Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / LẠY CHÚA ,CON HOÀN TOÀN BẤT XỨNG / DÙ BAO NHIÊU NĂM CỐ SỬA ,NHƯNG CHƯA ĐƯỢC / XIN CHÚA CHO CON ĐƯỢC ĂN MÀY ƠN CỨU ĐỘ / AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Chia sẻ Lời Chúa Tuần 20 (TN A)

Thứ hai, 18/08/2014

Tin Mừng Chúa Yesus Ki-tô theo Thánh Matthêu (Mt 19,16-22)

Đề tài: Con đường trọn lành

16 Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? " 17 Đức Giê-su đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn." 18 Người ấy hỏi: "Điều răn nào? " Đức Giê-su đáp: "Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. 19 Ngươi phải thờ cha kính mẹ", và "Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình." 20 Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?" 21 Đức Giê-su đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." 22 Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

Bài chia sẻ của Yuse Luca:

1/ Tại sao có nhiều người quyết định đi theo Chúa, nhưng lại có ít người bền đỗ đến cùng.

2/ Ai trong chúng ta cũng có thế phân định được điều tốt, xấu trong cuộc sống, nhưng để trở nên tốt, nên hoàn thiện thì không dễ chút nào.

3/ Người thanh niên đến xin Chúa Yesus chỉ cho con đường hoàn thiện, đây là một ý nghĩ khôn ngoan, nhưng anh đã thất bại vì không thể vượt qua sức lôi cuốn của Kim Tiền.

4/ Con người thường lấy danh vọng và của cải vật chất để đánh giá một con người và thường xem nó như cùng đích của cuộc đời. Của cải, danh vọng tự nó không xấu, nhưng nếu vì quá ham mê khiến con người luôn đắm chìm, không nhận ra “mục đích của ơn gọi làm người”.

5/ Theo lời dạy của Tin Mừng => Người khôn ngoan là người biết sử dụng tiền bạc như phương tiện để chiếm hữu Nước Trời. Điều cần thiết là phải luôn có ý thức về sự chóng qua của nó và biết tín thác vào Chúa, sống bác ái yêu thương. Như thế cùng đích của cuộc sống là được chung hưởng hạnh phúc với Chúa.

6/ Làm kiếp người, ai cũng muốn sống lâu, ai cũng muốn đời mình kéo dài trong hạnh phúc. Hãy nhìn vào anh thanh niên trong bài Tin Mừng, anh có thiện chí nên đã đến xin Chúa Yesus một lời khuyên: “Phải làm gì, phải sống thế nào để được hạnh phúc đời đời?”.

7/ Chúa Yesus bảo anh: “Hãy giữ các giới răn”. Anh rất hãnh diện khi trả lời với Chúa rằng “Anh đã chu toàn hết các giới răn ấy từ thuở nhỏ”.

8/ Nhưng khi Chúa đề nghị anh bước lên thêm một bước nữa: “Hãy bán hết của cải và đem cho người nghèo”. Anh choáng váng vì đã bị một hố sâu ngay trước mặt nên đã chùn chân.

9/ Con đường giữ đạo và con đường hoàn thiện còn rất cách xa nhau. Chúng ta thấy Chúa Yesus đã đảo lộn mọi thứ tính toán của anh khi nói cho anh biết rằng: “Vấn đề không phải là giữ luật như thế nào, nhưng là anh đã làm được gì? Giá như Chúa đòi anh phải giữ một điều luật khắt khe hơn nữa, chắc anh đã không từ chối.”

10/ Giữ các điều luật như là lá trên cây, sống bác ái như là quả của cây, người ta trồng cây mong được hái quả chứ không thèm hái lá. Cho nên dù Cây Vã có ra lá nhiều mà không có trái thì cũng bị chặt đi thôi.

11/ Chúa mời gọi anh chia sẻ những thứ anh đang có cho người khác, giống như em bé chia sẻ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Anh thanh niên đã không chấp nhận chia sẻ cho người nghèo, bởi thế anh không thể theo Chúa được.

12/ “Từ bỏ”, không có nghĩa là từ bỏ mọi quyền sở hữu. Bởi vì chúng ta là giáo dân, là những người có gia đình. Từ bỏ của cải là lòng không tham lam, không làm nô lệ cho của cái, biết dùng của cải mà mua kho tàng trên trời.

13/ Có của mà biết quan tâm chia sẻ cho người khác mới là điều đáng quý. Phải biết chia sẻ cho bất cứ ai đang cần mình, đó là cách sống của người môn đệ Chúa Ki-tô.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa nói: Tin Chúa phải mến Chúa, mến Chúa phải biết mến anh em, mến anh em phải bằng hành động cụ thể chứ không phải chỉ bằng lời nói suông. Xin Chúa giúp chúng con luôn sống có ích cho mọi người. Amen.

 Bài chia sẻ của LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

“Gọi Thiên Chúa tốt lành” hay “hỏi về điều tốt?” Trong khi Marcô và Luca tường thuật: Tại sao anh gọi ta tốt lành? (Mk 10:18, Lk 18:19) Matthêu tường thuật: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn." Cả hai cách hỏi đều có thể xảy ra nhưng Matthêu muốn nhấn mạnh đến hành động nhiều hơn là tri thức.

Chúa cố ý chỉ đá động đến “vế hai”của Thập Giới, những điều liên quan tới con người, mà không đề cập đến “vế đầu,” những gì liên quan tới Thiên Chúa. Lý do Chúa muốn chú trọng đến cách cư xử giữ người với người trước khi giữa người với Thiên Chúa. Ngài cũng đảo lộn giới răn thứ 4 xuống sau cùng. Phúc Âm tường thuật: Người ấy hỏi: "Điều răn nào?" Đức Giêsu đáp: "Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. Ngươi phải thờ cha kính mẹ, và Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình."

Điều kiện để trở nên hoàn thiện: Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?" Đức Giêsu đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

Nếu trong cách đối xử với con người còn chưa được hoàn thiện, hy vọng gì được hoàn thiện trong cách đối xử với Thiên Chúa? Chúa bảo anh hãy đi bán tài sản để đem cho người nghèo có nghĩa Ngài bảo anh hãy chọn yêu tha nhân hơn là yêu của cải vật chất. Nhưng anh buồn rầu bỏ đi vì anh muốn chọn của cải hơn yêu thương tha nhân! Nếu vật chất anh đã không bỏ thì khi Chúa đòi hy sinh bản thân để vác thánh giá, làm sao anh có thể làm được?

 ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Điều kiện để trở nên hoàn thiện là lựa chọn và sống đúng theo nguyên tắc căn bản này.

- Rất nhiều lần trong cuộc đời, chúng ta đã chọn để đảo ngược thứ tự của nguyên tắc này; đã vậy lại còn tìm cách để biện minh cho sự lựa chọn của mình.

- Nếu không dám hy sinh cho tha nhân là những người sống gần gũi, làm sao chúng ta có thể hy sinh chọn Thiên Chúa, Đấng vô hình?

Thứ ba, 19/08/2014

Tin Mừng Chúa Yesus Ki-tô theo Thánh Matthêu (Mt 19,23-30)

Đề tài: Mất ít, được nhiều

23 Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ của Người: "Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. 24 Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa."

25 Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: "Thế thì ai có thể được cứu?" 26 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được." 27 Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?" 28 Đức Giê-su đáp: "Thầy bảo thật anh em: anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự toà vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en. 29 Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. 30 "Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu."

Bài chia sẻ của Yuse Luca:

1/ Con người thường hay tính toán được mất, lời lỗ, hơn thiệt trong cuộc sống. Tuy nhiên, những cái được ở đời này chưa chắc đã mang lại giá trị đích thực cho đời sau. Cũng như những thiệt thòi hôm nay chưa hẳn là vô nghĩa ở cuộc sống mai này.

2/ Các môn đệ đi theo Chúa cũng tính toán với Chúa khi hỏi rằng: “Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy thì sẽ được gì?”

3/ Theo Chúa Yesus chắc chắn là các ông không được phú quý giàu sang, hay địa vị danh vọng. Đó là cái mất ở đời này, nhưng các ông sẽ được giá trị gấp bội ở đời sống vĩnh cửu đời sau.

4/ Được nhận biết Chúa, được nghe lời chân thật, được sự sống đời đời làm gia nghiệp… Nếu ai cũng nhận ra điều này thì cho dù có đem mọi sự thế gian để đánh đổi thì cũng ngàn vạn lần là bất xứng.

5/ Tâm trạng của Phê-rô, tâm trạng của các Môn đệ và của tất cả chúng ta hôm nay, cũng đều có lần chúng ta thử hạch toán thiêng liêng => Theo đạo, theo Chúa, tôi sẽ được lợi gì đây?

6/ Cuộc đời người Ki-tô hữu là những chuỗi từ bỏ (từ bỏ dục vọng, từ bỏ thú vui dễ dãi,…). Ngoài ra còn phải hãm mình, hy sinh, làm phúc bố thí, phải giữ luật Chúa, luật Hội Thánh, phải chung thủy => Đúng là quá nhiều phiền toái, cực nhọc, nếu không nói là thua thiệt, lỗ lã là đàng khác.

7/ Chúa Yesus hứa rằng: “Chúng ta theo Chúa sẽ được gấp bội”. Đó chỉ là một lời hứa đầy hấp dẫn nhưng lại không xảy ra ngay, mà chỉ xảy ra trong tương lai. Chúng ta sẽ thừa hưởng một gia tài lớn là nước Trời, là được thừa hưởng vinh quang Thiên Chúa, nhưng bởi nó không xảy ra ngay nên có quá ít người theo. Cho nên chúng ta cần ý tứ và cố gắng.

8/ Giá như thế gian hứa rằng: Ai theo họ thì sẽ được hưởng một số tiền mặt lớn, một gia tài vật chất kết sù, và thời gian chờ đời sẽ ngắn hơn, nên đã có số rất đông người nghe và chạy theo.

9/ Sống theo Tin Mừng là biết sống cái giàu cũng như cái nghèo của mình để đạt tới hạnh phúc Nước Trời. Muốn được vậy thì giàu phải đừng tham và nghèo thì đừng than.

10/ Nếu chúng ta gặp may mắn, có tiền có của, thì phải biết sử dụng sự giàu có của mình, phải biết cảm tạ Chúa, phải biết chia sẻ cho người nghèo, phải biết đóng góp vào công việc chung. Giàu có nhưng phải giàu lòng, coi chừng có nguy cơ lạc đà không thể chui qua lỗ kim, không vào được Nước Trời.

11/ Nếu chúng ta nghèo khó, vất vả, chúng ta phải biết lợi dụng kiếp nghèo để leo về Trời. Nghèo nhưng không ghen tuông, đố kỵ, tham lam, hận thù. Nghèo nhưng không lỗi đức công bằng. Đó lại là cơ may mua được nước Trời chỉ có một hào.

12/ Đời này được nối tiếp bằng đời sau nên chỉ là một con đường duy nhất được chia làm 2 khúc. Người giàu có đường của mình, người nghèo cũng có đường của mình. Cả hai cùng phải đi, nhưng biết dùng cái nghèo, cái giàu của mình để đạt được hạnh phúc nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa chúc phúc cho ai có tinh thần nghèo khó. Xin giúp chúng con biết tận dụng các ơn Chúa ban để mưu cầu hạnh phúc. Chúng con cầu xin nhờ Mẹ Maria chuyển cầu. Amen.

Bài chia sẻ của LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Sau khi người thanh niên buồn rầu bỏ đi, bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ của Người: "Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa." Chúng ta thử tìm hiểu lý do tại sao sự giầu có làm con người khó vào Nước Trời:

2.1/ Giàu có làm con người xa rời Thiên Chúa: Giống như ví dụ của thành Tyre trong Bài đọc I, giầu có làm cho con người quá tin tưởng nơi mình, là người mà cứ nghĩ mình là thần. Đối với những người có của, họ nghĩ: Có tiền mua tiên cũng được! Họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Không cần để ý có lỗi đức công bằng hay không, họ dùng tiền để mua chuộc lòng người và làm bất cứ những gì họ muốn.

Giầu có làm con người quên đi mục đích của cuộc đời: Đồng tiền liền khúc ruột. Của cải các con ở đâu, lòng trí các con ở đó. Một khi nghĩ mình đã quá sung sướng ở đời này, tại sao phải bận tâm suy nghĩ đến những chuyện sung sướng đời sau? Thay vì đáp ứng lời mời gọi của Thiên Chúa phải bán mọi sự để mua lấy Nước Trời, họ bằng lòng với những cái gì họ đang có ở thế gian này. Cũng vì thế mà rất khó cho con người bỏ mọi sự để theo Chúa: một ví dụ cụ thể là ơn gọi tận hiến sa sút trầm trọng nơi các nước giầu: một khi đã trở nên giầu có, rất khó cho con người để bỏ nó.

2.2/ Nghèo khó giúp con người cậy trông nơi Thiên Chúa.

Một số người biện hộ nói rằng: Cần trở nên giầu có để có tiền giúp người nghèo. Nhưng họ quên đi diều này: lòng tham vô đáy, càng giầu càng tham, chưa chắc họ đã sẵn lòng để giúp người nghèo. Thực tế cho thấy người càng giầu bác ái càng ít. Hơn nữa, vì muốn làm giầu nhanh, họ dùng thời gian lẽ ra phải dành cho Chúa và cho gia đình để làm giầu.

Phần thưởng của những người đã bỏ mọi sự theo Chúa: Nếu con người chung phần đau khổ với Chúa, thì họ cũng sẽ chung phần vinh quang với Ngài trong cuộc sống vĩnh cửu mai sau.

Các môn đệ là những người đã chọn đúng thứ tự ưu tiên mà chúng ta đã đề cập đến hôm qua: Họ đã đặt Thiên Chúa trước hết khi từ bỏ tất cả mọi sự để theo Ngài; và vì Thiên Chúa, họ rao giảng Nước Trời cho tha nhân và giúp đỡ mọi người.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Giàu có làm lòng người trở nên kiêu hãnh tự tin nơi mình, không cần sự giúp đỡ của Thiên Chúa; vì thế cản trở không cho họ vào Nước Trời.

- Có người biện hộ: Làm giàu để có tiền giúp người nghèo. Cho dẫu đúng đi nữa cũng không nên. Càng giàu càng tham; thay vì để thời giờ để tìm Nước Trời, họ tiếp tục tìm của cải thế gian.

- Thái độ bắt cá hai tay của nhiều người trong chúng ta: Vừa muốn làm tôi cả Thiên Chúa lẫn tiền tài! Vừa muốn giầu có đời này, vừa muốn hưởng hạnh phúc mai sau. Chúa Giêsu đã từng lên án thái độ này. 

Thứ tư, 20/08/2014

Tin Mừng Chúa Yesus Ki-tô theo Thánh Matthêu (Mt 20,1-16a)

Đề tài: Thuê thợ làm vườn nho   

1 "Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. 2 Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc.

3 Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. 4 Ông cũng bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng." 5 Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. 6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: "Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? " 7 Họ đáp: "Vì không ai mướn chúng tôi." Ông bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho! " 8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: "Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất." 9 Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. 10 Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. 11 Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: 12 "Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt." 13 Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? 14 Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. 15 Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?" 16 Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Bài chia sẻ của Yuse Luca:

1/ Tin Mừng hôm nay cho thấy: Thiên Chúa luôn mời gọi mỗi người đi làm vườn nho cho Người. Thánh Yacôbê giải thích thêm: “Đức Tin không việc làm là Đức tin chết”.

2/ Được cộng tác với Thiên Chúa trong công trình sáng tạo là một ơn ban. Bất cứ ai làm công cho Chúa đều được lãnh công xứng đáng, không phải do sức riêng của mỗi người, nhưng là do lượng từ bi của Chúa.

3/ Hôm nay Giáo hội kính nhớ Thánh Bê-na-đô, viện phụ, Ngài có tâm hồn nồng nhiệt yêu Chúa và yêu tha nhân.

4/ Tại sao Thiên Chúa là Đấng tình yêu lại không được yêu, vì khi Chúa yêu thương thì Chúa không muốn điều gì khác ngoài việc được con người đáp trả tình yêu của Ngài.

5/ Yêu Chúa và yêu tha nhân là cách chúng ta đáp trả, cũng là cách chúng ta sống trọn ơn gọi tình yêu Thiên Chúa, đó là chúng ta đang làm vườn nho cho Ngài.

6/ Thuê người làm việc trong các xưởng hay ngoài môi trường đó là chuyện bình thường ở bất cứ xã hội nào. Nhưng cách thuê thợ làm vườn nho trong bài Tin Mừng hình như có điều gì đó không bình thường. Tại sao ông chủ lại “trả công đồng đều” cho các người thợ làm việc ở những thời điểm khác nhau.

7/ Ông chủ làm như thế xem ra có công bằng không khi trả lương cho người làm trong 1 giờ cũng bằng với lương của người làm cả ngày.

8/ Đúng như những người thợ làm từ sáng sớm đã thỏa thuận với ông chủ là lương một đồng, ông không bóc lột, ông đã trả công tương xứng. Lẽ ra nếu ông không thuê thợ thêm thì mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp, công nhân sẽ lãnh lương, sẽ cảm ơn chủ và sẽ ra về, hẹn ngày mai vào tiếp tục công việc.

9/ Nhưng vì ông chủ đã mướn thêm thợ, đã trả lương cho những người làm ít giờ hơn cũng được lãnh 1 đồng. Vì thế ở đây mới phát sinh ra sự ghen tỵ và rồi họ đã đánh giá ông chủ không tốt.

10/ Qua Dụ Ngôn, Chúa dạy chúng ta một bài học tuyệt vời: Thiên Chúa là hình ảnh ông chủ tốt lành, tốt hơn những ông chủ bình thường rất nhiều, ông chủ tốt hơn tất cả những ông chủ ở trần gian mà chúng ta vẫn gặp trong cuộc sống.

11/ Ở đây Chúa Yesus muốn dạy rằng: Không phải Thiên Chúa đi làm những việc tùy tiện, bất chấp luật lệ công bằng. Nhưng đối với Chúa, con người luôn cầu xin lòng thương xót chứ không phải dùng công nghiệp mình để mà đòi Thiên Chúa phải đối xử công bình.

12/ Thiên Chúa vẫn thưởng chúng ta tùy theo công việc chúng ta làm khi còn sống, cho dù Thiên Chúa có thưởng chúng ta theo công nghiệp đi nữa thì nó vẫn vượt quá công trạng của chúng ta đáng được, cho nên đó cũng chỉ là do lòng tốt của Thiên Chúa mà thôi. Chúng ta cũng nên hiểu rõ rằng: “Mọi thứ đều là ân ban của Ngài”.

13/ Thiên Chúa tốt lành, khi gọi tất cả mọi người phục vụ Ngài, mỗi người ở mỗi thời điểm, khác lứa tuổi, khác khả năng, khác công việc. Chúa không tính theo thời gian, theo công việc, theo khả năng mà chỉ tính theo tinh thần làm việc, chúng ta làm như thế nào.

14/ Muốn dấn thân phục vụ cho Chúa thì không có lúc nào là sớm hay muộn, nhiều hay ít. Vì phần thưởng của Ngài rất lớn lao, trọng đại, vượt quá công sức của chúng ta, nên đừng có ai ganh tỵ, lườm nguýt làm gì, mỗi người chỉ nên chu toàn thật tốt công việc mình đang làm.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa luôn tốt lành, rộng lượng vô biên. Chúng con không dám xét nét việc Chúa làm, mà chỉ biết ca tụng vì muôn hồng ân Cha ban. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.

Bài chia sẻ của LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Điểm chính trong dụ ngôn hôm nay không phải ở chỗ công bằng hay bất công xã hội: làm ít ăn ít, làm nhiều ăn nhiều; nhưng ở chỗ mọi người đều có của ăn. Người lãnh đạo tài đức là người sắp xếp làm sao cho mọi người đều có việc và có của ăn xứng với phẩm giá con người. Khởi đầu bằng lời Chúa Giêsu nói: "Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc.”

Những người đến sau Phúc Âm không cho biết lý do tại sao; nhưng trong đời sống con người, rất nhiều chuyện không dự tính có thể xảy ra. Thay vì mất công tìm ra lý do tại sao họ không cùng nhóm với những thợ từ sáng sớm (ngay cả việc lười biếng cũng là một chứng bệnh), chúng ta có thể xếp họ vào nhóm không có cơ may (bệnh tật, ít tài, tai nạn…). Nhà lãnh đạo giỏi có thể khắc phục và tìm ra cách dùng những người không có cơ may. Phúc Âm tường thuật: Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng." Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy.

Sau cùng, khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: "Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?" Họ đáp: "Vì không ai mướn chúng tôi." Ông bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!" Phúc Âm ở đây nói rõ hơn lý do tại sao họ không làm việc vì không ai mướn họ. Những người này chỉ làm có một tiếng mà thôi vì bắt đầu giờ thứ 12 là hết ngày làm việc.

Công nhật của người Do-Thái trong thời gian này là một denari một ngày, và ông chủ đã giao kèo với họ từ đầu. Ông chủ không đối xử bất công với bất cứ nhóm thợ nào nên họ không có lý do nào để khiển trách ông. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: "Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất." Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền.

Ghen tị là bản chất của con người, họ không muốn ai bằng họ nhất là lại làm ít giờ hơn họ.

Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: "Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt."

Tại sao ông chủ như thế? Câu trả lời của ông chứng tỏ ông là người Mục Tử Nhân Lành, ông thực thi cả công bằng và nhân từ. Ông lo cho tất cả mọi người có việc làm và có tiền để sinh sống khi ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?"

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa trao cho một, hai, hay cả đòan chiên để chăm sóc tùy khả năng của mỗi người trong các chức vụ cha mẹ, thầy cô, cha xứ, lãnh đạo trong tôn giáo cũng như ngòai xã hội.

- Khi trao quyền Chúa cũng trao luôn trách nhiệm, chúng ta phải chịu trách nhiệm trước Chúa về những người Chúa trao.

- Người Mục Tử Tốt Lành biết khả năng của chiên mình, và chăn dắt chiên sao cho phù hợp với từng chiên. Ông biết cách vượt lên trên mọi ghen tị của các chiên khác và luôn tỏ lòng nhân từ cho hết mọi con chiên.

- Phải bắt chước Chúa để thương đến các anh chị em không có cơ may như chúng ta. 

Thứ năm, 21/08/2014

Tin Mừng Chúa Yesus Ki-tô theo Thánh Matthêu (Mt 22,1-14)

Đề tài: Tiệc cưới hoàng tử

1 Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: 2 "Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. 3 Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. 4 Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: "Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới!" 5 Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, 6 còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. 7 Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng. 8 Rồi nhà vua bảo đầy tớ: "Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. 9 Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới." 10 Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. 11 "Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, 12 mới hỏi người ấy: "Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? " Người ấy câm miệng không nói được gì. 13 Nhà vua liền bảo những người phục dịch: "Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng! 14 Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít."

Bài chia sẻ của Yuse Luca:

1/ Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta tham sự tiệc cưới Nước Trời. Tiệc Cưới đã dọn sẵn và Thiên Chúa luôn chờ đợi nhẫn nại. Nếu chúng ta đến với bữa tiệc Chúa ban, chúng ta sẽ được no thỏa khi đói, được mạnh sức khi yếu nhược, được bình an khi tâm hồn đang hỗn loạn.

2/ Thánh Lễ Misa là hình ảnh tiệc cưới Nước Trời, nơi đó chúng ta được no thỏa bằng Lời Chúa và Mình Máu Thánh Người. Thế nhưng chúng ta đi tham dự bằng thói quen một con rô-bốt hay chúng ta đến vì lòng yêu mến Người?

3/ Đôi khi chúng ta có biết bao nhiêu lý do đưa ra để từ chối lời mời gọi của Thiên Chúa. Biết bao lần chúng ta lỡ hẹn với Ngài, nhưng Thiên Chúa vẫn chờ, Ngài vẫn dành cho chúng ta nhiều cơ hội.

4/ Tin Mừng hôm nay là một Dụ Ngôn về ông vua mở tiệc cưới, tiệc cưới hôm nay có vẻ khác thường. Từ thực khách tham dự cho đến cách xử sự của chủ tiệc. Vậy ý Chúa Yesus muốn dạy gì?

5/ Thực tế cho thấy chẳng có tiệc cưới nào ở trần gian như thế này cả. Bởi vì đây là tiệc cưới nước Trời chứ không phải là một tiệc cưới bình thường. Đây là tiệc cưới Thiên Chúa mời tham dự, không có ai bị loại trừ, chỉ với 1 điều kiện: “Khách dự tiệc phải mặc áo cưới”.

6/ Theo các Giáo phụ cho biết: Áo cưới chỉ đức ái, tối thiểu là phải ăn ở ngay lành. Còn các nhà chú giải thì cho rằng: Chiếc áo cưới ám chỉ sự hoán cải, sự trở về, tức là tinh thần sám hối đích thực.

7/ Điều thứ nhất Chúa muốn dạy: Ơn cứu độ là ơn phổ quát, dành cho tất cả mọi người. Ai cũng được mời gọi đón nhận, nhất là những người tội lỗi. Đây là sáng kiến nhân từ của Thiên Chúa, Ngài vốn hay thương xót.

8/ Điều thứ hai Chúa muốn dạy: Ơn cứu độ Chúa mang đến nhưng không, nhưng vẫn có chút điều kiện đó là lòng thống hối, ăn năn, hối cải, phục thiện. Nói cách khác, Thiên Chúa yêu thương con người, nhất là kẻ có tội, tình thương của Chúa đòi hỏi có sự đáp trả mới tương xứng khi được vào dự bữa tiệc tình thương.

9/ Điều thứ ba Chúa muốn dạy: Chúng ta phải cố gắng để được lọt vào số kẻ được gọi mà còn được chọn nữa, bởi vì gọi thì nhiều mà chọn thì ít.

10/ Được rửa tội chưa phải là đã được cứu rỗi và không cần làm gì nữa. Vào Giáo hội của Chúa chưa phải là được đương nhiên đi thẳng vào Nước Trời, mà còn phải tỉnh thức, phải ra sức lập công và phải bền đỗ đến cùng mới được cứu rỗi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, điều kiện để dự tiệc cưới là phải mặc áo cưới. Xin Chúa giúp chúng con luôn giữ tâm hồn mình trong sạch, hầu xứng đáng được Chúa cho tham dự vào tiệc cưới nước Trời. Chúng con cầu xin, nhờ các Thánh chuyển cầu. Amen.

Bài chia sẻ của LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Cùng một tư tưởng như Bài đọc I, Chúa Giêsu muốn nói cho những người Do-thái biết họ được đặc quyền Thiên Chúa ban để lắng nghe Tin Mừng trước hết; nhưng vì sự cứng lòng của họ nên Tin Mừng được loan báo đến cho Dân Ngoại. Để quảng diễn điều này, Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: "Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: "Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới!" Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng.”

Vì những khách được mời từ chối không chịu tham dự, nên đặc quyền bị lấy đi, và chủ cho lệnh mời tất cả những người khác, cho dẫu là những khách qua đường. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Vì người Do-thái từ khước đón nhận Tin Mừng, nên Thiên Chúa truyền các tông-đồ đem Tin Mừng đến cho tất cả các Dân Ngoại, và số người tin Chúa càng ngày càng phát triển.

Nhiều người có lý do để thắc mắc làm sao khách qua đường có thể chuẩn bị để mặc y phục lễ cưới như chủ đòi; nhưng chủ cũng có lý nói lại rằng nếu từ chối không tham dự thì không sao, nhưng một khi đã nhận lời mời thì cũng phải mặc y phục lễ cưới. Ai muốn vào Nước Trời cũng đều phải tuân theo những luật lệ của Nước Trời đòi hỏi.

Lời cuối cùng của Phúc Âm là một lời cảnh tỉnh cho những người coi thường những hồng ân và đặc quyền Thiên Chúa đã ban: “Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.” Nếu họ không biết dùng những hồng ân và đặc quyền Chúa ban, Chúa sẽ lấy đi và trao cho người biết xử dụng để sinh lời hơn.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Thói quen làm con người nhàm chán và khinh thường những gì được hưởng. Chúng ta cần phải dành thời giờ hồi tâm thường xuyên để nhận ra những ơn lành của Thiên Chúa đã ban xuống trong cuộc đời của mỗi người, gia đình, và cộng đoàn.

- Nhiều khi chúng ta cần đổi chỗ để nhận ra và biết quí trọng những gì mình đang được hưởng: giầu sang ra nghèo khó, tự do ra nô lệ, khỏe mạnh ra yếu ớt… Đau khổ cần có để thanh tẩy con người.

- Điều quan trọng cần phải thay đổi là thay đổi từ bên trong tâm hồn và trái tim cũ, để mặc lấy trái tim mới và thần khí mới. Đây là công việc của Chúa Thánh Thần, nhưng cần sự cộng tác của chúng ta.

 

Thứ sáu, 22/08/2014

Tin Mừng Chúa Yesus Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 1,26-38)

Đề tài: Đức Maria, Nữ Vương Thiên Đàng

26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
30 Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng  ?”

35 Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Bài chia sẻ của Yuse Luca:

1/ Vương quyền của Đức Mẹ được gắn liền với vương quyền của Chúa Yesus. Đây không phải là một tước hiệu bóng bẩy hay ảo ảnh, nhưng nó nói lên một địa vị ưu việt, phản ảnh quyền uy đích thực của Mẹ trên trời dưới đất.

2/ Nếu Chúa Yesus là Vua tình yêu thì Mẹ là Nữ Vương của lòng thương xót, vì Mẹ luôn cầu bầu cùng Chúa cho những ai kêu cầu với Người.

3/ Hôm nay Giáo hội muốn mời gọi chúng ta năng chạy đến kêu cầu với Mẹ, Mẹ chính là Nữ vương của lòng thương xót.

4/ Chúng ta thử tìm hiểu về tước hiệu Nữ Vương: Thời sơ khai, Giáo hội gọi Mẹ Maria là Đức bà hay bà Chúa. Đến thế kỷ 15, Đức Giáo Hoàng Sisto thứ 4 gọi Mẹ Maria là Nữ Vương Thiên Quốc, từ đó danh hiệu Nữ Vương được các Đức Giáo Hoàng sử dụng phổ biến.  Đức Phao-lô 5, gọi Đức Mẹ là Nữ Vương trời đất . Đức Lê-ô 13, gọi Đức Mẹ là Nữ Vương và là bà Chúa vũ trụ khi Mẹ ngự bên hữu Chúa Ki-tô. Đức Pi-ô 10 gọi Mẹ là Nữ Hoàng. Đức Pi-ô 12 nói về vương quyền của Đức Maria. Công đồng Vaticano II nói mẹ Maria được Thiên Chúa đặt làm Nữ Vương của vũ trụ.

5/ Các văn kiện nêu trên không phải là các tín điều buộc chúng ta phải tin, nhưng ít nhất nó cũng có giá trị thuộc giáo lý công giáo.

6/ Phụng vụ Giáo hội cũng cho chúng ta những chứng tích khá dồi dào sau đây: Bài Thánh Ca Salve Regina/ Ave Regina Caelorum (Kính chào Nữ Vương Thiên Quốc)/ Bài Regina Caeli Laetare (Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng).

7/ Trong Kinh Cầu Đức bà có 11 câu cầu xin với tước hiệu Nữ Vương. Kinh này được hát ở Loretta năm 1531, do đó còn được gọi là Kinh Cầu Đức Bà Loretta.

8/ Đức Pi-ô thứ 12 đã lập Lễ Kính Đức Maria Nữ Vương đúng một tuần sau Lễ Đức Mẹ Hồn xác lên trời. Ngài đã long trọng hiến dâng cả nhân loại cho Đức Maria Nữ Vương.

9/ Đức Phao-lô 6 trong Tông Huấn sùng kính Đức Mẹ, đã nói lên ý nghĩa của Lễ Đức Maria Nữ Vương như sau: Lễ Mông Triệu kéo dài suốt 1 tuần, đến Lễ Đức Maria Nữ Vương, Lễ này cho chúng ta thấy Đức Maria sáng chói như Nữ Hoàng và như bà mẹ, Ngài cầu bầu cho chúng ta bên cạnh Đức Vua muôn thuở.

10/ Chúng ta nhìn nhận Chúa Yesus là con của Đức Maria, mà Chúa Yesus là Vua vũ trụ, một Đế Vương tối cao chí thánh, thì Đức Maria cũng được tôn nhận và tung hô là Nữ Vương thì thật là hợp lý. Vì theo lẽ thường cứ con trai mà làm vua thì người Mẹ thường là bà Chúa, là quốc mẫu, là Hoàng Thái Hậu.

11/ Đức Maria được Thiên Chúa đưa về trời và đặt làm Nữ Vương trời đất, một mặt để tôn vinh Đức Maria, một đàng cũng vì chúng ta, để Đức Maria cầu bầu cho chúng ta đắc lực hơn.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria là Nữ Vương trời đất, và là Mẹ tình thương. Mẹ là niềm hân hoan của những người lành thánh, là niềm cậy trông cho những người tội lỗi, xin Mẹ ban bình an và chúc phúc cho chúng con. Amen.

 

Thứ bảy, 23/08/2014

Tin Mừng Chúa Yesus Ki-tô theo Thánh Matthêu  (Mt 23:1-12)

Đề tài: Nghe họ nói ,nhưng đừng làm theo  .

1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng:  2 "Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. 3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. 4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. 5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. 6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7 ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "ráp-bi". 8 "Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là "ráp-bi", vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. 9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô. 11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. 12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

Bài chia sẻ của Yuse Luca:

1/ Tư cách của Đức Giáo Hoàng Phanxicô khiến cho nhiều người kinh ngạc khi Ngài tự trả tiền phòng, di chuyển bằng xe công cộng, chủ động đến bắt tay mọi người.

2/ Trong cuộc sống, ai cũng thích danh vọng, địa vị, thích mình vượt trội giữa đám đông. Nhưng hôm nay Chúa Yesus lại mời gọi chúng ta bằng một lối sống tương phản: “Ai muốn làm lớn thì phải làm người phục vụ”.

3/ Chúa Yesus đã áp dụng nghịch lý này trước tiên khi đối xử với các Môn đệ như bạn hữu, như người đầy tớ phục vụ và yêu thương họ đến cùng.

4/ Theo lời dạy của Đức Yesus, thì làm lớn không khác gì là sống khiêm hạ, phục vụ tha nhân như chính người đã làm.

5/ Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Hình ảnh này được minh họa rõ nét qua lời nhận định sâu sắc của Chúa Yesus về các Kinh sư và Pharisêu.

6/ Kinh sư và Pharisêu là những người học thức, giỏi luật lệ và họ có trách nhiệm giảng dạy trong đền thờ. Nhưng tại sao có nhiều lần Chúa cảnh cáo họ và khuyến cáo dân chúng chớ có bắt chước lối sống của họ.

7/ Kinh sư và Pharisêu tự cho mình là người đạo đức, thông suốt luật lệ nên khinh chê kẻ khác và không thèm tiếp xúc với những người tội lỗi. Họ còn tự ý giải thích luật Chúa theo nhãn quan của họ, họ còn tạo thêm các luật lệ chi li để chất lên đầu lên cổ kẻ khác, trong khi chính bản thân họ thì không muốn đụng tới, vì thế nên họ phải đóng kịch, làm ra vẻ họ đang giữ luật, đó là thái độ giả hình mà ai cũng lên án.

8/ Biệt phái còn tự cho mình là hơn kẻ khác, nên phải có chỗ danh dự cho họ trong đám hội hè, bàn tiệc. Họ là mẫu người kiêu căng, hiếu danh và giả hình.

9/ Chúa kêu gọi chúng ta hãy cảnh giác, đề phòng những hạng người đó và mời gọi chúng ta sống khiêm tốn, trung thực và tận tình phục vụ.

10/ Chúng ta cũng có một gương mẫu sáng ngời về sự tự hạ, đó là Đức Maria. Trước ơn gọi là Mẹ Chúa cứu thế, Mẹ đã tự coi mình là nữ tì của Thiên Chúa, khi đã làm Mẹ Chúa Yesus, Mẹ đã tự nguyện làm người hầu cho bà Elizabeth. Khi Chúa Yesus nổi danh, Mẹ cũng làm người hầu tại tiệc cưới Cana, sau khi Chúa Yesus lên trời, Mẹ còn tự nguyện giúp đỡ các ông tông đồ .

11/ Trong các Thánh Lễ, chúng ta đang đi vào mầu nhiệm tự hạ của Chúa Yesus, chúng ta hãy chiêm ngưỡng Chúa, hãy noi gương Mẹ để biết sống khiêm tốn hơn với mọi người chung quanh, để đáng được Chúa xót thương.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết khiêm tốn phục vụ tha nhân, để chúng con biết bỏ đi cái đầu óc tính toán thiệt hơn, hay ngoảnh mặt từ chối những người đang cần chúng con giúp đỡ. Xin Mẹ Maria chuyển cầu. Amen.

Bài chia sẻ của LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

2.1/ Giá trị giới hạn của kiến thức suông: Tục ngữ Việt-Nam dạy: “Lời nói lung lay, gương bày lôi kéo.” Lời nói có thể chỉ cho con người biết điều đúng sai, nhưng gương sáng có sức hấp dẫn để người khác làm theo như vậy. Người lãnh đạo hoàn hảo là người biết dùng cả lời nói lẫn hành động để hướng dẫn những người dưới quyền mình làm theo những gì họ muốn. Tuy nhiên, nếu không tìm thấy một người lãnh đạo hoàn toàn như thế, người lãnh đạo chỉ bằng lời nói cũng có thế giá giới hạn của họ như Chúa Giêsu đã công nhận hôm nay. Người nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: "Các kinh sư và các người Pharisees ngồi trên toà ông Moses mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.”

2.2/ Những tật xấu của các luật-sĩ và Pharisees: Chúa Giêsu tố cáo họ những điều sau:

(1) Họ là những người làm luật và kiểm soát những người lỗi phạm luật; vì thế họ đặt ra rất nhiều luật đến độ quá chi li không cần thiết, chẳng hạn cách thức rửa tay trước khi ăn hay đóng thuế thập phân những lá cây như bạc hà. Chúa buộc tội: “Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào.” 

(2) Họ làm việc cốt để cho thiên hạ thấy: Tất cả những việc đạo đức họ làm không vì Thiên Chúa, nhưng để cho người đời trông thấy để khen ngợi họ. Tuy việc đeo hộp kinh và mang tua áo trong khi cầu nguyện là việc luật buộc phải làm để nhắc nhở họ phải không ngừng nhớ tới Thiên Chúa là Chúa của họ (hộp kinh: Exo 13:16, x/c Deut 6:8, 11:18; tua áo: Num 15:37-41, Deut 22:12); nhưng để kéo sự chú ý của người khác, họ thi nhau làm những hộp kinh lớn hơn và đeo những tua áo dài hơn. 

(3) Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường: Trong các đám tiệc, chỗ nào quan trọng nhất là chỗ của họ, chẳng hạn ngồi bên trái hay phải của chủ nhà hay cùng bàn với những nhân vật quan trọng. Trong hội đường Do-thái, những ghế trên đầu là những ghế dành cho những người già cả và vị vọng. Họ muốn những ghế này để tỏ cho thiên hạ biết mình quan trọng và chú ý tới cách ăn mặc của họ cũng như các việc họ làm. 

(4) Họ thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “rabbi.” Người luật sĩ và Pharisees quan niệm dân chúng phải đối xử với họ như những công dân bậc nhất, hơn cả cha mẹ, vì cha mẹ chỉ có công về phần xác; trong khi họ có công về phần tinh thần và tinh thần quan trọng hơn thân xác.

Tại sao Chúa Giêsu ngăn cấm không cho các môn đệ gọi ai là "rabbi," “cha,” hay “người lãnh đạo”? Ở đây Chúa muốn nhắc nhở cho các môn đệ đừng tôn thờ ai như thần tượng của mình để bắt chước họ ngòai một mình Thiên Chúa. Sau cùng, Chúa nhắc nhở con người về tiêu chuẩn đánh giá trị của Thiên Chúa: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.”

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Đền thờ hay thánh đường là nơi Thiên Chúa ngự; mỗi khi đến những nơi đó chúng ta cần có thái độ cung kính và khiêm nhường để học hỏi và cầu nguyện với Chúa. Đó không phải là nơi phô trương các việc đạo đức hay tài năng cho người khác nhìn thấy để bái phục và khen thưởng; càng không phải là nơi để trình diễn thân thể hay thời trang làm chia trí người khác.

- Chúng ta có lý do để không theo những nhà lãnh đạo bằng miệng, nhưng những kiến thức của họ tự nó cũng có giá trị. Vì thế, chúng ta nên theo những gì họ nói mà không làm theo những gì họ làm.

- Thân xác con người là đền thờ của Thiên Chúa, chúng ta cần phải chú trọng đến sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn và biết quí những nét đẹp và giá trị bên trong thay vì những hào nhoáng và các giá trị bên ngoài. 


Trở lại      In      Số lần xem: 1670
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  12
 Hôm nay:  2044
 Hôm qua:  2989
 Tuần trước:  25037
 Tháng trước:  81487
 Tất cả:  6913835
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top