Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / LẠY CHÚA ,CON HOÀN TOÀN BẤT XỨNG / DÙ BAO NHIÊU NĂM CỐ SỬA ,NHƯNG CHƯA ĐƯỢC / XIN CHÚA CHO CON ĐƯỢC ĂN MÀY ƠN CỨU ĐỘ / AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / NGÀY THỨ NHẤT / CHÚA HIỂN LINH / 05-JAN GS A

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

NGÀY THỨ NHẤT / CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH GS A   

      ĐỀ TÀI :   ÁNH SAO LẠ DẪN ĐƯỜNG CHO MUÔN DÂN.

 

I. TÔN VINH LỜI CHÚA:  CN  LỄ CHÚA HIỂN LINH / A  
 
PHÚC ÂM:  Mt 2, 1-12
" Từ Phương Đông ,chúng tôi đến bái lạy Người".
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo:
1  Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Gierusa-lem, 2  và hỏi: “Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người”. 3  Nghe tin ấy, vua Hêrôde bối rối, và cả thành Giêrusa-lem cũng xôn xao. 4  Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. 5  Họ trả lời: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách Ngôn sứ, có chép rằng: 6  Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất  Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Isra-el dân Ta sẽ ra đời”.
7  Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. 8  Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: “xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người”. 9  Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. 10  Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. 11  Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. 12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.
Đó là lời Chúa.
 
II. SUY NIỆM :
 
ĐỀ TÀI : ÁNH SAO LẠ DẪN ĐƯỜNG CHO MUÔN DÂN.
 
1. Đại ý bài Tin Mừng hôm nay là gì? Khi Đức Giêsu giáng sinh tại Bêlem, thì ở Phương Đông có 3 nhà đạo sĩ đã nhìn thấy ánh sao lạ nên đi theo để tìm Đấng cứu thế. Nhờ có ánh sao lạ dẫn đường, các ông đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, cuối cùng các ông cũng tới được Bêlem và gặp được Chúa cứu thế Hài Nhi. Các ông đã tỏ lòng cung kính sùng mộ bằng việc sụp lạy và dâng kính lễ vật. Sau đó các ông đã trở về quê hương mình.
2. Con người của Hêrôđê đại vương như thế nào? Ông ta là con người đa nghi, độc ác, tham quyền, ông chết vào năm thứ 4 sau công nguyên (Mt 2, 15). Ông là Hêrôđê cha, còn Hêrôđê Antipa là Hêrôđê con. Ông nầy cũng là vị vua độc ác như Hêrôđê cha / ông đã cho chém đầu Gioan tẩy giả, và cũng là người tham gia xét xử Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn.
3. Ba nhà chiêm tinh gia là những ai ? Họ không phải là vua như trước đây ta vẫn nghĩ, có lẽ họ là những đạo sĩ, những nhà thông thái, giỏi về thiên văn. họ đến từ Phương Đông / chúng ta có thể dựa vào số lễ vật để quả quyết họ có 3 vị. Tương truyền rằng 3 vị nầy có 3 màu da, tượng trưng cho các dân tộc da vàng, da trắng, da đen / cũng có nghĩa rằng: Họ đại diện cho các dân tộc, màu da tiếng nói, chứ không chỉ riêng mình dân Do Thái mà thôi .
4. Thái độ của người dân thành Giêrusalem như thế nào? Ở đây tác giả muốn cho ta thấy rõ thái độ đối nghịch với Đấng Cứu Thế giữa dân Do Thái tại Giêrusalem và anh em lương dân. Các nhà thông thái của dân thành Giêrusalem đều biết rõ nơi sinh của Hài Nhi cứu thế là Bêlem, nhưng họ lại quá thờ ơ. Đang khi đó thì dân ngoại phải vượt đường xa vạn dặm để tìm kiếm. Bêlem là một làng nhỏ thuộc xứ Giuđa, cách Giêrusalem 10 km, hướng Nam, đây là quê hương của vua Đavit.
5. Tại sao Hêrôđê lại hỏi căn kẽ về ngày giờ ngôi sao xuất hiện? Vì Hêrôđê muốn biết đích xác số tuổi của Hài Nhi Cứu thế để sau này ông hạ lệnh cho lính tàn sát hết các trẻ em tại Bêlem và vùng phụ cận từ hai tuổi trở xuống cho khỏi có sai sót.
6. Tại sao ngôi sao có lúc ẩn lúc hiện? Ngôi sao có lúc hiện lúc ẩn ,lại có thể đi trước dẫn đường vì là do Thiên Chúa ban để trợ giúp các đạo sĩ đi tìm Hài Nhi Cứu thế.
7. Chúa sinh tại cánh đồng Bêlem, trong hang bò lừa, thì tại sao các đạo sĩ lại vào nhà? Sau khi sinh Hài Nhi, chắc chắn hai ông bà không thể tiếp tục ở lại chuồng bò vì nó thiếu thốn hết mọi thứ / vì thế Thánh gia đã vào trong thị trấn Bêlem để thuê một căn nhà ở tạm.
 
8. Ba thứ lễ vật nói lên điều gì? Họ sấp mình bái lạy là để biểu lộ đức tin vào Đấng Cứu Thế , là Con Thiên Chúa. Vàng, nhũ hương, mộc dược là 3 đặt sản của quê hương họ. Vàng là đức tin / nhũ hương là đức cậy / mộc dược là đức mến. Vàng còn ám chỉ tước vị của vua / nhũ hương chỉ tước vị tư tế / mộc dược ám chỉ cuộc tử nạn, ướp xác và mai táng của Chúa Giesus sau nầy . Họ đi lối khác mà về xứ sở cho ta ý nghĩa rằng: Những ai dám chống lại Thiên Chúa thì sớm muộn cũng sẽ chuốc lấy hậu quả thảm mà thôi.
9. Ta Thấy gì nơi các mục đồng nghèo khó? Họ là những người chăn giữ đoàn chiên ở vùng phụ cận Giêrusalem, đã được tin báo nên họ đã mau mắn lên đường tìm kiếm Hài Nhi. Vua Hêrôđê và hoàng cung khi nghe tin, họ cũng muốn đi tìm nhưng không phải để triều bái / mà là để giết hại Người. Dân thành Giêrusalem thì hoảng hốt thay vì phải vui mừng trước tin Đấng Cứu Thế vừa ra đời. Các thượng tế và kinh sư là những người thông thuộc kinh thánh. Họ có thể chỉ đường cho ba đạo sĩ phải tìm Đấng Cứu thế ở đâu / nhưng chính họ lại không thiết tha gì, chỉ có các mục đồng và các đạo sĩ đã tin ngay. Đã vượt qua bao trắc trở và cuối cùng họ đã đến để chiêm bái Hài Nhi, đồng thời chuẩn bị lễ vật để đến cung kính chiêm bái Người. Các đạo sĩ khi nghe tin báo, họ đã không quay lại với con cáo già Hêrôđê nữa .
10. Ta học được gì từ thái độ của các đạo sĩ? Họ chỉ dựa vào một ánh sao lạ trên bầu trời, nhưng họ đã can đảm ra đi để tìm kiếm vua Hài Nhi. Họ chân thành tìm kiếm và với sự trợ giúp của ơn Chúa. Họ đã vượt qua mọi gian nan cách trở để tìm thấy Hài Nhi. Vì thế họ đã được ơn cứu độ qua việc tôn thờ một Hài Nhi Con Thiên Chúa tại một nơi nghèo hèn, giữa những con người thấp bé nhất xã hội.
11. Anh em lương dân ngày nay đang mong chờ gì? Ngày nay cũng có rất đông anh em lương dân đang miệt mài nghiên cứu so sánh, tìm hiểu sự thật bằng các kiến thức trong lãnh vực khoa học, kỹ thuật, triết lý, nghệ thuật, kinh nghiệm của các vĩ nhân thế giới. Họ đang cố gắng tìm kiếm những điều thiện hảo nơi các tôn giáo / vừa là của Kitô giáo, vừa bên ngoài Kitô giáo. Họ cũng đang cố gắng xây dựng một trái đất thân hiện hơn, an toàn hơn, đáng sống hơn, tốt đẹp hơn.
12. Chúng ta những người có đạo đang làm gì? Chúng ta vẫn tin: Thiên Chúa đang đồng hành, đang tỏ mình ra, đang ban ơn cứu độ, đang mời gọi mọi người. Cái mà anh em lương dân đang cần là một ánh sáng soi đường. Họ đang cần những con người có khả năng chỉ đường, một con đường thẳng, con đường ngắn nhất, chính xác nhất, chứ họ không cần những người chỉ đường quanh co, để rồi họ sẽ bị lạc lối.
13. Chúng ta ước mong điều gì? Chúng ta phải cầu nguyện nhiều để Thiên Chúa tỏ mình ra cho họ. Xin Chúa luôn đồng hành bên họ, dù có lúc tỏ, lúc hiện, nhưng khi cần thiết nhất thì xin Chúa hãy xuất hiện rõ hơn để chỉ lối đưa đường cho họ. Xin Chúa hãy hiện diện nơi vũ trụ bao la hùng vĩ. Xin Chúa hãy hiện diện nơi các Kitô hữu chúng con, để họ nhìn thấy chúng con là những chứng nhân, như những ánh sao chỉ đường rõ nét nhất qua cách sống đạo. Đây chính là con đường mà Chúa cần ở nơi chúng con, để anh em lương dân có thể nhìn thấy và đi theo, hầu giúp họ nhận ra Chúa.
14. Chúng ta phải làm gì khi muốn giới thiệu Chúa cho anh em? Ngoài việc tin Chúa tại nhà thờ qua việc cử hành các bí tích. Hay những buổi kinh tối nơi các gia đình trong xóm đạo, có nghĩa là lời Chúa trong kinh thánh hay các giáo huấn của giáo hội là điều cần phải tuân giữ. Nhưng bao nhiêu đó cũng chưa đủ để chúng ta nhận được ơn cứu độ / rồi có thể dẫn dắt anh em đến với Chúa. Nhưng chúng ta còn phải luôn tìm kiếm thánh ý Chúa và thực hành đầy đủ ý của Ngài qua việc sống đạo bằng lời giảng , bằng hành động, bằng cách giao thiệp ứng xử hằng ngày. Nếu chúng ta sống đạo thật tốt thì chính những cung cách thánh thiện nầy là điều kiện giúp chúng ta gặp Chúa, mà còn là dấu chỉ thời đại giúp cho anh em lương dân tìm gặp được Chúa như ánh sao chỉ đường hoặc như những chứng nhân / các điều nầy minh chứng rằng: Chúng ta là con cái của Thiên Chúa. **R
 
KẺ BẤT XỨNG  / GIUSE LUCA / KINH THÁNH EMMAUS
 

Trở lại      In      Số lần xem: 194
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  6
 Hôm nay:  32
 Hôm qua:  2207
 Tuần trước:  19419
 Tháng trước:  92538
 Tất cả:  7060761
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top