Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / LẠY CHÚA GIESUS ,CHÚA ĐỂ XẢY RA TAI NẠN COVID ,KHÔNG PHẢI VÌ GHÉT / NHƯNG LÀ MỘT CÁCH ĐỂ QUỞ PHẠT CHÚNG CON / XIN BAN CHO CHÚNG CON ƠN BIẾT SÁM HỐI ,CHỪA BỎ MỌI LỖI LẦM , THAY ĐỔI LỐI SỐNG XA HOA , ÍCH KỶ VÀ TỰ DO QUÁ ĐÁNG / XIN THA THỨ CHO TẤT CẢ CHÚNG CON . AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Chọn Chủ đề PÂ Mùa Thường Niên (Sau Mùa Phục Sinh) - C / 2016

CHỌN CHỦ ĐỀ PHÚC ÂM MÙA THƯỜNG NIÊN (TT) / NĂM C - 2016

(TỪ TUẦN 7 ĐẾN TUẦN 34) 

-----//-----

NGÀY

TUẦN

ĐỀ TÀI

TÁC GIẢ

15/05

CN 7 TN C

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Ga 20,19-23

16/05

Thứ hai

Đức Giê-su chữa người bị quỷ ám mắc bệnh động kinh

Mc 9,14-29

17/05

Thứ ba

Ai là người lớn hơn hết?

Mc 9,30-37

18/05

Thứ tư

Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta

Mc 9,38-40

19/05

Thứ năm

Đừng làm cớ cho người khác và cho mình sa ngã

Mc 9,41-50

20/05

Thứ sáu

Vấn đề ly dị

Mc 10,1-12

21/05

Thứ bảy

Đức Giê-su và các trẻ em

Mc 10,13-16

22/05

CN 8 TN C

CHÚA BA NGÔI

Ga 16,12-15

23/05

Thứ hai

Nước Thiên Chúa dành Cho người giàu

Mc 10,17-27

24/05

Thứ ba

Phần thưởng cho người biết từ bỏ

Mc 10,28-31

25/05

Thứ tư

Tiên báo cuộc Tử Nạn

Mc 10,32-45

26/05

Thứ năm

Người mù ở Giê-ri-khô

Mc 10,46-52

27/05

Thứ sáu

Cây vả không sinh trái

Mc 11,11-26

28/05

Thứ bảy

Chất vấn về quyền của Chúa

Mc 11,27-33

29/05

CN 9 TN C

MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ

Lc 9,11b-17

30/05

Thứ hai

Dụ ngôn những người làm vườn nho sát nhân

Mc 12,1-12

31/05

Thứ ba

Đức Maria thăm viếng bà Elisabeth

Lc 1,39-56

01/06

Thứ tư

Vấn đề người chết sống lại

Mc 12,18-27

02/06

Thứ năm

Điều răn đứng hàng đầu

Mc 12,28b-34

03/06

Thứ sáu

THÁNH TÂM CHÚA YESUS

Lc 15,3-7

04/06

Thứ bảy

TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ

LC 2,41-51

05/06

CN 10 TNC

CHÚA CHẠNH LÒNG THƯƠNG

Lc 7, 11-17

06/06

Thứ hai

Tám mối Phúc

Mt 5,1-12

07/06

Thứ ba

Muối cho đời và ánh sáng cho trần gian

Mt 5,13-16

08/06

Thứ tư

Đức Giê-su kiện toàn Luật Mô-sê

Mt 5, 17-19

09/06

Thứ năm

Điều kiện để được tha thứ

Mt 5,20-26

10/06

Thứ sáu

Tội tư tưởng/ con mắt

Mt 5,27-32

11/06

Thứ bảy

Thánh Barnaba – Tông đồ

Mt 10,7-13

12/06

CN 11 TNC

ĐỂ ĐƯỢC THA THỨ PHẢI CÓ LÒNG TIN VÀ LÒNG MẾN

Lc 7,36-8,3

13/06

Thứ hai

Chớ trả thù

Mt 5,38-42

14/06

Thứ ba

Phải yêu kẻ thù

Mt 5,43-48

15/06

Thứ tư

Ăn chay, bố thí cách kín đáo

Mt 6,1-6.16-18

16/06

Thứ năm

Kinh "Lạy Cha"

Mt 6,7-15

17/06

Thứ sáu

Của cải trên trời

Mt 6,19-23

18/06

Thứ bảy

Tin tưởng vào Chúa quan phòng

Mt 6,24-34

19/06

CN 12 TNC

VÁC THẬP GIÁ CỦA MÌNH

Lc 9,18-24

20/06

Thứ hai

Đừng xét đoán

Mt 7,1-5

21/06

Thứ ba

Hãy qua cửa hẹp

Mt 7,6.12-14

22/06

Thứ tư

Xem quả biết cây

Mt 7,15-20

23/06

Thứ năm

Môn đệ chân chính

Mt 7, 21-29

24/06

Thứ sáu

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

Lc 1,57-66.80

25/06

Thứ bảy

Đức Giê-su chữa đầy tớ của một đại đội trưởng

Mt 8,5-17

26/06

CN 13 TNC

TỰ GIẢI THOÁT VÀ TỰ RÀNG BUỘC

Lc 9,51-62

27/06

Thứ hai

Hãy theo Thầy

Mt 8,18-22

28/06

Thứ ba

Đức Giê-su dẹp yên biển động

Mt 8,23-27

29/06

Thứ tư

LỄ THÁNH PHÊ-RÔ, PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ

Mt 16,13-19

30/06

Thứ năm

Đức Giê-su chữa người bại liệt

Mt 9,1-8

01/07

Thứ sáu

“Anh hãy theo Tôi”

Mt 9,9-13

02/07

Thứ bảy

Tranh luận về việc ăn chay

Mt 9,14-17

03/07

CN  14 TNC

CHÚA MUỐN CỨU ĐỘ MỌI NGƯỜI

Lc 10,1-12.17-20

04/07

Thứ hai

Đức Giê-su chữa người đàn bà bị băng huyết và cho con gái một vị thủ lãnh sống lại

Mt 9,18-26

05/07

Thứ ba

Đức Giê-su chữa người câm bị quỷ ám và thương dân chúng bị lầm than

Mt 9,32-38

06/07

Thứ tư

Đức Giê-su chọn các Tông Đồ đi giảng

Mt 10,1-7

07/07

Thứ năm

Chỉ thị truyền giáo

Mt 10,7-15

08/07

Thứ sáu

Số phận của người Ki-tô hữu

Mt 10,16-23

09/07

Thứ bảy

Đừng sợ người đời

Mt 10,24-33

10/07

CN 15 TNC

Người Samaritanô Nhân Hậu

Lc 10,25-37

11/07

Thứ hai

Chúa sẽ đền bù

Mt 10,34-11,1

12/07

Thứ ba

Lắng Nghe Lời Chúa

Mt 11,20-24

13/07

Thứ tư

Cần Trở Nên Bé Mọn

Mt 11,25-27

14/07

Thứ năm

Hãy Ðến Với Chúa

Mt 11,28-30

15/07

Thứ sáu

Môn đệ bứt lúa ăn ngày sa-bát

Mt 12,1-8

16/07

Thứ bảy

Đức Mẹ Núi Car-mê-lô

Đức Giê-su, người Tôi Trung của Thiên Chúa

Mt 12,14-21

17/07

CN 16 TNC

LẮNG NGHE VÀ CHIÊM NIỆM

Lc 10,38-42

18/07

Thứ hai

Yona và Saba

Mt 12,38-42

19/07

Thứ ba

Vâng theo ý Chúa

Mt 12,46-50

20/07

Thứ tư

Người gieo giống quảng đại

Mt 13,1-9

21/07

Thứ năm

Chúa giảng bằng Dụ Ngôn

Mt 13,10-17

22/07

Thứ sáu

Thánh nữ Maria Magdalena

Ga 20,1-2.11-18

23/07

Thứ bảy

Cỏ lùng

Mt 13,24-30

24/07

CN 17 TNC

CẦU NGUYỆN KHÔNG NGỪNG

Lc 11,1-13

25/07

Thứ hai

Thánh GIACOBE – TÔNG ĐỒ

Mt 20,20-28

26/07

Thứ ba

Ý nghĩa cỏ lùng

Mt 13,36-43

27/07

Thứ tư

Kho báu

Mt 13,44-46

28/07

Thứ năm

Lưới đánh cá

Mt 13,47-53

29/07

Thứ sáu

Thánh nữ MARTHA

Ga 11,19-27

30/07

Thứ bảy

Cái chết của Yoan Tiền Hô

Mt 14,1-12

31/07

CN 18 TNC

ĐỔI MỚI CUỘC ĐỜI

Lc 12,13-21

01/08

Thứ hai

Khi người ta biết chia bánh cho nhau

Mt 14,13-21

02/08

Thứ ba

Đi trên mặt biển

Mt 14,22-36

03/08

Thứ tư

Đức tin vững mạnh

Mt 15,21-28

04/08

Thứ năm

Chúa Yesus là ai

Mt 16,13-23

05/08

Thứ sáu

Vác Thập giá

Mt 16,24-28

06/08

Thứ bảy

CHÚA HIỂN DUNG

Lc 9,28b-36

07/08

CN 19 TNC

TỈNH THỨC VÀ CẢNH GIÁC

Lc 12,32-48

08/08

Thứ hai

Chúa Yesus nộp thuế

Mt 17,22-27

09/08

Thứ ba

Trở nên như trẻ nhỏ

Mt 18,1-5.10.12-14

10/08

Thứ tư

THÁNH LAURENSO – PHÓ TẾ - TỬ ĐẠO

Ga 12,24-26

11/08

Thứ năm

Tha thứ

Mt 18,21;19,1

12/08

Thứ sáu

Bất khả phân ly

Mt 19,3-12

13/08

Thứ bảy

Trẻ nhỏ

Mt 19,13-15

14/08

CN 20 TNC

ĐƯỜNG ĐẾN VINH QUANG

Lc 12,49-53

15/08

Thứ hai

ĐỨC MẸ LÊN TRỜI

Lc 1,39-56

16/08

Thứ ba

 Được gấp bội

Mt 19,23-30

17/08

Thứ tư

Thuê thợ

Mt 20,1-16a

18/08

Thứ năm

Tiệc cưới Hoàng tử

Mt 22,1-14

19/08

Thứ sáu

Hai điều răn

Mt 22,34-40

20/08

Thứ bảy

Tôn lên, hạ xuống

Mt 23,1-12

21/08

CN 21 TNC

HÃY VÀO CỬA HẸP

Lc 13,22-30

22/08

Thứ hai

ĐỨC MARIA – NỮ VƯƠNG

Lc 1,26-38

23/08

Thứ ba

Pharisêu

Mt 23,23-26

24/08

Thứ tư

Đạo đức giả

Mt 23,27-32

25/08

Thứ năm

Tỉnh thức

Mt 24,42-51

26/08

Thứ sáu

Cẩn thận, sẵn sàng

Mt 25,1-13

27/08

Thứ bảy

Vốn liếng – THÁNH NỮ MÔNICA

Mt 25,14-30

28/08

CN 22 TNC

ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG VÀ HIỀN LÀNH

Lc 14,1.7-14

29/08

Thứ hai

THÁNH YOAN TẨY GIẢ BỊ TRẢM QUYẾT

Mc 6,17-29

30//08

Thứ ba

Ngạc nhiên về lời Chúa giảng

Lc 4,31-37

31/08

Thứ tư

Chữa bệnh tật

Lc 4,38-44

01/09

Thứ năm

Mẻ cá lạ

Lc 5,1-11

02/09

Thứ sáu

Môn đệ không ăn chay – NGÀY QUỐC KHÁNH

Lc 5,33-39

03/09

Thứ bảy

Bứt lúa ngày Sabat

Lc 6,1-5

04/09

CN 23 TNC

HY SINH – TỪ BỎ

Lc 14,25-33

05/09

Thứ hai

Chữa người bại tay

Lc 6,6-11

06/09

Thứ ba

Mười hai tông đồ

Lc 6,12-19

07/09

Thứ tư

Những mối phúc và những mối họa

Lc 6,20-26

08/09

Thứ năm

SINH NHẬT ĐỨC MARIA

Mt 1,1-16.18-23

09/09

Thứ sáu

Cái xá

Lc 6,39-42

10/09

Thứ bảy

Lòng đầy

Lc 6,43-49

11/09

CN 24 TNC

THIÊN CHÚA KHÔNG NGỪNG TÌM KIẾM CON NGƯỜI

Lc 15,1-32

12/09

Thứ hai

Ông đại đội trưởng

Lc 7,1-10

13/09

Thứ ba

THÁNH YOAN KIM KHẨU

Thanh niên sống lại

Lc 7,11-17

14/09

Thứ tư

SUY TÔN THÁNH GIÁ

Ga 3,13-17

15/09

Thứ năm

ĐỨC MẸ SẦU BI – NGAY TRUNG THU

Ga 19,25-27

16/09

Thứ sáu

Những phụ nữ theo giúp Chúa

Lc 8,1-3

17/09

Thứ bảy

Gieo giống

Lc 8,4-15

18/09

CN 25 TNC

CHÚA ĐÒI CHÚNG TA PHẢI LỰA CHỌN

Lc 16,1-13

19/09

Thứ hai

Lãnh nhận và Thông truyền

Lc 8,16-18

20/09

Thứ ba

Nghe và thực hành Lời Chúa

Lc 8,19-21

21/09

Thứ tư

THÁNH MATTHRR-Ô , TĐ, Thập Giá SÁCH Tin Mừng

Lc 9,9-13

22/09

Thứ năm

Herode cứng lòng

Lc 9,7-9

23/09

Thứ sáu

Thầy là ai

Lc 9,18-22

24/09

Thứ bảy

Báo trước cuộc khổ nạn

Lc 9,43b-45

25/09

CN 26 TNC

TRỞ LẠI VÀ THAY ĐỔI NẾP SỐNG

Lc 6,19-31

26/09

Thứ hai

Hạ mình như trẻ nhỏ

Lc 9,46-50

27/09

Thứ ba

Ngài đến cứu sống

Lc 9,51-56

28/09

Thứ tư

Ba người xin theo Chúa

Lc 9,57-62

29/09

Thứ năm

TỔNG LÃNH Thiên Thần MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL

Ga 1,47-51

30/09

Thứ sáu

Sám hối

Lc 10,13-16

01/10

Thứ bảy

THÁNH TERESA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU

Mt 18,1-5

02/10

CN 27 TNC

KÍNH TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Lc 17,5-10

03/10

Thứ hai

Anh em mọi người

Lc 10,25-37

04/10

Thứ ba

THÁNH PHAXCIO ASSISI

Lc 10,38-42

05/10

Thứ tư

Kinh lạy cha

Lc 11,1-4

06/10

Thứ năm

Kiên trì cầu nguyện

Lc 11,5-13

07/10

Thứ sáu

ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Lc 1,26-38

08/10

Thứ bảy

Thực hành Lời Chúa

Lc 11,27-28

09/10

CN 28 TNC

THỂ HIỆN CỦA TỰ DO THỰC SỰ

Lc 17, 11-19

10/10

Thứ hai

Thích xem dấu lạ

Lc 11,29-32

11/10

Thứ ba

Trọng hình thức bề ngoài

Lc 11,37-41

12/10

Thứ tư

Chúa trách Pharisêu

Lc 11,42-46

13/10

Thứ năm

Loại bỏ óc biệt phái

Lc 11,47-54

14/10

Thứ sáu

Đừng giả hình

Lc 12,1-7

15/10

Thứ bảy

Tội phạm đến Chúa Thánh Thần

Lc 12,8-12

16/10

CN 29 TNC

KIÊN NHẪN CẦU NGUYỆN

Lc 18,1-8

17/10

Thứ hai

Ông phú hộ ngu dại

Lc 12,13-21

18/10

Thứ ba

THÁNH LUCA

Lc 10,1-9

19/10

Thứ tư

Khôn và dại

Lc 12,39-48

20/10

Thứ năm

Tin Chúa bị ghét bỏ

Lc 12,49-53

21/10

Thứ sáu

Đồng xu cuối cùng

Lc 12,54-59

22/10

Thứ bảy

 Ăn năn sám hối

Lc 13,1-9

23/10

CN 30 TNC

CHÚA LÀ ĐẤNG CHÍ CÔNG

Lc 18,9-14

24/10

Thứ hai

Chữa bệnh ngày Sabat

Lc 13,10-17

25/10

Thứ ba

Hạt cải và nhúm men

Lc 13,18-21

26/10

Thứ tư

Vào cửa hẹp

Lc 13,22-30

27/10

Thứ năm

Yerusalem xưa và nay

Lc 13,31-35

28/10

Thứ sáu

THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUDA

Lc 6,12-19

29/10

Thứ bảy

Khiêm nhường

Lc 14,7-11

30/10

CN 31 TNC

HOÁN CẢI ĐÍCH THỰC

Lc 19,1-10

31/10

Thứ hai

Giúp người nghèo

Lc 14,12-14

01/11

Thứ ba

CÁC THÁNH NAM NỮ

Mt 5,1-12a

02/11

 

Thứ tư

LỄ CÁC ĐẲNG – CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

 

03/11

Thứ năm

Con chiên lạc

Lc 15,1-10

04/11

Thứ sáu

Người quản gia bất lương

Lc 16,1-8

05/11

Thứ bảy

Không thể làm tôi hai chủ

Lc 16,9-15

06/11

CN 32 TNC

THIÊN CHÚA CỦA SỰ SỐNG LẠI

Lc 20,27-38

0711

Thứ hai

Gương xấu

Lc 17,1-6

08/11

Thứ ba

Làm việc trong khiêm nhường

Lc 17,7-10

09/11

Thứ tư

CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATERANO

Ga 2,13-22

10/11

Thứ năm

THÁNH LÊ-Ô CẢ - GH – TS HỘI THÁNH

Nước Thiên Chúa ở đâu

Lc 17,20-25

11/11

Thứ sáu

THÁNH MARTINO

Khi nào là ngày Chúa đến

Lc 17,26-37

12/11

Thứ bảy

Cầu nguyện luôn

Lc 18,1-8

13/11

CN 33 TNC

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Lc 21,5-19

14/11

Thứ hai

Người mù thành Giêrikhô

Lc 18,35-43

15/11

 

 

Thứ ba

Ông Giakêu

Lc 19,1-10

16/11

Thứ tư

Thánh MARGARITA SCOTLAND

Các nén bạc

Lc 19,11-28

17/11

Thứ năm

THÁNH NỮ ÊLISABETH HUNGARI

Chúa khóc thành Yerusalem

Lc 19,41-44

18/11

Thứ sáu

CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG PHÊ-RÔ VÀ PHAOLO

Đuổi người buôn bán

Lc 19,45-48

19/11

Thứ bảy

Vấn đề sống lại

Lc 20,27-40

20/11

CN 34 TNC

ĐỨC YESUS VUA VŨ TRỤ

Lc 23,35-43

21/11

Thứ hai

ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ

Lc 21,1-4

22/11

Thứ ba

Có tận thế không?

Lc 21,5-11

23/11

Thứ tư

Báo trước tận thế

Lc 21,12-19

24/11

Thứ năm

Chắn chắn có tận thế

Lc 21,20-28

25/11

Thứ sáu

Mọi sự sẽ qua đi

Lc 21,29-33

26/11

Thứ bảy

Sẵn sàng

Lc 21,34-36

---HẾT NĂM C---

 

 

 

 

 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 2205
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Chạm Lòng Con Chúa Ơi!
Tết Trung Thu
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Album Những Bài Thánh Ca Hay Nhất Của Phan Đinh Tùng 2015
Thánh Ca Chọn Lọc 3 - Đời Dâng Hiến
Bài Giảng CN XXII TN B-2015 (Cha. T.Đ Long)
Bài Giảng CN XXI TN B-2015 (Cha. T.Đ Long)
Bài Giảng CN XX TN B-2015 (Cha. T.Đ Long)
Bài Giảng CN XIX TN B-2015 (Cha. T.Đ Long)
Bài Giảng CN XVIII TN B-2015 (Cha. T.Đ Long)
Bài Giảng CN XVII TN B-2015 (Cha. T.Đ Long)
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  12
 Hôm nay:  2431
 Hôm qua:  3199
 Tuần trước:  25800
 Tháng trước:  117298
 Tất cả:  8343566
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top