Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / LẠY CHÚA GIESUS ,CHÚA ĐỂ XẢY RA TAI NẠN COVID ,KHÔNG PHẢI VÌ GHÉT / NHƯNG LÀ MỘT CÁCH ĐỂ QUỞ PHẠT CHÚNG CON / XIN BAN CHO CHÚNG CON ƠN BIẾT SÁM HỐI ,CHỪA BỎ MỌI LỖI LẦM , THAY ĐỔI LỐI SỐNG XA HOA , ÍCH KỶ VÀ TỰ DO QUÁ ĐÁNG / XIN THA THỨ CHO TẤT CẢ CHÚNG CON . AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bảy mối tội đầu - Tập III (tiếp theo)

5. ĐỒNG HÀNH VỚI CHÍNH MÌNH

I. LÝ THUYẾT

 1. TƯỜNG THUẬT  (Chỉ xét mình , không xét người )

Tôi đã( 7 đam mê, vấp ngã):.................................................................

Vì (người hoặc việc):.............................................................................

Khi tôi ( 7 cửa ngõ):......................do vậy tôi ( 7 tình cảm):.....................

 2. PHÂN TÍCH :Nguyên nhân biến cố  làm mất  bình an do

2.1. Bẩy cửa  ngõ: Do  không tự chủ khi ..... (mắt thấy, mũi ngửi, miệng nói, lưỡi nếm, tai nghe, thân xác va chạm, tâm trí nghĩ ngợi). 

2.2. Bẩy tình cảm: Do  không chế ngự và kiểm soát tình cảm ....... (mừng, giận, buồn, sợ, yêu, ghét, muốn).

2.3. Bẩy đam mê (mối tội): Qua đam mê bạn nhận ra ý Chúa  muốn (xem Phần II, Chương 1 đến Chương 7)

2.3.1.Ý Chúa  muốn tôi từ bỏ đam mê trí mình,tôi kiêu ngạo khi..(số)

         Ý Chúa muốn tôi sống khiêm nhường qua việc ............(số ...).

2.3.2.Ý Chúa  muốn tôi từ bỏ đam mê ý mình,tôi nóng giận khi....(số)

          Ý Chúa muốn tôi sống hiền lành qua việc ............(số ...).

2.3.3.Ý Chúa  muốn tôi từ bỏ đam mê của người,tôi ghen tị khi....(số)

          Ý Chúa muốn tôi sống yêu thương qua việc ............(số ...).

2.3.4. Ý Chúa  muốn tôi từ bỏ đam mê của mình,tôi hà tiện khi....(số)

          Ý Chúa muốn tôi sống thanh thoát qua việc ............(số ...).

2.3.5. Ý Chúa  muốn tôi từ bỏ đam mê ăn uống,tôi tham ăn khi....(số)

          Ý Chúa muốn tôi sống tiết độ qua việc ............(số ...).

2.3.6.Ý Chúa  muốn tôi từ bỏ đam mê dâm dục,tôi mê dâm khi....(số)

          Ý Chúa muốn tôi sống trong sạch qua việc ............(số ...).

2.3.7.Ý Chúa  muốn tôi từ bỏ đam mê chơi,tôi lười biếng khi....(số ...)

          Ý Chúa muốn tôi sống siêng năng qua việc ............(số ...).

3. GIẢI PHÁP

 3.1. YÊU CHÚA

3.1.1. Con ca ngợi Chúa vì Chúa đã yêu thương dạy dỗ con nhận ra thánh ý Chúa qua biến cố này và con thấy mình..... (tội lỗi, yếu đuối, nhỏ bé, chẳng là gì cả).

3.1.2. Con quyết tâm: Tập tự chủ khi ......(cửa ngõ),

                         tập chế ngự và kiểm soát tình cảm............. (tình cảm),

                         tập luyện nhân đức ..............

3.2. YÊU NGƯỜI: Xét một trong hai phần [người ] hoặc [việc],  Nếu biến cố liên quan đến:

3.2.1. Một người nào đó :

          + (Tôi xúc phạm) Tôi sẽ xin lỗi họ vì tôi đã .................................

         + (Tôi bị xúc phạm) Tôi chủ động gặp gỡ và làm hoà với ........

3.2.2. Một việc xảy ra: Tôi luôn nghĩ  sự việc theo hướng tích cực trong hy vọng nơi Chúa. Hoặc Tôi cầu xin Chúa giúp tôi kiên trì tập luyện vượt qua chính con người (sợ dư luận,bi quan, mặc cảm, ngã lòng, cố chấp ...) của tôi.

4. CA NGỢI VÀ CẦU XIN

 4.1. CA NGỢI THÁNH Ý CHÚA   

4.1. 1. (Biết Chúa) Lạy Chúa, con ca ngợi Chúa vì Chúa đã yêu thương thánh hoá và thanh luyện con qua biến cố này,và Chúa yêu thương cho con biết  Chúa là Đấng .... (số .../75).. (Xem 75 mục “Chúa là Đấng ban sức sống” ở Chương 4).

4.1. 2. (Biết mình) Lạy Chúa, con ca ngợi Chúa vì Chúa đã yêu thương cho con biết mình (tội lỗi, yếu đuối, nhỏ bé, chẳng là gì cả), và bạn có thể viết lời cầu nguyện theo tâm tình của riêng bạn.

 4.2. CẦU XIN THẦN KHÍ 

4.2. 1. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô xin Cha ban Thần Khí tràn đầy hồn xác con, xin Thần Khí  ban cho con  am tường thánh ý Chúa với tất cả khôn ngoan và hiểu biết (x. Cl 1,9)

4.2. 2. Xin Thần Khí thanh tẩy nơi con tội ..........................................

            và ban cho con tập luyện nhân đức ..................... ......

4.2. 3. Xin Thần Khí, ban cho con đầy sức mạnh, tình thương và biết  tự chủ (x. 2 Tm 1,7) qua việc (khiêm tốn xin lỗi, chủ động gặp gỡ và hoà thuận, hy vọng nơi Chúa và kiên trì tập luyện vượt qua chính con người ... của con).

 4.3. LỜI CHÚA: Xin xem Cẩm Nang Đồng Hành sau phần vấp ngã, tập luyện là Lời Chúa (xem Phần II, Chương 1 đến Chương 7).

II. BÀI MẪU 1: Biến cố liên quan đến “một việc”

1. TƯỜNG THUẬT: Tôi đã “kiêu ngạo, tự cao tự đại”, vì “việc” có người khen tôi. Khi tôi “nghe”, do vậy tôi “mừng”

2. PHÂN TÍCH: Biến cố  làm tôi mất  bình an, đau khổ do nguyên nhân:

2.1. Bẩy cửa ngõ: khi tôi nghe

2.2. Bẩy tình cảm: do vậy tôi mừng

2.3. Bẩy đam mê: tôi mê trí mình hoặc “kiêu ngạo”, cụ thể là  “tự cao tự đại” (số 1 của Phần II, chương 1)

        Ý Chúa muốn tôi: tập luyện nhân đức “khiêm nhường”, cụ thể là tập luyện “tự khiêm tự hạ”(số 1 của Phần II, chương 1)

3. GIẢI PHÁP

3.1. YÊU CHÚA :

3.1.1. Con ca ngợi Chúa vì Chúa đã yêu thương dạy dỗ con nhận ra thánh ý Chúa sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, qua biến cố này và con thấy mình “chẳng là gì cả”.

3.1.2. Con quyết tâm :

          + Tập tự chủ (cửa ngõ): khi nghe

          + Tập tiết độ và vượt qua (tình cảm): mừng

          + Tập tập luyện nhân đức :“tự khiêm tự hạ”

3.2. YÊU NGƯỜI : Xét một trong hai phần [người ] hoặc [việc]. 

    (Biến cố liên quan đến “Một việc” xảy ra):“Tôi  cầu  xin Thiên Chúa  giúp tôi vượt qua chính con người tôi”

4. CA NGỢI VÀ CẦU XIN

 4.1. CA NGỢI THÁNH Ý CHÚA   

4.1. 1. (Biết Chúa) Lạy Chúa, con ca ngợi Chúa vì Chúa đã yêu thương thánh hoá và thanh luyện con qua biến cố này,và Chúa yêu thương cho con biết  “Chúa là Đấng dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài (Tv 25,5)” (số 37 / 75, xem 75 mục “Chúa là Đấng ban sức sống” ở Chương 3).

4.1. 2. (Biết mình) Lạy Chúa, con ca ngợi Chúa vì Chúa đã yêu thương cho con biết mình “chẳng là gì cả”.

 4.2. CẦU XIN THẦN KHÍ 

4.2. 1. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô xin Cha ban Thần Khí tràn đầy hồn xác con, xin Thần Khí  ban cho con  am tường thánh ý Chúa với tất cả khôn ngoan và hiểu biết (x. Cl 1,9)

4.2. 2. Xin Thần Khí thanh tẩy nơi con tội ““tự cao tự đại””  và ban cho con tập luyện nhân đức “tự khiêm tự hạ”

4.2. 3. Xin Thần Khí, ban cho con đầy sức mạnh, tình thương và biết  tự chủ (x. 2 Tm 1,7) qua việc “kiên trì tập luyện vượt qua chính con người của con”.

 4.3. LỜI CHÚA

   Đức Giê-su Ki-tô lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu (Pl 2,8-9).

 III. BÀI MẪU 2: Biến cố liên quan đến “một người”

 1. TƯỜNG THUẬT: Tôi đã “nóng giận”, nói những lời nóng nẩy với một người (Bạn chỉ nói chung chung là “một người”, không bao giờ nêu tên, chức vụ, địa vị... để tránh người khác có thể đoán ra người nào đó, và họ có thể bị tổn thương), vì “có người nói xấu tôi”. Khi tôi “nghe”, do vậy tôi “giận”.

2. PHÂN TÍCH

    Biến cố  làm tôi mất  bình an, đau khổ do nguyên nhân:

2.1. Bẩy cửa  ngõ : khi tôi “nghe”

2.2. Bẩy tình cảm :do vậy tôi “giận”

2.3. Bẩy mối tội : “nóng giận”, cụ thể là  “Nói những lời nóng nẩy” (số 47 của Phần II, chương 2)

     Ý Chúa muốn tôi: tập luyện nhân đức “Hiền hậu”, cụ thể là tập luyện “Hiền lành và nhẫn nhục”(số 47 của Phần II, chương 2)

3. GIẢI PHÁP

3.1. YÊU CHÚA :

3.1.1. Con ca ngợi Chúa vì Chúa đã yêu thương dạy dỗ con nhận ra thánh ý Chúa sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, qua biến cố này và con thấy mình “yếu đuối”.

3.1.2. Con quyết tâm :

          + Tập tự chủ (cửa ngõ): “khi nghe”

          + Tập tiết độ và vượt qua (tình cảm): “giận”

          + Tập tập luyện nhân đức :“Hiền lành và nhẫn nhục”

3.2. YÊU NGƯỜI : Xét một trong hai phần [người ] hoặc [việc]. 

    (Biến cố liên quan đến “một người” ): tôi bị người khác xúc phạm : “tôi chủ động gặp gỡ và tha thứ”.

4. CA NGỢI VÀ CẦU XIN

 4.1. CA NGỢI THÁNH Ý CHÚA   

4.1. 1. (Biết Chúa) Lạy Chúa, con ca ngợi Chúa vì Chúa đã yêu thương thánh hoá và thanh luyện con qua biến cố này,và Chúa yêu thương cho con biết “Chúa là Đấng dạy con thực hiện điều đẹp ý Ngài” (143,10) (số 61 / 75, xem 75 mục “Chúa là Đấng ban sức sống” ở Chương 3).

4.1. 2. (Biết mình) Lạy Chúa, con ca ngợi Chúa vì Chúa đã yêu thương cho con biết mình “yếu đuối”.

 4.2. CẦU XIN THẦN KHÍ 

4.2. 1. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô xin Cha ban Thần Khí tràn đầy hồn xác con, xin Thần Khí  ban cho con  am tường thánh ý Chúa với tất cả khôn ngoan và hiểu biết (x. Cl 1,9)

4.2. 2. Xin Thần Khí thanh tẩy nơi con tội “Nói những lời nóng nẩy”,và ban cho con tập luyện nhân đức“Hiền lành và nhẫn nhục”

4.2. 3. Xin Thần Khí, ban cho con đầy sức mạnh, tình thương và biết  tự chủ (x. 2 Tm 1,7) qua việc chủ động gặp gỡ và làm hoà với họ.

 4.3. LỜI CHÚA

Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp (Mt 5,4).

THỰC TẬP ĐỒNG HÀNH THIÊNG LIÊNG

 

6. ĐỒNG HÀNH CHO NGƯỜI GẶP BIẾN CỐ GÂY ĐAU KHỔ

I. LẮNG NGHE: Bạn nghe câu chuyện của “người được bạn đồng hành”.

II. PHÂN TÍCH

1. Nhìn ra đam mê trần tục: Khi “người được đồng hành” kể thì bạn nhận ra “đam mê nào trào ra” qua giọng họ nói, mắt họ nhìn, thái độ của họ .... ? 

2. Nhìn ra Thánh Ý Chúa: Khi bạn nhìn ra “đam mê”, bạn sẽ nhìn ra được  Ý Chúa muốn gì nơi họ:

2.1. Khi bạn nhìn ra “người đó” đam mê trí mình (kiêu ngạo). Ý Chúa muốn họ sống khiêm nhường qua việc tập luyện... (số 1-40, chương 1, Phần II).

2.2. Khi bạn nhìn ra “người đó” đam mê ý mình (nóng giận). Ý Chúa muốn họ sống hiền hậu qua việc tập luyện... (số 41-59, chương 2, Phần II).

2.3. Khi bạn nhìn ra “người đó” đam mê của cải người (ghen tị). Ý Chúa muốn họ sống bác ái qua việc tập luyện... (số 60-93, chương 3, Phần II).

2.4. Khi bạn nhìn ra “người đó” đam mê của cải mình (ham tiền của hoặc hà tiện).  Ý Chúa muốn họ sống quảng đại qua việc tập luyện... (số 94-106, chương 4, Phần II).

2.5. Khi bạn nhìn ra “người đó” đam mê ăn uống (ham ăn uống). Ý Chúa muốn họ sống chừng mực qua việc tập luyện... (số 107-116, chương 5, Phần II).

2.6. Khi bạn nhìn ra “người đó” đam mê dâm dục (ham sắc dục). Ý Chúa muốn họ sống trong sạch qua việc tập luyện... (số 117-133, chương 6, Phần II).

2.7. Khi bạn nhìn ra “người đó” đam mê chơi (lười biếng).  Ý Chúa muốn họ sống nhiệt thành qua việc tập luyện... (số 134-150, chương 7, Phần II).

III. LỜI KHUYÊN QUA BIẾN CỐ GÂY ĐAU KHỔ

1. Ý NGHĨA:

  * Đau khổ để chúng ta học biết Thánh Ý Chúa: “Đau khổ quả là điều hữu ích, để giúp con học biết thánh chỉ Ngài” (x. Tv 118,71). Khi người được đồng hành nhận ra đa mê trần tục thì họ cũng nhận ra Ý Chúa muốn họ.

  * Đau khổ thanh tẩy chúng ta đoạn tuyệt với tội lỗi: “Ai chịu đau khổ trong thân xác thì đoạn tuyệt với tội lỗi” (x. 1 Pr 4,1).

2. HIỂU HƠN TÌNH YÊU CỦA CHÚA KITÔ

2.1. Đau khổ của Chúa Giêsu: trong mầu nhiệm giáng sinh, rao giảng, tử nạn.  

2.2. Đau khổ giúp chị ta hiểu ra: Đau khổ của họ là chìa khoá cái mở ra ý nghĩa của đau khổ chúng ta đang chịu “giúp chúng ta hiểu ra” tình yêu của Chúa Giêsu chịu vì chúng ta trong cuộc khổ nạn, nhất là cái chết trên thập giá vì chúng ta.

3. HIỆP DÂNG ĐAU KHỔ VỚI CHÚA KITÔ

* Qua đau khổ của chúng ta, chúng ta “hiểu hơn” sự đau khổ của Chúa Giêsu chịu vì yêu chúng ta.

* Khi hiểu ra, chúng ta sẽ yêu Chúa Giêsu hơn, và chúng ta dâng đau khổ mình đang chịu, kết hợp đau khổ của Chúa Giêsu Kitô, để đáp lại tình Chúa Giêsu yêu chúng ta.

IV. LỜI KHUYÊN QUA LỜI CHÚA

1. Lời Chúa: Theo Phần Lời Chúa sau Vấp ngã và Tập luyện của các số từ số 1 đến số 150 trong Phần II; hoặc bạn có thể dùng câu lời Chúa nào mà bạn thấy thích hợp với người đang được đồng hành với bạn.

2. Lời khuyên: Bạn dựa trên Lời Chúa để củng cố họ trong đức tin, kiên trì trong đức ái, và vững lòng trông cậy.

V. Bài Mẫu ĐỒNG HÀNH VỀ BIẾN CỐ GÂY ĐAU KHỔ

1. LẮNG NGHE: Bạn nghe câu chuyện của “người được đồng hành”: Em thấy nhiều biến cố và làm cho mình nóng giận nhiều, khóc nhiều. Bữa đó chỉ có một mình em ở nhà, chồng em  đi vắng và trong khi nói chuyện qua lại giữa em và người anh rể thì có sự tranh chấp to tiếng. Vì người anh rể đã nói đụng chạm niềm tin của em đang theo (chị vừa theo đạo công giáo) làm cho em khó chịu, bực tức và tranh chấp lời qua tiếng lại to tiếng với anh rể, em cũng khóc.

2. PHÂN TÍCH

2.1. Nhìn ra đam mê trần tục: Đam mê gì trào ra ? Chị này  “mê ý mình” (nóng giận), cụ thể là “bực tức tranh chấp” (Xem Phần II, Chương 2, số 57).

2.2. Nhìn ra Thánh Ý Chúa: Ý Chúa muốn chị sống “hiền hậu”, cụ thể là “ăn ở thuận hoà” (Xem Phần II, Chương 2, số 57).

3. LỜI KHUYÊN QUA BIẾN CỐ

3.1. Ý nghĩa:

      Đau khổ của Chị: chị đau khổ vì bị người anh rể ăn nói đụng chạm đến lòng tin mà chị đang sống của chị. Qua biến cố này chị nhìn ra chị mê ý mình (nóng giận), chị cũng nhận ra Ý Chúa muốn chị sống “hiền hậu”, cụ thể là “ăn ở thuận hoà”.

3.2. Hiểu hơn tình yêu của Chúa Kitô

   + Đau khổ của Chúa Giêsu:  Chị hãy nhớ rằng, ngày xưa Chúa Giêsu vì yêu chị, Ngài xuống thế và khi rao giảng Tin Mừng Đức Giêsu cũng bị dân chúng chống đối, vu oan, cáo vạ.

   + Đau khổ giúp chị ta hiểu ra: Chị đau khổ một thì Chúa Giêsu vì yêu chị đau khổ gấp nhiều lần hơn chị, vì Ngài là Chúa các Chúa, vua muôn vua. Nhờ xót xa đau khổ bị người anh rể phê bình với ý xấu cho chị, chị hiểu được hơn nỗi đau của Chúa Giêsu chịu xưa kia vì yêu chị.

3.3. Hiệp dâng đau khổ với Chúa Kitô

       Chị hãy dâng nỗi đau của chị lên Chúa Giêsu hiệp nhất với nỗi đau của Ngài. Và chị xin Chúa yêu thương ban ơn giúp chị vượt qua và sống đẹp lòng Chúa; chị cũng xin Chúa chúc lành và soi sáng cho người anh rể của chị.

4. LỜI KHUYÊN QUA LỜI CHÚA

4.1. Lời Chúa: “ Anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh em”( 2 Cr 13, 11). (Xem Phần II, Chương 2, số 57).

4.2. Lời khuyên: Chị hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện, cho người anh rể thấy niềm tin của chị vào Thiên Chúa chị đã theo, chị đã tôn thờ, đó cũng là cách chị truyền giáo và làm chứng cho Chúa giữa đời. Chị hãy biết chạy đến với Chúa Giêsu học hỏi nơi Chúa lòng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng để bình tĩnh, đối đáp và giãi bày niềm tin của mình cho người khác hiểu về Chúa và Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an sẽ ở cùng chị.

THỰC TẬP ĐỒNG HÀNH THIÊNG LIÊNG

 

7. ĐỒNG HÀNH CHO NGƯỜI GẶP BIẾN CỐ ĐEM BÌNH AN hoặc HẠNH PHÚC

I. LẮNG NGHE: Bạn nghe câu chuyện của “người được đồng hành”.

II. PHÂN TÍCH

1. Nhìn qua biến cố để tạ ơn: Khi “người được đồng hành” kể về biến cố đem lại bình an hoặc hạnh phúc, thì bạn hãy hướng  lòng họ dâng lời tạ ơn.

2. Nhìn ra Thánh Ý Chúa: Bạn sẽ nhìn ra được  Ý Chúa muốn nơi họ:

2.1. Sám hối (x. Mt 11,20-21)

2.2. Tin Đức Giêsu (x. Ga 2,9a.11)

2.3. Theo Đức Giêsu (x. Lc 5,9.11)

2.4. Yêu mến Đức Giêsu (x. Lc 7,47)

2.5. Làm chứng về tình yêu của Đức Giêsu (x. Mc 5,18-20)

   * HOẶC một ý lực đạo đức nào bạn thấy phù hợp.

III. LỜI KHUYÊN QUA BIẾN CỐ ĐEM LẠI BÌNH AN hoặc HẠNH PHÚC

1. Ý NGHĨA

1.1. Tạ ơn vì chiến thắng thế gian, Xa-tan, và đam mê của mình: Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta (1 Cr 15,57).

1.2. Tạ ơn vì biết biến cố là điều Thiên Chúa muốn: Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su (1 Tx 5,18).

2. TẠ ƠN VÀ CA NGỢI CHÚA TRONG CHÚA KITÔ

2.1. Tạ ơn và ca ngợi vì Thiên Chúa đáp lời thỉnh nguyện, cầu khẩn, van xin:Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện (Pl 4,6).

2.2. Tạ ơn và ca ngợi vì lòng tin phát triển mạnh, và lòng yêu thương gia tăng: Thưa anh em, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh em: đó là điều phải lẽ, vì lòng tin của anh em đang phát triển mạnh, và nơi tất cả anh em, lòng yêu thương của mỗi người đối với người khác cũng gia tăng (2 Tx 1,3).

2.3. Tạ ơn và ca ngợi vì Chúa đã tín nhiệm gọi đến phục vụ Người: Tôi tạ ơn Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta, Đấng đã ban sức mạnh cho tôi, vì Người đã tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ Người (1 Tm 1,12).

** HOẶC một ý lực tạ ơn nào khác bạn thấy thích hợp.

3. HIỆP DÂNG LỜI TẠ ƠN VỚI CHÚA KITÔ

3.1. Qua ơn lành của Chúa mà chúng ta nhận, chúng ta “xác tín” tình yêu của Chúa Cha qua Đức Giêsu Kitô trong Thánh Thần.

3.2. Khi hiểu ra, chúng ta sẽ yêu Chúa Giêsu hơn, và chúng ta “hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người” (Rm 12,1).

IV. LỜI KHUYÊN QUA LỜI CHÚA

1. LỜI CHÚA: Bạn có thể dùng các câu lời Chúa sau đây, hoặc những câu khác mà bạn thấy thích hợp với người đang được đồng hành với bạn:

1.1. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông (Mt 15,36).

1.2. Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: "Tất cả anh em hãy uống chén này (Mt 26,27).

1.3. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri (Lc 17,16).

1.4. Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Ti-bê-ri-a đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn (Ga 6,23).

1.5. Trước hết, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, tôi tạ ơn Thiên Chúa của tôi về tất cả anh em, vì trong khắp hoàn cầu, ai ai cũng đều nói đến lòng tin của anh em (Rm 1,8).

1.6. Ai để ý đến ngày này ngày nọ, thì làm thế để kính Chúa. Người ăn, thì vì Chúa mà ăn, bởi lẽ họ tạ ơn Thiên Chúa. Còn người không ăn, thì không ăn vì Chúa, họ cũng tạ ơn Thiên Chúa (Rm 14,6).

1.7. Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta (1 Cr 15,57).

1.8. Tạ ơn Thiên Chúa, Đấng hằng cho chúng tôi tham dự cuộc khải hoàn trong Đức Ki-tô, tạ ơn Người là Đấng đã dùng chúng tôi mà làm cho sự nhận biết Đức Ki-tô, như hương thơm, lan toả khắp nơi (2 Cr 2,14).

1.9. Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện (Pl 4,6).

1.10. Anh em hãy siêng năng cầu nguyện; hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn (Cl 4,2).

1.11. Bởi thế, về phần chúng tôi, chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó tác động nơi anh em là những tín hữu (1 Tx 2,13).

1.12. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su (1 Tx 5,18).

1.13. Thưa anh em, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh em: đó là điều phải lẽ, vì lòng tin của anh em đang phát triển mạnh, và nơi tất cả anh em, lòng yêu thương của mỗi người đối với người khác cũng gia tăng (2 Tx 1,3).

1.14. Hỡi anh em là những kẻ được Chúa yêu mến, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh em, vì Thiên Chúa đã chọn anh em ngay từ lúc khởi đầu, để cứu độ anh em nhờ Thần Khí thánh hoá và nhờ lòng tin vào chân lý (2 Tx 2,13).

1.15. Tôi tạ ơn Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta, Đấng đã ban sức mạnh cho tôi, vì Người đã tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ Người (1 Tm 1,12).

2. LỜI KHUYÊN: Bạn dựa trên Lời Chúa để củng cố họ trong đức tin, kiên trì trong đức ái, và vững lòng trông cậy.

V. Bài Mẫu ĐỒNG HÀNH VỀ BIẾN CỐ ĐEM LẠI BÌNH AN hoặc HẠNH PHÚC

1. LẮNG NGHE: Bạn nghe câu chuyện của “người được đồng hành”

     Em có tham dự khoá tĩnh tâm. Em cảm thấy Chúa yêu thương em quá nhiều, khi đến Đan viện (nơi tĩnh tâm) em có cảm giác như đi về Nhà Cha. Em cảm thấy thật sung sướng và bình an, dễ dàng buông thả mọi sự, không còn lo nghĩ đến chuyện gì. Nên tâm hồn em bay bỗng và hay suy diễn… thầy phụ trách trao cho em chìa khoá phòng số 14, thế là em nghĩ ngay “ Chúa muốn em chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Chúa”. Em phủ phục trước tượng thánh giá trong phòng để cảm tạ Chúa, mà trong lòng xao xuyến đến rơi lệ.

2. PHÂN TÍCH

2.1. Nhìn qua biến cố để tạ ơn: Chị hãy tạ ơn Chúa, vì Ngài ban cho chị có cái nhìn tạ ơn trong những biến cố nhỏ trong cuộc sống.

2.2. Nhìn ra Thánh Ý Chúa: Chị nhìn ra được qua biến cố này Chúa muốn chị Tin Đức Giêsu hơn nữa (x. Ga 2,9a.11).

3. LỜI KHUYÊN QUA BIẾN CỐ ĐEM LẠI BÌNH AN hoặc HẠNH PHÚC

3.1. Ý NGHĨA

    Chị hãy tạ ơn và ca ngợi vì biết biến cố là điều Thiên Chúa muốn: Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su (1 Tx 5,18).

3.2. TẠ ƠN VÀ CA NGỢI CHUA TRONG CHUA KITO

     Chúa ban cho chị nhìn ra lòng thương xót và quan phòng đối với chị qua biến cố khiến lời tạ ơn và ca ngợi vì lòng tin của chị phát triển mạnh, và lòng yêu thương gia tăng.

3.3. HIỆP DÂNG LỜI TẠ ƠN VỚI CHUA KITO

1/ Qua ơn lành của Chúa mà chị nhận ra, chị “xác tín” tình yêu của Chúa Cha qua Đức Giêsu Kitô trong Thánh Thần.

2/ Khi nhận ra, chị hãy yêu mến Chúa Giêsu hơn, và chị “hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để chị thờ phượng Người” (x. Rm 12,1).

4. LỜI KHUYÊN QUA LỜI CHÚA

4.1. Lời Chúa:

      Anh em hãy siêng năng cầu nguyện; hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn (Cl 4,2).

4.2. Lời khuyên:

       Chị nhận ra tình yêu của Chúa là điều tốt rồi, nhưng chị hãy siêng năng cầu nguyện hơn để cám ơn Chúa và sống trong tình yêu Ngài luôn mãi. Hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn, lời tạ ơn phải là hơi thở của tâm hồn luôn tri ân tình yêu Chúa. Chị hãy thể hiện lời tạ ơn và lòng yêu mến qua việc yêu thương và phục vụ Chúa nơi anh chị em mình.

 

 

LỜI ĐÁP :

Lạy Chúa ,con đi tìm tài liệu này ở khắp nơi ,nhưng  tìm mãi mà không gặp /hôm nay con gặp rồi ,con tạ ơn Chúa  / xin giúp con mau từ bỏ hết các nết xấu ,luyện tập các nhơn đức để sống xứng đáng là con cái Chúa hơn //   Yuse Luca , BTV  /   **R


Trở lại      In      Số lần xem: 3198
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Chạm Lòng Con Chúa Ơi!
Tết Trung Thu
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Album Những Bài Thánh Ca Hay Nhất Của Phan Đinh Tùng 2015
Thánh Ca Chọn Lọc 3 - Đời Dâng Hiến
Bài Giảng CN XXII TN B-2015 (Cha. T.Đ Long)
Bài Giảng CN XXI TN B-2015 (Cha. T.Đ Long)
Bài Giảng CN XX TN B-2015 (Cha. T.Đ Long)
Bài Giảng CN XIX TN B-2015 (Cha. T.Đ Long)
Bài Giảng CN XVIII TN B-2015 (Cha. T.Đ Long)
Bài Giảng CN XVII TN B-2015 (Cha. T.Đ Long)
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  2774
 Hôm qua:  3199
 Tuần trước:  25800
 Tháng trước:  117298
 Tất cả:  8343909
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top