Website:ThựchànhLờiChúa/ditimchanly.org/https://twitter.comDinhNghiTruong/nhómKT EMMAUS /Giuse Luca /Fb Đình Nghi Trương / CHÚA NHẬT VIII TN B / 2018 / LỄ MỪNG KÍNH THIÊN CHÚA BA NGÔI / ...Đức Gie-sus đến gần và nói với các ông :"Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất " .(Mt28,18b) / Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi ,xin ban cho con thần trí khôn ngoan , một trái tim đầy tình yêu thương và đôi tay luôn mang lại lợi ích cho anh em , để con chỉ biết làm vinh danh Chúa trong cuộc sống tạm bợ này , Amen / **R . **R

5 Phút Lời Chúa mỗi ngày - Tuần 11 Thường Niên A.2017

CHÚA NHẬT XI TN: 18. 06. 2017

LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh  Gio-an.

51 Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

52 Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” 53 Đức Giêsu nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”

 

1. Ghi nhớ: “Chính Ta là bánh hằng sống, Ai ăn bánh nầy, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51).

2. Suy niệm: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói như một lời khẳng định với dân chúng: Thịt và Máu Chúa mới là của ăn đích thực. Chúa Giêsu đã cho họ ăn lương thực nuôi sống đời này (phép lạ hoá bánh ra nhiều), rồi dần dần dạy họ hiểu ý nghĩa và giá trị của lương thực nuôi sống đời đời. Trước bài giảng này, về bánh hằng sống, Chúa đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, để đám đông dân chúng được ăn no nê. Đây là một đường lối sư phạm mà Thiên Chúa muốn dạy cho thế giới: Hướng về sự sống siêu nhiên, trong khi đang sống tự nhiên. Mượn của nuôi vật chất, để hiểu giá trị của của nuôi thần linh. Mình Máu Thánh Chúa là của nuôi thần linh, chúng ta hãy đến mà lãnh nhận.

3. Sống lời Chúa: Hãy năng rước Mình Thánh Chúa mỗi ngày.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con muốn được sống đời đời, xin cho con tin bánh hằng sống là Mình Thánh Chúa, xin cho con sốt sắng lãnh nhận, và giúp nhiều người cùng lãnh nhận. Amen

 

THỨ HAI TUẦN XI THƯỜNG NIÊN: 19. 06. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 5,38-42)

38 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42 Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.

 

1.Ghi nhớ:“Ai xin thì anh hãy cho; ai muốn vay mượn, thì anh đừng ngoảnh mặt đi” (Mt 5,42).

2.Suy niệm: Chúa Giêsu muốn kiện toàn lề luật trong tình bác ái yêu thương. Khi dạy đừng báo thù, Chúa Giêsu không cổ võ cho sự nhu nhược, nhát đảm, để cho sự ác hoành hành, nhưng là để nêu cao tinh thần hoà bình, quảng đại và tha thứ. Đồng thời Chúa cũng khích lệ chúng ta tránh làm điều ác, vì khi báo thù, chúng ta cũng trở nên ác như kẻ ác vậy. Trong thực tế, điều này không dễ dàng thực hiện. Gương Chúa Giêsu trên thập giá đối với những kẻ giết Chúa: “xin Cha tha cho chúng, vì chúng lầm chẳng biết” dạy chúng ta bao dung, tha thứ cho kẻ làm hại đến chúng ta về vật chất cũng như tinh thần. Hãy sống quảng đại cho đi và giúp đỡ kẻ khác.

3.Sống Lời Chúa: Bỏ qua những lầm lỗi vô tình hay cố ý của người khác đối với mình.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, nếu Chúa không khoan dung thì thiên đàng chẳng có ai được vào. Xin cho con biết tha thứ cho anh em, như Chúa đã bao dung đón nhận con. Amen.

 

THỨ BA : 20. 06. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Matheu (Mt 5,43-48)

43 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

 

1.Ghi nhớ:“Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,43).

2.Suy niệm: Tình yêu thì không giới hạn: Chúa Giêsu còn dạy chúng ta phải đi xa hơn: không những phải tha thứ, mà còn phải yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù nữa. Vì họ cũng là con cái Thiên Chúa và được Thiên Chúa yêu thương. Thiên Chúa yêu thương kẻ có tội, trong đó có chúng ta, đến hy sinh Con Một mình chết thay cho họ. Tình yêu tha nhân của người Kitô hữu phải vượt quá thái độ tự nhiên, đạt tới mức trọn hảo là nhìn thấy mọi người đều là con Chúa, nên sẵn sàng tha thứ và cầu nguyện cho họ.

3.Sống Lời Chúa: Cầu nguyện cho kẻ thù của mình.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con cảm nghiệm rằng mình được tha thứ, để con cũng biết tha thứ cho anh em con. Amen.

 

THỨ TƯ: 21. 06. 2017

Thánh Lu-y Gon-da-ga

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 6,1-6;16-18)

1 "Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. 2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. 5 "Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi.  6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

16 "Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm,18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

 

1.Ghi nhớ: “Khi bố thí thì đừng cho tay trái biết việc tay phải làm” (Mt 6,4).

2.Suy niệm: Chúa Giêsu coi trọng việc thực hành đạo đức của Do thái giáo: Bố thí, cầu nguyện và ăn chay; nhưng phải thực hành những việc đạo đức ấy với tinh thần mới của Chúa Kitô là chân thành, ngay thẳng và thực thi ý Chúa. Làm việc bác ái từ thiện là bổn phận của mọi người, vì mọi của cải trên đời nầy là của Chúa ban cho hết mọi người, nên mọi người đều là người quản lý của Chúa. Vì thế, kẻ may mắn giàu sang nên chia sớt cho người nghèo hèn kém may may mắn hơn mình. Còn ăn chay là một phương thế giúp ta sám hối và đền tội, để ta xứng đáng đón nhận ơn Chúa.

3.Sống Lời Chúa: Bớt những lời gièm pha, ganh tị là một cách thực hành ăn chay.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết hy sinh, hãm dẹp những tật xấu của mình vì Chúa. Amen

 

THỨ NĂM: 22. 06. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 6,7-15)

7 "Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. 8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin. 9 "Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: "Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, 10 triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 11 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; 12 xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con; 13 xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. 14 "Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. 15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.

 

1.Ghi nhớ:“Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại” (Mt 6,7).

2.Suy niệm: Sách Giáo lý Công giáo dạy: Kinh Lạy Cha là bản tóm lược toàn bộ Thánh Kinh . Qua Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải cầu nguyện thế nào và cầu xin những gì? Khởi đầu Kinh Lạy Cha cho chúng ta cảm nghiệm được Thiên Chúa ở gần chúng ta như Cha với con, và chúng ta được diễm phúc làm con Thiên Chúa, Đấng Tối Cao. Tiếp theo là những ước nguyện làm vinh danh Cha, mở rộng Nước Cha, thực hành ý Cha. Hướng dẫn ta đặt mình qui phục quyền tối thượng của Thiên Chúa, mong chờ mọi sự được hoàn tất. Cuối cùng là những lời cầu xin cho những nhu cầu hiện tại, hàng ngày: lương thực, tha nợ, cứu vớt, nhằm dạy chúng ta biết phó thác vào Chúa, mới tránh khỏi những nguy cơ làm ta mất đức tin.

3.Sống Lời Chúa: Đọc kinh lạy Cha với lòng tin.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết tin vào tình yêu Chúa và dành cả cuộc đời để làm sáng danh Chúa. Amen.

 

THỨ SÁU: 23. 06. 2017

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Ngày thế giới xin ơn thánh hoá các linh mục.

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mattheu (Mt 11,25-30)

25 Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 27 "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho. 28 "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."

 

1. Ghi nhớ: “Các con hãy mang lấy ách của Ta, và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường” (Mt 11,29).

2. Suy niệm: Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu, là khám phá tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại, là ca ngợi tình yêu Chúa Kitô đối với Hội Thánh. Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, Ngài đến trần gian để mạc khải tình yêu của Chúa Cha, và ban sự sống hạnh phúc của Thiên Chúa cho loài người. Với Chúa Cha, Chúa Giêsu cầu nguyện: “Lạy Cha, con ngợi khen Cha, vì đã mạc khải cho những kẻ bé mọn”. Với mọi người bé mọn, Chúa nói: “Hãy đến và học cùng Ta, các ngươi sẽ được bình an”. Đến với Chúa, vì Chúa là tình yêu; học với Chúa, vì Chúa có lòng hiền lành và khiêm nhượng; mang lấy ách của Chúa, vì ách của Chúa thì nhẹ nhàng. Và như vậy, Chúa là Tình Yêu.

3. Sống lời Chúa: Hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con biết ngợi khen tình yêu Thiên Chúa, xin cho chúng con biết yêu thương nhau, xin cho con biết đáp lại tình yêu Chúa, bằng cách chừa bỏ tội lỗi. Amen

 

THỨ BẢY: 24. 06. 2017

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

Tin Mừng Chúa Giê-su KI-tô Theo Thánh Luca (Lc 1,57-66.80)

57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai.58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Ông Gio-an Tẩy Giả chịu phép cắt bì 59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. 60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: "Không, phải đặt tên cháu là Gio-an."61 Họ bảo bà: "Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả." 62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. 63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gio-an." Ai nấy đều bỡ ngỡ. 64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. 65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. 66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? " Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.

80 Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.

 

1.Ghi nhớ:Đứa trẻ nầy rồi ra sẽ như thế nào đây ? “Và quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em” (Lc 1,66).

2.Suy niệm: Ngoài Chúa Giêsu và Mẹ Maria, phụng vụ chỉ mừng ngày sinh nhật thánh Gioan tẩy Giả vào ngày ông chào đời. Các thánh khác đều mừng vào ngày sinh nhật trên trời, tức là ngày chết. Sinh nhật của Gioan có ý nghĩa quan trọng đối với chương trình cứu độ của Thiên Chúa, vì Gioan là người loan báo và dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Gioan là ngôn sứ cuối cùng của Cựu ước, ông đã thấy và chỉ cho chúng ta biết Chiên Thiên Chúa (x. Ga 1,29). Chúng ta hạnh phúc hơn Gioan vì được sống trong thời Tân ước, được thấy và được sống với Đức Kitô, trong Đức Kitô, chúng ta được mời gọi sống gương mẫu để làm chứng cho Chúa Kitô.

3.Sống Lời Chúa: Nên muối, nên ánh sáng cho đời.

4.Cầu nguyện: Trong bất cứ môi trường sống nào, xin Chúa cho con trở nên niềm vui, hạnh phúc và an bình cho anh em con. Amen.


Trở lại      In      Số lần xem: 580
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  14
 Hôm nay:  7164
 Hôm qua:  8286
 Tuần trước:  30540
 Tháng trước:  125261
 Tất cả:  4133901
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
  TrưởngnhómKinhThánhEmmaus
   Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Facebook: https://www.facebook.com/ditimchanly.org

Chia sẻ cho bạn bè :
top