Website:SốngLờiChúa/ditimchanly.org/https://twitter.comDinhNghiTruong/nhómKT EMMAUS  CHÚA NHẬT IV MC / B / 2018 /  Giuse Luca Đình Nghi Trương /......  ... "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nổi đã ban Con Một ,để ai tin vào người Con của Người thì khỏi phải chết ,nhưng được sống muôn đời ". (Ga3,16) /....Lạy Chúa , Xin ban bình an và ơn cứu độ cho chúng con , xin giúp chúng con tìm ra nguồn ánh sáng chân lý và bước theo chân Đức kyto , Amen . **R

Mục Lục chọn Chủ Đề Phúc Âm Mùa Thường Niên (Trước Mùa Chay) A - 2017

(TỪ TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 8)

TUẦN

NGÀY

ĐỀ TÀI

TÁC GIẢ

CN

08/01/2017

CHÚA HIỂN LINH

Mt 2,1-12

Thứ 2

09/01

CHÚA YESUS CHỊU PHÉP RỬA

Mt 3,13-17

Thứ 3

10/01

Thiên Chúa uy quyền

Mc 1,21b-28

Thứ 4

11/01

Sự dữ, đau khổ

Mc 1,29-39

Thứ 5

12/01

Chữa người phong cùi

Mc 1,40-45

Thứ 6

13/01

Chữa người bại liệt

Mc 2,1-12

Thứ 7

14/01

Kêu gọi Matthêu

Mc 2,13-17

CN II TN

15/01/2017

GIOAN GIỚI THIỆU CHÚA

Ga 1,29-34

Thứ 2

16/01

Rượu mới, vải mới

Mc 2,18-22

Thứ 3

17/01

Ngày Sabat vì con người

THÁNH AN-TÔN – VIỆN PHỤ

Mc 2,23-28

Thứ 4

18/01

Chữa người bại tay ngày Sabat

CẦU CHO CÁC KI-TÔ HỮU HỢP NHẤT

Mc 3,1-6

Thứ 5

19/01

Chúa Yesus là con Thiên Chúa

Mc 3,7-12

Thứ 6

20/01

Mười hai Tông đồ

Mc 3,13-19

Thứ 7

21/01

Sự điên dại vì tình yêu

Mc 3,20-21

CN III TN

22/01/2017

CÁC MÔN ĐỆ TIÊN KHỞI

Mt 4,12-23

Thứ 2

23/01

Quỷ Bê-en-dê-bun

Mc 3,22-30

Thứ 3

24/01

Thực hành Lời Chúa

THÁNH PHAXICÔ SALÊSIÔ – GM,TSHT

Mc 3,31-35

Thứ 4

25/01

Thánh Phaolo Tông đồ trở lại

THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ

Mc 16,15-18

Thứ 5

26/01

Chúa sai các môn đệ đi thực tập

THÁNH TIMÔTHÊÔ VÀ THÁNH TITÔ - GM

Lc 10,1-9

Thứ 6

27/01

Hạt giống âm thầm mọc

Mc 4,26-34

TẾT ÂM LỊCH

Thứ 7

28/01

MỒNG 1 TẾT: CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

THÁNH TÔ-MA AQUINÔ – LM,TSHT

Mc 4,35-41

GT: Mt 5,1-10

TN: Mt 6,25-34

CN IV TN

29/01/2017

MỒNG 2 TẾT: KÍNH NHỚ TỔ TIÊN, ÔNG BÀ CHA MẸ

Mt 5, 1-12a

Thứ 2

30/01

MỒNG 3 TẾT: THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

Mc 5,1-20

Thứ 3

31/01

Đức tin

THÁNH GIOAN BOSCO - LM

Mc 5,21-43

Thứ 4

01/02/2017

Chúa Yesus về Nazaret

Mc 6,1-6

Thứ 5

02/02

DÂNG CHÚA GIÊ-SU TRONG ĐỀN THÁNH

Lc 2,22-40

Thứ 6

03/02

Chém đầu Yoan Tẩy Giả

Mc 6,14-29

Thứ 7

04/02

Chúa giàu lòng thương xót

Mc 6,30-34

CN V TN

05/02/2017

MUỐI VÀ ÁNH SÁNG

Mt 5, 13-16

Thứ 2

06/02

Yêu thương bệnh nhân

THÁNH PHAO-LÔ MIKI VÀ CÁC BẠN – TỬ ĐẠO

Mc 6,53-56

Thứ 3

07/02

Pharisêu giả hình

Mc 7,1-13

Thứ 4

08/02

Lòng đầy tràn ra miệng

Mc 7,14-23

Thứ 5

09/02

Phụ nữ Cana-an

Mc 7,24-30

Thứ 6

10/02

Câm điếc – Lời nói

THÁNH SCHOLASTICA – TRINH NỮ

Mc 7,31-37

Thứ 7

11/02

Bánh ra nhiều

ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC – NGÀY QUỐC TẾ BỆNH NHÂN

Mc 8,1-10

CN VI TN

12/02/2017

KIỆN TOÀN LỀ LUẬT

Mt 5,17-37

Thứ 2

13/02

Xin dấu lạ

Mc 8,11-13

Thứ 3

14/02

Men Pharisêu và Herode

THÁNH CYRILLÔ-ĐAN SĨ VÀ THÁNH MÊTHÔĐIÔ-GM

Mc 8,14-21

Thứ 4

15/02

Chữa người mù

Mc 8,22-26

Thứ 5

16/02

Báo trước sự đau khổ

Mc 8,27-33

Thứ 6

17/02

Ba điều Chúa dạy

Mc 8,34-9,1

Thứ 7

18/01

Chúa hiển dung

Mc 9,2-13

CN VII TN

19/02/2017

GIỚI LUẬT YÊU THƯƠNG

Mt 5,38-48

Thứ 2

20/02

Quỷ ám và Đức tin

Mc 9,14-29

Thứ 3

21/02

Phục vụ lẫn nhau

Mc 9,30-37

Thứ 4

22/02

LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊ-RÔ

Mt 16,13-19

Thứ 5

23/02

Gương mù – Dịp tội

THÁNH PÔLYCARPÔ – GIÁM MỤC,TĐ

Mc 9,41-50

Thứ 6

24/02

Bất khả phân ly

Mc 10,1-12

Thứ 7

25/02

Nên giống trẻ nhỏ

Mc 10,13-16

CN VIII TN

26/02/22017

THIÊN CHÚA  QUAN PHÒNG

Mt 2,1-12

Thứ 2

27/02

Tiền của

Mc 10,17-27

Thứ 3

28/01

Hàng đầu – hàng chót

Mc 10,28-31

CHUẨN BỊ BƯỚC VÀO MÙA CHAY

Thứ 4

01/03/2017

LỄ TRO – GIỮ CHAY, KIÊNG THỊT

Mt 6,1-6.16-18

Thứ 5

02/03

Điều kiện phải có để theo Đức Giê-su

Lc 9,22-25

Thứ 6

03/03

Tranh luận về việc ăn chay

Mt 9,14-15

Thứ 7

04/03

Đức Yesus kêu gọi ông Lê-vi và dùng bữa với người tội lỗi

Lc 5,27-32

BẮT ĐẦU MÙA CHAY

 

Giuse Luca

 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 726
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  15
 Hôm nay:  3293
 Hôm qua:  3799
 Tuần trước:  21754
 Tháng trước:  73456
 Tất cả:  3848553
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
  TrưởngnhómKinhThánhEmmaus
   Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Facebook: https://www.facebook.com/ditimchanly.org

Chia sẻ cho bạn bè :
top