Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / LẠY CHÚA GIESUS ,CHÚA ĐỂ XẢY RA TAI NẠN COVID ,KHÔNG PHẢI VÌ GHÉT / NHƯNG LÀ MỘT CÁCH ĐỂ QUỞ PHẠT CHÚNG CON / XIN BAN CHO CHÚNG CON ƠN BIẾT SÁM HỐI ,CHỪA BỎ MỌI LỖI LẦM , THAY ĐỔI LỐI SỐNG XA HOA , ÍCH KỶ VÀ TỰ DO QUÁ ĐÁNG / XIN THA THỨ CHO TẤT CẢ CHÚNG CON . AMEN . (GIUSE LUCA)**R

ML Kinh Thánh Tân Ước

Thực hiện mục lục :  Giuse Luca .

   (Dựa theo sách Kinh thánh Tân Ước)

Bản dịch của nhóm Các giờ kinh phụng vụ ,

             ấn bản năm 2008

MỤC LỤC KINH THÁNH TÂN ƯỚC

Viết tắt

Trang

MÁT-THÊU

MÁC-CÔ

LU-CA

GIO-AN

CÔNG VỤ TÔNG DỒ

RÔ-MA

1,2 CÔ-RIN-TÔ

GA LÁT

Ê-PHÊ-XÔ

PHI-LÍP-PHÊ

CÔ-LÔ-XÊ

THÊ-XA-LÔ-NI-CA (1)

THÊ-XA-LÔ-NI-CA (2)

TI-MÔ-THÊ (1)

TI-MÔ-THÊ (2)

TI-TÔ

PHI-LÊ-MÔN

HÍP-RI

GIA-CÔ-BÊ

PHÊ-RÔ (1)

PHÊ-RÔ (2)

GIO-AN (1)

GIO-AN (2)

GIO-AN (3)

GIU-ĐA

KHẢI HUYỀN

Mt

Mc

Lc

Ga

Cv

Rm

Cr

Gl

Ep

Pl

Cl

1 Tx

2 Tx

1 Tm

2 Tm

Tt

Plm

Hr

Gc

1Pr

2 Pr

1 Ga

2 Ga

3 Ga

Kh

46

173

249

361

541

574

623

699

719

743

761

779

793

799

813

823

829

833

865

887

901

913

930

932

934

940

A

   

Ăn chay cách kín đáo

Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy

Ai là người lớn nhất

Anh em tha thứ cho nhau

Ai làm lớn phải phục vụ

Âm mưu hại Đức Giê-su

Ai là người lớn nhất

Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta

Ai làm lớn phải phục vụ

Âm mưu hại Đức Giê-su

Ai là người lớn nhất?

Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta

Âm mưu hại Đức Giê-su. Giu-đa tìm cách nộp Thầy

Ăn tiệc vượt qua

Ai là người lớn nhất

Anh La-da-rô sống lại

Anh em được tái sinh nhờ Lời Chúa

Anh em được tái sinh nhờ Lời Chúa

Ân huệ của Thần Khí hay đặc sủng

Ân huệ tuy nhiều,nhưng chung một gốc

(Mt 6,16-18)

(Mt 10,40-42)

(Mt 18,1-4)

(Mt 18,21-22)

(Mt 20,24-28)

(Mt 26,1-5)

(Mc 9,33-37)

(Mc 9,38-40)

(Mc 10,41-45)

(Mc 14,1-2)

(Lc 9,46-48)

(Lc 9,49-56)

(Lc 22,1-6)

(Lc 22,14-18)

(Lc 22,24-27)

(Ga 11,1-44)

(1 Pr 1,22-25)

(1 Pr 2,1-3)

(1 Cr 12,1-3)

(1 Cr 12,4-11)

73

92

120

122

129

153

222

222

226

236

309

309

349

350

351

412

890

891

656

657

B

   

Bố thí cách kín đáo              

Bà mẹ của hai người con ông Dê-bê-đê

Bác ái đối với môn đệ          

Bài giảng về thời cánh chung. Nhập đề

Bài ca “Tán Dương” (“Magnificat”)     

Bài ca “Chúc Tụng” (“Benedictus”)

Bài ca “An Bình Ra Đi” (“Nunc dimittis”)            

Bài An-na tuyên sấm

Bài giảng khai mạc. Các mối phúc     

Bảy mươi hai môn đệ trở về

Biết nhận xét thời đại           

Ba dụ ngôn về lòng xót của Thiên Chúa

Bài giảng về sự sụp đổ của thành Giê-ru-sa-lem. Nhập đề            

Bác ái đối với mọi người, kể cả thù địch           

Bác ái đối với “những người yếu đức tin”

Bác ái đối với “những người yếu đức tin”

Bữa tiệc của Chúa

Bổn phận của các hạng tín hữu         

Bổn phận chung của các tín hữu       

Bằng chứng Kinh Thánh

Bãi bỏ Lề Luật cũ  

Bổn phận đối với các nhà hữu trách

Bổn phận đối với chủ

Bổn phận trong đời sống hôn nhân 

Bổn phận của anh em đối với nhau   

Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại

Bài học của quá khứ

Bốn tiếng kèn đầu tiên

Ba thiên sứ báo giờ phán xét

Bài ca của ông mô-sê và của Con Chiên

Bảy chén tai ương

Bảy chén tai ương

(Mt 6,1-4)

(Mt 20,20-23)

 (Mc 9,41)

(Mc 13,1-4)

(Lc 1, 46-56)

(Lc 1,67-79)           

(Lc 2,29-32)

(Lc 6,20-23)

(Lc 2,36-38)           

(Lc 10,17-20)

(Lc 12,54-59)

(Lc 15,1-3)

(Lc 21,5-7)

(Rm 12,14-21)

(Rm 14,1-23)

(Rm 15,1-13)

(1 Cr 11,17-34)

(Tt 2,1-10)

(Tt 3,1-7)

(Hr 1,5-14)

(Hr 7,15-19)

(1 Pr 2,13-17)

(1 Pr 2,18-25)

(1 Pr 3,1-7)

(1 Pr 3,8-12)

(1 Pr 3,13-17)

(2 Pr 2,4-10)

(Kh 8,6-13)

(Kh 14,6-13)

(Kh 15,1-4)

(Kh 15,5-8)

(Kh 16,1-21)

70

128

222

233

273

275

279

280

292

312

324

329

347

613

615

617

655

825

826

839

851

892

893

894

894

895

905

977

991

993

994

995

C

   

Các nhà chiêm tinh đến bái lạy Đức Giê-su Hài Nhi        

Các mối phúc       

Cầu nguyện nơi kín đáo      

Cứ xin thì sẽ được

Cây nào quả nấy  

Câu hỏi của ông Gio-an Tẩy Giả và câu trả lời của Đức Giê-su

Chúa  Cha MK cho những kẻ bé mọn. Chúa Cha và người con

Cái gì làm cho con người ra ô uế?

Câu hỏi về ông Ê-li-a

Con chiên lạc

Câu hỏi về việc  ly dị

Cây vả không sinh trái và bị khô héo. Lấy lòng tin mà Cng

Các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức  giả

Cuộc quang lâm của Con Người

Canh thức và sẵn sàng

Cuộc phán Xét  chung         

Chuẩn bị ăn lễ Vượt Qua     

Các thượng tế lừa đảo         

Các kinh sư nói: ĐGS lấy quyền Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ

Cái gì làm cho con người ra ô uế

Câu hỏi về ông Ê-li-a           

Câu hỏi về việc ly dị3

Cây vả không sinh trái        

Cây  vả bị khô héo. Lấy lòng tin mà cầu nguyện

Canh thức và sẵn sang

Chuẩn bị ăn lễ Vượt Qua

Các phụ nữ đạo đức trên đồi Gôn-gô-tha

Cậu Gio-an sống ẩn dật

Cậu Giê-su sống ẩn dật tại Na-da-rét

Cậu Giê-su ngồi giữa các bậc thầy Do-thái

Cậu Giê-su sống ẩn dật tại Na-da-rét

Các mối họa

Cây nào quả nấy

Câu hỏi của ông Gio-an Tẩy Giả và câu trả lời của Đức Giê-su

Các Tông Đồ trở về. Đức Giê-su là cho bánh hóa nhiều

Chúa Cha MK cho những kẻ bé mọn. Chúa Cha và người Con

Cứ xin thì sẽ được6

Cửa hẹp. TC ruồng bỏ người DT bất trung $ kêu mời dân ngoại

Con cáo già hê-rô-đê

Cơn khốn khổ. Thời của dân ngoại  

Chuẩn bị ăn lễ Vượt Qua

Chúa Giê-su hiện ra với các môn đệ

Các Tông đồ không tin lời các phụ nữ

Các môn đệ đầu tiên

Cuộc đối ngoại với ông Ni-cô-đê-mô

Các thủ lãnh Do-thái quyết định giết Đức Giê-su

Cây nho thật

Các môn đệ và thế gian

Các môn đệ và thế gian

Chọn ông Mát-thi-a thay thế ông Giu-đa

Cộng đoàn tín hữu đầu tiên

Các tông đồ cầu nguyện cho cơn bắt bớ

Cộng đoàn tín hữu đầu tiên

Các Tông Đồ làm phép lạ

Các Tông Đồ bị bắt và được giải thoát              

Các Tông Đồ ra trước Thượng Hội Đồng

Cái chết của vua Hê-rô-đê   

Cuộc tranh luận tại An-ti-ô-khi-a        

Cuộc tranh luận tại Giê-ru-sa-lem      

Các đại biểu đến An-ti-ô-khi-a

Các nhà truyền giáo được giải thoát cách lạ lung

Các dự định của ông Phao-lô

Công cuộc phục vụ của ông Phao-lô

Cơn thịnh nộ sắp đến

Con người nằm trong vòng cương tỏa của tội lỗi

Chương trình cứu độ của Thiên Chúa

Ca tụng tình yêu của Thiên Chúa       

Ca tụng tình yêu của Thiên Chúa       

Cây ô-liu dại và cây ô-liu tốt

Ca tụng thánh ý nhiệm mầu

Các tín hữu chia rẽ nhau

Các ân huệ. Quy luật thực tiễn

Cách thức kẻ chết sống lại 

Chính do ân sủng mà chúng ta được cứu độ

Cuộc chiến đấu thiêng liêng

Chiến đấu cho đức tin

Con đường cứu độ

Con đường cứu độ

Cám ơn vì được cứu độ

Chỉ thị chung cho các tín hữu            

Chỉ thị riêng cho đời sống gia đình

Chỉ thị riêng cho đời sống gia đình

Các giám sự          

Các trợ tá

Các người dạy giáo lý sai lạc

Cách cư xử với các hạng người tín hữu nói chung

Các kỳ mục           

Các nô lệ

Chống lại những người dạy giáo lý sai            

Can thiệp cho Ô-nê-xi-mô

Chức tư tế mới và thánh điện mới

Chuyển tiếp

Cầu xin với lòng tin             

Cảnh cáo người giàu

Cảnh cáo người giàu

Các thầy dạy giả

Cầu nguyện cho người tội lỗi

Ca tụng ông Gai-ô

Các thầy dạy giả hiệu. Hình phạt dành cho họ

Con Chiên mở bảy ấn

Các tôi tới Thiên Chúa sẽ được bảo vệ

Cuộc khải hoàn trên thiên quốc

Con Mãng Xà ban quyền cho Con Thú             

Các người tháp tùng con Chiên

Con Điếm khét tiếng

Cuộc chiến cách chung thứ nhất

Cuộc chiến cách chung thứ hai         

(Mt 2,1-12)

(Mt 5,1-12)

(Mt 6,5-6)

(Mt 7,7-11)

(Mt7,15-20)           

(Mt 11,2-15)

(Mt 11,25-27)

(Mt 15,10-20)

(Mt 17,9-13)

(Mt 18,12-14)

(Mt 19,1-9)

(Mt 21,18-22)

(Mt 23,1-12)

(Mt 24,26-28)

(Mt 24,37-44)

(Mt 25,31-46)

(Mt 26,17-19)

(Mc 3,22-30)

(Mt 28,11-15)

(Mc 7,14-23)

(Mc 9,9-13)

(Mc 10,1-12)

(Mc 11,12-14)

(Mc 11,20-26)

(Mc 13,33-37)

(Mc 14,12-16)

(Mc 15,40-41)

(Lc 1,80)

(Lc 2,39-40)

(Lc 2,41-50)

(Lc 2,51-52)

(Lc 6,24-26)

(Lc 6,43-45)

(Lc 7,18-30)

(Lc 9,10-17)

(Lc 10,21-22)

(Lc 11,9-13)

(Lc 13,22-30)

(Lc 13,31-33)

(Lc 21,24)

(Lc 22,7-13)

(Lc 24,1-7)

(Lc 24,8-11)

(Ga 1,35-51)

(Lc 3,1-21)

(Ga 11,45-54)

(Ga 15,1-17)

(Ga 15,18-27)

(Ga 16,1-15)

(Cv 1,15-26)

(Cv 2,42-47)

(Cv 4,23-31)          

(Cv4,32-35)           

(Cv 5,12-16)          

(Cv 5, 17-21)

(Cv, 22-33)

(Cv 12,20-23)

(Cv 15,1-4)

(Cv 15,5-6)

(Cv 15,30-40)

(Cv 16,25-40)

(Cv 19,21-22)

(Rm 15,14-21)

(Rm 2,1-16)

(Rm 7,14-25)

(Rm 8,28-30)

(Rm 8,31-39)

(Rm 9,1-13)

(Rm 11,16-24)

(Rm 11,33-36)

(1 Cr 1,10-16)

(1 Cr 14,26-40)

(1 Cr 15,35-53)

(Ep 2,1-10)

(Ep 6,10-20)

(Pl 1,27-30)

(Pl 3,1-21)

(Pl 4,1)

(Pl 4,10-20)

(Cl 3,5-17)

(Cl 3,18-25)           

(Cl 4,1)

(1 Tm 3,1-7)

(1 Tm 3, 8-13)

(1 Tm 4,1-16)

(1 Tm 5,1-16)

(1 Tm 5,17-25)

(1 Tm 6,1-2)

(2 Tm 2,14-26)

(Plm 8-21)

(Hr 8,1-5)

(Hr 10,19-25)

(Gc 1,5-8)

(Gc 4,13-17)

(Gc 5,1-6)

(2 Pr 2,1-3)

(1 Ga 5,14-17)

(3 Ga 3-8)

(Gđ 5-7)

(Kh 6,1-17)

(Kh 7,1-8)

(Kh 7,9-17)

(Kh 13,1-10)

(Kh 14,1-5)

(Kh 17,1-6)

(Kh 19,11-21)

(Kh 20,7-15)

56

64

71

75

76

92

95

110

118

121

123

132

140

147

149

151

155

169

202

214

220

223

227

228

235

237

245

276

280

280

280

293

296

298

306

312

316

326

326

348

349

357

357

378

381

414

427

429

430

464

472

478

479

481

482

482

510

519

520

522

526

536

618

586

600

604

604

605

611

612

627

662

667

726

839

747

752

756

757

773

775

776

805

805

806

808

809

810

817

830

852

858

871

882

883

904

928

932

936

971

974

975

987

990

997

1004

1008

D

   

Dấu lạ ngôn sứ Giô-na

Dụ ngôn người gieo giống

Dụ ngôn cỏ lung

Dụ ngôn hạt cải

Dụ ngôn men trong bột

Dụ ngôn kho báu và ngọc quý

Dụ ngôn chiếc lưới

Dụ ngôn tên mắc nợ không biết thương xót

Dụ ngôn thợ làm vườn nho

Dụ ngôn hai người con       

Dụ ngôn những tá điền sát nhân

Dụ ngôn tiệc cưới

Dụ ngôn người đầy tớ trung tín

Dụ ngôn mười trinh nữ

Dụ ngôn những  yến bạc

Dân chúng đến với Đức Giê-su

Dụ ngôn người gieo giống

Dụ ngôn hạt giống tự mọc lên

Dụ ngôn hạt cải

Dụ ngôn những tá điền sát nhân

Dâng Hài Nhi Giê-su trong Đền Thờ

Dân chúng đến với Đức Giê-su

Dụ ngôn người gieo giống 

Dụ ngôn người Sa-ma-ri tốt lành

Dấu lạ ngôn sứ Giô-na

Dụ ngôn cây vả không ra trá

Dụ ngôn hạt cải

Dụ ngôn men trong bột

Dụ ngôn khách được mời xin kiếu

Dụ ngôn con chiên bị lạc mất và được tìm thấy

Dụ ngôn  đồng bạc bị đánh mất và được tìm thấy

Dụ ngôn người con hư mất và được tìm thấy   

Dụ ngôn người quản lý bất lương

Dùng sức mạnh mà vào Nước Thiên Chúa

Dụ ngôn ông nhà giàu và anh La-da-rô nghèo khó        

Dụ ngôn quan tòa bất chính và bà góa quấy rầy              

Dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế   

Dụ ngôn mười nén bạc

Dụ ngôn những tá điền sát nhân

Dụ ngôn cây vả    

Dấu lạ thứ 2 ở Cana: ĐGS chữa con 1 quan chức của nhà vua

Diễn từ về công việc của Chúa Con  

Diễn từ trong hội đường Ca-phác-na-um

Dân chúng tranh luận về nguồn gốc của Đấng Ki-tô      

Dân chúng lại tranh luận về nguồn gốc của Đấng Ki-tô

Diễn từ của Ông Tê-pha-nô

Diễn từ của Ông Phê-rô      

Diễn từ của ông Phao-lô trước Hội Đồng  A-rê-ô-pa-gô

Diễn từ của ông Phao-lô trước mặt vua Ác-ríp-pa            

Dự định mấy chuyến đi

Duy trì sự hợp nhất trong tinh thần khiêm nhường

Dặn dò. Lời chào và lời chúc cuối thư

Dân Thiên Chúa phải lánh đi

(Mt 12,38-42)

(Mt 13,4-9)

(Mt 13,24-30)

(Mt 13,31-32)

(Mt 13,33)

(Mt 13,44-46)

(Mt 13,47-50)

(Mt 18,23-35)

(Mt 20,1-16)

(Mt 21,28-32)

(Mt 21,33-46)

(Mt 22,1-14)

(Mt 24,45-51)

(Mt 25,1-13)

(Mt 25,14-30)

(Mc 3,7-12)

(Mc 4,1-9)

(Mc 4,26-29)

(Mc 4,30-32)

(Mc 12,1-12)

(Lc 2,22-28)

(Lc 6,17-19)

(Lc 8,4-8)

(Lc 10,29-37)

(Lc 11,29-32)

(Lc 13,6-9)

(Lc13,18-19)         

(Lc 13,20-21)

(Lc 14,15-24)

(Lc 15,4-7)

(Lc 15,8-10)

(Lc 15,11-32)

(Lc 16,1-8)

(Lc 16,16)

(Lc 16,19-31)

 (Lc 18,1-8)

(Lc 18,9-14)

(Lc 19,11-27)

(Lc 20,9-19)

(Lc 21,29-33)

(Ga 4,46-54)

(Ga 5,19-47)

(Ga 6,22-66)

(Ga 7,25-30)

(Ga7,40-52)          

(Cv 7,1-54)            

(Cv 15,7-21)

(Cv 17,22-34)

(Cv 26,1-23)

(Rm 15,22-33)

(Pl 2,1-11)

(Tt 3,12-15)

(Kh 18,4-8)

99

101

103

103

104

105

105

123

127

134

134

136

149

150

151

201

204

205

206

229

278

292

301

313

317

324

325

325

328

329

330

330

331

333

333

337

337

341

344

348

387

388

393

398

399

487

520

529

556

618

748

827

1000

Đ

   

Đức Giê-su trốn sang Ai-cập và các anh hài bị giết         

Đức Giê-su chịu phép rửa   

Đức Giê-su chịu cám dỗ trong hoang địa

Đức Giê-su lánh qua miền Ga-li-ê      

Đức Giê-su kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên

Đức Giê-su giảng dạy và chữa lành

Đức Giê-su kiện toàn Luật Mô-sê       

Đức công chính của người môn đệ

Đừng giận ghét

Đừng ly dị             

Đừng thề thốt       

Đèn của thân thể  

Đừng xét đoàn     

Đừng quăng của thánh cho chó        

Đức Giê-su chữa người mắc bệnh phong        

Đức Giê-su chữa đầy tớ của một đại đội trưởng

Đức Giê-su chữa bà mẹ vợ ông Phê-rô

Đức Giê-su chữa lành nhiều người

Đức Giê-su dẹp sóng gió   

Đức Giê-su chữa người bại liệt           

Đức Giê-su kêu gọi ông Mát-thêu

Đức Giê-su dùng bữa với những người tội lỗi

ĐGS chữa bệnh ng đbà bị b.quyết & cho c.gái 1 vị thủ lãnh slại

Đức Giê-su chữa hai người mù

Đức Giê-su chữa người câm bị quỷ ám

Đức Giê-su thương dân chúng lầm than           

Đức Giê-su sai Nhóm Mười Hai đi giảng           

Đức Giê-su báo trước những cuộc bách hại

Đức Giê-su đến để gây chia rẽ

Đức Giê-su phán đoán về thế hệ của Người

Đức Giê-su chữa người bại tay ngày sa-bát

Đức Giê-su, người Tôi Tớ của Thiên Chúa

Đức Giê-su và quỷ vương Bê-en-dê-bun           

Đức Giê-su về thăm Na-da-rét

Đức Giê-su làm cho bánh hóa nhiều lần thứ nhất

Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ          

Đức GS chữa nhiều người đau ốm tại Ghen-nê-xa-rét              

Đức Giê-su chữa con gái người đàn bà Ca-na-an           

Đức Giê-su chữa nhiều bệnh nhân tại ven biển hồ Ga-li-ê

Đức Giê-su làm cho bánh hóa nhiều lần thứ hai              

Đức Giê-su báo trước cuộc Thương Khó lần thứ nhất    

Đức Giê-su biến đổi hình dạng          

Đức Giê-su chữa đứa trẻ bị kinh phong

Đức Giê-su báo trước cuộc Thương Khó lần thứ hai

Đức Giê-su và ông Phê-rô nộp thuế

Đừng làm cớ cho ai sa ngã

Đức Giê-su và trẻ em           

Đức Giê-su báo trước cuộc Thương Khó lần thứ ba

Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem với tư cách là Đấng Mê-si-a

Đức Giê-su đuổi những người buôn bán ra khỏi Đền Thờ

Điều răn trọng nhất

Đấng Ki-tô là Con và cũng là Chúa của vua Đa-vít

Đức Giê-su khiển trách các kinh sư và người Pha-ri-sêu

Đức Giê-su than trách thành giê-ru-sa-lem

Đức Giê-su báo trước Giu-đa sẽ nộp Thầy

Đức Giê-su lập bí tích Thánh Thể      

Đức Giê-su báo trước ông Phê-rô sẽ chối Thầy

Đức Giê-su cầu nguyện tại vườn Ghết-sê-ma-ni

Đức Giê-su bị bắt

Đức Giê-su ra trước Thượng Hội Đồng

Đức Giê-su bị giải đến tổng trấn Phi-la-tô

Đức Giê-su ra trước tòa tổng trấn Phi-la-tô

Đức Giê-su phải đội vòng gai

Đức Giê-su trên thập giá bị sỉ vả và nhạo cười

Đức Giê-su chết trên thập giá

Đức Giê-su được mai tang  

Đức Giê-su hiện ra với các phụ nữ

Đức Giê-su hiện ra tại Galiê & sai môn đệ đi đến với muôn dân

Đức Giê-su chịu phép rửa

Đức Giê-su chịu cám dỗ trong hoang địa

Đức Giê-su bắt đầu rao giảng

Đức Giê-su kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên

ĐGS giảng dạy tại Caphácnaum & chữa lành 1 người bị quỷ ám

Đức Giê-su chữa bà mẹ vợ ông Si-môn

Đức Giê-su chữa  lành nhiều người  

Đức GS âm thầm rời Ca-phác-na-um và đi khắp miền Ga-li-lê

Đức Giê-su chữa người mắc bệnh phong

Đức Giê-su chữa người bại liệt           

Đức Giê-su ông Lê-vi          

Đức Giê-su dùng bữa với những người tội lỗi

Đức Giê-su chữa người bại tay ngày sa-bát      

Đức Giê-su lập Nhóm Mười Hai

Đức Giê-su dep sóng gió   

ĐGS chữa ng đbà bị xuất huyết & cho con gái ông Giai-a s.lại

Đức Giê-su về thăm Na-za-rét

Đức Giê-su sai Nhóm Mười Hai đi giảng           

Đức Giê-su làm cho bánh hóa nhiều lần thứ nhất

Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ          

Đức GS chữa nhiều người đau ốm tại Ghen-nê-xe-rét              

Đức Giê-su chữa con gái một bà gốc Phê-ni-xi xứ Xy-ri 

Đức Giê-su chữa người vừa điếc vừa ngọng   

Đức Giê-su làm cho bánh hóa nhiều lần thứ hai

Đức Giê-su chữa người mù ở Bết-xai-đa           

Đức Giê-su báo trước cuộc Thương Khó lần thứ nhất    

Đức Giê-su biến đổi hình dạng          

Đức Giê-su chữa đứa trẻ bị kinh phong            

Đức Giê-su báo trước cuộc Thương Khó lần thứ hai

Đừng làm cớ cho ai sa ngã

Đức Giê-su và trẻ em           

Đức Giê-su báo trước cuộc Thương Khó lần thứ ba        

Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem với tư cách là Đấng Mê-si-a

Đức Giê-su đuổi những mười buôn bán ra khỏi Đền Thờ

Điều răn đứng hàng đầu     

Đấng Ki-tô là Con và cũng là Chúa của vua Đa-vít           

Đức Giê-su báo trước cho Giu-đa sẽ nộp Thầy               

Đức Giê-su lập bí tích Thánh Thể      

Đức Giê-su báo trước cho ông Phê-rô sẽ chối Thầy

Đức Giê-su bị bắt  

Đức Giê-su ra trước Thượng Hội Đồng

Đức Giê-su ra trước tòa tổng trấn Pho-la-tô     

Đức Giê-su phải đội vòng gai

Đường lên Gôn-gô-tha

Đức Giê-su chịu đóng đinh vào thập giá

Đức Giê-su chết trên thập giá             

Đức Giê-su được mai tang

Đức Giê-su phục sinh hiện ra

Đức Ma-ri-a viếng thăm và Ê-li-sa-bét 

Đức Giê-su chịu phép rửa

Đức Giê-su chịu cảm dỗ trong hoang địa

Đức Giê-su bắt đầu rao giảng             

Đức Giê-su tại Na-da-rét

ĐGS giảng dạy tại Caphácnaim &chữa lành một 1ng bị quỹ ám

Đức Giê-su chữa bà mẹ vợ ông Si-môn            

Đức Giê-su chữa lành nhiều người   

Đức Giê-su âm thầm rời Ca-phác-na-um và đi miền Giu-đê

Đức Giê-su kêu gọi các môn đệ đầu tiên

Đức Giê-su chữa người mắc bệnh phong)

Đức Giê-su chữa người bại liệt           

Đức Giê-su kêu gọi ông Lê-vi             

Đức Giê-su dùng bữa với những người tội lỗi 

Đức Giê-su chữa người bại tay ngày sa-bát

Đức Giê-su tuyển chọn mười hai tong đồ

Đức Giê-su chữa người nô lệ của một đại đội trưởng

Đức Giê-su cho con trai một bà góa thành Na-in sống lại

Đức Giê-su phán đoán về thế hệ của Người

Đức Giê-su và người phụ nữ tội lỗi

Đức Giê-su dẹp sóng gió

ĐGS chữa người đbà bị x/huyết & cho con gái ông Giai-a slại

Đức Giê-su sai Nhóm Mười Hai đi giảng

Đức Giê-su báo trước cuộc Thương Khó lần thứ nhất

Đức Giê-su biến đổi hình dạng          

Đức Giê-su chữa đứa trẻ quỷ ám bị kinh phong

Đức Giê-su báo trước cuộc thương khó lần thứ hai

Đức Giê-su sai bảy mươi môn đệ đi rao giảng

Đặc ân  của các môn đệ

Điều răn thứ nhất 

Đức Giê-su va quỷ vương Bê-en-dê-bun

Đức GS khiển trách các người Pha-ri-sêu và các nhà thông luật

Đừng thu tích của cải cho mình         

Đức Giê-su đến để gây chia rẽ           

Đức GS chữa một người phụ nữ còng lung ngày sa-bát          

Đức Giê-su than trách thành Giê-ru-sa-lem      

Đức GS chữa người mắc bệnh phù thũng ngày sa-bát             

Đức Giê-su khiển trách người Pha-ri-sêu ham tiền

Đừng làm cớ cho ai sa ngã 

Đức Giê-su và trẻ em           

Đức Giê-su báo trước cuộc Thương Khó lần thứ ba

Đức GS vào Giê-ru-sa-lem với tư cách là Đấng Mê-si-a            

Đức Giê-su tán thành việc các môn đệ hoan hô Người  

Đức Giê-su khóc thương thành Giê-ru-sa-lem

Đức Giê-su đuổi những người buôn bán ra khỏi Đền Thờ

Đức Giê-su giảng dạy tại Đền Thờ)   

Đấng Ki-tô là con và cũng là Chúa của vua Đa-vít

Đức Giê-su lập bí tích Thánh Thể      

Đức Giê-su báo trước cho Giu-đa sẽ nộp Thầy

Đức Giê-su báo trước ông Phê-rô sẽ chối Thầy              

Đức Giê-su bị bắt  

Đức Giê-su bị đánh đập

Đức Giê-su ra trước Thượng Hội Đồng

Đức Giê-su ra trước tòa tổng trấn Phi-la-tô

Đức Giê-su ra trước mặt vúa Hê-rô-đê

Đức Giê-su lại ra trước tòa tổng trấn Phi-la-tô

Đức Giê-su chịu đóng đinh vào thập giá

Đức Giê-su trên thập giá bị sỉ vả nhạo cười

Đức Giê-su chết trên thập giá

Đức Giê-su được mai táng  

Đức Giê-su hiện ra với hai môn đệ trên đường Em-mau

Đức Giê-su hiện ra với các Tông Đồ 

Đức Giê-su được rước lên trời

ĐGiê-su đuổi những người buôn bán ra khỏi Đền Thờ             

Đức Giê-su ở Giê-ru-la-lem 

Đức Giê-su tại Sa-ma-ri       

Đức Giê-su ở Ga-li-lê           

ĐGiê-su chưa một người đau ốn ở hồ nước tại Bết-da-tha        

Đức Giê-su làm cho bánh hóa nhiều

Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ đến với các môn đệ

Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem dự lễ và giảng dạy            

Đức Giê-su loan báo Người  sắp ra đi               

Đức Giê-su, ánh sáng cho trần gian 

Đức Giê-su và ông Áp-ra-ham            

Đức Giê-su chữa một người mù từ thuở mới sinh

Đức Giê-su xưng mình là Con Thiên Chúa       

Đức Giê-su rút lui sang bên kia sông Gio-đan

Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem với tứ thế Đấng Mê-si-a   

ĐGsu loan báo Người sẽ được tôn vinh nhờ cái chết của Người

Đức Giê-su rửa chân cho các môn đệ               

Đức Giê-su báo trước cho Giu-đa sẽ phản bội

Đức Giê-su loan báo Người mau trở lại             

Đức Giê-su bị bắt  

ĐGS bị điệu đến các ông Khanan & Caipha. Ông Phêrô chối Th

Đức Giê-su ra trước tòa tổng trấn Pho-la-tô     

Đức Giê-su ra trước tòa tổng trấn Pho-la-tô     

Đức Giê-su bị kết án tử hình               

Đức Giê-su chịu đóng đinh vào thập giá          

Đức Giê-su và thân mẫu của Người   

Đức Giê-su chết trên thập giá             

Đức Giê-su bị lưỡi đòng đâm thâu     

Đức Giê-su được mai tang

Đức Giê-su hiện ra với bà Ma-ri-a Mác-đa-la    

Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ   

Đức Giê-su hiện ra ở biển hồ Ti-bê-ri-a

Đi qua miền A-xi-a

Đến Phi-lip-phê    

Đề tài bức thư       

Đôi lời khuyên nhủ sống bác ái và nhiệt thành

Đức Ki-tô được siêu tôn      

Đời sống mới trong Đức Ki-tô            

Đời sống mới trong Đức Ki-tô            

Đức Ki-tô đứng hàng đầu

ĐKi-tô, Thủ Lãnh duy nhất của thiên sứ và loài người               

Đề phòng lsống khắc khổ theo thuyết “các y/tố của vũ trụ”   

Đức tin và lòng kiên nhẫn của người Thê-xa-lô-ni-ca    

Đề phòng lối sống vô kỷ luật: cơn sốt quang lâm!          

Đề phòng giáo lý sai lạc     

Đề phòng các nguy hiểm củ những thời cuối cùng

Đặt các kỳ mục     

Địa vị cao trọng của Con Thiên Chúa làm người

ĐKT thực hiện công trình cứu chuộc, chứ kg phải các thiên sứ

Đức ki-tô cao trọng hơn ông Mô-sê

Đức tin dẫn vào chốn yên nghỉ của Thiên Chúa             

Đức tin dẫn vào chốn yên nghỉ của Thiên Chúa             

Đức Giê-su, vị Thượng Tế biết cảm thương      

Đức Giê-su, vị Thượng Tế biết cảm thương      

Đời sống Ki-tô hữu và vấn đề đạo lý 

Đức Ki-tô và Tư Tế đời đời  

Đức Ki-tô, trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn

Đức Ki-tô tiến vào thánh điện trên trời              

Đức Ki-tô lấy máu mình lập Giao Ước Mới        

Đức tin gương mẫu của các tổ phụ    

Đức tin và việc làm

Đức Ki-tô sống lại và xuống âm phủ

Đoạn tuyệt đối với tội lỗi     

Đợi chờ ngày Đức Ki-tô quang lâm    

-Điều kiện thứ 1: đoạn tuyệt với tội lỗi

-Điều kiện thứ 1: đoạn tuyệt với tội lỗi

-Đkiện thứ 2: tuân giữ các điều răn, nhất là điều răn bác ái

-Điều kiện thứ 3: coi chừng thế gian 

-Điều kiện thứ 4: đề phòng những kẻ Phản Ki-tô

Điều kiện thứ 4: đề phòng những kẻ Phản Ki-tô

-Điều kiện thứ 1: đoạn tuyệt với tội lỗi               

-Đkiện thứ 2: tuân giữ các điều răn nhất là điều răn bác ái       

-Đkiện thứ 3: đề phòng thế gian và những ngôn sứ giả          

Điều răn yêu thương            

(Mt 2,13-18)

(Mt 3,13-17)

(Mt 4,1-11)

(Mt 4,12-17)

(Mt 4,18-22)

(Mt 4,23-25)

(Mt 5,17-19)

(Mt 5,20)

(Mt 5,21-26)

(Mt 5,31-32)

(Mt 5,33-37)

(Mt 6,22-23)

(Mt 7,1-5)

(Mt 7,6)

(Mt 8,1-4)

(Mt 8,5-13)

(Mt 8,14-15)

(Mt 8,16-17)

(Mt 8,23-27)

(Mt 9,1-8)

(Mt 9,9)

(Mt 9,10-13)

(Mt 9,18-26)

(Mt 9,27-31)

(Mt 9,32-34)

 (Mt 9,35-38)

(Mt 10,1-16)

(Mt 10,17-25)

(Mt 10,34-36)

(Mt 11,16-19)

(Mt 12,9-14)

(Mt 12,15-21)

(Mt 12,22-31)

(Mt 13,53-58)

(Mt 14,13-21)

(Mt 14,22-33)

(Mt 14,34-36)

(Mt 15,21-28)

(Mt 15,29-31)

(Mt 15, 32-39)

(Mt 16,21-23)

(Mt 17,1-8)

(Mt 17,14-21)

(Mt 17,22-23)

(Mt 17,24-27)

(Mt 18,5-11)           

(Mt 19,13-15)

(Mt 20,17-19)

(Mt 21,1-11)

(Mt 21,12-17)

(Mt 22,34-40)

(Mt 22,41-46)

(Mt 23,13-32)

(Mt 23,37-39)

(Mt 26,20-25)

(Mt 26,26-29)

(Mt 26,30-35)

(Mt 26,36-46)

(Mt 26,47-56)

(Mt 26,57-68)

(Mt 27,1-2)

(Mt 27,11-26)

(Mt 27,27-38)

(Mt 27,39-44)

(Mt 27,4556)          

(Mt 27,57-61)

(Mt 28,9-10)

(Mt 28,16-20)

(Mc 1,9-11)

(Mc 1,12-13)

(Mc 1,14-15)

(Mc 1,16-20)

(Mc 1,21-28)

(Mc 1,29-31)          

(Mc 1,32-34)

(Mc 1,35-39)

(Mc 1,40-45)

(Mc 2,1-12)

(Mc 2,13-14)

(Mc 2,15-17)

(Mc 3,1-6)

(Mc 3,13-19)

(Mc 4,35-41)

(Mc 5,21-43)

(Mc 6,1-6)

(Mc 6, 7-13)

(Mc 6,30-44)

(Mc 6,45-52)

(Mc 6,53-56)

(Mc 7,24-30)

(Mc 7,31-37)

(Mc 8,1-10)

(Mc 8,22-26)

(Mc 8,31-33)          

(Mc 9,2-8)

(Mc 9,14-29)

(Mc 9,30-32)

(Mc 9,42-50)

(Mc 10,13-16)

(Mc 10,32-34)

(Mc 11,1-11)

(Mc 11,15-19)

(Mc 12,28-34)

(Mc 12,35-40)

(Mc 14,17-21)

(Mc 14,22-25)

(Mc 14,26-31)

(Mc 14,43-52)

(Mc 14,53-65)

(Mc 15,1-15)

(Mc 15,16-20)

(Mc 15,21-22)

(Mc 15,23-32)

(Mc 15,33-39)

(Mc 15,42-47)

(Mc 16,9-20)

(Lc 1,39-45)

(Lc 3,21-22)

(Lc 4,1-13)

(Lc 4,14-15)

(Lc 4,16-30)

(Lc 4,31-37)

(Lc 4,40-41)

(Lc 4,38-39)

(Lc 4,42-44)

(Lc 5,1-11)

(Lc 5,12-16

(Lc 5,17-26)

(Lc 5,27-28)

(Lc 5,29-32)

(Lc 6,6-11)

(Lc 6,11-16)

(Lc 7,1-10)

(Lc 7,11-17)

(Lc 7,31-35)

(Lc 7,36-50)

(Lc 8,22-25)

(Lc 8,40-56)

(Lc 9,1-6)

(Lc 9,22)

(Lc 9,28-36)

(Lc 9,37-43)

(Lc 9,44-45)           

(Lc 10,1-20)

(Lc 10,23-24)         

(Lc 10, 25-28)

(Lc 11,14-22)

(Lc 11,37-54)

(Lc 12,13-21)

(Lc 12,51-53)

(Lc 13,10-17)

(Lc 13,34-35)

(Lc 14,1-6)

(Lc 16,14-15)

(Lc 17,1-3)

(Lc 18,15-17)

(Lc 18,31-18)

(Lc 19,28-38)

(Lc 19,39-40)

(Lc 19,41-44)

(Lc 19,45-46)

(Lc 19,47-48)

(Lc 20,41-44)

(Lc 22,19-20)

(Lc 22,21-23)

(Lc 22,31-34)

(Lc 22,47-53)

(Lc 22,63-65)         

(Lc 22,66-71)         

(Lc 23,1-7)

(Lc 23,8-12)

(Lc 23,13-25)         

(Lc 23,33-34)         

(Lc 23,35-38)         

(Lc 23,44-46)

(Lc 23,50-56)

(Lc  24,13-35)

(Lc 24,36-43)

(Lc 24,50-53)

(Ga 2,13-22)

(Ga 2,23-25)

(Ga 4,1-42)

(Ga 4,43-45)

(Ga 5,1-18)

(Ga 6,1-15)

(Ga 6,16-21)

(Ga 7,1-24)

(Ga 7,31-36)

(Ga 8,12)

(Ga 8,31-59)

(Ga 9,1-41)

(Ga 10,22-39)

(Ga 10,40-42)

(Ga 12,12-19)

(Ga 12,20-36)

(Ga 13,1-20)

(Ga 13,21-30)

(Ga 16,16-33)

(Ga 18,1-11)

(Ga 18,12-27)

(Ga 18,28-40)

(Ga 19,1-11)

(Ga 19,12-16)

(Ga 19,17-22)

(Ga 19,25-27)

(Ga 19,28-30)

(Ga 19,31-37)

(Ga 19,3-42)

(Ga 20,11-18)

(Ga 20,19-31)

(Ga 21,1-23)

(Cv 16,6-10)

(Cv 16,11-15)

(Rm 1,16-17)

(Gl 6,1-18)

(Ep 1,15-23)

(Ep 4,17-32)

(Ep 5,1-20)

(Cl 1,15-20)

(Cl 2,9-15)

(Cl 2,16-23)

(1 Tx 2,13-16)

(2 Tx 3,6-15)

(1 Tm 1,3-7)

(2 Tm 3,1-17)

(Tt 1,5-9)

(Hr 1,1-4)

(Hr 2,5-18)

(Hr 3,1-6)

(Hr 3,7-19)

(Hr 4,1-13)

(Hr 4,14-16)

(Hr 5,1-10)

(Hr 5,11-14)

(Hr 7,20-25)

(Hr 8,6-13)

(Hr 9,1-14)

(Hr 9,1528)

(Hr 11,1-40)

(Gc 2,14-26)

(1 Pr 3,18-22)

(1 Pr 4,1-6)

(1 Pr 4,7-11)

(1 Ga 1,8-10)

(1 Ga 2,1-2)

(1 Ga 2,3-11)

(1 Ga 2,12-17)

(1 Ga 2,18-29)

(1 Ga 3,1-2)

(1 Ga 3,3-10)         

(1 Ga 3,11-24)

(1 Ga 4,1-6)

(2 Ga 4-6)

58

61

62

63

64

64

67

67

68

69

69

74

75

75

78

79

80

80

81

83

84

84

85

86

87

87

88

89

91

94

96

97

98

106

107

108

109

110

111

112

115

117

119

119

119

120

125

128

130

131

139

140

141

144

165

156

157

158

158

159

161

162

164

165

165

166

169

170

193

194

194

194

195

196

196

197

197

197

198

199

200

201

206

208

210

210

212

213

213

215

216

216

218

216

220

221

222

222

224

225

227

227

231

232

237

238

239

240

241

242

243

244

244

245

246

247

172

283

284

284

285

286

287

287

287

288

288

289

290

290

291

292

296

297

299

299

303

304

305

306

308

309

309

311

313

313

316

318

321

323

325

327

327

333

334

338

339

342

343

343

343

33

346

350

350

351

352

353

353

353

354

354

355

355

356

356

357

359

360

380

381

385

387

388

392

392

397

399

401

403

405

410

411

416

417

420

422

431

436

438

439

440

441

442

443

443

443

444

446

446

448

524

524

584

717

725

734

735

76

770

772

784

797

801

818

823

838

841

843

843

844

846

846

847

851

853

854

854

859

876

895

896

989

917

917

917

919

920

921

922

923

924

930

E

   
Ê-phê-xô (Kh 2,1-7)               958

G

   

Gia phả Đức Giê-su Ki-tô    

Giải nghĩa dụ ngôn người gieo giống              

Giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng               

Giu-đa phản bội   

Giu-đa thắt cổ       

Giải nghĩa dụ ngôn người gieo giống              

Giu-đa phản bội

Gia phả Đức Giê-su Ki-tô

Giải nghĩa dụ ngôn người gieo giống              

Giê-ru-sa-lem bị vây hãm    

Giờ chiến đấu quyết liệt      

Giới thiệu và chào thăm      

Gương của ông Phao-lô     

Gian nan và hy vọng trong công việc tông đồ

Gian nan và hy vọng trong công việc tông đồ

Gửi gắm ông Ti-nô và các bạn đồng hành      

Gửi gắm ông Ti-nô và các bạn đồng hành

Gặp gỡ ở Giê-ru-sa-lem      

Gia đình sống đạo

Gia đình sống đạo              

Gương sáng của Đức Ki-tô 

Giê-ru-sa-lem mới

Giê-ru-sa-lem mới

(Mt 1,1-17)

(Mt 13,18-23)

(Mt 13,36-43)

(Mt 26, 14-16)

(Mt 27,3-10)

(Mc 4.13-20)

(Mc 14,10-11)

(Lc 3,23-38)

(Lc 8,11-15)

(Lc 21,20-23)

(Lc 22,35-38)

(Rm 16,1-16)

(1 Cr 9,1-27)

(2 Cr 4,7-18)

(2 Cr 5,1-10)

(2 Cr 8,16-24)

(2 Cr 9,1-5)

(Gl 2,1-10)

(Ep 5,21-33)

(Ep 6,1-9)

(Hr 12,1-4)

(Kh 21,9-27)

(Kh 22,1-21)          

53

102

104

154

161

204

237

283

302

348

352

619

647

678

680

687

688

704

737

738

862

1010

1011

H

   

Hãy yêu kẻ thù      

Hai con đường     

Hai người bị quỷ ám

Hãy nói công khai, đừng sợ               

Hãy mang lấy ách của tôi

Hợp lời cầu nguyện

Hai người mù tại Giê-ri-khô

Hiện tượng của ngày Quang Lâm      

Hiện tượng của ngày quang lâm        

Hài Nhi Giê-su ra đời. những người chăn chiên đến viếng thăm

Hài Nhi Giê-su chịu phép cắt bì          

Hãy yêu kẻ thù      

Hai chị em Mác-ta và Ma-ri-a               

Hai lời nói về đèn 

Hãy nói công khai, đùng sợ               

“Hãy ngồi chỗ cuối”             

Hiện tượng của Ngày quang lâm        

Hai ông đến An-ti-ô-khi-a miền Pi-xi-đi-a

Hai giao ước; Ha-ga và Xa-ra              

Hoàn cảnh của ông Phao-lô

Hy lễ vô hiệu của luật cũ      

Hy lễ hữu hiệu của Đức Ki-tô              

Hai giao ước

Hàng tư tế mới      

Hình phạt tương lai              

Hành vi của ông Đi-ốt-rê-phét            

Họ nói lộng ngôn

Họ là những kẻ gian tà        

Hình phạt cuối cùng đang tới             

Hai chứng nhân

(Mt 5,43-48)

(Mt 7,13-14)

(Mt28-34)

(Mt 10,26-33)

(Mt 11,28-30)

(Mt 18,19-20)

(Mt 20,29-34)

(Mt 24,29-31)

(Mc 13,24-27)

(Lc 2,1-20)             

(Lc 2,21)

(Lc 6,27-35)

(Lc 10,38-42)

(Lc 11,33-36)

(Lc 12,1-12)

(Lc 14,7-11)

(Lc 21,25-28)

(Cv 13,13-15)

(Gl 4,21-31)

(Pl 1,12-26)            

(Hr 10,1-10)

(Hr 10,11-18)

(Hr 12,18-29)

(1 Pr 2,4-10)

(2 Pr 2,11-22)

(3 Ga 9-11)

(Gđ 8-10)

(Gđ 11-16)

(Kh 10,1-7)

(Kh 11,1-13)

70

76

82

90

95

122

129

147

234

276

278

294

314

318

320

327

348

513

713

745

856

857

864

891

905

933

937

938

980

981

I

   

Ích lợi của cuộc lạc quyên   

Ích lợi của thử thách

(2Cr 9,6-15)

(Gc 1,2-4)              

688

871

K

   

Không được ngoại tình       

Không được trả thù              

Kinh “Lạy Cha”     

Kho tàng trên trời 

Khuôn vàng thước ngọc     

Khốn cho những thành đã chứng kiến các phép lạ mà không hối cải

Kết luận về các dụ ngôn      

Kết thúc 

Kẻ chết sống lại

Khởi đầu các cơn đau đớn  

Kết luận về các dụ ngôn

Kẻ chết sống lại

Khởi đầu các cơn đau đớn

Kinh “Lạy Cha”

Không theo Đức Giê-su là chống lại người      

Kho tàng trên trời 

“Khi đãi khách, hãy mời những người nghèo khó”         

Kể chết sống lại   

Kết luận: Người Do-thái cứng lòng không chịu tin          

Kết luận 

Kha-na-ni-a và Xa-phi-ra gian lận      

Kết thúc hành trình truyền giáo          

Không phải vì chịu phép cắt bì          

Không phải vì giữ Lề Luật   

Kết quả của tội lỗi và kết quả của sự công chính             

Kết quả của tội lỗi và kết quả của sự công chính             

Kết luận 

Kết luận 

Khải hoàn ca và kết luận     

Kinh nghiệm của người tín hữu Ga-lát              

Kinh Thánh làm chứng: đức tin và Lề Luật       

Kết luận: Tự do của ki-tô hữu              

Kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa

Kêu gọi hợp nhất 

Khuyên  cộng đoàn sống thánh thiện và bác ái              

Khuyên nhủ kiên trì              

Khuyên nhủ kiên trì              

Khi họp cộng đoàn,người phụ nữ phải như thế nào?    

Khuyên riêng ông Ti-mô     

Kiềm chế miệng lưỡi

Khôn ngoan thật và khôn ngoan giả

Kết luận 

Kết luận 

Khải hoàn ca trên thiên quốc             

(Mt 5,27-30)

(Mt 5,38-42)

(Mt 6,7-15)

(Mt 6,19-21)

(Mt 7,12)

(Mt 11,20-24)

(Mt 13,34-35)

(Mt 13,5152)

(Mt 22,23-33)

(Mt 24,4-14)

(Mc 4,33-34)

(Mc 12,18-27)

(Mc 13,5-13)          

(Lc 11,1-4)

(Lc 11,23)

(Lc 12,33-34)         

(Lc 14,12-14)

(Lc 20,27-40)

(Ga 12,37-50)

(Ga 21,24-25)

(Cv 5,1-11)

(Cv 14,19-28)

(Rm 4,9-12)

(Rm 4,13-17)

(Rm 6,20-23)

(Rm 7,1-6)

(1 Cr 3,18-23)

(1 Cr 4,1-13)

(1 Cr 15,54-58)

(Gl 3,1-5)

(Gl 3,6-14)

(Gl 5,1-12)

(Ep 1,3-14)

(EP 4,1-16)

(1 Tx 4,1-12)

(2 Tx 2,13-17)

(2 Tx 3,1-5)

(1 Tm 2,9-15)

(Tt 3,8-11)

(Gc 3,1-12)

(Gc 3,13-18)

(1 Pr 1,2)

(2 Ga 12-13)

(Kh 19,1-10)

68

69

72

73

76

74

104

105

138

146

206

230

233

315

317

322

328

346

419

450

480

518

592

592

598

598

634

635

669

708

708

714

722

732

786

796

796

804

826

878

880

888

931

1002

L

   

Làm tôi Thiên Chúa hoặc làm tôi Tiền Của)      

Lòng có đầy, miệng mới nói ra          

Lính  canh mộ      

Lãnh nhận và thông truyền giáo huấn của ĐGiê-su thế nào     

Lời xin của hai người con ông Dê-bê-đê          

Lời tựa   

Lãnh nhận và thông truyền giáo huấn của ĐGiê-su thế nào     

Lề Luật sẽ không bao giờ ra vô hiệu

Lời tựa   

Lời chứng của ông Gio-an

Lời hứa ban nước hắng sống             

Lễ Vượt Qua gần đến           

Lời cầu nguyện của Đức Giê-su

Lính tráng chia nhau áo Đức Giê-su)

Lời tựa   

Lòng rộng rãi của ông Ba-na-ba        

Lập nhóm Bảy người           

Loan báo Tin Mừng tại I-cô-ni-ô        

Lại gặp khó khan ở Bê-roi-a               

Lời chào

Lời tạ ơn và cầu xin              

Lòng tin của ông Áp-ra-ham và lòng tin của chúng ta    

Lòng thương xót của Thiên Chúa      

Lòng thương xót của Thiên Chúa      

Lời chào thăm. Lời cảm tạ   

Lời khiển trách     

Lời khiển trách     

Lời khiển trách     

 Lời khiển trách    

Lời chào thăm. Lời cảm tạ   

Lý do khiến ông Phao-lô thay đổi lộ trình        

Lý do khiến ông Phao-lô thay đổi lộ trình        

Lời chào

Lời cảnh báo         

Lề luậ không hủy bỏ lời hứa

Lời mở đầu            

Lời cầu xin của ông Phao-lô               

Lời chào thăm       

Lo sao cho được ơn cứu độ               

Lời khuyên cuối cùng

Lời mở đầu            

Lời chào cà lời chứ cuối cùng            

Lời mở đầu            

Lời cầu nguyện và lời chào cuối thư

Lời mở đầu            

Lời cầu nguyện và lời chào cuối thư  

Lời mở đầu

Lời kinh phụng vụ

Lời khuyên nhủ thiết tha      

Lời khuyên người giàu        

Lời nhắn nhủ cuối cùng      

Lời mở đầu và tạ ơn

Lời khuyên nhủ thiết tha      

Lời chào và lời chúc cuối thư             

Lời mở đầu và lời chào        

Lời chào thăm       

Lời khuyên nhủ    

Lời mang lại hy vọng và khích lệ

Lý do để kiên trì   

Lời nhắn nhủ cuối cùng      

Lời chào thăm       

Lãnh nhận và thực hành Lời Chúa    

Lời mở đầu và lời chao        

Lời khuyên cuối cùng. Lời chào         

Lời mở đầu            

Lời chứng của các Tông Đồ

Lời ngôn sứ

Lời kêu gọi sống thánh thiện. Vinh tụng ca      

Lời chào

Lời chào

Làm chứng cho ông Đê-mết-ri-ô        

Lời kết thúc

Lời mở đầu

Lý do viết thư        

Lời khuyên nhủ của các tín hữu. Giáo huấn của các Tông Đồ

Lời tựa   

Lời mở đầu            

Lao-đi-ki-a            

Lời cầu nguyện của dân thánh           

(Mt 6,24)

(Mt 12,33-37)

(Mt 27,62-67)

(Mc 4,21-25)

(Mc 10,35-40)

(Lc 1,1-4)

(Lc 8,16-18)

(Lc 16,17)

(Ga 1,1-18)

(Ga 1,19-35)

(Ga 7,37-39)          

(Ga 11,55-57)

(Ga 17,1-26)

(Ga 19,23-24)

(Cv 1,1-5)

(Cv 4,36-37)

(Cv 6,1-7)

(Cv 14,1-7)

(Cv 17,10-15)

(Rm 1,1-7)

(Rm 1,8-15)

(Rm 4,18-23)

(Rm 9,25-33)

(Rm 10,1-21)

(1 Cr 1,1-9)

(1 Cr 4,14-21)

(1 Cr 5,1-13)

(1 Cr 6,1-20)

(1 Cr 7,1-40)

(2 Cr 1,1-11)

(2 Cr 1,12-24)

(2 Cr 2,1-11)

(Gl 1,1-5)

(Gl 1,6-10)

(Gl 3,15-18)           

(Ep 1, 1-2)

(Ep 3,14-21)

(Pl 1,1-2)

(Pl 2,12-18)

(Pl 3,2-9)

(Cl 1,1-14)

(Cl 4,10-18)

(1 Tx 1,1)

(1 Tx 5,23-28)

(2 Tx 1,1-2)

(2 Tx 3,16-18)

(1 Tm 1,1-2)

(1 Tm 2,1-8)

(1 Tm 6,11-16)

(1 Tm 6,17-19)

(1 Tm 6,20-21)

(2 Tm 1,1-5)           

(2 Tm 4,1-5)           

(2 Tm 4,19-22)

(Tt 1,1-4)

(Tlm 1-3)

(Hr 2,1-4)

(Hr 6,9-20)

(Hr 10,32-39)

(Hr 13,1-6)

(Gc 1,1)

(Gc 1,16-27)

(1 Pr 1,1-2)

(1 Pr 5,12-14)

(2 Pr 1,1-11)

(2 Pr 1,12-18)

(2 Pr 1,19-21)

(2 Pr 3,11-18)

(2 Ga 1-3)

(3 Ga 1-2)

(3 Ga 12)

(3 Ga 13-15

(Gđ 1-2)

(Gđ 3-4)

(Gđ 17-19)

(Kh 1,1-3)

(Kh 1,4-8)

(kh 3,14-22)

(Kh 8,1-5)

74

99

167

205

226

266

302

333

370

376

399

415

433

442

461

480

484

516

528

581

583

593

607

608

625

636

637

639

642

672

673

675

702

703

709

722

731

744

750

756

763

777

781

790

793

798

801

803

711

812

812

814

819

820

823

830

841

849

859

865

870

873

888

900

902

903

904

909

930

932

933

933

935

935

938

953

954

966

976

M

   

Muối cho đời và ánh sáng cho trần gian

Môn đệ chân chính             

Môn đệ bứt bông lúa ngày sa-bát       

Men Pha-ri-sêu và men Xa-đốc          

Môn đệ bứt bông lúa ngày sa-bát       

Men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê       

Môn đệ bứt bông lúa ngày sa-bát       

Mù mà lại dắt mù. Cọng rơm và cái xà                       

Một làng miền Sa-ma-ri không đón tiếp Đức Giê-su       

Muối nhà nhạt đi

Mười người mắc bệnh phong             

Môn đệ của ông Gio-an Tẩy Giả tại Ê-phê-xô  

Mọi người đều phải cam chịu xét xử  

Một khi con người trở nên công chính, ơn cứu độ được bảo đảm

Một vài đòi hỏi của đời sống cộng đoàn          

Mầu nhiệm của đạo thánh   

Mở ấn thứ bảy       

Mùa gặt cánh chúng            

(Mt 5,13-16)

(Mt 7,21-29)

(Mt 12,1-8)             

(Mt 16,5-12)

(Mc 2,23-27)

(Mc 8,14-21)

(Lc 6,1-5)

(Lc 6,39-42)

(Lc 9,51-56)

(Lc 14,34-35)

(Lc 17,11-19)

(Cv 19,1-7)

(Rm 3,9-20)

(Rm 5,1-11)

(1 Tx 5,12-22)

(1 Tm 3,14-16)

(Kh 8,1)

(Kh 14,14-20)

66

77

96

113

200

217

291

295

310

329

335

534

589

593

789

806

976

992

N

   

Người môn đệ phải bỏ mọi sự

Nhập đề

Những người thật sự là thân nhân của Đức Giê-su         

Nhập đề

Người Do-thái xin một dấu lạ từ trời   

Những điều kiện phải có để theo Đức Giê-su  

Người thanh niên giàu có   

Người giàu có khó vào Nước Trời     

Người Do-thái chất vấn Đức Giê-su về quyền của Người               

Nộp thuế cho Xê-da

Nhập đề

Những ngày gian nan tại Giê-ru-sa-lem

Ngôi mộ trống. Thiên sứ báo tin        

Những người thật sự là thân nhân của Đức Giê-su         

Người bị quỷ ám ở Giê-ra-sa               

Người Pha-ri-sêu xin một dấu lạ từ trời              

Những điều kiện phải có để theo Đức Giê-su

Những điều kiện phải có để theo Đức Giê-su  

Người giàu có       

Người giàu có khó vào nước Thiên Chúa         

Người mù tại Giê-ri-khô

Người Do-thái chất vấn Đức Giê-su về quyền của Người               

Nộp thuế cho Xê-da             

Những ngày gian nan tại Giê-ru-sa-lem

Ngôi mộ trống. Thiên sứ báo tin        

Những  người phụ nữ đi theo Đức Giê-su

Những người thật sự là thân nhân của Đức Giê-su         

Người bị quỷ ám ở Ghê-ra-sa             

Những điều kiện phải có để theo Đức Giê-su  

Người môn đệ phải bỏ mọi sự

Người bạn quấy rầy             

Nếu không hối cải thì sẽ chết hết      

“Nước Thiên Chúa đang ở giữa các ông”         

Ngày của Con Người           

Người thủ lãnh giàu có

Người giàu có khó vào Nước Thiên Chúa        

Người mù tại Giê-ri-khô       

Người Do-thái chất vấn Đức Giê-su về quyền của Người

Nộp thuế cho Xê-da             

Những dấu lạ báo trước      

Những ngày sau hết của Đức Giê-su

Người gian phi hối cải        

Những lời chỉ bảo sau hết cho các Tông Đồ

Người phụ nữ ngoại tình    

Người phụ nữ ngoại tình    

Những lời từ biệt

Những lời từ biệt  

Ngôi mộ trống      

Nhóm các tong đồ               

Ngày lễ Ngũ Tuần

Những người trở lại đầu tiên              

Người Do-thái đưa ông Phao-lô ra tòa              

Những người Do-thái làm nghề trừ quỷ

Người Do-thái âm mưu giết ông Phao-lô          

Người tín hữu phục vụ sự công chính              

Nhờ Thần Khí, chúng ta được làm con Thiên Chúa        

Người tín hữu là con cái ánh sáng    

Nguyên tắc            

Những lời dặn dò, thăm hỏi               

Những lý do chứng tỏ lòng quảng đại             

Nỗi lo âu của ông Phao-lô  

Nỗi lo âu của ông Phao-lô  

Những lời dặn dò, thăm hỏi và lời cầu chúc cuối cùng   

Người Do-thái và người ngoại được hòa giải với nhau và với TC

Những lời thăm hỏi và cầu chúc cuối cùng      

Người Cô-lô-xê được chung hưởng ơn cứu độ

Nguyên lý của đời sống mới: kết hợp với Đức Ki-tô phục sinh

Người sống và kẻ chết trong ngày Chúa quang lâm       

Ngày Chúa quang lâm và những gì xảy ra trước đó        

Người dạy giáo lý: ai chân chính, ai không     

Những ơn ông Ti-mô-thê đã nhận được

Nền tảng thần học của những đòi hỏi trên      

Những lời dặn dò,thăm hỏi

Nguy cơ chối đạo

Ngày Chúa quang lâm         

Những lời khuyên cuối cùng              

Nhập đề. Gia tài Thiên Chúa ban       

 Những đòi hỏi của đời sống mới. Sự thánh thiện của người tân tòng

Nhiệm vụ của tín hữu Chúa Ki-tô. Cách đối xử với dân ngoại

Những lời khuyên nhủ bậc kỳ mục    

Những lời khuyên nhủ các tín hữu    

Ngày của Chúa: các ngôn sứ và Tông Đồ

Các thầy dạy giả hiệu          

Ngôi Lời nhập thể và sự hiệp thong với Chúa cha và Chúa Con   

Nguồn mạch đức ái

Nguồn mạch đức ái             

Nguồn mạch đức tin

Những kẻ phản Ki-tô           

Nhiệm vụ của đức bác ái     

Nuốt cuốn sách nhỏ            

Người Phụ Nữ và Con Mãng Xà

Ngôn sứ giả phục vụ Con Thú           

(Mt 8,18-22)

(Mt 11,1)

(Mt 12,46-50)

(Mt 13,1-3)

(Mt 16,1-4)

(Mt 16,24-28)

(Mt 19,16-22)

(Mt 19,23-26)

(Mt 21,23-27)

(Mt 22,15-22)

(Mt 24,1-3)

(Mt 24,15-25)

(Mt 28,1-8)

(Mc 3,31-35)

(Mc 5,1-20)

(Mc 8,11-13)          

(Mc 8,34-38)

(Mc 9,1)

(Mc 10,17-22)

(Mc 10,23-27)

(Mc 10,46-52)

(Mc 11,27-33)

(Mc 12,13-17)

(Mc 13,14-23)

(Mc 16,1-8)

(Lc 8,1-3)

(Lc 8,19-21)

(Lc 8,26-39)           

(Lc 9,23-27)

(Lc 9,57-62)

(Lc 11,5-8)

(Lc 13,1-5)

(Lc 17,20-21)

(Lc 17,22-37)

(Lc18,18-23)

(Lc 18,24-30)

(Lc 18,35-43)

(Lc 20,1-8)

(Lc 20,20-26)

(Lc 21,8-19)

(Lc 21,37-38)         

(Lc 23,39-43)

(Lc 24,44-49)

(Ga 7,53)

(Ga 8,1-11)

(Ga 13,31-38)

(Ga 14,1-31)

(Ga 20,1-10)

(Cv 1,12-14)

(Cv 2,1-13)

(Cv 2,37-41)

(Cv 18,12-17)

(Cv 19,11-20)

(Cv 23,12-22)

(Rm 6,15-19)

(Rm 8,14-17)

(Rm 13,11-14)

(1 Cr 8,1-6)

(1 Cr 16,1-24)

(2 Cr 8,1-15)

(2 Cr 12,19-21)

(2 Cr 13,1-10)

(2 Cr 13,11-13)

(Ep 2,11-22)

(Pl 4,21-23)

(Cl 1,21-23)

(Cl 3,1-4)

(1 Tx 4, 13-18)

(2 Tx 2,1-12)

(1 Tm 6,3-10)

(2 Tm 1,6-18)

(Tt 2,11-15)

(Plm 22-25)

(Hr 10,26-31)

(Gc 5,7-11)

(Gc 5,12-20)

(1 Pr 1,3-5)

(1 Pr 1,13-21)

(1 Pr 2,11-12)

( 1Pr 5,1-4)

(1 Pr 5,5-11)

(2 Pr 3,1-2)

(2 Pr 3,3-10)          

(1 Ga 1,1-7)

(1 Ga 4,7-21)

(1 Ga 5,1-4)

(1 Ga 5,5-13)         

(2 Ga 7-11)

(Gđ 20-23)

(Kh 10,8-11)

(Kh 12,1-18)

(Kh 13,11-18)

81

92

100

101

113

115

125

126

133

137

144

146

168

203

207

217

219

220

224

224

226

228

230

234

246

301

303

304

307

310

316

324

335

336

338

339

339

344

345

347

349

356

359

400

400

423

424

445

463

466

471

532

535

549

597

602

615

646

669

685

695

696

697

727

759

767

773

787

795

810

814

826

832

858

993

884

888

890

892

899

899

907

907

915

925

926

927

930

939

981

985

989

Ô

   

Ông Gio-an Tẩy Giả rao  giảng         

Ông Gio-an Tẩy Giả vị chém đầu      

Ông Phê-rô tuyên xưng đức tin         

Ông Phê-rô chối Thầy        

Ông Gio-an Tẩy Giả rao giảng          

Ông Gio-an Tẩy Giả bị chém đầu

Ông Phê-rô tuyên xưng đức tin         

Ông Phê-rô chối thầy          

Ông Si-mê-ôn tuyên sấm    

Ông Gio-an Tẩy Giả rao giảng          

Ông Gio-an Tẩy Giả bị bỏ tù               

Ông Phê-rô tuyên xưng đức tin         

Ông Da-khêu        

Ông Phê-rô chối thầy          

Ông Phê-rô ra mộ

Ông Phê-rô tuyên xưng lòng tin 

Ông Phê-rô giảng cho dân chúng

Ông Phê-rô chữa một người què       

Ông Phê-rô giảng cho dân chúng    

Ông Phê-rô và Gioan ra trước thượng Hội Đồng            

Ông Ga-ma-li-ên lên tiếng

Ông Tê-pha-nô bị bắt          

Ông Tê-pha-nô bị ném đá. Ông Sao-lô bắt đạo               

Ông Tê-pha-nô bị ném đá. Ông Sao-lô bắt đạo               

Ông Phi-líp-phê đến Sa-ma-ri

Ông Phi-líp-phê làm phép rửa cho một viên thái  giám  

Ông Sao-lô được kêu gọi làm Tông Đô

Ông Sao-lô rao giảng tại  Đa-mát

Ông Sao-lô tới Giê-ru-sa-lem             

Ông Phê-rô chữa một người bệnh bại liệt ở Lốt               

Ông Phê-rô làm cho một người chết sống lại  

Ông Phêrô tới nhà 1 viên đại đội trưởng người Rô-ma             

Ông Phê-rô giảng tại nhà ông Co-nê-li-ô        

Ô Phê-rô làm phép rửa cho những người ngoại đầu tiên          

Ông Phê-rô tự biện minh ở Giê-ru-sa-lem         

Ông Ba-na-ba và ông Sao-lô được cử đi Giê-ru-sa-lem  

Ông Phê-rô bị bắt và được cứu cách lạ lung    

Ông Ba-na và ông Sao-lô trở về An-ti-ô-khi-a

Ông Ba-na và ông Sao-ô được cử đi truyền giáo            

Ông Phao-lô giảng cho người Do Thái            

Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba hướng về dân ngoại       

Ông Phao-lô chứa một người bại chân             

Ông Phao-lô chọn thêm ông Ti-mô-thê            

Ông Phao-lô chọn thêm ông Ti-mô-thê

Ông Phao-lô và ông Xi-la bị bắt  giam               

Ông Phao-lô gặp khó khăn tại Thê-xa-lô-ni-ca               

Ông Phao-lô giảng ở A-thê-na 529

Ông Plô trở về Antiôkhia và bắt đầu cuộc hành trình thứ ba

Ông A-pô-lô         

Ông Pha-lô rời Ê-phê-xô    

Ông  Phao-lô lên Giê-ru-sa-lem         

Ông Phao-lô tới Giê-ru-sa-lem           

Ông Phao-lô bị bắt

Ông Phao-lô nói với người Do-thái ở Giê-ru-sa-lem       

Ông Phao-lô, công dân Rô-ma          

Ông Phao-lô ra trước Thượng Hội Đồng          

Ông Phao-lô ra trước Thượng Hội Đồng

Ông Phao-lô bị giải đi Xê-da-rê         

Ông Phao-lô tự biện hộ trước tổng trấn Rô-ma               

Ông Phao-lô bị giam ở Xê-da-rê

Ông Phao-lô khánh cáo lên hoàng đế             

Ông Phao-lô ra trình diện vua Ác-ríp-pa

Ông Phao-lô khởi hành đi Rô-ma     

Ông Phao-lô gặp bão và bị đắm tàu  

Ông Phao-lô tại đảo Man-ta               

Ông Phao-lô tiếp xúc với người Do-thái ở Rô-ma           

Ông Phao-lô tuyên bố với người Do-thái ở Rô-ma          

Ông Áp-ra-ham được nên công chính vì đã tin               

Ông A-dam và Đức Giê-su Ki-tô

Ông Phao-lô thố lộ tâm tình và cảnh cáo         

Ông Phao-lô thố lộ tâm tình và cảnh cáo

Ông Phao-lô gặp lại ông Ti-tô ở ma-krr-đô-ni-a              

Ông Phao-lô trả lời những kẻ trách ông nhu nhược       

Ông Phao-lô trả lời những kẻ trách ông đầy tham vọng

Ông Phao-lô bắt buộc phải tự khen mình         

Ông Phao-lô bắt buộc phải tự khen mình         

Ông Phê-rô và ông Phao-lô ở An-ti-ô-khi-a     

Ông Phao-lô là người phục vụ mầu nhiệm Đức Ki-tô      

Ông Phao-lô vất  vả phục vụ dân ngoại           

Ông Phao-lô lo lắng cho đức tin của người Cô-lô-xê     

Ông Phao-lô lo lắng về cộng đoàn   

Ông Phao-lô suy nghĩ về ơn gọi của mình       

Ông Phao-lô vào cuối đời

Ông Men-ki-xê-đê

Ông Menkixêđê nhận 1/10 chiến lợi phẩm của ông Ápraham 

(Mt 3,1-12)

(Mt 14,3-12)

(Mt 16,13-20)

(Mt 26,69-75)

(Mc 1,1-8)

(Mc 6,17-29)          

(Mc 8,27-30)

(Mc 14,66-72)

(Lc 2,33-35)

(Lc 3,1-18)

(Lc 3,19-20

(Lc 9,18-21)

(Lc 19,1-10)

(Lc 22,54-62)

(Lc 24,12)

(Ga 6,67-71)

(Cv 2,14-36)

(Cv 3,10)

(Cv 3,11-26)

(Cv 4,1-22)

(Cv 5,34-42)

(Cv 6,8-15)

(Cv 7,55-60)

(Cv 8,1-3)

(Cv 8,4-8)

(Cv 8,26-40)

(Cv 9,1-19)

(Cv 9, 20-25)         

(Cv 9,26-30)          

(Cv 9,32-35)          

(Cv 9,36-43)

(Cv 10,1-33)

 (Cv 10,34-43)

(Cv 10,44-48)

(Cv 11,1-18)

(Cv 11,27-30)

(Cv 12,1-19)

(Cv 12,24-25)

(Cv 13,1-3)            

(Cv 13,16-43)

(Cv 13,44-51)

(Cv 14,8-18)

(Cv 15,41)

(Cv 16,1-5)

(Cv 16,16-24)

(Cv 17,1-9)

(Cv 17,16-21)

(Cv 18,18-23)

(Cv 18,24-28)

(Cv 20,1-6)

(Cv 21,1-14)          

(Cv 21,15-26)

(Cv 21,27-40)

(Cv 22,1-21)

(Cv 22,22-29)

(Cv 22,30)

(Cv 23,1-11)          

(Cv 23,23-35)

(CV 24,10-21)

(CV 24,22-27)

(Cv 25,1-12)          

(Cv 25,13-27)

(Cv 27,1-8)

(CV 27,9-44)          

(Cv 28,1-10)          

(Cv 28,17-22)

(CV 28,23-31)

(Rm 4,1-8)

(Rm 5,12-21)         

(2 Cr 6,11-18)

(2 Cr 7,1-4)

(2 Cr 7,5-16)

(2 Cr 10,1-11)

(2 Cr 10,12-18)

(2 Cr 11,1-33)

(2 Cr 12,1-18)

(Gl 2,11-14)

(Ep 3,1-13)

(Cl 1,24-29)

(Cl 2,1-5)

(1 Tx 2,17-20)

(1 Tm 1,12-17)

(2 Tm 4,6-18)

(Hr 7,1-10)

(Hr 7,4-10)             

59

106

114

160

192

212

218

241

279

281

282

306

340

353

357

393

468

473

474

476

483

486

492

492

493

495

496

498

498

499

500

501

503

504

505

507

508

510

511

513

515

517

523

523

525

527

529

533

534

538

542

543

544

545

547

548

548

550

552

553

554

555

559

560

562

563

564

591

594

683

684

684

686

690

690

693

705

729

767

769

784

802

819

850

850

Ơ

   

Trô-a, ông Phao-lô làm cho một người chết sống lại 

Ơn gọi của ông Phao-lô     

Ơn được làm con cái Thiên Chúa      

(Cv 20,7-12)

(Gl 1,11-24)

(Gl 4,1-11)

539

703

710

P

   

Phần thưởng dành cho ai bỏ mói sự mà mà theo ĐGiê-su        

Phần thưởng dành cho ai bỏ mói sự mà mà theo ĐGiê-su

Phải coi chừng các kinh sư

Phải sẵn sang chờ Chủ về

Phục vụ cách khiêm tốn      

Phần thưởng dành cho ai bỏ mọi sự mà theo ĐGiê-su              

Phải coi chừng các kinh sư

Phải tỉnh thức và cầu nguyện             

Phần thưởng dành cho các Tông Đồ

Phản ứng của cử tọa

Phải có lòng thương cảm

Phải thực hành lời Đức Giê-su dạy    

Phải chăng Thiên Chúa không còn công chính nữa?

Phép rửa               

Phần còn sót lại của Ít-rai-en              

Phụng tùng chính quyền    

Phái ông Ti-mô-thê đi Thê-xa-lô-ni-ca              

Phải kính trọng người nghèo             

Phúc thay ai cùng chịu đau khổ với Đức Ki-tô

Péc-ga-mô            

Phi-la-đen-phi-a   

(Mt 19,27-30)

(Mc 10,28-31)

(Mc 12,38-40)

(Lc 12,35-48)         

(Lc 17,7-10)           

(Lc 18,28-30)

(Lc 20,45-47)

(Lc 21,34-36)

(Lc 22,28-30)         

(Cv 26,24-32)

(Lc 6,36-38)           

(Lc 6,46-49)

(Rm 3,1-8)

(Rm 6,1-14)

(Rm 11,1-15)         

(Rm 13,1-7)

(1 TX 3,1-5)

(Gc 2,1-13)

(1 Pr 4,12-19)

(Kh 2,12-17)          

(Kh 3,7-13)

126

225

232

322

335

339

346

349

351

558

295

296

588

596

610

614

785

875

898

961

964

S

   

Sửa lỗi an hem     

Sức mạnh của lòng tin        

Sau khi Đức Giê-su tắt thở  

Sứ vụ của Đức Giê-su tại Giu-đê. Lời chứng cuối của ô Gioan

Sống theo thần khí              

Sống khiêm nhường và bác ái trong cộng đoàn             

Sự khôn ngoan của thế gian và sự khôn ngoan theo Ki-tô giáo

Sự khôn ngoan của thế gian và sự khôn ngoan theo Ki-tô giáo

Sự khôn ngoan của thế gian và sự khôn ngoan theo Ki-tô giáo

So sánh với thân thể           

Sự kiện Phục Sinh               

Sứ mạng của ông Ti-mô-thê và ông Ê-páp-rô-đi-ô         

Sống theo đtin chân chính, chứ kg theo những tư tưởng sai lạc

Số phận người giàu             

(Mt 18,15-18)

(Lc 17,5-6)

(Lc 23,47-49)

(Ga 3,22-36)

(Rm 8,1-13)

(Rm 12,3-13)

(1 Cr 1,17-31)

(1 Cr 2,1-16)

(1 Cr 3,1-5)

(1 Cr 12,12-30)

(1 Cr 15,1-34)

(Pl 2,19-30)

(Cl 2,6-8)

(Gc 1,9-11)            

121

334

356

383

601

612

627

630

632

657

663

751

769

872

T

   

Truyền tin cho ông Giu-se  

Từ Ai Cập trở về Ma-da-rét

Tin tưởng vào Chúa quan phòng

Tranh luận về việc ăn chay

Từ bỏ mình để theo Đức Giê-su

Thần ô uế phản công          

Tại sao Đức Giê-su dùng dụ ngôn?

Tranh luận về những truyền thống người Pha-ri-sêu

Tự truyện sống khiết tịnh

Tội ác và hình phạt              

Thí vụ cây vả        

Tranh luận về việc ăn chay

Thân nhân của Đức Giê-su lo ngại

Tại sao Đức Giê-su dùng dụ ngôn?

Tranh luận về những truyền thống người Pa-ri-sêu

Tiền dâng cúng của bà góa nghèo    

Thí dụ cây vả        

Tại vườn Ghết-sê-ma-ni

Truyền tin cho ông Da-ca-ri-a

Truyền tin cho Đức Ma-ri-a 

Trẻ  Gio-an ra đời. Láng giềng đến viếng thăm

Trẻ Gio-an chịu phép cắt bì

Tranh  luận về việc ăn chay

Tại sao Đức Giê-su dung dụ ngôn?

Thần ô uế phản công          

Thế nào là hạnh phúc thật

Tin tưởng vào Chúa quan phòng      

Thái độ của Đức Giê-su trước cuộc Thương Khó

Từ bỏ mình để theo Đức Giê-su         

Từ bỏ hết những gì mình có               

Trung tín trong việc sử dụng Tiền Của

Tha thứ cho an hem            

Tiền dâng cúng của bà góa nghèo    

Tại núi Ô-liu          

Tiệc cưới Ca-na    

Tranh luận về lời chứng của ĐGS liên quan đến bản thân Người

Thăng thiên          

Thầy  phù thủy Si-môn

Thời kỳ yên ổn

Thành lập Hội Thánh An-ti-ô-khi-a

Thầy phù thủy Ê-ly-ma tại đảo Sýp

Thư của các ông Tông Đồ

Thành lập Hội Thánh Cô-rin-tô         

Thành lập Hội Thánh Ê-phê-xô         

Thợ bạc Ê-phê-xô gây rối loạn          

Từ Trô-a đến Mi-lê-tô          

Từ giã các kỳ mục trong Hội Thánh Ê-phê-xô 

Tổng trấn Phê-lích xử vụ kiện ông Phao-lô     

Từ Man-ta tới Rô-ma

Thiên Chúa đã xét xử          

Trách người Do-thái vi phạm Lề Luật

Thiên Chúa cho thấy Người là Đấng Công Chính           

Thiên Chúa không bất công               

Toàn thể Ít-ra-en sẽ được cứu độ      

Tái bút lần thứ nhất:khuyên nhủ coi chừng

Tái bút lần thứ hai: chào thăm lần cuối              

Tiệc cúng. Không thỏa hiệp với việc thờ ngẫu tượng     

Trang phục của phụ nữ       

Thứ bậc các ân huệ. Bài hát lòng yêu mến

Thứ bậc các ân huệ. Bài hát lòng yêu mến

Thứ bậc các ân huệ để mưu cầu ích chung

Từ Trôa đến makê-đô-ni-a. Viết ra ngoài đề: về sứ vụ tông đồ

Từ Trôa đến makêđônia. Viết ra ngoài đề: về sứ vụ tông đồ

Từ Trôa đến makêđônia. Viết ra ngoài đề: về sứ vụ tông đồ

Thi hành sứ vụ tong đồ      

Thi hành sứ vụ tong đồ      

Tin Mừng của ông Phao-lô 

Thời đại của đức tin đã đến

Tại sao người Ga-lát đã thay đổi?     

Tự do và bác ái     

Tin tức. lời chào cuối thư

Tạ ơn và cầu nguyện           

Tinh thần tông đồ

Tin tức   

Tạ ơn Thiên Chúa và khen ngợi cộng đoàn    

Thái độ của ông Phao-lô khi ở Thê-xa-lô-ni-ca               

Tạ ơn Chúa vì các tin tức nhận được

Tỉnh thức chờ ngày Chúa quang lâm

Tạ ơn và khuyễn khích. Thiên Chúa thưởng phạt ngày sau hết

Trách nhiệm của ông Ti-mô-thê         

Tạ ơn và cầu nguyện           

Từ chức tư tế Lê-vi đến chức tư tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê

Thiên Chúa lấy tình cha mà giáo dục

Trừng phạt tội bất trung      

Tin tức và lời chào cuối thư

Thử thách             

Trách những mối bất hòa

Tình thương và lòng trung tín đối với Đức Ki-tô

Thần khí dùng ngôn sứ mà mặc khải

Tóm lược bức thư 

Thị kiến mở đầu   

Thy-a-ti-ra             

Thiên Chúa trao vận mệnh thế giới cho Con Chiên        

Thiên Chúa trao vận mệnh thế giới cho Con Chiên        

Tiếng kèn thứ năm               

Tiếng kèn thứ sáu

Tiếng kèn thứ bảy

Thiên sứ báo tin ba-by-lon sụp đổ     

Than khóc Ba-by-lon           

Triều đại một ngàn năm      

Trời mới đất mới   

(Mt 1,18-25)

(Mt 2,19-23)           

(Mt 6,25-34)

(Mt 9.14-17)           

(Mt 10,37-39)

(Mt 12,43-45)

(Mt 13,10-17)

(Mt 15,1-9)

(Mt 19,10-12)

(Mt 23,33-36)

(Mt 24,32-36)

(Mc 2,18-22)          

(Mc 3,20-21)          

(Mc 4,10-12)

(Mc 7,1-13)

(Mc 12,41-44)

(Mc 13,28-32)

(Mc 14,32-42)

(Lc 1,5-25)

(Lc 1,26-38)

(Lc 1,57-58)

(Lc 1,59-66)

(Lc 5,33-39)           

(Lc 8,9-10)

(Lc 11,24-26)

(Lc 11,27-28)

(Lc 12,22-32)         

(Lc 12,49-50)         

(Lc 14,25-27)

(Lc 14,28-33)

(Lc 16,9-13)

(Lc 17,4)

(Lc 21,1-4)

(Lc 22,39-46)

(Ga 2,1-12)

(Ga 8,13-30)

 (Cv 1,6-11)

(Cv 8,9-25)

(Cv 9,31)

(Cv 11,19-26)

(Cv 13,4-12)

(Cv 15,22-29)

(Cv 18,1-11)

(Cv 19,8-10)

(Cv 19,23-40)

(Cv 20,13-16)

(Cv 20,17-38)

(Cv 24,1-9)

(Cv 28,11-16)

(Rm 1,18-32)

(Rm 2,17-29)

(Rm 3,21-31)

(Rm 9,14-24)

(Rm 11,25-32)

(Rm 16,17-20)

(Rm 16,21-24)

(1 Cr 10,14-22)

(1 Cr 11,2-16)

(1 Cr 12,31)

(1 Cr 13,1-13)

(1 Cr 14,1-25)

(2 Cr 2,12-17)

(2 Cr 3,1-18)

(2 Cr 4,1-6)

(2 Cr 5,11-21)

(2 Cr 6,1-10)

(Gl 2,15-21)

(Gl 3,23-29)

(Gl 4,12-20)

(Gl 5,13-26)

(Ep 6,21-24)

(Pl 1,3-11)

(Cl 4,2-6)

(Cl 4,7-9)

(1 Tx 1,2-10)

(1 Tx 2,1-12)

(1 Tx 3,6-13)

(1 Tx 5,1-11)

(2 Tx 1,3-12)          

(1 Tm 1,18-20)

(Plm 4-7)

(Hr 7,11-14)           

(Hr 12,5-13)

(Hr 12,14-17)

(Hr 13,20-25)

(Gc 1,12-15)

(Gc 4,1-12)

(1 Pr 1,6-9)

(1 Pr 1,10-12)

(1 Ga 5,18-21)

 (Kh 1,9-20)

(Kh 2,18-29)          

(Kh 4,1-11)

(Kh 5,1-14)

(Kh 9,1-12)

(Kh 9,13-21)

(Kh 11,14-19)

(Kh 18,1-3)

(Kh 18,9-24)

(Kh 20,1-6)

(Kh 21,1-8)

55

58

74

85

91

100

102

109

124

144

148

199

202

204

214

232

235

239

267

269

274

275

290

302

317

317

321

323

328

329

332

334

346

352

379

401

462

493

499

506

511

521

531

535

537

539

539

551

563

584

587

590

606

611

620

620

651

653

659

659

661

675

676

678

681

682

706

710

712

715

740

744

776

777

781

783

785

788

793

803

830

851

863

863

866

872

880

889

889

929

956

962

967

969

978

979

983

999

1001

1006

1008

V

   

Vua Hê-rô-đê và Đức Giê-su

Vua Hê-rô-đê và Đức Giê-su               

Vua Hê-rô-đê và Đức Giê-su               

Vấn đề ly dị           

Vị mục tử tốt          

Vai trò của lề luật

Vinh quang dành cho chúng ta

Việc thờ phượng thiêng liêng            

Vinh tụng ca         

Vai trò thật sự của người rao giảng   

Vấn đề ăn thịt cúng. Cách giải quyết 

Vấn đề ăn thịt cúng. Cách giải quyết 

Vai trò của Lề Luật

Vai trò của Lề Luật

Vị Thượng Tế thập toàn

Về lòng trung thành             

Vâng phục các vị lãnh đạo tinh thần 

Vinh tụng ca         

(Mt 14,1-2)

(Mc 6,14-16)

(Lc 9,7-9)               

(Lc 16,18)

(Ga 10,1-21)

(Rm 7,7-13)

(Rm 8,18-27)

(Rm 12,1-2)

(Rm 16,25-27)

(1 Cr 3,5-17)

(1 Cr 10,23-33)

(1 Cr 11,1)

(Gl 3,19-22)           

(1Tm 1,8-11)

(Hr 7,26-28)

(Hr 13,7-16)

(Hr 13,17-19)

 (Gđ 24-25)

106

211

306

333

409

599

602

612

620

633

625

653

709

802

852

866

866

969

X

   

Xức dầu thơm tại Bê-ta-ni-a 

Xức dầu thơm tại Bê-ta-ni-a 

Xức dầu thơm tại Bê-ta-ni-a

Xét theo đức ái     

Xét theo sự thận trọng ,Bài học của quá khứ Ít-rai-en     

Xi-miếc-na             

Xác-đê   

(Mt 26,6-13)

(Mc 14,3-9)

(Ga 12,1-11)

(1 Cr 8,7-13)

(1 Cr 10,1-13)

(Kh 2,8-11)

(Kh 3,1-6)

154

236

415

647

650

960

963

Y

   

Yêu mến là chu toàn Lề Luật               

Ý nghĩa các đau khổ của người tông đồ           

Ý định của tác giả

Ý nghĩa tương trưng của Con Thú và Con Điếm              

(Rm 13,8-10)

(2Tm 2,1-13)

(Hr 6,1-8)

(kh 17,7-18)

614

816

848

998

 


Trở lại      In      Số lần xem: 7712
Tin tức liên quan
  • Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  10
 Hôm nay:  443
 Hôm qua:  4499
 Tuần trước:  25370
 Tháng trước:  111139
 Tất cả:  8162087
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top