Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bài Giáo Lý Công Giáo Số 17: CÁC KINH ĐỌC BAN TỐI

GIÁO LÝ CÔNG GIÁO ROMA

PHẦN II   /  BÀI SỐ :   017

Dành cho những bạn chưa thuộc kinh / và những bạn không có nhiều giờ .

Hãy dành ít phút để cảm tạ ơn Thiên Chúa .

ĐỀ TÀI: CÁC KINH ĐỌC BAN TỐI

 

1. KINH TRUYỀN TIN

- Đức Chúa Trời sai thánh thiên thần truyền tin cho rất thánh Đức Bà Maria.

- Và rất thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa ThánhThần.

Kính mừng Maria...  Thánh Maria...

- Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời,

- Tôi xin vâng như lời thánh thiên thần truyền.

Kính mừng Maria...  Thánh Maria...

- Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.

- Và ở cùng chúng tôi.

Kính mừng Maria...  Thánh Maria...

- Lạy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.

- Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời thánh thiên thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là Con Chúa đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Con Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh giá cho chúng con ngày sau khi sống lại, được đến nơi vinh hiển, cùng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.**R

 

2. KINH SẤP MÌNH

Lạy Chúa con, con sấp mình xuống trước mặt Chúa. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con và nhậm lời con nguyện. Lạy Chúa xin hãy mở miệng lưỡi con ra, thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa.**R

 

3. KINH VÌ DẤU

Lạy Chúa chúng con, vì dấu Thánh Giá, xin chữa chúng con ,cho khỏi kẻ thù, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.**R

 

4. KINH TIN

Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy ,thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.**R

 

5. KINH CẬY

Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.**R

 

6. KINH MẾN

Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.**R

 

7. KINH TIN KÍNH

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức  Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phongxi-ô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác / xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại / lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. **R

 

8. KINH ĂN NĂN TỘI

Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa. Thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. **R

 

*********(Lần hạt 10 Kinh Kính mừng – Có ngắm ….)

 

9. KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ chúng con con cháu Evà, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc, than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con. Xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay! Thánh Maria trọn đời Đồng trinh. Amen. **R

 

10. KINH DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM CHÚA GIÊSU (Buổi tối)

Kính lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, chúng con xin phú dâng linh hồn và xác cùng mọi sự cho Trái Tim Chúa; nếu ngày hôm nay chúng con sa phạm điều gì lỗi lời chúng con đã hứa, thì xin Chúa thứ tha. Lạy Chúa, xin hãy dùng Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ, là Nữ Vương hay ban sự bình an mà lập Nước Chúa trong mọi gia thất , khắp cả miền , xứ chúng con.

 Chớ chi chẳng những mọi người giáo hữu, mà lại các dân các nước đều nhìn biết Chúa là Vua rất nhân từ, mà yêu mến phượng thờ. Chớ chi cả và thiên hạ chóng rập một tiếng tán tạ tung hô rằng: Nước Chúa trị đến! Vạn Tuế Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là vua hằng sống hằng trị đời đời. Amen.**R

 

11. KINH THÁNH GIUSE

Lạy ơn Ông Thánh Giuse, chúng con chạy đến cùng Người, trong cơn gian nan, chúng con mắc phải, chúng con đã kêu van cùng rất Thánh Đức Bà, là Đấng đã làm bạn cùng Người phù hộ, gìn giữ chúng con. Thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng mà xin Ông Thánh Giuse bầu cử cho chúng con như vậy. Chúng con xin vì nhân đức kính mến mà Người làm bạn cùng Rất Thánh Đồng Trinh Maria là Mẹ Chúa Trời, và là Đấng chẳng mắc tội tổ tông truyền, cũng vì lòng thương Người đã ẵm lấy Đức Chúa Giêsu, thì chúng con xin Ông Thánh Giuse ghé mặt lại mà thương đến Hội Thánh, là phần sản nghiệp Đức Chúa Giêsu đã lấy Máu Thánh Mình mà chuộc, lại xin Người dùng sức mạnh thiêng liêng là quyền phép Người mà giúp đỡ những sự chúng con còn thiếu thốn.

Lạy Đấng đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà cho cẩn thận, thì chúng con xin Người bênh vực con cái Đức Chúa Giêsu đã chọn. Lạy Cha rất thương yêu! Chúng con xin Người cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi ,cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy. Lạy Đấng rất mạnh đang ở trên trời, hãy gìn giữ chúng con đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỉ, như xưa Người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào, thì rầy chúng con cũng xin Người cứu chữa lấy Hội Thánh, cho khỏi các mưu kế giặc thù, và các sự gian nan khốn khó như vậy. Cùng xin Người hằng bầu cử cho chúng con được bắt chước Người. Và trông cậy vì quyền thế Người, cho được giữ Đạo cho trọn, cùng được chết lành, và được hưởng phúc vô cùng trên Thiên đàng. Amen.**R

 

12. KíNH CÁC THÁNH BỔN MẠNG  (7 NGÀY)

-Ngày thứ hai:   Kính Tổng lãnh Thiên Thần Micae / các Thiên thần hộ thủ / Xin ơn mến Chúa

 

-Ngày thứ ba:  Kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam / xin ơn đức tin /

-Ngày thứ tư:  Kính Thánh Cả Yuse / xin ơn thánh hóa gia đình /

-Ngày thứ năm:  Kính Thánh Têrexa Hài Đồng Giêsu / xin ơn đức trong sạch,

-Ngày thứ sáu:  Kính Thánh Martin de Porres / xin ơn đức bác ái /

-Ngày thứ bảy: Kính Đức Mẹ:  / xin ơn nhơn đức khó nghèo /

nhờ lời cầu bàu của Thánh ĐaMinh và Thánh Phanxicô Assi-di /

-Ngày Chúa Nhật:   Kính Ba Ngôi Thiên Chúa / xin ơn nhơn đức khôn ngoan / nhờ thánh Alphong Sô chuyển cầu / **R

 

13. TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP. (Một ngày)

-Ngày thứ nhất.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, sự đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ thì biết thích tình phỉ chí con là thế nào! Thấy chân dung Mẹ thì hằng làm cho linh hồn con sinh lòng cậy trông vững vàng và chí thiết khác nào con thảo cậy trông Mẹ lành vậy. Con thấy Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc con cũng là Chúa con đang ở trong tay Mẹ. Người là đấng phép tắc vô cùng, là chủ cả cầm quyền sanh tử mọi loài, là đấng ban phát mọi sự lành và mọi ơn phước mà Mẹ là Mẹ Người. Vậy Mẹ có đủ mọi quyền thế mà kêu xin Người và Người phải nhận lời Mẹ xin. Lại Người đã chứng thật Người không có lẽ từ chối sự gì và cũng không hề muốn chối sự gì với Mẹ. Vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu, lời Mẹ bầu chữa cho con thì rất đỗi thần thế phép tắc, nên con chạy đến cùng Mẹ và nài xin Mẹ nội tuần cửu nhật này ban cho con ơn này: (Kể những ơn mình có ý xin). Con tin thật Mẹ sẽ chuyển cầu cho con nên con cả lòng tin cậy cầu xin với Mẹ.

Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh. + Kinh Hãy Nhớ.

Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Cầu cho chúng con. (1 lần)

Lạy Thánh Anphonso - cầu cho chúng con. (1 lần)

 

Kinh hãy nhớ : Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dũ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen. **R

 

-Ngày thứ hai.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Chúa Giêsu đang run sợ mà Mẹ đang ẵm vào lòng Mẹ đó thì chẳng những Mẹ nhìn đó là Con Đức Chúa Trời và con Mẹ mà thôi đâu, mà lại Mẹ cũng nhìn đó là hết mọi người thế vì bởi ý Chúa định và Mẹ đã nhận thì mọi người đã nên con thật Mẹ mà chớ. Mẹ chẳng quên cảnh thảm sầu trên núi Canvariô, ở đó Chúa Giêsu con Mẹ đang hấp hối, đã xin Mẹ chịu lấy chúng con hết thảy làm con cái Mẹ mà thay mặt Người.

Vậy Chúa Giêsu xưa suy đến Thánh Giá khổ hình mình sẽ phải chịu mà run sợ thì chạy đến ẩn nương cạnh Mẹ nhờ Mẹ phù trì an ủi. Chúa Giêsu đó là những linh hồn lâm nguy gian nan, đó là linh hồn con bởi đặng chức làm con Mẹ thì cũng đặng phép nhờ lòng Mẹ lân ái phù trì nên nay con đến kêu nài Mẹ cứu giúp con.

Lạy Mẹ là Mẹ con, con lấy lòng thật thà như con thơ ấu với Mẹ nhân từ mà đến tỏ cho mẹ hay. Con đặng làm con Mẹ thì con cầm mình có phước lộc vô ngần và kể chi xiết lòng con thương mến Mẹ. Con cũng đến tỏ bày sự con muốn xin cùng Mẹ. Con xin gì thì Mẹ đã biết rồi. Lạy Mẹ dấu yêu, xin Mẹ nhậm lời con khấn nguyện.

Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh. +Kinh Hãy Nhớ.

Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Cầu cho chúng con. (1 lần)

Lạy Thánh Anphonso - cầu cho chúng con. (1 lần).

 

-Ngày thứ ba.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, thật con ưa nhìn xem chân dung Mẹ rất tốt lành, thấy chân dung Mẹ thì như nghe lời khéo léo cao rao phẩm chức cao trọng Mẹ. Con thấy nơi chân dung ấy có khắc tước hiệu rất hiển vinh Mẹ là Mẹ Đức Chúa Trời. Con thấy Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel là sứ thần Thiên Chúa, kính chào Mẹ đầy ơn phước, thấy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae làm cho con nhớ Mẹ là đấng thống quản cả đạo binh Thiên Quốc, thấy Mẹ đang nắm tay Vua cả trên hết các vua trong tay Mẹ. Các sự ấy cho con hay Mẹ là Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, Mẹ là của quí hóa rất xinh đẹp trang điểm bầu thế giới, Mẹ là loài thọ tạo vô song đã nên xứng đáng làm Mẹ Ngôi Hai ra đời, Mẹ là đấng chẳng vương tì tích, là đấng tinh tuyền chí Thánh, là công cuộc tuyệt diệu của Đấng Chí Tôn đã tạo dựng, là vực sâu chứa đựng sự trọn lành, Mẹ là Nữ Vương trên trời dưới đất.

Lạy Mẹ rất đáng ngợi khen, con vui mừng mà tung hô thánh đức và các sự vinh hiển Mẹ. Mẹ cao sang khôn ví đã không làm cho con khiếp sợ, lại càng làm cho con thêm lòng cậy trông Mẹ hơn nữa vì Chúa đã dựng nên Mẹ rất Thánh và rất cao quyền phép đỗi ấy, chẳng qua là để cho Mẹ lo phần rỗi chúng con. Lạy Mẹ khôn sánh, xin nhờ quyền phép cao cả Mẹ ban cho con được ơn con xin cùng Mẹ bây giờ.

Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh. +Kinh Hãy Nhớ.

Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Cầu cho chúng con. (3 lần)

Lạy Thánh Anphonso - cầu cho chúng con. (1 lần)  .

 

-Ngày thứ tư.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, bức chân dung dịu dàng Mẹ tỏ nét vui cười an ủi lòng chúng con đang lưu lạc. Mẹ khác nào cây thánh trổ một đoá hoa trong sạch vẹn tuyền và thơm đủ mọi mùi nhân đức ấy là Giêsu con Mẹ. Chính tay Mẹ trao Người cho chúng con thì lòng chúng con càng đặng kính mến Người một cách êm ái dịu dàng. Hơn nữa, con thấy nơi thượng đình Mẹ chiếu lòa một vì sao sáng láng, ấy chẳng phải là sao mai mọc lên mà báo tin cho chúng con biết ngày phần rỗi và ngày cứu chuộc đã tỏ rạng và làm cho chúng con trông cậy sẽ đặng thấy ngày vinh phước đời đời chẳng hề chen lặn đó sao? Mẹ chẳng phải là ngôi sao ngoài biển cả làm cho thiên hạ đang lúc phải những cơn bão bùng giông tố tối tăm mù mịt đang nức lòng trông cậy đó sao?

Lạy Mẹ rất đáng mến thương, Mẹ làm cho gánh bổn phận chúng con ra nhẹ nhàng, làm cho ách Chúa Giêsu ra êm ái là dường nào nên một sự nhớ đến Mẹ thì đã làm cho con đặng vui vẻ trong lòng, một sự kêu tên Mẹ đủ làm cho linh hồn con tư lự lại đặng bình an. Xin Mẹ để cho con lập đi lập lại lời này luôn. Ôi! Mẹ rất đáng mến thương, con thương mến Mẹ, con nhờ Mẹ và hiệp với Mẹ mà thương mến Con Cực Thánh Mẹ. Ôi! Mẹ là sự trông cậy con, xin Mẹ nhậm lời con.

Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh. +Kinh Hãy Nhớ.

Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Cầu cho chúng con. (1 lần)

Lạy Thánh Anphonso - cầu cho chúng con. (1 lần)

 

-Ngày thứ năm.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, con thấy nơi chân dung Mẹ còn một vẻ khác càng thôi thúc con cậy lòng nhân từ Mẹ hơn là thấy tỏ ra Mẹ là Mẹ sầu bi thống thiết vì Chúa Giêsu Mẹ ẵm trên tay là đấng chịu đóng đinh thiêng liêng trong lòng trước khi chịu đóng đinh thật trên thân xác. Người thấy trước các giống khổ hình mình sẽ chịu làm cho Người run e sợ hãi. Mẹ cũng phải nỗi khốn cực cùng con mà sự ấy đã nên như khổ hình cho Mẹ cả đời. Bởi vậy con hiểu biết công nghiệp Mẹ rất đỗi lớn lao, xưng Mẹ là đấng hiệp công cứu chuộc loài người. Tước ấy thật là chính đáng, Mẹ lại cao quyền lớn thế mà bầu chữa mọi người trước tòa Chúa công thẳng.

Ôi! Maria, con xin hiệp với Mẹ mà thông phần khốn cực với Con Mẹ và hiệp với Con Mẹ mà thông phần khốn cực với Mẹ. Nỗi cảm tình này lại càng thêm ảo não hơn nữa vì chính tội lỗi con đã đóng đinh Chúa Giêsu vào Thánh Giá mà làm cho linh hồn Mẹ rất thương mến Chúa phải khổ hình khốn cực. Hôm nay con cậy vì các sự khốn cực Mẹ mà kêu xin cùng Mẹ. Xin cho con động lòng ăn năn các tội lỗi con và đặng lòng mạnh mẽ vững vàng mà xa lánh, lại xin Mẹ khấn nhậm lời con khẩn cầu với Mẹ trong tuần cửu nhật này.

 Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh. +Kinh Hãy Nhớ.

Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Cầu cho chúng con. (1 lần)

Lạy Thánh Anphonso - cầu cho chúng con. (1 lần)

 

-Ngày thứ sáu.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xem chân dung Mẹ rất ảo não động lòng thì như nghe Mẹ nói cùng con rằng: "Mẹ đã chịu khốn cực, và sự khốn cực ấy nặng nề lắm. Bởi vì Mẹ rất nhân lành và cũng là Mẹ chúng con nên sự khốn khó Mẹ đã chịu làm cho Mẹ động tình thương xót đến các cực nạn chúng con, vả lại Mẹ càng chịu cực vì chúng con thì Mẹ càng thương yêu chúng con hơn". Sự Mẹ cảm tình thương xót chúng con như vậy con thấy rõ ở nơi mắt Mẹ đang có dấu thương xót thiết tha vì Mẹ chẳng nhìn xem Con Cực Thánh Mẹ cho bằng nhìn xem các con khổ sở ở dưới đất này. Ôi! một linh hồn đang phải gian truân mà gặp đặng một tấm lòng thiết ái biết thương xót đến mình thì nó lấy làm dịu dàng là ngần nào. Mà nếu tấm lòng ấy lại là tấm lòng Mẹ mình cũng là một người Mẹ quí trọng như Mẹ thì nó lấy làm an ủi vô ngần mà chớ.

Vậy lạy Mẹ hay cảm tình thương xót, nay con đến dưới chân Mẹ cho đặng lòng mạnh mẽ lại như xưa. Con tin chắc Mẹ chẳng từ bỏ con cái Mẹ. Xin Mẹ nghe tiếng con đang mắc khốn khó kêu đến Mẹ, xin Mẹ hãy nói ra một lời mà an ủi linh hồn con và xin Mẹ ban cho con ơn trọng này, là ơn con xin nài cùng Mẹ nhân từ lân mẫn bây giờ.

Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh. + Kinh Hãy Nhớ.

Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Cầu cho chúng con. (1 lần)

Lạy Thánh Anphonso - cầu cho chúng con. (1 lần)

 

-Ngày thứ bảy.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, nay con chạy đến cùng Mẹ vì chính Mẹ là đấng con phải kêu xin và chính Mẹ là đấng phải nhậm lời con. Mẹ là đấng giữ kho Thiên Chúa mà ý Chúa muốn cho mọi ơn đều phải qua tay Mẹ. Thấy bức chân dung Mẹ thì con lại nhớ Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, là Mẹ sầu bi thống thiết mà cũng là Mẹ con nữa. Vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu, mọi công nghiệp Chúa và chính lòng Chúa thì đều ở trong tay Mẹ phân phát chỉ định. Lạy Mẹ sầu bi, các sự khốn cực Mẹ hiệp với các sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã làm nên kho tàng mà cứu chuộc thiên hạ. Lạy Mẹ cả loài người, Mẹ đã lãnh lấy phần việc giúp đỡ chúng con, thật con biết chắc linh hồn nào đặng nhờ Mẹ bảo hộ thì chẳng có lẽ Chúa chê bỏ nó hay là nó phải hư mất đặng, và linh hồn nào hằng bền đỗ kêu xin Mẹ thì chắc đặng ơn Mẹ phù hộ chẳng sai.

Vậy con tin chắc thể ấy mà chạy đến cùng Mẹ. Xin Mẹ cầu bầu cho con đặng lòng trung ngãi làm tôi Mẹ, ấy là dấu thật đặng ơn bền đỗ và đặng rỗi. Lại xin Mẹ chuyển cầu cho con đặng ơn này là ơn con xin cùng Mẹ lấy lòng lân ái ban cho con trong tuần cửu nhật này.

Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh. +Kinh Hãy Nhớ.

Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Cầu cho chúng con. (1 lần)

Lạy Thánh Anphonso - cầu cho chúng con. (1 lần)

 

-Ngày thứ tám.

 Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, một đôi khi nghe trong linh hồn con nổi cơn sợ sệt. Đã hay Mẹ có quyền thế lại có lòng nhân lành nhưng khi con nghĩ đến phận hèn khốn khổ con thì con phải run sợ mà xét rằng: "Phận con mà dám chạy đến cùng Mẹ và kêu xin Mẹ xuống ơn lành thì thật là cả gan quá”. Song thấy chân dung dịu dàng Mẹ thì như nghe Mẹ nói cùng con rằng: "Ớ con! Hãy trông cậy! Chớ thì Mẹ chẳng phải là Mẹ nhân lành hay thương xót sao? Mẹ chẳng tìm công mà thưởng, chỉ tìm gian nan mà cứu giúp, chớ thì cái tước hiệu Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp chẳng có nghĩa tỏ rõ rằng: Mẹ phải đỡ vớt mọi nỗi gian truân sao?”.

Maria! Mẹ ơí! Vậy nay con kêu đến lòng nhân từ Mẹ, con cả lòng cậy trông Mẹ nhân lành hay rộng lòng thương xót phù hộ con, cứu giúp con, an ủi con, ấy là chức phận Mẹ mà chớ.

Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh. +Kinh Hãy Nhớ.

Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Cầu cho chúng con. (1 lần)

Lạy Thánh Anphonso - cầu cho chúng con. (1 lần)

 

-Ngày thứ chín.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, nay đã cuối tuần cửu nhật mà con hằng bữa chạy đến sấp mình xuống dưới chân Mẹ. Hôm nay con kêu xin cùng Mẹ gắn bó thiết tha trông cậy hơn mọi lần khác. Con chắc Mẹ đã nghe lời con cầu xin chẳng chút nghi nan. Mẹ đã ban cho con ơn con xin cùng Mẹ hay là ơn nào khác quý trọng hơn nữa. Nhân danh con Mẹ, cậy vì các sự đau đớn Mẹ đã chịu, cậy vì lòng Mẹ lân ái hay thương xót và nhất là cậy vì tước hiệu Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin Mẹ nhậm lời con. Hẳn thật cái tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp bảo con rằng: Con có phép mà gắn bó xin nài, con nên trông cậy, con phải trông cậy luôn, là trông cậy Mẹ sẽ cứu giúp con mọi giờ mọi khắc trót đời con. Mỗi khi con túng ngặt, mỗi khi con lâm cơn nguy biến, mỗi khi gặp nỗi gian truant, Mẹ sẽ ban mọi ơn cần thiết cho con.

Ôi! Mẹ dấu yêu! Con trông cậy Mẹ lắm đến đỗi từ bây giờ con xin cảm ơn Mẹ. Cảm ơn Mẹ vì các ơn lành Mẹ đã ban về trước, cảm ơn Mẹ vì các ơn lành con trông cậy lòng Mẹ lân ái vô ngần sẽ ban về sau. Thật con sẽ kêu Mẹ cho đến giờ tắt hơi mà đợi ngày con được lên trời thương mến Mẹ, khen ngợi Mẹ và cảm ơn Mẹ đời đời chẳng cùng.Amen

Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.  + Kinh Hãy Nhớ.

Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Cầu cho chúng con. (1 lần)

Lạy Thánh Anphonso - cầu cho chúng con. (1 lần)

 

Kinh cuối cùng : . . . . . . . . . .hôm nay đã cuối tuần cửu nhật ....... /

 

14. Hát một bài kính Đức Mẹ. (trang web nhạc     nhac.ditimchanly.org)

 

15. Đọc một đoạn Phúc Âm mỗi ngày. (trang web kinh thánh      ditmchanly.org)

 

16. KINH DÂNG CON CÁI CHO BA NGÔI THIÊN CHÚA

Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng ,con xin dâng các con của con cho Cha. Xin Cha hãy là Thiên Chúa và là Cha của các con của con, cả bây giờ lẫn đời đời. Trong lòng xót thương lớn lao hải hà của Cha, xin Cha bù đắp những gì còn thiếu sót nơi con, qua sự yếu đuối và hay xao lãng trách nhiệm của bậc làm cha mẹ . Xin Cha gìn giữ chúng trung thành với Chúa Giêsu Kitô, Con Cha – như Ngài đã chinh phục thế gian và toàn thắng  tội lỗi – xin Cha ban ơn ngõ hầu chúng có thể chống trả lại mọi cám dỗ và lớn lên hàng ngày trong ân sủng của Chúa Giêsu, và trong sự nhận biết những điều đòi hỏi phải tin nhưng lại vượt quá sự hiểu biết của trí khôn của con người  – Xin Cha đổ tình thương của Cha vào lòng chúng – xin Cha gia tăng trong tâm hồn chúng các ân sủng của Thần khí Cha – Ôi lạy  Chúa Cha chí  Thánh – Người đã sinh dựng nên chúng theo hình ảnh của chính Người – xin Người bảo tồn và làm phong phú thêm tình yêu của Người nơi tâm hồn chúng  mỗi ngày. Amen.**R

 

17. KINH XIN ƠN : DỌN MÌNH CHẾT LÀNH . 

Lạy Chúa , con biết thật con sẽ chết / có khi chỉ còn sống được ít phút nữa mà thôi / có khi đêm nay con vào giường nằm nghỉ ,mà sáng mai chẳng còn chổi dậy nữa / cho nên Chúa dặn bảo con dọn mình vào giường ngủ như là vào mồ chết vậy . Lạy Chúa ,con biết thật đến giờ lâm chung con sẽ ước ao chớ gì khi sống con chẳng có phạm tội , lại hết lòng kính mến Chúa luôn ,lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy / con ước ao sống và chết trong sự kính sợ Chúa.

Ôi Chúa con , con xin phó dâng linh hồn con cho Chúa vì Chúa đã mua  nó với giá rất cao / xin Chúa đừng để nó ra vô phúc mà chẳng nhờ được máu thánh Chúa đã đổ ra mà cứu chuộc nó . Lạy Mẹ hằng cứu giúp , lạy thiên thần hộ thủ ,lạy thánh bổn mạng con , lạy các thánh nam nữ trên nước thiên đàng ,xin hãy chuyển cầu cho con được sống trong sự kính sợ Chúa ,chết trong sự yêu mến Chúa và làm tôi Chúa ở đời này . Hầu ngày sau sẽ được về cùng Chúa và Đức Mẹ trên nước thiên đàng , Amen. **R

 

Giêsu Maria Giuse, con xin dâng lòng con trí khôn con và sự sống con trong tay Ba Đấng

Giêsu Maria Giuse , xin giúp con trong giờ hấp hối lâm chung

Giêsu Maria Giuse , xin cho con được chết bình an trong tay Ba Đấng . Amen.

 

18. KINH CÁM ƠN

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay (hoặc ngày hôm nay) được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên Nước Thiên Đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen. **R

 

19. KINH TRÔNG CẬY

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng, hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, Amen.

 

20. BA CÂU LẠY

Xướng: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

              Đáp:   Thương xót chúng con.

Xướng : Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

                Đáp:   Cầu cho chúng con.

Xướng : Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

               Đáp:   Cầu cho chúng con.

Xướng : Kính Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.

                Đáp:   Cầu cho chúng con.

Xướng : Nữ Vương ban sự bằng an.

               Đáp:   Cầu cho chúng con.

 

21. 01 KINH LẠY CHA, KÍNH MỪNG, SÁNG DANH

            - Kính lòng thương xót Chúa.  (kính lạy máu và nước tuôn trào ra...3 lần .)

            - Cầu cho các linh hồn trong hai gia tộc .   (bên chồng , bên vợ )

            - Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho gđ , một ngày bình an.  **R


Trở lại      In      Số lần xem: 5146
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  4
 Hôm nay:  241
 Hôm qua:  1834
 Tuần trước:  18164
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11385343
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top