Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ THIÊN CHÚA BA NGÔI VÀ  CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO CON CHÚA /XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / BAN HÒA BÌNH CHO THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC BIẾT TÔN TRỌNG VÀ YÊU THƯƠNG NHAU / XIN CHÚA BIẾN ĐỔI LÒNG CON ,XIN THÁNH HÓA LOÀI NGƯỜI / ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG THẬT TỐT AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Lịch Công Giáo - Tháng 08/2016

Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/08 Tr
Thánh Anphongsô Maria Liguori, Gmtsht
Gr 28:1-17; Tv 119:29,43,79,80,95,102; Mt 14:13-21
29-06 2
02/08 X
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Gr 30:1-2,12-15,18-22; Tv 102:16-18,19-1,29,22-23; Mt 14:22-36
30-06 2
03/08 X
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Gr 31:1-7; Gr 31:10,11-12,13; Mt 15:21-28
01-07-Bính Thân  
04/08 Tr
Thánh Gioan Vianney, Lm
Gr 31:31-34; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 16:13-23
02-07  
05/08 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Nk 2:1,3; Đnl 32:35-36,39,41; Mt 16:24-28
03-07  
06/08 Tr
Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung
St 1:12; St 2:4; Tv 9:8-9,10-11,12-13; Mt 17:14-20
04-07  
07/08 X
Chúa Nhật thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Kn 18:6-9; Tv 33:1-12,18-19,20-22; Dt 11:1-2,8-19; Dt 11:1-2,8-12; Lc 12:32-48; Lc 12:35-40
05-07  
08/08 Tr
Thánh Đa Minh, Lm
Ed 1:2-5,24-28; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Mt 17:22-27
06-07 3
09/08 X
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Ed 2:8; Ed 3:4; Tv 119:14,24,72,103,111,131; Mt 18:1-5,10,12-14
07-07 3
10/08 Đỏ
Thánh Lôrensô, Tstđ
Ed 9:1-7; Tv 113:1-2,3-4,5-6; Mt 18:15-20
08-07  
11/08 Tr
Thánh Clare, Đt
Ed 12:1-2; Tv 78:56-57,58-59,61-62; Mt 18:21-19
09-07  
12/08 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Ed 16:1-15,60,63; Ed 16:59-63; Is 12:2-3,4,5-6; Mt 19:3-12
10-07  
13/08 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Ed 18:1-10,13,30-32; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 19:13-15
11-07  
14/08 X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Gr 38:4-6,8-10; Tv 40:2,3,4,18; Dt 12:1-4; Lc 12:49-53
12-07  
15/08 Tr
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Ed 24:15-24; Đnl 32:18-19,20,21; Mt 19:16-22
13-07 4
16/08 X
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Ed 28:1-10; Đnl 32:26-27,27-28,30,35-36; Mt 19:23-30
14-07 4
17/08 X
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Ed 34:1-11; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mt 20:1-16
15-07  
18/08 X
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Ed 36:23-28; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 22:1-14
16-07  
19/08 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Ed 37:1-14; Tv 107:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 22:34-40
17-07  
20/08 Tr
Thánh Bênađô, Gmtsht
Ed 43:1-7; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Mt 23:1-12
18-07  
21/08 X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Is 66:18-21; Tv 117:1,2; Dt 12:5-7,11-13; Lc 13:22-30
19-07  
22/08 Tr
Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương
St 1:1-5,11-12; Tv 96:1-2,2-3,4-5; Mt 23:13-22
20-07 1
23/08 X
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
St 2:1-3,14-16; Tv 96:10,11-12,13; Mt 23:23-26
21-07 1
24/08 Đỏ
Thánh Barthôlômêô, Tông Đồ
St 3:6-10,16-18; Tv 128:1-24-5; Mt 23:27-32
22-07  
25/08 X
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
1 Cr 1:1-9; Tv 145:2-3,4-5,6-7; Mt 24:42-51
23-07  
26/08 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
1 Cr 1:17-25; Tv 33:1-2,4-5,10,11; Mt 25:1-13
24-07  
27/08 Tr
Thánh Monica
1 Cr 1:26-31; Tv 33:12-13,18-19,20-21; Mt 25:14-30
25-07  
28/08 X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Hc 3:17-18,20,28-29; Tv 68:4-5,6-7,10-11; Dt 12:18-19,22-24; Lc 14:1,7-14
26-07  
29/08 Đỏ
Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu
1 Cr 2:1-5; Tv 119:97,98,99,100,101,102; Lc 4:16-30
27-07 2
30/08 X
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 2:10-16; Tv 145:8-9,10-11,12-13,13-14; Lc 4:31-37
28-07 2
31/08 X
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 3:1-9; Tv 33:12-13,14-15,20-21; Lc 4:38-44
29-07  

 


Trở lại      In      Số lần xem: 2345
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  1784
 Hôm qua:  3572
 Tuần trước:  20629
 Tháng trước:  100998
 Tất cả:  11523795
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top