Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON TÔN THỜ THIÊN CHÚA BA NGÔI / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC THÔI ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ ĐỪNG TRAO CHO NHAU BOM ĐẠN ,VIRUS ,MÀ LÀ CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG / CHÍNH CHÚA NÓI :HÃY XIN THÌ SẼ ĐƯỢC .CON XIN VÌ CON TIN . AMEN . (GIUSE LUCA)**R

SÁCH GƯƠNG CHÚA GIESUS / BÀI SỐ 097 / GIUSE LUCA

SÁCH GƯƠNG CHÚA GIESUS

QUYỂN III / BÀI SỐ : 097 /  ĐỜI SỐNG TẬN HIỆP
 
CHỦ ĐÍCH :  DÀNH CHO NHỮNG AI MUỐN TẬP SỐNG THÁNH 
 
ĐỔI ĐỀ TÀI :  BÍ TÍCH THÁNH THỂ 

TỰ NGÔN

Lời Chúa kêu mời
“ Hết thảy những ai lao lực và vất vả, hãy đến cùng Cha, Cha sẽ bổ sức cho”
“ Bánh Cha sẽ ban, chính là thịt Cha. Cha sẽ ban nó cho đời được sống”
“ Hãy nhận lấy mà ăn: đấy là mình Cha, sẽ chịu giải nộp vì các con. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Cha”.
“ Ai ăn thịt Cha và uống Máu Cha, người ấy ở trong Cha và Cha ở trong họ”.
“ Những lời Cha vừa nói với chúng con là tinh thần và sinh lực”.
 
SỐ I  :  PHẢI KÍNH CẨN ĐẾN RƯỚC THÁNH THỂ
 
Chúa kêu mời
 
Ôi Chúa Giêsu, chân lý bất hũ! Những lời trên đây – dầu không nói một lúc, không thuận một nơi – nhưng cũng là lời Chúa cả.
Mà vì nó phát xuất bởi miệng Chúa và là lời chân thực, nên con phải lĩnh nhận mà tín cẩn biết ơn.
Nó là lời Chúa vì do miệng Chúa phát ra nhưng cũng là lời con, bởi nó phát ra vì phần rỗi con.
Con vui lĩnh ở miệng Chúa để nó in sâu vào tâm hồn con hơn.
Những lời đại từ bi, đầy lân tuất và thân ái ấy nó phấn chấn con. Nhưng tội lỗi con làm cho kinh hoảng, lương tâm nhớp nhúa con làm ngăn trở không để con lĩnh nhận những mầu nhiệm vĩ đại ấy.
Lời êm dịu Chúa nâng con lên, nhưng tội lỗi con  nhiều quá nó ghì con xuống.
Chúa dạy con phải tín nhiệm đến cùng Chúa, nếu con muốn dự phần với Chúa và pảhi an bánh trường sinh nếu con muốn được sống và vinh hiển muôn đời.
Chúa mời gọi: “ Hãy đến, hãy đến cùng Cha hết thảy những ai lao lực, vất vả Cha sẽ cất đỡ cho”.
 
Dầu ta không xứng
 
Lời luyến ái quá! Êm ngọt cho tai tội nhân quá! Lạy Chúa Trời con! Chúa mời gọi người nghèo túng, thiếu thốn vào dự tiệc Thánh Thể Chúa!
Nhưng con là ai, lạy Chúa, mà dám bạo gan đến gần Chúa!
Kìa trời cao muôn tầng không chứa được Chúa, mà Chúa bảo: “ hết thảy hãy đến cùng Cha”!
Chúa nhân từ hạ cố như vậy có ý chi? Mời gọi thân mật như vậy để làm gì?
Biết mình không có mảy may gì để gây tín nhiệm, con đâu dám đến cùng Chúa!
Đã từng ấy lần xúc phạm đến lòng nhân từ Chúa, con đâu còn dám rước Chúa vào nhà.
Sứ thần, Tổng thần phải nghiêng mình kính cẩn; người lành, người thánh phải run sợ, mà Chúa bảo: “ Hãy đến cùng Cha!”.
Lời ấy mà không phải lời Chúa, nào ai dám tin?
Nếu không phải chính miệng Chúa truyền gọi nào ai dám đến?
 
Sức ta hèn yếu
 
Kìa Noe – con người công chính – đã phải vất vả một trăm năm mới đóng xong chiết tàu để cứu mình ông và ít thân nhân. Thế mà con, con chỉ dọn mình trong một giờ để rước Chúa Tạo Thành thiên địa mà được ư!
Moisen – hạ thần và bạn thiết cốt Chúa – đã đóng một hòm bằng gỗ không mục, nạm vàng thập thành để chứa Bia Lề Luật.
Mà con, tạo vật hèn đớn, con dám rước Chúa Tác giả Lề Luật và Chúa tạo thành sinh linh một cách quá dễ dàng!
Sa-lô-môn, - ông vua khôn ngoan nhất các Vua Do Thái – cũng đã mất bảy năm mới cất xong ngôi đền lộng lẫy để dâng tiến Chúa và mất 8 ngày để khánh thành, dâng đủ một nghìn chiên bò, và Ngài rước hòm bia thánh vào biệt điện một cách long trọng giữa muôn điệu nhạc và tiếng hoan hô. Mà con – khốn nạn và hèn hạ hơn hết mọi người – con dám rước Chúa vào nhà trong khi không dọn mình được nửa giờ! Mà giá con dọn mình được xứng đáng lấy một nửa giờ chả là may lắm à!
Lạy Chúa Trời! Những bậc vĩ nhân đó cố gắng đẹp lòng Chúa chừng nào! Mà con đáng buồn! con làm được ít quá! Thì giờ con dành để dọn mình rước lễ vắn vỏi quá!
Ít khi con cầm trí được hẳn hoi. Họa huần mới khỏi chia trí!
Đúng lý ra, trước nhan Thánh Chúa, không được có một tư tưởng bất xứng nào, không một tạo vật nào có thể bén mảng tới.
Vì vị Thượng khách mà con sắp tiếp rước không phải là một Thiên thần nhưng là Chúa các Thiên thần.
Giữa hòm – cùng cả Bia Lề Luật – với Thánh Thể tinh toàn Chúa – bao hàm mọi đức tính không tả - lại không khác nhau trời vực là gì!
Lễ tế Cựu ước – tượng trưng lễ tế Tân ước – và lễ tiến Thánh Thể - kết thúc mọi lễ tế cũ, - cũng lại không khác nhau trời vực là gì!
 
Phải hết sức kính cẩn
 
Thế, có lý gì trước tôn nhan Chúa lại không cháy lửa sốt mến?
Sao lại không dọn mình cẩn thận hơn để rước Mình Thánh Chúa, trong khi các Thánh Tổ phụ, các Thánh Tiên tri và các Vua Chúa cùng toàn thể dân chúng tha thiết dường ấy với việc phụng sự Chúa?
Vì nhớ lại những ơn Chúa ban cho Tổ phụ, mà Thánh Vương David vui mừng nhảy múa trước Hòm Bia Thánh. Ngài truyền sắm nhiều nhạc khí, soạn ca vịnh và dạy hát cho vui vẻ.
Chính Vua, được ơn Chúa Thánh Thần thúc giục, cũng thường ca với chiếc dương cầm, Ngài dạy dân Is-ra-en chúc tụng Chúa cho thực tình và hằng ngày hòa tiếng ngợi khen và tung hô danh Chúa.
Nếu xưa, chỉ nhìn thấy Hòm Bia mà người ta sốt sắng và chúc tụng Chúa được thế, thì nay, trước Bí Tích Thánh Thể, nhất là khi rước Mình Thánh Chúa, - con cũng như toàn dân Công giáo, phải kính cẩn và sốt sắng chừng nào!
Nhiều người đi khắp nơi để viếng hài cốt các Thánh. Họ ngẩn người khi nghe thuật về các thánh. Họ chiêm ngưỡng những ngôi đền lộng lẫy và hôn kính xương thánh bọc bằng vải lụa, nên đựng  trong hộp vàng.
Còn Chúa, lạy Chúa rất thánh, Đấng dựng nên nhân loại và Chúa các Thiên thần! Chúa ở đây, ngay cạnh con: trước mặt con, trên bàn thờ.
Thường những cuộc viễn du đó là do tính tò mò và tính ham biết những cái mới lạ. Nó chả giúp tu chỉnh được mấy, nhất là lúc họ chỉ đi chu du mà không có tinh thần thống hối thực.
Nhưng ở đây, lạy Chúa! Trong bí tích bàn thờ, Chúa hiện diện toàn thân: Chúa thực và người thực. Và ở đó, hễ lần nào rước Chúa cho xứng đáng và sốt sắng, Chúa cũng ban cho muôn vàn ơn phần rỗi muôn đời.
Không phải tính nhẹ dạ, tò mò, dâm đãng lôi kéo được người ta lại bàn thánh, nhưng là một Đức tin sắt đá, một Đức cậy vững bền và một Đức ái chân thành.
 
Bí tích diệu huyền
 
Lạy Chúa ẩn dật, Chúa Tạo thành thiên địa! Chúa xử với chúng con lạ lùng quá! Chúa đối với người Chúa chọn cách hiền hậu và nhân từ quá! Vì Chúa ban chính mình làm của nuôi họ trong bí tích Thánh Thể.
Điều đó siêu vượt mọi tâm trí. Chính nó có sức lôi kéo mọi tâm hồn đạo hạnh đến cùng Chúa và đốt nóng tình yêu của họ.
Chính những tín hữu sốt sắng suốt đời chuyên lo tự chỉnh, lúc rước lễ họ thường được ơn sùng ái phi thường và lòng nhiệt thành hâm mộ nhân đức.
Ôi! Ơn lạ lùng và sâu nhiệm của Bí Tích Thánh Thể! Chỉ duy các tín hữu Chúa Giê-su biết, còn người vô tín ngưỡng và nô lệ tội lỗi không bao giờ cảm được.
Bí tích này ban ơn thiêng liêng, trả lại linh hồn sức mạnh đã mất và hoàn lại vẻ đẹp tươi tắn đã bị tội ác làm phai mờ.
Cũng có khi ơn Chúa ban lớn lao quá đến nỗi lòng sùng ái, chẳng những làm cho hồn mà xác yếu nhược cũng được sức mới mẻ.
 
Chúa nhân từ
Nhưng ta phải khóc – khóc cực thảm thiết – và đau đớn vì ta đã khô khan, lạnh nhạt, không sốt sắng đến rước Chúa Kitô là trót hy vọng và huân nghiệp của những người được cứu rỗi.
 Chính Chúa thánh hóa và cứu chuộc ta, Người là yên ủi của linh hồn lữ khách tại chốn lư đày và hạnh phúc bât diệt của các Thánh.
Thực đáng than tiếc khi thấy giáo hữu rất ít lưu tâm đến mầu nhiệm phần rỗi, là Mầu nhiệm làm vui thiêng đàng và bảo tồn vạn vật.
Thương hại! lòng người mù tối và cứng cỏi! Chẳng những đã không để ý mà còn vì quá quen chịu hằng ngày mà phủ nhận cả ơn vĩ đại này.
Giá như cả thế giới chỉ có một đền thờ dâng của lễ thánh này, và chỉ có một linh mục được làm Bí Tích này, chắc người ta sẽ ao ước và nô nức tuôn đến nơi ấy, với linh mục ấy để xem dâng lễ.
Nhưng hiện thời có rất nhiều linh mục, và Chúa Ki-tô cũng chịu tế lễ ở nhiều nơi, để việf rước lễ được bành trướng khắp chốn và đức quảng đại, lòng thương yêu Chúa đối với nhân loại được biểu dương rõ rệt.
Ôi! Chúa Giê-su hiền từ, Chúa Chiên hằng hữu! con cảm tạ Chúa vì đã thương nuôi chúng con trong nơi đày ải khốn khó, bằng Mìnhvà Máu châu báu Chúa. Hơn nữa, Chúa còn dùng lời bởi chính miệng Chúa mà mời gọi chúng con đến dự tiệc mầu nhiệm: “ Hỡi chúng con, đang vất vả và lao lực! hãy đến cùng Cha, Cha sẽ bổ sức lại cho”.
 
SUY NIỆM
 
“ Trước ngày lễ Phục hoạt, Chúa Giê-su biết đã đến lúc phải từ giã thế trần mà về cùng Đức Chúa Cha. Như Ngài đãy yêu các con cái còn ở lại dương thế, Ngài còn thương họ tới cùng”.
Chính lúc ấy Chúa Giêsu bắt đầu lập Bí Tích Thánh Thể, để nhờ đó có thể ở lại với môn đệ và con cái Chúa cho đến cùng đời, như lời Chúa hứa: “ Cha sẽ không bỏ chúng con mồ côi”.
Dầu mắt ta khôgn trông thấy, nhưng Ngài vẫn ngự thật trong Thánh Thể và đêm ngày luôn tiếng mời gọi: “ Hết thảy hãy đến cùng Cha, Cha sẽ bổ sức cho”. Chúng con khát, hãy đến suối chảy nước trường sinh.
Với tiếng kêu mời thiết tha ấy từ trong các nhà chầu khắp thế giới phát ra, chúng ta có thể thờ ơ lãnh đạm mãi được không?
Vậy “ hỡi các bạn, hãy đến ăn uống, và say sưa trong yến tiệc Chúa Cứu Thế”.
Lạy Chúa Giêsu! Thực Chúa không còn nghĩ đến cách nào khác để chứng quả lòng Chúa thương yêu chúng con, hơn là lấy Bí Tích này. Để đáp lòng thương đó, con cũng kh6ng còn cách nào khác hơn là mau nắn hcạy lại cùng Chúa trong Thánh Thể. Vậy lạy Chúa! Này con đây, xin Chúa đừng từ rẫy con.
 
AAA
 

Trở lại      In      Số lần xem: 405
Tin tức liên quan
  • SÁCH GƯƠNG CHÚA GIESUS / BÀI SỐ 0101 / GIUSE LUCA
  • SÁCH GƯƠNG CHÚA GIESUS / BÀI SỐ 100 / GIUSE LUCA
  • SÁCH GƯƠNG CHÚA GIESUS / BÀI SỐ 099 / GIUSE LUCA
  • SÁCH GƯƠNG CHÚA GIESUS / BÀI SỐ 098 / GIUSE LUCA
  • SÁCH GƯƠNG CHÚA GIESUS / BÀI SỐ 096 / GIUSE LUCA
  • SÁCH GƯƠNG CHÚA GIESUS / BÀI SỐ 095 / GIUSE LUCA
  • SÁCH GƯƠNG CHÚA GIESUS / BÀI SỐ 094 / GIUSE LUCA
  • SÁCH GƯƠNG CHÚA GIESUS / BÀI SỐ 093 / GIUSE LUCA
  • SÁCH GƯƠNG CHÚA GIESUS / BÀI SỐ 092 / GIUSE LUCA
  • SÁCH GƯƠNG CHÚA GIESUS / BÀI SỐ 091 / GIUSE LUCA
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  10
 Hôm nay:  1578
 Hôm qua:  2434
 Tuần trước:  21044
 Tháng trước:  102710
 Tất cả:  9746180
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top