Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ THIÊN CHÚA BA NGÔI VÀ  CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO CON CHÚA /XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / BAN HÒA BÌNH CHO THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC BIẾT TÔN TRỌNG VÀ YÊU THƯƠNG NHAU / XIN CHÚA BIẾN ĐỔI LÒNG CON ,XIN THÁNH HÓA LOÀI NGƯỜI / ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG THẬT TỐT AMEN . (GIUSE LUCA)**R

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tuần 3 THƯỜNG NIÊN B 2018

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN : 21.01.2018

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Marco (Mc 1,14–20)

14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.15 Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."

16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá.17 Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá."18 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền.20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

 

Ghi nhớ: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng" (Mc 1,15).

Suy niệm: Đức Giêsu loan báo Nước Thiên Chúa đã đến. Ngài là chính Nước Trời, là Đấng đã dùng cuộc đời, cái chết và sự sống lại của mình để đem ơn cứu rỗi cho trần gian. Điều kiện để được vào Nước đó là sám hối – từ bỏ tội lỗi, và tin vào Tin Mừng – tin vào sứ mạng của Đức Giêsu. Nhìn nhận mình có tội và quyết tâm ăn năn chừa cải, sống theo Tin Mừng, là việc khẩn thiết mà mỗi người phải thực hiện để đón nhận ân sủng cứu độ của Chúa. Đây là một lựa chọn quyết liệt: không thể vừa theo Chúa, vừa theo thế gian, theo ý riêng của mình.

Sống Lời Chúa: Sám hối từng ngày, suốt đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con ngoan ngùy sống theo tiếng lương tâm, theo lời dạy của Hội Thánh, theo chỉ dẫn Lời Chúa. Amen

 

THỨ HAI TUẦN : 22.01.2018

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Marco (Mc 3,22-30)

22 Còn các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.

24 Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: "Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền;25 nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững.26 Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số.27 Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó. 28 "Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha.29 Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời".30 Đó là vì họ đã nói "ông ấy bị thần ô uế ám."

 

1. Ghi nhớ: Đó là vì họ đã nói: “Ông ấy bị thần ô uế ám” (Mc 3,30).

2. Suy niệm: Những biệt phái đã vu khống cho Chúa là người “bị thần ô uế ám” khi Chúa lấy uy quyền chữa lành cho một người câm bị quỷ ám, chứng tỏ họ ngoan cố không tin vào Chúa. Vì cố tình không ăn năn sám hối và trở lại, con người không thể lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Thái độ cố chấp của người biệt phái cho chúng ta thấy Chúa Giêsu bị loại bỏ, bị hiểu lầm, bị đưa ra tranh cãi. Là tông đồ, chúng ta chấp nhận đi theo con đường của Chúa, tức là chấp nhận bị hiểu lầm, bị loại bỏ, bị vu khống đủ điều; nhưng chúng ta vững tâm, vì có Chúa ở cùng.

3. Sống Lời Chúa: Học Hỏi và suy niệm Lời Chúa sẽ kiên vững niềm tin của chúng ta. Bởi vì đức tin nông cạn, hời hợt là căn nguyên đưa chúng ta đến sự từ chối Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết đón nhận những nhọc nhằn của đời tông đồ, trong niềm tin vào sự nâng đỡ của Chúa. Amen.

 

THỨ BA: 23.01.2018

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 3,31-35)

31 Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho mời Người ra. 32 Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy !” 33 Nhưng Người đáp lại : “Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?” 34Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 35 Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”

 

1. Ghi nhớ: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” (Mc 3,33).

2. Suy niệm: Là một con người như mọi người, Chúa Giêsu cũng có một gia đình và bà con họ hàng cụ thể. Điều nầy giúp chúng ta xác tín vào việc Chúa Nhập Thể làm người như chúng ta. Ở đây, Chúa có ý muốn dạy ta: Người không chỉ có gia đình cốt nhục ở đời, mà còn có gia đình thiêng liêng gồm hết những ai được ơn cứu chuộc. Họ là con cái Thiên Chúa và cũng chính là anh em của Người (Rm 8, 15-17). Lối sống của những người nầy là : Lắng nghe và giữ Lời Thiên Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Cầu nguyện cho nhau, đó chính là cách sống tình liên đới thiêng liêng.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho hiểu rằng chỉ khi sống theo lời dạy của Chúa, chúng con mới đích thực là anh em của Người. Amen.

 

THỨ TƯ: 24.01.2018

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 4,1-20)

1 Khi ấy, Đức Giê-su lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống ngồi trên thuyền đang đậu dưới biển, còn tất cả dân chúng thì ở trên bờ. 2 Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ :

3 “Các người nghe đây ! Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất ; nó mọc ngay, vì đất không sâu ; 6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7 Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả. 8Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả : hạt được ba chục, hạt được sáu chục, hạt được một trăm.” 9 Rồi Người nói : “Ai có tai để nghe thì hãy nghe !”

10 Khi còn một mình Đức Giê-su, những kẻ ở chung quanh Người cùng với Nhóm Mười Hai mới hỏi Người về các dụ ngôn. 11 Người nói với các ông : “Phần anh em, mầu nhiệm Nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em ; còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn, 12 để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ.”
13 Người còn nói với các ông : “Anh em không hiểu dụ ngôn này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn ? 14 Người gieo giống đây là người gieo Lời. 15 Những kẻ ở bên vệ đường, nơi Lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì Xa-tan liền đến lấy đi Lời đã gieo nơi họ. 16 Còn những kẻ được gieo trên nơi sỏi đá là những kẻ khi nghe Lời thì liền vui vẻ đón nhận, 17 nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nổi nhất thời ; sau đó, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, họ vấp ngã ngay. 18 Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai : đó là những kẻ đã nghe Lời,19 nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. 20 Còn có những người được gieo trên đất tốt : đó là những kẻ nghe Lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ được ba chục, kẻ được sáu chục, kẻ được một trăm.”

 

1. Ghi nhớ: “Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm” (Mc 4,8).

2. Suy niệm: Chúa Giêsu dùng dụ ngôn về người gieo giống để trình bày về thái độ cần phải có để nghe và thi hành thánh ý Chúa. Đoạn Tin Mừng nầy nói về bốn hạng người với bốn thái độ lắng nghe: kẻ bên vệ đường, nghe lời Chúa mà chẳng chút chú tâm; kẻ là đá sỏi nghe lời Chúa cách hời hợt, nhất thời; kẻ là bụi gai, quá bám víu đời nầy; còn kẻ là đất tốt, chính là những ai lắng nghe, đón nhận lời Chúa, rồi biến đổi đời sống mình sao cho phù hợp với lời Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Lắng nghe, tin nhận và thực hành Lời Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con ý thức rằng Lời Chúa là chính Chúa, có sức biến đổi tâm hồn chúng con nên giống Chúa. Amen.

 

THỨ NĂM: 25.01.2018

Thánh Phaolô Tông đồ trở lại

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Marco. (Mc 16,15-18)

15 Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ."

 

1. Ghi nhớ: “Người nói với các ông: „Anh em ãhy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15).

2. Suy niệm: Trong khi Thánh Phêrô được xác định là “Đá tảng của Hội Thánh” (Mt 16,18) thì Thánh Phaolô được gọi àl “Thầy dạy các dân ngoại về chân lý và đức tin” (1Tm 2,7). Mỗi người một vẻ, cả hai vị Thánh Cả là rường cột cùng duy trì và và phát triển Hội Thánh. Thánh Phaolô đã từng bách ạhi Hội Thánh, nhưng sự kiện trên đường Đamát đã biến đổi Ngài thành người rao giảng Tin Mừng. Điều nầy thức tỉnh chúng ta: Chúa không bao giờ thất vọng về chúng ta, do đó, không ai có quyền thất vọng về mình. Nếu chúng ta thuận theo ý Chúa xếp đặt, thì không có dụng cụ nào là dở trong bàn tay tài hoa của Ngài.

3. Sống Lời Chúa: Không thất vọng vì thấy anh em tội lỗi, nhưng cầu nguyện hiều cho họ.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Thánh Phaolô nhờ lòng sám hối ăn năn trở về với Chúa nên đã được Chúa biến đổi thành Tông đồ Dân ngoại, xin cho chúng con cũng biế ý thức thân phận tội lỗi của mình, nhưng biết dựa vào ơn Chúa để trở thành tông đồ cho Chúa.. Amen.

 

THỨ SÁU: 26.012018

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 10,1-9)

1 Khi ấy, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông :

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. 3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. 4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : “Bình an cho nhà này !” 6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy ; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ : “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.”

 

1.Ghi nhớ:“Lúa chín đầy đồng mà mà thợ gặt thì ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,2).

2.Suy niệm: Việc tông đồ là việc của Chúa, là việc qui tụ mọi người nhận biết và yêu mến Chúa. Người kitô hữu là người thợ gặt, là người tông đồ được Chúa sai đến trong thời đại. Vì thế, chúng ta phải luôn ý thức điều đó, để cầu nguyện, để cộng tác và để làm theo ý Chúa trong chức vụ của mình. Trong đời sống đã qua, tôi có ý thức nhiệm vụ tông đồ không? Tôi sẽ làm gì trên cánh đồng truyền giáo ngày nay?

3.Sống Lời Chúa: Siêng năng rước Chúa để Chúa luôn làm chủ hành động và cuộc đời tôi.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con được tự do hoàn toàn để con có thể tập trung vào sứ mạng Chúa trao. Amen.

 

THỨ BẢY: 27.01.2018

Th. Angêla Mêrici, Trinh nữ

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 4,35-41)

35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Chúng ta sang bờ bên kia đi !” 36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền ; có những thuyền khác cùng theo Người. 37 Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước.38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói : “Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao ?” 39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển : “Im đi ! Câm đi !” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. 40 Rồi Người bảo các ông : “Sao nhát thế ? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao ?” 41 Các ông sợ hãi kinh hoàng và nói với nhau : “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?”

 

1. Ghi nhớ: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao? (Mc 4,38).

2. Suy niệm: Chúa Giêsu ngày nay vẫn hiện diện trong Hội Thánh của Người với tư cách là Đầu Hội Thánh. Khi tin vào Chúa, ta được hiệp nhất với Người. Thế nhưng, khi gặp đau khổ, bệnh tật, thất bại, chết chóc, chúng ta dường như cô đơn một mình giữa biển cuộc đời mà không thấy bóng Chúa đâu! Hãy tin vào Chúa. Bởi vì khi tin như thế, chúng ta được hiệp thông vào Chúa và vào sức mạnh quyền năng của Người, giúp chúng ta vượt qua gian nan khốn khó, ngay cả cái chết, vì sau đó là phục sinh với Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Hãy an tâm vì có Chúa ở cạnh bên.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, khi con ưu phiền, cô đơn, tuyệt vọng, xin củng cố đức tin của con. Amen.

 


Trở lại      In      Số lần xem: 3277
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  2
 Hôm nay:  1749
 Hôm qua:  3572
 Tuần trước:  20629
 Tháng trước:  100998
 Tất cả:  11523760
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top