6,19-23

18/06

Thứ bảy

Tin tưởng vào Chúa quan phòng

Mt 6,24-34

19/06

CN 12 TNC

VÁC THẬP GIÁ CỦA MÌNH

Lc 9,18-24

20/06

Thứ hai

Đừng xét đoán

Mt 7,1-5

21/06

Thứ ba

Hãy qua cửa hẹp

Mt 7,6.12-14

22/06

Thứ tư

Xem quả biết cây

Mt 7,15-20

23/06

Thứ năm

Môn đệ chân chính

Mt 7, 21-29

24/06

Thứ sáu

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

Lc 1,57-66.80

25/06

Thứ bảy

Đức Giê-su chữa đầy tớ của một đại đội trưởng

Mt 8,5-17

26/06

CN 13 TNC

TỰ GIẢI THOÁT VÀ TỰ RÀNG BUỘC

Lc 9,51-62

27/06

Thứ hai

Hãy theo Thầy

Mt 8,18-22

28/06

Thứ ba

Đức Giê-su dẹp yên biển động

Mt 8,23-27

29/06

Thứ tư

LỄ THÁNH PHÊ-RÔ, PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ

Mt 16,13-19

30/06

Thứ năm

Đức Giê-su chữa người bại liệt

Mt 9,1-8

01/07

Thứ sáu

“Anh hãy theo Tôi”

Mt 9,9-13

02/07

Thứ bảy

Tranh luận về việc ăn chay

Mt 9,14-17

03/07

CN  14 TNC

CHÚA MUỐN CỨU ĐỘ MỌI NGƯỜI

Lc 10,1-12.17-20

04/07

Thứ hai

Đức Giê-su chữa người đàn bà bị băng huyết và cho con gái một vị thủ lãnh sống lại

Mt 9,18-26

05/07

Thứ ba

Đức Giê-su chữa người câm bị quỷ ám và thương dân chúng bị lầm than

Mt 9,32-38

06/07

Thứ tư

Đức Giê-su chọn các Tông Đồ đi giảng

Mt 10,1-7

07/07

Thứ năm

Chỉ thị truyền giáo

Mt 10,7-15

08/07

Thứ sáu

Số phận của người Ki-tô hữu

Mt 10,16-23

09/07

Thứ bảy

Đừng sợ người đời

Mt 10,24-33

10/07

CN 15 TNC

Người Samaritanô Nhân Hậu

Lc 10,25-37

11/07

Thứ hai

Chúa sẽ đền bù

Mt 10,34-11,1

12/07

Thứ ba

Lắng Nghe Lời Chúa

Mt 11,20-24

13/07

Thứ tư

Cần Trở Nên Bé Mọn

Mt 11,25-27

14/07

Thứ năm

Hãy Ðến Với Chúa

Mt 11,28-30

15/07

Thứ sáu

Môn đệ bứt lúa ăn ngày sa-bát

Mt 12,1-8

16/07

Thứ bảy

Đức Mẹ Núi Car-mê-lô

Đức Giê-su, người Tôi Trung của Thiên Chúa

Mt 12,14-21

17/07

CN 16 TNC

LẮNG NGHE VÀ CHIÊM NIỆM

Lc 10,38-42

18/07

Thứ hai

Yona và Saba

Mt 12,38-42

19/07

Thứ ba

Vâng theo ý Chúa

Mt 12,46-50

20/07

Thứ tư

Người gieo giống quảng đại

Mt 13,1-9

21/07

Thứ năm

Chúa giảng bằng Dụ Ngôn

Mt 13,10-17

22/07

Thứ sáu

Thánh nữ Maria Magdalena

Ga 20,1-2.11-18

23/07

Thứ bảy

Cỏ lùng

Mt 13,24-30

24/07

CN 17 TNC

CẦU NGUYỆN KHÔNG NGỪNG

Lc 11,1-13

25/07

Thứ hai

Thánh GIACOBE – TÔNG ĐỒ

Mt 20,20-28

26/07

Thứ ba

Ý nghĩa cỏ lùng

Mt 13,36-43

27/07

Thứ tư

Kho báu

Mt 13,44-46

28/07

Thứ năm

Lưới đánh cá

Mt 13,47-53

29/07

Thứ sáu

Thánh nữ MARTHA

Ga 11,19-27

30/07

Thứ bảy

Cái chết của Yoan Tiền Hô

Mt 14,1-12

31/07

CN 18 TNC

ĐỔI MỚI CUỘC ĐỜI

Lc 12,13-21

01/08

Thứ hai

Khi người ta biết chia bánh cho nhau

Mt 14,13-21

02/08

Thứ ba

Đi trên mặt biển

Mt 14,22-36

03/08

Thứ tư

Đức tin vững mạnh

Mt 15,21-28

04/08

Thứ năm

Chúa Yesus là ai

Mt 16,13-23

05/08

Thứ sáu

Vác Thập giá

Mt 16,24-28

06/08

Thứ bảy

CHÚA HIỂN DUNG

Lc 9,28b-36

07/08

CN 19 TNC

TỈNH THỨC VÀ CẢNH GIÁC

Lc 12,32-48

08/08

Thứ hai

Chúa Yesus nộp thuế

Mt 17,22-27

09/08

Thứ ba

Trở nên như trẻ nhỏ

Mt 18,1-5.10.12-14

10/08

Thứ tư

THÁNH LAURENSO – PHÓ TẾ - TỬ ĐẠO

Ga 12,24-26

11/08

Thứ năm

Tha thứ

Mt 18,21;19,1

12/08

Thứ sáu

Bất khả phân ly

Mt 19,3-12

13/08

Thứ bảy

Trẻ nhỏ

Mt 19,13-15

14/08

CN 20 TNC

ĐƯỜNG ĐẾN VINH QUANG

Lc 12,49-53

15/08

Thứ hai

ĐỨC MẸ LÊN TRỜI

Lc 1,39-56

16/08

Thứ ba

 Được gấp bội

Mt 19,23-30

17/08

Thứ tư

Thuê thợ

Mt 20,1-16a

18/08

Thứ năm

Tiệc cưới Hoàng tử

Mt 22,1-14

19/08

Thứ sáu

Hai điều răn

Mt 22,34-40

20/08

Thứ bảy

Tôn lên, hạ xuống

Mt 23,1-12

21/08

CN 21 TNC

HÃY VÀO CỬA HẸP

Lc 13,22-30

22/08

Thứ hai

ĐỨC MARIA – NỮ VƯƠNG

Lc 1,26-38

23/08

Thứ ba

Pharisêu

Mt 23,23-26

24/08

Thứ tư

Đạo đức giả

Mt 23,27-32

25/08

Thứ năm

Tỉnh thức

Mt 24,42-51

26/08

Thứ sáu

Cẩn thận, sẵn sàng

Mt 25,1-13

27/08

Thứ bảy

Vốn liếng – THÁNH NỮ MÔNICA

Mt 25,14-30

28/08

CN 22 TNC

ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG VÀ HIỀN LÀNH

Lc 14,1.7-14

29/08

Thứ hai

THÁNH YOAN TẨY GIẢ BỊ TRẢM QUYẾT

Mc 6,17-29

30//08

Thứ ba

Ngạc nhiên về lời Chúa giảng

Lc 4,31-37

31/08

Thứ tư

Chữa bệnh tật

Lc 4,38-44

01/09

Thứ năm

Mẻ cá lạ

Lc 5,1-11

02/09

Thứ sáu

Môn đệ không ăn chay – NGÀY QUỐC KHÁNH

Lc 5,33-39

03/09

Thứ bảy

Bứt lúa ngày Sabat

Lc 6,1-5

04/09

CN 23 TNC

HY SINH – TỪ BỎ

Lc 14,25-33

05/09

Thứ hai

Chữa người bại tay

Lc 6,6-11

06/09

Thứ ba

Mười hai tông đồ

Lc 6,12-19

07/09

Thứ tư

Những mối phúc và những mối họa

Lc 6,20-26

08/09

Thứ năm

SINH NHẬT ĐỨC MARIA

Mt 1,1-16.18-23

09/09

Thứ sáu

Cái xá

Lc 6,39-42

10/09

Thứ bảy

Lòng đầy

Lc 6,43-49

11/09

CN 24 TNC

THIÊN CHÚA KHÔNG NGỪNG TÌM KIẾM CON NGƯỜI

Lc 15,1-32

12/09

Thứ hai

Ông đại đội trưởng

Lc 7,1-10

13/09

Thứ ba

THÁNH YOAN KIM KHẨU

Thanh niên sống lại

Lc 7,11-17

14/09

Thứ tư

SUY TÔN THÁNH GIÁ

Ga 3,13-17

15/09

Thứ năm

ĐỨC MẸ SẦU BI – NGAY TRUNG THU

Ga 19,25-27

16/09

Thứ sáu

Những phụ nữ theo giúp Chúa

Lc 8,1-3

17/09

Thứ bảy

Gieo giống

Lc 8,4-15

18/09

CN 25 TNC

CHÚA ĐÒI CHÚNG TA PHẢI LỰA CHỌN

Lc 16,1-13

19/09

Thứ hai

Lãnh nhận và Thông truyền

Lc 8,16-18

20/09

Thứ ba

Nghe và thực hành Lời Chúa

Lc 8,19-21

21/09

Thứ tư

THÁNH MATTHRR-Ô , TĐ, Thập Giá SÁCH Tin Mừng

Lc 9,9-13

22/09

Thứ năm

Herode cứng lòng

Lc 9,7-9

23/09

Thứ sáu

Thầy là ai

Lc 9,18-22

24/09

Thứ bảy

Báo trước cuộc khổ nạn

Lc 9,43b-45

25/09

CN 26 TNC

TRỞ LẠI VÀ THAY ĐỔI NẾP SỐNG

Lc 6,19-31

26/09

Thứ hai

Hạ mình như trẻ nhỏ

Lc 9,46-50

27/09

Thứ ba

Ngài đến cứu sống

Lc 9,51-56

28/09

Thứ tư

Ba người xin theo Chúa

Lc 9,57-62

29/09

Thứ năm

TỔNG LÃNH Thiên Thần MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL

Ga 1,47-51

30/09

Thứ sáu

Sám hối

Lc 10,13-16

01/10

Thứ bảy

THÁNH TERESA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU

Mt 18,1-5

02/10

CN 27 TNC

KÍNH TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Lc 17,5-10

03/10

Thứ hai

Anh em mọi người

Lc 10,25-37

04/10

Thứ ba

THÁNH PHAXCIO ASSISI

Lc 10,38-42

05/10

Thứ tư

Kinh lạy cha

Lc 11,1-4

06/10

Thứ năm

Kiên trì cầu nguyện

Lc 11,5-13

07/10

Thứ sáu

ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Lc 1,26-38

08/10

Thứ bảy

Thực hành Lời Chúa

Lc 11,27-28

09/10

CN 28 TNC

THỂ HIỆN CỦA TỰ DO THỰC SỰ

Lc 17, 11-19

10/10

Thứ hai

Thích xem dấu lạ

Lc 11,29-32

11/10

Thứ ba

Trọng hình thức bề ngoài

Lc 11,37-41

12/10

Thứ tư

Chúa trách Pharisêu

Lc 11,42-46

13/10

Thứ năm

Loại bỏ óc biệt phái

Lc 11,47-54

14/10

Thứ sáu

Đừng giả hình

Lc 12,1-7

15/10

Thứ bảy

Tội phạm đến Chúa Thánh Thần

Lc 12,8-12

16/10

CN 29 TNC

KIÊN NHẪN CẦU NGUYỆN

Lc 18,1-8

17/10

Thứ hai

Ông phú hộ ngu dại

Lc 12,13-21

18/10

Thứ ba

THÁNH LUCA

Lc 10,1-9

19/10

Thứ tư

Khôn và dại

Lc 12,39-48

20/10

Thứ năm

Tin Chúa bị ghét bỏ

Lc 12,49-53

21/10

Thứ sáu

Đồng xu cuối cùng

Lc 12,54-59

22/10

Thứ bảy

 Ăn năn sám hối

Lc 13,1-9

23/10

CN 30 TNC

CHÚA LÀ ĐẤNG CHÍ CÔNG

Lc 18,9-14

24/10

Thứ hai

Chữa bệnh ngày Sabat

Lc 13,10-17

25/10

Thứ ba

Hạt cải và nhúm men

Lc 13,18-21

26/10

Thứ tư

Vào cửa hẹp

Lc 13,22-30

27/10

Thứ năm

Yerusalem xưa và nay

Lc 13,31-35

28/10

Thứ sáu

THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUDA

Lc 6,12-19

29/10

Thứ bảy

Khiêm nhường

Lc 14,7-11

30/10

CN 31 TNC

HOÁN CẢI ĐÍCH THỰC

Lc 19,1-10

31/10

Thứ hai

Giúp người nghèo

Lc 14,12-14

01/11

Thứ ba

CÁC THÁNH NAM NỮ

Mt 5,1-12a

02/11

 

Thứ tư

LỄ CÁC ĐẲNG – CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

 

03/11

Thứ năm

Con chiên lạc

Lc 15,1-10

04/11

Thứ sáu

Người quản gia bất lương

Lc 16,1-8

05/11

Thứ bảy

Không thể làm tôi hai chủ

Lc 16,9-15

06/11

CN 32 TNC

THIÊN CHÚA CỦA SỰ SỐNG LẠI

Lc 20,27-38

0711

Thứ hai

Gương xấu

Lc 17,1-6

08/11

Thứ ba

Làm việc trong khiêm nhường

Lc 17,7-10

09/11

Thứ tư

CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATERANO

Ga 2,13-22

10/11

Thứ năm

THÁNH LÊ-Ô CẢ - GH – TS HỘI THÁNH

Nước Thiên Chúa ở đâu

Lc 17,20-25

11/11

Thứ sáu

THÁNH MARTINO

Khi nào là ngày Chúa đến

Lc 17,26-37

12/11

Thứ bảy

Cầu nguyện luôn

Lc 18,1-8

13/11

CN 33 TNC

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Lc 21,5-19

14/11

Thứ hai

Người mù thành Giêrikhô

Lc 18,35-43

15/11

 

 

Thứ ba

Ông Giakêu

Lc 19,1-10

16/11

Thứ tư

Thánh MARGARITA SCOTLAND

Các nén bạc

Lc 19,11-28

17/11

Thứ năm

THÁNH NỮ ÊLISABETH HUNGARI

Chúa khóc thành Yerusalem

Lc 19,41-44

18/11

Thứ sáu

CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG PHÊ-RÔ VÀ PHAOLO

Đuổi người buôn bán

Lc 19,45-48

19/11

Thứ bảy

Vấn đề sống lại

Lc 20,27-40

20/11

CN 34 TNC

ĐỨC YESUS VUA VŨ TRỤ

Lc 23,35-43

21/11

Thứ hai

ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ

Lc 21,1-4

22/11

Thứ ba

Có tận thế không?

Lc 21,5-11

23/11

Thứ tư

Báo trước tận thế

Lc 21,12-19

24/11

Thứ năm

Chắn chắn có tận thế

Lc 21,20-28

25/11

Thứ sáu

Mọi sự sẽ qua đi

Lc 21,29-33

26/11

Thứ bảy

Sẵn sàng

Lc 21,34-36

---HẾT NĂM C---

 

 

 

 

 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 2296
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  6
 Hôm nay:  1478
 Hôm qua:  3402
 Tuần trước:  26967
 Tháng trước:  113070
 Tất cả:  8819044
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top