Website:https://ditimchanly.org / giáodânsốngđạo/videos / CHÚA NHẬT II MÙA CHAY / C / 2019 / CÓ QUA KHỔ GIÁ MỚI TỚI VINH QUANG (Lc 28b-36) . LẠY CHÚA , XIN GIÚP CON LUÔN VỮNG TIN VÀO CHÚA ,AMEN.  (GIUSE LUCA / KBX) .   **R

Lịch Công Giáo Tháng 07/2015

Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/07 X
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
St 21:5,8-20; Tv 34:7-8,10-11,12-13; Mt 8:28-34
16-05  
02/07 X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
St 22:1-19; Tv 115:1-2,3-4,5-6,8-9; Mt 9:1-8
17-05  
03/07 Đỏ
Thánh Tôma, Tông Đồ
St 23:1-4,19; Tv 106:1-2,3-4,4-5; Mt 9:9-13
18-05  
04/07 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
St 27:1-5,15-29; Tv 135:1-2,3-4,5-6; Mt 9:14-17
19-05  
05/07 X
Chúa Nhật thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Ed 2:2-5; Tv 123:1-2,2,3-4; 2 Cr 12:7-10; Mc 6:1-6
20-05  
06/07 X
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
St 28:10-22; Tv 91:1-2,3-4,14-15; Mt 9:18-26
21-05 2
07/07 X
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
St 32:23-33; Tv 17:1,2-3,6-7,8,15; Mt 9:32-38
22-05 2
08/07 X
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
St 41:55-57; Tv 33:2-3,10-11,18-19; Mt 10:1-7
23-05  
09/07 X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
St 44:18-21,23-29; Tv 105:16-17,18-19,20-21; Mt 10:7-15
24-05  
10/07 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
St 46:1-7,28-30; Tv 37:3-4,18-19,27-28,39-40; Mt 10:16-23
25-05  
11/07 Tr
Thánh Benedictô, Tu Viện Trưởng
St 49:29-33; Tv 105:1-2,3-4,6-7; Mt 10:24-33
26-05  
12/07 X
Chúa Nhật thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Am 7:12-15; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Ep 1:3-14; Ep 1:3-10; Mc 6:7-13
27-05  
13/07 X
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Xh 1:8-14,22; Tv 124:1-3,4-6,7-8; Mt 10:34; Mt 11:1
28-05 3
14/07 Tr
Chân Phước Kateri Tekakwitha, Đt
Xh 2:1-15; Tv 69:3,14,30-31,33-34; Mt 11:20-24
29-05 3
15/07 Tr
Thánh Bonaventure, Gmtsht
Xh 3:1-6,9-12; Tv 11:25-27
30-05  
16/07 X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Xh 3:11-20; Tv 105:1,5,8-9,24-25,26-27; Mt 11:28-30
01-06-Ất Mùi  
17/07 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Xh 11:10; Xh 12:14; Tv 116:12-13,15-16,17-18; Mt 12:1-8
02-06  
18/07 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Xh 12:37-42; Tv 136:1,23-24,10-12,13-15; Mt 12:14-21
03-06  
19/07 X
Chúa Nhật thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Gr 23:1-6; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ep 2:13-18; Mc 6:30-34
04-06  
20/07 X
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Xh 14:5-18; Xh 15:1-2,3-4,5-6; Mt 12:38-42
05-06 4
21/07 X
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Xh 14:21; Xh 15:1; Xh 15:8-9,10,12,17; Mt 12:46-50
06-06 4
22/07 Tr
Thánh Maria Mađalêna
Xh 16:1-5,9-15; Tv 78:18-19,23-24,25-26,27-28; Mt 13:1-9
07-06  
23/07 X 08-06  
24/07 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Xh 20:1-17; Tv 19:8,9,10,11; Mt 13:18-23
09-06  
25/07 Đỏ
Thánh Giacôbê, Tông Đồ
Xh 24:3-8; Tv 50:1-2,5-6,14-15; Mt 13:24-30
10-06  
26/07 X
Chúa Nhật thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
2 V 4:42-44; Tv 145:10-11,15-16,17-18; Ep 4:1-6; Ga 6:1-15
11-06  
27/07 X
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
Xh 32:15-24,30-34; Tv 106:19-20,21-22,23; Mt 13:31-35
12-06 1
28/07 X
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
Xh 33:7-11; Tv 103:6-7,8-9,10-11,12-13; Mt 13:35-43
13-06 1
29/07 Tr
Thánh Mátta
Xh 34:29-35; Tv 99:5,6,7,9; Mt 13:44-46
14-06  
30/07 X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
Xh 40:16-21,34-38; Tv 84:3,4,5-6,8,11; Mt 13:47-53
15-06  
31/07 Tr
Thánh Ignatius thành Loyola, Lm
Lv 23:1,4-11,15-16,27,34-37; Tv 81:3-4,5-6,10-11; Mt 13:54-58
16-06  

 


Trở lại      In      Số lần xem: 1417
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  12
 Hôm nay:  3343
 Hôm qua:  3278
 Tuần trước:  25062
 Tháng trước:  94793
 Tất cả:  5252118
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- ĐDCộngĐoànKinhThánhEmmaus/Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
- Youtube:Giáo Dân Sống Đạo/videos 

Chia sẻ cho bạn bè :
top