Website:https://ditimchanly.org / giáodânsốngđạo/videos / CHÚA NHẬT  MỪNG LỄ THÁNH GIA THẤT / 2018 / TRONG TUẦN BÁT NHẬT / MÙA GS / C /   CHÚA GIESU PHẢI CHU TOÀN HAI BỔN PHẬN  / XIN CHÚA GIÚP CON TRỞ THÀNH NGƯỜI CHA TỐT VÀ CŨNG LÀ NGƯỜI MÔN ĐỆ NHIÊT THÀNH CỦA CHÚA . AMEN.  **R

Chia sẻ Lời Chúa Tuần III Phục Sinh B 2018

Chia sẻ Lời Chúa hằng ngày

Thứ 2 -> Thứ 7  /  Tuần III Phục Sinh (16/04 -> 21/04/2018)

Thứ hai, 16/04/2018

Đề tài: LƯƠNG THỰC TRƯỜNG SINH

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Yn 6,22-29)

22 Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giê-su lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. 23 Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Ti-bê-ri-a đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. 24 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người. 25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?" 26 Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. 27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." 28 Họ liền hỏi Người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" 29 Đức Giê-su trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến."

Bài chia sẻ của Yuse Luca:

1/ Đời của những con người chạy theo thuyết thực dụng chỉ xoay quanh trong 4 chữ: “Làm, ăn, chơi, ngủ”.

2/ Đối với những người Ki-tô hữu thì ngoài những công việc phục vụ cho thân xác ra, họ còn phải biết nuôi linh hồn mình bằng thứ bánh trường sinh do Thiên Chúa ban.

3/ Cơm áo gạo tiền là những thứ quá bức thiết cho đời sống con người. Dân chúng hôm nay chạy đi tìm kiếm Chúa cũng chỉ vì họ vừa được ăn no nê.

4/ Chúa Yesus mời gọi họ đừng chỉ lo đi tìm kiếm những thứ của ăn hay hư nát, nhưng còn phải biết đi tìm những thứ lương thực trường sinh, để bảo đảm cho mình có được sự sống đời đời. Đó cũng chính là mình máu Chúa Ki-tô.

5/ Phúc Âm hôm nay thuật lại việc sau khi Chúa Yesus hóa bánh ra nhiều, Chúa Yesus bảo các Môn Đệ chèo thuyền qua bên kia biển hồ; còn một mình Chúa ở lại cầu nguyện. Trong đêm tối, Chúa Yesus đi trên mặt biển để đến với các Môn Đệ và làm cho gió to biển động lặng yên.

6/ Khi Chúa Yesus bước lên bờ, thì đã có rất đông dân chúng chờ đón Chúa. Chúa tiếp tục giảng dạy và bảo họ: Các ông hãy ra sức làm việc không phải vì lương thực hay hư nát, nhưng để có được lương thực trường tồn mang lại hạnh phúc trường sinh.

7/ Làm việc là một nhiệm vụ, cũng là một đặc ân của con người. Thánh Phao-lô đã nói nặng: “Ai không làm thì đừng có ăn”, nhưng điều chính yếu là ta làm việc vì mục đích gì? Làm cho ai? Đem lại kết quả như thế nào?

8/ Dù chúng ta làm việc gì và làm thế nào chăng nữa, thì sự thật vẫn là sự thật. Sự thật là: làm việc chỉ là phương tiện chứ không phải là mục đích, là cứu cánh.

9/ Mục đích làm việc của con cái Chúa là nước Trời, cho nên phải làm vì nước Trời. Đó phải là những việc lành, và chỉ có những việc lành mới theo ta về bên kia thế giới, về đời sau với chúng ta mà thôi.

10/ Nhìn vào thực tế, có nhiều người cố gắng làm việc rất tốt, rất thành công, nhưng họ quên đặt nền tảng thế nào cho đúng. Cho nên mọi thứ họ cố gắng gầy dựng đều sụp đỗ hết như là công dã tràng, như là ông phú hộ trong bài Tin Mừng.

11/ Nhiều người đã đặt của cải vật chất lên trên giá trị của con người mình, nên khi ra trước Tòa Chúa, họ chẳng được công phúc gì mà còn bị phạt.

12/ Làm việc là điều rất cần thiết nhưng làm việc để làm gì và làm mưu cầu lợi ích cho ai? Đó mới là điều hệ trọng nhất. Nhiều người làm việc rất tận tâm, họ làm việc rất nhiều, họ xây rất nhiều căn nhà, nhà ở đời này, nhưng toàn xây bằng những vật liệu rẻ tiền. Vì vậy đến lúc chung cuộc, những thứ họ đã khổ công xây dựng cũng chẳng còn.

13/  Có người xây dựng sự nghiệp của mình bằng vàng bạc, đá quý, có người làm bằng gỗ, có người làm bằng rơm rạ. Xây bằng vật liệu nào thì cũng tốn công, cho nên phải tốn công cho đúng, làm sao để cuối cùng rồi không bị uổng phí, vô ích.

14/  Chúng ta đang sống, đang hăng hái làm việc để phục vụ bản thân, gia đình, xã hội. Chúng ta cần hồi tâm suy nghĩ lại: Những công việc chúng ta làm có lợi ích gì không, ai sẽ được lợi? Có hại thì ai phải gánh chịu? Những việc làm hôm nay của ta có lợi ích gì cho mai sau không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con bánh sự sống, là thứ bánh Mana bởi trời, để sau khi chúng con lìa cõi thế này, chúng con sẽ được hưởng phúc trường sinh với Chúa. Amen.

Bài chia sẻ của LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP:

"Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến."

1/ Dân chúng kéo nhau đi tìm Chúa Giêsu vì muốn được ăn no: Trình thuật hôm nay tiếp tục trình thuật Chúa làm phép lạ “Bánh hóa nhiều” cho dân chúng ăn no nê; sau đó, họ muốn tôn Ngài làm vua. Chúa Giêsu truyền lệnh cho các Tông-đồ chèo thuyền qua Capernaum trước, còn Ngài đi lên núi cầu nguyện. Ngài đến cứu các ông khi Biển Hồ dậy sóng và đưa các ông cặp bến bình an.

Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giêsu lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Tiberias đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. Vậy khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Capernaum tìm Người.

Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?"

Đức Giêsu thấu hiểu những gì trong lòng họ, nên Ngài đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.”

2/ Chúa Giêsu khuyên họ hãy tìm những giá trị vĩnh cửu.

(1) Lương thực hư nát và không hư nát: Ngài khuyên bảo họ: “Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." Lương thực mau hư nát Chúa Giêsu muốn nói ở đây là của ăn uống nuôi dưỡng phần xác, chúng vào qua cửa miệng rồi tan biến đi. Lương thực không hư nát là Lời Chúa và Mình Thánh Chúa như sẽ được đề cập đến gần cuối chương 6; những lương thực này sẽ nuôi dưỡng phần linh hồn của con người, và giúp họ đạt đến cuộc sống vĩnh cửu sau này.

(2) Thi hành thánh ý của Thiên Chúa: Họ liền hỏi Người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" Đức Giêsu trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến." Ngoài những lương thực mà Chúa Giêsu sẽ ban cho, họ còn phải luôn mong muốn chu toàn thánh ý Thiên Chúa, như chính Chúa Giêsu đã tuyên bố với các Tông-đồ khi các ông thúc giục Ngài ăn: “Của ăn Ta là làm theo ý Đấng đã sai Ta” (Jn 4:34). Ý của Thiên Chúa muốn cho mọi người là tin vào Chúa Kitô để được hưởng ơn Cứu Độ.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Chúng ta phải giữ một thái độ khách quan và thiện chí khi đi tìm sự thật, và cầu xin để Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn chúng ta nhận ra sự thật.

- Chúng ta phải dùng sự khôn ngoan của Thiên Chúa ban để nhận ra và hướng dẫn người khác nhận ra và chấp nhận sự thật. Đừng bao giờ dùng sức mạnh để bắt ép, và dùng những mưu mô thủ đọan để truy tố những người công chính.

- Chúng ta hãy ra sức tìm những của ăn không hư nát: Thiên Chúa, Lời Chúa, Mình Chúa, Ý Chúa, sự thật, cuộc sống đời sau, công bằng và bác ái… Đừng để những lo lắng và cám dỗ thế gian làm chúng ta quên đi hay không dám sống cho những giá trị vĩnh cửu này.

 

Thứ ba, 17/04/2018

Đề tài: TÔI LÀ BÁNH BỞI TRỜI

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Yn 6,30-35)

30 Họ lại hỏi: "Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? 31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời." 32 Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, 33 vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian." 34 Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy." 35 Đức Giê-su bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”

Bài chia sẻ của Yuse Luca:

1/ Con người sống ở đời, ai cũng tìm mọi cách để sống lâu, sống khỏe, không ai muốn chết sớm. Nhưng tất cả mọi người đều thất bại.

2/ Chúa Yesus là con đường, là ánh sáng chỉ đường. Ai đi theo lời khuyên của Ngài thì không phải đi trong đêm tối của sự chết.

3/ Chúa Yesus Mạc Khải cho loài người biết: Ngài là bánh trường sinh và mời gọi con người hãy đến và dùng thứ bánh mà Ngài tặng ban nhưng không đó.

4/ Chúa Yesus là tấm bánh bẻ ra cho nhân loại. Ngài trao ban tất cả cho con người, vì thế Chúa mời gọi chúng ta phải biết chia sẻ thứ tình yêu ấy cho những anh chị em kém may mắn hơn mình.

5/ Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc người Do Thái đưa đề tài để Chúa Yesus diễn tả quyền năng của Thiên Chúa: “Tổ tiên chúng tôi đã ăn Mana trong Sa Mạc”, như có lời chép: “Người đã cho họ ăn bánh bởi trời”, Chúa Yesus đã dùng chính đề tài này để dạy cho họ về phép Thánh Thể.

6/ Mana là bánh Thiên Chúa ban từ trời xuống làm lương thực nuôi dân Do Thái trong thời gian còn trong hoang địa. Thiên Chúa đã nuôi họ suốt 40 năm để biểu lộ sự hiện diện và sự quan phòng của Ngài.

7/ Dân Do Thái luôn ca tụng loại bánh này, họ gọi là bánh bởi trời, bánh Thiên Thần. Theo truyền thống thì Mana là dấu hiệu vĩ đại nhất, đây cũng là bằng chứng dân Do Thái tin vào ông Moisen.

8/ Bây giờ Chúa Yesus muốn họ tin vào Ngài, nên họ đòi Chúa làm một dấu lạ gì để họ tin, rồi họ đem đề tài Mana để nói với Chúa và so sánh Chúa với ông Moisen.

9/ Chúa muốn dùng đề tài Mana để dạy cho mọi người ở mọi thời đại biết rằng: Không phải ông Moisen đã làm ra Mana, cũng không phải ông Moisen đòi ban Mana cho tổ tiên họ, ông Moisen chỉ là dụng cụ của Thiên Chúa, chính Thiên Chúa mới ban Mana. Tuy nhiên Mana chưa phải là bánh thật bởi Trời.

10/ Mana chỉ là hình bóng của một thứ bánh thật đó là bánh trong Phép Thánh Thể sau này. Thiên Chúa chỉ ban Mana trong thời gian dân Do Thái còn ở trong Sa Mạc, bởi vì tất cả những người ăn Mana trong Sa Mạc cũng đều đã chết.

11/ Bánh đích thực bởi Trời chính là Phép Thánh Thể, là chính Máu Thịt con Thiên Chúa đã chịu sát tế. Bánh này có đặc tính: Tăng sức mạnh trong thời gian con người còn sống kiếp lữ thứ và cuối cùng thì ban sự sống đời đời cho họ.

12/ Bài Tin Mừng nhắc chúng ta một bài học quan trọng: Ông Moisen và tổ tiên Do Thái ăn Mana trong lúc vượt qua Sa Mạc. Cuộc đời chúng ta hôm nay sống trong trần thế, cũng được coi như một cuộc vượt qua trong Sa Mạc, chúng ta cần có lương thực, đó là Mình Máu Thánh Chúa, là thứ bánh bởi Trời đích thực, bánh Thánh Thể là bánh bởi Trời.

13/ Nếu chúng ta không ăn bánh này, chúng ta sẽ không về trời được. Chúng ta phải siêng năng rước Thánh Thể Chúa, đó là lương thực bảo đảm đưa chúng ta về tới nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã nói: “Ta là bánh hằng sống”, xin cho con luôn kết hiệp với Chúa qua bàn tiệc Thánh mà Chúa mời gọi chúng con mỗi ngày. Amen.

Bài chia sẻ của LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP:

"Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”

1/ Chúa Giêsu sửa sai sự hiểu biết, ý hướng, và hành động sai lầm của dân chúng:

(1) Đi tìm Chúa với ý hướng sai lầm: Vừa chứng kiến phép lạ “Bánh hóa nhiều” của Chúa Giêsu làm để nuôi 5,000 người, thay vì biết cám ơn Chúa đã lo lắng cho họ có của ăn, và nhận ra Ngài là Đấng Thiên Sai; giờ đây họ lại ích kỷ chỉ biết lo cho mình, và thách thức Chúa: "Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây?”

(2) Hiểu biết sai về sự kiện lịch sử: Họ nói: “Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời." Chúa Giêsu sửa sai họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Moses đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời.”

2/ Chúa Giêsu mặc khải Ngài là Bánh Trường Sinh: Ngài nói với họ: “Chính Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian." Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy." Đức Giêsu bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”

Con người rất khôn ngoan trong việc tìm kiếm và tích trữ những lương thực phần xác; nhưng lại rất khờ dại trong việc tích trữ các lương thực cho trí tuệ và cho phần linh hồn. Họ có thể bỏ mọi thời gian và nỗ lực đi tìm của cải chóng qua; nhưng không dám dành thời giờ cho việc học hỏi Lời Chúa và tham dự Bí-tích Thánh Thể hằng ngày. Dầu Chúa Giêsu đã tuyên bố Ngài là Bánh Trường Sinh: ai ăn sẽ sống, và ai không ăn sẽ chết; con người vẫn lơ là với những lời của Ngài. Chẳng lạ gì mà họ đang quay cuồng trong biển trần gian mà không biết đường nào để thoát ra ngoài.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Khi chọn làm môn đệ Chúa, chúng ta chọn bỏ ý riêng, để họa cuộc đời chúng ta theo đường lối của Chúa. Khi phải đương đầu với bách hại của thế gian, chúng ta không được lấy oán báo oán; nhưng phải cầu nguyện và tha thứ cho những người đã bách hại chúng ta.

 

Thứ tư, 18/04/2018

Đề tài:    BÁNH SỰ SỐNG   CHÍNH LÀ TÔI

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Yn 6,35-40)

35 Đức Giê-su bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! 36 Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy tôi mà không tin. 37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, 38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. 39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. 40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết."

Bài chia sẻ của Yuse Luca:

1/ Đứa bé khi lớn lên đều nhờ vào bầu sữa mẹ, người Ki-tô hữu cũng lớn lên nhờ vào ân sủng của Đức Ki-tô. Em bé lớn lên nhờ tình thương của cha mẹ, chúng ta lớn lên nhờ kết hiệp mật thiết với tình yêu Chúa Yesus.

2/ Chúa Yesus thấy dân chúng đói khát vì đi theo Chúa nghe giảng dạy. Chúa chạnh lòng thương nên làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho dân chúng ăn no nê.

3/ Chúa Yesus cho họ ăn no phần xác mà còn thêm sức cho họ về phần tinh thần khi người khẳng định: “Chính tôi là bánh ban sự sống”.

4/ Chúa Yesus muốn thể hiện tình yêu thương cho nhân loại bằng cách biến mình thành của ăn để nuôi sống mọi người.

5/ Đói và khát là hai tình trạng có liên can tới sự sống thể xác của một con người. Đến với tôi và tin vào tôi là 2 vế Chúa dùng để bổ túc cho nhau khiến cho chúng ta hiểu rằng: Chúa là điều kiện tối cần cho sự sống của chúng ta.

6/ Chúa Yesus dùng cách nói khôn ngoan để mời gọi chúng ta đến với Chúa và tin vào Chúa. Ý Chúa muốn diễn tả Ngài là bánh làm cho chúng ta khỏi phải đói khát, tức là không còn đói khát bất cứ thứ gì nữa, bởi vì thứ mà Ngài ban là sự sống vĩnh cửu, ngoài thứ này ra, chúng ta không còn cần thứ gì nữa.

7/ Tất cả chúng ta đang hiện diện trên cỏi đời này hôm nay. Chúng ta đều đang sống, nhưng chúng ta không thể hiểu sống là gì, sự sống đến với ta lúc nào, và nó ra đi lúc nào không ai biết được.

8/ Chúng ta có thể trả lời được nếu chúng ta tìm hiểu trong Kinh Thánh: Sự sống của chúng ta là bởi Thiên Chúa, Thiên Chúa tạo dựng nên sự sống của muôn loài, muôn vật trong vũ trụ và cả con người nữa. Không ai có thể cho cái mà mình không có, Thiên Chúa là sự sống, là nguồn sống nên Ngài mới trao ban sự sống cho chúng ta được.

9/ Khi Chúa Yesus tuyên bố: “Tôi là sự sống, tôi là bánh trường sinh, bánh sự sống chính là tôi”. Chúa Yesus muốn quả quyết rằng: Chính Ngài và chỉ duy nhất một mình Ngài là lương thực, là sự sống của mọi người.

10/ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống trần gian và Ngài còn ban cho chúng ta sự sống đời đời, mà ngay khi còn ở trần gian này, chúng ta đã khởi sự có sự sống ấy qua việc chúng ta rước lấy Thánh Thể Chúa.

11/ Chúng ta cần phải đến với Chúa Yesus, nhưng không phải đến một lần là đủ. Lòng tin và yêu Chúa phải được nuôi dưỡng, phải được gia tăng, phải được lập lại mỗi ngày nhờ gặp gỡ Chúa thường xuyên trong Lời Chúa và trong khi nhận lãnh Thánh Thể Chúa là lương thực cần thiết cho mỗi Ki-tô hữu.

12/ Nếu chúng ta không đến với Thánh Thể Chúa và Lời Chúa, có nghĩa là chúng ta đã từ chối Chúa, không muốn sống với Chúa, không muốn trở nên giống Chúa. Như vậy, chúng ta không muốn có đời sống tốt đẹp ở đời này và cũng không muốn có được sự sống đời đời tốt đẹp ở kiếp sau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lương thực hằng ngày nuôi sống thân xác và ban cho con lương thực trường sinh để nuôi sống linh hồn chúng con, để chúng con khi qua khỏi đời này rồi , sẽ được sống mãi bên Chúa. Amen.

Bài chia sẻ của Lm Anthony Đinh Minh Tiên:

Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời.

1/ Chúa Giêsu là Bánh Trường Sinh: Đức Giêsu bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy tôi mà không tin.”

Khi Chúa Giêsu nhập thể và loan báo Tin Mừng cho người Do-thái, họ bị đặt trong tình trạng buộc phải lựa chọn một trong hai điều: tin hay không tin vào Ngài. Nếu họ chọn để tin vào Ngài, họ sẽ đạt được cuộc sống muôn đời. Nếu họ chọn không tin vào Ngài, họ sẽ không đạt được cuộc sống muôn đời.

Bằng sự tự do lựa chọn tin hay không tin nơi Chúa Giêsu, con người tự phán xét lấy mình; vì Thiên Chúa không sai Người Con của Ngài đến luận phạt thế gian, nhưng là để cứu thế gian (Jn 3:16-21). Chúa Giêsu mở rộng vòng tay để đón mọi người: “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi.” Không có sự tiền định cho ai phải lên thiên đàng hay phải xuống hỏa ngục trong Kế Họach Cứu Độ của Thiên Chúa.

2/ Chúa Giêsu mặc khải thánh ý của Thiên Chúa cho mọi người: “Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết."

Theo Kế Họach của Thiên Chúa, Ngài muốn cho mọi người được cứu độ, và Máu Thánh của Chúa Giêsu đổ ra là cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, nói như thánh Augustinô, để cứu độ con người, Chúa cần sự cộng tác của cá nhân đó bằng cách đòi họ phải tin vào Đức Kitô.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Chúa Giêsu đã được Chúa Cha sai đến để thi hành Kế Hoạch Cứu Độ của Thiên Chúa. Ngài đã chết và sống lại để hoàn thành Kế Hoạch của Thiên Chúa. Vì thế, mọi người đều có thể được cứu độ nếu họ tin vào Chúa Giêsu.

- Để mọi người tin vào Chúa Giêsu, cần có những người đi rao giảng Tin Mừng và dám làm chứng cho Ngài.

- Tất cả chúng ta có đức tin vì đã được nghe những nhà truyền giáo rao giảng Tin Mừng và hưởng ơn phúc của những chứng nhân đã đổ máu làm chứng cho Chúa. Chúng ta có bổn phận phải tiếp tục loan truyền Tin Mừng và trở thành những chứng nhân, để mọi người nhận biết và tin vào Đức Kitô. 

 

Thứ năm, 19/04/2018

Đề tài: CHÚA YESUS LÀ CHIẾC CẦU NỐI

Tin Mừng Chúa Yesus Ki-tô theo Thánh Gioan (Yn 6,44-51)

44 Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. 45 Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. 46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. 47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. 48 Tôi là bánh trường sinh. 49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. 50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."

Bài chia sẻ của Yuse Luca:

1/ Khi bạn mở mắt ra, bạn sẽ thấy rất nhiều thứ. Thế nhưng không phải tất cả những gì bạn thấy được cũng giúp bạn tin được đâu, có những thứ thấy nhưng không thể tin, có nhũng thứ bạn tin nhưng lại không thể thấy.

2/ Con người luôn khao khát được tìm thấy hạnh phúc đích thực. Thế nhưng hạnh phúc đích thực ấy ở đâu? Hạnh phúc đích thực chỉ có thể tìm thấy ở nơi Thiên Chúa , vì Ngài là cội nguồn của niềm vui và hạnh phúc đích thực.

3/ Điều kiện tiên quyết để tìm thấy được hạnh phúc và sự sống đời đời, đó là tin vào Chúa Yesus và chạy đến với Người.

4/ Sau khi nghe Chúa Yesus giới thiệu Ngài là bánh hằng sống bởi trời ban xuống,  Người Do Thái la ó phản đối bằng những lời mỉa mai, điều đó chứng tỏ rõ sự cứng lòng tin của họ, con mắt của họ chỉ trông thấy những thứ ở dưới đất, nhưng không thể đón nhận những Mạc Khải cao siêu .

5/ Chúa Yesus vẫn muốn nói rõ cho họ biết: Ngài là Đấng bởi trời mà đến, Ngài nói lời Thiên Chúa, cho nên ai đón nhận Ngài là đón nhận Thiên Chúa, ai nghe lời Ngài là nghe lời Thiên Chúa.

6/ Chúa muốn nhắc đi nhắc lại lời mà người Do Thái không muốn nghe. Chúa Yesus vẫn giữ nguyên lời quả quyết: “Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin vào tôi thì có được sự sống đời đời; tôi là bánh trường sinh”.

7/ Chúa cũng muốn bảo với những Ki-tô hữu chúng ta hôm nay rằng: Ngài là bánh trường sinh, bởi vì Ngài là Thiên Chúa hằng sống, vì thế kẻ ăn bánh này thì được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa, cho nên những kẻ đón nhận Ngài không những bằng lòng tin, mà còn phải ăn bánh và thịt Ngài nữa.

8/ Chúa Yesus dạy chúng ta về bí tích Thánh Thể, chúng ta có chấp nhận với lòng tin hay không? Nếu chúng ta không lãnh nhận lương thực này, là chất bổ dưỡng bởi trời, thì chúng ta sẽ bị đoán phạt, xét xử và chết đời đời. Cũng như khi chúng ta đang bệnh tật, thuốc men không chịu uống, nhất định từ chối thì việc chúng ta không khỏi bệnh là tại mình thôi.

9/ Ai trong chúng ta cũng muốn ăn no mặc ấm, ăn ngon mặc đẹp, muốn cho gia đình hạnh phúc, kể cả những người đã đầy đủ, họ cũng vẫn muốn mơ ước thêm.

10/ Nếu sau khi sống 50-70 năm tại trần thế, rồi sau đó chúng ta lại muốn sống hạnh phúc mãi mãi bên Chúa thì hãy siêng chạy đến với Bí Tích Thánh Thể. Hãy hết lòng tin tưởng vào bánh Thánh là lương thực cho chúng ta được ấm no để đi hết quảng đời còn lại này, sau đó được về quê trời.

11/ Thánh Thể không phải chỉ là một lời hứa giúp ta có được cuộc sống bất tử, mà còn là một bảo chứng: Mai sau  thân xác này cũng được dự bàn tiệc Thiên Quốc! Tiệc Thánh Thể chỉ là khai vị, hãy siêng năng đến với bí tích Thánh Thể để bảo đảm có cuộc sống hạnh phúc muôn đời mai sau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là nguồn vui và là nguồn hạnh phúc đời con, xin ban cho con  ơn Thánh sủng nơi bí tích Thánh Thể, để con được bền đỗ đến cùng mà về với Chúa và được hưởng phúc trường sinh. Amen.

Bài chia sẻ của LM Anthony Đinh Minh Tiên:

Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.

1/ Chúa Giêsu dạy dỗ con người: Ngài tuyên bố: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.” Có nhiều người dựa vào câu tuyên bố này để bênh vực chủ thuyết Tiền Định: Tất cả mọi người đã được Thiên Chúa tiền định cho được lên Thiên Đàng hay phải xuống hỏa ngục. Nếu Thiên Chúa lôi kéo ai, người đó mới có thể đến và tin vào Đức Kitô, và được lên Thiên Đàng. Nếu Thiên Chúa không lôi kéo, làm sao một người có thể đến và tin vào Đức Kitô? Hậu quả là người đó sẽ phải sa hỏa ngục, cho dù có muốn lên Thiên Đàng!

Điều quan trọng là phải hiểu hai chữ “lôi kéo.” Bằng cách nào Thiên Chúa “lôi kéo” con người đến với Chúa Giêsu? Thiên Chúa lôi kéo con người đến với Đức Kitô không phải như người ta xỏ mũi để kéo con bò, hay như bộ máy kéo theo các toa xe lửa, nhưng Ngài: (1) Cung cấp cơ hội để con người có thể nghe Lời Chúa và được dạy dỗ, như Chúa Giêsu nói: “Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi.” Lời ngôn sứ mà Chúa đề cập đến ở đây là Isa 54:13 và Jer 31:33. (2) Ban Thánh Thần để Ngài hoạt động bên trong con người, giúp con người nhận ra sự thật, và thúc đẩy con người để mạnh dạn tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô.

2/ Chúa Giêsu nuôi dưỡng con người bằng chính Mình Người: Niềm tin vào Đức Kitô không phải chỉ một lúc con người tuyên xưng đức tin và chịu Phép Rửa; nhưng trải dài trong suốt cuộc đời các tín hữu. Để giữ đức tin sống động và trung thành đến cùng, con người cần được nuôi dưỡng như Chúa Giêsu nói với dân chúng: “Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn Manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Bí-tích Thánh Thể không phải là việc làm cũng được, không làm cũng không sao; nhưng là việc tối quan trọng: Ai không ăn Mình Chúa, sẽ không có nghị lực để chống trả chước cám dỗ của thế gian và ma quỉ, và sẽ khó lòng trung thành với Đức Kitô trọn đời.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Sự trở lại của con người và tin vào Đức Kitô nằm trong Kế Hoạch Cứu Độ của Thiên Chúa: Ngài cho con người có cơ hội để nghe Tin Mừng, đồng thời cung cấp ơn thánh bên trong để giúp con người nhận ra sự thật và thúc đẩy con người tin vào Đức Kitô.

- Chúa Giêsu vẫn không ngừng dạy dỗ chúng ta qua Lời Chúa, và nuôi dưỡng chúng ta bằng chính mình Ngài qua Bí-tích Thánh Thể. Chúng ta hãy năng chạy đến với hai nguồn sức mạnh chính này để học khôn ngoan và được nuôi dưỡng hằng ngày.

Thứ sáu, 20/04/2018

Đề tài: CHÚA TRAO BAN CHÍNH MÌNH

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Yn 6,52-59)

52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" 53 Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời." 59 Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.

Bài chia sẻ của Yuse Luca:

1/Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh trong đại dương, nhưng là để in dấu lại trên mặt đất trong trái tim của người khác.

2/ Vì yêu nhân loại, Chúa Yesus đã tự hiến mình làm của ăn nuôi sống linh hồn chúng ta. Đây cũng là dấu chỉ hùng hồn nhất của một con người dám hy sinh mạng sống mình vì kẻ khác chỉ vì yêu.

3/ Cũng vì yêu nhân loại, Chúa Yesus đã trở nên tấm bánh nhỏ để ở lại và nuôi sống loài người cho đến ngày tận thế.

4/ Khi nghe Chúa Yesus nói: “Thịt và Máu Ngài là của ăn uống ban sự sống đời đời”. Người Do Thái đã phản ứng mạnh mẽ, họ đã xô xát với Lời Chúa: “Làm sao ông này có thể làm được những điều như thế”.

5/ Họ đã hiểu Lời Chúa theo nghĩa đen, một nghĩa dễ hiểu nhất của họ. Chúa Yesus vẫn là người như họ thì làm sao dám lấy thịt mình mà cho họ ăn, phản ứng này cho thấy Chúa Yesus đã đưa ra một Mạc Khải mới.

6/ Cho dù người Do Thái phản ứng dữ dội thì Chúa Yesus cũng không rút lời. Chúa còn tuyên bố rõ hơn: Ngài còn quả quyết hơn: “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, là tôi sẽ cho họ sống lại ngày sau hết”.

7/ Chất bổ dưỡng do Mình Thánh Chúa mang lại cho kẻ lãnh nhận là sự sống muôn đời là được Phục Sinh từ trong cõi chết.

8/ Của ăn phần xác thì biến thành Máu Thịt  phần xác, còn khi ta ăn thịt và uống Máu Chúa đưa ta đến sự kết hiệp mật thiết với Chúa“Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy”.

9/ Chúa Yesus muốn làm một cuộc so sánh hiệu lực giữa mana cũ và mana mới: Mana cũ thì những người ăn nó cũng đã chết, còn thứ mana mới thì con người ăn nó sẽ được sống muôn đời.

10/ Chính người Do Thái gợi lại câu chuyện mana, thì chính Chúa Yesus dùng câu chuyện ấy để làm một cuộc so sánh và Mạc Khải về bánh bởi trời đích thực => Là bánh ban sự sống muôn đời.

11/ Mục đích của Chúa Yesus hôm nay là giảng dạy về bánh trường sinh là Bí Tích Thánh Thể. Chúng ta đến với Thánh Thể là đến với nguồn sống, là chúng ta gặp gỡ Chúa thật.

12/ Khi lãnh nhận Chúa Yesus trong bí tích Thánh Thể là chúng ta thông dự vào sự sống của Ngài, nên chúng ta cũng phải sống giống như Ngài, Ngài sống như thế nào thì chúng ta cũng phải sống như vậy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng con Mình Máu Thánh Chúa để nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Xin Chúa cho chúng con khi đón nhận tình Chúa trao ban thì cũng biết trao ban tình yêu ấy cho anh em chúng con. Amen.

Bài chia sẻ của Lm Anthony Đinh Minh Tiên:

Chúa Giêsu có thể nuôi dưỡng con người bằng Mình Ngài.

1/ Chuyện không thể đối với con người: Người Do-thái có thể hiểu “bánh từ trời xuống,” vì cha ông họ đã từng ăn Manna trong sa mạc; nhưng khi Chúa Giêsu đồng hóa “bánh từ trời xuống” với thịt của Ngài (sárk), họ liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?"

Chúa Giêsu cắt nghĩa chi tiết hơn: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.” Không những chỉ dùng hai danh từ thịt (sárk) và máu (aima), Ngài dùng hai động từ nhai (trogein) và uống (piein), như khi con người ăn và uống lương thực phần xác. Điều này chứng tỏ Chúa Giêsu muốn nói tới nghĩa đen, chứ không còn là nghĩa biểu tượng nữa. Con người qua mọi thời vẫn chối bỏ sự hiện diện sống động và đích thực của Chúa Giêsu qua Bí-tích Thánh Thể: có người cho Bánh đây là Lời Chúa, có người cho sự hiện diện chỉ có tính cách thiêng liêng; đơn giản vì họ cho việc nuôi dưỡng bằng thịt và máu Chúa là điều không thể!

2/ Phải ăn Mình Chúa mới có thể sống muôn đời: Chúa Giêsu tiếp tục nhấn mạnh tới sự cần thiết của Bí-tích Thánh Thể: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời." Sự sống Chúa Giêsu muốn đề cập tới ở đây không chỉ là sự sống thể lý (psyche), nhưng là sự sống thần linh và muôn đời (zoe). Điều khác biệt giữa hai lương thực: lương thực phần xác chỉ có thể đem lại sự sống thể lý; nhưng Mình và Máu Chúa sẽ mang lại cho con người sự sống thần linh, và họ sẽ được sống muôn đời. 

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Chúng ta đừng bao giờ giới hạn Thiên Chúa vào sự hạn hẹp của con người. Khi nào chưa hiểu những điều Thiên Chúa làm, hãy lấy đức tin bù lại.

- Chúng ta phải luôn tin tưởng Thiên Chúa có thể làm mọi sự. Hãy mau mắn thi hành những gì Ngài truyền; nhất là năng lãnh nhận Bí-tích Thánh Thể.

- Những ai chống lại Thiên Chúa thì cũng giống như người đưa chân đạp mũi nhọn: chân sẽ rách nát chảy máu mà mũi nhọn chẳng hề hấn gì!

- Khi bị sửa sai đúng, chúng ta cần khiêm nhường nhìn nhận lỗi lầm của mình, và tìm cách sửa sai để cuộc sống tốt đẹp hơn. Đừng quá tức giận đến độ la hét, chửi rủa, và giết hại người công chính.

- Để có sức lực chiến đấu, chúng ta phải năng lãnh nhận Mình Thánh Chúa. Nếu không có sức mạnh của Bi-tích Thánh Thể, chúng ta không thể nào đương đầu với những cám dỗ và bách hại của thế gian.

 

Thứ bảy, 21/04/2018

Đề tài: NHỮNG DẤU LẠ KÈM THEO LỜI RAO GIẢNG

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Marco (Mc 16,15-20)

5 Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ." 19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

Bài chia sẻ của Yuse Luca:

1/ Luật lệ không bao giờ khiến cho con người được tự do. Bổn phận của con người là phải biến luật lệ trở thành tự do.

2/ Trước khi về trời, Chúa Yesus sai các Tông đồ tiếp tục đi loan báo Tin Mừng cứu độ cho mọi người, Chúa không ép buộc hay dùng thủ đoạn bắt người khác phải tin theo Chúa.

3/ Chúa muốn tất cả những ai theo Chúa phải bằng một tinh thần tự nguyện, tự do đến để lãnh nhận ơn cứu độ. Bởi vì đường đi theo Chúa luôn có nhiều nghịch lý mà nhiều khi đầu óc con người không thể giải thích được, không thể chấp nhận được nếu không có lòng yêu mến Chúa.

4/ Chúng ta không biết nhiều về quảng đời niên thiếu của Thánh Marco. Chỉ biết rằng Ngài là một trong 4 vị Thánh Sử đã ghi chép Phúc Âm của Chúa Yesus, người ta quen vẽ hình Ngài là một con sư tử, là một trong bốn con vật được tiên tri Ezekiel xem thấy trong thị kiến.

5/ Thánh nhân là người Do Thái, thuộc chi tộc Lê-vi. Sau khi Chúa Yesus về trời, Ngài đi theo Thánh Phê-rô giảng đạo tại La Mã, Ngài được vị Giáo Hoàng tiên khởi yêu quý cách đặc biệt, do lòng hăng say rao truyền đạo Chúa, vì số người trở lại đạo Chúa ngày càng tăng mà không có tài liệu nào để cho họ học hỏi. Đồng thời mọi người cũng ao ước có một bản chép đầy đủ về cuộc đời Chúa cứu thế.

6/ Vì những lý do đó, Thánh Marco đã ghi chép lại mạch lạc thành những chương, mục về đời sống của Chúa Yesus dựa theo đúng vào lời giảng dạy của Thánh Phê-rô. Chính Thánh Phê-rô đã duyệt y và cho phép dùng trong giáo đoàn, sau đó Marco được phái đi truyền giáo ở Ai Cập. Với cuốn Phúc Âm này, Ngài đã đưa được nhiều người trở về với Chúa.

7/Ngài là vị sáng lập và là Giám Mục đầu tiên của giáo đoàn Alexandria, nhờ tài lợi khẩu, trí thông minh và sự đạo đức thánh thiện, Ngài đã dẫn đưa nhiều người về với Chúa.

8/ Bóng tối không bao giờ chấp nhận ánh sáng. Một số lương dân đã quyết tâm chống lại Ngài, họ bắt Ngài và điệu Ngài đi qua các phố xá để bêu xấu Ngài, chúng lôi kéo Ngài trên đường đá gồ ghề cho tới khi Ngài tắt thở. Hôm đó là 25/04/67.

9/ Thánh nhân chết đi, để lại sự nghiệp vô giá. Cuốn Phúc Âm do Ngài biên chép vẫn còn mãi, danh Ngài luôn được trân trọng nhắc đến trong Giáo Hội, nhưng điều quan trọng nhất là phần thưởng bội hậu mà Thiên Chúa đã dành cho Ngài trên Thiên Quốc.

10/ Marco là thông ngôn của Phê-rô. Trong cuốn bức thư thứ nhất Phê-rô đã gọi ông là: Marco, người con của tôi. Marco cũng là cháu của Thánh Banaba, sách Công Vụ gọi Gioan cũng là Marco.

11/ Marco là con của bà Maria, môt góa phụ giàu có ở Yerusalem. Họ có một căn nhà rộng rãi dùng làm nơi tụ họp các tín hữu. Theo truyền thống cổ xưa, ngôi nhà này có phòng tiệc ly, nơi Chúa ăn bữa tiệc ly và lập phép Thánh Thể.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa luôn yêu thương mọi người nên đã dùng Tin Mừng của Thánh Marco để cho nhiều người nhận biết Chúa, xin Chúa giúp chúng con dám sống những điều chúng con tin, và dám sống những điều chúng con rao giảng. Amen.

Bài chia sẻ của Lm Anthony Đinh Minh Tiên:

Chúa Giêsu trao sứ vụ rao giảng Tin Mừng cho các môn đệ.

1/ Trao sứ vụ rao giảng Tin Mừng: Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án." Khi Chúa Giêsu phục sinh và lên trời, Ngài đã hoàn tất sứ vụ mang lại ơn cứu độ cho con người. Giờ đây Ngài trao sứ vụ loan báo Tin Mừng cho các môn đệ, để các ông mang ơn cứu độ này cho mọi người sống trên trần thế. Để được hưởng ơn cứu độ, con người cần tin vào Đức Kitô và chịu Phép Rửa.

2/ Ban uy quyền cho các môn đệ để khán giả tin vào lời các ông rao giảng: Chúa hứa với các nhà rao giảng: "Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ:

(1) Khai trừ quỷ: Phaolô truyền cho quỉ xuất khỏi người đầy tớ tại Philippi (Acts 16:18)

(2) Nói được những tiếng mới lạ: Các Tông-đồ nói tiếng của thổ dân trong ngày Lễ Ngũ Tuần (Acts 2:1-11)

(3) Tránh được nguy hiểm: "Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao."

(4) Chữa lành: "Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ." Điều này đã được làm bởi Phêrô, Phaolô, và rất nhiều môn đệ.

"Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng."

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Trung thành theo Chúa đến cùng không phải là điều dễ dàng vì chúng ta phải đương đầu với ba kẻ thù nặng ký là ma quỉ, thế gian và xác thịt.

- Để có thể vượt qua các thử thách, con người cần tập luyện nhân đức và cầu nguyện xin Thiên Chúa ban ơn thánh. Chúng ta phải trỗi dậy sau mỗi lần bị ngã và tiếp tục tiến bước. Ngoài ra, chúng ta cũng phải giúp nhau để trung thành trong ơn gọi của mình.


Trở lại      In      Số lần xem: 1184
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  2351
 Hôm qua:  3817
 Tuần trước:  26720
 Tháng trước:  97396
 Tất cả:  5065892
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
  TrưởngnhómKinhThánhEmmaus / Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Facebook:  https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
- Youtube : Giáo Dân Sống Đạo / videos 

Chia sẻ cho bạn bè :
top