Website:https://ditimchanly.org / giáodânsốngđạo/videos / CHÚA NHẬT  XXIV TN B / Người lại hỏi các ông: " Còn anh em , anh em bảo Thầy là ai "? Ông Phê-rô trả lời : " Thầy là Đấng Ky-tô ".(Mc8,29) / Lạy Chúa Giê-su , xin cho con dám tuyên xưng danh Chúa , mà còn dám sống đúng niềm tin của mình / để cho mọi người hiểu rằng : con là môn đệ đích thực của Chúa. Amen / **R

Chia sẻ Lời Chúa TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN B 2018 (Giuse Luca)

Chia sẻ Lời Chúa hằng ngày

Thứ 2 -> Thứ 7 / Tuần I THƯỜNG NIÊN B (08/01 -> 13/01/2018)

Thứ hai, 08/01/2018

Đề tài: LỜI CHỨNG DÀNH CHO ĐẤNG THIÊN SAI

CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Marco (Mc 1,7-11)

7 Khi ấy, ông Gio-an rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. 8 Tôi thì tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần.”

9 Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan. 10 Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên Người. 11 Lại có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.”

SUY NIỆM:

1/ Chúng ta có thể phân biệt hai sản phẩm có hai xuất xứ khác nhau. Ví dụ: Một món hàng do Nhật sản xuất, một món do Trung Quốc sản xuất => Hai thứ có giá cả khác nhau, chất lượng cũng khác nhau, độ bền cũng khác nhau.

2/ Phép rửa của Gioan Tẩy Giả là do con người, còn phép rửa của Chúa Giêsu là do bởi Thiên Chúa. Nhìn bề ngoài thì giống nhau, nhưng hiệu quả thì khác nhau hoàn toàn, phép rửa của Gioan chỉ là hình thức sám hối, còn phép rửa của Chúa Gie-su là để tha tội.

3/ Phép rửa của  Gioan chỉ là hình thức hoán cải, còn phép rửa của Chúa Giêsu là phép rửa của Chúa Thánh Thần.

4/ Phép rửa của Chúa Giêsu: người Kitô hữu được tháp nhập vào thân thể Mầu Nhiệm của Thiên Chúa, tham dự vào cuộc tử nạn và phục sinh của Người, được tha thứ tội nguyên tổ, được ơn tái sinh và trở nên con cái Thiên Chúa. Vì thế phép rửa của Chúa Giêsu có giá trị vượt trội.

5/ Thánh Gioan định nghĩa: Thiên Chúa là tình yêu, nhưng chúng ta không hiểu được điều đó, vì thế Thánh Gioan giải thích: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để chúng ta nhờ Ngài mà được sống.

6/ Chính Chúa Giêsu cũng khẳng định điều này. Không có tình yêu nào lớn lơn là người đã thí mạng sống mình vì bạn hữu, bằng chứng là Chúa Giêsu yêu chúng ta nên Ngài đã chết vì chúng ta.

7/ Vậy Chúa Cha yêu chúng ta như thế nào?  Bằng chứng hiển nhiên là Chúa Cha đã sai chính người Con Một xuống thế làm người, chịu chết vì chúng ta. Đúng như lời Thánh Phao-lô nói: Thiên Chúa đã không dung tha cho chính con của Ngài, nhưng đã phó nộp Ngài vì chúng ta hết thảy. Làm sao Ngài lại không ban muôn hồng ân cho chúng ta để chúng ta được hạnh phúc với Ngài.

8/ Vì sao Chúa Giêsu Giáng Sinh ? Thánh Augustino giải thích rằng: Chúa Giêsu Giáng sinh là để cho chúng ta thấu hiểu lòng Chúa yêu thương chúng ta dường nào.

9/ Thánh Benado cũng xác nhận: Tôi tin chắc lý do cốt yếu của Đấng vô hình đã muốn hiện hữu trong thân xác hữu hình của chúng ta và sinh hoạt như loài người. Mục đích là để chứng tỏ tình yêu của Ngài đối với loài người.

10/ Như thế chúng ta có thể hiểu rằng: Thiên Chúa nhập thể, là Thiên Chúa giáng sinh cũng có hồn xác như chúng ta. Ngài muốn san sẻ sự hiểu biết cho chúng ta về tình yêu, là để chúng ta cùng chung hưởng niềm hạnh phúc cũng như chịu đựng những đau thương, những yếu hèn của chúng ta. Nói tóm lại: Chúa Giêsu giáng trần vì yêu chúng ta, cốt yếu Ngài đem Tin Mừng cho chúng ta.

11/ Nếu Thiên Chúa không yêu chúng ta trước, thì liệu chúng ta có yêu mến Ngài không ? Đương nhiên là có! Nhưng vì Ngài yêu chúng ta trước cho nên chúng ta cần mau mắn đáp lại tình yêu của Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng vì thương ban cho chúng con biết bao ơn lành. Xin giúp con luôn đáp lại ân tình của Chúa bằng tấm lòng của người con thảo. Amen.---**R

 

Thứ ba, 09/01/2018

Đề tài: NGƯỜI THẦY QUYỀN UY

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Marco (Mc 1,21b-28)

21 Tại thành Ca-phác-na-um, ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường và giảng dạy : 22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư.

23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên 24 rằng : “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? Tôi biết ông là ai rồi : ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !” 25 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó : “Câm đi, hãy xuất khỏi người này !” 26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. 27 Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau : “Thế nghĩa là gì ? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh !” 28 Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

SUY NIỆM:

1/ Vào thời Đức Giêsu, các Kinh sư và Pharisêu thường ngồi trên tòa cao để giảng dạy cho dân chúng. Họ thường đưa ra những luật lệ chi li, nghiêm ngặt và bắt người khác phải tuân giữ, còn chính họ thì không phải làm gì .

2/ Cách giảng dạy của Chúa Giêsu rất khác xa những bọn người trên đây: Người không dùng cách ngồi trên tòa cao hay những quảng trường nguy nga, tách biệt, nhưng luôn gần gũi với dân chúng. Chúa dùng chiếc thuyền đánh cá để làm giảng đài, còn dân chúng thì tụ tập chung quanh, kẻ ngồi người đứng, trẻ con thì nô đùa !

3/ Giáo huấn của Chúa cũng rất khác lạ. Chúa không đặt nặng lý thuyết nhưng giảng giải rất thực tế và dễ hiểu, người nói cho biết Thiên Chúa là Cha yêu thương và Cha luôn tha thứ tội lỗi cho họ, Người khuyến khích họ sống tốt để xứng đáng là con cái Cha trên trời. Vì thế Người luôn mang đến cho họ niềm hạnh phúc, niềm vui và hy vọng.

4/ Nhìn vào gương của Chúa: Khi đi giảng đạo, Chúa Giêsu thường đem theo các Môn đệ, như vậy các ông có dịp mắt thấy tai nghe những lời giảng và các việc Chúa làm để cảm nhận và bắt chước sau này.

5/ Tư cách của Chúa trong hội đường: Người thường vào hội đường để giảng dạy, nơi hội đường Chúa Giêsu chẳng có chức vụ gì, cũng chẳng có quyền hành gì, nhưng do có thế giá mà Người được mời để giảng Kinh Thánh cho cộng đoàn, Ngài nêu cao giá trị con người do bản chất chứ không phải do hình thức bề ngoài.

6/ Vì sao thiên hạ sửng sốt ? Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người! Trách nhiệm của người dạy là hiệu quả đối với người nghe ở nơi gương sáng trong đời sống và sự xác tín về điều mình nói hơn là chỉ giảng dạy suông.

7/ Lời Chúa như một lệnh truyền: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này”. Chúa trục xuất quỷ bằng lệnh truyền, điều này chứng tỏ Chúa có uy quyền hơn ma quỷ. Chúng ta chỉ có thể thắng ma quỷ bằng uy quyền của Chúa khi chúng ta đứng về phe của Chúa và đang hiệp thông với Chúa.

8/ Thiện chí của dân chúng khi nghe Chúa giảng dạy: Dân chúng có thiện chí chú ý lắng nghe lời Chúa giảng nên mới có thể phân biệt được giá trị của Lời Chúa có uy quyền hơn lời giảng của các Kinh Sư.

9/ Chúng ta khi nghe giảng dạy, cũng phải tỏ thiện chí, cũng phải chú ý lắng nghe với lòng ngay thì mới có thể nhận thức và tiếp thu được lời giảng. Khiến lời giảng có thể giúp chúng ta biến đổi mình.

10/ Thái độ khi nghe giảng: Sau khi nghe Lời Chúa  giảng, sau khi chứng kiến phép lạ Chúa làm, dân chúng bàn tàn nhau về những điều khiến họ cảm phục Chúa. Còn chúng ta, khi nghe giảng, chúng ta thường bàn tán để phê bình, để chỉ trích hơn là để cảm phục về nội dung bài giảng và đem ra thực hành.

11/ Danh tiếng của Chúa được đồn ra: Sau khi nghe giảng, dân chúng truyền tụng nhau về sự cảm phục Chúa, khiến cho danh tiếng của Chúa càng được đồn thổi ra khắp nơi. Sau khi nghe giảng, chúng ta cần truyền nhau những điều hay lẽ phải trong lời giảng để lời giảng đó được lan rộng ra chung quanh. Đó cũng là một hình thức chia sẻ sức sống của Lời Chúa.

12/ Vì sao Chúa cần âm thầm kín đáo? Chúa cấm thần ô uế không được nói ra vì thời giờ chưa thuận tiện. Chúa muốn âm thầm kín đáo trong công việc Người làm, người Tông đồ noi gương Chúa phải biết khiêm nhường, kín đáo, đừng phô trương mà làm hỏng việc.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con ghi nhớ và mau mắn thực hành lời giáo huấn của Chúa Giêsu để con trở nên Môn đệ của thầy mình. Amen. **R

 

Thứ tư, 10/01/2018

Đề tài: CHÚA GIÊSU KHÔNG CỦA RIÊNG AI

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 1,29-39)

29 Khi ấy, vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. 30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người về tình trạng của bà. 31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy ; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. 33 Cả thành xúm lại trước cửa. 34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.

35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. 36 Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm. 37 Khi gặp Người, các ông thưa : “Mọi người đang tìm Thầy !” 38Người bảo các ông : “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.”39 Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.

SUY NIỆM:

1/ Thủ tướng Ấn Độ, Mahatma Gandhi, một vĩ nhân của người Ấn Độ, ông rất say mê Kinh Thánh và yêu mến Đức Giêsu. Một ngày nọ khi đến nhà thờ dự lễ, ông bị những người da trắng đuổi về vì ông là người da màu, ông đã ra đi và không bao giờ trở lại bất cứ nhà thờ nào nữa.

2/ Sứ mệnh của Chúa Giêsu là cứu tất cả mọi người, không loại trừ ai, cho dù là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, da trắng hay da đen, giàu hay nghèo.

3/ Thiên Chúa không phải của riêng ai, hay của riêng một tổ chức nào, hay một nhóm người nào. Vì thế chúng ta không được phép độc chiếm làm của riêng, trái lại mỗi người cần góp phần mình vào việc đem Tin Mừng đến cho anh em chung quanh.

4/ Sau khi Chúa Giêsu rời khỏi hội đường, nơi được phép giảng dạy công khai. Chúa Giêsu đến nhà ông Simon và chữa lành bệnh sốt cho bà mẹ vợ ông.

5/ Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng không chỉ bằng Lời công bố, mà còn bằng những hành động giải thoát bệnh tật phần xác, phần hồn.

6/ Chúng ta làm Tông đồ cho Chúa không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng những việc làm cụ thể có tính cách chia sẻ, giúp đỡ, khuyến khích, phục vụ, cứu giúp về vật chất lẫn tinh thần.

7/ Cách Chúa chữa cho bà nhạc gia ông Phero như là: Tiến lại gần, cầm tay, nâng bà dậy. Những cử chỉ này mang tính chân tình, tình bạn, nhân bản, khiến cho bà hết sốt. Chúng ta cũng cần có cử chỉ hòa đồng, thân tình để khích lệ tha nhân.

8/ Khi hiệp lễ, chúng ta được cầm mình Chúa trên tay để rước Chúa vào lòng là chúng ta được hiệp thông với Chúa. Lúc đó chúng ta hãy nhớ cầu xin Chúa cứu chữa chúng ta khỏi những cơn cảm sốt, ích kỷ, lười biếng và nguội lạnh chia trí khi cầu nguyện.

9/ Người ta trình bày với Chúa về những bệnh tật của bà. Trong những giây phút cầu nguyện, chúng ta nên trình lên Chúa những nhu cầu, những bệnh hoạn tật nguyền về phần xác phần hồn để xin Chúa cứu chữa.

10/ Chúa không cho quỷ nói vì chúng biết Người là ai. Chúa không tìm danh vọng, thắng lợi, vinh quang trong công việc Tông đồ, làm điều thiện không nên gây ồn ào, không khua chiên, gõ mõ.

11/ Chúa nhiệt thành trong công việc đạo đức và lo cho bản thân mình, nên từ sáng sớm đã ra đi vào nơi hoang vắng để cầu nguyện với Chúa Cha.

12/ Nhìn cách Phê-rô và các bạn ông kéo nhau đi tìm. Việc tìm Chúa là việc của tập thể và cũng cần phải hiệp nhất với nha nhân nữa. Đọc kinh chung, tham dự phụng vụ cộng đồng, hiệp dâng thánh lễ, chia sẻ lời Chúa. “Nơi nào có 2,3 người hiệp ý cầu nguyện thì có Ta luôn ở giữa họ”.

13/ Bà mẹ vợ ông Phê-rô sau khi được Chúa chữa lành bệnh, bà ân cần phục vụ Chúa và các Môn đệ. Chúng ta cũng cần phải luôn luôn sống trong tâm tình biết ơn là nhiệt tình phục vụ Chúa và hội thánh của Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con vui vì đã tìm được Chúa và được Chúa yêu thương, xin cho con biết quảng đại đem Tin Mừng của Chúa đến cho anh em con. Amen.**R

 

Thứ năm, 11/01/2018

Đề tài: CÁCH ĐỤNG CHẠM ĐẦY YÊU THƯƠNG

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.  (Mc 1,40-45)

40 Khi ấy, có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giê-su, anh ta quỳ xuống van xin rằng : “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 41 Đức Giê-su chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : “Tôi muốn, anh hãy được sạch !” 42 Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh, và anh được sạch. 43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, 44 và bảo anh : “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế ; và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.” 45 Nhưng vừa đi khỏi, anh đã bắt đầu rao truyền và loan tin ấy khắp nơi, đến nỗi Đức Giê-su không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.

SUY NIỆM:

1/ Phong hủi là căn bệnh đáng sợ từ xưa đến nay khiến cho ai cũng xa lánh và tránh tiếp xúc. Vào thời Chúa Giêsu, người bệnh phải ở cô lập / người bệnh khi ra đường buộc phải hô to “Ô uế, ô uế” để mọi người biết mà tránh xa.

2/ Chúa Giêsu không né tránh, không giữ khoảng cách. Nhưng ngược lại, Chúa đến gần, cố ý đụng chạm để chữa lành cho người mắc bệnh phong.

3/ Từ khi bác sĩ Hansen tìm ra thuốc chữa vào năm 1871, bệnh phong đã không còn đáng sợ nữa. Tuy nhiên trong thế giới hôm nay cũng còn có biết bao thân phận thê thảm, đáng thương không khác gì bệnh nhân phong ngày xưa.

4/ Đó là những người sa cơ lỡ vận, côi cút, cô nhi, già cả neo đơn, nghèo khó tật nguyền. Liệu chúng ta có dám quảng đại yêu thương giúp đỡ họ như Chúa Giêsu ngày xưa không ?

5/ Chúa Giêsu chạnh lòng, Ngài xúc động trước nỗi đau thể xác lẫn tinh thần của người phong cùi. Chúa Giêsu không phải là người vô cảm, lãnh đạm, nhưng Chúa là người dễ động lòng trắc ẩn.

6/ Chúa đụng tay: Chúa muốn chia sẻ nổi đau của người phong cùi này không chỉ bằng lời nói, bằng tình cảm suông, nhưng bằng hành động cụ thể là ra tay cứu giúp.

7/ Hãy đi trình diện tư tế và không được nói ra: Chứng tỏ Chúa là người không thích được nổi danh nơi dân chúng vì người muốn tránh những cảnh nhiệt tình, náo động ở bên ngoài.

8/ Sự trong sạch không phải chỉ có ở trước mặt Chúa mà thôi, vì Chúa chữa lành, nhưng còn phải có trước mặt người ta nữa để làm chứng rằng: Đời sống nhân bản là thước đo giá trị cho đời sống nội tâm.

9/ Trong xã hội thời đó, các bệnh truyền nhiễm như cùi, hủi, đều bị coi là một hình phạt của Thiên Chúa và bị loại ra khỏi cộng đồng Tôn giáo (Lv 13,35).

10/ Người bị bệnh hủi không được phép tiếp xúc trong xã hội. Chúng ta hãy cảm nghiệm về thân phận đau khổ và nỗi cô đơn thất vọng của người phong hủi để nhận ra thân phận đáng thương của những kẻ có tội.

11/ Người phong hủi đến quỳ xuống, van xin Chúa: Đây là lời nói và hành vi bày tỏ lòng khiêm nhường và van xin lòng thương xót của Chúa.

12/ Nhờ bày tỏ niềm tin tưởng, phó thác vào quyền năng và tình thương của Chúa nên anh ta được Chúa nhận lời. Nếu chúng ta muốn được Chúa nhậm lời, chúng ta cũng cần biểu lộ sự khiêm nhường, tín thác vào Chúa chứ không phải là đòi hỏi hay áp đặt Chúa theo ý của mình.

13/ Tôn vinh danh Chúa là bổn phận của những ai đã được diễm phúc đón nhận hồng ân của Chúa. Bắt chước người phong hủi, rao truyền và tung tin khắp nơi. Chúng ta cũng cần nhận ra ơn Chúa để rồi cao rao danh Chúa khắp mọi nơi, mọi lúc cho mọi người biết.

14/ Đi trình diện tư tế là cách chu toàn lề luật.  Nếu muốn làm chứng nhân cho Chúa, đó là thái độ vâng phục.

15/ Cảm nhận về thân phận của người phong cùi để nhận biết thân phận của kẻ tội lỗi. Và nhận ra mình cũng là thân phận như thế để mau mắn sám hối xin Chúa xót thương.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết bắt chước Chúa, mở rộng lòng ra để đón nhận mọi người, không loại trừ ai, nhất là những con người bệnh tật khổ đau phần xác, phần hồn. Amen.**R

 

Thứ sáu, 12/01/2018

Đề tài: ĐỨC TIN CỦA CỘNG ĐOÀN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 2,1-12)

1 Bấy giờ, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, 2 dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng. Người nói lời Thiên Chúa cho họ. 3 Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. 4 Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. 5 Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt : “Này con, tội con được tha rồi.” 6 Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng : 7 “Sao ông này lại dám nói như vậy ? Ông ta nói phạm thượng ! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa ?” 8 Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ : “Sao các ông lại nghĩ thầm trong bụng những điều ấy ? 9 Trong hai điều : một là bảo người bại liệt : ‘Tội con được tha rồi’, hai là bảo : ‘Đứng dậy, vác chõng mà đi’, điều nào dễ hơn ? 10 Vậy, để các ông biết : ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, –Đức Giê-su bảo người bại liệt–, 11 Ta truyền cho con : Đứng dậy, vác chõng mà đi về nhà !” 12 Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau : “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ !”

SUY NIỆM:

1/ Một em gái, nữ sinh tiểu học ở Ninh Thuận bị dị tật ở chân nên không thể đi đứng được.Bạn gái của em đã cõng em đi học suốt 6 năm liền, cho đến khi em được những người tốt bụng tặng cho chiếc xe lăn.

2/ Tin Mừng kể lại câu chuyện một người bại liệt được bạn bè khiêng đến cùng Đức Giêsu để xin Người chữa bệnh cho anh ta.

3/ Họ làm tất cả vì lòng thương mến anh, mà cùng vì một lòng tin tưởng vào quyền năng Chúa Giêsu,nên họ đã không quản ngại đường xa, nặng nhọc, tốn nhiều công sức khi phải xin chủ nhà cho phép gỡ mái và làm lại mái nhà sau khi sự việc thành công.

4/ Đáp lại tấm lòng đầy tin tưởng của họ, Chúa đã ra tay chữa lành cho người bại liệt.

5/ Chúa Giêsu đã dùng quyền năng để giúp đỡ con người. Về phần xác, Chúa chữa bệnh tật; về phần hồn, Chúa ban ơn tha tội, ban ơn thánh hóa. Phép lạ hôm nay đã minh chứng điều đó.

6/ Là ki-tô hữu, chúng ta cần làm gì? Cần giúp tha nhân chữa lành phần xác bằng các việc bác ái, phục vụ, an ủi giúp đỡ; phần hồn thì giúp họ hiểu và tin tưởng vào Chúa.

7/ Dân chúng tìm đến để xin Chúa cứu chữa, nhưng trước hết Chúa muốn giảng dạy cho họ đôi điều.Người làm Tông đồ cho Chúa cần lưu tâm mở lớp giảng dạy cho những kẻ chưa biết Chúa, mở lòng mở trí, giúp họ hiểu biết Thánh ý Chúa để họ sống theo., 

8/ Nhờ Đức tin của những người chung quanh, họ đã đồng lòng khiêng anh ta đến với Chúa,cộng với Đức tin của người bất toại ,đã sinh ra hiệu quả được tha tội và được chữa lành.

9/ Đức tin là điều kiện để đón nhận ơn Chúa là sự tha thứ / muốn được ơn Chúa cứu giúp ,Chúng ta cần có lòng vững tin vào Chúa và cũng cần đến sự trợ giúp của người khác qua việc làm, qua lời cầu nguyện của họ ,mới mong được Chúa sớm nhận lời.

10/ Chúa thấu suốt mọi tâm can. Chúa biết mọi thứ nên chúng ta cần sống ngay thẳng, thành thật vì không có điều gì có thể qua khỏi con mắt Chúa.

11/ Người bại liệt là một con người bất lực, không thể cử động theo ý mình. Muốn đón nhận ơn Chúa thì phải biết đón nhận sự giúp đỡ của tha nhân với lòng khiêm tốn.

12/ Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Vì thế chúng ta đừng dại dột kết án ai, nhưng chúng ta cần noi gương Chúa biết tha thứ cho tha nhân để xứng đáng được Chúa tha tội cho chính mình.

13/ Người tội lỗi cũng bị bất toại, bất lực trước các ơn Chúa và không thể làm gì được để có thể tạo ra công phúc.Mỗi người cần có ơn Chúa như sức mạnh giúp ta thắng lướt tội lỗi =>Vì thế chúng ta cần nhiệt tình giúp đỡ, cầu nguyện cho những kẻ tội lỗi sớm ăn năn sám hối để nhận được ơn tha thứ và ơn lành bệnh.

14/ Ai biết tin tưởng và vâng nghe làm theo lời Chúa dạy thì sẽ được Chúa biến đổi ngay tức khắc. Giống như người bại liệt lập tức đứng dậy vác chõng mà đi ra trước mặt mọi người.

15/ Nhìn mọi người đến với Chúa, chúng ta cũng phải nhiệt tình đến tham dự phụng vụ với cộng đoàn để ta gặp được Chúa! Chúng ta nên tránh cách xử sự cục bộ, khép kín, cố chấp của Phariseu.

 Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con những đôi tay và khối óc nhân hậu, để con mau mắn đem anh em con đến với Chúa để Chúa chữa lành họ. Amen.**R

 

Thứ bảy, 13/01/2018

Đề tài: CHÚA CHỈ ĐẾN ĐỂ CỨU KẺ CÓ TỘI

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 2,13-17)

13 Khi ấy, Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. 14 Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông : “Anh hãy theo tôi !” Ông đứng dậy đi theo Người. 15 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ, vì họ đông và đi theo Người. 16 Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người : “Sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi ?” 17 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói với họ : “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

SUY NIỆM:

1/ Một người tù vừa mãn hạn mới được trả tự do, anh ta đang đứng trước cửa cổng trại.Ngoài một chút không khí tự do mà anh vừa hít vào mũi, anh không còn thứ gì khác nữa, không gia đình, không sự nghiệp, không uy tín. Nếu xã hội quay lưng lại , tiếp tục xa lánh, khinh bỉ anh thì anh phải tự động mở cửa nhà tù và bước trở vào ở tiếp.

2/ Chính vì bị khinh bỉ coi thường nên phát sinh chán nản, thù ghét đời => Khiến cho anh càng có dịp phạm tội nhiều hơn, xấu xa hơn, tàn ác hơn.

3/ Trong xứ Palestine thời Chúa Giêsu, hạng người thu thuế bị coi là người xấu xa và đáng bị nguyền rủa. Vì do mang danh là công bộc của đế quốc, tiếp tay cho Roma xâm lược, làm khổ dân chúng nhiều hơn.

4/ Thêm vào đó, người thu thuế còn lạm dụng quyền hạn để lạm thu, để chèn ép tư lợi. Vì thế họ bị xếp vào hạng tội lỗi không thể dung thứ nên thường bị đời nguyền rủa.

5/ Chúa Giêsu vẫn yêu thương họ, người đã đến và cùng ăn uống với họ. Do vậy người đã mang đến cho họ sự cảm thông, tha thứ; để rồi qua việc đó Người lôi kéo họ trở về nẻo chính đường ngay. Nhờ thế họ được ơn cứu rỗi.

6/ Câu chuyện hôm nay ghi lại chuyện Chúa Giêsu kêu gọi Lê-vi, có liên hệ đến cuộc tranh luận về người tội lỗi (Mc 2,13-17).

7/ Chúa Giêsu giảng dạy ở khắp mọi nơi, nơi nào dân chúng cũng kéo đến rất đông chứng tỏ Chúa giảng dạy ở bất cứ nơi nào ,cho bất kỳ ai.

8/ Tìm hiểu một chút về người thu thuế: Theo tục lệ La Mã thời ấy, chính phủ cho phép người khác đứng ra thầu khoán  thuế. Khi nộp tiền thầu thuế cho chính phủ xong, những người này được quyền đánh thuế nặng hay nhẹ tùy ý của họ .

9/ Làm một cái nghề ngon ăn như thế thì mấy ai giữ vững được lòng tham lammà không nhũng nhiễu dân chúng. Dân chúng ghét vì họ vừa tham lam, lại vừa là tay sai đắc lực của đế quốc.

10/ Việc Chúa kêu gọi một người thu thế đi theo Người, khiến cho đám Kinh sư biệt phái tha hồ phê bình, chỉ trích. Nhưng đó lại là cách Chúa bày tỏ lòng thương yêu đối với các tội nhân.

11/ Bữa tiệc cùng ăn chung nói lên sự gần gũi thân tình đối với Chúa và các người thu thuế. Chứng tỏ Chúa dành nhiều tình thương cho kẻ tội lỗi, chính tinh thần này đã lôi kéo họ đến với Chúa.

12/ Biệt phái luật sĩ vốn có quan niệm chật hẹp, khép kín và khinh rẻ đối với người tội lỗi. Nên khi thấy Chúa Giêsu tiếp xúc thân tình với người thu thuế thì họ tỏ ra khó chịu nên đã phê bình, chỉ trích Chúa.

13/ Để sửa sai quan niệm hẹp hòi này, Chúa Giêsu đã dùng một câu ví lấy từ sách tiên tri (Osê 6,6) để nhắc lại cho họ biết Ngài đến cốt để cứu nhân độ thế.

14/ Chúa ví Kinh sư và Biệt phái như những người đang khỏe mạnh là những kẻ tự cho mình là người công chính. Nghĩa là những người không cần đến thầy thuốc, họ đã khép kín tâm hồn trước sự tác động của ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa. Nhưng với những kẻ tội lỗi, thì Chúa lại tỏ ra mình là thầy thuốc đến để cứu chữa tâm hồn những kẻ tội lỗi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con trở nên giống Chúa trong việc chê ghét tội lỗi nhưng lại đầy lòng yêu thương đối với những kẻ có tội như con, để tất cả chúng con cùng mau mắn chạy đến với Chúa. Amen.**R

 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 828
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  10
 Hôm nay:  339
 Hôm qua:  3281
 Tuần trước:  56194
 Tháng trước:  140432
 Tất cả:  4677227
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
  TrưởngnhómKinhThánhEmmaus / Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Facebook:  https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
- Youtube : Giáo Dân Sống Đạo / videos 

Chia sẻ cho bạn bè :
top