Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ MỘT CHÚA BA NGÔI / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tuần 1 MÙA VỌNG B 2017

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B: 03.12.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mát-cô (Mc 13,33–37)

33 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. 34 Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. 35 Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. 36 Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. 37 Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức!"

 

1. Ghi nhớ: “Anh em hãy coi chừng, phải tỉnh thức vì anh em không biết khi nào thời ấy đến”. (Mc 13,33).

2. Suy niệm: Mùa vọng là thời gian mong chờ Chúa đến. Lịch sử nhân loại được đánh dấu bởi nhưng lần Chúa đến. Nhưng trong đời của mỗi người Chúa đến thật bất ngờ. Vì thế, con người cần tỉnh thức chờ đợi. Chúa như một ông chủ có thể về bất cứ thời gian nào, nếu khi về gặp chúng ta đang ngủ mê trong tội lỗi, thì đã quá muộn màng ta không còn thời gian để đón ông Chủ nữa. Nên ngay giây phút hiện tại, mỗi người chúng ta hãy biết đón Chúa bằng cách dọn “ con đường gồ ghề trong tâm hồn ” để cho Chúa đến, đó là chúng ta biết ăn ăn sám hối, từ bỏ tội lỗi, giữ vững niềm tin và sẵn sàng ra đón Chúa như Lời Người đã dạy: “ Hãy canh thức ” .

3. Sống Lời Chúa: Từ bỏ tính hư tật xấu.

4. Lời nguyện: Lạy Chúa, Chúa đến là niềm vui lớn cho cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con biết luôn cầu nguyện, tỉnh thức để con có thể đón Chúa bất cứ lúc nào trong đời. Amen.

 

THỨ HAI TUẦN I MÙA VỌNG: 04.12.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 8,5-11)

 5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin : 6 “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” 7 Người nói : “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Viên đại đội trưởng đáp : 8 “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. 9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này : ‘Đi !’, là nó đi, bảo người kia : ‘Đến !’, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi : ‘Làm cái này !’, là nó làm.” 10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng : “Tôi bảo thật các ông : tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế. 11 Tôi nói cho các ông hay : Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.”

 

1.Ghi nhớ: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.(Mt 8,8).

2.Suy niệm: Chúa Giêsu tha tội và chữa lành người bị bệnh bất toại. Đây là cách Chúa công khai tỏ mình là Thiên Chúa, vì chỉ mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Chúa tha tội trước khi Chúa chữa lành bệnh bất toại, điều nầy nhắc nhở chúng ta cần xin ơn phần hồn trước khi xin ơn phần xác; hãy giúp bệnh nhân yếu liệt chữa trị phần hồn: xưng tội, xức dầu bệnh nhân, chịu lễ trước khi chữa trị bệnh phần xác: đi bệnh viện, mời thầy thuốc.

3.Sống Lời Chúa: Quan tâm đến tội nhân và những người bệnh, để họ sớm được lãnh các bí tích giao hoà với Chúa.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng chữa lành bệnh tật phần xác và bệnh tật tâm hồn, xin cho con biết chạy đến với Chúa để được chữa lành. Amen.

 

THỨ BA: 05.12.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 10,21-24)

21 Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 22 "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho." 23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng: "Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe."

 

1.Ghi nhớ:“Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe” (Lc 10,24).

2.Suy niệm: Chúng ta là những người có phúc vì được biết Chúa, thấy Chúa, nghe Chúa Giêsu, qua Lời Chúa và qua sự hướng dẫn của Hội Thánh, đồng thời chúng ta cũng biết Chúa Cha nhờ lời Chúa Giêsu dạy. Đó là ơn phúc cao quý mà Chúa dành cho những người đơn sơ, bé mọn. Bậc khôn ngoan, thông thái không thể hiểu nỗi! Vì thế, muốn hiểu được Lời mạc khải của Chúa, muốn sống trọn tình con thảo và muốn đón nhận nhiều ơn Chúa, chúng ta cần phải có tâm hồn đơn sơ, khiêm nhường và khao khát. Tránh thái độ kiêu căng, tự mãn, khép kín và thờ ơ trước giáo huấn của Chúa.

3.Sống Lời Chúa: Sống khiêm nhường là điều kiện để được Chúa thương.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn vững vàng trông đợi Chúa đến. Amen.

 

THỨ TƯ: 06.12.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 15,29-37)

29 Đức Giê-su xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ Ga-li-lê. Người lên núi và ngồi ở đó. 30 Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành,31 khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Ít-ra-en. 32 Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường."33 Các môn đệ thưa: "Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no? "34 Đức Giê-su hỏi: "Anh em có mấy chiếc bánh? " Các ông đáp: "Thưa có bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ."35 Bấy giờ, Người truyền cho đám đông ngồi xuống đất.36 Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông.37 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được bảy thúng đầy.38 Số người ăn có tới bốn ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.39 Sau khi giải tán đám đông, Đức Giê-su lên thuyền, sang miền Ma-ga-đan.

 

1.Ghi nhớ: Đức Giêsu gọi các môn đệ lại và nói “Thầy chạnh lòng thương đám đông” (Mt 15,32).

2.Suy niệm: Vì yêu thương con người, Chúa giảng dạy, cứu chữa và hoá bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng. Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ chứng kiến việc làm của mình. Bởi vì, đây là việc làm của người mục tử, để sau này các môn đệ Chúa tiếp tục chăm sóc dân Người. Chúa tỏ lòng thương xót dân chúng: “Thầy chạnh lòng thương đám đông”. Công việc phục vụ phải phát xuất từ lòng yêu thương, người mục tử phải có lòng thương đối với người mình phục vụ. Qua mọi thời, tình thương sẽ tiếp tục làm nên phép lạ.

3.Sống Lời Chúa: Muôn đời, con cao rao tình thương Chúa.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết đón nhận mọi đau thương và khó khăn trong cuộc đời và tin rằng, Chúa luôn ở cùng con. Bởi vì Ngài là Đấng thành tín và yêu thương. Amen.

 

THỨ NĂM: 07.12.2017

Thánh Ambrôsiô

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 7,21.24-27)

21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : ‘Lạy Chúa ! lạy Chúa !’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.

24 “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. 26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”.

 

1.Ghi nhớ: Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa” là được vào nước trời cả đâu (Mt 7,21)

2.Suy niệm: Chúa Giêsu đưa ra nguyên tắc để đánh giá một người xứng đáng vào Nước Trời, đó là “thi hành ý muốn của Thiên Chúa”, điều này chứng tỏ Chúa đòi hỏi mọi người phải sống, phải làm, phải thực hiện, chứ không chỉ hiểu, chỉ biết, chỉ nói suông ngoài môi miệng. Chúa Giêsu muốn “nói và làm” phải đi đôi. Đức tin không việc làm là đức tin chết. Vì thế, muốn đứng vững được trong mọi thử thách, muốn thực sự gắn bó với Chúa, và muốn hưởng gia nghiệp nước trời ngày sau, thì ngay hôm nay, phải tập lắng nghe và thực thi lời Chúa .

3.Sống Lời Chúa: Quyết tâm cầu nguyện cho mình và cho tha nhân để xứng đáng đón Chúa đến.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu. Xin cho con biết lắng nghe và thi hành lời Chúa trong tinh thần tỉnh thức và cầu nguyện để chờ đợi Chúa. Amen.

 

THỨ SÁU: 08.12.2017

Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 1,26-38)

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!" 35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 

1.Ghi nhớ:“Sứ Thần vào nhà Trinh Nữ và nói: Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng. Đức Chúa ở cùng Bà. Nghe lời chào ấy, Bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì” (Lc 1,28-29).

2.Suy niệm: Đứng trước một biến cố trọng đại, bất ngờ, Mẹ đã bối rối. Sự bối rối ấy không đến từ sự hoang mang nghi ngờ như trường hợp của ông Dacaria, nhưng đến từ sự nỗi băn khoăn muốn tìm hiểu thánh ý của Thiên Chúa. Phần chúng ta đứng trước những khó khăn xảy đến trong cuộc sống, thì hầu như chỉ biết than vãn, kêu trách Chúa, mà không biết tìm hiểu xem ý Chúa gì nơi tôi qua những biến cố ấy. Chúa vẫn đi ngang qua đời tôi nhưng tôi đã không gặp được Ngài, không nghe được tiếng của Ngài. Lòng tôi vẫn khép kín.

3.Sống Lời Chúa: Chúng ta hãy noi gương và bắt chước Mẹ: “Xin vâng, Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”.

4.Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, vô nhiễm nguyên tội, nhờ lời bầu cử của Mẹ. Xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa trong từng biến cố của cuộc sống, và biết xin vâng như Mẹ. Amen.

 

THỨ BẢY: 09.12.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 9,35–10,1.6-8)

9 35 Khi ấy, Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng : “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

10 1 Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

6 Đức Giê-su sai các ông đi và chỉ thị rằng : “Hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.”

 

1.Ghi nhớ: Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít” (Mt 9,37).

2.Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết về việc Thiên Chúa tỏ bày lòng yêu thương nhân loại qua việc sai phái các Tông đồ ra đi truyền giáo khắp nơi, loan truyền lòng yêu thương không biên giới, mở rộng đến tất cả mọi người. Chúa mời gọi chúng ta cộng tác vào chương trình ấy. Hình ảnh lúa chín đầy đồng: nói lên tính cách cần thiết và cấp bách cần người thợ gặt. Chúa Giêsu nhìn đám đông dân chúng đang cần những mục tử tốt lành chăm sóc, vì họ lầm than, bơ vơ như chiên không người chăn dắt. Tôi phải làm gì trước cánh đồng truyền giáo?

3.Sống Lời Chúa: Noi gương Chúa Giêsu, ta làm việc tông đồ nơi môi trường đang sống.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu xin cho con biết quan tâm đến các nhu cầu, khát vọng và lo âu của người khác. Ngõ hầu giúp họ chu toàn bổn phận làm con Chúa. Amen.


Trở lại      In      Số lần xem: 2586
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  5
 Hôm nay:  525
 Hôm qua:  2365
 Tuần trước:  26545
 Tháng trước:  90412
 Tất cả:  10092250
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top