Website:https://ditimchanly.org / giáodânsốngđạo/videos / CHÚA NHẬT  XXVIII TN B / Chúa nói với các môn đệ : "Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa".(Mc10,25) . Lạy Chúa ,xin cho con đừng quá ham mê của cải , để con có thể ở bên Chúa luôn . Amen .  **R

Mục Lục chọn Chủ Đề Phúc Âm Mùa Thường Niên (Trước Mùa Chay) A - 2017

(TỪ TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 8)

TUẦN

NGÀY

ĐỀ TÀI

TÁC GIẢ

CN

08/01/2017

CHÚA HIỂN LINH

Mt 2,1-12

Thứ 2

09/01

CHÚA YESUS CHỊU PHÉP RỬA

Mt 3,13-17

Thứ 3

10/01

Thiên Chúa uy quyền

Mc 1,21b-28

Thứ 4

11/01

Sự dữ, đau khổ

Mc 1,29-39

Thứ 5

12/01

Chữa người phong cùi

Mc 1,40-45

Thứ 6

13/01

Chữa người bại liệt

Mc 2,1-12

Thứ 7

14/01

Kêu gọi Matthêu

Mc 2,13-17

CN II TN

15/01/2017

GIOAN GIỚI THIỆU CHÚA

Ga 1,29-34

Thứ 2

16/01

Rượu mới, vải mới

Mc 2,18-22

Thứ 3

17/01

Ngày Sabat vì con người

THÁNH AN-TÔN – VIỆN PHỤ

Mc 2,23-28

Thứ 4

18/01

Chữa người bại tay ngày Sabat

CẦU CHO CÁC KI-TÔ HỮU HỢP NHẤT

Mc 3,1-6

Thứ 5

19/01

Chúa Yesus là con Thiên Chúa

Mc 3,7-12

Thứ 6

20/01

Mười hai Tông đồ

Mc 3,13-19

Thứ 7

21/01

Sự điên dại vì tình yêu

Mc 3,20-21

CN III TN

22/01/2017

CÁC MÔN ĐỆ TIÊN KHỞI

Mt 4,12-23

Thứ 2

23/01

Quỷ Bê-en-dê-bun

Mc 3,22-30

Thứ 3

24/01

Thực hành Lời Chúa

THÁNH PHAXICÔ SALÊSIÔ – GM,TSHT

Mc 3,31-35

Thứ 4

25/01

Thánh Phaolo Tông đồ trở lại

THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ

Mc 16,15-18

Thứ 5

26/01

Chúa sai các môn đệ đi thực tập

THÁNH TIMÔTHÊÔ VÀ THÁNH TITÔ - GM

Lc 10,1-9

Thứ 6

27/01

Hạt giống âm thầm mọc

Mc 4,26-34

TẾT ÂM LỊCH

Thứ 7

28/01

MỒNG 1 TẾT: CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

THÁNH TÔ-MA AQUINÔ – LM,TSHT

Mc 4,35-41

GT: Mt 5,1-10

TN: Mt 6,25-34

CN IV TN

29/01/2017

MỒNG 2 TẾT: KÍNH NHỚ TỔ TIÊN, ÔNG BÀ CHA MẸ

Mt 5, 1-12a

Thứ 2

30/01

MỒNG 3 TẾT: THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

Mc 5,1-20

Thứ 3

31/01

Đức tin

THÁNH GIOAN BOSCO - LM

Mc 5,21-43

Thứ 4

01/02/2017

Chúa Yesus về Nazaret

Mc 6,1-6

Thứ 5

02/02

DÂNG CHÚA GIÊ-SU TRONG ĐỀN THÁNH

Lc 2,22-40

Thứ 6

03/02

Chém đầu Yoan Tẩy Giả

Mc 6,14-29

Thứ 7

04/02

Chúa giàu lòng thương xót

Mc 6,30-34

CN V TN

05/02/2017

MUỐI VÀ ÁNH SÁNG

Mt 5, 13-16

Thứ 2

06/02

Yêu thương bệnh nhân

THÁNH PHAO-LÔ MIKI VÀ CÁC BẠN – TỬ ĐẠO

Mc 6,53-56

Thứ 3

07/02

Pharisêu giả hình

Mc 7,1-13

Thứ 4

08/02

Lòng đầy tràn ra miệng

Mc 7,14-23

Thứ 5

09/02

Phụ nữ Cana-an

Mc 7,24-30

Thứ 6

10/02

Câm điếc – Lời nói

THÁNH SCHOLASTICA – TRINH NỮ

Mc 7,31-37

Thứ 7

11/02

Bánh ra nhiều

ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC – NGÀY QUỐC TẾ BỆNH NHÂN

Mc 8,1-10

CN VI TN

12/02/2017

KIỆN TOÀN LỀ LUẬT

Mt 5,17-37

Thứ 2

13/02

Xin dấu lạ

Mc 8,11-13

Thứ 3

14/02

Men Pharisêu và Herode

THÁNH CYRILLÔ-ĐAN SĨ VÀ THÁNH MÊTHÔĐIÔ-GM

Mc 8,14-21

Thứ 4

15/02

Chữa người mù

Mc 8,22-26

Thứ 5

16/02

Báo trước sự đau khổ

Mc 8,27-33

Thứ 6

17/02

Ba điều Chúa dạy

Mc 8,34-9,1

Thứ 7

18/01

Chúa hiển dung

Mc 9,2-13

CN VII TN

19/02/2017

GIỚI LUẬT YÊU THƯƠNG

Mt 5,38-48

Thứ 2

20/02

Quỷ ám và Đức tin

Mc 9,14-29

Thứ 3

21/02

Phục vụ lẫn nhau

Mc 9,30-37

Thứ 4

22/02

LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊ-RÔ

Mt 16,13-19

Thứ 5

23/02

Gương mù – Dịp tội

THÁNH PÔLYCARPÔ – GIÁM MỤC,TĐ

Mc 9,41-50

Thứ 6

24/02

Bất khả phân ly

Mc 10,1-12

Thứ 7

25/02

Nên giống trẻ nhỏ

Mc 10,13-16

CN VIII TN

26/02/22017

THIÊN CHÚA  QUAN PHÒNG

Mt 2,1-12

Thứ 2

27/02

Tiền của

Mc 10,17-27

Thứ 3

28/01

Hàng đầu – hàng chót

Mc 10,28-31

CHUẨN BỊ BƯỚC VÀO MÙA CHAY

Thứ 4

01/03/2017

LỄ TRO – GIỮ CHAY, KIÊNG THỊT

Mt 6,1-6.16-18

Thứ 5

02/03

Điều kiện phải có để theo Đức Giê-su

Lc 9,22-25

Thứ 6

03/03

Tranh luận về việc ăn chay

Mt 9,14-15

Thứ 7

04/03

Đức Yesus kêu gọi ông Lê-vi và dùng bữa với người tội lỗi

Lc 5,27-32

BẮT ĐẦU MÙA CHAY

 

Giuse Luca

 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 1016
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  13
 Hôm nay:  1573
 Hôm qua:  4525
 Tuần trước:  26015
 Tháng trước:  169329
 Tất cả:  4755003
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
  TrưởngnhómKinhThánhEmmaus / Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Facebook:  https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
- Youtube : Giáo Dân Sống Đạo / videos 

Chia sẻ cho bạn bè :
top