Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / LẠY CHÚA , XIN HÃY BAN BÌNH AN CHO THẾ GIỚI VÀ BAN ƠN CỨU ĐỘ CHO TẤT CẢ CHÚNG CON . AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Chia sẻ LC Tuần 34 TN B - Giuse Luca / GX TÂN THAI SƠN / VN

Chia sẻ Lời Chúa hằng ngày

Thứ 2 -> Thứ 7 / Tuần 34 Thường Niên B .

Thứ hai, 23/11/2015

Đề tài: TẤM LÒNG BÀ GÓA QUẢNG ĐẠI

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 21,1-4)

1 Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền.2 Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm.3 Người liền nói: "Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.4 Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình."

SUY NIỆM:

1/ Thánh Martin da đen khi còn nhỏ, mỗi lần mẹ sai cậu đi mua những thứ lặt vặt, cậu thường bớt xén tiền để cho người nghèo. Khi về nhà, lúc đầu cậu thường bị mẹ đánh mắng, nhưng về sau mẹ cậu hiểu ra nên không la mắng cậu nữa.

2/ Số tiền mà Maritn biếu người nghèo không nhiều, vì chỉ toàn tiền lẻ. Nhưng những người nhận được đều cảm động vì đó là tất cả những gì cậu có, là tất cả tấm lòng của cậu.

3/ Bà góa trong bài Tin Mừng hôm nay cũng vậy. Bà chỉ dâng cúng cho đền thờ hai đồng tiềm kẽm thôi, đây là con số rất nhỏ vào thời đó, nói chỉ khoảng 10đ theo giá trị của thời đại hôm nay. Thế nhưng đó là tất cả những gì bà có để nuôi thân.

4/ Dưới con mắt của Chúa Giêsu thì bà đã dâng cúng nhiều nhất, bà đã dâng cho Thiên Chúa trọn vẹn cuộc sống của bà, còn những người giàu có kia, họ cũng dâng cúng cho đền thờ, nhưng đó là những đồng tiền dư, là những đồng bạc thừa của họ.

5/ Chúa Giêsu nhận ra: Tuy số tiền họ dâng cúng là lớn, nhưng vì tấm lòng nhỏ. Còn bà góa, tuy số tiền dâng thì nhỏ, nhưng tấm lòng lại lớn.

6/ Đồng tiền là vật vô tri, tự nó không có giá trị gì, nó chỉ có giá trị theo ước định mà người ta gán cho nó. Mệnh giá của nó tùy theo con số của nó mang, chứ không bao giờ là giá trị thật của nó.

7/ Đối với Thiên Chúa: Giá trị của một vật không phải là nhiều hay ít, nhưng là tùy ở tấm lòng. Đồng tiền có thể có giá trị nhiều hay ít nhưng của cải thì luôn có hạn, khả năng con người cũng có nhiều hay ít nhưng tấm lòng thì có giá trị vô biên, vì Chúa có thể nhìn vào nơi thẳm sâu của tấm lòng con người.

8/ Cõi lòng con người là vô biên giới, để cân đo những gì là trong sáng, những gì là u tối, những gì là thẳng thắn, những gì là cong quẹo, để rồi sau đó Chúa đánh giá và thưởng công.

9/ Nếu với số lượng tiền bạc nhiều hay ít, nếu đem ra chia sẻ thì nó sẽ không có giá trị bao nhiêu. Nhưng chính tấm lòng yêu thương quảng đại mới là quan trọng và mới có giá trị trước mặt Chúa.

10/ Con người chỉ có thể thấy bên ngoài, nhưng Thiên Chúa mới nhìn vào tận bên trong. Trong trường hợp bà góa, Chúa Giêsu đánh đã giá cách cho hơn của cho, cho đi kèm với tấm lòng là của cho quý giá nhất.

11/ Thiên Chúa nhìn thấu suốt nên Ngài sẽ không bỏ qua bất cứ hành động nhỏ nhặt nào của con người. Chính trong cái nhìn ấy thì những cử chỉ nhỏ nhoi lại mang một giá trị đặc biệt, vì thế cái nhìn của Thiên Chúa khác xa chúng ta.

12/ Chúng ta hãy bình tâm nghĩ lại, chúng ta thường làm các việc đạo đức như là bác ái ,chia sẻ và những cách đối xử với người khác như thế nào, có phải do tấm lòng chân thật hay còn vì lý do nào khác ?

13/ Chúng ta hãy nhớ: Thiên Chúa luôn căn cứ vào tấm lòng để mà đánh giá, thưởng công nên Chúa luôn cần ở chúng ta một tấm lòng chân thật.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống quảng đại và chân thật, để chúng con cũng mong nhận được sự quảng đại chân thật từ nơi Chúa. Amen.**R

 

Thứ ba, 24/11/2015

Đề tài: MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM / HÃY VINH DỰ VÌ TỔ TIÊN MÌNH 

BỔN MẠNG HỘI THÁNH CÔNG GIÁO VIỆT NAM

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 9,23-26)

23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?26 Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.

SUY NIỆM:

1/ Một vinh dự đặc biệt đối với dân tộc Việt Nam: Lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội công giáo được phong thánh cùng một lúc đạt kỉ lục 118 vị. Đa số giáo dân Việt Nam đã chịu khổ hình và chết vì đạo trên đất nước Việt Nam trong các thế kỷ 18 và 19, từ 1773 đến 1862, đã được phong chân phước 5 đợt, vào các năm 1900- 1906 -1909 – 1951- 2000.

2/ Xếp theo thời gian:

- Trịnh Nguyễn: 4 vị; Cảnh Thịnh: 2 vị; Minh Mạng: 58 vị; Thiệu Trị: 3 vị; Tự Đức: 50 vị.

- Còn một vị riêng lẻ là Thầy An-rê Phú Yên tử đạo ngày 26/7/1644 tại Kẻ Chàm, được phong chân phước vào năm 2000.

3/ Năm đợt phong chân phước:

a) 27/5/1900: Do Đức Lê-ô 13 => 64 vị

b) 5/4/1906: Do Đức Pi-ô 10 =>    8 vị

c) 02/5/1909: Do Đức Pi-ô 10 => 20 vị

d) 29/4/1951: Do Đức Pi-ô 12 => 25 vị

e) 05/3/2000: Do Đức Gioan Phaolo II  => 1 vị

TỔNG CỘNG: 118 Vị  (Chúng ta vẫn quen nghe các Linh mục giảng là chỉ có 117 vị)

4/ Quốc tịch của từng vị Thánh

· 97 Người  Việt Nam

· 11 Người  Tây Ban Nha

· 10 Người Pháp

5/ Thành phần:

-  Nước ngoài: 8 Giám Mục, 13 Linh Mục

-  Việt Nam: 37 Linh Mục, 1 chủng sinh, 15 thầy giảng và 44 giáo dân.

6/ Các Giám Mục và Linh Mục Châu Âu có công rất lớn, nhưng tòa Thánh xét thấy đa số các thánh tử đạo là người Việt, nên bộ phong thánh chấp nhận để tên các vị Thánh Việt Nam lên hàng đầu trên danh hiệu chính thức của bán án phong Thánh, theo thỉnh nguyện của Việt nam. Bản án không kể hết tên, chỉ nêu danh đại diện cho mỗi thành phần, mỗi nước. Riêng Việt Nam có 3 vị đứng đầu đại diện cho Bắc Trung Nam là một nhà Việt Nam.

7/  Các vị Thánh đại diện cho 3 miền:

a)  Miền Bắc: An-rê Trần An Dũng Lạc (Linh Mục)

b) Miền Trung: Toma Trần Văn Thiện (Chủng Sinh)

c)  Miền Nam: Emmanu-en Lê Văn Phụng (Giáo dân)

8/ Thời điểm phong Thánh: Vào lúc 9h00 sáng ngày 19/6/1988 = 15h00 cùng ngày tại Việt Nam. Trước 8.000 người Việt Nam cư ngụ tại 40 nước, 11.000 người Tây Ban Nha, 3.000 người Pháp. Rất đông giáo dân Ý và khách thập phương. Tại Tiền đường Thánh Phê-rô, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II cùng với 2 vị Hồng Y phụ tá, và 22 vị đồng tế, có một giám mục Việt Nam. Đức Giáo Hoàng tuyên bố phong thánh.

9/ Chi tiết bổ sung: Có khoảng 130.000 người tử đạo trong 42 cuộc bách hại lớn nhỏ ròng rã trong 3 thế kỷ 17->19 , nghĩa là trong 235 năm. Gồm 7 lần thời Chúa Nguyễn, 16 lần thời Chúa Trịnh, 6 lần thời Tây Sơn, 6 lần thời Minh Mạng, 2 lần thời Thiệu Trị, 5 lần thời Tự Đức.

10/ Ngoài các vị Thánh đã được tôn phong, Giáo hội Việt nam còn một hồ sơ thứ hai đã trình tòa Thánh từ 14/10/1917, xin phong chân phước cho 1.315 vị đáng kính, là cấp bậc đầu tiên phải trải qua trước khi xin phong Thánh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban đức tin cho chúng con, nhờ vào máu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã đổ ra. Amen. **R

 

Thứ tư, 25/11/2015

Đề tài: CHỨNG NHÂN CHO TIN MỪNG

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 21,12-19)

12 "Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy.13 Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.14 Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào.15 Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được.16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em.17 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.19 Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.

SUY NIỆM:

1/ Thánh Augustino nói: Nếu tôi yêu Chúa thật lòng đến độ tôi coi thường bản thân, thì nếu có bị bắt tôi cũng chẳng mất mát gì. Người ta có thể lấy tiền bạc, danh vọng, địa vị của tôi, chứ họ không thể lấy mất Chúa của tôi. Vì thế đây cũng là dịp để tôi có thể rao giảng về Chúa.

2/ Hôm nay Chúa Giêsu báo trước về số phận của những người theo Chúa. Trước tiên là bị ghen ghét, tố cáo, bị bách hại, bị giao nộp và bị giết chết.

3/ Chúa cũng muốn nhấn mạnh rằng: Đây chính là cơ hội để các ông làm chứng cho Chúa, cho sự thật. Vì thế, Chúa muốn giúp đỡ các ông bằng cách ban thần khí để các ông có đủ sức mạnh khi đối diện với kẻ thù.

4/ Chúa khuyên các ông “Đừng sợ”, vì nếu vượt qua được ,các ông sẽ nhận được phần thưởng lớn lao trên trời. Tuy nhiên muốn được như vậy các ông phải kiên trì và bền đỗ đến cùng.

5/ Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của năm phụng vụ. Vì thế Giáo hội cho chúng ta đọc những đoạn Tin Mừng nói về ngày tận thế. Khi tận thế đến, thì sẽ có những tai họa khủng khiếp xảy ra, những gian truân chưa từng thấy, những chiến tranh tàn khốc, thiên tai đủ thứ xảy ra khắp mặt đất. Những tai họa này xảy ra với tất cả mọi người, nên không ai trốn tránh hay thoát khỏi được.

6/ Đối với các tín hữu, Chúa Giêsu còn cho biết thêm: Họ còn phải gặp những cơn bách hại ghê gớm, họ sẽ bị mọi người ghen ghét, thậm chí là bị người thân tố cáo bắt nộp họ, họ bị đưa ra tòa vì cái tội dám tin vào Chúa, một số người sẽ bị giết chết.

7/ Nhưng Chúa Giêsu lại trấn an, khích lệ. Đây là cơ hội để họ làm chứng cho Chúa, và Chúa đã căn dặn tỉ mỉ :phải làm thế nào nếu khi có dịp phải làm chứng cho Chúa.

8/ Chúa hứa sẽ giúp đỡ họ ăn nói khôn ngoan. Đừng sợ mất gì cả, cho dù là một sợi tóc trên đầu cũng không mất, và sẽ được phần thưởng lớn lao trên trời. Muốn được như vậy phải kiên trì, phải bền đỗ đến cùng.

9/ Chúa Giêsu nhắc chúng ta: Đừng bận tâm về ngày nào tận thế, hãy lo sống kiên trì trong thời hiện tại. Đối với chúng ta hôm nay là phải kiên trì cho đến cùng, hãy sống đúng tư cách của một Kito hữu đích thực, chứ đừng sống kiểu có tiếng mà không có miếng, hữu danh vô thực.

10/ Cách làm chứng cho Chúa tốt nhất chính là thể hiện tối đa tình yêu thương đối với những người khác. Chúng ta chưa phải là Kito hữu chân chính nếu chúng ta chưa thể hiện tình yêu thương nhau.

11/ Chúng ta hãy đặt câu hỏi: Tôi có yêu thương người láng giềng không? Tôi có mở rộng con tim đối với người khác không? Tôi có sẵn sàng chia sẻ điều mình có cho người khác không? Nếu chúng ta trả lời đúng được những câu hỏi đó, chúng ta mới thực là con cái của Chúa Kito.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết vui lòng chịu đựng những gian khổ Chúa gởi đến, để quyết một lòng theo đức Kito tới đỉnh đồi Can-vê và dám hy sinh vì Chúa đến giọt máu cuối cùng. Amen.**R

 

Thứ năm, 26/11/2015

Đề tài: NGÀY TẬN THẾ SẼ ĐẾN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 21,20-28)

20 "Khi anh em thấy thành Giê-ru-sa-lem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành.21 Bấy giờ, ai ở miền Giu-đê, hãy trốn lên núi; ai ở trong thành, hãy bỏ đi nơi khác; ai ở vùng quê, thì chớ vào thành.22 Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. 23 Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó! "Vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống dân này. 24 Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đày đi khắp các dân các nước, và Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày xéo, cho đến khi mãn thời của dân ngoại.

25 "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét.26 Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển.27 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.28 Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc."

SUY NIỆM:

1/ Bài Tin Mừng Chúa Giêsu muốn nói về số phận nước Do Thái và thành Yerusalem, nhất là đền Thánh Yerusalem. Dịp này Chúa muốn nói rộng ra thời kỳ tận thế.

2/ Trước hết Chúa muốn nói đến dân Do Thái đang cư ngụ tại Yerusalem,về ngày tận cùng của thành thánh / họ còn hy vọng thoát khỏi nhờ vào một vài dấu hiệu báo trước.

3/ Vì thế Chúa Giêsu khuyên các Môn Đệ và dân chúng: Hễ thấy dấu hiệu của ngày tàn phá thì phải liệu mà trốn đi ngay, bởi vì cuộc hủy diệt sẽ đến thật nhanh chóng, nó sẽ xảy ra một cách đáng sợ. Thành Yerusalem sẽ bị tàn phá, đền thờ sẽ bị bình địa khiến không còn có tảng đá nào nằm trên tảng đá nào.

4/ Cuộc tàn phá ấy sẽ thực sự xảy ra vào năm 70, trước đó đã có những điềm báo trước. Nhờ lời Chúa Giêsu căn dặn nên các Tông Đồ và giáo dân đã di tản khỏi Yerusalem.

5/ Yerusalem sẽ bị phá hủy, còn ngày tận thế thì sao? Khi nào thì ngày ấy đến? Không ai biết. Tuy vậy, Đức Giêsu lại đưa ra một tin vui, đó là “khi những biến cố ấy xảy ra, chúng ta hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên vì chính Chúa sẽ đến cứu chúng ta và đưa chúng ta đến bến bờ hạnh phúc với Người”.

6/ Nhưng Thành Yerusalem bị tàn phá thì đâu có liên quan gì đến ngày tận thế. Yerusalem bị phá hủy thì đã xảy ra rồi, còn ngày tận thế thì sao?

7/ Mối tương quan ở đây là gì? Lời Chúa báo trước về Yerusalem sẽ bị phá hủy, đã xảy ra rồi, thì lời Chúa báo trước về ngày tận thế chắc chắn cũng sẽ xảy ra.

8/ Chúa Giêsu báo trước sẽ có tận thế, đó là điều chắc chắn, còn khi nào xảy ra lại là chuyện khác, không ai biết được, không ai đoán được.

9/ Chúa Cha giữ độc quyền bí mật này, Chúa GIêsu cũng biết nhưng Ngài lại không có sứ mệnh Mạc Khải ra cho nhân loại. Cho nên bất cứ ai nói, ngày nào, năm nào cũng chỉ là phỏng đoán thôi, không đáng tin.

10/ Chúng ta không cần bận tâm về điều đó vì nó nhảm nhí và xem ra vô ích. Nó chỉ thật sự có ích khi ta dùng những lời phỏng đoán đó để chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì Chúa Giêsu khẳng định: Không ai có thể biết trước điều đó.

11/ Thay vì tò mò, bàn tán, băn khoăn vô ích về điều đó, chúng ta hãy sống đạo tích cực, sống đức tin và lòng mến thật trọn hảo tại cuộc sống hiện tại, và hãy phó thác tương lai đời mình cho Chúa. Như thế khi nào tận thế và tận thế rao sao, chúng ta cũng chẳng quan tâm và cũng chẳng cần phải sợ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con vững tin rằng con sống ở đời này vì Chúa và cho Chúa, để rồi ngày cánh chung sẽ là ngày con được gặp Chúa, ngày đó sẽ là ngày vui bất tận mà con luôn mong chờ. Amen.**R

 

Thứ sáu, 27/11/2015

Đề tài: HÃY TIN VÀO NHỮNG DẤU CHỈ CỦA THỜI ĐẠI

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 21,29-33)

29 Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: "Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. 30 Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi. 31 Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. 32 Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. 33 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.

SUY NIỆM:

1/ Nếu chúng ta tin Chúa vì những lời tiên báo đã xảy ra. Nếu chúng ta tin Chúa vì những lời cầu xin được Chúa nhậm lời. Vậy thì lúc nào chúng ta mới tin, tin mọi nơi mọi lúc hay chỉ tin vào lúc này mà lúc khác lại không tin?

2/ Người Kito hữu thường lo lắng thắc mắc, không biết ngày nào thì Chúa quang lâm. Ngày tận thế sẽ ra sao? Việc gì sẽ xảy ra? Chúa dạy ta hãy biết nhìn vào các biến cố xảy ra trong cuộc đời mình và trên thế giới, để có thể nhận biết rằng Chúa đã đến hay đang đến.

3/ Muốn nhận ra tiếng Chúa, chúng ta cần lắng tai nghe; muốn nhận ra bước chân của Chúa, chúng ta cần phải tỉnh thức, phải biết nhận ra thánh ý Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống.

4/ Ngoài ra chúng ta còn phải vững lòng tin tưởng vào lòng nhân từ của Thiên Chúa như thánh trẻ Dominico Savio. Ngài luôn sẵn sàng mọi lúc mọi nơi nên không bao giờ biết hoảng sợ, cho dù là tận thế sẽ xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào ?

5/ Bất cứ ở đâu có vật chất, có thời gian, thì ở đó có phân tán, phân ly, cùng tận. Đời người thì có hợp có tan, vũ trụ có điểm bắt đầu thì cũng sẽ có điểm kết thúc.

6/ Tất cả những gì đang có trong vũ trụ, sẽ phải qua đi với thời gian. Nói chung các tinh tú, trái đất, mặt trời, mặt trăng với tất cả vạn vật chung quanh chúng ta, hễ đã có giây phút khởi đầu thì lẽ tất nhiên cũng sẽ có ngày tàn chung cuộc.

7/ Ngày tận thế là ngày chấm dứt lịch sử nhân loại, là ngày tận cùng của thế giới. Đúng như những gì Chúa Giêsu đã nói trong Tin Mừng: Trời đất sẽ qua đi.

8/ Còn loài người chúng ta thì sao? Tất cả cũng sẽ qua đi như chưa bao giờ có mặt chúng trên trần đời này. Đời người sẽ sánh ví như mây trôi, như gió thổi, như hơi thở, như bóng câu, như hoa sớm nở tối tàn.

9/ Có biết bao nhiêu người sống trước chúng ta, giờ này họ đi đâu cả rồi. Họ đã chết, rồi đến lượt chúng ta cũng thế, hai, ba, bốn, năm chục năm hay một trăm năm nữa, sẽ chẳng có ai đang sống hôm nay mà lúc đó còn sống. Chúng ta cũng sẽ chết.

10/ Vũ trụ vạn vật, mọi thứ qua đi là hết chuyện, là xong. Còn loài người chúng ta thì không phải thế, chết rồi không phải hết, mà sự sống thật sự mới bắt đầu, sự sống đời đời mới bắt đầu.

11/ Tin hay không tin, sự sống đời sau vẫn là một sự thật mà mỗi người sớm hay muộn cũng phải đối diện. Ngay từ cuộc sống đời này, mỗi người có thể quyết định cuộc sống đời mình mai sau, đời đời hạnh phúc bên Chúa, hay đời đời phải ray rứt khổ đau.

12/ Nói rõ hơn: Cuộc sống mai sau của mỗi người đều được định đoạt bởi những việc làm tốt hay xấu ở đời này. Tóm lại, mọi sự sẽ qua đi, chúng ta không nên biết và cũng chẳng cần phải quan tâm. Nhưng điều chúng ta cần phải nắm rõ đó là: Thiên Chúa sẽ căn cứ vào cuộc sống hiện nay của chúng ta để thưởng phạt chúng ta khi chết. Cho nên đời này chúng ta phải sống thật tốt đẹp, thật đàng hoàng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cuộc đời con đang sống hôm nay là sống tạm, xin cho chúng con biết chuẩn bị sẵn sàng để đón chờ ngày Chúa đến, hầu có thể được hưởng hạnh phúc với Chúa đời sau. Amen. **R

 

Thứ bảy, 28/11/2015

Đề tài: HÃY TỈNH THỨC VÀ VỮNG TIN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 21,34-36)

34 "Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, 35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. 36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người."

SUY NIỆM:

1/ Người nhát gan luôn sợ chết, nhưng cho dù có sợ chết thì cũng đâu có cách nào thoát khỏi. Chỉ có một cách giúp chúng ta không sợ chết, đó là hãy năng suy gẫm về cái chết và chuẩn bị cho mình sẵn sàng để lãnh nhận ơn cứu chuộc.

2/ Hôm nay trước khi kết thúc bài giảng về ngày tận thế, Chúa Giêsu muốn cảnh báo mọi người về thái độ sống mà lại thiếu chuẩn bị . Sẵn đây Chúa còn đưa ra một điều kiện tiên quyết mà mọi người cần phải có đó là phải “tỉnh thức và cầu nguyện”.

3/ Cầu nguyện là tin và xin Chúa thương ban ơn nâng đỡ, giúp ta làm được những điều tốt lành, thánh thiện. Vì bản chất của chúng ta là yếu đuối, thấp hèn, luôn nghiêng chiều về những sự dữ.

4/ Tỉnh thức giúp chúng ta giữ nhà thật tốt khỏi trộm cắp, linh hồn tránh được những cơn cám dỗ của ma quỷ, những rủ rê ngọt ngào của thế gian, những ham muốn do dục vọng đê hèn của thân xác. Điều này giúp chúng ta không sa ngã phạm tội.

5/ Tỉnh thức và cầu nguyện giúp chúng ta mau mắn nhận ta thánh ý Chúa để tuân giữ, để thực hành. Tỉnh thức giúp chúng ta không chây lỳ với những tật xấu, tỉnh thức còn giúp chúng ta không đam mê những vui thú xác thịt thế gian.

6/ Bài Phúc Âm hôm nay nằm trong tuần lễ cuối cùng của năm phụng vụ mà bài Tin Mừng muốn nói đến ngày tận thế. Chúa Giêsu cho biết: Chắc chắn có ngày tận thế, đó là ngày Chúa quang lâm, ngày Chúa Chúa trở lại.

7/ Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu khẳng định chắc chắn có ngày đó, nhưng ngày đó sẽ xảy ra thật bất ngờ, không ai biết trước. Giống như chiếc lưới chụp xuống bầy chim sẻ đang ăn trên cánh đồng, như chiếc lưới chụp xuống đàn cá đang lơ lửng dưới nước.

8/ Chúa bảo phải sẵn sàng bằng 3 việc phải làm: Thứ nhất giữ mình, tránh xa mọi thứ tội lỗi, tính mê tật xấu. Thứ hai phải tính thức, đừng để cho những thứ trần tục chi phối, làm cho tâm trí lu mờ mà quên đi chủ đích của cuộc đời. Thứ ba: phải chu toàn bổn phận tôn giáo, nghĩa là phải cầu nguyện, sống thân mật với Chúa. Xin Chúa ban ơn trợ giúp vì chúng ta không có ơn Chúa sẽ không làm gì được.

9/ Ngày Chúa quang lâm, ngày Chúa trở lại chính là ngày tận thế, ngày vinh quang của Chúa, ngày Thiên Chúa tỏ uy quyền, đồng thời cũng là ngày phán xét, ngày Chúa phân xử công minh. Vì thế mọi người cần phải chuẩn bị công nghiệp cho riêng mình.

10/ Một người kinh doanh giỏi, phải biết đầu tư vốn liếng, phải biết lợi dụng hoàn cảnh để đem lại lợi lộc và sự thành công. Sống ở trần gian, mỗi người là một nhà kinh doanh được Chúa trao cho vốn liếng, thời giờ, cơ hội ; chúng ta phải biết kinh doanh cho hợp lý, để mang lại thành công cho mai sau.

11/ Hôm nay là ngày cuối cùng, chúng ta hãy kiểm điểm: chúng ta đã đầu tư thế nào, chúng ta đã sống ra sao, lời hay lỗ; lợi thân xác hay thiệt linh hồn, được đời này mà mất đời sau. Chúng ta đã phí phạm bao nhiêu vốn vào chuyện vô ích? Chúng ta chấp nhận sống chung với tội lỗi bao nhiêu lần? Chúng ta sống vì trần tục hay vì Chúa? Chúng ta cần kiểm điểm, xét lại.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu thay nguyện giúp, xin Mẹ giúp con kiểm lại đời sống để con cảm tạ Chúa, xin lỗi Chúa, để cám ơn nhau, xin lỗi nhau và giúp con quyết tâm sống đẹp lòng Chúa hơn  Amen.**R


Trở lại      In      Số lần xem: 2250
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  7
 Hôm nay:  2205
 Hôm qua:  2992
 Tuần trước:  21894
 Tháng trước:  97458
 Tất cả:  7274894
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top